Regio 17 Rotterdam-Rijnmond (Laatste update: 28-02-2015)

 

Het werkgebied van de brandweer Rotterdam-Rijnmond is groot en complex. In de regio wonen maar liefst 1,2 miljoen mensen op een oppervlakte van dertigduizend hectare. Hierin zijn ook nog eens een enorme petrochemische industrie, één van de grootste havens ter wereld en een zeer drukke weginfrastructuur aanwezig.

 

De havens zien jaarlijks 30.000 zeeschepen en nog eens 130.000 binnenvaartschepen die er hun lading komen lossen voor verder vervoer binnen Europa. Vergeet daarbij niet de immense beweging in het dagelijkse woon- en werkverkeer. Gemiddeld wordt de brandweer in deze regio ruim 18.000 keer per jaar gealarmeerd, dat is zo’n vijftig keer per dag.

 

Om in een zeer korte tijd bij een brand of ongeval ter plaatse te kunnen komen, beschikt de brandweer over een fijnmazig netwerk van brandweerposten. Hiervoor zijn zowel vrijwillige als beroepsbrandweerlieden inzetbaar, afhankelijk van het gebied waarin gewerkt wordt of de omvang van het incident. De regio wordt nu verdeeld in tien geografische clusters en alle ondersteunende brandweerdiensten worden centraal georganiseerd.

 

Cluster 16-Hoven

 

• Kazerne Berkel en Rodenrijs

 

In 2006 werd de kazerne aan de Berkelse Poort in gebruik genomen. Het gebouw bestaat uit een compact drielaags volume met de remise, werkplaatsen, kleedruimten en kantoren en een overkapping van gaas dat de oefenplaats omarmt. Het gebouw is voorzien van een gevel van cortenstaal. Het ontwerp voor deze locatie is toegesneden op de organisatie in 2006, maar er is reeds rekening gehouden met de verandering/uitbreiding in de toekomst ten behoeve van een 24-uurs beroepsorganisatie. Het korps Berkel heeft een sterkte van 28 vrijwilligers in de uitrukdienst. Het wagenpark wordt gevormd door een snel-interventievoertuig (SIV), twee tankautospuiten, twee dienstauto’s en een haakarmvoertuig met kraan en diverse containers. Doordat de bemanning van de SIV dag en nacht paraat is op de kazerne, kan de SIV binnen een minuut na alarmering uitrukken. De SIV rukt uit in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek.

 

 

 

• Kazerne Berkel en Rodenrijs (gesloten in 2006)

 

De oude kazerne van Berkel en Rodenrijs is in gebruik geweest van 1960 tot 2006.

 

 

• Kazerne Bleiswijk

 

De kazerne aan de Jan van der Heydenstraat is in 1980 in gebruik genomen. Het korps bestaat uit 18 vrijwillige korpsleden en heeft de beschikking over een tankautospuit. De brandweerkazerne lag op hetzelfde terrein als de gemeentewerf. Deze werf is in 2010 gesloten en sindsdien is alleen de brandweer nog gebruiker van het terrein.

 

 

• Kazerne Bergschenhoek (gesloten in 2012, korps opgeheven)

 

De kazerne aan de Bergweg-Noord in Bergschenhoek is in gebruik geweest van 1980 tot 2012. Ondanks de sluiting van de kazerne in Bergschenhoek voldoet de Veiligheidsregio voor het gehele grondgebied van de gemeente Lansingerland aan de wettelijke norm voor de aanrijtijd van de brandweer. Het korps telde op moment van sluiting zo’n 36 vrijwillige korpsleden en had de beschikking over twee tankautospuiten en een dienstbus. De kazerne zal door de gemeente worden verkocht.

 

 

• Kazerne Rotterdam-Frobenstraat

 

Deze beroepskazerne is sinds 1997 gelegen aan de Frobenstraat in de wijk Schiebroek (Rotterdam-Noord). In 1993 is een Zorgnormenonderzoek gehouden door het ingenieursbureau Save. De uitkomst van dit onderzoek was dat de brandweer een kazerne in de zeer directe omgeving van het Van Limburg Stirumplein zou kunnen bouwen en daardoor haar kazernes Zaagmolenkade en Overschie en de vrijwilligerspost in Hillegersberg zou kunnen sluiten. Vanaf deze nieuwe locatie is het verzorgingsgebied van de drie genoemde kazernes goed te bereiken binnen de daarvoor bestaande zorgnormen. Het sluiten van de drie kazernes leverde bovendien een aanzienlijke besparing op.

 

Naast de beroepsploeg is aan deze kazerne ook een groep vrijwilligers verbonden. Deze worden opgeroepen voor bijvoorbeeld het herbezetten van de kazerne die een langere inzet heeft. Maar ook bij het sein middel of grote brand worden ze gealarmeerd. Zij begeven zich dan naar het brandadres alwaar ze ingezet kunnen worden voor de brand.  Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten (één voor de beroepsploeg en één voor de vrijwilligers), een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, een haakarmvoertuig met kraan en dompelpompcontainer, een haakarmvoertuig met adembeschermingscontainer, een voertuig voor de materiaaldienst (logistiek), een dienstbus en een dienstauto. Daarnaast staat er ook een reserve-tankautospuit in de voertuigenhal. Het verzorgingsgebied van de kazerne strekt zich uit van het centrum van Rotterdam tot aan Bergschenhoek. Het is één van de drukste kazernes in de regio.

 

 

 

• Kazerne Rotterdam Overschie (gesloten in 1998)

 

Gelijktijdig met de opening van de kazerne aan de Frobenstraat is de beroepskazerne Overschie bij het snelwegknooppunt Kleinpolderplein van de A20 en de A13 in 1998 gesloten. Het wagenpark bestond uit een tankautospuit, een autospuit groot vermogen en een hulpverleningsvoertuig. Na de sluiting is het gebouw op het terrein van de Roteb verbouwd en biedt nu huisvesting aan de bedrijfsarts van de brandweer.

 

 

Cluster Maas

 

• Kazerne Rotterdam-Bosland

 

De Rotterdamse beroepskazerne aan het Bosland in stadsdeel Centrum is in 1962 in gebruik genomen. De kazerne maakt deel uit van een overslagstation voor de Roteb. Hier vond de overslag van afval (van vrachtwagens via een stortloods in boten) plaats tot 2002. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een autoladder. In samenwerking met de kazerne Maasvlakte van de Gezamenlijke brandweer wordt het specialisme ‘scheepsbrandbestrijding’ uitgevoerd. Om aan boord te komen van schepen op zee zullen de teams met een SAR helikopter vervoert worden. Om in een dergelijke helikopter mee te mogen moeten specifieke trainingen gevolgt worden.

 

 

• Kazerne Rotterdam-Keyenburg

 

Nadat in 2012 de beroepskazerne Pottumstraat werd gesloten werden in het gebied een tweetal snelle-interventievoertuigen gestationeerd. Deze uitrukpost aan de Keyenburg in Zuidwijk is op een voormalige TNT-locatie gerealiseerd. De post is permanent bemand door twee brandweerlieden van de kazerne Mijnsherenlaan en zijn uitgerust met een compact blusvoertuig, de zogeheten SIV. De winst van de inzet van SIV’s is dat in de meeste gevallen de SIV-bemanning het incident zelf kan afhandelen. Alleen bij grotere of ingewikkelder incidenten worden extra brandweervoertuigen meegealarmeerd. De kazerne is ook de thuisbasis van de vrijwillige brandweer Rotterdam-Zuid. Het korps, bestaande uit 30 brandweermensen, heeft als kerntaak het herbezetten van kazernes wanneer deze door omstandigheden langdurig leeg komen te staan. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Rotterdam-Mijnsherenlaan

 

Deze beroepskazerne aan de Mijnsherenlaan ligt nabij winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam-Zuid en is in 1977 in gebruik genomen. Tussen 1996 en 2011 was op deze kazerne de Rotterdamse duikploeg ondergebracht. Deze medewerkers waren niet volledig vrijgesteld voor de duiktaak maar rukten ook uit voor reguliere brandweerinzetten. In dat geval rukte de ploeg uit met de tankautospuit en reed de waterongevallenwagen erachteraan om snel uit te kunnen rukken in geval van een duikalarm. Aanleiding voor de opheffing is het ontstane tekort aan geoefende duikers en het moeten blijven voldoen aan strenger wordende wet- en regelgeving. Hierdoor bleek het niet meer mogelijk om in de regio zeven duikteams kwalitatief en kwantitatief inzetbaar te houden.

 

Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een autoladder. Gemiddeld krijgt de kazerne per jaar zo’n 1.400 meldingen te verwerken. Van elke ploeg op de kazerne worden bij toerbeurt twee man gestationeerd op de twee uitruklocaties van de SIV aan de Keyenburg in Charlois en de Plesmanweg in de Waalhaven. Deze Snelle-Inzetvoertuigen met een bezetting van 2 man werden in gebruik genomen nadat in 2012 de beroepskazerne Pottumstraat werd gesloten in dat gebied.

 

 

Cluster Maasmond

 

• Kazerne Hoek van Holland

 

De kazerne van de kustplaats Hoek van Holland aan het Planciushof is in gebruik sinds 2001. De bouw van deze kazerne was onder meer nodig omdat de locatie van het oude gebouw niet meer centraal in het verzorgingsgebied lag door de groei van de gemeente en omdat de huisvesting te klein was geworden. De huidige gebouw wordt gebruikt door zowel de brandweer als de politie. In het brandweerdeel van de kazerne is op de begane grond de voertuigenremise te vinden, waar plaats is voor twee voertuigen. Tevens zijn daar een werkplaats, magazijn, douches en een fitnessruimte gerealiseerd. Op de eerste verdieping zijn een instructieruimte, dagverblijf, keuken en kantoor te vinden. De blusgroep beschikt over twee tankautospuiten, waarvan één een bijzondere vermelding verdient: de 4x4 Unimog tankautospuit, die geschikt is voor inzet in het duingebied en op het strand. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 120 keer opgeroepen. De tweede tankautospuit is alleen inzetbaar buiten kantoortijden vanwege een beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers op werkdagen.

 

 

• Kazerne Maassluis

 

Het korps Maassluis bestaat uit zo’n 30 vrijwillige korpsleden en heeft ongeveer 400 uitrukken per jaar. De huidige kazerne aan de Elektraweg is sinds februari 2001 in gebruik. De oude kazerne voldeed niet meer aan de eisen en de kazerne was ook decentraal in de gemeente komen te liggen door alle nieuwbouw. Het korps heeft de beschikking over 2 tankautospuiten en een hoogwerker.

 

 

• Kazerne Vlaardingen

 

De beroepskazerne Vlaardingen op het bedrijventerrein ‘De Hoogstad’ is sinds november 2008 in gebruik. De kazerne werd in 1997 opgeleverd als bedrijfspand en is voor de komst van de brandweer speciaal aangepast aan de nieuwe functie. Zo is het pand geschikt gemaakt voor de stalling van de voertuigen en is het aan de buitenkant deels rood geworden. Het wagenpark bestaat uit 2 tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en een haakarmvoertuig. Aan de kazerne is ook een groep vrijwilligers verbonden die in voorkomende gevallen kunnen worden opgeroepen voor assistentie, herbezetting etc.

 

 

 

• Kazerne Vlaardingen (gesloten in 2008)

 

De brandweerkazerne aan de Hoflaan in Vlaardingen is in gebruik geweest van 1959 tot 2008. Het complex is gebouwd naar een ontwerp van architect Jac. van der Vlis. De gebouwen zijn een zeer karakteristieke uiting van de Delftse School in zijn vormen, materiaalgebruik en detaillering. Om deze reden is niet besloten tot sloop maar is ervoor gekozen om in de kazerne diverse appartementen te bouwen.

 

 

Cluster Mathenesse

 

• Kazerne Rotterdam-Baan

 

Deze beroepskazerne in het centrum van Rotterdam is in gebruik sinds 1963. Tot 1986 was op deze kazerne één van de twee Rotterdamse brandweerduikteams ondergebracht. Vanwege bezuinigingen werden beide teams in dat jaar opgeheven. De beroepsploeg heeft de beschikking over een tankautospuit. De kazerne staat binnen ‘Brandweer-Nederland’ bekend als de drukste beroepskazerne van Nederland en rukt op jaarbasis gemiddeld 2.200 keer uit. Het wagenpark bestaat tegenwoordig uit één tankautospuit. In het verleden hebben hier meerdere voertuigen gestaan waaronder een autospuit groot vermogen en een haakarmvoertuig met schuimbluscontainer.

 

 

• Kazerne Rotterdam-Laanschootseweg (gesloten in 2014)

 

Deze beroepskazerne aan de Laanschootseweg (vlakbij het Sparta stadion) in de wijk Delfshaven is in gebruik geweest tot januari 2014. De kazerne is per gelijke datum samengevoegd met het korps Schiedam op de nieuwe kazerne van Schiedam. Het verzorgingsgebied van de kazerne Laanschootseweg is grotendeels overgenomen door de nieuwe kazerne Schiedam. Delen van het verzorgingsgebied zijn echter overgenomen door de kazernes Baan (Rotterdam centrum) en Frobenstraat (Rotterdam Noord). Op het moment van sluiting had de beroepsploeg de beschikking over een tankautospuit en rukte zo’n 1.200 keer per jaar uit.

 

 

• Kazerne Schiedam

 

Deze beroepskazerne aan de ’s-Gravelandseweg is operationeel sinds 4 januari 2014 om 08.00 uur. Op deze locatie zijn de oude kazerne van Schiedam en de kazerne Laanslootseweg (Rotterdam-West) samengevoegd. In juni 2010 is het besluit genomen door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond om deze kazernes samen te voegen op een nieuwe locatie. Hiermee gaat een besparing van €2,2 miljoen gemoeid. Door de ligging aan de uitvalswegen en aan de voet van de opritten van de A20 wordt de brandweerzorg. De nieuwe locatie ligt ongeveer 150 meter af van de ideale locatie voor de kazernespreiding. In de kazerne staan 2 tankautospuiten (één voor de beroepsploeg en één voor de vrijwilligers Schiedam), een hoogwerker, een duikwagen en een haakarmwagen met daarop een dompelpompunit.

 

 

• Kazerne Schiedam (gesloten in 2013)

 

De voormalige brandweerkazerne van Schiedam aan de Breedstraat is in gebruik geweest van 1974 tot 2013. Gelijktijdig werd ook de kazerne Laanschootseweg in Rotterdam gesloten. In het kader van een betere spreiding van de kazernes én in het licht van de bezuinigingen binnen de brandweer Rotterdam-Rijnmond werd de bundeling van de brandweerinzet op één centrale plaats voor het verzorgingsgebied noodzakelijk. 

 

 

• Kazerne Schiedam-Noordeinde (gesloten)

 

In 1997 werd in het noorden van Schiedam aan de Brederoweg een nieuwe brandweerkazerne geopend. Het zou gaan dienen als onderkomen van het nieuwe vrijwilligerskorps ‘Schiedam-Noord’. Het gebouw zal in 2014 ook door de GHOR worden verlaten. De voertuigen zullen verhuizen naar de brandweerkazerne in Vlaardingen waar, na uitvoering van het materiaalspreidingsplan, de nodige ruimte ontstaat.

 

 

Cluster IJsselmonde

 

• Kazerne Albrandswaard

 

De brandweer van Albrandswaard is in 1985 ontstaan uit een samenvoeging van de korpsen van de dorpen Rhoon en Poortugaal. Ieder met een eigen kazerne, ieder met een eigen leiding. In 1985 werden de korpsen samengevoegd tot één brandweerorganisatie met twee blusploegen. Één in de kazerne aan de Molenweg in Poortugaal en één aan de Viaductweg in Rhoon. Deze situatie bleef bestaan tot er een nieuwe kazerne werd gebouwd op een strategische locatie tussen de beide woonkernen. De kazerne aan de Van der Kolklaan is in 2007 in gebruik genomen. Het gras op het dak is bedoeld als "camouflage" omdat de kazerne in een "ecologische zone" staat. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit. Tevens is er een reserve-tankautospuit in de kazerne te vinden die wordt gebruikt voor opleiden/oefenen. Aan de kazerne zijn 27 vrijwilligers verbonden.

 

 

• Kazerne Barendrecht

 

Het korps Barendrecht telt 40 vrijwillige korpsleden en werd opgericht in 1938. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 400 keer opgeroepen. De huidige kazerne aan de Dr. Kuijperstraat is in december 2013 in gebruik genomen. De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) is eigenaar van de nieuwe kazerne. Het gebouw heeft een oppervlak van 830 m2, biedt ruimte aan 5 voertuigen en voorziet verder in kleed-, kantoor- en fitnessruimten plus een kantine. Bij de kazerne zijn ondergrondse opslagtanks geplaatst waarin regenwater wordt opgevangen. Dit water wordt gebruikt voor het vullen van de brandweervoertuigen en het schoonmaken van het wagenpark. Tevens wordt het regenwater gebruikt voor het spoelen van de toiletten.Vanuit deze kazerne dekt de brandweer het gebied ten oosten van de snelweg A29. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, twee verbindings-/commandowagens, een CoPi voertuig, een boot op trailer en een dienstbus.

 

De verbindings-commandovoertuigen moeten bij een grootschalig incident of evenement zorgen voor goede communicatie tussen de diverse hulpdiensten. Naast de VC90.1 en de VC90.2 staat op post Barendrecht ook de regionale commando unit(MC90.1).  Bij grote multidisciplinaire incidenten wordt de commando unit ingezet op plaats incident. De unit is bedoeld voor de leidinggevenden van de verschillende hulpdiensten, die op dat moment ter plaatse zijn en overleg voeren. De VC90.1 en de MC90.1 rukken uit als eenheid. Dat betekent dat de voertuigen gezamenlijk uitrukken naar een incident en ingezet worden.

 

 

• Kazerne Barendrecht (gesloten in 2013)

 

De brandweerkazerne in het centrum van Barendrecht naast het politiebureau aan de Maasstraat is in gebruik geweest van 1976 tot 2013. Het gebouw voldeed niet meer aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast werd nieuwbouw noodzakelijk door de centrumontwikkelingsplannen.

 

 

• Kazerne Barendrecht-Carnisselande (gesloten per 1-12-2014)

 

In het jaar 2000 werd in de wijk Carnisselande naast de gemeentewerf aan de Londen een nevenpost geopend. Ruim vijf jaar later was de post nog steeds niet in gebruik vanwege een tekort aan vrijwillgers. Diverse wervingscampagnes, waaronder verschillende open dagen, hebben nooit genoeg nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Ook een verzoek aan bedrijven op Vaanpark om personeelsleden beschikbaar te stellen bleef zonder resultaat. De stalling is per 1 december 2014 verlaten door de brandweer. In het gebouw stonden alleen een verbindingsvoertuig en een mobiele C-2000 mast. Ook maakte de jeugdbrandweer gebruik van het pand.

 

 

• Kazerne Ridderkerk

 

De kazerne aan de Mr. Troelstrastraat in de gemeente Ridderkerk is in gebruik sinds 2002. In de kazerne zijn naast de voertuigstalling diverse kantoorruimten van het dagdienstpersoneel, een slangenwasplaats, een ademluchtwerkplaats, een ruimte voor het reinigen van de pakken en een werkplaats voor de voertuigen en het materiaal te vinden. Buiten kan op eigen terrein geoefend worden. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een drietal haakarmvoertuigen met diverse containers, een dienstbus en een aantal dienstauto’s. Het korps telt ruim 40 vrijwillige korpsleden. Er wordt gewerkt met een dagploeg en een nachtploeg. In de dagploeg zitten korpsleden die in Ridderkerk werken. Ook korpsleden die structureel overdag beschikbaar zijn doordat ze bij hun werkgever in ploegendienst werken, zijn in de dagploeg ingedeeld. De nachtploeg bestaat uit vrijwilligers die in Ridderkerk wonen maar niet werken en ’s avonds en ’s nachts opkomen bij alarm. In de weekenden en op feestdagen is de uitruk gewaarborgd door een systeem van piketploegen.

 

 

• Kazerne Rotterdam-Groene Tuin

 

De Rotterdamse beroepskazerne Groene Tuin in Rotterdam-Zuid is in gebruik sinds 1977. Het verzorgingsgebied bestaat onder andere uit de wijken Oud-IJsselmonde, Beverwaard, Lombardijen en Feijenoord. Er staan drie voertuigen op de kazerne: een tankautospuit, een autoladder en een hulpverleningsvoertuig. Per 24-uursdienst zijn op de kazerne 10 medewerkers in dienst.

 

 

• Kazerne Rotterdam-Plesmanweg

 

Aan de Albert Plesmanweg (Waalhaven) is een kleine uitrukpost ingericht. De post wordt permanent bemand door twee brandweerlieden en zijn uitgerust met een compact blusvoertuig (een zogenaamde SIV). Van elke ploeg op de kazerne Mijnsherenlaan, waar een tankautospuit en een ladderwagen staan, worden bij toerbeurt twee man gestationeerd op de uitruklocatie van de SIV. Daardoor houdt iedereen de routine van het klein én groot materieel. Het eenvoudige gebouw dateert al uit 1961 en ligt pal achter de voormalige beroepskazerne aan de Pottumstraat die per januari 2012 werd gesloten.

 

 

• Kazerne Rotterdam-Pottumstraat (gesloten in 2012)

 

In januari 2012 werd na 35 jaar de beroepskazerne aan de Pottumstraat gesloten. De kazerne in de Rotterdamse Waalhaven werd in in 1977 aan de Pottumstraat in gebruik genomen en heeft in de vroegere jaren nog een tijd dienst gedaan als Alarmcentrale. In de kazerne waren onder andere twee tankautospuiten gestationeerd. Ook de Materiaaldienst van district Zuid en de Ademluchtunit met de daarbij behorende haakarmwagen stonden hier. Deze zijn verplaatst naar de kazerne Ridderkerk. De kazerne Pottumstraat was wat aantal uitrukken betreft een van de rustigere kazernes in Rotterdam (gemiddeld 900 per jaar). De kazerne deed de laatste jaren ook dienst als hoofdkantoor van district Zuid. De vrijwillige brandweer Rotterdam-Zuid vond op deze kazerne eveneens haar thuisbasis. Deze vrijwilligersgroep is na de sluiting ondergebracht op de kazerne Keyenburg.

 

 

• Kazerne Rotterdam-Laagjes (gesloten in 1997)

 

Op het bedrijventerrein ‘Laagjes’ in Lombardijen is van 1970 tot 1997 een beroepskazerne in gebruik geweest. De kazerne werd vanwege de bezuinigingen in 1997 gesloten.

 

 

Cluster Voorne

 

• Kazerne Brielle

 

De kazerne aan de Krammer is in gebruik sinds 1991. Het korps krijgt gemiddeld 180 meldingen per jaar te verwerken. De vrijwilliger hebben de beschikking over een tankautospuit, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer, een boot op trailer en een dienstbus. Sinds januari 2012 heeft brandweer Brielle geen duikspecialisme meer. De brandweerposten Spijkenisse, Schiedam en Capelle a/d IJssel hebben als enige drie posten in de regio nog een actief duikteam. Sinds april 2012 heeft Brielle wel de beschikking over een oppervlaktereddingsteam met in totaal 13 redders. Deze worden alleen bij waterongevallen geroepen waarbij het slachtoffer zich nog aan de oppervlakte bevind.

 

 

• Kazerne Hellevoetsluis

 

In 1994 is de kazerne aan de Tolweg in gebruik genomen. Het gebouw is in 2013 verbouwd en werden een nieuw dagverblijf, kantoor, remise, logies, magazijn en instructieruimten opgeleverd. De kazerne wordt permanent bemand door 2 personen die de bezetting vormen van een SIV (Snel Interventie Voertuig). Het korps wordt gevormd door ruim 62 vrijwilligers en 6 dagdienstmedewerkers die op de kazerne werkzaam zijn. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een snel-interventievoertuig, een hulpverleningsvoertuig, een hoogwerker, een boot op trailer en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Oostvoorne

 

De kazerne van Oostvoorne aan de Voorweg aan de rand van het centrum is in gebruik sinds 2009. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus. Vanaf de kazerne wordt op jaarbasis ongeveer 100 keer uitgerukt.

 

 

• Kazerne Oostvoorne (gesloten in 2009)

 

De voormalige kazerne van Oostvoorne aan De Ruy is in gebruik geweest tot 2009. Rond die tijd heeft het dorpscentrum een ingrijpende metamorfose ondergaan en op de toenmalige locatie was voor de brandweer geen plaats meer.

 

 

• Kazerne Oudenhoorn

 

Het korps Oudenhoorn is sinds 1975 ondergebracht in de eenvoudige kazerne aan de Leuneweg. De kazerne voldeed al langer niet aan de eisen van deze tijd. De vrijwilligers stonden zich bijvoorbeeld pal naast de tankautospuit om te kleden. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) dreigde vanwege bezuinigingen de kazerne te moeten sluiten. Met hulp van lokale ondernemers en een bijdrage van de gemeente Bernisse, is een unieke constructie bedacht om de kazerne te verbouwen en toch open te kunnen houden. De leden verbouwden de kazerne in 2012 zelf. Er werd een nieuwe kleedruimte gecreëerd en ook werden de douches en toiletten vernieuwd. Het korps telt 16 vrijwillige korpsleden en heeft de beschikking over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Rockanje

 

De kazerne aan de Kerkweg is in gebruik sinds 1996. Specialisme van het korps is het optreden als meetploeg in het kader van de Waarschuwings- en verkenningsdienst. Een ander specialisme is het bestrijden van een duinbranden. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus met vierwielaandrijving voor inzetten op het strand. In een stalling naast de kazerne staan twee containers gestald. Het gaat hier om een slangencontainer en en een hulpverleningscontainer ‘instortingsgevaar’.

 

 

• Kazerne Zwartewaal

 

Het korps Zwartewaal bestaat uit 18 vrijwilligers en heeft de beschikking over een tankautospuit. In 1990 werd de kazerne aan de Henri Fordstraat in gebruik genomen. In 2012 werden de plannen door de veiligheidsregio gepresenteerd om tot een bezuiniging van bezuiniging van 4,5 miljoen euro te komen. Één van de voorgestelde plannen was om de post Zwartewaal te sluiten en in Zwartewaal een SIV te stationeren. Uiteindelijk is besloten de post Zwartewaal in stand te houden en één van de twee tankautospuiten van de kazerne Brielle in Zwartewaal te stationeren. Deze tankautospuit heeft in de nieuwe opzet het label ‘Slagkracht-tankautospuit’ gekregen. Hiervan zijn er 10 verdeeld over de regio geplaatst. Deze eenheden hebben als doel: dekking van het verzorgingsgebied door herbezetting,
aflossing bij incidenten, basisbrandweerzorg bij grote hoeveelheden incidenten door extreem weer, jaarwisseling, inzet in pelotonsverband en de basisbrandweerzorg in het eigen verzorgingsgebied.

 

 

Cluster IJsselland

 

• Kazerne Capelle aan de IJssel

 

De kazerne aan de Slotlaan in Capelle aan de IJssel is in gebruik sinds 1980. De brandweer deelt het terrein met het politiebureau. De kazerne wordt permanent bemand door een complete ploeg voor de eerste uitruk. Deze beroepsploeg verwerkt op jaarbasis ruim 950 meldingen. Ter aanvulling van de beroepsploeg of herbezetting van de kazerne kan worden teruggevallen op een groep vrijwilligers. Het wagenpark wordt gevormd door een tweetal tankautospuiten, een hoogwerker, een waterongevallenwagen en een haakarmvoertuig met kraan.

 

 

• Kazerne Krimpen aan den IJssel

 

Deze kazerne ligt aan de Nieuwe Tiendweg in de gemeente Krimpen aan den IJssel en is in gebruik sinds 1999. In 2006 is de kazerne vernoemd naar de toenmalige commandant. Sindsdien heet de kazerne de ‘Deerenbergkazerne’. Op de kazerne staan een tankautospuit, een dienstbus en een haakarmvoertuig met verzorgingsunit gestald. In de kazerne staat ook nog een dompelpompcontainer.

 

 

 

• Kazerne Rotterdam-Metaalhof (‘Prins Alexanderpolder’)

 

Deze beroepskazerne aan het Metaalhof in Rotterdam-Oost is operationeel sinds 1989. Van hieruit wordt de zuidoostelijke hoek van Rotterdam, grenzend aan de regio Hollands-Midden bedient. Het wagenpark bestaat sinds 2015 uit een tankautospuit met hulpverleningsmateriaal. De Metaalhof heeft als specialisme het hulpverleningsteam. In de oude situatie werd uitgerukt met een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig. In het hulpverleningsvoertuig zit het materiaal voor zwaardere ongevallen. Het wordt ook wel een magazijn op wielen genoemd. Het nieuwe voertuig is dus twee voertuigen in één. Daardoor is hij wel groter en zwaarder dan de standaard tankautospuiten. Daarnaast staat er op de kazerne een schuimblusvoertuig. Aan de kazerne is ook een groep vrijwilligers verbonden (vrijwilligers Oost). Deze groep kan de post herbezetten bij een lange afwezigheid van de beroepsploeg of kan zonodig een andere kazerne binnen de regio herbezetten. Ook kunnen de vrijwilligers opgeroepen worden bij een grote hulpverlening/brand om assistentie te bieden.

 

 

Cluster Putten

 

• Kazerne Heenvliet

 

De kazerne van het stadje Heenvliet (bekend van de jaarlijkse Paardenmarkt) ligt aan de Polyanderweg en bestaat uit een voertuigenstalling met twee uitrijpoorten en een klein kantoordeel met kantine. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een haakarmvoertuig met hulpverleningscontainer ‘redding’.

 

 

• Kazerne Spijkenisse

 

De kazerne van Spijkenisse aan de Schenkelweg is in 1994 in gebruik genomen en kwam ter vevanging van een zeer verouderd gebouw in het centrum van de stad. Tijdens kantooruren vervullen dagdienstmedewerkers de eerste uitruk, aangevuld met vrijwilligers. Buiten kantooruren worden zowel de vrijwilligers als de dagdienstmedewerkers gealarmeerd. Het wagenpark bestaat uit 2 tankautospuiten, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig, een haakarmvoertuig, een dienstbus, diverse dienstauto’s, een voertuig voor het duikteam en een boot op trailer.

 

 

• Kazerne Zuidland

 

De kazerne aan de Kerkweg biedt onderdak aan een tankautospuit en een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer.

 

 

Cluster Goeree

 

• Kazerne Dirksland

 

De vrijwilligers hebben de beschikking over een combinatievoertuig. Dit is een combinatie van een blusvoertuig en een hulpverleningsvoertuig en is bepakt met veel meer hulpverleningsgereedschap dan het bestek voor een TS voorschrijft. De HV’s zijn daarmee komen te vervallen. Tot de komst van dit voertuig bestond het wagenpark van het korps uit een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig. Vanwege de uitbreiding van het aantal voertuigen door de komst van een hulpverleningsvoertuig in 2011 is de kazerne verbouwd en voorzien van een extra brede garagedeur. Risico-objecten in Dirksland zijn onder andere een ziekenhuis en een verzorgingstehuis.

 

 

• Kazerne Goedereede

 

De kazerne van het stadje Goedereede is in 2013 in gebruik genomen. Het ontwerp van het gebouw is afgeleid van een traditionele boerenschuur. Deze is in tweeën geknipt en de volumes zijn naast elkaar geplaatst . Om het mogelijk te maken om op de verdieping een kantine en technische ruimte te realiseren is één daknok verhoogd. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit met hulpverleningsmateriaal. In de zomermaanden staat op deze kazerne ook een watertankwagen. Buiten deze periode heeft dit voertuig als standplaats Sommelsdijk. De tankwagen heeft een inhoud van ca 24.000 liter en wordt opgeroepen op het moment dat er middelbrand wordt gemeld. Aanleiding voor de aanschaf zijn diverse branden in gebieden waar niet direct water voor handen was.

 

 

• Kazerne Goedereede (gesloten in 2013)

 

De voormalige kazerne van Goedereede aan de Varkensmarkt is in gebruik geweest van 1960 tot 2013.

 

 

• Kazerne Herkingen

 

De kazerne van Herkingen, een dorp gelegen aan het Grevelingenmeer, ligt aan de 1 Februariweg en is al in 1958 in gebruik genomen. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit. Risico-objecten in Herkingen zijn een jachthaven met zo'n 200 jachten en 200 zomerwoningen.

 

 

• Kazerne Melissant

 

In 1970 werd de huidige kazerne van het dorp Melissant aan de Kerkhofweg in gebruik genomen. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit. Risico-objecten in Melissant zijn onder meer een grote fabriekshal en diverse garagebedrijven.

 

 

• Kazerne Ouddorp

 

De kazerne van de badplaats Ouddorp aan de Hofwijksweg is in gebruik sinds 1972. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een bijzonder-materieelvoertuig en een dienstbus. Het bijzonder-materieelvoertuig is een terreinwagen met aangekoppelde aanhanger met One Seven systeem. Deze eenheid is primair bedoeld voor de vele campings in Ouddorp, waar de grote blusvoertuigen niet op het terrein kunnen komen.

 

 

• Kazerne Stellendam

 

In 2006 werd de kazerne van het voormalige vissersdorp Stellendam aan de Deltastraat in gebruik genomen. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit.

 

 

Cluster Overflakkee

 

• Kazerne Den Bommel

 

In de kazerne van het dijkdorp Den Bommel aan de Beneden Oostdijk staat sinds 2014 een combinatievoertuig, dit is een combinatie van een blusvoertuig en een hulpverleningsvoertuig. Het voertuig is bepakt met veel meer hulpverleningsgereedschap dan het bestek voor een TS voorschrijft. De HV’s zijn daarmee komen te vervallen. Tot de komst van dit voertuig bestond het wagenpark van het korps uit een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig. Het hulpverleningsvoertuig werd in 2011 op de kazerne gestald door de Veiligheidsregio. Na reorganisatie in de regio bleek dat er in de stedelijke gebieden teveel hulpverleningsvoertuigen te dicht bij elkaar stonden en dat er in de landelijke gebieden geen of te weinig voertuigen stonden. Op het eiland moesten er drie verdeeld worden en op basis van locatie en geschiedenis werden dit de brandweerkorpsen van Goedereede, Dirksland en Den Bommel. De kazerne is onderdeel van een bedrijfsverzamelgebouw en ligt achteraf gelegen op een binnenplaats tussen verschillende andere bedrijfsgebouwen onderaan de dijk van het Haringvliet.

 

 

• Kazerne Middelharnis

 

De kazerne aan de Ring in het centrum van Middelharnis dateert uit 1912. Het is een hoekpand met bovenwoning en een garage voor de stalling van twee voertuigen. Het gebouw biedt momenteel alleen nog onderdak aan een tankautospuit. Vanwege ruimtegebrek staan de overige voertuigen in een loods op het industrietterrein aan de Simon Stevinweg. Het korps heeft de beschikking over 16 vrijwillige korpsleden. De brandweerkorpsen van Sommelsdijk en Middelharnis gaan op korte termijn fuseren tot een nieuw brandweerkorps.

 

 

• Kazerne Brandweerloods Middelharnis

 

In een loods op het industrietterrein aan de Simon Stevinweg staan de overige voertuigen van de post Middelharnis. Het gaat om een watertankwagen, een dienstbus voor personeelsvervoer bij CBRN-inzetten/oefeningen en een tweetal haakarmvoertuigen met diverse containers. Aan deze post zijn twee dompelpompcontainers toegewezen in verband met de situatie omtrent waterwinning op het eiland Goeree-Overflakkee.

 

Foto volgt…

 

• Kazerne Nieuwe-Tonge

 

De kazerne van het korps Nieuwe-Tonge aan de Zuidelijke Achterweg biedt onderdak aan een tankautospuit. Specialisme van het korps is het leveren van een meetploeg ten behoeve van de waarschuwings- en verkenningsdienst.

 

 

• Kazerne Ooltgensplaat

 

In de kazerne aan de Langeweg staan een tankautospuit en een haakarmvoertuig met NBC-bevoorradingcontainer gestald.

 

 

• Kazerne Oude-Tonge

 

In 1989 is de kazerne van Oude-Tonge aan de Tramweg in gebruik genomen. Ook de dienst gemeentewerken maakt gebruik van het pand. In de kazerne hebben een tankautospuit en een dienstbus onderdak gekregen. Oude-Tonge heeft van alle plaatsen het zwaarst onder de watersnood van 1953 geleden, in de nacht van 31 januari op 1 februari kwamen 305 mensen om het leven, bijna 10% van de bevolking.

 

 

• Kazerne Sommelsdijk

 

De kazerne aan de Koninginnelaan is gebouwd in 1951 en biedt onderdak aan de tankautospuit van het korps. Het korps Sommelsdijk kan beschikken over 16 vrijwillige korpsleden. Op jaarbasis wordt gemiddeld 100-130 keer uitgerukt. De brandweerkorpsen van Sommelsdijk en Middelharnis gaan op korte termijn fuseren tot een nieuw brandweerkorps. Eén van de locaties voor de nieuwe brandweerkazerne is het politiebureau aan de Olympiaweg in Sommelsdijk. Dit wordt op dit moment onderzocht door de gemeente en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Het politiebureau heeft namelijk ruimte over die goed benut zou kunnen worden door de brandweer. Wel zal er dan een aanbouw moeten komen. Gezien het feit dat de accommodatie op een zichtlocatie staat zal er kritisch gekeken worden naar deze aanbouw.

 

 

• Kazerne Stad aan ’t Haringvliet

 

Sinds april 2013 is het korps van het dorpje Stad aan ’t Haringvliet gehuisvest in de voormalige gemeentewerkplaats aan de Nieuwstraat. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Stad aan ’t Haringvliet (gesloten in 2013)

 

Deze kazerne aan de Voorstraat is in gebruik geweest tot 2013. Bouwjaar van het pand is 1930.

 

 

Samenwerkingsverband Gezamenlijke Brandweer Rotterdam

 

De Gezamenlijke Brandweer is in 1997 begonnen als een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, de toenmalige gemeente Rozenburg en ongeveer 50 bedrijven in voornamelijk de petrochemie, raffinage, transport en logistiek. Het korps levert brandweerzorg voor de bedrijven en de gemeente Hoogvliet, Pernis en Rozenburg. Het korps neemt de verplichting voor het in stand houden van een bedrijfsbrandweer over van de deelnemende bedrijven. Vanwege de aard van de bedrijven heeft het korps een aantal vrij unieke specialismen opgebouwd zoals de Industriële Brandbestrijdings Pool (voor grootschalige brandbestrijding in industriële complexen), gaspakkenteams, hoogteredden en scheepsbrandbestrijding. Deze specialismen zijn ook inzetbaar buiten het verzorgingsgebied of de veiligheidsregio.

 

• Kazerne Botlek-Oost

 

De kazerne aan de Botlekweg is ook 24 uur bemand en verzorgt de brandweerzorg in de oostkant van de Botlek. In verband met de strategische ligging (naast de A15) levert deze kazerne naast industriële brandbestrijding ook veel hulpverlening en biedt assistentie aan de gemeenten Hoogvliet en Spijkenisse. Als specialisme faciliteren zij de ontsmettingseenheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Ook is hier een poederunit gestationeerd voor elektriciteitsbranden. De ontsmettingseenheid wordt ingezet bij ongevallen met gevaarlijke stoffen binnen en buiten het verzorgingsgebied. Omdat zich in het verzorgingsgebied van de kazerne Botlekweg veel grote petrochemische bedrijven bevinden zijn hier, net als op de kazerne Don Berghuijs, twee verschillende blusvoertuigen gestationeerd. Dit betreft een normale tankautospuit en een autospuit waarin 4000 liter schuimvormend middel wordt vervoerd. Hierdoor dan kunnen zowel branden in gebouwen als industriële complexen bestreden worden. Een haakarmvoertuig met diverse containers maakt het wagenpark comleet. In de ademluchtwerkplaats van deze kazerne wordt door zowel door dagdienstpersoneel als het repressieve personeel ademluchtmaskers gereinigd, gedroogd en getest en ademluchtflessen getest en opnieuw gevuld. De werkzaamheden vinden plaats voor zowel de Gezamenlijke Brandweer als voor de Veiligheidsregio.

 

 

 

• Kazerne Botlek-West

 

De 24-uurs kazerne aan de Merseyweg heeft als primair verzorgingsgebied Botlek West. De kazerne is ook inzetbaar voor de deelgemeente Rozenburg in combinatie met de vrijwillige brandweer van deze gemeente. De ploegen hebben zich gespecialiseerd in hulpverlening op zowel openbaar als industrieel terrein en beschikken daarvoor over een speciale hulpverleningscontainer. Op deze kazerne is een gecombineerd voertuig gestationeerd. Het betreft een combinatie tussen een reguliere tankautospuit en een autospuit. Daarnaast beschikt de ploeg over een haakarmvoertuig met kraan.

 

 

• Kazerne Europoort

 

In de Europoort bevindt zich sinds 1998 de 24-uurs kazerne Elbeweg langs de A15. In het verzorgingsgebied van de Elbeweg bevinden zich veel opslagbedrijven van oliën en raffinaderijen. De kazerne Elbeweg heeft het grootste gebied van het district en kan dankzij zijn ligging ook assistentie bieden aan de gemeentes in Westvoorne. Tevens is op deze kazerne het hoogte- en dieptereddingsteam gestationeerd. Dit team is inzetbaar door heel Nederland en redt mensen van hoge of lage posities waar ladderwagens of hoogwerkers niet kunnen komen. Sinds de oprichting in 2005 zijn er al diverse mensen gered en heeft het team al meerdere malen hulpverlenende inzetten gehad. Naast een gecombineerd voertuig (tankautospuit/autospuit) heeft de kazerne een speciaal hoogte- en dieptereddingsvoertuig.

 

 

• Kazerne Hoogvliet

 

In het zuidelijke deel van de deelgemeente Hoogvliet ter hoogte van het metrostation Hoogvliet staat de kazerne van de vrijwillige brandweer Hoogvliet. Deze ploeg bestaat uit 30 vrijwillige korpsleden. Omdat de beroepsploeg van de kazerne ‘Don Berghuijs’ niet op tijd in het zuidelijke deel kan zijn tijdens een oefening in de haven neemt deze post dit deel van Hoogvliet als verzorgingsgebied. De ploeg heeft de beschikking over een tankautospuit. De kazerne is operationeel sinds september 2004. Voor die tijd was de locatie in gebruik als ambulancestandplaats. In het kantoorpand waar de stalling aan vast is gebouwd zijn de kantoren van het district ‘haven’ ingericht. Binnen de VRR worden er in het district Haven geen repressieve taken uitgevoerd . Deze taak is overgedragen aan de gezamenlijke Brandweer.

 

 

 

• Kazerne Leemkuil (gesloten in 2013)

 

De beroepskazerne Leemkuil bevond zich in het centrum van Hoogvliet. Hier verzorgden zij samen met de vrijwilligers van de kazerne Hoogvliet de brandbestrijding in Hoogvliet. De kazerne Leemkuil behoorde tot de kazernes die moesten voorzien in de bestrijding van chemische branden op de Vondelingenplaat en in het Botlekgebied . Ook voorzag de kazerne Pernis van brandweerzorg. In 2013 is de kazerne verhuisd naar een gloednieuwe kazerne (Don Berghuijskazerne) nabij het Botlekplein langs de Butaanweg.

 

 

• Kazerne Maasvlakte

 

De 24-uurs kazerne Coloradoweg zorgt sinds 1998 voor de brandweerzorg op de Maasvlakte in Rotterdam. In het verzorginggebied bevinden zich veel op- en overslagbedrijven. Ook is er in het gebied veel scheepvaartverkeer. Hierdoor verzorgt de kazerne het specialisme scheepsbrandbestrijding. Dit specialisme wordt uitgevoerd in combinatie met de kazerne Bosland in het oostelijke deel van Rotterdam. De brandweermensen beschikken over speciale materialen en en zijn specialistisch getraind. Het scheepsbrandbestrijdingsteam wordt ingezet in de gehele regio. Het wagenpark bestaat uit een combinatievoertuig (tankautospuit/autospuit) en een haakarmvoertuig.

 

 

• Kazerne Rozenburg

 

Het korps Rozenburg heeft als verzorgingsgebied de deelgemeente Rozenburg en fungeert ook als herbezettingsploeg in de het district van de Gezamenlijke Brandweer. De kazerne van het korps aan de Laan van Nieuw Blankenburg is in gebruik sinds 1972. Tevens is het hoofdkantoor van de Gezamenlijke Brandweer hier gevestigd. Het korps heeft de beschikking over een combinatievoertuig en een haakarmvoertuig met diverse containers.

 

 

• Kazerne Tweede Maasvlakte

 

De kazerne Máxima ligt aan de Prinses Maximaweg op de rand van de 1e en 2e Maasvlakte en is in september 2012 in gebruik genomen. 24 Uur per dag bevinden zich 6 mensen op de kazerne. Deze ploeg vormt de bemanning van een tankautospuit en een autospuit en heeft als primaire verzorgingsgebied de Tweede Maasvlakte.

 

 

• Kazerne Vondelingenplaat

 

Deze kazerne is in gebruik sinds februari 2012 en kwam ter vervanging van de voormalige beroepskazerne in het centrum van Hoogvliet. De kazerne ligt aan de Butaanweg vlakbij het Beneluxplein en is 24-uur per dag bemand. De ploeg is inzetbaar voor incidenten binnen de gemeentes Hoogvliet en Pernis en de petrochemische industrie aan de noordkant van de A15. Daarnaast beschikt de Don Berghuijs-kazerne over het nieuwste snufje op het gebied van binnenbrandbestrijding. Sinds het voorjaar van 2009 is het zogenaamde Cobra-systeem ingebouwd in de blusmaterialen-haakarmunit. Dit is een koud snijdend hoge druk blussysteem dat van buitenaf wordt ingezet bij branden in moeilijk toegankelijke ruimten, zoals containers en scheepsruimten. De kazerne beschikt verder over een tankautospuit, een haakarmvoertuig en een schuimblusvoertuig. Op het kazerneterrein is een veiligstelplaats aanwezig. Deze stelplaats biedt hulpverleners de mogelijkheid om vrachtwagens en/of containers naar deze veilige plaats af te voeren na een calamiteit, zodat één en ander veiliggesteld of overgepompt kan worden op een vloeistofdichte locatie.

 

 

Overig

 

• Meldkamer

 

De hoofdvestiging van de VRR is gerealiseerd op een hoogwaardige locatie in het World Port Centre op de Kop van Zuid in Rotterdam. De VRR beschikt over 5 van de 32 etages. Er is destijds als gevolg van de (evaluatie van de) CMI-brand in 1996 nadrukkelijk gekozen voor een concept van co-locatie met het Havenbedrijf Rotterdam zodat er een eenduidige aansturing van alle operationele diensten kon plaatsvinden gekoppeld aan de meldkamers van brandweer, politie, ambulancedienst en havenbedrijf. In dat kader is destijds door Twijnstra en Gudde een nader onderzoek verricht naar de verschillende varianten, uiteenlopend van de “groene weide variant” (geheel zelfstandige huisvesting) tot en met een co-locatie met het havenbedrijf van Rotterdam in het WPC. De uitkomst van dat onderzoek heeft ertoe geleid dat – gegeven de noodzakelijke ondersteunende voorzieningen (ICT, noodstroom, 24-uurs bedrijf, beveiliging, bedrijfsrestaurant etc.) een co-locatie met het havencoördinatiecentrum en het havenbedrijf in het WPC de meest kosteneffectieve en strategische oplossing zou zijn.

 

Foto volgt…

 

• Opleidingscentrum

 

De huisvesting op het bedrijfsterrein Spaanse Polder aan de Breevaartstraat kan als sober worden gekenmerkt zowel qua inrichting als qua locatie. Hier zijn de stafafdeling Executieve Ondersteuning (EXO) van de brandweer en het facilitair bedrijf ondergebracht. Het trainingscentrum beschikt over een tankautospuit, een autoladder, een waterongevallenvoertuig en een dienstbus.