Regio 18 Zuid-Holland Zuid (Laatste update: 23-10-2015)

 

De regio Zuid-Holland Zuid bestaat uit 17 gemeenten en 36 brandweerkazernes. Het is een regio met een gevarieerd gebied met aan de ene kant het weidse polderlandschap met idyllische dorpen en veenrivieren, de Hollandse Biesbosch en in het hart van de regio de oudste stad van Holland: Dordrecht. Aan de andere kant kent de regio ook drukke spoorlijnen, zoals het rangeerterrein Kijfhoek, snelwegen als de A16, A15, A29 en de A27 en drukbevaren rivieren als de Oude Maas, Merwede en de Noord. Daarnaast heeft de regio ook nog eens een hoge bevolkingsdichtheid en een groot aantal (industriële) bedrijven en instellingen.

 

De brandweer Zuid-Holland Zuid heeft de taak om risico's zoveel mogelijk in te perken en te beheersen. Dit is gebeurd door de krachten van alle brandweerkorpsen uit de 17 gemeenten binnen de regio te bundelen tot één slagvaardige en efficiënte organisatie. De brandweer Zuid-Holland Zuid heeft de regio verdeeld in 4 brandweer-clusters. Bij de brandweer Zuid-Holland Zuid zijn 1.200 brandweermensen werkzaam. Het grootste deel bestaat uit vrijwilligers.

 

Cluster Dordrecht/ Zwijndrechtse Waard

 

Het cluster bestaat uit de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Dordrecht heeft twee kazernes: kazerne Oranjepark en kazerne Leerpark. Verder zijn er kazernes in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Heerjansdam. Er wonen 118.902 mensen in Dordrecht en 70.000 mensen in de Zwijndrechtse Waard.

 

• Kazerne Dordrecht-Oranjepark

 

Deze beroepskazerne in het centrum van Dordrecht werd in 1974 in gebruik genomen maar werd in de loop der jaren te klein. In 1992 werd daarom een nieuw kantoorgedeelte in gebruik genomen. Ook de Regionale Alarmcentrale kwam in deze nieuwbouw. De kazerne Oranjepark draagt vooral de zorg voor de binnenstad en omgeving. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een combinatievoertuig (tankautospuit/hoogwerker), een haakarmvoertuig, een schuimblusvoertuig, twee reserve-tankautospuiten en een aantal ondersteunende voertuigen. De vrijwillige brandweer van Dordrecht bestaat uit een enthousiaste groep van ca 25 personen verdeeld over de posten Oranjepark en Leerpark. Net als bij de beroepsbrandweer bestaat ook de vrijwillige brandweer per post uit 3 ploegen. Een A, B en C ploeg en zijn als zodanig ook gekoppeld aan de beroepsploegen A, B en C. Om ervaring op te doen en om in de beroepsploegen een extra verlofplaats te creëren draaien de vrijwilligers in de weekenden diensten mee in de beroepsploegen. Dit kan zijn van zaterdag 08.00 uur tot zondag 08.00 uur of van zondag 08.00 uur tot maandag 08.00 uur. Als er door een grote of langdurige calamiteit in Dordrecht of in de regio Zuid-Holland Zuid een kazerne van Dordrecht herbezet moet worden, worden alle vrijwilligers van de post die herbezet moet worden en 1 of meerdere vrije beroepsploegen opgeroepen.

 

 

• Kazerne Dordrecht-Leerpark

 

Sinds 2011 heeft de stad Dordrecht een tweede beroepskazerne operationeel. Door de groei van de stad kon de brandweer niet snel genoeg meer in bepaalde wijken aanwezig zijn. Om de veiligheid van de burgers en de kwaliteit van de brandweerzorg te kunnen waarborgen, heeft het gemeente- bestuur besloten een tweede beroepskazerne te laten bouwen op het Leerpark. Het Leerpark ligt ten zuidwesten van het centrum van Dordrecht, ingeklemd tussen de N3 en het spoor naar Breda. Vanaf deze kazerne wordt de zuidkant van Dordrecht afdekt. In de kazerne zijn naast de brandweer ook de Technische Dienst, de GHOR en enkele lokalen voor het Da Vinci College (ROC) ondergebracht. Het nieuwe multifunctionele gebouw maakt onderdeel uit van een gebied waarbinnen een intensieve samenwerking plaatsvindt tussen bedrijven en het Da Vinci College. De nieuwe kazerne dient dan ook als leer- en werkplek. De afdeling Materieel en Logistiek beschikt in het pand over een moderne werkplaats met diverse hefbruggen en een APK straat. Men kan hier alle werkzaamheden varierend van reparaties en APK keuringen tot inbouw van nieuwe voertuigen uitvoeren.Het regionale duikteam is ook op de kazerne ondergebracht. Door de ligging aan de N3 kan snel bijstand worden verleend bij waterongevallen in de hele regio. Aan voertuigen staan hier twee tankautospuiten, een hoogwerker, een waterongevallenvoertuig, een boot op trailer, 4 dienstauto’s, een dienstbus en een vierwielaangedreven personeel-/materiaalwagen.

 

 

 

 

• Ligplaats Blusboot Dodrecht

 

Naast Nijmegen en Tiel heeft ook de regio Zuid-Holland Zuid een blusboot op de rivier De Waal. Sinds juni 2012 heeft deze boot een nieuwe ligplaats op het Duivelseiland in Dordrecht gekregen. Op dit eiland is de regionale verkeerscentrale van Rijkswaterstaat gevestigd evenals een industrieterrein. De boot lag voorheen afgemeerd langs het Blauwpoortsplein nabij de Tweede Haven in de historische binnenstad van Dordrecht. De reden voor deze verplaatsing is dat Het Rijk altijd heeft bijgedragen aan de exploitatie van de blusboot. In 2010 kwam hier verandering in. De regio heeft ervoor kunnen zorgen dat de regio een blusboot behoudt, doordat de buurregio Midden-West Brabant is gaan meedelen in de exploitatiekosten van de boot. Als tegenprestatie werd een ligplaats dichterbij deze regio gezocht. De moderne blusboot is in 2015 in gebruik genomen. De vorige blusboot was ruim 30 jaar oud en aan vervanging toe. De nieuwe boot heeft zo'n 4 miljoen euro gekost. De kleinere boot heeft een grotere bluscapaciteit en kan een hogere snelheid bereiken. Een belangrijk verschil is ook dat het de nieuwste technieken aan boord heeft, zoals de zuinigere motoren. Aan boord van het nieuwe vaartuig is ook schuim, om bijvoorbeeld oliebranden te blussen. De brandweer van Dordrecht verzorgt de nautische bemanning.

 

 

 

• Ligplaats Blusboot Dordrecht (oud)

 

De boot lag tot juni 2012 afgemeerd langs het Blauwpoortsplein nabij de Tweede Haven in de historische binnenstad van Dordrecht.

 

 

 

• Kazerne Heerjansdam

 

De post telt 15 vrijwillige korpsleden, heeft gemiddeld 35 uitrukken per jaar en heeft als specialisme de WVD taak. Tot de taken van de WVD behoren ondermeer kaart lezen, het meten van onder andere radioactiviteit, gevaarlijke stoffen en explosiegevaar. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus voor de meetploeg/25KV Team. De huidige kazerne staat op de plek waar ook de vorige brandweerkazerne stond. Deze werd in juli 2004 door een felle brand zeer zwaar beschadigd. Net op tijd konden de voertuigen uit de brand worden gered, zodat snel de blussing kon worden ingezet. De nieuwe kazerne is in gebruik sinds december 2006.

 

 

• Kazerne Hendrik-Ido-Ambacht

 

Het brandweerkorps bestaat momenteel uit 4 beroepskrachten en 32 vrijwilligers. Het korps heeft jaarlijks rond de 180 uitrukken. De ruime kazerne is juni 1999 in gebruik genomen. In de stallingruimte staan twee tankautospuiten, een haakarmvoertuig met diverse containers (dompelpomp-, een transport- en een schuimbluscontainer), een dienstbus, een dienstauto en een quad (wordt bemand door speciaal opgeleide chauffeurs). Het wagenpark wordt gecompleteerd door een logistiek/materiaalaanhanger, een aanhanger met noodaggregaat en een aanhangwagen voor logistiek. De brandweer van de post Hendrik-Ido-Ambacht heeft al jaren een partnerschap met het brandweerkorps van het Oostenrijkse Lermoos.

 

 

• Kazerne Zwijndrecht

 

Zwijndrecht is een drukke bedrijvige gemeente met veel industrie waaronder diverse chemische fabrieken en het rangeerterrein Kijfhoek van Prorail. Verder doorkruisen de rijksweg A16, de HSL, de Betuweroute en de druk bevaren rivier de Oude Maas deze gemeente. Zwijndrecht heeft een korps met 60 leden. Het korps heeft ongeveer 450 uitrukken per jaar. De kazerne aan de Develsingel is sinds 1999 in gebruik. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een schuimblusvoertuig, een autoladder, een vierwielaangedreven personeel-/materiaalwagen, een haakarmvoertuig met schuimvoorraad-container, een bestelwagen met laadbak en huif, een zestal dienstauto’s en twee dienstbussen. Tot 2011 beschikte het korps Zwijndrecht over een duikteam. De opheffing van het team kwam voort uit bezuinigingsmaatregelen en omdat de belasting voor vrijwilligers en een toename van de regelgeving t.a.v. het duiken voor een vrijwilliger niet meer op te brengen is. Het duikteam van Dordrecht is nog het enige duikteam in de regio.

 

 

Cluster Drechtsteden Noord/Molenwaard

 

Het cluster bestaat uit de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Graafstroom, Liesveld en Nieuw- Lekkerland. Er zijn brandweer- kazernes in Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Groot-Ammers, Langerak en Nieuw-Lekkerland. Er wonen 75.000 mensen in Drechtsteden Noord en 30.000 mensen in de Molenwaard.

 

• Kazerne Alblasserdam

 

In 2008 werd besloten één nieuwe brandweerkazerne te laten bouwen, omdat de kazernes aan de Nicolaas Beetsstraat en aan de Scheepmakers- straat niet meer voldeden aan de wettelijke eisen. De locatie op Haven Zuid was volgens de gemeente de enige beschikbare locatie van waaruit de brandweer heel Alblasserdam binnen de wettelijke tijdsnorm, vanuit één centrale post, kan bereiken. De nieuwe kazerne werd in 2011 in gebruik genomen en biedt plaats aan de zes vaste medewerkers, de 35 vrijwilligers en alle uitrukvoertuigen van de brandweer. Dit zijn een tweetal operationele tankautospuiten, een reserve-tankautospuit, een haakarmvoertuig met slangencontainer en dompelpompaanhanger (WTS-2500), een dienstbus en een aantal dienstauto’s.

 

 

 

• Kazerne Alblasserdam (oud)

 

De voormalige brandweerkazerne aan de Nicolaas Beetsstraat vormt na de verhuizing van de brandweer naar de nieuwe kazerne onderdak aan een Leerwerkbedrijf en de Voedselbank. De voedselbank was tot die tijd gevestigd in de oude nevenpost van de brandweer in de Scheepmakersstraat in de wijk Kinderdijk.

 

 

 

• Kazerne Alblasserdam-Nevenpost (oud)

 

Op de nevenpost aan de Scheepmakersstraat in de wijk Kinderdijk stond een tankautospuit ondergebracht. Na verhuizing van de nevenpost naar de nieuwe kazerne aan De Dam in juni 2011 werd de voedselbank in het gebouw ondergebracht. In 2015 verhuisde de voedselbank vervolgens naar de voormalige brandweerkazerne aan de Nicolaas Beetsstraat die sinds 2011 ook leeg was komen te staan. Er is nog geen nieuwe bestemming voor het gebouwtje aan de Scheepmakersstraat.

 

 

• Kazerne Bleskensgraaf

 

In juni 2013 is de nieuwe brandweerkazerne van Bleskensgraaf aan de Van Beukelaarweg in gebruik genomen. Deze kazerne ligt op een klein industriegebied, net buiten het centrum van het dorp. De nieuwe kazerne was nodig omdat de oude aan de Peppelstraat niet meer voldeed aan de veiligheidseisen. Het leegstaande bedrijfspand van de afvalinzamelingdienst GGNZ werd gezien als een uitermate geschikte locatie/huisvesting voor de post. Na aankoop van het pand volgde een verbouwing voor de nodige aanpassingen. In de kazerne staat naast de eigen tankautospuit, een reserve tankautospuit voor het cluster Molenwaard, een dienstbus, een oefenaanhanger, veetakel, en diversen dienstauto's opgesteld. Ook staat hier regio- materieel gestald in de vorm van een haakarmvoertuig met verzorgingscontainer en aangekoppelde dixi-aanhangwagen, een schuimvoorraadcontainer en een verlichtingscontainer. Het pand omvat kantoorruimte voor tenminste 7 personen met de nodige sanitaire voorzieningen, kantoor van de ploegchef, kantine, instructieruimte, ruime voertuigremise met omkleedruimte, onderhoudswerkplaats en magazijn, overdekte wasplaats en groot buiten terrein geschikt voor oefeningen. Een deel van het materiaal dat gestald staat in de nieuwe kazerne stond voorheen gestald in een loods in Molenaarsgraaf. Medio 2006 heeft brandweer Graafstroom een regiofunctie gekregen door middel van het haakarmvoertuig, met daarbij drie haakarm- bakken. Doordat de kazernes van Graafstroom niet meer plaats hadden dan voor alleen een tankautospuit werd het haakarmvoertuig gestald in Molenaarsgraaf. Door de jaren heen veranderde de locatie, maar bleef aan de Polderweg Oost in Molenaarsgraaf.

 

 

• Kazerne Bleskensgraaf (oud)

 

De voormalige brandweerkazerne van Bleskensgraaf aan de Peppelstraat is in gebruik geweest van 1984 tot 2013 en bestond uit een garageruimte, een instructielokaal, een entresol, een douche, toilet en berging met een vlizotrap naar de bergzolder. Het gebouw zal worden verkocht.

 

 

• Kazerne Brandwijk/Molenaarsgraaf

 

Het korps heeft jaarlijks tussen de 15 en 30 uitrukken en heeft hiervoor de beschikking over een tankautospuit en 16 vrijwilligers. Naast de tankautospuit draagt dit korps ook zorg voor bemensing van het regionale haakarmvoertuig met verzorgingscontainer. Deze staat gestald op de kazerne Bleskensgraaf en rukt op jaarbasis gemiddeld 8 keer uit naar grote incidenten in de gehele regio.

 

 

• Kazerne Goudriaan/Ottoland

 

Goudriaan is de meest oostelijke kern van de gemeente Graafstroom, met een uitgesproken agrarisch karakter en heeft 850 inwoners. Ottoland is een dorp met een oppervlakte van 878 hectaren en 990 inwoners. Tot in de jaren '80 telde het dorp twee straten, met de namen A en B. Vanaf het moment dat er ook nieuwbouw in het dorp verscheen, kreeg het dorp er ook "echte" straatnamen bij. Wederom treffen we hier een gezamenlijk korps voor beide dorpen aan. De kazerne staat in Goudriaan en herbergt een tankautospuit. Jaarlijks rukt het korps ongeveer 15 keer uit. Er zijn 14 vrijwilligers aan het korps verbonden.

 

 

• Kazerne Groot-Ammers

 

De kazerne van de post Groot-Ammers is sinds 2003 gevestigd in een ruim pand dat is vast gebouwd aan het voormalige gemeentehuis van Liesveld. Per 1 januari is deze gemeente samengevoegd met de gemeenten Nieuw-Lekkerland en Graafstroom tot de nieuwe gemeente Molenwaard. Het gemeentehuis heeft toen haar functie verloren en staat sindsdien leeg. De ruimte die de brandweer gebruikt was tot 2003 in gebruik als werkplaats van de buitendienst. Naast een tankautospuit staan hier ook een personeel-/materieelwagen en een dienstbus ondergebracht.

 

 

• Kazerne Langerak/Nieuwpoort

 

Het dorp Langerak is gelegen in de Polder Langerak in de Alblasserwaard, aan de Lek. Langerak ligt tussen Nieuwpoort en Tienhoven. Nieuwpoort is een kleine vestingstad met een historische binnenstad en ongeveer 1400 inwoners. In de brandweerkazerne is een gedenksteen geplaatst ter herinnering aan een brand in 1993, waarbij na een stofexplosie twee brandweermannen en een medewerker van het bedrijf kwamen te overlijden. In de kazerne staan een tankautospuit en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Nieuw-Lekkerland

 

Het korps Nieuw-Lekkerland bestaat uit 19 vrijwilligers. De kazerne aan de Planetenlaan is in gebruik sinds 2003. In de kazerne staan een operationele tankautospuit, een reserve tankautospuit voor het district, een materiaalwagen.en een dienstauto.

 

 

• Kazerne Oud-Alblas (opgeheven in 2013)

 

Het brandweerkorps van Oud-Alblas is op 12 april 2013 opgeheven. De post moest wegens bezuinigingen sluiten. De taken van de Oud-Alblassers zijn overgenomen door de korpsen rondom het dorp, waaronder Alblasserdam, Bleskensgraaf en Papendrecht. Het was eigenlijk de bedoeling dat de Oud-Alblasse brandweerkazerne open zou blijven tot de nieuwe brandweerpost in Bleskensgraaf operationeel zou zijn. Dat zagen de brandweer- lieden echter niet meer zitten.

 

 

• Kazerne Papendrecht

 

Het brandweer korps bestaat momenteel uit zo'n dertig vrijwilligers die jaarlijks ongeveer 250 keer uitrukken. De kazerne is gevestigd in een ruim gebouw dat wordt gedeeld met de politie. Het wagenpark wordt gevormd door 2 tankautospuiten, een hoogwerker, een logistiekvoertuig, twee dienst- auto’s en een dienstbus. Ook één van de drie hulpverleningsvoertuigen van de regio staat in Papendrecht gestationeerd. Bij complexe hulpverleningen zal het HV-team een toegevoegde waarde hebben. Het team bestaat uit de bevelvoerder, voertuigbedienaar en twee technische teams. Zij komen ter ondersteuning van de TS, om samen de hulpverleningsklus te klaren. Het is dus zeker niet zo dat het HV-team dit overneemt. Het hulpverlenings- voertuig is uitgerust met een kraan met een vlucht van 10 meter, een achter- en voorbouwlier om bijvoorbeeld voertuigen te verplaatsen, een generator voor het verzorgen van stroom op de incidentlocatie, een plasmasnijder voor het doorsnijden van bijvoorbeeld een vangrail, divers hydraulisch en pneumatisch gereedschap, stabilisatie en beschermingsmateriaal, zaag- en snijgereedschap en materialen ten behoeve van optreden bij incidenten met (milieu) gevaarlijke stoffen.

 

 

• Kazerne Sliedrecht

 

Het brandweerkorps Sliedrecht heeft een sterkte van veertig personen. In 1954 werd begonnen met de bouw van de huidige kazerne met droogtoren en bovenwoningen gelegen aan de Middeldiepstraat in het centrum van de gemeente. Op 19 juli 1955 werd de brandweerkazerne officieel geopend. Aan het uiterlijk van de kazerne is in de afgelopen vijftig jaar het één en ander veranderd. De toegangspoorten van de garage zijn breder gemaakt, omdat de brandweerauto’s tegenwoordig een stuk breder zijn. Vroeger konden er vijf auto’s in de garage staan. Nu hebben ze plek voor vier voertuigen naast elkaar. Boven de garages is een instructieruimte gebouwd en ook aan de achterkant is de kazerne uitgebreid. Jaarlijks heeft het korps ongeveer 260 uitrukken. In de kazerne staan 2 tankautospuiten, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer, een dienstbus voor onder andere de meetploeg/25KV-team en twee dienstauto’s paraat.

 

 

• Kazerne Streefkerk (opgeheven in 2011)

 

De brandweerpost Streefkerk is sinds februari 2011 opgehouden te bestaan. De gemeente Liesveld besloot de deuren van de post te sluiten omdat het aantal vrijwilligers in Streefkerk de laatste jaren terugliep. Tijdens kantooruren kon niet meer worden uitgerukt wegens onvoldoende personeel. Buiten kantoortijden kon een uitruk niet worden gegarandeerd vanwege een onvolledige bezetting. De kazerne was overigens pas kort in dienst. In juni 2009 vond de officiële opening plaats. Het korps had de beschikking over een tankautospuit en een dienstbus.

 

 

Cluster GHG/ GLZ

 

Het cluster bestaat uit de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Leerdam en Zederik. Er zijn brandweerkazernes in Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Arkel, Hoornaar/Noordeloos, Giessenburg, Leerdam, Schoonrewoerd, Ameide/Tienhoven, Lexmond en Meerkerk. Er wonen 53.0000 mensen in GHG en 49.000 mensen in GLZ.

 

• Kazerne Ameide

 

Ameide is een stadje aan de Lek stroomafwaarts ten opzichte van Vianen, gelegen in het noordoosten van de Alblasserwaard. Ameide heeft ongeveer 3000 inwoners. Enkele kilometers westelijk van Ameide ligt in een lus in de Lekdijk het kerkdorpje Tienhoven. De brandweerkorpsen in deze beide dorpen zijn samengevoegd tot één korps met 19 korpsleden, opererend vanuit een kazerne op het industrieterrein van Ameide. Het korps heeft op jaarbasis ongeveer 35 uitrukken. In de kazerne staan een tankautospuit en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Arkel

 

Arkel is een zeer oud dorp dat even buiten de historische stad Gorinchem ligt. Het dorp heeft 3600 inwoners. In de kazerne van dit korps staan een tankautospuit en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Giessenburg

 

Giessenburg hoort samen met Giessen-Oudekerk en Schelluinen tot het verzorgingsgebied van de Brandweer Giessenburg. Het gebied telt circa. 6100 inwoners en is ongeveer 2781 hectare groot. Naast wat industrie is het gebied voornamelijk landelijk maar er loopt ook een stuk van de Betuwelijn door. De kazerne biedt plaats aan 3 voertuigen en is in 2003 nieuw gebouwd. De brandweer beschikt over een tankautospuit, een personeelsbus en een 4x4 voertuig met aanhanger waarop een spoorslootbrug voor de Betuwelijn is geplaatst. Het korps telt 17 vrijwilligers die ieder jaar ongeveer 25 uitrukken hebben.

 

 

• Kazerne Gorinchem

 

Brandweer Gorinchem bestaat uit 45 leden waarvan 7 mensen in beroepsdienst en de rest als vrijwilliger. Sinds mei 2001 is de huidige kazerne aan de Arkelsedijk 22 in gebruik genomen. In het pand zijn tevens de GGD met de afdelingen Regionale Ambulance Vervoer (RAV) en de Jeugd GezondheidsZorg gevestigd. De kazerne bestaat uit 4 bouwlagen. Hiervan is de begane grond parkeer-garage voor de uitrukdienst en de kantoren van de JGZ. Tevens bevindt zich achter het gebouw een afgesloten oefenterrein met instructieruimte. Op de eerste etage (dijkniveau) staan de uitrukvoertuigen, bevinden zich de kleedruimten, de werkplaatsen, de fitnessruimte en de centrale post (CP). Ook zijn hier de kantoren en de garage van de RAV. De tweede en derde etage betreft alleen de "toren" van het gebouw. De tweede etage is gereserveerd voor kantoren en vergaderruimten van de brandweer en op de derde etage is de kantine met de keuken gevestigd. Het korps heeft een ruim wagenpark bestaande uit onder andere: 2 operationele tankautospuiten, 2 reserve tankautospuiten, een autoladder, een logistiekvoertuig, een personeel-materiaalwagen en een voertuig voor het wateroppervlaktereddingsteam. Ook twee haakarmvoertuigen met diverse containers, drie dienstauto’s, een verlichtingsaanhanger, twee reddings- boten op trailer en een dienstbus zijn hier ondergebracht. Tot 1 juni 2011 beschikte het korps over een ploeg brandweerduikers. Dit specialisme wordt binnen de regio nu alleen nog uitgevoerd door de beroepsbrandweer uit Dordrecht. De voormalige brandweerduikers van Gorichem zijn opgegaan in een Water Oppervlakte Reddingteam (WOR).

 

 

• Kazerne Boven-Hardinxveld

 

De brandweerkazerne in Boven-Hardinxveld is in gebruik sinds 2012 en ligt op het watertorenterrein aan de Rivierdijk. Bij het gebouw is ruim aandacht besteed aan milieu- en duurzaamheidaspecten. De kazerne is voorzien van een ‘grasdak’ en er zijn zonnepanelen geïnstalleerd. De genoemde maatregelen hebben een positieve invloed op het energieverbruik. Voordat de gemeente op zoek ging naar locaties voor de bouw van de nieuwe kazerne, heeft ze laten onderzoeken of de post in Boven-Hardinxveld behouden moest blijven. Dit bleek noodzakelijk. De achtminutengrens is uiteindelijk bepalend geweest voor het behoud van de post. Binnen die tijd moet de brandweer ter plaatse zijn, en dat kan niet vanaf de kazerne in Beneden-Hardinxveld. In de kazerne staan een tankautospuit en een materiaalwagen voor het gaspakteam gestationeerd. Na stationering van het gaspakkenteam in Neder-Hardinxveld en het doorvoeren van diverse noodzakelijke aanpassingen in materieel en personeel, was overduidelijk dat er ruimtegebrek was op het aldaar gestationeerde interventievoertuig. Als oplossing is uiteindelijk deze materiaalwagen besteld. Naast de chauffeur kunnen er 4 personeelsleden mee. De bepakking bestaat voornamelijk uit afdekkleden, opvang- en absortiematerialen. Het korps telt 18 vrijwillige korpsleden.

 

 

• Kazerne Boven-Hardinxveld (oud)

 

De voormalige brandweerpost aan de Havenstraat in Boven-Hardinxveld is in gebruik geweest tot 2012. Het onderkomen, ondergebracht in de gemeentewerkplaats, was ernstig verouderd.

 

 

• Kazerne Hardinxveld-Giessendam

 

De kazerne aan de Rijnstraat in Hardinxveld-Giessendam is in gebruik sinds 1984. Alles in het gebouw is gelijkvloers. De stallingsruimte voor de drie voertuigen is een open ruimte. Achter deze ruimte bevindt zich een kantine die tevens als instructielokaal dienst kan doen. Verder zijn er twee douches, toiletten en een kantoorruimte. Naast de stallingsruimte bevindt zich een ruimte voor het schoonmaken en onderhouden van de perslucht- maskers en een bergruimte voor slangen en persluchtflessen. Achter de voertuigen is een kledingrek geplaatst voor het uitrukgereed ophangen van het uitruktenue en een kastje voor het opbergen van persoonlijke bezittingen. In de kazerne staan een tankautospuit, een voertuig voor het gaspakken- team, een dienstbus en twee dienstauto’s. Het korps bestaat uit 30 vrijwilligers en rukt op jaarbasis gemiddeld 150 keer uit. Ruim de helft van het korps is opgeleid tot gaspakdrager. Het gaspakkenteam rukt gemiddeld zo’n vijf keer per jaar uit in de regio.

 

 

• Kazerne Leerdam

 

Sinds januari 2015 maakt de brandweerpost Leerdam gebruik van de nieuwe brandweerkazerne aan de Koningin Emmalaan. De nieuwe kazerne vervangt het oude gebouw dat op dezelfde plaats stond. De oude kazerne dateerde uit de jaren tachtig, voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en was te klein. De nieuwe kazerne maakt een eind aan de jarenlange huisvesting in mobiele kantoren. In november 2014 is het pand opgeleverd en is men gestart met de inrichting van het gebouw. Het ontwerp is zo ingericht dat de begane grond in zijn geheel is ingericht voor de uitrukfunctie. Op de eerste verdieping zijn onder andere een kantine, instructieruimte, jeugdbrandweer ruimte, flex(werk)plekken en een fitnessruimte ingericht. Het pand kenmerkt zich door het gebruik van duurzame materialen en energiezuinige apparaten. In Leerdam staan een tankautospuit, een hoogwerker, een personeel-/materiaalwagen, een reserve-tankautospuit en een dienstauto. Het korps Leerdam telt 24 vrijwilligers.

 

 

• Kazerne Leerdam (oud)

 

De oude kazerne dateerde uit de jaren tachtig, voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en was te klein. In januari 2014 werd het gebouw gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe kazerne. Tijdens de bouwperiode maakte het korps gebruik van een tijdelijk onderkomen aan de Industrieweg in een deel van een bedrijfsloods.

 

 

• Kazerne Lexmond

 

Hei- en Boeicop is een klein agrarisch dorp met nog géén 1.000 inwoners. Qua oppervlakte is Lexmond de op één na grootste gemeente in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Het dorp heeft ongeveer 2600 inwoners. Het buitengebied is voornamelijk in gebruik voor de veehouderij en de fruitteelt. Hei- en Boeicop is een klein agrarisch dorp met nog géén 1.000 inwoners. Beide dorpen hebben een gezamenlijk korps dat sinds 2003 is gehuisvest in een moderne kazerne die gelegen is aan de rand van Lexmond, aan de doorgaande weg naar Hei- en Boeicop. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit en een personeel-materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Meerkerk

 

Met 3600 inwoners is Meerkerk de grootste plaats van de gemeente Zederik. Meerkerk ligt in het uiterste oosten van de Alblasserwaard. Dit korps is sinds 2006 gevestigd in een moderne kazerne die plaats biedt aan een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus voor onder andere het transport van de meetploeg. Bij complexe hulpverleningen zal het HV-team een toegevoegde waarde hebben. Het team bestaat uit de bevelvoerder, voertuigbedienaar en twee technische teams. Zij komen ter ondersteuning van de TS, om samen de hulpverleningsklus te klaren. Het is dus zeker niet zo dat het HV-team dit overneemt. Het hulpverleningsvoertuig is uitgerust met een kraan met een vlucht van 10 meter, een achter- en voorbouwlier om bijvoorbeeld voertuigen te verplaatsen, een generator voor het verzorgen van stroom op de incidentlocatie, een plasmasnijder voor het doorsnijden van bijvoorbeeld een vangrail, divers hydraulisch en pneumatisch gereedschap, stabilisatie en beschermingsmateriaal, zaag- en snijgereedschap en materialen ten behoeve van optreden bij incidenten met (milieu) gevaarlijke stoffen.

 

 

• Kazerne Noordeloos

 

Op de kazerne van dit korps, die is gelegen net buiten de bebouwde kom van Hoornaar, aan de weg naar Noordeloos, staan een tankautospuit, een dienstbus, een personeel-/materiaalwagen en een aanhanger met een veetakel. De vrijwilligers hebben het specialisme 25KV-team voor de Hoge- snelheidslijn. Met de komst van de HSL is er ook een nieuwe bovenleidingspanning in Nederland bijgekomen: 1.500 volt is gangbaar op de bovenleiding van normaal spoor, maar bij de HSL gaat het om een spanning van 25.000 volt. De zogenaamde 25KV-teams testen in geval van calamiteiten of de hulpdiensten onder veilige omstandigheden aan de slag kunnen op het spoor. Als er een ongeval plaatsvindt op het HSL-traject, dan schakelt ProRail indien nodig op afstand de stroom uit. Het 25KV-team komt dan met een toegerust voertuig ter plaatse en controleert dit met een speciale tester, een soort van lange plastic lans met een stalen pin. Als er geen stroom meer op de bovenleiding staat, geeft het team sein veilig en kunnen de hulpdiensten aan de gang.

 

 

• Kazerne Schoonrewoerd

 

De brandweerkazerne in Schoonrewoerd is in 2007 in gebruik genomen. De 16 vrijwillige korpsleden hebben de beschikking over een tankautospuit, een watertankwagen en een dienstbus.

 

 

Cluster Hoeksche Waard

 

De Hoeksche Waard, ook wel geschreven als Hoekse Waard, wordt door velen beschouwd als één van de Zuid-Hollandse Eilanden, maar ook als een waard. In het westelijk deel liggen de Beijerlandse polders, waarmee het westelijk deel van de Hoeksche Waard ook wel in zijn geheel als Beijerland wordt aangeduid.

 

De Hoeksche Waard wordt door het Spui gescheiden van Voorne-Putten, door de Oude Maas van IJsselmonde en door de Dordtsche Kil van het Eiland van Dordrecht. Het brede Haringvliet en het Hollands Diep vormen de barrière naar Goeree-Overflakkee en het vasteland van Noord-Brabant. Het Vuile Gat vormt in het zuidwesten de scheiding met het eiland Tiengemeten.

 

Het cluster bestaat uit de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Er zijn brandweerkazernes in Oud-Beijerland, Heinenoord, Maasdam/Puttershoek, 's Gravendeel, Mijnsheerenland/Westmaas, Strijen, Numansdorp, Klaaswaal, Zuid-Beijerland, Nieuw-Beijerland en Goudswaard. Er wonen 86.000 mensen in de Hoeksche Waard.

 

• Kazerne ’s-Gravendeel

 

De kazerne in 's-Gravendeel is in gebruik sinds 1984 en is centraal gesitueerd aan een doorgaande weg richting diverse uitvalswegen. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen (onder andere in gebruik als trekker voor de grote motorspuitaanhanger en vervoer van de meetploeg). Daarnaast staan in de ruime kazerne de regionale Verbindings-/commandowagen en de regionale mobiele commandopost gestationeerd.

 

 

• Kazerne Goudswaard

 

Goudswaard is gelegen op de uiterste westpunt van de Hoeksche Waard en heeft ongeveer 2.100 inwoners. De oude brandweerkazerne van Goudswaard was gevestigd in een klein gebouw aan de Molendijk naast de molen. Dit oude gebouwtje had een oppervlak van 6 x 4 meter. Het korps is sinds 2001 gevestigd in een modern gebouw aan de rand van het dorp. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Heinenoord

 

Heinenoord is een dijkdorp, dat voor een groot deel bestaat uit lintbebouwing langs de Dorpsstraat. Het inwoneraantal ligt op ruim 3400. Sinds 1968 wordt de Hoeksche Waard bij Heinenoord met de gemeente Barendrecht verbonden door de Heinenoordtunnel. Het korps van Heinenoord heeft de beschikking over een tankautospuit en over een regionaal hulpverleningsvoertuig. De kazerne bevindt zich sinds de jaren ’80 in gebouw ‘De Noord’ waarin onder andere ook de bibliotheek was gevestigd. De brandweerpost in Heinenoord voldeed niet meer aan de eisen die worden gesteld. Daarom werden verbouwingen aan het gebouw en uitbreiding van de voor de brandweer beschikbare ruimte noodzakelijk. In 2014 zijn de andere gebruikers van gebouw De Noord, de bibliotheek en Welzijn Hoeksche Waard, verhuisd naar andere locaties. In het najaar van 2015 zijn de werkzaamheden afgerond. Bij complexe hulpverleningen zal het HV-team een toegevoegde waarde hebben. Het team bestaat uit de bevelvoerder, voertuigbedienaar en twee technische teams. Zij komen ter ondersteuning van de TS, om samen de hulpverleningsklus te klaren. Het is dus zeker niet zo dat het HV-team dit overneemt. Het hulpverleningsvoertuig is uitgerust met een kraan met een vlucht van 10 meter, een achter- en voorbouwlier om bijvoorbeeld voertuigen te verplaatsen, een generator voor het verzorgen van stroom op de incidentlocatie, een plasmasnijder voor het doorsnijden van bijvoorbeeld een vangrail, divers hydraulisch en pneumatisch gereedschap, stabilisatie en beschermingsmateriaal, zaag- en snijgereedschap en materialen ten behoeve van optreden bij incidenten met (milieu) gevaarlijke stoffen.

 

 

• Kazerne Klaaswaal

 

Klaaswaal heeft momenteel ruim 4000 inwoners. Het is een landelijk dorp in de gemeente Cromstrijen met een schilderachtig landschap met veel beboomde dijken. Het brandweerkorps is gevestigd in een eenvoudig onderkomen uit 1973 dat wordt gedeeld met gemeentewerken. Naast ruimte voor de tankautospuit bevindt zich in dit onderkomen een kledingruimte, twee instructielokalen, verschillende opbergruimtes en een ruim buitenterrein.

 

 

• Kazerne Maasdam

 

Het huidige korps is in 1994 ontstaan door samenvoeging van de korpsen van Maasdam en Puttershoek. Het korps is gehuisvest in een nieuw, modern gebouw aan de Sportlaan in Maasdam. Het pand is in 1994 in gebruik genomen en bestaat uit een stallingruimte voor twee voertuigen, een magazijn, een kamer voor de postcommandant en een instructieruimte. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen. Gemiddeld rukt het korps ongeveer 60 keer per jaar uit. De vrijwilligers vervullen een belangrijke taak op het terrein van de brandbestrijding te water in verband met het drukke scheepvaartverkeer over de Oude Maas. De aanwezigheid van de provinciale weg N217 staat ook garant voor meerdere uitrukken per jaar.

 

 

• Kazerne Mijnsheerenland

 

Mijnsheerenland is een dorp met 4435 inwoners en is gelegen aan de Binnenbedijkte Maas, een afgedamde tak van de Maas dat nu een meer vormt. Het is het enige dorp in de Hoekse Waard dat niet aan een dijk is gebouwd. De kern Westmaas telt ongeveer 2100 inwoners en was tot 1984 een zelfstandige gemeente. De brandweerkorpsen van Mijnsheerenland en Westmaas zijn al in het verleden samengevoegd tot 1 korps. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus voor de meetploeg. De kazerne is gevestigd in Mijnsheerenland, nabij de provinciale weg naar Westmaas en is in gebruik sinds 1962. De meetploeg is een onderdeel van de WVD (Waarschuwings- en VerkenningsDienst). De meetploeg bestaat uit drie personen (2 personen die de metingen uitvoeren en een chauffeur). Zij kunnen metingen uitvoeren op explosiegevaar, gevaarlijke stoffen en radioactiviteit. De kazerne is gevestigd in Mijnsheerenland, nabij de provinciale weg naar Westmaas en is in gebruik sinds 1962.

 

 

• Kazerne Nieuw-Beijerland

 

Nieuw-Beijerland ligt in de gemeente Binnenmaas. Binnen het dorp nemen landbouw en boomgaarden de meeste ruimte in. Het brandweerkorps heeft sinds 2001 de beschikking over een moderne kazerne aan de Handelstraat op het industrieterrein. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Numansdorp

 

De kazerne in Numansdorp is gevestigd aan de Wethouder Van der Veldenweg en werd gebouwd in 1981. De kazerne bestaat naast een voertuigenhal over een instructielokaal, een ademluchtruimte, verschillende opbergruimtes en een buitenterrein. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit, een haakarmvoertuig met commandocontainer en een personeel-/materiaalwagen. Enkele jaren geleden werd serieus overwogen een nieuwe kazerne te bouwen waarin zowel de brandweer van Klaaswaal als die van Numansdorp zouden zitten. De gemeente koos uiteindelijk voor het in stand houden van beide uitrukposten.

 

 

• Kazerne Oud-Beijerland

 

Oud-Beijerland is een voornamelijk agrarische gemeente, maar ook een forensendorp en heeft bovendien een regionale centrumfunctie. Het dorp is gelegen aan het Spui en aan de Oude Maas. Het is de grootste plaats in de Hoeksche Waard en heeft ongeveer 24.000 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 40 leden. Het merendeel hiervan bestaat uit vrijwilligers en daarnaast hebben vijf personen een fulltime dienstverband. De brandweerkazerne, die in gebruik is sinds 2005, bestaat uit twee verdiepingen: Op de begane grond zijn de voertuigen gehuisvest. Dit zijn 2 operationele tankautospuiten, 2 reserve-tankautospuiten (voor het hele district), een hoogwerker, een haakarmvoertuig met schuimbluscontainer, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer, een logistiekvoertuig, een dienstbus, twee dienstauto’s en een boot op trailer. Op de eerste verdieping bevinden zich de kantoren, de kantine en een instructieruimte. Het aantal uitrukken op jaarbasis schommelt tussen de 170 en 230.

 

 

• Kazerne Strijen

 

De kazerne in Strijen is onderdeel van het gemeentehuis van Strijen en heeft de voertuigenhal aan de achterzijde van het gebouw. Deze komt direct uit op het plaatselijke industrieterrein. Het gebouw is sinds 1997 in gebruik als gemeentehuis. Het oorspronkelijk in 1971 gebouwde complex deed voor 1997 dienst als kantoorgebouw. Het korps telt 20 vrijwillige korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een dienstbus en een dienstauto.

 

 

• Kazerne Zuid-Beijerland

 

Zuid-Beijerland ligt het meest oostelijk van de gemeente Korendijk. Het heeft ongeveer 3500 inwoners. De infrastructuur bestaat voornamelijk uit ambacht, een klein industrieterrein, en sinds kort ook uit een verzorgingstehuis. Het korps heeft de beschikking over een nieuwe kazerne aan de rand van het dorp. Deze biedt plaats aan de tankautospuit van het korps en de tankautospuit van de gemeentelijke jeugdbrandweer.