Regio 24 Zuid-Limburg (Laatste update: 09-12-2022)

 

De organisatie van de Brandweer Zuid-Limburg omvat het gebied van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg met in totaal 630.000 inwoners. Er werken 800 mensen, waaronder 650 vrijwilligers.

 

De Brandweer Zuid-Limburg is onderverdeeld in drie districten. Dit zijn de districten Maastricht, Westelijke Mijnstreek en Parkstad. Elk district voert voor de regio kerntaken uit. De verdeling van deze taken is als volgt: district Maastricht: Scholing (Opleiding en Oefening), district Westelijke Mijnstreek: Risicobeheersing en district Parkstad: Repressie, Materieel en Verbindingen.

 

In totaal zijn er 26 posten, bemenst door zowel beroeps als vrijwilligers. Alle kazernes zijn voorzien van een blusvoertuig en een dienstbus. Aanvullende voertuigen zoals redvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen e.d. zijn strategisch verdeeld over de regio. De alarmering wordt verzorgd vanuit de Meldkamer Limburg in Maastricht. Deze meldkamer is ontstaan in 2016, door het samenvoegen van de meldkamers van Maastricht en Venlo.

 

District Maastricht

 

• Kazerne Cadier en Keer

 

De kazerne in Cadier en Keer is in gebruik sinds 1999. De 12 vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Cadier en Keer

 

• Kazerne Eijsden

 

De kazerne in de Drekkesteeg, in het hart van historisch Eijsden, is gebouwd in 1978. Voor die tijd hadden de vrijwilligers alleen een garage van de gemeentewerken ter beschikking. In oorspronkelijke vorm was er nog geen persluchtruimte, geen douches en wc voor de dames, voor de heren slechts twee douches en omgekleed werd er in de remise naast de auto's. In 1998 werd er een advies gedaan door de Arbo met betrekking tot het gebouw. Er moesten diverse zaken veranderd worden. Mede dankzij dit rapport werd de kazerne in 2001 op de een aantal punten aangepast. In 2017 is de kazerne nogmaals gerenoveerd. Daarbij zijn onder andere nieuwe roldeuren geplaatst.

 

Naast de gebruikelijke brandweerzorg, is er op deze kazerne ook èèn van de twee duikteams in Limburg-Zuid gestationeerd. Het duikteam van Eijsden verzorgt samen met het duikteam van de post Stein de regiodekking qua duiktaak. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een waterongevallenvoertuig, een reddingsboot op trailer en een dienstbus. Het korps telt in totaal 23 vrijwilligers en rukt op jaarbasis zo’n 100-120 keer uit.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Eijsden

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Eijsden

 

• Kazerne Geulle (gesloten)

 

Tot 2008 beschikte het dorp Geulle over een brandweerkorps. Na een hoog oplopende ruzie tussen het gemeentebestuur en de toenmalige postleiding leverde het complete korps haar ontslag in. De kazerne werd verkocht en doet tegenwoordig dienst als bedrijfspand. Tot aan het moment van sluiting beschikten de vrijwilligers over een tankautospuit en een regionaal verbindings-/commandovoertuig.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Geulle gesloten

 

• Kazerne Maastricht-noord

 

De hoofdkazerne van Maastricht ligt sinds 1998 in de wijk Limmel aan de Willem Alexanderweg op de rechteroever van de Maas. Het gebouw kenmerkt zich door het gebruik van rechthoekige, donkergroene betonpanelen. Deze panelen zijn voorzien van een autobandreliëf, waardoor het beton in combinatie met zijn kleur en glans een rubberachtig uiterlijk heeft. Naast de grote garage en leefruimte voor het beroepspersoneel beschikt het gebouw over een dakterras met vijver, die tevens als opslagbassin voor bluswater dienst doet. Per 24 uursdienst zijn er op de kazerne 13 beroepsmedewerkers in de uitrukdienst aanwezig. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een redvoertuig, een haakarmvoertuig met diverse

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Maastricht noord

 

• Kazerne Maastricht-zuid

 

Sinds december 2012 is er een tweede beroepskazerne aanwezig in de stad Maastricht. Het gebouw aan de Molensingel ligt aan de A2, tussen de wijken Randwyck en Heugem. Met de komst van deze tweede kazerne is de brandweerzorg in de gehele stad gegarandeerd. Per dienst zijn 8 beroepsmedewerkers op de kazerne aanwezig. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit, een terreinvaardig hulpverleningsvoertuig met kraan en een dienstbus.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Maastricht zuid

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Maastricht zuid

 

• Kazerne Maastricht (gesloten)

 

De kazerne aan de Capucijnenstraat is in dienst geweest van 1959 tot en met 1998. Nadat de brandweer de post had verlaten, heeft het gebouw enige tijd leeg gestaan. Na een grondige opknapbeurt zijn er tegenwoordig diverse bedrijven in het pand gevestigd. Eèn van deze bedrijven is een restaurant, met de toepasselijke naam “De Brandweerkantine”.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Maastricht gesloten

 

• Kazerne Margraten

 

De kazerne van de vrijwilligers van Margraten heeft sinds 2006 een eigen plek binnen het Regionaal Opleidingscentrum van de Brandweer Zuid-Limburg. Het korps telt 15 vrijwillige korpsleden en heeft de beschikking over een tankautospuit, een haakarmvoertuig met watertankhaakarmbak en een dienstbus.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Margraten

 

• Regionaal opleidingscentrum Margraten

 

In hetzelfde gebouw als de brandweer van Margraten is het opleidingscentrum van de regio gehuisvest. In dit centrum leren en beoefenen alle ongeveer 900 brandweermannen en vrouwen van de regio hun kennis en vaardigheden. Dit opleidingscentrum beschikt over drie tankautospuiten, waarvan èè ten behoeve van rijopleidingen en twee dienstbussen. Deze worden echter niet gebruikt voor de reguliere brandbestrijding, maar alleen voor opleidingsdoeleinden.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Regionaal opleidingscentrum Margraten

 

• Kazerne Meerssen

 

Het gebouw dat in 2006 gerealiseerd is tussen de A2, ter hoogte van Meerssen, biedt huisvesting aan brandweer en openbare werken van de gemeente Meerssen. Tussen de twee snelwegen op de scheiding tussen bedrijventerrein en groengebied is dit complex gesitueerd. Het dakvlak, voor- en achtergevel vormen een eenheid en omvatten de remise en de stallingsruimte voor openbare werken. Vanaf de snelweg is dit gebogen dakvlak duidelijk zichtbaar. De remise bestaat uit zeven uitrukplaatsen, waarvan openbare werken er twee in gebruik nemen. Het achterste deel van het gebouw is ook stallingruimte voor openbare werken. In het middelste deel van het gebouw bevinden zich de kantoor-, vergader- en werkruimten. Het korps rukt per jaar ongeveer 100 keer uit. De 25 vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit, een haakarmvoertuig met daarop een commandocontainer of een verzorgingscontainer, een reddingsboot op trailer en een dienstbus.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Meerssen

 

• Kazerne Mheer-Banholt

 

De 13 vrijwilligers hebben de beschikking over een kazerne uit 1997. In eerste instantie was de kazerne voorzien van twee stallingsplaatsen. Enkele jaren later is deze terug gebracht naar èèn. In 2020 is de kazerne weer verbouwd en zijn er twee extra stallingsplaatsen aan de kazerne toegevoegd. Naast de gebruikelijk brandweerzorg, levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een dienstbus en een voertuig voor de verkenningseenheid.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Mheer-Banholt

 

• Kazerne Ulestraten (gesloten)

 

De brandweerkazerne in Ulestraten is in gebruik genomen in 1988. In januari 2010 is het korps opgeheven en de kazerne gesloten in verband met een groot gebrek aan vrijwilligers. De brandweertaken zijn overgenomen door de post Meerssen en gezien de ligging van de nieuwe kazerne en de aanwezigheid overdag van een gedeeltelijke beroepsbezetting is de dekking voor de hele gemeente Meerssen gegarandeerd. Het korps had de beschikking over een tankautospuit. Tegenwoordig is er een bedrijf gevestigd in het pand.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Ulestraten gesloten

 

• Kazerne Valkenburg aan de Geul

 

De kazerne van Valkenburg staat naast het snelst stromende riviertje van Nederland genaamd de Geul. De kazerne ligt op de hoek Oranjelaan / Koningin Julianalaan en is in gebruik sinds 1987. In 2005 heeft er in het gebouw een grondige verbouwing plaatsgevonden. Naast de gebruikelijk brandweerzorg, levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Daarnaast staat er een snel interventie voertuig gestationeerd op de kazerne. Dit voertuig, bemand door twee personen, rukt tijdens kantoortijden uit op alle meldingen in en rondom Valkenburg. Het korps Valkenburg wordt gevormd door 21 vrijwilligers en rukken gemiddeld 160 keer per jaar uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een redvoertuig, een snel interventie voertuig, een voertuig voor de verkenningseenheid en een dienstbus.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Valkenburg aan de Geul

 

District Parkstad

 

• Kazerne Bocholtz

 

De kazerne van de post Bocholtz is in gebruik sinds 1952 en is in 2019 gerenoveerd. De 14 vrijwilligers hebben de beschikking over een terreinvaardige tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Bocholtz

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Bocholtz

 

• Kazerne Brunssum

 

Deze kazerne is in gebruik sinds 2001 en is 24 uur per dag bemand met een ploeg beroepsmedewerkers. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een terreinvaardig hulpverleningsvoertuig met kraan, een redvoertuig, een terreinvaardig haarkarmvoertuig met watercontainer, een dienstbus en een dienstauto.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Brunssum

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Brunssum

 

• Kazerne Gulpen

 

De kazerne van Gulpen is ondergebracht in een voormalige melkfabriek uit 1958 die naast de brandweerkazerne ook plaats biedt aan de gemeentewerf. Het gebouw voldeed niet meer aan de arbo-regelgeving en was toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Na een verbouwing in 2004 is er een gebouw ontstaan dat weer vele jaren mee kan. Naast de gebruikelijk brandweerzorg, levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het korps wordt gevormd door 17 vrijwillige korpsleden die beschikken over een terreinvaardige tankautospuit, een voertuig voor de verkenningseenheid en een dienstbus.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Gulpen

 

• Kazerne Heerlen

 

De kazerne in Heerlen is een beroepskazerne. De eerste uitruk wordt verzorgd door personeel dat in 24-uurs diensten op de kazerne aanwezig is. De kazerne is in 1965 geopend en was toen een van de modernste kazernes in Nederland. De kazerne beschikt over een eigen noodstroomvoorziening, een eigen sportzaal en een mogelijkheid voor helikopters om op het dak te landen. In 1997 werd de kazerne gerenoveerd. De slangentoren die vanuit bijna alle windstreken te herkennen is, is 30 meter hoog. Tegenwoordig is de toren voorzien van antennes en zenders voor communicatie. Daarvoor werd de toren gebruikt voor het drogen van maximaal 80 slangen van 20 meter lang. Naast de gebruikelijk brandweerzorg, levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Ook verzorgd deze post de arbeidshygiëne voor de regio. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een reserve tankautospuit, een redvoertuig, een vrachtwagen voor de arbeidshygiëne, een dienstbus en diverse dienstauto’s.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Heerlen

 

• Kazerne Hulsberg

 

Aan de post Hulsberg zijn 19 vrijwilligers verbonden. De vrijwilligers verzorgen naast de gebruikelijke brandweerzorg, ook de plotters, welke ingezet worden tijdens de coördinatie van grootschalige incidenten. De kazerne is in gebruik sinds 1994 en biedt onderdak een tankautospuit, een dienstauto voor de plotters en een dienstbus.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Hulsberg

 

• Kazerne Kerkrade

 

De kazerne van Kerkrade is in gebruik sinds 1961 en doet dienst als beroepskazerne. Aan voertuigen zijn er op deze post aanwezig: een terreinvaardige tankautospuit, een reserve tankautospuit ten behoeve van opleiding en oefenen, een haakarmvoertuig met diverse containers, een reddingsboot op trailer en twee dienstbussen.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Kerkrade

 

• Kazerne Mechelen

 

De brandweerkazerne van Mechelen is in gebruik sinds februari 2006. Door de verfijnde architectuur past dit gebouw in de hoogwaardige landschappelijke en kleinschalige omgeving. De remise bestaat uit vier uitrukplaatsen. In het achterste deel van het gebouw bevinden zich de verblijfsruimten voor de vrijwilligers. Deze bestaat onder andere uit doucheruimte kantoren, een vergader- /bijeenkomstruimte en werkplaats. De 19 vrijwilligers hebben de beschikking over een terreinvaardige tankautospuit, een terreinvaardig hulpverleningsvoertuig en een dienstbus.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Mechelen

 

• Kazerne Schinveld

 

De kazerne aan de Leuperweg in te Schinveld is in gebruik sinds december 1999. Ook de gemeentewerken van Beekdaelen zijn in dit pand gehuisvest. Eenieder heeft een eigen ruimte in gebruik. Alleen de kantine is voor gezamenlijk gebruik. De 20 vrijwilligers rukken jaarlijks ongeveer 140 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Schinveld

 

• Kazerne Simpelveld

 

Sinds 2018 maakt de brandweer in Simpelveld gebruik van de huidige kazerne met carport. Het korps bestaat uit 20 vrijwilligers en hebben de beschikking over een terreinvaardige tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Simpelveld

 

• Kazerne Simpelveld (gesloten)

 

Tot 2018 maakte de vrijwilligers gebruik van een kazerne welke gesitueerd was in het pand van de gemeentewerken in Simpelveld. Na het vertrek van de brandweer is de stallingsplaats opgenomen bij de rest van het gebouw.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Simpelveld gesloten

 

• Kazerne Vaals

 

Aan de Randweg is sinds januari 2014 de brandweerkazerne van de post Vaals in gebruik. De kazerne is aan de buitenzijde van het gebouw geheel bekleed met cortenstaal en heeft een afmeting van ca. 32 x 19 meter. Naast de gebruikelijke brandweerzorg, levert de post Vaals èèn van de twee ontsmettingscontainers welke ingezet worden tijdens incidenten met gevaarlijke stoffen. De 36 vrijwilligers hebben de beschikking over een terreinvaardige tankautospuit, een terreinvaardig haakarmvoertuig met daarbij een dompelpompcontainer en een ontsmettingscontainer. Daarbij hebben de vrijwilligers de beschikking over een dienstbus.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Vaals

 

• Kazerne Vaals (gesloten)

 

De oude kazerne van Vaals aan de Tyrellsestraat is in gebruik geweest van 1960 tot 2014. De gemeenteraad besloot in 2012 om de brandweerpost van Vaals te verplaatsen naar de rand van de kern Vaals. Dit omdat de brandweerpost midden in de kern van Vaals, zeer verouderd was en de ligging niet ideaal. Na het vertrek van de brandweer is het gebouw gesloopt.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Vaals gesloten

 

• Kazerne Wittem-Hofstraat (Nijswiller)

 

Op vrijdag 23 april 2010 is aan de Hofstraat in Nijswiller een nieuwe brandweerpost op feestelijke wijze officieel geopend. Deze nieuwe post is gevestigd in een gedeelte van scholengemeenschap Sophianum in Nijswiller en is tot stand gekomen dankzij de medewerking van de school en de gemeente Gulpen-Wittem. Vanuit deze post verzorgt een zogenaamde Snel Inzetbare Eenheid (SIE) overdag de uitruk voor de drie omliggende gemeenten Gulpen-Wittem, Simpelveld en Vaals. Het voertuig wordt bemenst door zowel beroepsmensen als vrijwilligers.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Wittem Hofstraat Nijswiller

 

District Westelijke Mijnstreek

 

• Kazerne Beek

 

De huidige kazerne is in gebruik sinds 2013. Per jaar worden de 21 vrijwilligers ongeveer 120 keer gealarmeerd. Naast de gebruikelijk brandweerzorg, levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een reserve tankautospuit ten behoeve van opleiding en oefenen, een voertuig voor de verkenningseenheid, een dienstbus en een dienstauto.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Beek

 

• Kazerne Beek (gesloten)

 

De kazerne aan De Haamen is in gebruik geweest van 1989 tot 2013. Tegenwoordig wordt het pand gebruikt als bedrijfspand.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Beek gesloten

 

• Kazerne Born

 

De kazerne van Born is een functioneel en flexibel gebouw. Er werd gekozen voor een remise waarin de voertuigen diagonaal worden gestald en die ontsloten wordt door twee uitrijpoorten. Aan een kant van de remise liggen, in een bakstenen volume, de "schone ruimten" zoals kantoren, kantine, instructieruimte en sanitair. Aan de andere kant van de remise ligt de werkplaats met magazijn en machinekamer. De kazerne is voorzien van een grijswater-systeem, waarbij het regenwater dat wordt opgevangen, gezuiverd en daarna gebruikt wordt voor onder andere het vullen van de tankautospuiten. Het gebouw is in gebruik sinds december 1999. Het korps Born vormt samen met het korps Maastricht het gaspakkenteam van de regio. Het wagenpark wordt gevormd door een tankautospuit, een haakarmvoertuig met diverse containers, waaronder een container met daarop een reddingsboot. Daarnaast beschikt het korps nog over een dienstbus.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Born

 

• Kazerne Geleen

 

De kazerne van Geleen is in gebruik genomen in 1976. Naast een voertuigenhal beschikt het gebouw uit een instructieruimte, kantine, diverse kleedruimtes, vergaderruimtes, een onderhoudsruimte en een persluchtruimte. De kazerne is in 2001 verbouwt. Een van de meest ingrijpende veranderingen is de aanleg van de nieuwe vloer in de remise geweest. Tevens zijn de kleedkamers volledig nieuw bijgebouwd. Er is nu plaats voor in totaal 50 personen. De 22 vrijwilligers beschikken over een tankautospuit, een terreinvaardig hulpverleningsvoertuig, een haakarmvoertuig met een dompelpompcontainer en een slangencontainer en een dienstbus.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Geleen

 

• Kazerne Schinnen

 

De kazerne Schinnen is in gebruik sinds 1976. De 20 vrijwilligers hebben de beschikking over een terreinvaardige tankautospuit, een terreinvaardig haakarmvoertuig met watercontainer, een dienstbus en een aanhanger voor de jeugdbrandweer.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Schinnen

 

• Kazerne Sittard-oost

 

De kazerne aan de Swentiboldstraat was sinds 1970 in gebruik. Naast de gebruikelijk brandweerzorg, levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit, een voertuig voor de verkenningseenheid en een dienstbus.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Sittard oost

 

• Kazerne Sittard-west

 

Met de bouw van de nieuwe hoofdpost van de brandweer Sittard-Geleen werd gestart in maart 2013. De kazerne is het eerste beeldbepalende gebouw naast het stadion van de voetbalclub Fortuna Sittard en is in november 2013 in gebruik genomen. Het gebouw omvat een stallingsruimte en een kantoor- met uitrukgedeelte. De stallingsruimte bestaat uit een stallingsruimte voor 1e en 2e lijns voertuigen, magazijn en werkplaats. Het kantoorgedeelte bevat kantoor- en vergaderruimten, spreekkamers, leslokalen, kantine en keuken. Het uitrukgedeelte bevat een woonkamer, slaapvertrekken en een trainingsruimte fysieke vaardigheden. De nieuwe kazerne is permanent bemand met minimaal 8 medewerkers. Ze hebben de beschikking over twee tankautospuiten en een redvoertuig. Daarnaast staat er nog een voertuig voor de technisch dienst en drie dienstauto’s op de post gestationeerd.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Sittard west

 

• Kazerne Stein

 

De kazerne aan de Stadhouderslaan is in gebruik sinds 1990. Het duikteam van brandweer Stein verzorgt samen met het duikteam van de post Eijsden de regiodekking qua duiktaak. De 33 vrijwilligers hebben de beschikking over tankautospuit, een waterongevallenvoertuig, een reddingsboot op trailer, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer en een verlichtingscontainer en een dienstbus.

 

regio Zuid-Limburg brandweerkazerne brandweer Stein