Regio 19 Zeeland (Laatste update: 13-02-2014)

 

Brandweer Zeeland is het brandweerkorps dat op 1 januari 2013 in de plaats is gekomen van de dertien gemeentelijke brandweerkorpsen. Bij het nieuwe regionale korps werken bij elkaar, als vrijwilliger en als beroeps, ruim 1200 mensen.

 

De regionale brandweer Zeeland bestaat uit drie afdelingen, te weten: Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Incidentbeheersing. Negen Operationeel Managers (commandanten) zijn vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de basiszorg Brandweer in Zeeland. De werklocaties van Brandweer Zeeland zijn Borssele, Goes, Middelburg locatie Stromenweg en Terneuzen. De aansturing en ondersteuning gebeurt nu vanuit één organisatie, waardoor efficiencywinst te behalen is.

 

District Oosterscheldebekken

 

• Kazerne Baarland

 

De kazerne van korps Baarland is opgeleverd in 1988 en voldoet volledig aan de eisen welke heden ten dage aan een brandweerkazerne worden gesteld. Het korps telt 13 vrijwilligers en beschikt over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Borssele

 

De brandweerkazerne van Borssele aan de Quistenburg is in 2005 in gebruik genomen. De post Borssele is de enige post in de gemeente die overdag bemensd is. Al het personeel dat binnen de gemeente beroepsmatig bij de brandweer werkt, is overdag in deze kazerne gehuisvest. Sinds eind 2006 is de dagploeg binnen de gemeente Borsele in werking getreden.Het doel van de dagploeg is het ondersteunen van de 6 uitrukposten binnen de gemeente om het probleem van onderbezetting van de tankautospuiten tijdens kantooruren op te vangen. De dienstdoende ploeg bestaat uit minimaal twee personen waarvan altijd ten minste één bevelvoerder. Deze ploegleden zijn allen beroepskrachten welke werkzaam zijn op de post Borssele. Deze ploeg kan ca. 1 minuut na alarmering vertrekken richting het incident. Op deze wijze zullen doorgaans de dagploeg en de tankautospuit nagenoeg gelijktijdig arriveren bij het incident. Ter plaatse worden te ploegen van de tankautospuit en de dagploeg samengevoegd. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een Snel interventie voertuig t.b.v. incidentbestrijding in de Westerscheldetunnel, een haakarmvoertuig met kraan en hulpverleningscontainer, een schuimblusvoertuig, 2 dienstbussen en 2 dienstauto’s.

 

 

• Kazerne Brouwershaven

 

De blusgroep Brouwershaven telt 15 vrijwilligers en beschikt over een tankautospuit en een blusboot. Deze boot, van het type Beekman met een Mercury 75 pk buitenboordmotor ,is ingericht als blusboot met een ingebouwde lagedruk pomp voor bluswerkzaamheden aan boord van schepen. Brouwershaven is gelegen direct aan het Grevelingenmeer en daardoor bij uitstek geschikt als uitvalsbasis voor hulpverleningen op het water. De kazerne is in gebruik sinds 1950.

 

 

• Kazerne Bruinisse

 

Bruinisse is de meest oostelijk gelegen woonkern op Schouwen-Duiveland. Het meer dan 500 jaar oude vissersdorp aan de zuidelijke voet van de Grevelingendam wordt ook wel de poort van Zeeland genoemd. Na de aanleg van deze zes kilometer lange wegverbinding met het noordelijk gelegen Goeree-OverFlakkee in Zuid-Holland is Schouwen Duiveland sinds 1964 geen eiland meer. De brandweerkazerne (bouwjaar 1996) is gesitueerd tussen de woonkern en het bedrijventerrein. De Brandweerpost Bruinisse wordt gevormd door 16 vrijwilligers die overdag voor het merendeel in het verzorgingsgebied werkzaam zijn. In het centraal gelegen gebouw aan de Dorpsweg staan een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig, een dienstbus en een haakarmvoertuig. Het aantal uitrukken varieert tussen de 25 en 40 op jaarbasis. Het verzorgingsgebied omvat de voormalige gemeente Bruinisse met in totaal zeven havens, twee jachthavens, de Krammersluizen, de Grevelingensluis, de vakantieparken Aquadelta en Aquastaete, golfbaancomplex Grevelingenhout en een bescheiden deel van het landelijk gebied in de voormalige gemeente Duiveland. Voor de bestrijding van calamiteiten in de Krammersluizen draagt de brandweer het beheer over een bij de sluizen gestationeerd schuimblusvoertuig dat eigendom is van Rijkswaterstaat.

 

 

• Kazerne Burg-Haamstede

 

Het korps Burg-Haamstede bestaat uit 21 vrijwillige korpsleden. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1996. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit met vierwielaandrijving, een haakarmvoertuig met grootwatertranssport-container, een strandambulance en een dienstbus. Verder staat er op de kazerne nog een tankautospuit van de Jeugdbrandweer, maar deze is ook inzetbaar als reserve voertuig. Achter de kazerne is er een oefenterrein gerealiseerd met vaste verlichting. Ook de oefenbunker wordt regelmatig gebruikt voor ademluchttraining.

 

 

• Kazerne Dreischor

 

De blusgroep Dreischor heeft een groot verzorgingsgebied, het meeste hiervan bestaat uit landbouwgrond. Voor dit verzorgingsgebied rukken de 16 vrijwilligers ongeveer 10 keer per jaar uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit. De kazerne is in dienst sinds 1954.

 

 

• Kazerne Goes

 

Op 30 november 1996 werd aan de Oranjeweg de post van brandweer Goes geopend. De Oranjeweg maakt deel uit van de rondweg door Goes. Zodoende zijn vanaf deze lokatie alle wijken, bedrijventerreinen en de binnenstad snel te bereiken. In 2006 en 2007 werd de hoofdpost flink uitgebreid en verbouwd, dit om ruimte te maken voor het toegenomen aantal beroepskrachten en het steeds omvangrijker wordende wagenpark. Bovendien werd de hoofdpost tegelijkertijd één van de drie steunpunten van de Brandweer Zeeland. 

 

De basis van het wagenpark wordt gevormd door de eerste- en tweedelijns tankautospuiten. Daarnaast beschikt de post Goes over diverse bijzondere voertuigen. Dit zijn onder andere een autoladder, een zwaar hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor het duikteam en een flink aantal dienstauto’s en dienstbussen. In het kader van het decentralisatiebeleid van de Veiligheidsregio Zeeland zijn in Goes twee haakarmvoertuigen en een zestal haakarmbakken gestationeerd. Deze voertuigen worden door personeel uit Goes bemand en bediend. Daarmee vervult de post Goes ook op incidentbestrijdingsgebied een steunpuntfunctie voor Zuid- en Noord-Beveland en op sommige gebieden zelfs voor geheel Noord- en Midden-Zeeland.

 

 

• Kazerne ‘s-Gravenpolder

 

De kazerne van ’s-Gravenpolder bevindt zich sinds 1934 aan de Goessestraatweg. In 2002 is het gebouw volledig gerenoveerd. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne ‘s-Heer Arendskerke

 

Aan de Torenring in 's-Heer Arendskerke, midden in dit karakteristieke Zuid-Bevelandse dorp, staat sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw de brandweerkazerne van de post 's-Heer Arendskerke. Het korps telt 15 vrijwillige korpsleden en heeft de beschikking over een tankautospuit. Gemiddeld wordt het korps op jaarbasis zo’n 30 keer opgeroepen.

 

 

• Kazerne Heinkenszand

 

In Heinkenszand is de kazerne gehuisvest in een gebouw dat wordt gedeeld met de politie. De kazerne is in gebruik sinds 1986 en biedt onderdak aan een tankautospuit. Er zijn 14 vrijwilligers verbonden aan de post Heinkenszand.

 

 

 

• Kazerne Kapelle

 

Op de post Kapelle, die is gevestigd aan de Mauritsstraat, staan een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen gestald. De blusgroep van de post Kapelle bestaat uit 15 vrijwilligers die dag en nacht inzetbaar zijn. Ze worden op jaarbasis gemiddeld 60 keer opgeroepen.

 

 

• Kazerne Kerkwerve

 

Kerkwerve is gelegen midden op het eiland Schouwen-Duiveland. De blusgroep Kerkwerve heeft een uitgestrekt verzorgingsgebied. Vanuit Kerkwerve wordt uitgerukt naar de kernen Noordgouwe en Schuddebeurs, een gedeelte van de N59 wat in het verzorgingsgebied ligt en het omliggende buitengebied. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit en telt momenteel 14 vrijwilligers. De kazerne dateert uit 1979 en is in 2012 gerenoveerd en aangepast aan de huidige eisen. Het aantal uitrukken schommelt tussen de 12 en 18 per jaar.

 

 

 

• Kazerne Krabbendijke

 

De kazerne in Krabbendijke is in gebruik sinds 2008. De vrijwilligers worden op jaarbasis gemiddeld 50 keer gealarmeerd. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een dienstbus en een dompelpompaanhanger. Voor het specialisme van het korps: ‘logistieke verzorging bij langdurige inzetten’ is er tevens een aanhangwagen t.b.v. logisitieke verzorging aanwezig voorzien van een koffiezetter en mogelijkheden om broodjes te serveren.

 

 

• Kazerne Kruiningen

 

Kruiningen was bekend vanwege de veerpont Kruiningen-Perkpolder. Deze veerpont is inmiddels vervangen door de Westerscheldetunnel. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig. De kazerne aan de Blauwhoefseweg is in gebruik sinds 2000.

 

 

• Kazerne Nieuwdorp

 

De kazerne van Nieuwdorp aan de Hertenweg aan de zuidkant van het dorp is in Mei 2010 officieel in gebruik genomen. De kazerne is gebouwd op het terrein van het voormalige wegensteunpunt van de provincie Zeeland. Op de kazerne staat een tankautospuit gestald.

 

 

• Kazerne Nieuwdorp (gesloten)

 

Tot 2010 beschikte het korps over een kazerne in het midden van het dorp op de hoek van de Havenweg en de Hertenweg. Voldoende ruimte om de tankautospuit  te stallen was er eigenlijk niet. De voormalige kazerne wordt sindsdien door de buren gehuurd. Deze familie heeft de kazerne in gebruik als extra garage en opslagplaats. De vroegere kantine van de brandweer wordt als berging gebruikt door het naburige verenigingsgebouw.

 

 

• Kazerne Oosterland

 

Na de gemeentelijke herindeling in 1997 is het brandweerkorps van de gemeente Duiveland blijven voortbestaan als post Oosterland van de gemeente Schouwen-Duiveland. De kazerne is sinds 1991 gevestigd aan de Wilgenstraat te Oosterland. Er wordt hiervandaan uitgerukt naar de kernen Oosterland, Sirjansland, Nieuwerkerk, Ouwerkerk, het omringende buitengebied en naar het stuk van de N59, dat door het verzorgingsgebied loopt. Het wagenpark wordt gevormd door een tankautospuit, een haakarmvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Ovezande

 

De kazerne aan de Burg. Andriessenstraat in Ovezande is gebouwd in 1966 en in 2002 volledig gerenoveerd. Het korps beschikt over een tankautospuit en bestaat uit 15 korpsleden.

 

 

• Kazerne Renesse

 

Het blusvoertuig van de post Renesse  is een terreinvoertuig en is in staat om op vele moeizaam toegankelijke plaatsen te komen. Te denken valt aan het duingebied wat strekt van Scharendijke tot aan het watergat, en wordt ook ingezet voor het bos en duingebied te Burgh-Haamstede. In Renesse zijn vele ondernemers die kleine- (minicamping) en grote kampeer bedrijven runnen waar veel mensen vertoeven. Renesse heeft vele horeca gelegenheden zoals hotels, motels, pensions, restaurants, en disco's. De blusgroep telt 14 enthousiaste vrijwilligers en heeft naast het blusvoertuig ook de beschikking over een dienstbus. De moderne kazerne is in gebruik sinds 2007.

 

 

 

• Kazerne Rilland

 

Het korps Rilland bestaat uit 17 vrijwilligers. Ze worden per jaar gemiddeld 40 keer opgeroepen. De kazerne is in gebruik sinds 1960 en biedt onderdak aan de tankautospuit van het korps.

 

 

• Kazerne Scharendijke

 

De kazerne van de Scharendijke die qua architectuur enerzijds lijkt op de achterzijde van een authentieke boerenschuur, maar aan de voorzijde zeer modern oogt is in gebruik sinds juli 2004. De groep Scharendijke heeft de beschikking over een tankautospuit en een personeelsbus en bestaat uit 15 vrijwilligers.

 

 

• Kazerne Sint-Annaland

 

De kazerne van Sint-Annaland staat sinds 2007 aan de Veilingweg. Specialisme van deze post is het verzorgen van de logistieke ondersteuning tijdens grootschalige of langdurige inzetten en het verzorgen van groot watertransport bij grote branden. De 19 vrijwilligers van deze blusgroep zijn voor de logistieke taken verdeeld in twee ploegen. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer, een watertankwagen en een logistiekvoertuig. Aan boord van het logistiekvoertuig is onder meer een rookverdrijver, welke na een binnenbrand door het logistieke team ter plaatse gebracht wordt. Verder komt het voertuig ter plaatse om de catering te verzorgen in geval van een langdurige of grootschalige inzet.

 

 

• Kazerne Sint-Maartensdijk

 

De blusgroep Sint-Maartensdijk telt 15 vrijwilligers en is sinds 1997 ondergebracht in de kazerne aan de Oostsingel. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een hulpverleningsaanhanger. Het korps wordt standaard mee-gealarmeerd bij de melding 'beknelling' in de gemeente vanwege het ontbreken van een hulpverleningsvoertuig.

 

 

• Kazerne Sint-Philipsland

 

De brandweerkazerne in Sint Philipsland staat in de Schoolstraat. Tot 1995 was dit pand de huisvesting van zowel de brandweer als de gemeentewerken van de toenmalige gemeente Sint Philipsland. Na de gemeentelijke herindeling met Tholen is de kazerne grondig verbouwd. De karakteristieke slangendroogtoren is tijdens deze verbouwing verdwenen en de ruimte welke in gebruik was bij de gemeentewerken is verbouwd tot kantine. De blusgroep bestaat uit 17 vrijwilligers en heeft de beschikking over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Stavenisse

 

De kazerne van de blusgroep Stavenisse is sinds 1992 gevestigd aan de Julianastraat. De kazerne omvat een voertuigstalling op de begane grond en een instructielokaal annex kantine op de eerste verdieping. In de kazerne staat een tankautospuit gestald. In 2008 heeft er een kleine binnenbrand in de kazerne gewoed. De brand ontstond in een compressor en leidde tot veel rookontwikkeling. Door snel optreden heeft de ploeg de schade beperkt weten te houden.

 

 

• Kazerne Tholen

 

De blusgroep Tholen is sinds november 2010 gevestigd aan de Grindweg, net buiten de bebouwde kom van Tholen. Tot die tijd was de blusgroep gevestigd aan de Ten Ankerweg. Vanwege gebrek aan voldoende ruimte voor de stalling van de voertuigen en het ontbreken van benodigde ARBO-voorzieningen werd besloten tot nieuwbouw. De oude kazerne is inmiddels gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Het korps bestaat uit 19 vrijwillige korpsleden en heeft de beschikking over een tankautospuit, een dienstbus en een voertuig voor het duikteam.

 

 

• Kazerne Wemeldinge

 

De vrijwilligers van post Wemeldinge rukken op jaarbasis tussen de 10 en 20 keer uit. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Wolphaartsdijk

 

Aan de Villa Novastraat in Wolphaartsdijk is de kazerne van de post Wolphaartsdijk te vinden. Bouwjaar van de kazerne is 1887. Het gebouw werd in 2004 volledig gerenoveerd en voldoet nu weer aan alle eisen. Zo werd onder andere de eerste verdieping volledig vernieuwd: de kantine annex leslokaal, de keuken en het kantoor van de postcoördinator. Ook de sanitaire ruimten werden compleet vernieuwd en uitgebreid met een douchegelegenheid. Het korps telt 16 vrijwilligers en heeft de beschikking over een tankautospuit. Op jaarbasis worden ze gemiddeld 25 keer ingezet.

 

 

• Kazerne Yerseke

 

De kern Yerseke is bekend vanwege de mossel- en oesterhandel. De kazerne is in gebruik sinds maart 2012. De oude kazerne stond op dezelfde plek aan de Burenpolderweg, Tijdens de bouw van de kazerne was het korps in een tijdelijke kazerne aan de Industrieweg ondergebracht. Op jaarbasis rukken de vrijwilligers zo’n 30 keer uit. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Zierikzee

 

Zierikzee is een schitterende monumentenstad gelegen aan de Oosterschelde. Zierikzee is een stad met bijna 11.000 inwoners verdeeld over de nieuwbouw en de oude stadskern. De brandweerkazerne van Zierikzee is gelegen aan de rand van de oude kern van de stad. Het korps bestaat momenteel uit 26 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over 2 tankautospuiten, een regionale VC-2 en een personeelsbus. Tevens is in de kazerne het eilandelijk persluchtvulstation en de ademluchtwerkplaats te vinden.

 

 

District Walcheren/Noord-Beveland

 

• Kazerne Arnemuiden

 

De 20 vrijwilligers van post Arnemuiden hebben de beschikking over een wagenpark dat wordt gevormd door een tankautospuit, een dienstbus en een verbindings-/commandowagen. Op jaarbasis rukken ze ongeveer 70 keer uit.

 

 

• Kazerne Colijnsplaat

 

De kazerne in Colijnsplaat is in gebruik sinds 2005. Het wagenpark wordt gevormd door een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Domburg

 

De vrijwilligers van post Domburg hebben de beschikking over een tankautospuit. Het korps rukt op jaarbasis gemiddeld zo’n 40 keer uit. Het huidige onderkomen aan de Roosjesweg is in gebruik sinds 1978.

 

 

• Kazerne Kamperland/Wissenkerke

 

De kazerne is Kamperland werd opgeleverd in 1997. Op de kazerne staat een tankautospuit gestationeerd.

 

 

• Kazerne Kortgene

 

Op de hulppost in Kortgene staat een personeel-/materiaalwagen gestald.

 

 

• Kazerne Koudekerke

 

De vrijwilligers van post Koudekerke hebben de beschikking over een Snel-Interventie-Voertuig (SIV). De SIV is een voertuig met een volwaardige bepakking die met vier (dus minder dan de gebruikelijke zes) bemanningsleden wordt ingezet bij incidenten. De brandweerkazerne in Koudekerke (bouwjaar 1950) is onlangs verbouwd. De verbouwing is één van de redenen dat de eerste Zeeuwse SIV in Koudekerke komt te staan. Na de verbouwing is de kazerne meer geschikt voor dit kleinere voertuig. De traditionele tankautospuit is eigenlijk iets te groot voor deze kazerne. Het korps rukt op jaarbasis gemiddeld zo’n 40-50 keer uit.

 

 

• Kazerne Middelburg-Hoofdpost

 

Deze hoofdkazerne van de stadsgewestelijke brandweer is gesitueerd aan de Stromenweg in Middelburg, aan de rand van het groene tussengebied tussen Middelburg en Vlissingen. Het gebouw is opgebouwd uit twee L-vormige volumes die in elkaar grijpen. In het ene L-vormig volume zijn remise en werkplaatsen gesitueerd, in het andere volume de kleedkamers en kantoorfuncties. De kantine, de instructieruimtes, kamer van de commandant en vergaderkamers zijn als bijzondere ruimtes uitgevoerd: de kantine ligt in het hart van het gebouw van waaruit alle functies overzien kunnen worden. De kamer van de commandant, instructieruimtes en de vergaderkamer steken als een grote overkragende glazen doos uit en geven een wijds uitzicht over het gebied dat de brandweerkazerne (tijdens kantooruren) gaat beslaan: van Vlissingen tot Middelburg. De functies voor de uitrukdienst zijn alle op begane grond gesitueerd. Het wagenpark op deze kazerne bestaat uit twee blusvoertuigen, een autoladder, een voertuig voor het duikteam, drie haakarmvoertuigen en een materiaalwagen. De vrijwilligers zijn in dienst buiten kantoortijden en in het weekend. Daarbuiten rukt de dagdienstploeg uit vanuit deze kazerne in het gehele verzorgingsgebied van het stadsgewest.

 

 

• Kazerne Middelburg-Noord

 

Deze kazerne is in gebruik sinds maart 2012 en vormt de basis van de 18 vrijwilligers die aan het korps Middelburg-Noord zijn verbonden. De vorige kazerne aan de Veerseweg moest worden gesloopt vanwege de aanleg van de nieuwe N57. De brandweerpost is noodzakelijk voor een goede brandweerdekking aan de noordoostzijde en het centrum van de stad. In de kazerne zijn naast een tankautospuit en een dienstbus een haakarmvoertuig met verzorgingsunit voor regionale inzetten gestald. De kazerne beschikt over een stallingruimte voor de voertuigen, een leslokaal annex kantine en sanitaire voorzieningen. Op jaarbasis worden de vrijwilligers zo’n honderd keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Kazerne Middelburg-Noord (gesloten)

 

Omdat de oude kazerne aan de Veerseweg moest worden verlaten vanwege de aanleg van de nieuwe Dammenroute (N57) en een nieuwe locatie voor een kazerne nog niet was gevonden werd het korps tijdelijk ondergebracht in een agrarische loods aan de Noordweg. Deze loods voldeed niet aan de Arbo-eisen die aan een brandweerkazerne gesteld worden en kon dus niet permanent in gebruik worden genomen. De kazerne is in gebruik geweest van oktober 2007 tot de opening van de nieuwe kazerne aan de Rooseveltlaan in 2012.

 

 

• Kazerne Middelburg-Zuid

 

De kazerne in Middelburg-Zuid is in gebruik sinds het voorjaar van 2004 en biedt onderdak aan de tankautospuit en de dienstbus van het korps. De 20 vrijwilligers worden gemiddeld 100 keer per jaar ingezet.

 

 

• Kazerne Oostkapelle

 

Het korps rukt op jaarbasis gemiddeld zo’n 40 keer uit. De kazerne is in gebruik sinds 1968. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit met vierwielaandrijving.

 

 

• Kazerne Oost-Souburg

 

De brandweerpost van Oost-Souburg is gelegen op bedrijventerrein Oost-Souburg langs de A58. Door de ligging van deze kazerne kunnen de vrijwilligers van deze post gemakkelijk bijstand verlenen op de snelweg, in het havengebied Vlissingen-Oost en de plaatsen Oost-Souburg en Ritthem. Ook valt een gedeelte van Vlissingen onder het verzorgingsgebied. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een dienstbus en een watertankwagen. Ongeveer 50 keer per jaar worden de vrijwilligers gealarmeerd.

 

 

• Kazerne Serooskerke

 

Het wagenpark van Serooskerke wordt gevormd door een tankautospuit en een watertankwagen. Het korps rukt op jaarbasis gemiddeld zo’n 30 keer uit. De kazerne van het korps ligt aan de Vrouwenpolderseweg en is goed te zien vanaf de nieuwe Dammenroute. Voor de kazerne is gebruik gemaakt van hetzelfde ontwerp als de kazerne van brandweerpost Scharendijke.

 

 

• Kazerne Serooskerke (gesloten)

 

 

• Kazerne Veere

 

Op de kazerne in Veere staat een tankautospuit gestald. Het korps rukt op jaarbasis gemiddeld zo’n 20-25 keer uit. Het korps maakt sinds 1975 gebruik van de huidige kazerne aan de Veerseweg.

 

 

• Kazerne Vlissingen-Olympiaweg

 

De brandweerpost in Vlissingen, gelegen aan de Olympiaweg, is op 8 januari 2005 officieel geopend. Dat gebeurde na een bouwperiode die startte in het voorjaar van 2004. De oude kazerne, gelegen aan de Van Dishoeckstraat, voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. De kazerne heeft als primair verzorgingsgebied de gemeente Vlissingen westelijk van het kanaal door Walcheren.

De Vlissingse brandweerkazerne beschikt over vijf uitrukdeuren. Achter deze deuren staan twee blusvoertuigen, een hoogwerker, een haakarmvoertuig, diverse haakarmcontainers en een dienstbusje gestald. Het korps telt 40 vrijwillige korpsleden en rukt op jaarbasis gemiddeld 170 keer uit.

 

 

• Kazerne Westkapelle

 

Het korps Westkapelle rukt op jaarbasis gemiddeld zo’n 30 keer uit. De kazerne is in gebruik sinds 1997 en biedt plaats aan een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Wissenkerke

 

De hulppost in Wissenkerke is in April 2010 in gebruik genomen. De voormalige schuur werd geïsoleerd, voorzien van een toilet en de buitenkant van het gebouw werd in een nieuw jasje gestoken. De vrijwilligers hebben de beschikking over een personeel-/materiaalwagen.

 

 

 

• Kazerne Zoutelande

 

De vrijwilligers van Zoutelande beschikken over een tankautospuit en een dienstbus. Het korps rukt op jaarbasis gemiddeld zo’n 40-50 keer uit. De kazerne is in gebruik sinds 2001.

 

 

Kring Zeeuws-Vlaanderen

 

• Kazerne Aardenburg

 

Aan de Noordstraat in Aardenburg ligt de brandweerkazerne en gemeentewerf. Hier staat de tankautospuit gestald. De vrijwilligers rukken gemiddeld 20 keer per jaar uit.

 

 

• Kazerne Axel

 

De kazerne van post Axel is gelegen aan de Nieuwendijk 25 te Axel. Het zat tot 2010 onder één dak met de gemeentewerken van Axel. Het deel van gemeentewerken is ondertussen gesloopt om plaats te maken voor parkeerplekken voor leden van de brandweergroep Axel. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een haakarmvoertuig, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus. Er zijn 24 vrijwilligers aan deze post verbonden.

 

 

• Kazerne Biervliet

 

De kazerne van post Biervliet is in gebruik genomen in 2010 en ligt strategisch gezien gunstig aan de Weststraat op steenworp afstand van de rijksweg N61. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit en rukt op jaarbasis zo’n 20-30 keer uit.

 

 

• Kazerne Breskens

 

Het korps Breskens bestaat uit 16 vrijwilligers. De kazerne is samen met gemeentewerken ondergebracht in een pand aan de Weijkmanlaan. De kazerne beschikt over een garage voor het stallen van de voertuigen en een eigen instructielokaal. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen. Per jaar rukken de vrijwilligers zo’n 30-40 keer uit.

 

 

• Kazerne Cadzand

 

Het korps Cadzand bestaat uit 10 vrijwilligers. Ze rukken op jaarbasis gemiddeld tussen de 25 en 30 keer uit. In de kazerne aan de Nieuwleusenerstraat staat hun tankautospuit gestald. Deze kazerne is in gebruik sinds 1960.

 

 

• Kazerne Hoek-Mauritsfort

 

De post Mauritsfort beschikt in totaal over een team van 22 vrijwillige brandweerlieden en is ontstaan door de samenvoeging van de uitrukposten Hoek en Philipinne. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een haakarmvoertuig met kraan en hulpverleningshaakarmbak, een schuimblushaakarmbak en een dienstbus. De kazerne is in gebruik sinds 2006.

 

 

• Kazerne Hulst

 

Het korps Hulst bestaat uit ruim 40 vrijwillige korpsleden. Het verzorgingsgebied van de post omvat in hoofdzaak de kernen Hulst, Clinge, St. Jansteen, Kapellebrug en Heikant. Tevens wordt vanuit deze post ondersteuning gegeven aan de omliggende posten.Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig, een logistiek voertuig, een dienstauto en een dienstbus.

 

De nieuwe brandweerkazerne en gemeentewerkplaats (in gebruik sinds voorjaar 2013) is gebouwd op het bedrijfsterrein Hogeweg. In het hoofdgebouw zijn de kantoren, de werkplaats en de brandweerkazerne ondergebracht.Het andere deel omvat de stalling voor het materieel van de afdeling Gemeentewerken. Op het terrein zijn o.a. een ruimte voor opslag van materialen en een aparte oefenplaats voor de brandweer.

 

 

 

 

• Kazerne Hulst (gesloten)

 

 

• Kazerne Kloosterzande

 

Het korps Kloosterzande bestaat uit 19 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit en een dompelpompaanhanger. Het korps wordt zo’n 10-20 keer gealarmeerd per jaar.Het verzorgingsgebied van de post bestaat uit de kernen Kloosterzande, Lamswaarde, Kuitaart, Ossenisse en Walsoorden.

 

 

• Kazerne Koewacht

 

De kazerne van brandweer Koewacht is gelegen aan de Vlasstraat en is gebouwd in 1981. De kazerne ligt in vogelvlucht op 400 meter afstand van de Belgische grens. Het korps bestaat uit 17 personen en heeft de beschikking over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Nieuw-Namen

 

Tekst volgt…

 

 

• Kazerne Oostburg (gesloten)

 

De vrijwilligers van korps Oostburg hebben de beschikking over een tankautospuit, een hoogwerker en een haakarmvoertuig met hulpverleningscontainer. Op jaarbasis wordt dit korps gemiddeld 60 keer opgeroepen. De huidige kazerne aan de Oude Haven, is dringend aan vervanging toe. Met de bouw van een nieuwe kazerne op bedrijventerrein Stampershoek zal in in 2013 worden gestart. Vanwege het ruimtegebrek in de huidige kazerne staat de hoogwerker gestald in een aparte loods op het industrieterrein.

 

 

• Kazerne Stampershoek (gesloten)

 

Vanwege het ruimtegebrek in de kazerne Oostburg beschikt het korps over een aparte voertuigstalling op industrieterrein Stampershoek. Deze loods is in eigendom van een arbeidsintegratiebedrijf die de loods ter beschikking stelt aan de brandweer. In de loods staat de hoogwerker gestald.

 

 

• Kazerne Oostburg/Schoondijke

 

Tekst en foto volgen…

 

• Kazerne Sas van Gent

 

De kazerne van brandweer Sas van Gent ligt aan de Kerkhoflaan. Het gebouw is in gebruik genomen in 1952 en biedt onder andere plaats aan de voertuigen en de natte ruimtes. Vroeger was achter de kazerne de remise van de gemeentewerken. Tegenwoordig ligt achter de kazerne het industrieel museum en een garage waar het museumvoertuig van brandweer Sas van Gent uit 1938 staat. Op de bovenverdieping bevinden zich een recreatieruimte waar men aan de conditie kan werken in de fittneszaal en het leslokaal cq kantine. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit en een interventievoertuig voor inzetten met gevaarlijke stoffen.

 

 

• Kazerne Schoondijke (gesloten)

 

Het korps Schoondijke bestaat uit 14 vrijwilligers en wordt zo’n 15 keer per jaar opgeroepen. De kazerne aan de Nieuwe Havenweg biedt plaats aan een tankautospuit, een dienstbus en een haakarmvoertuig met een dompelpomp- en een hulpverleningscontainer. In hetzelfde pand is eveneens het gemeentelijke leslokaal/magazijn van korps Sluis gehuisvest.

 

 

• Kazerne Sluis

 

Het korps Sluis heeft de beschikking over een tankautospuit. De vrijwilligers rukken op jaarbasis ongeveer 30 keer per jaar uit. De kazerne is gevestigd in een rijksmonument uit 1740. Het gebouw is in 2011 gerenoveerd en aangepast aan de huidige arbo-eisen.

 

 

• Kazerne Sluiskil

 

De kazerne van de brandweer Sluiskil ligt aan de Bosjesweg en biedt onderdak aan een tankautospuit en een haakarmvoertuig met een dompelpomp- en commandohaakarmbak. De kazerne is al in gebruik sinds 1962 en maakte deel uit van een complex met daarin tevens een politiebureau, de trouwzaal, het badhuis, een B.B.-lokaliteit en een woonhuis.  Op jaarbasis worden de vrijwilligers gemiddeld zo’n 25 keer gealarmeerd.

 

 

• Kazerne Terneuzen-Koegors

 

De hoofdbrandweerkazerne van Terneuzen is in gebruik sinds april 2011 en biedt naast de brandweer ook onderdak aan de ambulancedienst en de buitendienst van de gemeentewerken. Door de samenwerking in een gezamenlijke huisvesting worden kosten bespaard en kan er efficiënter worden gewerkt. Overdag heeft men op Koegors een vaste bezetting, die bestaat uit o.a. kantoormedewerkers. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten (waarvan 1 als reserve), een schuimbluswagen en een snel-inzetbaar voertuig voor inzetten in de Westerscheldetunnel, twee haarmvoertuigen met diverse containers, een vrachtwagen met watertank-oplegger, een voertuig voor het duikteam en een flink arsenaal aan dienstwagens.

 

 

 

• Kazerne Terneuzen-Noord

 

Sinds december 2012 is in Terneuzen-Noord een nieuwe kazerne ter vervanging van de oude kazerne aan de Mr. F.J. Haarmanweg. Op deze kazerne aan de Zuidlandstraat zijn vier voertuigen ondergebracht: een tankautospuit, een hoogwerker, een snel interventievoertuig (voor uitruk naar de Westerscheldetunnel) en een dienstbus. Het is een pure 'uitrukkazerne'. Oefeningen worden er niet gehouden. Dat gebeurt op andere locaties in en om de hoofdkazerne in de Koegorspolder.

 

 

• Kazerne Terneuzen (gesloten)

 

De brandweerkazerne aan de Mr. F.J. Haarmanweg is in dienst geweest van 1979 tot eind 2012.  Het was een voormalig schoolgebouw dat vroeger dienst deed als MTS. Met de opening van de nieuwe kazerne in Terneuzen-Noord kon de locatie aan de Haarmanweg totaal worden verlaten nadat al eerder een deel van de voertuigen verhuisde naar de hoofdkazerne in de Koegorspolder.

 

 

• Kazerne Vogelwaarde

 

Het korps bestaat uit 16 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit die staat gestald in de kazerne aan de Bossestraat. Het verzorgingsgebied bestaat uit de kernen Vogelwaarde, Hengstdijk en Terhole.

 

 

• Kazerne Westdorpe

 

De kazerne van brandweer Westdorpe ligt sinds 2000 in de Molenstraat. De kazerne biedt plaats aan 2 voertuigen: een tankautospuit en een verbindings-/commandowagen. De 18 brandweermensen die Westdorpe rijk is, hebben een mooi onderkomen dat volledig is gebouwd naar de regels van deze tijd.

 

 

• Kazerne IJzendijke

 

De kazerne van de blusgroep IJzendijke is sinds 1904 in gebruik. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit en worden per jaar zo’n 15-20 keer opgeroepen.

 

 

• Kazerne Zaamslag

 

Na meer dan 100 jaar gebruik te hebben gemaakt van de brandweerkazerne onder het voormalige stadhuis in Zaamslag maakt de blusploeg Zaamslag esinds 20005 gebruik van haar huidige onderkomen.Een firma uit Zaamslag had een bedrijfspand gekocht aan de Bedrijvenstraat en was bereid dit gebouw, na het bouwkundig te hebben aanpast, te verhuren aan de brandweer Terneuzen.

 

 

• Kazerne Zuiddorpe

 

De kazerne van brandweer Zuiddorpe ligt aan de Hoofdweg Noord. Het gebouw is door eigen brandweerpersoneel verbouwd van kleuterschool tot brandweerkazerne. Het gebouw stamt uit 1958 en herbergt de tankautospuit van het korps.