Regio 24 Zuid-Limburg (Laatste update: 31-03-2018)

 

De organisatie van de Brandweer Zuid-Limburg omvat het gebied van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg met in totaal 630.000 inwoners. Er werken 900 mensen, waaronder 600 vrijwilligers. De Brandweer Zuid-Limburg is onderverdeeld in drie districten. Dit zijn de districten Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad. Elk district voert voor de regio kerntaken uit. De verdeling van deze taken is als volgt: District Maastricht-Heuvelland: Scholing (Opleiding en Oefening), District Westelijke Mijnstreek: Risicobeheersing en District Parkstad: Repressie, Materieel en Verbindingen.

 

Daarnaast is elk district onderverdeeld in brandweerposten (kazernes). In totaal zijn er 23 posten, bemenst door zowel beroeps als vrijwilligers. Vanuit deze posten is de Brandweer Zuid-Limburg in staat binnen de normtijd bij een incident ter plekke te zijn.

 

District Maastricht-Heuvelland

 

Het district Maastricht-Heuvelland omvat de gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen en Valkenburg en de Geul. Deze gemeenten samen beschikken over posten in Cadier en Keer, Eijsden, Maastricht, Maastricht Zuid, Margraten, Meerssen, Mheer-Banholt en Valkenburg aan de Geul. Het districtskantoor is gevestigd in de kazerne Maastricht.

 

• Kazerne Cadier en Keer

 

Cadier en Keer is een dorp in de gemeente Eijsden-Margraten. Het dorp telt zo’n 3.600 inwoners. Het dorp ligt aan de provinciale weg N278 tussen Maastricht, Gulpen en Vaals. Door de ligging dicht bij Maastricht is het vooral een forensendorp. De kazerne aan de Limburgerstraat is in gebruik sinds 1999. De 15 vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Eijsden

 

Eijsden is een grensplaats aan de rivier de Maas in het uiterste zuidwesten van de regio. Het dorp heeft ruim 4400 inwoners en is daarmee de grootste kern van de gemeente Eijsden-Margraten. De kazerne in de Drekkesteeg, in het hart van historisch Eijsden, is gebouwd in 1978. Voor die tijd hadden de brandweermannen alleen een garage van de gemeentewerken ter beschikking. In oorspronkelijke vorm was er nog geen persluchtruimte, geen aparte douches en wc voor de dames, voor de heren slechts twee douches en omgekleed werd er in de remise naast de auto's. In 1998 werd er een advies gedaan door de Arbo met betrekking tot het gebouw. Er moesten diverse zaken veranderd worden. Mede dankzij dit rapport werd de kazerne in 2001 op de een aantal punten aangepast. Het duikteam van Eijsden verzorgt samen met het duikteam van de post Stein de regiodekking qua duiktaak. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een dienstbus en een voertuig voor het duikteam. Het korps telt in totaal 23 vrijwillige korpsleden en rukt op jaarbasis zo’n 100-120 keer uit.

 

 

• Kazerne Geulle (opgeheven in 2008)

 

Geulle is een dorp in de gemeente Meerssen. Het heeft 3.000 inwoners en wordt verdeeld in drie kernen, de oude dorpskern Geulle aan de Maas, Geulle-Beneden en Geulle-Boven. Er is een voor Nederlandse begrippen flink hoogteverschil tussen Geulle-boven (108 m) en Geulle- beneden (40 m). Tot 2008 beschikte Geulle over een eigen brandweerkorps. Na een hoog oplopende ruzie tussen het gemeentebestuur en de toenmalige postleiding leverde het complete korps haar ontslag in. Getracht wordt de leegstaande kazerne aan een particulier of ondernemer te verkopen. Tot aan het moment van sluiting beschikten de vrijwilligers over een tankautospuit en een verbindings-/commandovoertuig.

 

 

• Kazerne Maastricht-Noord

 

Maastricht is de hoofdstad van de provincie Limburg en telt ruim 122.400 inwoners. Het is hiermee ook de grootste gemeente van de provincie. De patroonheilige is Sint-Servaas. De stad ligt aan de Maas en aan de voet van de Sint-Pietersberg, tussen het Plateau van Margraten, het Plateau van Caestert en de Haspengouw. De hoofdkazerne van Maastricht ligt sinds 1998 in de wijk Limmel aan de Willem Alexanderweg op de rechteroever van de Maas. Naast de grote garage en leefruimte voor het beroepspersoneel beschikt het gebouw over een dakterras met vijver, die tevens als opslagbassin voor bluswater dienst doet. Per 24-uursdienst zijn er op de kazerne 13 beroepsmedewerkers in de uitrukdienst aanwezig. Aan voertuigen zijn er twee tankautospuiten, een autoladder en een haakarmvoertuig op de kazerne geplaatst. Daarnaast staan er diverse dienstbussen en dienstauto’s voor het personeel ter beschikking.

 

 

 

• Kazerne Maastricht-Zuid

 

De Koning Willem-Alexandertunnel is een tweelaagse tunnel voor gemotoriseerde verkeer in Maastricht. De tunnel met een lengte van 2,3 kilometer bevindt zich in de autosnelweg A2 tussen de afritten 53 en 54. De bouw van de tunnel duurde vijf jaar en werd in 2016 afgerond. Door de verkeersmaatregelen rond de aanleg van de tunnel was het vaak erg druk op de stadstraverse. Die is onderdeel van de aanrijroute naar het zuiden van de stad. Door de drukte kwam de brandweer vast te zitten in het verkeer. Door ook in het zuiden van de stad een uitrukpost te maken, werden die problemen omzeild. De nieuwe kazerne ligt aan de Molensingel. Met de ingebruikname van de kazerne in 2012 was de brandweerzorg in de zuid- en zuidoosthoek van de stad gegarandeerd. Per dienst zijn 9 beroepsmedewerkers op de kazerne aanwezig. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Maastricht (gesloten)

 

In de voormalige brandweerkazerne in de Capucijnenstraat in hartje Maastricht zit een restaurant gevestigd. De kazerne zou aanvankelijk gesloopt worden, maar het pand bleek toch van te grote waarde voor de stad. Het restaurant met industriële uitstraling fungeert als creatieve en inspirerende ontmoetingsplek voor diverse ondernemers. Naast het restaurant bevindt zich op de begane grond een galerie, fietsenwerkplaats en een multifunctionele ruimte waar gasten kunnen werken. De kazerne werd in 1959 in gebruik genomen en werd in 1998 verlaten door de brandweer.

 

 

 

• Kazerne Margraten

 

Het dorp Margraten ligt centraal op het Plateau van Margraten, circa 10 kilometer ten oosten van Maastricht. Het is met zijn 3.800 inwoners de op een na grootste woonplaats binnen de gemeente Eijsden-Margraten. Het korps is sinds 2006 gehuisvest in een deel van het opleidings- en oefencentrum van de Brandweer Zuid-Limburg, gevestigd aan de Holstraat in Margraten. In dit centrum leren en beoefenen alle ongeveer 900 brandweermannen en vrouwen van de regio hun kennis en vaardigheden. Het korps telt 15 vrijwillige korpsleden en heeft de beschikking over een tankautospuit, een dienstbus en een haakarmvoertuig met een watertankcontainer en een hulpverleningscontainer.

 

• Opleidingscentrum Margraten

 

In Margraten is het opleidings- en oefencentrum gevestigd. Hier staan ook nog diverse voertuigen en haakarmbakken gestationeerd. Deze voertuigen rukken uit binnen regionaal verband. Dit betekend dat dit materieel op verzoek van de lokale eenheden ingezet kan worden binnen heel Zuid-Limburg. het betreft hier o.a. een commando haakarmbak, advies gevaarlijke stoffen, meetwagen, 2 haakarmvoertuigen en diverse haakarmbakken voor brandbestrijding en hulpverlening. Tevens is in Margraten het brandweeropleidingscentrum gevestigd. Dit opleidingscentrum beschikt over 2 tankautospuiten. Deze worden echter niet gebruikt voor de reguliere brandbestrijding, maar alleen voor opleidingsdoeleinden.

 

• Kazerne Meerssen

 

Meerssen is een dorp in het Heuvelland met ongeveer 5840 inwoners. Het ligt op de grens van het Maasdal en het Geuldal aan de rivier de Geul. Bij Meerssen kruisen de snelwegen A2 en A79. De gunstige ligging zorgt ervoor dat er veel forensen wonen die werken in Maastricht, Parkstad of Sittard. Het brandweerkorps bestaat uit 25 vrijwilligers. Het gebouw dat in 2006 gerealiseerd is aan de Tunnelweg in Bunde, ligt in de middenberm van de A2, ter hoogte van Meerssen, en biedt huisvesting aan brandweer en openbare werken van de gemeente Meerssen. Het dak, de voor- en de achtergevel vormen een eenheid en omvatten de remise en de stallingsruimte voor openbare werken. Vanaf de snelweg is dit gebogen dak duidelijk zichtbaar. De remise bestaat uit zeven uitrukplaatsen, waarvan openbare werken er twee in gebruik nemen. Het achterste deel van het gebouw is ook stallingruimte voor openbare werken. In het middelste deel van het gebouw bevinden zich de kantoor-, vergader- en werkruimten. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit, een dienstbus en een haakarmvoertuig met diverse containers.

 

• Kazerne Mheer-Banholt

 

Banholt is een rustiek dorp met 1.000 inwoners in de gemeente Eijsden-Margraten. Het ligt in het hart van het Mergelland en is bekend om de typische vakwerkboerderijen, monumentale hoeves en landhuizen. De brandweerkazerne van Banholt is in gebruik sinds 1997. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus. Het korps telt 13 vrijwillige korpsleden.

 

 

• Kazerne Ulestraten (opgeheven in 2010)

 

Het forensendorp Ulestraten maakt deel uit van de gemeente Meerssen en telt 2.850 inwoners. Het dorp ligt ten noordoosten van Maastricht en is gelegen aan de rand van luchthaven Maastricht-Aken Airport. In januari 2010 is het brandweerkorps Ulestraten opgeheven en de kazerne gesloten in verband met een gebrek aan voldoende vrijwilligers. De brandweertaken zijn overgenomen door de post Meerssen en gezien de ligging van de nieuwe kazerne en de aanwezigheid overdag van een gedeeltelijke beroepsbezetting is de dekking voor de hele gemeente Meerssen gegarandeerd. Het korps had de beschikking over een tankautospuit. De brandweerkazerne in Ulestraten was in gebruik sinds 1988 en is na de opheffing van het korps verbouwd tot een multifunctionele bedrijfsruimte met kantoor en bedrijfshal.

 

 

• Kazerne Valkenburg aan de Geul

 

De naam van de gemeente verwijst naar de hoofdplaats Valkenburg en de rivier de Geul, die van oost naar west door de gemeente stroomt. De gemeente telt 16.400 inwoners. Sinds het einde van de 19e eeuw speelt het toerisme een belangrijke rol. Het aantal hotels, restaurants, cafés, vakantieparken en campings is bovengemiddeld groot. De brandweerkazerne staat naast het snelst stromende riviertje van Nederland genaamd de Geul, aan de Koningin Julianalaan en is in gebruik sinds 1987. In 2005 heeft er in het gebouw een grondige verbouwing plaatsgevonden. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een autoladder, een snel-interventievoertuig, een dienstbus en een dienstauto voor de meetploeg. Het korps Valkenburg wordt gevormd door 21 vrijwilligers.

 

 

District Parkstad

 

Het district Parkstad is onderverdeeld in de posten Bocholtz, Brunssum, Gulpen, Heerlen, Hulsberg, Kerkrade, Mechelen, Nijswiller, Schinveld-Onderbanken, Simpelveld en Vaals. Het districtskantoor is gevestigd in de kazerne ?

 

• Kazerne Bocholtz

 

Bocholtz is een kerkdorp in de gemeente Simpelveld en telt ruim 5.600 inwoners. Het ligt tegen de Duitse grens ter hoogte van het stadsdeel Laurensberg van de gemeente Aachen. De kazerne aan de Schoolstraat is in gebruik sinds 1952 en biedt onderdak aan de tankautospuit van het korps. Het korps bestaat uit 14 vrijwilligers.

 

 

• Kazerne Brunssum

 

Brunssum is een stad met 28.300 inwoners en een oppervlakte van 17 km². Het NAVO-hoofdkwartier werd in 1967 gestationeerd op het terrein van de voormalige kolenmijn Hendrik in Brunssum. De verhuizing daarheen was destijds noodzakelijk. Frankrijk had onder leiding van president De Gaulle immers besloten de militaire tak van de NAVO te verlaten. Het hoofdkwartier, dat in Fontainebleau kantoor hield, moest daardoor vertrekken. De militairen en burgers die op het hoofdkwartier werken vertegenwoordigen 25 van de 28 NAVO-lidstaten. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 1998 en is 24 uur per dag bemand met een ploeg beroepsmedewerkers. Bij grotere incidenten kan een beroep worden gedaan op een groep vrijwilligers die ook aan de kazerne verbonden zijn. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig, een haakarmvoertuig met diverse containers (waaronder een water/schuimcontainer voor de Brunssumerheide en andere incidenten waar een watertekort is), een logistiekvoertuig en een dienstbus.

 

• Kazerne Gulpen

 

Gulpen is een stad in het Heuvelland met 4.700 inwoners. Het is de hoofdplaats van de gemeente Gulpen-Wittem. Het stadje biedt een gezellig en uitgebreid winkelcentrum met verwarmde terrasjes, waar het na een drukke winkeldag goed toeven is. Tevens bepaalt de Gulpener Bierbrouwerij de smaak van Limburgs bier. De brouwerij staat bekend om zijn speciaalbieren. De kazerne van Gulpen is sinds 1990 ondergebracht in een voormalige melkfabriek uit 1958 aan de Landsraderweg die naast de brandweerkazerne ook plaats biedt aan de gemeentewerf. Het gebouw voldeed niet meer aan de arbo-regelgeving en was toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Na een verbouwing in 2004 is er een gebouw ontstaan dat weer voor vele jaren zijn gebruikers ten volste kan dienen. Het korps wordt gevormd door 17 vrijwillige korpsleden die beschikken over een tankautospuit, een dienstbus en een dienstauto voor de meetploeg.

 

• Kazerne Heerlen

 

Heerlen is een langgerekte gemeente met aanzienlijke hoogteverschillen. Het centrum ligt op ongeveer 120 meter hoogte. De gemeente heeft 87.000 inwoners. De gemeente is daarmee de vierde in grootte van Limburg, na Maastricht, Venlo en Sittard-Geleen. Heerlen maakt deel uit van het bestuurlijke samenwerkingsverband Parkstad Limburg, waar in totaal rond de 240.000 mensen wonen. De kazerne aan de Bekkerweg in Heerlen is een beroepskazerne. De eerste uitruk wordt verzorgd door personeel dat in 24-uurs diensten op de kazerne aanwezig is. Ter ondersteuning kan men terugvallen op een groep vrijwilligers. De kazerne is in 1965 geopend en was toen een van de modernste kazernes in Nederland. De kazerne beschikt over een eigen noodstroomvoorziening, een eigen sportzaal en een mogelijkheid voor helikopters om op het dak te landen. In 1997 werd de kazerne gerenoveerd. De slangentoren die vanuit bijna alle windstreken te herkennen is, is 30 meter hoog. Tegenwoordig voorzien van antennes en zenders voor communicatie, bood deze toren voorheen plaats aan 80 slangen van 20 meter. Het wagenpark wordt gevormd door twee tankautospuiten, een autoladder en een aantal dienstbussen en dienstauto’s.

 

• Kazerne Hulsberg

 

Hulsberg is een dorp in de gemeente Nuth met zo’n 4.300 inwoners. Het heeft een historische en pittoreske dorpskern. Aan de post zijn 19 vrijwilligers verbonden. De kazerne aan de Sportparklaan is in gebruik sinds 1994 en biedt onderdak aan een tankautospuit en een dienstbus. Het korps wordt gemiddeld 115 keer per jaar opgeroepen. In het kader van het grootschalig optreden levert het korps de plotters voor het Commando Plaats Incident (CoPI). De plotters hebben voor deze taak een eigen dienstauto paraat staan.

 

• Kazerne Kerkrade

 

De stad Kerkrade grenst aan Duitsland en ligt tussen Landgraaf en Heerlen in. De gemeente, met zo'n 50.000 inwoners, is onderdeel van Parkstad Limburg. Ten oosten van Kerkrade is de Duitse stedelijke agglomeratie Aachen-Herzogenrath gelegen. Kerkrade wordt doorsneden door meerdere groene ‘aders'. Daarnaast kent het gebied veel hoogteverschillen. Die zijn zowel van natuurlijke oorsprong (beekdalenstructuur) als door het mijnbouwverleden ontstaan. De spoorlijn Heerlen-Kerkrade-Valkenburg doorkruist de stad. Door de hoge spoordijk en de diepe insnijdingen deelt deze lijn de stad fysiek in tweeën. De brandweerkazerne van Kerkrade aan de Hammolenweg is in gebruik sinds 1961 en doet dienst als beroepskazerne. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een autoladder en een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer.

 

• Kazerne Mechelen

 

Het dorp Mechelen heeft 1.850 inwoners en maakt deel uit van de gemeente Gulpen-Wittem. In Mechelen en in nabijgelegen buurtschappen zijn veel vakwerkhuizen te vinden. De brandweerkazerne van Mechelen ligt aan de Spetsesweide en is in gebruik sinds februari 2006. De remise bestaat uit vier uitrukplaatsen. In het achterste deel van het gebouw bevinden zich de verblijfsruimten voor de vrijwilligers. Deze bestaat onder andere uit doucheruimte kantoren, een vergader- /bijeenkomstruimte en werkplaats. De 16 vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Nijswiller

 

Nijswiller is een klein dorp met amper 750 inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem. In 2010 is aan de Hofstraat in Nijswiller een nieuwe brandweerpost op feestelijke wijze officieel geopend. De post is gevestigd in een gedeelte van scholengemeenschap Sophianum aan de Hofstraat in Nijswiller en is tot stand gekomen dankzij de medewerking van de school en de gemeente. Vanuit deze post verzorgt een zogenaamde Snel Inzetbare Eenheid (SIE) overdag de uitruk voor de drie omliggende gemeenten Gulpen-Wittem, Simpelveld en Vaals. Dat betekent dat twee personen in een speciaal daarvoor ontwikkelde kleinere brandweerwagen als eerste uitrukken naar een incident. Later volgt dan een regulier blusvoertuig. Het voertuig wordt bemenst door zowel beroepsmensen als vrijwilligers.

 

 

• Kazerne Schinveld-Onderbanken

 

Schinveld is een landelijk gelegen dorp in de gemeente Onderbanken. Het dorp ligt tegen de Duitse grens. In Schinveld bevindt zich het gemeentehuis van de gemeente Onderbanken. Wat winkels en voorzieningen betreft is het de belangrijkste kern in de gemeente. Het dorp telt een kleine 5000 inwoners. De brandweerkazerne aan de Leuperweg is in gebruik sinds december 1999. Ook de dienst gemeentewerken van Onderbanken is in dit pand gehuisvest. Elke dienst heeft een eigen ruimte in gebruik. Alleen de kantine is voor gezamenlijk gebruik. Aan voertuigen beschikken de 16 vrijwilligers over een tankautospuit en een dienstbus.

 

• Kazerne Simpelveld

 

Simpelveld is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. Het dorp ligt ongeveer zeven kilometer ten zuiden van Heerlen en telt bijna 5.700 inwoners. Het dorp zelf is gelegen in het beekdal van de Eyserbeek, die bij het zuidelijker gelegen dorp Bocholtz ontspringt. Dit dal kent steile hellingen, met boven op de heuvelplateaus weidse uitzichten. Sinds 1981 is het korps ondergebracht in haar huidige kazerne achter het gemeentehuis aan de Bocholtzerweg. In de oude situatie kon de brandweer de kazerne bereiken en verlaten via de Markt en via de Kloosterstraat. In de huidige bebouwing is het terrein achter het gemeentehuis met een brandweerwagen alleen via de Markt bereikbaar. Tijdens drukke momenten (zoals de weekmarkt en tijdens de kermis) is de kazerne moeilijk dan wel niet bereikbaar. Gevolg is dat het verlenen van snelle en adequate hulp ernstig in gevaar komt. De 14 vrijwilligers beschikken over een tankautospuit en een dienstbus.

 

 

 

• Kazerne Simpelveld (nieuwbouw 2018)

 

Per april 2018 zal het korps Simpelveld haar intrek nemen in een nieuwe kazerne aan de aan de dr. Ottenstraat.

 

• Kazerne Vaals

 

Vaals is een plaats met een oppervlakte van 24 km² en een inwonertal van ruim 9.700. Het Drielandenpunt bij Vaals is een punt nabij de top van de Vaalserberg, waar de grenzen tussen Nederland, België en Duitsland samenkomen. Vaals ligt op de rand van een lang geleden uitgebluste vulkaan. De Duitse buurstad Aachen ligt in de krater, reden dat daar thermale bronnen aanwezig zijn. Naast het politiebureau aan de Randweg is sinds januari 2014 de brandweerkazerne van de post Vaals in gebruik. Het korps Vaals beschikt over een tankautospuit, een dienstbus en een haakarmvoertuig met een dompelpompcontainer en een ontsmettingscontainer. In totaal zijn er 36 vrijwilligers aan de kazerne verbonden.

 

• Kazerne Vaals (gesloten)

 

De oude kazerne van Vaals aan de Tyrellsestraat is in gebruik geweest van 1960 tot 2014. De gemeenteraad besloot in 2012 om de brandweerpost van Vaals te verplaatsen naar de rand van de kern Vaals. Dit omdat de brandweerpost midden in de kern van Vaals, zeer verouderd was en de ligging niet ideaal. In 2014 is het gebouw door de slopershamer met de grond gelijk gemaakt.

 

 

District Westelijke Mijnstreek

 

Het district Westelijke Mijnstreek is onderverdeeld in de posten Beek, Born, Geleen, Schinnen, Sittard, Sittard nevenpost en Stein. Het districtskantoor is gevestigd in de kazerne Beek.

 

• Kazerne Beek

 

Beek is een verstedelijkt dorp met 8.800 inwoners en vertoont zowel dorpse kenmerken (smalle straatjes met oude boerderijen) als stedelijke kenmerken (drukke verkeerswegen en hoogbouw). De plaats wordt omringd door zowel landelijk gebied als door stedelijk gebied en sterk industrieel gebied. Aan de noordzijde van de plaats ligt Geleen met het chemiecomplex Chemelot, aan de oostzijde het Heuvelland, aan de zuidzijde de luchthaven Maastricht-Aachen Airport (plaatselijk beter bekend als Vliegveld Beek) en aan de westzijde de gemeente Stein. De brandweerkazerne aan de Prins Mauritslaan in Beek is op werkdagen tussen 6 en 18 uur continu bemenst door zes beroepskrachten. Deze beroepskrachten waren voorheen werkzaam op de kazerne in Geleen. De brandweerpost van circa 700 m² op de hoek van de Prins Mauritslaan en de Kennedylaan heeft een moderne uitstraling en is eind 2013 in gebruik genomen. Het vrijwilligerskorps van Beek telt op dit moment 21 brandweerlieden. Het wagenpark bestaat uit een tweetal tankautospuiten, een dienstauto voor de meetploeg, een dienstbus.

 

• Kazerne Beek (gesloten)

 

Het brandweerkorps van Beek is van 1989 tot 2013 gehuisvest geweest in de brandweerkazerne aan de Haamen.

 

 

• Kazerne Born

 

Born is een kerkdorp in de gemeente Sittard-Geleen. Er wonen circa 5900 mensen. Born is voornamelijk bekend door de huisvesting van VDL NedCar, de grootste Nederlandse autoproducent. Born ligt langs het Julianakanaal, waar ter hoogte van het dorp een sluizencomplex ligt. Ten noorden hiervan ligt het havengebied. Het gebied waarin Born ligt is dichtbebouwd, deels door industrie (havengebied, NedCar) en deels door woongebied. De brandweerkazerne ligt aan de Havenweg en is een functioneel en flexibel gebouw. Er werd gekozen voor een remise waarin de voertuigen diagonaal worden gestald en die ontsloten wordt door twee uitrijpoorten. Aan een kant van de remise liggen, in een bakstenen volume, de "schone ruimten" zoals kantoren, kantine, instructieruimte en sanitair. Aan de andere kant van de remise ligt de werkplaats met magazijn en machinekamer. De kazerne is voorzien van een grijswater-systeem, waarbij het regenwater dat wordt opgevangen, gezuiverd en daarna gebruikt wordt voor onder andere het vullen van de tankautospuiten. Het gebouw is in gebruik sinds december 1999. Het korps Born vormt samen met het korps Maastricht het gaspakkenteam van de regio. Het wagenpark wordt gevormd door een tankautospuit, een dienstbus en een haakarmvoertuig met diverse containers. Het korps telt 24 vrijwilligers.

 

• Kazerne Geleen

 

Geleen dankt haar naam aan haar ligging bij het riviertje de Geleen, dat de oostgrens van de plaats vormde. Geleen heeft 32.000 inwoners en is in 2001 met Sittard en Born bij een gemeentelijke herindeling samengevoegd tot de nieuwe gemeente Sittard-Geleen. Geleen kwam vanaf 1915 zeer snel en spectaculair tot ontwikkeling na de bouw van de kolenmijn Staatsmijn Maurits. Een terugslag kwam in 1965, toen de mijnsluiting werd aangekondigd. Deze mijn sloot reeds in 1967. Het chemiecomplex van de Staatsmijnen, voortgekomen uit de cokesfabrieken en het stikstofbindingsbedrijf, bleef in functie. Men produceerde aanvankelijk voornamelijk kunstmest en kunststoffen, later werd men ook actief in de fijnchemie. De fijnchemie bleef in handen van de feitelijke opvolger van Staatsmijnen, DSM en verzelfstandigde later onder de naam Chemelot. De brandweerkazerne aan de Molenstraat is in gebruik genomen in 1976. Naast een voertuigenhal beschikt het gebouw uit een instructieruimte, kantine, diverse kleedruimtes, vergaderruimtes, een onderhoudsruimte en een persluchtruimte. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus. Het korps heeft 22 vrijwillige korpsleden.

 

 

• Kazerne Schinnen

 

Schinnen is een landelijke gemeente in een heuvelachtig landschap. Samen met de gemeente Onderbanken en Nuth vormt het de landelijke barrière tussen de stedelijke gebieden van Parkstad Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Schinnen zal met de gemeenten Nuth en Onderbanken op 1 januari 2019 fuseren tot de nieuwe gemeente Beekdaelen. De brandweerkazerne aan de Burg. Pijlsstraat in Schinnen is in gebruik sinds 1976. De 17 vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit, een haakarmchassis met een watertankcontainer en een slangencontainer en een dienstbus.

 

• Kazerne Sittard

 

Sittard is een stad met 37.500 inwoners in het overgangsgebied tussen Midden-Limburg en het Zuid-Limburgse heuvelland. Het is een van de oudste plaatsen in Nederland en de op een na oudste stad (met stadsrechten) van Limburg. Sittard vormt sinds 2001 tezamen met het iets zuidelijker, in de voormalige Westelijke Mijnstreek gelegen Geleen en een aantal kleinere plaatsen, waaronder Born, de gemeente Sittard-Geleen. Door deze fusie is de gemeente Sittard-Geleen qua inwonertal (ca. 95.000) de derde van de provincie geworden. Sittard ligt precies ingeklemd tussen twee rijksgrenzen in het smalste gedeelte van de provincie Limburg, tevens het smalste stuk van Nederland. In het oosten en noordoosten grenst het aan Duitsland en in het westen aan de Maas, die de grens met België vormt. Met de bouw van de brandweerkazerne aan de Middenweg, in het zuidwesten van de stad, werd gestart in maart 2013. De kazerne is het eerste beeldbepalende gebouw naast het stadion van de voetbalclub Fortuna Sittard en is in november 2013 in gebruik genomen. Het gebouw omvat een stallingsruimte en een kantoor- met uitrukgedeelte. Het gebouw doet tevens dienst als hoofdkantoor van de Brandweer Zuid-Limburg. De stallingsruimte bestaat uit een voertuigenhal voor 1e en 2e lijns voertuigen, magazijn en werkplaats. Het kantoorgedeelte bevat kantoor- en vergaderruimten, spreekkamers, leslokalen, kantine en keuken. Het uitrukgedeelte bevat een woonkamer, slaapvertrekken en een trainingsruimte fysieke vaardigheden. De nieuwe kazerne is permanent bemand met minimaal 8 medewerkers. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit, een snel-interventievoertuig en een hoogwerker.

 

 

• Nevenpost Sittard

 

Het korps van de nevenpost Sittard ligt aan de oostkant van Sittard en bestaat uit 34 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit, een dienstbus en een dienstvoertuig voor de meetploeg. De kazerne aan de Swentiboldstraat is sinds 1975 in gebruik. In de beginjaren was ook het bureau van de gemeentepolitie Sittard in dit gebouw ondergebracht. Tot 1 oktober 2013 was dit de hoofdpost van Sittard, na opening van de kazerne Middenweg is dit een nevenpost.

 

 

• Kazerne Stein

 

Het dorp Stein ligt nabij het snelwegenknooppunt van de A2 en de A76. Het dorp ligt onder de rook van het industriecomplex Chemelot, waar veel inwoners van Stein werken. Ook heeft Stein een haven aan het Julianakanaal. De brandweerkazerne aan de Stadhouderslaan is in gebruik sinds 1990. Het duikteam van brandweer Stein verzorgt samen met het duikteam van de post Eijsden de regiodekking qua duiktaak. Het wagenpark wordt gevormd door een tankautospuit, een haakarmvoertuig met diverse containers, een voertuig voor het duikteam en een dienstbus. Aan het korps zijn zo’n 33 vrijwilligers verbonden.