District Lisboa (Lissabon) (Laatste update: XX-XX-2021)

 

Tekst district

 

Estoril

 

Tekst Estoril

 

Portugal brandweerkazerne brandweer bombeiros Estoril

 

Portugal brandweerkazerne brandweer bombeiros Estoril

 

Portugal brandweerkazerne brandweer bombeiros Estoril

 

Lisboa (Lissabon)

 

Tekst Lissabon

 

District 1

 

Tekst District 1

 

• Kazerne De Comando

 

Tekst kazerne

 

Portugal brandweerkazerne brandweer bombeiros Lissabon Lisboa De Commando

 

• Kazerne Do Rossio (gesloten)

 

Tekst kazerne

 

Portugal brandweerkazerne brandweer bombeiros Lissabon Lisboa Do Rossio gesloten

 

• Kazerne Martim Moniz

 

Tekst kazerne

 

Portugal brandweerkazerne brandweer bombeiros Lissabon Lisboa Martim Moniz

 

• Kazerne Praça de Alegria (gesloten)

 

Tekst kazerne

 

Portugal brandweerkazerne brandweer bombeiros Lissabon Lisboa Praca de Alegria gesloten

 

District 2

 

Tekst District 2

 

• Kazerne De Monsanto

 

Tekst kazerne

 

Portugal brandweerkazerne brandweer bombeiros Lissabon Lisboa De Mosanto

 

Portugal brandweerkazerne brandweer bombeiros Lissabon Lisboa De Mosanto

 

District 3

 

Tekst District 3

 

• Kazerne De Benfica

 

Tekst kazerne

 

Portugal brandweerkazerne brandweer bombeiros Lissabon Lisboa De Benfica

 

Portugal brandweerkazerne brandweer bombeiros Lissabon Lisboa De Benfica

 

District 4

 

Tekst District 3

 

• Kazerne Da Graça

 

Tekst kazerne

 

Portugal brandweerkazerne brandweer bombeiros Lissabon Lisboa Da Graca

 

District 6

 

Tekst District 3

 

• Kazerne De Marvila

 

Tekst kazerne

 

Portugal brandweerkazerne brandweer bombeiros Lissabon Lisboa De Marvila

 

Bombeiros Voluntários (vrijwillige brandweer)

 

Tekst VB

 

• Kazerne Lisboa

 

Tekst kazerne

 

Portugal brandweerkazerne brandweer bombeiros Lissabon Lisboa

 

Portugal brandweerkazerne brandweer bombeiros Lissabon Lisboa

 

• Kazerne Lisbonenses

 

Tekst kazerne

 

Portugal brandweerkazerne brandweer bombeiros Lissabon Lisboa Lisbonenses