Regio 9 Utrecht (Laatste update: 11-03-2024)

 

De brandweer in de regio Utrecht, onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht, bestaat uit 70 brandweerposten. Het werkgebied bestaat uit de gehele provincie Utrecht onderverdeeld in 26 gemeente. Het gebied beslaat een oppervlakte van 1.560 vierkante kilometer en er wonen ruim 1.360.000 inwoners.

 

Alle posten zijn standaard voorzien van een tankautospuit en een dienstbus. Aanvullende voertuigen zoals redvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen e.d. zijn strategisch verdeeld over de regio. De alarmering wordt verzorgd vanuit de Meldkamer Midden-Nederland locatie Utrecht. In 2025 zal deze meldkamer opgaan in de nieuwe meldkamer Midden-Nederland in Hilversum. Hierbij worden de meldkamers Lelystad en Utrecht samengevoegd tot èèn operationeel centrum.

 

Alle voertuigen van de verschillende posten kunt u op deze website bekijken.

 

District Binnensticht

 

• Kazerne Austerlitz (gesloten)

 

Tot 2005 beschikte het dorp Austerlitz over een eigen brandweerpost. Door het gebrek aan vrijwilligers is de post opgeheven en zijn de taken overgenomen door de posten in Driebergen en Zeist. De vrijwilligers beschikte over een Mercedes Unimog bosbrandvoertuig.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Austerlitz gesloten

 

• Kazerne Bilthoven

 

De brandweer van Bilthoven is opgericht in 1916. De huidige kazerne is in gebruik sinds september 1979. In 2003 woedde er in de kantoorruimte een felle brand welke door snel optreden beperkt kon blijven. De 37 vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 215 keer uit. Hiervoor beschikken zij over een tankautospuit, een terreinvaardig natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een dienstbus en een haakarmvoertuig met adembeschermingscontainer en een slangenhaakarmbak.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Bilthoven

 

• Kazerne Bunnik

 

Deze kazerne in het dorp Bunnik werd geopend op 14 november 2015. Het pand is gebouwd op dezelfde locatie als de vorige kazerne. De 20 vrijwilligers rukken jaarlijks ongeveer 80 keer uit. Naast de basis brandweerzorg heeft deze post het specialisme technische hulpverlening. Om deze taken uit te kunnen voeren beschikken de vrijwilligers over een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Bunnik

 

• Kazerne Bunnik (gesloten)

 

Deze kazerne deed dienst tot 2015. Omdat het pand niet meer voldeed aan de huidige eisen, is het pand gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe kazerne op dezelfde locatie.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Bunnik gesloten

 

• Kazerne Bedrijfsbrandweer Vrumona Bunnik

 

Tot 2019 had de frisdrankfabrikant Vrumona een eigen bedrijfsbrandweerkorps met tankautospuit. Door het omvormen van de bedrijfsvoering is in 2019 dit korps opgeheven en omgevormd tot een bedrijfshulpverleningsdienst.

 

regio Utrecht brandweerkazerne bedrijfsbrandweer Vrumona Bunnik gesloten

 

• Kazerne De Bilt

 

De brandweer in De Bilt is opgericht in 1922. De post wordt bemand door 16 vrijwilligers en deze rukken jaarlijks ongeveer 50 keer uit. De kazerne is in gebruik sinds 1996. Het gebouw is tegen de sporthal aangebouwd. Het bestaat uit een voertuigstalling met een portocabin als bijeenkomstruimte. Omdat de kazerne is verouderd en niet meer voldoet aan de huidige eisen, worden er plannen gemaakt om een nieuwe kazerne te bouwen op het terrein van de gemeentewerf aan de Biltse Rading. In eerste instantie was de gedachte om de posten De Bilt en Groenekan samen te voegen tot een kazerne tussen de twee dorpen in. Omdat hiermee niet de gewenste aanrijtijden gehaald konden worden, is dit plan van tafel geschoven. De faciliteiten als instructielokaal en oefenplaats zijn straks ook te gebruiken door de collega’s uit Groenekan. Op deze kazerne staan een tankautospuit en een dienstbus gestationeerd.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer De Bilt

 

• Kazerne Den Dolder

 

De brandweerkazerne van Den Dolder stamt uit 1931. Het pand werd in eerste instantie gebruikt als badhuis om later omgebouwd te worden tot brandweerkazerne. In 2018 is het gebouw van binnen gerenoveerd, waarmee het weer aan de hedendaagse eisen voldoet. De vrijwilligers rukken jaarlijks ongeveer 50 keer uit en hiervoor hebben zij de beschikking over een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Den Dolder

 

• Kazerne Groenekan

 

De brandweerkazerne aan de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan is in gebruik sinds 1963. Enige tijd was er sprake van dat deze post samengevoegd zou worden met de post in De Bilt. Na onderzoek is uiteindelijk gebleken dat dit niet haalbaar is. Omdat deze fusie niet doorgaat wordt de post de komende jaren verbouwd. Zo wordt de begane grond vloer verlaagd zodat de moderne tankautospuit in het gebouw past. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 15 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Groenekan

 

• Kazerne Maartensdijk

 

Het oudste en monumentale gedeelte van de kazerne Maartensdijk is in gebruik sinds 1940. Na verloop van tijd werd dit gebouw te klein voor de huidige voertuigen. Ook voldeed het pand niet meer aan de huidige eisen. In 2021 werd begonnen met een grote verbouwing. De oude kazerne werd gerenoveerd en grotendeels in oude staat teruggebracht. In dit gedeelte werden de bar, leslokaal en de omkleedruimte gesitueerd. Bijzonder aan het gebouw is dat dit nog een slangentoren heeft. Naast het oude gedeelte werd een nieuwe remise gebouwd waar de voertuigen in gestald kunnen worden. De kazerne werd heropend op 19 maart 2022. Jaarlijks wordt er ongeveer 70 keer uitgerukt. Hiervoor beschikken de vrijwilligers over een tankautospuit, een terreinvaardig natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Maartensdijk

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Maartensdijk

 

• Kazerne Werkhoven

 

De brandweer Werkhoven is opgericht in 1939. De kazerne stamt uit 1970 en is gesitueerd in een voormalige landbouwloods. In 2014 is het pand volledig gerenoveerd en vergroot, waarna deze op 13 december dat jaar heropend werd. Onder hetzelfde dak is ook aan kapperszaak gevestigd. Naast de basis brandweerzorg heeft dit korps het blussen van branden in rietendaken als specialisme. Dit gebeurt samen met de collega’s uit Cothen-Langbroek, Kamerik en Kockengen. Per jaar wordt er in totaal ongeveer 40 keer uitgerukt. Het wagenpark van de post bestaat uit een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen voor het rietenkap brandbestrijdingsteam, een dienstbus, een aanhanger voor het rietenkap brandbestrijdingsteam en een motorspuitaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Werkhoven

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Werkhoven

 

• Kazerne Westbroek-Tienhoven

 

Sinds 9 maart 2024 is de nieuwe brandweerpost Westbroek-Tienhoven operationeel. De post is ontstaan door de samenvoeging van de posten Maarsseveen-Tienhoven en Westbroek. De samenvoeging kwam tot stond doordat beide kazernes aan vervanging toe waren. Daarnaast kan er nu een betere bezetting gegarandeerd worden. De kazerne is gebouwd tussen Tienhoven en Westbroek en wordt voorzien van een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Westbroek Tienhoven

 

• Kazerne Westbroek (gesloten)

 

Van 1890 tot 2024 was er in het dorp Westbroek een brandweerpost actief. Sinds 9 maart 2024 is deze post samengegaan met de collega’s uit Maarsseveen-Tienhoven. De samenvoeging was noodzakelijk omdat beide posten een nieuwe kazerne nodig hadden. De post Westbroek stamde uit 1930. Het naastgelegen woonhuis werd in 2021 aan het gebouw toegevoegd. De vrijwilligers rukte jaarlijks ongeveer 15 keer uit en beschikte hiervoor over een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Westbroek

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Westbroek

 

• Kazerne Zeist

 

De kazerne van de brandweer Zeist werd geopend op 8 oktober 2011. In 1969 kreeg het korps een beroepsbezetting in 24 uursdienst. Dit werd later teruggebracht naar een dagdienst bezetting. Deze bezetting is tegenwoordig nog steeds aanwezig. Daarnaast is er sinds 2004 buiten kantooruren een kazerneploeg op de kazerne aanwezig. Deze bestaat uit één van de tien vrijwilligersploegen bestaande uit 8 personen. Alle overige vrijwilligers zijn waar nodig oproepbaar voor assistentie of gelijktijdige meldingen. Jaarlijks wordt er ongeveer 470 keer uitgerukt. Naast de uitdrukdienst zijn er voor de regio enkele kantoren en een werkplaats voor de voertuigen aanwezig op deze kazerne. Van 1970 tot begin jaren 2000 bouwde de brandweer Zeist haar eigen voertuigen. Tegenwoordig worden deze regionaal aangekocht. Het wagenpark op deze kazerne bestaat uit twee tankautospuiten, een terreinvaardig natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een autoladder, een haakarmvoertuig met diverse containers en diverse dienstauto’s en dienstbussen. Vanuit de regio staan er nog enkele reserve voertuigen gestald.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Zeist

 

• Kazerne Zeist (gesloten)

 

De voormalige brandweerkazerne aan de Van Renesselaan werd geopend in 1969. Het pand bood onderdak aan de brandweer en de gemeentewerken. Door de jaren heen was het pand verouderd geraakt en te klein geworden voor de brandweer. Daarnaast was het ongunstig gelegen om overal snel ter plaatse te kunnen zijn. Na de opening van de nieuwe kazerne in 2011, is de brandweer vertrokken. De gemeentewerken is nog altijd ondergebracht in het pand en in het gedeelte van de brandweer zitten ateliers en expositieruimtes.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Zeist gesloten

 

District Eemland

 

• Kazerne Achterveld

 

De 18 brandweer vrijwilligers in Achterveld beschikken over een kazerne uit 2011 en rukken jaarlijks ongeveer 45 keer uit. Naast de basis brandweerzorg rukken de vrijwilligers ook uit met de veetakel installatie voor het redden van groot vee. Het wagenpark van de kazerne bestaat uit een tankautospuit, een gereedschap/materiaalwagen met daarin de veetakel installatie en toebehoren, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Achterveld

 

• Kazerne Achterveld (gesloten)

 

Tot 2011 maakte men gebruik van deze kazerne aan de Verjaagde Ruiterweg. Omdat het pand in de loop der tijd te klein was geworden en niet meer voldeed aan de huidige eisen, is besloten op een andere locatie in het dorp een nieuwe kazerne te bouwen. De kazerne is na de sluiting gesloopt en het terrein is als tuin toegevoegd aan de naastgelegen woning.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Achterveld gesloten

 

• Kazerne Amersfoort-centrum

 

In 1856 werd in Amersfoort een plichtbrandweerkorps opgericht. In 1943 werd dit korps omgevormd naar een beroepskorps. In 1947 werd dit aangevuld met een groep vrijwilligers. De kazerne is in gebruik sinds oktober 2002 en werd officieel geopend op 29 november 2002. De vorige kazerne aan het Smallepad had dienst gedaan sinds 1972. Dat pand was verouderd en ongunstig gelegen tegenover een rangeerterrein. Op de kazerne is altijd een 24-uur beroepsploeg aanwezig voor de eerste tankautospuit of het waterongevallenvoertuig en de autoladder. Daarnaast is op kantoortijden een dagdienstploeg aanwezig voor het bezetten van de tweede tankautospuit. Aanvullend kunnen de vrijwilligers opgeroepen worden voor onder andere de derde tankautospuit en de overige voertuigen. Ook bemanning zij de mobiele commando unit. Dit voertuig wordt regionaal ingezet ten behoeve van de coördinatie tijdens grote incidenten.

 

Vanaf deze kazerne wordt jaarlijks ongeveer 1000 keer uitgerukt. Hiermee is het de drukste kazerne van de regio. Naast de basis brandweerzorg is op deze post één van de duikteams in de regio gehuisvest. Ook is het één van de standplaatsen voor het Quick Respons Team/Hoogtereddingsteam van de regio Utrecht. Het hoogtereddingsteam in combinatie met het Quick Respons Team, wordt ingezet bij extreem geweld om onder andere slachtoffers te redden. Daarnaast kan dit team mensen op grote hoogte of diepte redden. Op de kazerne is ook één van de twee voertuig werkplaatsen en de slangenwerkplaats gehuisvest.

 

Het wagenpark bestaat uit drie tankautospuiten, een terreinvaardig natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een autoladder en een waterongevallenvoertuig, een mobiele commando unit en diverse dienstvoertuigen.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Amersfoort centrum

 

• Kazerne Amersfoort-noord

 

De brandweerkazerne Amersfoort-noord is in gebruik sinds september 1991. De post is ontstaan door de samenvoeging van de voormalige korpsen in de toenmalige dorpen Hoogland en Hooglanderveen die sinds 1974 bij Amersfoort horen. Het gebouw is deels gebouwd in de geluidswal van de rondweg en heeft de uitstraling van een kasteel. De post wordt bemand door vrijwilligers en dagdienst personeel. Tijdens kantooruren wordt de tankautospuit door de dagdienstploeg. In de avonden, nachten en het weekend door vrijwilligers. Het hulpverleningsvoertuig wordt altijd bemand door de vrijwilligers. Per jaar wordt er ongeveer 230 keer uitgerukt. Het wagenpark op deze post bestaat uit een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Amersfoort noord

 

• Kazerne Baarn

 

Brandweer Baarn is opgericht in 1898. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1993. Per jaar rukken de vrijwilligers ongeveer 180 keer uit. Naast de basis brandweerzorg hebben zij het specialisme technische hulpverlening en het vervoeren van patiënten in ruw terrein. Hiervoor beschikt de post over een terreinvaardig voertuig met daarbij een quad op aanhanger. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een terreinvaardige tankautospuit, een terreinvaardig hulpverleningsvoertuig, een terreinvaardig personeel/materieelwagen met daarbij een aanhanger met quad en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Baarn

 

• Kazerne Bunschoten

 

De brandweerkazerne van Bunschoten gelegen aan de Bikkersweg is in gebruik sinds 2018. De 42 vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 160 keer uit. Naast de basis brandweerzorg rukken de vrijwilligers ook uit als één van de duikteams in de regio. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een waterongevallenvoertuig, een reddingsboot op trailer, een dienstbus, een motorspuitaanhanger en een poederblusaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Bunschoten

 

• Kazerne Bunschoten (gesloten)

 

Deze voormalige kazerne heeft dienst gedaan van 1967 tot 2018. Destijds had ook het Rode Kruis onderdak in dit gebouw. Daarvoor was het pand in gebruik als onderdeel van een schoenenfabriek. Nadat de brandweer het gebouw had verlaten, is het gesloopt om plaats te maken voor een school.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Bunschoten gesloten

 

• Kazerne Eemnes

 

De brandweer in Eemnes is opgericht in 1929. Sinds 2007 maakt het korps gebruik van de huidige kazerne. De buitengevel van het pand bestaat volledig uit hout en is gelegen naast de sportvelden aan de rand van het dorp. De post wordt bemand door 25 vrijwilligers welke jaarlijks ongeveer 65 keer uitrukken. Naast de basis brandweerzorg rukken de vrijwilligers van deze post ook uit als èèn van de verkenningseenheden in de regio. De kazerne biedt onderdak aan twee tankautospuiten, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Eemnes

 

• Kazerne Eemnes (gesloten)

 

Deze voormalige kazerne aan de Noordersingel is in gebruik geweest tot 2007. Het pand was verouderd en te klein geworden en voldeed daarmee niet meer aan de gewenste eisen. Het gebouw is in 2009 gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Eemnes gesloten

 

• Kazerne Leusden

 

De huidige kazerne is in gebruik sinds 1991 en is in 2023 gerenoveerd. De post wordt bemand door 34 vrijwilligers die jaarlijks ongeveer 170 keer uitrukken. Hiervoor beschikken zij over een tankautospuit, een terreinvaardige tankautospuit, een terreinvaardig haarkarmvoertuig met dompelpompcontainer en een watertankhaakarmbak en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Leusden

 

• Kazerne Soest-hoofdpost

 

De brandweer van Soest is opgericht in 1923. De hoofdpost is in gebruik sinds 1998. In 2023 woedde er brand in het gebouw, die door snel ingrijpen beperkt kon blijven tot een opslaghok. Samen met de nevenpost beschikt Soest over 50 vrijwilligers. Alle vrijwilligers hebben zowel op de hoofdpost als op de nevenpost een set uitrukkleding. Hiermee kan bij alarm vanaf beide posten worden uitgerukt. Per jaar krijgt deze post ongeveer 160 uitrukken te verwerken. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een terreinvaardig natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een autoladder, een terreinvaardig haakarmvoertuig met bronpomphaakarmbak, een watercontainer en een brandstofcontainer. Daarnaast nog een dienstbus, een dienstauto en een oefenaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Soest hoofdpost

 

• Kazerne Soest-nevenpost

 

De nevenpost Soest is geopend op 28 november 2015. De kazerne is onderdeel van het politiebureau en wordt alleen gebruikt als opkomst locatie. Alle overige zaken zijn ondergebracht op de hoofdpost. Alle vrijwilligers van deze post hebben zowel op de hoofdpost als op de nevenpost een set uitrukkleding. Hiermee kan bij alarm vanaf beide posten worden uitgerukt. Per jaar krijgt deze post ongeveer 90 uitrukken te verwerken. Op deze kazerne staat een tankautospuit gestationeerd.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Soest nevenpost

 

• Kazerne Soest-nevenpost (gesloten)

 

Om te zorgen voor een betere dekking van de brandweerzorg in Soest, werd op 28 januari 2006 een nevenpost geopend. De post was ondergebracht in een bedrijfspand gelegen op het industrieterrein. De keuze voor deze locatie kwam omdat destijds veel vrijwilligers werkzaam waren op dit industrieterrein. In 2015 werd de locatie verlaten om te verhuizen naar de huidige locatie bij het politiebureau.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Soest nevenpost gesloten

 

• Kazerne Soesterberg

 

De brandweer van Soesterberg werd opgericht in 1923. De kazerne aan de Koppenlaan is in gebruik sinds 1973 en in 2022 volledig gerenoveerd. De 25 vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 130 keer uit. Naast de basis brandweerzorg rukken zij als verzorgingsgroep ‘klein’ uit in het oosten van de regio. Op deze kazerne staan een tankautospuit, een terreinvaardig natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een dienstbus, een personeel/materiaalwagen voor de logistieke eenheid en een oefenaanhanger gestationeerd.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Soesterberg

 

• Kazerne Woudenberg

 

Brandweer Woudenberg beschikt over een kazerne uit 2002. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 90 keer uit. Hiervoor hebben zij de beschikking over twee tankautospuiten, een terreinvaardig natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een terreinvaardig haakarmvoertuig met bronpomphaakarmbak en watercontainer en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Woudenberg

 

District Heuvelrug

 

• Kazerne Achterberg (gesloten)

 

Het voormalige brandweerkorps Achterberg werd opgericht in 1927. In de vroegere jaren was de post onderdeel van de Regionale Brandweer en Hulpverleningsdienst West-Veluwe/Valleigebied, tegenwoordig de veiligheidsregio Gelderland-Midden. Later is het korps samen met de omliggende plaatsen toegevoegd aan de regio Utrecht. Omdat de kazernes van Rhenen en Achterberg op korte afstand van elkaar lagen, werd op 1 maart 2014 de post Achterberg gesloten. Het personeel werd ondergebracht op de kazerne van Rhenen. Sindsdien gaat deze kazerne door het leven als post Rhenen-Achterberg. De terreinvaardige tankautospuit van Achterberg werd geruild met een tankautospuit van Veenendaal. De aanhanger met veetakel installatie werd niet meegenomen.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Achterberg gesloten

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Achterberg gesloten

 

• Kazerne Amerongen

 

Brandweer Amerongen werd opgericht op 31 maart 1931. Sinds oktober 2010 maken zij gebruik van de huidige kazerne op het industrieterrein van Amerongen. De kazerne is gesitueerd in een bestaand bedrijfspand wat voorheen in gebruik was bij een woningbouwvereniging. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 40 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een tankautospuit voor de jeugdbrandweer, een terreinvaardig natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Amerongen

 

• Kazerne Amerongen (gesloten)

 

Van de jaren 80 tot oktober 2010 beschikte de brandweer Amerongen over deze kazerne aan de Prinses Beatrixlaan. De kazerne moest plaatsmaken voor een nieuwe school. Hierdoor is de brandweer verhuisd naar een nieuwe locatie en is de oude kazerne gesloopt.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Amerongen gesloten

 

• Kazerne Cothen (gesloten)

 

Deze kazerne aan de Kerkdwarsweg in Cothen heeft dienst gedaan van 1962 tot 2010. In dat jaar werden de korpsen Cothen en Langbroek samengevoegd en ondergebracht in een nieuwe kazerne tussen de twee dorpen in. Het gebouw is in 2012 gesloopt, waarna de grond is gebruikt voor het bouwen van woningen.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Cothen gesloten

 

• Kazerne Cothen-Langbroek

 

Sinds 2010 zijn de voormalige brandweerkorpsen Cothen en Langbroek samengevoegd. Vanaf dat moment is ook de gezamenlijk kazerne in gebruik genomen. De 30 vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 50 keer uit. Naast de basis brandweerzorg heeft dit korps het blussen van branden in rietendaken als specialisme. Dit gebeurt samen met de collega’s uit Kamerik, Kockengen en Werkhoven. Het wagenpark van deze post bestaat uit twee tankautospuiten, een dienstbus, een motorspuitaanhanger en een aanhanger voor het rietenkap brandbestrijdingsteam.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Cothen Langbroek

 

• Kazerne Doorn

 

Brandweer Doorn werd opgericht in 1925. De huidige kazerne aan de Kampweg, in het centrum van het dorp, is in gebruik sinds 1981. Per jaar rukken de vrijwilligers ongeveer 140 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een terreinvaardig natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een autoladder en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Doorn

 

• Kazerne Bedrijfsbrandweer Bartiméushage Doorn (gesloten)

 

Bartiméushage in Doorn is een instelling voor mensen met zowel een verstandelijke als een visuele beperking. Tot 1 april 2007 was op het terrein een bedrijfsbrandweerkorps actief. Het korps werd opgeheven omdat Bartiméushage de bedrijfshulpverlening beter georganiseerd had. De korpsleden hadden destijds de beschikking over een tankautospuit en een Austin Mini personeel/materiaalwagen met motorspuitaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne bedrijfsbrandweer Bartimeushagen Doorn

 

• Kazerne Driebergen

 

De brandweerkazerne van Driebergen is in gebruik sinds 1974. In de beginjaren maakte het onderdeel uit van het gemeentehuis. Nadat het gemeentehuis was gesloopt, werd het een losstaand gebouw. Omdat de kazerne in verouderde staat verkeerde, is er onderzoek gedaan tot het nieuw bouwen op een andere locatie. Omdat dit niet tot de mogelijkheden behoorde is besloten het pand te renoveren. De renovatie is uitgevoerd in 2023. Hierbij is er een stallingplaats opgeheven waardoor de voertuigen meer plaats hebben. De verbouwde kazerne werd op 19 januari 2024 heropend. De 32 vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 160 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een terreinvaardig natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een watertankwagen en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Driebergen

 

• Kazerne Elst

 

In 1927 werd de vrijwillige brandweer Elst opgericht. In de vroegere jaren was de post onderdeel van de Regionale Brandweer en Hulpverleningsdienst West-Veluwe/Valleigebied, tegenwoordig de veiligheidsregio Gelderland-Midden. Later is het korps samen met de omliggende plaatsen toegevoegd aan de regio Utrecht. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 25 keer uit. Naast de basis brandweerzorg hebben zij als specialisme het vervoeren van patiënten in ruw terrein. Hiervoor beschikt de post over een terreinvaardig voertuig met daarbij een quad op aanhanger. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een terreinvaardig natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een terreinvaardig personeel/materieelwagen met daarbij een aanhanger met quad en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Elst

 

• Kazerne Elst (gesloten)

 

De kazerne als aanbouw van het dorpshuis is in gebruik geweest van 1927 tot de zomer van 2019. Het pand was in de jaren veel te klein geworden en sterk verouderd. Omdat er andere plannen waren voor het terrein, is er een stukje verderop een nieuwe kazerne gebouwd. Het pand is samen met het dorpshuis gesloopt.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Elst gesloten

 

• Kazerne Langbroek (gesloten)

 

De voormalige brandweerkazerne van Langbroek werd samen met het Groene Kruisgebouw geopend in 1953. Na de samenvoeging met de brandweerpost Cothen op een nieuwe locatie, heeft de brandweer het gebouw in 2010 verlaten. Tegenwoordig is het gebouw onderdeel van een tuincentrum.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Langbroek gesloten

 

• Kazerne Leersum

 

Brandweer Leersum is opgericht in 1939. De huidige kazerne is in gebruik sinds de jaren 70 en werd in 2005 gerenoveerd. Ook de eerste kazerne van het dorp bestaat nog steeds. Deze is gelegen naast de huidige kazerne en biedt onderdak aan het kunstgilde. De 22 vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 90 keer uit. Naast de basis brandweerzorg is deze post materieel standplaats voor het hoogtereddingsteam. Het hoogtereddingsteam in combinatie met het Quick Respons Team, wordt ingezet bij extreem geweld om onder andere slachtoffers te redden. Daarnaast kan dit team mensen op grote hoogte of diepte redden. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een QRT-voertuig, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Leersum

 

• Kazerne Maarn-Maarsbergen

 

Brandweer Maarn-Maarsbergen is opgericht in 1939. Vele jaren was er een brandweerpost in Maarn en één in Maarsbergen. Op 1 juni 2018 kwam hier verandering in. Beide posten werden opgeheven en samengevoegd in deze kazerne, gebouwd tussen de twee dorpen in. Het gebouw werd in september 2018 officieel geopend. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 90 keer uit. Hiervoor beschikken zij over twee tankautospuiten, een terreinvaardig natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een terreinvaardig hulpverleningsvoertuig en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Maarn Maarsbergen

 

• Kazerne Maarn (gesloten)

 

Van 1962 tot juni 2018 werd er uitgerukt vanuit deze kazerne in het dorp Maarn. Het pand was verouderd en te klein geworden. Daarnaast was al langer de tijd de wens om samen met de collega’s uit Maarsbergen één kazerne te hebben. Het pand is tegenwoordig in gebruik als bedrijfspand.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Maarn

 

• Kazerne Maarsbergen (gesloten)

 

Van 1970 tot juni 2018 was dit gebouw de thuisbasis van de brandweer Maarsbergen. Door de samenvoeging met de brandweerpost in Maarn en het bouwen van een nieuwe kazerne op een meer centralere locatie werd deze kazerne overbodig. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als bedrijfspand.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Maarsbergen

 

• Kazerne Renswoude

 

De brandweer van Renswoude is opgericht in 1931. In de vroegere jaren was de post onderdeel van de Regionale Brandweer en Hulpverleningsdienst West-Veluwe/Valleigebied, tegenwoordig de veiligheidsregio Gelderland-Midden. Later is het korps samen met de omliggende plaatsen toegevoegd aan de regio Utrecht. De huidige kazerne is in gebruik sinds 2021 en is gebouwd op de locatie van de vorige kazerne midden in het dorp. Per jaar rukken de vrijwilligers ongeveer 50 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een terreinvaardig natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Renswoude

 

• Kazerne Renswoude (gesloten)

 

Deze kazerne is in gebruik geweest van 1986 tot 2020. Het pand was verouderd en te klein geworden. Hierdoor is besloten het gebouw te slopen om op dezelfde locatie een nieuwe kazerne te bouwen. Voordat de brandweer het gebouw in gebruik nam, was het in gebruik als meelfabriek. Daarvoor stond er een molen die in 1930 is afgebrand.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Renswoude gesloten

 

• Kazerne Rhenen-Achterberg

 

Brandweer Rhenen werd opgericht in 1924. In de vroegere jaren was de post onderdeel van de Regionale Brandweer en Hulpverleningsdienst West-Veluwe/Valleigebied, tegenwoordig de veiligheidsregio Gelderland-Midden. Later is het korps samen met de omliggende plaatsen toegevoegd aan de regio Utrecht. Sinds 1 maart 2014 zijn ook de vrijwilligers van de voormalige post Achterberg aan deze kazerne toegevoegd. Sindsdien gaat de post ook door het leven als Rhenen-Achterberg. De 25 vrijwilligers rukken jaarlijks ongeveer 140 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een terreinvaardig natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Rhenen Achterberg

 

• Kazerne Veenendaal (tijdelijk)

 

De brandweer in Veenendaal werd opgericht in 1933. In de vroegere jaren was de post onderdeel van de Regionale Brandweer en Hulpverleningsdienst West-Veluwe/Valleigebied, tegenwoordig de veiligheidsregio Gelderland-Midden. Later is het korps samen met de omliggende plaatsen toegevoegd aan de regio Utrecht. De brandweerpost is sinds december 2023 voor ongeveer een jaar ondergebracht in de voormalige stalling van de gemeentewerken. Dit heeft er mee te maken dat er tot het voorjaar van 2025 een nieuwe kazerne wordt gebouwd op de locatie van de oude kazerne. De brandweerpost Veenendaal is een van de grotere van de regio. De vrijwilligers hebben daarom ook meerdere specialisme zoals ongevallen met gevaarlijke stoffen, technische hulpverlening, natuurbrandbestrijding en groot watertransport. Ook zijn er op de kazerne diverse kantoren ondergebracht. Per jaar rukken de vrijwilligers ongeveer 420 keer uit. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een terreinvaardig natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een autoladder en een hulpverleningsvoertuig. Daarnaast nog twee haakarmvoertuigen waarvan één met kraan en met diverse containers zoals een dompelpompcontainer, een milieucontainer met diverse pompen en een container met daarop een verreiker. Daarnaast nog een dienstauto, een dienstbus en twee personeel/materiaalwagens.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Veenendaal tijdelijk

 

• Kazerne Veenendaal (gesloten)

 

Deze voormalige brandweerkazerne met slangentoren aan de Industrielaan heeft dienst gedaan van 1967 tot december 2023. In 1981 werd het gebouw grotendeels gerenoveerd en verbouwd. Uiteindelijke was het pand te verouderd en daarbij niet meer geschikt voor de hedendaagse werkzaamheden. Omdat alle gebouwen in de omgeving plaats moesten maken voor woningbouw, is besloten om de kazerne te slopen waarna er een nieuwe kazerne is gebouwd op dezelfde locatie.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Veenendaal gesloten

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Veenendaal gesloten

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Veenendaal gesloten

 

• Kazerne Wijk bij Duurstede

 

De brandweer in Wijk bij Duurstede is opgericht in 1926. De huidige kazerne aan de Hordenweg is in gebruik sinds 2000. De post wordt bemand door 33 vrijwilligers welke jaarlijks ongeveer 80 keer uitrukken. Naast de basis brandweerzorg rukken de vrijwilligers ook uit als één van de duikteams in de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een waterongevallenvoertuig, een reddingsboot op trailer en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Wijk bij Duurstede

 

District Lekstroom

 

• Kazerne Ameide

 

De vrijwilligers van de brandweer in Ameide beschikken over een kazerne uit 1985. Na de gemeentelijke herindeling maakt de brandweerpost sinds 2019 deel uit van de veiligheidsregio Utrecht. Hiervoor was de post onderdeel van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De vrijwilligers rukken jaarlijks ongeveer 15 keer uit en beschikken hiervoor over een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Ameide

 

• Kazerne Hagestein

 

De brandweerkazerne van Hagestein is in gebruik sinds 1978. In dat jaar werd namelijk de openbare lagere school omgebouwd tot brandweerkazerne aan de voorzijde en de aula van een rouwcentrum aan de achterzijde. In 2017 werd het pand nogmaals verbouwd. De 16 vrijwilligers rukken jaarlijks ongeveer 50 keer uit. Hiervoor beschikken zij over een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen en een motorspuitaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Hagestein

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Hagestein

 

• Kazerne Houten-oost

 

Brandweerpost Houten-oost is operationeel sinds 2010. De post is alleen bemand in de avonden, nachten en weekenden. Tijdens kantooruren rukken de vrijwilligers uit vanaf de post Houten-west. Vanaf post oost wordt er jaarlijks ongeveer 40 keer uitgerukt. Op de kazerne staan een tankautospuit en een dienstbus gestald.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Houten oost

 

• Kazerne Houten-west

 

Brandweerpost Houten-west is sinds 2000 ondergebracht in de huidige kazerne. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 140 keer uit. Omdat kazerne Houten-oost alleen operationeel is buiten kantooruren, is er overdag op deze kazerne een tweede tankautospuit beschikbaar. Ook rukken de vrijwilligers van post oost overdag uit vanaf deze kazerne. Naast de basis brandweerzorg levert deze post ook de bemanning van de mobiele commando unit. Dit voertuig wordt regionaal ingezet ten behoeve van de coördinatie tijdens grote incidenten. Daarnaast staat ook het regionale schuimblusvoertuig op deze kazerne gestationeerd. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een schuimblusvoertuig, een mobiele commando unit en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Houten west

 

• Kazerne Leerdam

 

Sinds januari 2015 is de brandweer Leerdam ondergebracht in de huidige kazerne. De kazerne werd opgeleverd in november 2014 en is gebouwd op de locatie van de oude kazerne. In die tijd was de brandweerpost nog onderdeel van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Na de gemeentelijke herindeling maakt de brandweerpost sinds 2019 deel uit van de veiligheidsregio Utrecht. De 30 vrijwilligers rukken jaarlijks ongeveer 170 keer uit. Hiervoor beschikken zij over een tankautospuit, een autoladder, een dienstauto en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Leerdam

 

• Kazerne Leerdam (gesloten)

 

Deze kazerne is in gebruik geweest van 1977 tot januari 2014. Het pand was in de jaren verouderd en te klein geworden. De laatste jaren werd er gebruik gemaakt van mobiele kantoren om het ruimtegebrek op te lossen. In januari 2014 is het pand gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe kazerne. Ten tijde van de bouw was het korps ondergebracht in een bedrijfspand in het dorp.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Leerdam gesloten

 

• Kazerne Lexmond

 

Brandweer Lexmond is gehuisvest in een kazerne uit 2003. Het is gelegen aan de rand van het dorp langs de doorgaande weg naar Hei- en Boeicop. Na de gemeentelijke herindeling maakt de brandweerpost sinds 2019 deel uit van de veiligheidsregio Utrecht. Hiervoor was de post onderdeel van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De vrijwilligers rukken jaarlijks ongeveer 35 keer uit en beschikken hiervoor over een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Lexmond

 

• Kazerne Meerkerk

 

De brandweer in Meerkerk maakt gebruikt van een kazerne uit 2006. In eerste instantie was deze post onderdeel van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Na de gemeentelijke herindeling maakt de brandweerpost sinds 2019 deel uit van de veiligheidsregio Utrecht. Naast de basis brandweerzorg hebben de vrijwilligers het specialisme technische hulpverlening. Jaarlijks wordt er ongeveer 55 keer uitgerukt. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Meerkerk

 

• Kazerne Nieuwegein-noord

 

Tot 1971 was deze post actief onder de naam ‘brandweer Jutphaas’. Na de samenvoeging met de gemeente Vreeswijk, werd de post omgedoopt tot Nieuwegein-noord. De huidige kazerne is geopend op 4 oktober 1991. Tot 2021 was hierin ook een ambulancepost gehuisvest. Sinds 2004 wordt op werkdagen van 06:00u. tot 18:00u. de eerste tankautospuit voor de gehele gemeente bemand door dagdienstpersoneel. Deze ploeg wordt samengesteld vanuit een poolsysteem waar ook vrijwilligers zijn opgenomen. Naast de dagdienst zijn er ook nog 40 vrijwilligers verbonden aan deze post. Zij bemannen de tweede tankautospuit, het hulpverleningsvoertuig en het QRT-voertuig. Naast de basis brandweerzorg en het specialisme technische hulpverlening, is kazerne Nieuwegein-noord materieel standplaats voor het hoogtereddingsteam. Het hoogtereddingsteam in combinatie met het Quick Respons Team, wordt ingezet bij extreem geweld om onder andere slachtoffers te redden. Daarnaast kan dit team mensen op grote hoogte of diepte redden. Per jaar wordt er vanaf deze kazerne ongeveer 300 keer uitgerukt. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig, een QRT-voertuig, een dienstbus en een dienstauto.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Nieuwegein noord

 

• Kazerne Nieuwegein-zuid

 

Tot 1971 was deze post actief onder de naam ‘brandweer Vreeswijk’. Na de samenvoeging met de gemeente Jutphaas, werd de post omgedoopt tot Nieuwegein-zuid. De huidige kazerne is in gebruik sinds 2019. Aan de post zijn 28 vrijwilligers verbonden, welke jaarlijks ongeveer 150 keer uitrukken. Naast de basis brandweerzorg hebben de vrijwilligers het specialisme specialistische brandbestrijding. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een specialistisch brandbestrijdingsvoertuig met onder andere een cobra cutter, fognail en one-seven systeem.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Nieuwegein zuid Vreeswijk

 

• Kazerne Nieuwegein-zuid (gesloten)

 

De oude kazerne van Nieuwegein-zuid is in gebruik geweest van 1970 tot januari 2018. Het gebouw was zodanig verouderd dat nieuwbouw de beste optie bleek. Nadat het pand was gesloopt werd op dezelfde locatie de nieuwe kazerne gebouwd. Tijdens de bouw was het personeel en materieel ondergebracht in een pand aan de Nijverheidsweg.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Nieuwegein zuid Vreeswijk gesloten

 

• Kazerne Schalkwijk

 

De brandweerkazerne in Schalkwijk werd geopend in 1977. Na verloop van jaren was het pand verouderd en te klein geworden. Hierdoor werd besloten om in 2013 het pand te vergroten en te renoveren. De vernieuwde kazerne werd geopend op 14 december 2013. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 35 keer uit. Naast de basis brandweerzorg rukken de vrijwilligers van deze post ook uit als èèn van de verkenningseenheden in de regio. In de kazerne staan een tankautospuit en een dienstbus gestationeerd.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Schalkwijk

 

• Kazerne Schalkwijk (gesloten)

 

De kazerne in deze uitvoering is in gebruik geweest van 1977 tot 2013. Het pand was destijds verouderd en te klein geworden. Om kosten te besparen is het pand niet gesloopt, maar omgebouwd tot de huidige kazerne.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Schalkwijk gesloten

 

• Kazerne Schoonrewoerd

 

Brandweer Schoonrewoerd maakt gebruik van een kazerne uit 2006. Na de gemeentelijke herindeling maakt de brandweerpost sinds 2019 deel uit van de veiligheidsregio Utrecht. Hiervoor was de post onderdeel van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 40 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een tankwagen en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Schoonrewoerd

 

• Kazerne Vianen

 

Sinds 1 januari 1998 is de brandweerpost onderdeel van de veiligheidsregio Utrecht. Daarvoor was het samen met Hagestein onderdeel van de regio Zuid-Holland Zuid. De kazerne is in gebruik sinds 1981. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 210 keer uit. Hiervoor beschikken zij over een tankautospuit, een redvoertuig, een dienstbus en een reddingsboot op trailer.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Vianen

 

• Kazerne IJsselstein

 

De brandweerkazerne van IJsselstein is in gebruik sinds januari 2003. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 275 keer uit. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een autoladder en een dienstbus. Daarnaast staat er nog een slangen haakarmbak met 3 kilometer slang op deze kazerne gestationeerd. Deze container wordt niet bemand door de vrijwilligers maar vanuit de regio door de medewerkers logistiek.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer IJsselstein

 

District Rijn en Venen-noord

 

• Kazerne Abcoude

 

Brandweer Abcoude werd opgericht in 1936. Het huidige onderkomen stamt uit 1950 en zal in 2025 worden verlaten. De huidige kazerne voldoet niet meer aan de huidige eisen en is ongunstig gelegen. Aan de rand van het dorp zal een nieuwe kazerne gebouwd gaan worden. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 50 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Abcoude

 

• Kazerne Breukelen

 

Brandweer Breukelen werd opgericht in 1925. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1952 en werd in 2002 tot op het beton gestript. Na de grootschalige renovatie werd de vernieuwd kazerne in 2003 heropend. De post bestaat uit 32 vrijwilligers die jaarlijks ongeveer 120 keer uitrukken. Naast de basis brandweerzorg heeft deze post het specialisme technische hulpverlening en incidenten op het water. Hiervoor beschikken zij over twee tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig, een personeel/materiaalwagen, een reddingsboot op trailer en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Breukelen

 

• Kazerne Kockengen

 

De brandweerkazerne in het dorp Kockengen is in gebruik sinds 2001. In 2020 is de kazerne gerenoveerd en vergroot. Naast de basis brandweerzorg heeft dit korps het blussen van branden in rietendaken als specialisme. Dit gebeurt samen met de collega’s uit Cothen-Langbroek, Kamerik en Werkhoven. Per jaar wordt er in totaal ongeveer 25 keer uitgerukt. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een voertuig voor het rietenkap brandbestrijdingsteam en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Kockengen

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Kockengen

 

• Kazerne Loenen aan de Vecht

 

Brandweer Loenen aan de Vecht werd opgericht op 9 juli 1952.De brandweerkazerne werd in 1965 gebouwd als politiebureau. Rond 1996 is het pand omgebouwd naar brandweerkazerne. Inmiddels is het pand redelijk verouderd en zijn er plannen om een nieuwe kazerne te bouwen op de locatie van de voormalige gemeentewerf. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 55 keer uit. Van 1975 tot en met 2008 was er op deze post ook een duikteam actief. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Loenen aan de Vecht

 

• Kazerne Maarssen

 

De brandweer van Maarssen werd opgericht in 1924. De huidige kazerne is in gebruik sinds 2003. Het pand is gelegen tussen aan de Binnenweg tussen de Amsterdamsestraatweg en de Vecht in. De voertuigen staan opgesteld in Le Mans opstelling. Door het vele glas in de gevel, zijn de voertuigen van buiten goed te zien. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 320 keer uit. Naast de basis brandweerzorg rukken deze vrijwilligers ook uit als één van de duikteams in de regio. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een autoladder, een waterongevallenvoertuig en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Maarssen

 

• Kazerne Maarsseveen-Tienhoven (gesloten)

 

De brandweerpost Maarsseveen-Tienhoven is gesloten op 9 maart 2024. Op die dag werd namelijk de nieuwe gezamenlijke kazerne met Westbroek geopend. Door het lage aantal uitrukken met daarbij het lage aantal vrijwilligers, werd besloten om beide posten samen te voegen. Ten tijde van sluiting stond er een tankautospuit op deze kazerne gestationeerd. De vrijwilligers rukte jaarlijks ongeveer 8 keer uit.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Maarsseveen Tienhoven gesloten

 

• Kazerne Mijdrecht

 

De brandweer in Mijdrecht is opgericht in 1924. De kazerne aan de Industrieweg is in gebruik sinds 1989 en in 2024 gerenoveerd. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 240 keer uit. Naast de basis brandweerzorg rukken de vrijwilligers ook uit als één van de duikteams in de regio. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een autoladder, een waterongevallenvoertuig en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Mijdrecht

 

• Kazerne Nieuwer Ter Aa

 

Sinds 2019 beschikt de brandweer in Nieuwer Ter Aa over een kazerne gelegen tussen de snelweg A2 en het dorp. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 25 keer uit. Naast de basis brandweerzorg hebben zij het specialisme groot watertransport. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Nieuwer Ter Aa

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Nieuwer Ter Aa

 

• Kazerne Nieuwer Ter Aa (gesloten)

 

Deze brandweerpost heeft dienst gedaan van 1925 tot 2021. Het gebouw was veelste klein geworden en daarnaast verouderd. Na het openen van de nieuwe kazerne, is het pand in gebruik genomen als garage.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Nieuwer Ter Aa gesloten

 

• Kazerne Nigtevecht

 

Deze brandweerkazerne op het terrein van de betonfabriek aan de Kanaaldijk oost is in gebruik genomen op 10 oktober 2023. De kazerne wordt gehuurd van de betonfabriek en maakt onderdeel uit van een groter gebouw. De post werd op 4 november 2023 officieel geopend. De 18 vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 10 keer uit en beschikken over een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen en een motorspuitaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Nigtevecht

 

• Kazerne Nigtevecht (gesloten)

 

De brandweerkazerne in de Dorpsstraat van Nigtevecht is in gebruik geweest van 1951 tot 10 oktober 2023. Het pand is verlaten omdat deze niet meer voldeed aan de huidige eisen en daarnaast te klein was geworden voor de moderne voertuigen.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Nigtevecht

 

• Kazerne Vinkeveen

 

De brandweerkazerne van het dorp Vinkeveen is in gebruik sinds 1993. In 2022 is het pand gerenoveerd en vergroot. Door de ligging aan de Vinkeveense Plassen, hebben de vrijwilligers naast de basis brandweerzorg het specialisme incidentbestrijding op het water. Per jaar wordt er in totaal ongeveer 115 keer uitgerukt. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen, een reddingsboot op trailer, een motorspuitaanhanger, een dienstbus en een kleine trekker voor de boot.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Vinkeveen

 

• Kazerne Vreeland (gesloten)

 

De brandweerpost Vreeland is opgeheven in het jaar 2005. Ten tijde van opheffen beschikte de vrijwilligers over een tankautospuit. De kazerne is later omgebouwd tot woonhuis.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Vreeland gesloten

 

• Kazerne Wilnis

 

Brandweer Wilnis is opgericht in 1947. In 2003 kreeg het dorp landelijke bekendheid door een dijkdoorbraak welke een gedeelte van het dorp onderwater zetten. De kazerne is in gebruik genomen in 1970. Vanuit hier wordt jaarlijks ongeveer 30 keer uitgerukt. Naast de basis brandweerzorg hebben de vrijwilligers het specialisme technische hulpverlening. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Wilnis

 

District Rijn en Venen-zuid

 

• Kazerne Benschop

 

De brandweerkazerne Benschop werd geopend op 7 oktober 2017. Het pand is gelegen op het terrein van voertuigenfabriek Terberg. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 50 keer uit. Naast de basis brandweerzorg rukken de vrijwilligers ook uit met de veetakel installatie voor het redden van groot vee. Het wagenpark van de kazerne bestaat uit een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen, een aanhanger met veetakel installatie en een motorspuitaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Benschop

 

• Kazerne Benschop (gesloten)

 

Deze voormalige brandweerpost is in gebruik geweest van 1987 tot 2017. Omdat het verbouwen van het gebouw niet de ideale oplossing bleek, werd het pand gesloopt om plaats te maken voor een parkeerterrein. De nieuwe kazerne werd even verderop op hetzelfde terrein gebouwd.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Benschop gesloten

 

• Kazerne Harmelen

 

Brandweerkazerne Harmelen is in gebruik sinds 1975. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 50 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Harmelen

 

• Kazerne Kamerik

 

De brandweerkazerne aan de Mijzijde is in gebruik sinds 1969. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 25 keer uit. Naast de basis brandweerzorg heeft dit korps het blussen van branden in rietendaken als specialisme. Dit gebeurt samen met de collega’s uit Cothen, Kockengen en Werkhoven. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een voertuig voor het rietenkap brandbestrijdingsteam en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Kamerik

 

• Kazerne Linschoten

 

Brandweer Linschoten werd opgericht op 9 mei 1935. De huidige kazerne is in gebruik sinds 17 juni 2017. De kazerne was een bestaand bedrijfspand wat omgebouwd werd te brandweerkazerne. De 25 vrijwilligers rukken jaarlijks ongeveer 55 keer uit. Naast de basis brandweerzorg hebben zij het specialisme technische hulpverlening. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Linschoten style=

 

• Kazerne Linschoten (gesloten)

 

Van 1961 tot juni 2017 was de brandweer Linschoten ondergebracht in een pand aan de Strick van Linschotenstraat. Doordat in de loop der jaren het pand te klein was geworden, de voertuigen stonden achter elkaar geparkeerd, is besloten het pand te verlaten. Het gebouw is tegenwoordig in gebruik als bedrijfspand.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Linschoten gesloten

 

• Kazerne Lopik

 

Deze brandweerkazerne met gemeentewerf is in gebruik sinds 2010. De kazerne is gebouwd op het voormalige MOB-complex. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 45 keer uit. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Lopik

 

• Kazerne Lopik (gesloten)

 

De voormalige brandweerkazerne aan de Meeuwenlaan in het centraum van Lopik, is in gebruik geweest van 1982 tot 2010. In verband met de herinrichting van het centrum, moest de kazerne het veld ruimen. Na de sloopt werd op dezelfde locatie een nieuw winkelcentrum met appartementen gebouwd.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Lopik gesloten

 

• Kazerne Lopikerkapel (gesloten)

 

Tot 1 juli 2007 was in het dorp Lopikerkapel een brandweerkorps actief. Het korps werd opgericht in 1943 en bestond uit 18 vrijwilligers. De brandweerkazerne was in gebruik sinds 1962 en is na de sluiting gesloopt. Dit gebouw werd deels gefinancierd door een bedrage vanuit defensie. Nabij Lopikerkapel was namelijk een brandstofdepot van de NATO gehuisvest. De vrijwilligers van deze kazerne rukte jaarlijks ongeveer 15 keer uit. Hiervoor hadden zij de beschikking over een tankautospuit.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Lopikerkapel gesloten

 

• Kazerne Montfoort

 

Brandweer Montfoort bestaat uit 23 vrijwilligers welke jaarlijks ongeveer 60 keer uitrukken. De huidige kazerne is in gebruik sinds 2020. Naast de basis brandweerzorg hebben zij het specialisme groot watertransport. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Montfoort

 

• Kazerne Montfoort (gesloten)

 

Deze kazerne was in gebruik van 1969 tot 2020. Het pand voldeed niet meer aan de huidige eisen en een renovatie was niet rendabel. Het pand werd gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe kazerne.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Montfoort gesloten

 

• Kazerne Oudewater

 

Brandweer Oudewater werd opgericht in 1912. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1974. In 2016 werd de kazerne verbouwd en heropend op 19 november. Per jaar wordt er vanuit deze post ongeveer 85 keer uitgerukt. Naast de basis brandweerzorg rukken zij als verzorgingsgroep ‘klein’ uit in het westen van de regio. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een personeel/materiaalwagen voor de logistieke eenheid en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Oudewater

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Oudewater

 

• Kazerne Polsbroek (gesloten)

 

Brandweer Polsbroek werd opgericht in september 1951 en opgeheven per 1 juli 2007. Het korps beschikte op dat moment over 17 vrijwilligers en een tankautospuit. Door het geringe aantal uitrukken was het niet meer rendabel om de post in stand te houden. Het gebied wordt nu bedient door de brandweerposten Benschop en Schoonhoven (regio Hollands Midden). De kazerne is omgebouwd tot huisartsenpraktijk.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Polsbroek gesloten

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Polsbroek gesloten

 

• Kazerne Woerden

 

De brandweer in Woerden is opgericht in 1921. De post wordt bemand door 36 vrijwilligers welke jaarlijks ongeveer 260 keer uitrukken. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 2003. Naast de basis brandweerzorg rukken de vrijwilligers ook uit als één van de duikteams in de regio. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een autoladder, een waterongevallenvoertuig en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Woerden

 

• Kazerne Zegveld

 

De brandweerpost Zegveld is opgericht in 1937. Het huidige onderkomen is een rijksmonument en stamt uit 1910. In 2024 zal het gebouw worden gerenoveerd zodat het weer aan de huidige eisen voldoet. Per jaar wordt er ongeveer 30 keer uitgerukt. De vrijwilligers van deze post beschikken over een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Zegveld

 

District Utrecht

 

• Kazerne De Meern

 

Brandweer De Meern is opgericht in 1938. Sinds 2001 is deze plaats onderdeel van de gemeente Utrecht en dus ook onderdeel van het district Utrecht. De kazerne aan de Meerndijk is in gebruik sinds 17 maart 1990 en werd gebouwd op dezelfde locatie als de vorige kazerne uit 1955. Naast de basis brandweerzorg rukken de vrijwilligers van deze post ook uit als èèn van de verkenningseenheden in de regio. Per jaar wordt er ongeveer 150 keer uitgerukt. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer De Meern

 

• Kazerne Utrecht-centrum (gesloten)

 

Aan de Korte Minrebroederstraat was van 1880 tot 1998 de brandweerpost centrum gehuisvest. De kazerne was opgebouwd uit enkele monumentale panden waar daarvoor een gymnasium in was gevestigd. In de hoogtijdagen stonden er in de kazerne twee tankautospuiten en een autoladder gestald. Door de ongunstige ligging midden in het centrum en de verouderde staat van het pand, is de kazerne In 1998 verhuisd naar een nieuwe locatie net buiten het centrum. De oude panden zijn tegenwoordig in gebruik als cafés en winkels.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Utrecht centrum gesloten

 

• Kazerne Utrecht-Leidsche Rijn

 

De brandweerpost Leidsche Rijn is operationeel sinds maart 2005. De kazerne verving de voormalige post zuid aan de Vliegend Hertlaan. Naast de uitdrukdienst zijn hier ook de kantoren en de afdeling materiaal en logistiek ondergebracht. Ook heeft de verzorgingsgroep en de officier van dienst van de stad Utrecht hier zijn standplaats. De post wordt 24 uur per dag bemand door 8 personen. Naast de tankautospuit en de autoladder, rukken zij ook uit als één van de duikteams in de regio. In totaal krijgt deze post ongeveer 600 incidenten per jaar te verwerken. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een autoladder, een waterongevallenvoertuig en een dienstbus. Daarnaast nog een dienstbus voor de officier van dienst en twee haakarmvoertuigen met diverse containers voor de verzorgingseenheid. Voor het kantoorpersoneel zijn er diverse dienstauto’s beschikbaar. Ook staan er diverse reserve voertuigen, waaronder drie tankautospuiten, op deze kazerne gestald.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Utrecht Leidsche Rijn

 

• Kazerne Utrecht-Schepenbuurt

 

Deze beroepskazerne is geopend op 4 december 1995. Bij de opening was de post de meest milieuvriendelijke kazerne van Nederland. Voor de opening van deze post, was de beroepsploeg sinds 1967 ondergebracht in de brandweerkazerne van de vrijwillige brandweer Zuilen. De beroepsploeg van deze post rukt jaarlijks ongeveer 540 keer uit. Hiervoor beschikken zij over een tankautospuit, een haakarmvoertuig met ontsmettingscontainer en een personeel/materiaalwagen. Op deze post staat ook een container met schuimvormendmiddel gestald. Bij een inzet van container wordt deze ter plaatse gebracht door de afdeling logistiek.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Utrecht Schepenbuurt

 

• Kazerne Utrecht-Tolsteeg

 

Sinds 1998 is deze post gelegen aan de Helling net buiten het centrum. Het compacte gebouw werd destijds tegelijk gebouwd met het gebouw waarin de meldkamer gehuisvest is. Dit pand staat naast de brandweerpost. De kazerne wordt door zes beroepsmedewerkers 24 uur per dag bemand. Met ongeveer 870 uitrukken per jaar is het de drukste post van de stad. Op de kazerne staan een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen gestald.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Utrecht Tolsteeg

 

• Kazerne Utrecht-Voordorp

 

Op 23 maart 1977 werd kazerne Voordorp geopend. Het is daarmee de oudste in gebruik zijnde kazerne van de stad Utrecht. Het pand was destijds gelegen naast de voormalige veemarkt in het oosten van de stad. Het veemarkt terrein is inmiddels verdwenen en vervangen voor een woonwijk. De beroepsbezetting van deze post bestaat uit 8 personen, welke jaarlijks ongeveer 750 keer uitrukken. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een autoladder en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Utrecht Voordorp

 

• Kazerne Utrecht-zuid (gesloten)

 

De eerste paal van de voormalige hoofdwacht van de Utrechtse brandweer werd geslagen op 23 maart 1977. Op dezelfde dag werd ook post Voordorp geopend. In 1979 was de bouw klaar en kon de kazerne geopend worden als post zuid. Post west aan de Groeneweg kon daarmee worden opgeheven. In het gebouw waren niet alleen de uitrukdienst, maar ook de werkplaatsen, kantoren en de alarmcentrale van de regio Utrecht ondergebracht. In 1998 vertrok de brandweer meldkamer vanaf deze kazerne om te worden ondergebracht in een nieuwe gezamenlijke meldkamer op een andere locatie. Een gedeelte van de kazerne werd hierna gesloopt om plaats te maken voor een kantoorpand. In maart 2005 werd het gebouw definitief door de brandweer verlaten. De gebruikers verhuisde toen naar de nieuwe kazerne in de wijk Leidsche Rijn. Het gebouw is daarna gesloopt om plaats te maken voor een kantoortoren.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Utrecht zuid geloten

 

• Kazerne Utrecht-Zuilen

 

De vrijwillige brandweer Zuilen werd opgericht in 1936. In 1953 werd Zuilen geannexeerd door buurgemeente Utrecht en werd ook het korps onderdeel van de Utrechtse brandweer. Sinds 13 januari 1996 maken de vrijwilligers gebruik van de huidige kazerne. Hiervoor was de brandweer ondergebracht in het pand van een voormalige borstelfabriek. Het pand stond op dezelfde locatie en was van 1967 tot 1995 ook de standplaats van de beroepsploeg Utrecht-noord. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 110 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Utrecht Zuilen

 

• Kazerne Bedrijfsbrandweer UMC Utrecht

 

De bedrijfsbrandweer van het voormalige AZU-ziekenhuis werd opgericht in 1976. Na de verhuizing van het ziekenhuis vanuit de binnenstad naar de Uithof, kreeg ook de bedrijfsbrandweer een nieuw onderkomen. De externe kazerne werd geopend op 21 april 1990. De bedrijfsbrandweer bestaat uit 18 beroepskrachten en 14 vrijwilligers. Per dienst hebben er vier medewerkers dienst. Per jaar krijgen zij ongeveer 900 meldingen te verwerken. Daarnaast geven zij nog diverse trainingen aan het personeel van het ziekenhuis. Bij een melding rukt de bedrijfsbrandweer zelfstandig uit. Bij assistentie komt één van de beroepsposten van de brandweer Utrecht ter plaatse. Tussen 19:30u. en 07:00u. rukt standaard een tankautospuit vanuit Utrecht mee uit. Dit heeft er mee te maken dat er, bij een eventuele ontruiming, minder personeel aanwezig is in het ziekenhuis. Aan materieel beschikt men over een enkele dienstfietsen, een klein voertuig met enkele blusmiddelen voor in het ziekenhuis en een tankautospuit.

 

regio Utrecht brandweerkazerne bedrijfsbrandweer ziekenhuis UMC Utrecht

 

• Hoofdkantoor VRU en Logistiek depot Utrecht-Kobaltweg (gesloten)

 

Tot 2013 was het hoofdkantoor en logistiek depot van de veiligheidsregio Utrecht ondergebracht in een pand aan de Kobaltweg op bedrijventerrein Lage Weide. In het kantoorpand was al het kantoorpersoneel van de veiligheidsregio ondergebracht. In de voertuigenloods waren enkele regionale en reserve voertuigen gestald. In 2013 is het kantoorpersoneel verhuisd naar het provinciehuis en is het materieel verdeeld over diverse kazernes.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer VRU hoofdkantoor

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer VRU hoofdkantoor

 

• Kazerne Vleuten

 

Brandweer Vleuten is opgericht in 1927. Sinds 2001 is deze plaats onderdeel van de gemeente Utrecht en dus ook onderdeel van het district Utrecht. De kazerne is in gebruik sinds april 2011. Jaarlijks rukken de vrijwilligers ongeveer 110 keer uit. Hiervoor beschikken zij over een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Vleuten

 

• Kazerne Vleuten (gesloten)

 

Deze kazerne aan de Den Hamstraat heeft dienst gedaan van 1978 tot april 2011. Het gebouw was verouderd en voldeed niet meer aan de huidige eisen. Daarnaast stond het gebouw op een ongunstige locatie, waardoor destijds is besloten om een nieuwe kazerne te bouwen op een andere locatie in het dorp.

 

regio Utrecht brandweerkazerne brandweer Vleuten gesloten