Regio 11 Zaanstreek-Waterland (Laatste update: 23-07-2011)

 

Brandweer Beemster

 

Het brandweerkorps van Beemster is opgericht in 1924. Sinds 1951 is in de kern Zuidoostbeemster ook een uitrukpost actief. Brandweer Beemster bestaat voor het overgrote deel uit vrijwilligers, ondersteunt door een drietal beroepsmatige krachten. Op jaarbasis rukt dit korps ongeveer 110 keer uit.

 

• Kazerne Middenbeemster

 

Op 28 maart 1987 werd de kazerne aan de Klaas Hogetoornlaan nr. 5 feestelijk geopend. De kazerne heeft naast de voertuigenhal met vier uitrukdeuren ook een kantine c.q. leslokaal, materiaalberging en een kantoor voor de commandant. Het gebouw biedt onderdak aan 2 tankautospuiten en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Zuidoostbeemster

 

De vrijwilligers van Zuidoostbeemster hebben de beschikking over een tankautospuit. De huidige stallingsplaats betreft een tijdelijke locatie en wordt door de gemeente gehuurd. Deze locatie voldoet niet meer aan de eisen van een brandweerkazerne. De gemeente is momenteel bezig plannen te ontwikkelen voor een nieuwe uitrukpost. In het bestemmingsplan ‘Zuidoostbeemster I’ is enkele jaren geleden ruimte opgenomen voor een nieuwe uitrukpost op de hoek van de Zuiddijk/Zuiderweg. Voor deze locatie is gekozen vanwege de gunstige ligging voor zowel het dorp Zuidoostbeemster als de rijksweg A7. Ook is rekening gehouden met de geplande nieuwbouw in het dorp.

 

 

Brandweer Edam-Volendam

 

Het korps van Edam-Volendam bestaat in totaal uit 72 korpsleden en is verdeeld over een uitrukpost in Edam en één in Volendam. De gemeente is voornemens een nieuwe centrale brandweerkazerne aan de Dijkgraaf Poschlaan (tussen Edam en Volendam in) te ontwikkelen ter vervanging van beide huidige kazernes.

 

• Kazerne Edam

 

Het korps van Edam is opgericht in 1924 en telt momenteel 22 korpsleden. De korpsleden zijn verdeeld over een drietal blusploegen. Op jaarbasis rukken de vijwilligers ongeveer 70 keer uit. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit, een regionaal hulpverleningsvoertuig en een personeel-/materiaalwagen. Een brandweerboot op trailer en een dienstauto maken het wagenpark van Edam compleet. De kazerne bevindt zich midden in het oude centrum van Edam.

 

 

 

• Kazerne Volendam

 

De brandweer van Volendam is gehuisvest in een loods naast de gemeentewerf. Het wagenpark bestaat uit 2 operationele tankautospuiten, een tankautospuit voor opleiding (en reserve), een personeel-/materiaalwagen en een regionaal haakarmvoertuig. Op jaarbasis wordt dit korps ongeveer 120 keer opgeroepen.

 

 

Brandweer Landsmeer

 

De brandweer van Landsmeer heeft de beschiking over kazernes in Landsmeer en Den Ilp. Het korps telt in totaal 32 korpsleden. Alleen de commandant is in vaste dienst van de gemeente, alle anderen zijn vrijwilligers. Op jaarbasis heeft het korps ongeveer 60 meldingen te verwerken.

 

• Kazerne Landsmeer

 

De kazerne in Landsmeer is in gebruik sinds 1950. In de beginjaren diende het gebouw als stalling voor een brandweerwagen en een vuilniswagen van de gemeente. Momenteel is het gehele gebouw in gebruik bij de brandweer. Het korps telt 17 korpsleden. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Den Ilp

 

Dit korps telt 15 korpsleden en in ondergebracht in een deel van een loods langs de doorgaande weg door het dorp. In 2004 is de kazerne grotendeels afgebrand en later weer opgebouwd. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit.

 

 

Brandweer Oostzaan

 

Het korps Oostzaan telt veertig vrijwillige korpsleden. Met drie voertuigen en een boot worden de repressieve taken uitgevoerd en incidenten afgehandeld. Het korps heeft de beschikking over een kazerne aan de Kerkstraat en een uitrukpost aan de Haal.

 

• Kazerne Kerkstraat

 

De post Kerkstraat is de hoofdkazerne van brandweer Oostzaan. In deze kazerne staan een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen en een brandweerboot op trailer.

 

 

• Kazerne De Haal

 

De post aan De Haal is de tweede post van brandweer Oostzaan. In deze kazerne staat een tankautospuit. Deze rukt altijd samen met de tankautospuit van de hoofdpost uit ter ondersteuning. De kazerne bestaat alleen uit een garage waarin het voertuig zich bevindt.

 

 

Brandweer Purmerend

 

Het brandweerkorps van Purmerend is opgericht in 1930. Sinds 1 januari 2010 is de kazerne permanent bemand door een beroepsbezetting. In aanvulling op deze beroepsploeg zijn er altijd 8 vrijwilligers in de stad geconsigneerd om de tweede tankautospuit (of andere voertuigen) te bemannen. Het korps is in 2010 bijna 700 keer uitgerukt en bestaat uit 44 (repressief inzetbare) beroeps- en
59 vrijwillige brandweermensen. De kazerne aan de Gorslaan bestaat uit een voertuigenhal met daarop nog 2 verdiepingen. Op de eerste etage zijn een kantine met keuken en leslokalen en kantoren te vinden.

 

De tweede verdieping wordt gebruikt door de beroepsploeg. Hier zijn de slaapkamers, de woonkamer, de keuken, en de fitnessruimte te vinden. Tot 2007 was in deze kazerne ook de regionale brandweermeldkamer Zaanstreek-Waterland gehuisvest. In 2007 werd deze verplaatst naar een nieuw meldkamergebouw aan het Bernhardplein in Zaandam samen met de politie. Het korps telt een omvangrijk wagenpark. Dit bestaat onder andere uit een viertal tankautospuiten, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig, een waterongevallenwagen, een slangenwagen en een haakarmvoertuig met zware hulpverleningscontainer.

 

 

Brandweer Waterland

 

De brandweer in Waterland is een korps van ongeveer 80 mensen met vier beroepskrachten. Het korps in na de herindeling op 1 januari 1991 tot stand gekomen door samenvoeging van de korpsen Marken, Broek in Waterland, Ilpendam, Katwoude, Watergang, Uitdam, Zuiderwoude en Monnickendam. Van de toen 8 kazernes en een bezetting van ongeveer 130 personen zijn nu 4 posten over in Monnickendam, Marken, Broek in Waterland en Ilpendam.

 

• Kazerne Broek in Waterland

 

De brandweer van Broek in Waterland heeft de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen en telt 21 vrijwiligers. Ze rukken op jaarbasis ongeveer 40 keer uit. Het korps is nu nog gehuisvest in een deel van een sterk verouderd bedrijfsgebouw. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen van de bouw van een nieuwe kazerne aan de Eilandweg tussen de N247 en de Middenweg. De daadwerkelijke bouw zal starten in augustus 2011.

 

 

• Kazerne Ilpendam

 

In Ilpendam zijn 15 vrijwilligers actief. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig en rukken gemiddeld zo’n 20 keer per jaar uit. De huidige kazerne aan de Nijverheidsweg is in gebruik genomen in juni 2008.

 

 

• Tijdelijke kazerne Ilpendam (2007-2008)

 

 

• Kazerne Marken

 

Dit voormalige eiland beschikt ook over een eigen brandweerpost. Het korps bestaat uit 21 vrijwilligers die de beschikking hebben over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen met motorspuitaanhanger. De kazerne aan de Markerbuurt beschikt over 2 stallingsplaatsen en een kantine. Gemiddeld rukt dit korps op jaarbasis zo’n 20 keer uit.

 

 

• Kazerne Monnickendam

 

Het korps van Monnickendam bestaat uit 25 korpsleden. Ze zijn sinds februari 2009 ondergebracht in een nieuwe kazerne. Op de plaats van de oude politiepost aan de Bernhardlaan is een appartementencomplex gebouwd met ongeveer 50 wooneenheden. De onderste verdieping is ingericht als brandweerkazerne, politiepost en standplaats voor een ambulance. De oude kazerne aan de rand van de haven van Monnickendam is in augustus 2009 gesloopt. Tijdelijk zijn hier parkeerplaatsen gemaakt, in de toekomst zal het hele gebied worden herontwikkeld. Het wagenpark van dit korps bestaat uit een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen met motorspuitaanhanger.

 

 

• Kazerne Monnickendam (gesloten)

 

 

Brandweer Wormerland

 

Brandweer Wormerland bestaat uit de korpsen Wormer, Jisp, Spijkerboor en Oostknollendam. Binnen brandweer Wormerland zijn zo'n 75 vrijwilligers werkzaam.

 

• Kazerne Wormer

 

Korps Wormer is ondergebracht in een ruime, moderne kazerne. In de kazerne staan 2 tankautospuiten, een dienstbus, een haakarmvoertuig, een personeel-/materiaalwagen en een verbindings-commandowagen. Daarnaast heeft kazerne Wormer in 2010 een mobiel opstelpunt C2000 als uitbreiding op de verbindingstaken gekregen. Op dit voertuig bevind zich een antennemast van 30 meter hoog die binnen een paar uur operationeel opgebouwd moet kunnen worden als steunpunt van het C2000 netwerk. Het korps draagt zorg voor het onderhoud en vervoer van dit voertuig. Dit kan zijn bij grootschalige evenementen maar ook bij storing en uitval van het C2000 netwerk in de gehele provincie Noord-Holland.

 

 

• Kazerne Jisp

 

De kazerne van Jisp is in gebruik sinds oktober 2005. Voor die tijd beschikte het korps over een zeer verouderde kazerne waar al jaren geen enkel onderhoud meer aan was gepleegd. In de kazerne staan een tankautospuit en een boot op trailer.

 

 

• Kazerne Spijkerboor

 

De kazerne van Spijkerboor is in gebruik sinds najaar 2005. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig.

 

 

• Kazerne Oostknollendam

 

De kazerne van Oostknollendam zit enkele panden verder aan de Dorpsstraat dan het Dorpshuis, waar tot 2004 de brandweergarage ook in was ondergebracht. De huidige kazerne betreft een verbouwde loods. Het korps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig, voorzien van een 1.000 liter watertank.

 

 

Brandweer Zaanstad

 

In 1974 werden de Zaandorpen samengevoegd tot één gemeente genaamd Zaanstad. De gemeente beschikt over een gecombineerd brandweerkorps: vrijwilligers en medewerkers met een beroepsaanstelling werken samen. Met zo'n 250 man heeft Zaanstad het grootste vrijwilligerskorps van ons land. Brandweer Zaanstad rukt rond de 1700 keer per jaar uit voor grotere en kleinere incidenten.

 

• Kazerne Wormerveer-Industrieweg

 

Vanaf deze kazerne wordt overdag de uitruk verzorgd voor Zaanstad Noord, ter ondersteuning van de vrijwilligers in de gebieden Assendelft, Wormerveer, Krommenie, Zaandijk en Westzaan. Kazerne Zaanstad Noord is gehuisvest aan de Industrieweg te Wormerveer. Iedere werkdag wordt er dienst gedraaid van 07.30 tot 17.30 uur. Buiten deze uren wordt de uitruk volledig gewaarborgd door de vrijwilligers. De manschappen die op deze kazerne werken, zijn werkzaam voor de afdeling OGS/WVD/Planvorming en Repressie. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Zaandam-Bernhardplein

 

Op deze kazerne wordt overdag de uitruk verzorgd voor Zaanstad Zuid. Dit is een beroepsondersteuning voor de vrijwillige brandweer in de brandweerzorg binnen de gemeente Zaanstad op werkdagen tussen 07.30 en 17.30. Buiten deze uren wordt de uitruk volledig gewaarborgd door de vrijwilligers. De beroeps hebben de beschikking over een tankautospuit en de hoogwerker van de Botenmakersstraat. Deze staat tijdens de diensttijden van de beroeps op deze kazerne geplaatst. Buiten deze tijden verzorgen de vrijwilligers van kazerne Botenmakersstraat de uitruk van de hoogwerker.

 

Op deze kazerne is sinds januari 2011 ook het vrijwilligerskorps Zaandam- ‘t Kalf ondergebracht. Hun voormalige eigen kazerne is hierbij komen te vervallen. Ook de bemanning van blusboot ‘de Weer’ is op deze kazerne ondergebracht.

 

 

• Kazerne Assendelft

 

De kazerne van Assendelft is gevestigd aan de Dorpsstraat in het centrum van het dorp. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit die is voorzien van extra zwaar hulpverleningsgereedschap. Deze is in gebruik genomen ter vervanging van een oudere tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig.

 

 

• Kazerne Krommenie

 

Het vrijwilligerskorps van Krommenie is opgericht in 1925. Tot 2008 was er in het buurtschap Krommeniedijk ook een uitrukpost met een klein blusvoertuig aanwezig. De kazerne is gevestigd aan de Kervelstraat en biedt plaats aan een tankautospuit, een haakarmvoertuig met (o.a.) een schuimbluscontainer en een voertuig voor het vervoer van de overdrukventilator.

 

 

• Kazerne Krommeniedijk

 

 

• Kazerne Westzaan-Noord

 

Het vrijwilligerskorps van Westzaan-Noord is opgeheven per 1 juli 2008. Het korps beschikte over een tankautospuit. De kazerne was gevestigd midden in het dorp, tegenover de Grote Kerk.

 

 

• Kazerne Westzaan-Zuid

 

Het vrijwilligerskorps van Westzaan-Zuid is opgeheven in 2007 vanwege het gebrek aan voldoende vrijwilligers om tijdig te kunnen uitrukken. Het korps beschikte over een tankautospuit die was gestald in hun kazerne aan het Zuideinde.  

 

 

• Kazerne Wormerveer

 

Het korps Wormerveer heeft de beschikking over 31 vrijwilligers. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1930 en moest toendertijd worden gebouwd vanwege de aanleg van de Provincialeweg. De oude kazerne aan de Wandelweg moest daar namelijk voor gesloopt worden. Tot 2003 was in de dorpskern Westknollendam ook een uitrukpunt met blusvoertuig aanwezig. Bij gebrek aan voldoende vrijwilligers werd dat korps opgeheven en het blusvoertuig verplaatst naar de kazerne Wormerveer. In Wormerveer is een tweede kazerne aan de Industrieweg gevestigd. Hiervandaan verzorgd de dagdienst Noord doordeweeks tussen 07.30 tot 17.30 uur de uitruk in Zaanstad Noord. Brandweer Zaanstad is voornemens de huidige kazerne Wandelweg te sluiten en al het materiaal en de vrijwilligers onder te brengen op de kazerne van de dagdienst.  De huidige post Wormerveer rukt op jaarbasis ongeveer 200 tot 250 keer uit. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig en een voertuig voor het duikteam.

 

 

• Kazerne Koog aan de Zaan

 

Tot 30 juni 2008 was in Koog aan de Zaan ook een vrijwilligerskorps actief. Op die datum sloot de kazerne definitief haar deuren. In de nieuwe opzet van de brandweer Zaanstad was namelijk gebleken dat de kazerne Koog aan de Zaan overbodig was geworden.

 

 

• Kazerne Zaandijk

 

Brandweer Zaandijk is opgericht in 1818 en telt momenteel 30 korpsleden. Op 24 mei 2003 is brandweer Zaandijk verhuist van de kazerne aan de Parklaan naar de nieuwe brandweerkazerne aan de Guisweg. De kazerne beschikt over een 3-tal voertuigen: een tankautospuit, een voertuig voor de ventilatorploeg (met 2 overdrukventilatoren) en het voertuig van de Onderhoud- en Verzorgingsgroep. Het aantal uitrukken schommelt de laatste jaren rond de 140 alarmeringen per jaar. De onderhoud en verzorgingsgroep bestaat sinds 1993 en is ondergebracht op deze kazerne. Bij een langere inzet, heeft de onderhoud en verzorgingseenheid de taak om warm en/of koud eten en drinken voor de manschappen te verzorgen, die op dat moment zijn ingezet.

 

 

• Kazerne Zaandam-Houtveldweg

 

Tot mei 1996 had dit vrijwilligerskorps haar standplaats in de Czaar Peterstraat. De kazerne was echter te klein geworden  en voldeed niet meer aan de eisen van die tijd. In 1996 werd verhuisd naar de de nieuwe kazerne aan de Westzanerdijk hoek Houtveldweg. Daar was een nieuwe moderne kazerne gebouwd voorzien van vier stallingplaatsen voor voertuigen en ook nog eens 4 stallingplaatsen voor containers. De kazerne bevind zich nu ten westen van de spoorlijn Zaandam - Amsterdam en zodoende kan een goede dekking worden geboden aan de aldaar gelegen woonwijk en industriegebieden. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit, een dienstbus voor logistieke doeleinden en een tweetal haakarmvoertuigen met diverse containers. Het aantal uitrukken op jaarbasis schommelt tussen de 200 en 250.

 

 

• Kazerne Zaandam – ’t Kalf

 

t Kalf is een buurtschap dat deel uitmaakt van de wijk Zaandam-Noord. Het korps is sinds januari 2011 niet meer in haar eigen kazerne in het buurtschap zelf gevestigd, maar in de grote kazerne aan het nabijgelegen Bernhardplein in Zaandam. De kazerne in ’t Kalf bood plaats aan een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen met draagbare pomp. Naast de verplaatsing naar de nieuwe kazerne zijn de vrijwilligers ook samengevoegd per gelijke datum met de groep bemanningsleden van de Zaanse blusboot. Wat er met de kazerne gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

 

 

 

• Kazerne Zaandam – Botenmakersstraat

 

Na de opening in 1976 werd de kazerne bemand door 2 kringen: Kring 4 met een tankautospuit, een materiaalwagen en een manschappen wagen & Kring 10 met een materiaalwagen (HV), een ladderwagen en een slangenwagen. Omstreeks 1995 zijn deze 2 kringen gefuseerd. De post beschikt momenteel over 37 leden die zijn verdeeld over drie dienstgroepen. Elke groep draait om de twee weken een week-/weekenddienst. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig en een voertuig voor het duikteam. Op werkdagen tussen 07.30 en 17.30 uur staat de hoogwerker overigens op de kazerne Bernhardplein en rukt de dagdienst hiermee uit. Het aantal uitrukken schommelt de laatste jaren rond de 450 per jaar. Sinds 2010 is de jeugdbrandweer Zaanstad ook op deze kazerne ondergebracht.

 

 

 

• Kazerne Zaandam-Vermiljoenweg

 

Dit vrijwilligerskorps bestaat al sinds 1913. Na de oorlog wordt het korps ondergebracht in een gehuurde garage aan de Jonge Arnoldusstraat/Zuiddijk. Een echte kazerne was het niet. Er was alleen plaats voor een voertuig. In 1985 wordt de huur van de garage opgezegd en moest de brandweer op zoek naar een nieuw onderkomen. Dat wordt gevonden en in december 1985 wordt een pand betrokken aan het Sint Catrijnepad, in afwachting van een definitieve keuze voor een nieuwe kazerne. In 1989 wordt er een nieuwe locatie gevonden in een voormalig school aan de Gerhardstraat. Daar werd ook het stafbureau gevestigd van Brandweer Zaanstad.

 

In 2002 werden er plannen gemaakt voor nieuwbouw voor een kantoor. Het huidige pand bleek veel te klein geworden voor het aantal mensen dat het stafbureau van brandweer Zaanstad was komen versterken. De keuze viel op een locatie aan het Prins Bernhardplein in Zaandam. Voor de vrijwilligers moest een andere locatie worden gezocht. Deze werd gevonden op een stuk grond aan de Vermiljoenweg, wat deel uitmaakte van een terrein waar een basisschool was gevestigd. De nieuwe kazerne werd vlak voor een brug gebouwd, wat een speciaal ontwerp vroeg; het gebouw bestaat uit twee verdiepingen en het blusvoertuig staat boven het instructielokaal. De kazerne is in gebruik sinds 2003. Momenteel telt het korps 23 vrijwilligers. Het verzorginggebied ligt in het zuidelijke deel van Zaandam, vanaf het Noordzeekanaal tot aan de rotonde Prins Bernhardplein en ingeklemd door in het oosten de snelweg A7 en in het westen de rivier ‘de Zaan’.

 

 

• Kazerne Zaandam-Gerhardstraat (gesloten)

 

 

• Kazerne Zaandam - Blusboot

 

Deze groep (Kring 6) vormde een eigen korps dat zich alleen met de blusboot bezig hield. Alleen de specialismen machinist en schipper blijven bestaan. De overige manschappen die op de blusboot aan de slag gaan, moeten in principe allround brandweermen­sen zijn. Ze zijn nu dus ook inzetbaar voor klussen die niet aan de blusboot gerelateerd zijn. De blusboot blijft wel op de huidige ligplaats bij de Wilhelminasluizen in Zaandam liggen. Sinds de verhuizing naar het de kazerne aan het Bernhardplein in januari 2011 zijn de korpsleden samengevoegd met het korps Zaandam ’t Kalf, die per gelijke datum in diezelfde kazerne zijn ondergebracht.

 

Brandweer Zeevang

 

Zeevang beschikt over een tweetal kazernes. De hoofdkazerne bevindt zich in Oosthuizen. In de kern Kwadijk is ook een uitrukpost aanwezig. In de kazerne in Oosthuizen staan een tankautospuit, een haakarmvoertuig en een personeel-/materiaalwagen met motorspuitaanhanger. De blusgroep in Kwadijk heeft de beschikking over een tankautospuit die staat gestald in een stallingsruimte aan de Stationsweg. De ruime kazerne van Oosthuizen is gevestigd aan de Hoornse Jaagweg aan de rand van het dorp. Gezamenlijk rukken ze zo’n 40 keer per jaar uit.

 

• Kazerne Oosthuizen

 

 

• Kazerne Kwadijk