Regio 11 Zaanstreek-Waterland (Laatste update: 28-04-2024)

 

De brandweer in de regio Zaanstreek-Waterland, onderdeel van de Veiligheidsregio Zaansteek-Waterland, bestaat uit 23 brandweerposten. In de organisatie werken ongeveer 110 beroepsmedewerkers en bijna 500 vrijwilligers. Het werkgebied van de brandweer Zaanstreek-Waterland bestaat uit 7 gemeenten en bestrijkt globaal het gebied tussen Alkmaar, Amsterdam en het Markermeer.

 

Alle posten zijn standaard voorzien van een tankautospuit. Aanvullende voertuigen zoals redvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen e.d. zijn strategisch verdeeld over de regio. De alarmering wordt verzorgd vanuit de Meldkamer Noord-Holland in Haarlem. Deze meldkamer is ontstaan in 2019, door het samenvoegen van de meldkamers in Alkmaar, Haarlem en Zaandam.

 

District Oost

 

• Kazerne Broek in Waterland

 

De huidige brandweerkazerne in Broek in Waterland is in gebruik sinds 2017 en staat aan de rand van het dorp. Per jaar rukken de vrijwilligers gemiddeld 40 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Broek in Waterland

 

• Kazerne Broek in Waterland (gesloten)

 

Deze kazerne is in gebruik geweest van 1969 tot 2017. In 1984 heeft er een uitbreiding plaats gevonden doormiddel van een extra stallingsplaats. Bij het vertrek van de brandweer in 2017, was het pand verouderd en voldeed niet meer aan de huidige eisen. Inmiddels is de kazerne gerenoveerd en omgebouwd naar woningen.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Broek in Waterland gesloten

 

• Kazerne Edam (tijdelijk)

 

De brandweer Edam heeft in 2022 zijn intrek genomen in een tijdelijke kazerne op het parkeerterrein naast de bibliotheek. De vorige kazerne werd verlaten omdat er op terrein nieuwe bebouwing gepland stond. De kazerne is tijdelijk omdat er nog geen definitieve locatie voor een nieuwe kazerne is gevonden en de optie er is om de kazernes van Edam en Volendam samen te voegen in èèn kazerne. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig met kraan en een dienstbus.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Edam tijdelijk

 

• Kazerne Edam (gesloten)

 

De kazerne heeft dienst gedaan tot 2022. Het voorstel gedeelte van de kazerne met daarin de kantine, omkleedruimte e.d. stamde uit 1931. De voertuigenremise bestond sinds 1991. De kazerne is verlaten om het gebied opnieuw ontwikkeld werd en daarmee er geen plaats meer was voor de brandweer.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Edam gesloten

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Edam gesloten

 

• Kazerne Ilpendam

 

De brandweer Ilpendam bestaat uit 14 vrijwilligers en rukt op jaarbasis ongeveer 30 keer uit. De huidige kazerne is in gebruik sinds 2008. De vrijwilligers hebben de beschikking over een kleine tankautospuit.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Ilpendam

 

• Kazerne Ilpendam (tijdelijk)

 

Tijdens de bouw van de huidige brandweerkazerne (2007-2008), op de plek van de oude kazerne, was de brandweer ondergebracht bij een autobedrijf in het dorp.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Ilpendam tijdelijk

 

• Kazerne Kwadijk

 

De vrijwilligers van de brandweer Kwadijk hebben de beschikking over een kazerne welke is geopend in 2023. In de kazerne staat een tankautospuit gestald.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Kwadijk

 

• Kazerne Kwadijk (gesloten)

 

Deze voormalige kazerne was in gebruik van 1964 tot begin 2023. Het was verouderd en te klein geworden voor de brandweer. Daarnaast is de kazerne verhuisd naar een strategisch betere locatie in het dorp.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Kwadijk gesloten

 

• Kazerne Marken

 

De vrijwillige brandweer op het voormalige eiland Marken is opgericht in 1950. De kazerne bestaat uit twee gebouwen. Het ene gebouw uit 1900 is al in gebruik sinds de oprichting van het korps. Hierin bevindt zich een stallingsplaats voor het personeel/materiaalvoertuig en de kantine, omkleedruimte e.d. Daarnaast is er nog een losstaande garage uit 1965. Hierin staat de tankautospuit opgesteld.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Marken

 

• Kazerne Middenbeemster

 

Het brandweerkorps Middenbeemster is opgericht in 1924. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1987. Per jaar rukken de vrijwilligers ongeveer 70 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een tankautospuit ten behoeve van opleiden en oefenen en een dienstbus.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Middenbeemster

 

• Kazerne Monnickendam

 

De brandweer Monnickendam beschikt over een kazerne uit 2009. De toenmalige politiepost is destijds gesloopt, waarna een appartementencomplex is gebouwd met op de begane grond de brandweerkazerne en een standplaats voor een ambulance. In de beginjaren was er ook een politiebureau in het pand gevestigd. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Monnickendam

 

• Kazerne Monnickendam (gesloten)

 

Tot 2009 beschikt de brandweer over een kazerne in de haven van Monnickendam. Het pas was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen en daarnaast waren er plannen om het gehele gebied opnieuw te ontwikkelen. Na het vertrek van de brandweer is het gebouw gesloopt.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Monnickendam gesloten

 

• Kazerne Oosthuizen

 

De brandweer Oosthuizen beschikt over een kazerne uit 1980. De vrijwilligers rukken op jaarbasis ongeveer 50 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Oosthuizen

 

• Kazerne Purmerend

 

De brandweer in Purmerend is opgericht op 22 november 1930. Tot 2010 bestond het korps alleen uit vrijwilligers. Vanaf 2010 is er een permanente beroepsbezetting aanwezig op de kazerne. De beroepsploeg bemand de eerste lijn voertuigen, zoals de tankautospuit en het waterongevallenvoertuig. Per week heeft er èèn vrijwillige ploeg dienst. Zij rukken onder andere uit voor bijstand aan de eerste tankautospuit of rukken uit bij gelijktijdige meldingen. Ook verzorgt deze post enkele regionale taken zoals; de verzorgingsgroep, een verkenningseenheid en een duikteam.

 

De kazerne is in gebruik sinds 1990. Het pand bestaat uit een voertuigenhal daaraan vast een vleugel met met daarop nog 2 verdiepingen. Op de eerste etage zijn een kantine met keuken en leslokalen en kantoren te vinden. De tweede verdieping wordt gebruikt door de beroepsploeg. Hier zijn de slaapkamers, de woonkamer, de keuken, en de fitnessruimte te vinden. Tot 2007 was in deze kazerne ook de regionale brandweermeldkamer Zaanstreek-Waterland gehuisvest. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, twee reserve tankautospuiten, een redvoertuig, een waterongevallenvoertuig, twee personeel/materiaalwagens, een haakarmvoertuig met diverse containers en diverse dienstauto’s.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Purmerend

 

• Kazerne Volendam

 

De brandweer in Volendam is opgericht in 1925. Sinds 2013 is de brandweer gehuisvest in een omgebouwd bedrijfspand aan de Julianaweg. Per jaar rukken de vrijwilligers ongeveer 80 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een haarkarmvoertuig met dompelpompcontainer en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Volendam

 

• Kazerne Volendam (gesloten)

 

Tot 2013 was de brandweer gehuisvest in een loods naast de gemeentewerf. De kazerne is verlaten omdat deze niet meer voldeed aan de hedendaagse eisen. Nadat de brandweer het pand had verlaten, is het onderdeel geworden van de gemeentewerf.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Volendam gesloten

 

• Kazerne Zuidoostbeemster

 

De brandweer in Zuidoostbeemster werd opgericht in 1951. De reden hiervoor was dat het dorp steeds groter werd en dus meer bewoners kreeg. Dit gaf de gemeente de reden tot het oprichten van een nieuw korps. De huidige kazerne is in gebruik sinds 2014 en biedt onderdak aan de tankautospuit van het korps.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Zuidoostbeemster

 

• Kazerne Zuidoostbeemster (gesloten)

 

Deze kazerne bevond zich in een voormalig autobedrijf en werd van 2000 tot en met 2014 gehuurd door de gemeente. Het pand werd destijds gehuurd omdat de nieuwe tankautospuit niet in de oude kazerne paste en de planning voor een nieuwe kazerne nog niet gereed waren. Tegenwoordig wordt het pand weer gebruik door een bedrijf.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Zuidoostbeemster gesloten

 

District West

 

• Kazerne Assendelft

 

De brandweerkazerne in Assendelft is in gebruik sinds 1970. Naast de basis brandweerzorg levert deze post de gevaarlijke stoffen eenheid van de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een voertuig voor inzetten met gevaarlijke stoffen.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Assendelft

 

• Kazerne Den Ilp-Purmerland (gesloten)

 

De brandweer van Den Ilp-Purmerland is opgeheven in maart 2017. Door het opstellen van een nieuw dekkingsplan door de veiligheidsregio, bleek de post Den Ilp-Purmerland overbodig en is daarom gesloten. Het bijzondere aan deze kazerne was, dat deze in 2004 volledig is uitgebrand. Na de brand is deze weer volledig opgebouwd. Tot de sluiting beschikte de vrijwilligers over een tankautospuit.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Den Ilp Purmerland gesloten

 

• Kazerne Jisp (gesloten)

 

De brandweer van Jisp werd opgericht in 1925 en opgeheven in 2017. Door het opstellen van een nieuw dekkingsplan door de veiligheidsregio, bleek de post Jisp overbodig en is daarom gesloten. Enkele oud leden hebben na de sluiting een eigen hulpdienst in het dorp opgericht. Zij mogen uitrukken naar een melding, maar niet alle taken uitvoeren. De materialen zijn gestald in het gebouw van de ijsclub. Tijdens de sluiting beschikte het korps over een tankautospuit en een reddingsboot op trailer.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Jisp gesloten

 

• Kazerne Koog aan de Zaan (gesloten)

 

Tot 30 juni 2008 was in Koog aan de Zaan ook een vrijwilligerskorps actief. Op die datum sloot de kazerne definitief haar deuren. Door een efficiëntere werkwijze van de toen nog gemeentelijke brandweer, bleek de post Koog aan de Zaan overbodig en is daarom gesloten. Tot aan de sluiting was onder andere de verzorgingsgroep van de brandweer Zaanstad op deze kazerne gestationeerd. Het wagenpark bestond uit een tankautospuit, een voertuig voor de verzorgingsgroep en een dienstbus.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Koog aan de Zaan gesloten

 

• Kazerne Krommenie

 

De brandweer Krommenie is opgericht in 1914. Naast de basis brandweerzorg levert deze post de eenheid voor het blussen met schuim en de ontsmettingseenheid bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een schuimblusvoertuig, een haakarmvoertuig met ontsmettingscontainer en een dienstbus.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Krommenie

 

• Kazerne Krommeniedijk (gesloten)

 

Tot 2008 was in het buurtschap Krommeniedijk een brandweerkazerne gevestigd. Tijdens de sluiting beschikte de vrijwilligers over een personeel/materiaalwagen met losse pomp.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Krommeniedijk gesloten

 

• Kazerne Landsmeer

 

De brandweer in Landsmeer is opgericht in 1943. Naast de gebruikelijk brandweerzorg levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. De kazerne is in gebruik sinds 1950. In beginjaren diende het gebouw als stalling voor een brandweervoertuig en een vuilniswagen van de gemeente. Tegenwoordig staan er alleen nog brandweervoertuigen gestald in de kazerne en is een van de stallingsplaatsen omgebouwd. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Landsmeer

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Landsmeer

 

• Kazerne Oostknollendam (gesloten)

 

De brandweer van Jisp werd opgericht in 1924 en opgeheven in 2016. Door het opstellen van een nieuw dekkingsplan door de veiligheidsregio, bleek de post Oostknollendam overbodig en is daarom gesloten. Op het moment van sluiten beschikte de vrijwilligers over een kleine tankautospuit.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Oostknollendam gesloten

 

• Kazerne Oostzaan

 

Brandweer Oostzaan is opgericht in 1926. De 18 vrijwilligers maken gebruik van een kazerne uit 1998. Per jaar rukt het korps ongeveer 100 keer uit. Naast de gebruikelijk brandweerzorg levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen en een reddingsboot op trailer.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Oostzaan

 

• Kazerne Oostzaan-De Haal (gesloten)

 

Tot 2016 beschikte de brandweer Oostzaan over een nevenpost aan De Haal. Door het nieuwe dekkingsplan is ook deze post gesloten. Hiermee is de tweede tankautospuit van het korps komen te vervallen. Het pand doet tegenwoordig dienst al woonhuis.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Oostzaan De Haal gesloten

 

• Kazerne Spijkerboor

 

De brandweer in het dorp Spijkerboor is opgericht rond 1942. De vrijwilligers beschikken sinds 2005 over de volledig uit hout opgebouwde kazerne. In deze kazerne staat een kleine tankautospuit gestald.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Spijkerboor

 

• Kazerne Westzaan-Noord (gesloten)

 

Het vrijwilligerskorps van Westzaan-Noord is opgeheven per 1 juli 2008. Het korps beschikte op het moment van sluiten over een tankautospuit. De kazerne was gevestigd midden in het dorp, tegenover de Grote Kerk. Tegenwoordig zit er in het pand uit 1950 een café met de toepasselijke naam “De kazerne”.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Westzaan noord gesloten

 

• Kazerne Westzaan-zuid (gesloten)

 

Het vrijwilligerskorps van Westzaan-Zuid bestond sinds 1918 en is in 2007 opgeheven door het gebrek aan vrijwilligers. Het korps beschikte op het moment van sluiten over een tankautospuit.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Westzaan zuid gesloten

 

• Kazerne Wormer

 

De brandweer Wormer is opgericht in 1922 en bestaat tegenwoordig uit 23 vrijwilligers. Naast de basis brandweerzorg levert deze post ook de bemanning van de mobiele commando unit. Dit voertuig wordt regionaal ingezet ten behoeve van de coördinatie tijdens grote incidenten. De kazerne is in gebruik sinds 2004. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen, een mobiele commando unit, een reddingsboot op trailer en een dienstauto.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Wormer

 

• Kazerne Wormerveer (noord)

 

De brandweer in Wormerveer is opgericht in 1924. In eerste instantie was deze kazerne alleen in gebruik door de dagdienst Zaanstad-Noord. In 2014 zijn ook de vrijwilligers overgeplaatst vanaf de kazerne aan de Wandelweg. Sindsdien is er nog maar èèn kazerne in Wormerveer. De dagdienst verzorgd de uitruk op werkdagen tussen 07:30u. tot 17:00u. In de avonden, nachten en weekenden rukken de vrijwilligers uit. Naast de gebruikelijk brandweerzorg is het personeel van deze kazerne gespecialiseerd in het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een redvoertuig, een personeel/materiaalwagen en een haakarmvoertuig met diverse containers, waaronder een gevaarlijke stoffen haakarmbak en een container met een noodstroomaggregaat.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Wormerveer noord

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Wormerveer noord

 

• Kazerne Wormerveer (gesloten)

 

Van 1934 tot 2014 was de vrijwillige brandweer Wormerveer gevestigd in de kazerne aan de Wandelweg. Deze kazerne is gebouwd nadat de vorige kazerne moest worden gesloopt voor de aanleg van de provincialeweg. In 2003 is de brandweerpost Westknollendam samengevoegd met de kazerne Wormerveer. Deze kazerne in Westknollendam werd gesloten omdat er te weinig vrijwilligers waren om de post zelfstandig te laten bestaan. De tankautospuit en de vrijwilligers zijn toen overgegaan naar de kazerne in Wormerveer.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Wormerveer gesloten

 

• Kazerne Zaandam-Botenmakersstraat

 

De brandweer Zaandam-Botenmakersstraat is opgericht in 1879. De kazerne uit 1976 bevindt zich in het centrum van Zaandam. Aan de post zijn 25 vrijwilligers verbonden. Sinds 2010 heeft ook de jeugdbrandweer Zaanstad zijn standplaats op deze kazerne. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een redvoertuig en een dienstbus. Op werkdagen tussen 07.30u. en 17.30u. wordt het redvoertuig bemand door het dagdienst personeel en staat het voertuig gestationeerd op de kazerne Zaandam-Prins Bernhardplein.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Zaandam Botenmakersstraat

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Zaandam Botenmakersstraat

 

• Kazerne Zaandam-H. Gerhardstraat (gesloten)

 

Dit voormalige schoolgebouw deed dienst als kazerne van 1989 tot 2007. Naast de vrijwillige brandweer was ook het stafbureau van de regionale brandweer in het gebouw ondergebracht. De vrijwilligers zijn in 2003 verhuisd naar de kazerne Vermiljoenweg en het stafbureau is verhuisd naar de kazerne Prins Bernhardplein.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Zaandam Gerhardstraat gesloten

 

• Kazerne Zaandam-Houtveldweg

 

De kazerne Houtveldweg is opgericht in 1881. Tot mei 1996 had dit vrijwilligerskorps haar standplaats in de Czaar Peterstraat. De kazerne was echter te klein geworden en voldeed niet meer aan de eisen van die tijd. In 1996 werd verhuisde het korps naar de huidige kazerne. Naast de basis brandweerzorg heeft dit korps als specialisme grootwatertransport, bemanning van het brandweervaartuig en het verzorgen van de logistiek voor een deel van de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een vrachtwagen voor de logistieke ploeg en een haakarmvoertuig met daarbij een dompelpompcontainer en een container met daarop een reddingsboot.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Zaandam Houtveldweg

 

• Kazerne Zaandam-'t Kalf (gesloten)

 

Tot 2011 was er in het buurtschap ’t Kalf een brandweerkazerne aanwezig. Na de sluiting in 2011 zijn de vrijwilligers en de voertuigen overgegaan naar de kazerne aan het Prins Bernhardplein. Tegenwoordig is het pand in gebruik als woonhuis met garage. Op moment van sluiten stonden op de kazerne een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen met draagbare pomp gestationeerd.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Zaandam t Kalf gesloten

 

• Kazerne Zaandam-Oostzijde (gesloten)

 

Deze kazerne aan de Oostzijde heeft dienst gedaan tot 1 juni 2005. Het pand is nog tot de opening van de kazerne aan het Prins Bernhardplein in het bezig gebleven van de brandweer en gebruikt voor o.a. opleidingen en oefeningen. Tot de sluiting stond er een tankautospuit gestationeerd.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Zaandam Oostzijde gesloten

 

• Kazerne Zaandam-Prins Bernhardplein

 

Deze kazerne is geopend in 2007 en huisvest tevens de kantoren van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Tot 2019 was ook de meldkamer in het pand gehuisvest. Naast de kazerne is een oefencentrum gebouwd. Tijdens werkdagen tussen 07:30u. en 17:00u. wordt de uitruk verzorgd door het dagdienst personeel. Naast de tankautospuit en het waterongevallenvoertuig wordt overdag ook het redvoertuig van de kazerne Botenmakersstraat op deze kazerne gestationeerd en bemand. In de avond, nachten en weekenden staan er 35 vrijwilligers paraat. De vrijwilligersploeg is ontstaan door het samenvoegen van de vrijwillige posten Oostzijde en ’t Kalf. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een waterongevallenvoertuig en een personeel/materiaalwagen met draagbare pomp. Naast deze voertuigen staan er voor de regio en het oefencentrum nog twee tankautospuiten, twee vrachtwagens, twee personeel/materiaalwagens, een kraan en diverse dienstauto’s gestald.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Zaandam Prins Bernhardplein

 

• Kazerne Zaandam-Vermiljoenweg

 

Dit vrijwilligerskorps bestaat sinds 1913. Na de oorlog werd het korps ondergebracht in een gehuurde garage aan de Jonge Arnoldusstraat/Zuiddijk, het ging hierbij alleen om een stallingsplaats voor het voertuig. In 1985 werd de huur opgezegd waarna de brandweer een pand betrok aan het Sint Catrijnepad. In 1989 werd er een definitieve locatie gevonden samen met het stafbureau van de regionale brandweer aan de H. Gerhardstraat. Omdat na verloop van tijd de kazerne verouderd was en het gebouw te weinig ruimte bood, werd in 2002 een nieuw kazerne gebouwd. De huidige kazerne is in gebruik sinds 2003. Het pand is bijzonder omdat de voertuigenremise bovenop de andere ruimtes zoals het instructielokaal staat. Op de kazerne staat een tankautospuit gestationeerd.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Zaandam Vermiljoenweg

 

• Kazerne Zaandijk

 

De brandweer Zaandijk is opgericht in 1917 en beschikt over een kazerne uit 2003. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig met kraan en een dienstbus.

 

regio Zaanstreek-Waterland brandweerkazerne brandweer Zaandijk