Regio 12 Kennemerland (Laatste update: 29-06-2013)

 

Brandweer Kennemerland is een regionaal korps en heeft brandweerposten in de 10 gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland. Het korps bestaat sinds 1 juli 2008 en telt ruim 850 medewerkers (340 vaste krachten en 500 vrijwilligers). De regio is verdeeld in twee districten: West en Oost.

 

District West

 

• Kazerne Bennebroek

 

Vanaf de kazerne Bennebroek wordt op jaarbasis gemiddeld 90 keer uitgerukt. De 13 vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen. De kazerne aan de Wilhelminalaan is in gebruik sinds 1977.

 

 

• Kazerne Haarlem-West

 

Deze kazerne op de hoek van de Zijlweg met de Westelijke Randweg is in gebruik sinds 2002. De kazerne is de thuisbasis van een ploeg van minimaal 12 beroepsmedewerkers die permanent op de kazerne zijn en meteen kunnen uitrukken. Ze worden ondersteund door een groep vrijwilligers die ook aan deze kazerne zijn verbonden. Op de kazerne staan drie tankautospuiten, een autoladder, twee watertankwagens, een zestal haakarmvoertuigen met diverse containers en een voertuig voor de duikploeg. De brandweer in Haarlem heeft in totaal 20 duikers die zijn verdeeld over de verschillende ploegen.

 

Naast de kazerne is het gebouw van het MICK. In het MICK zijn de meldkamers van politie, brandweer en ambulancedienst van de regio Kennemerland samengevoegd. Het MICK is gevestigd in een nieuw gebouw wat sinds begin 2009 in gebruik is. De bouw heeft anderhalf jaar geduurd.

 

 

• Kazerne Haarlem-Oost

 

In Haarlem-Oost is aan de Floris van Adrichemlaan sinds1977 een kazerne operationeel. Deze post is bedoeld als ondersteuning voor de hoofdkazerne aan de Zijlweg. De begane grond bestaat uit een ruime voertuigenhal, een sportruimte, een kantoor en een werkplaats. De eerste etage wordt ingenomen door de verblijfsruimtes voor de beroepsploeg in 24-uurs dienst. Deze ploeg van minimaal 8 medewerkers per dienst heeft de beschikking over een tankautospuit en een autoladder. Tevens staan er op de kazerne nog een haakarmvoertuig met een gaspakken- en afdichtingscontainer en een dienstbus.

 

Aan de kazerne is ook een groep vrijwilligers verbonden die kunnen worden opgeroepen voor herbezetting van de kazerne of als bemanning van de tweede tankautospuit die op de kazerne staat.

 

 

• Kazerne Heemstede

 

Op de post Heemstede werken, naast een postcommandant, drie beroepskrachten en een kleine veertig vrijwilligers. De kazerne aan de Nijverheidsweg dateert uit 2005. De vrijwilligers beschikken over twee tankautospuiten, een personeel-/materiaalwagen en twee dienstauto’s. Tot 2012 stond er ook hoogwerker paraat op de kazerne Heemstede, maar deze werd in dat jaar verplaatst naar de beroepskazerne Velsen ter vervanging van een autoladder.

 

 

• Kazerne Zandvoort

 

Zaterdag 16 maart 2013 is het nieuwe pand voor de brandweer en de reddingsbrigade aan de Linaeusstraat in Zandvoort officieel geopend. Alle vaar- en voertuigen van de brandweer en reddingsbrigade staan hier ondergebracht. In de zomerperiode zal er tevens een ambulance paraat staan. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten met vierwielaandrijving, een autoladder, een personeel-/materiaalwagen en een terreinwagen (Landrover).

 

• Kazerne Zandvoort

 

De kazerne aan de Duinstraat in Zandvoort is in gebruik geweest van 1971 tot 2012. Het gebouw dateert uit 1956 en werd gebouwd als fabrieksgebouw van technische apparatenfabriek ‘Colpitt’. In 1971 werd het tot kazerne omgebouwde complex in gebruik genomen door de Zandvoortse brandweer.

 

 

• Kazerne Zandvoort-Noord (gesloten)

 

Op de gemeentewerf in het noorden van Zandvoort had het korps een nevenpost opgericht om de uitruktijden binnen de perken te kunnen houden. De Zandvoortse vrijwilligers die woonachtig waren in de nabijheid van deze post werden in 1 ploeg ingedeeld en rukten van hieruit uit tijdens weken waarin deze ploeg de dienstdoende ploeg was. Met de ingebruikname van de nieuwe kazerne in 2013 werd ook deze post gesloten en rukt het korps Zandvoort nog maar vanuit 1 locatie uit. Op de kazerne stond één tankautospuit.

 

• Kazerne Velsen

 

De kazerne in Velsen is de thuisbasis van de beroepsploeg Velsen-Zuid. Tot januari 2012 was er in Velsen ook een vrijwillige brandweergroep. Deze waren’s avonds en in het weekend oproepbaar. Overdag kon worden teruggevallen op de brandweer van Beverwijk die personeel op de kazerne in dagdienst heeft. Op 6 januari 2012 kwam aan deze situatie een einde vanwege opheffing van de groep vanwege bezuinigingsmaatregelen en is de kazerne nog puur een beroepspost. De kazerne is in gebruik sinds 1958. Het wagenpark op deze kazerne bestaat uit een tankautospuit, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig met kraan, een voertuig voor de duikploeg, een haakarmvoertuig met diverse containers en een aantal dienstvoertuigen.

 

 

• Kazerne IJmuiden-Zeewijk

 

Deze brandweerpost is in dienst buiten kantooruren (avond/nacht en weekenden) voor brandweerinzetten in delen van IJmuiden en Zeewijk. Ook de havens, het strand en de duinen van IJmuiden vallen binnen het verzorgingsgebied. Tijdens kantoortijden wordt het gebied gedekt vanaf de beroepskazerne in Velsen-Zuid. De kazerne IJmuiden is operationeel sinds oktober 2001. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit en een dienstbus. Op jaarbasis wordt de post gemiddeld 130 keer gealarmeerd.

 

 

• Kazerne Wijk aan Zee (opgeheven in 2004)

 

Toen in 2004, na twee uitvoerige wervingscampagnes in het dorp, het aantal vrijwilligers bleef steken op 5, kon de gemeenteraad van Beverwijk niet anders beslissen dan het korps op te heffen. Het kleine korps beschikte tot aan de datum van opheffing over een tankautospuit.

 

 

District Oost

 

• Kazerne Badhoevedorp

 

Sinds 2001 staat de brandweerkazerne aan de Zeemanlaan hoek Kamerlingh Onneslaan. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus. Het korps wordt gemiddeld 290 keer per jaar opgeroepen.

 

 

 

• Kazerne Halfweg-Zwanenburg

 

Na de regionalisering van de brandweer in 2008 tot één Veiligheidsregio Kennemerland, is in 2009 besloten tot de organisatorische samenvoeging van de post Zwanenburg en de post Halfweg. Toen is ook besloten tot het slopen van de oude kazerne in Halfweg en het bouwen van een nieuwe voor de nieuw samengestelde ploeg op diezelfde locatie. Beide gemeenten hebben elk de helft van het krediet beschikbaar gesteld en worden gezamenlijk eigenaar van de kazerne. De oplevering is gepland op 31 december 2013.

 

Het korps bestaat uit 28 vrijwillige korpsleden. Het wagenpark van het korps bestaat uit een tweetal blusvoertuigen, een personeel-/materiaalwagen en een dienstbus.

 

• Kazerne Halfweg (oud)

 

Op de plek waar tot januari 2013 de kazerne van brandweer Halfweg stond, zal de nieuwe kazerne voor het samengevoegde korps Halfweg-Zwanenburg worden gebouwd. Tijdens de bouw is het korps weer tijdelijk ondergebracht in de voormalige brandweerkazerne in Zwanenburg. Vóór de samenvoeging beschikte het korps Halfweg over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen met motorspuitaanhanger.

 

 

• Kazerne Hoofddorp (hoofdpost)

 

De beroepsmedewerkers van kazerne Hoofddorp vormen de bemanning van een tankautospuit, een hoogwerker, hulpverleningsvoertuig met kraan en een haakarmvoertuig. De kazerne aan de ligt langs de drukke doorgaande provinciale weg N201 en is in gebruik sinds 1986.

 

 

• Kazerne Nieuw-Vennep (beroeps)

 

Sinds 2006 is in Nieuw-Vennep een tweede beroepskazerne binnen de gemeente Haarlemmermeer in gebruik genomen. De kazerne is gehuisvest in een gehuurd bedrijfspand uit 1983 aan de Noorderdreef. Per dienst zijn op de kazerne 6 medewerkers aanwezig. Deze ploeg  doet tevens dienst als duikploeg. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een voertuig voor de duikploeg, een boot op trailer en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Nieuw-Vennep (beroeps) – Nieuw 2014

 

In 2013 is door de gemeente opdracht gegeven om het bedrijfspand aan de Luzernestraat 5 aan te kopen en te verbouwen tot beroepsbrandweerkazerne ter vervanging van de kazerne aan de Noorderdreef. De verbouwing is gestart in juni 2013.

 

• Kazerne Lisserbroek

 

In het zuidwesten van de gemeente Haarlemmermeer ligt de kazerne van Lisserbroek. Deze  is in gebruik sinds 1981 en beschikt naast de voertuigenremise over sanitaire voorzieningen (wasplaats/douche en toilet) en een bar/keuken. Ook beschikt de post over een instructieruimte waar de theorielessen worden gegeven. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit, een dienstbus en een materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Nieuw-Vennep (vrijwilligers) (gesloten 2012)

 

In Nieuw-Vennep waren tot april 2012 twee brandweerposten: de beroepskazerne aan de Noorderdreef en de vrijwilligerspost aan de Kalslagerring. De beide posten bedienden hetzelfde uitrukgebied. Bij de brandweer en de gemeente staat het principe voorop dat de burger recht heeft op de snelste brandweerzorg. De snelste hulp komt van de beroepsploeg. De afgelopen jaren was er sprake van dat de Westflank ontwikkeld zou worden. In dat geval zou de beroepsploeg verhuizen en kon een eigen uitrukgebied voor de vrijwilligers ontstaan. Doordat de Westflank vooralsnog niet doorgaat, was het uit financieel oogpunt niet meer haalbaar om de vrijwilligersploeg in stand te laten. Daarbij speelt ook een rol dat het aantal uitrukken de afgelopen jaren tussen de 20 en 30 per jaar bedroeg. Het korps had de beschikking over een tankautospuit en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Rijsenhout

 

In het oosten van de gemeente Haarlemmermeer ligt de kazerne Rijsenhout. De vrijwilligers van deze post hebben de beschikking over een tankautospuit en een dienstbus. De kazerne aan de Schouwstraat is in gebruik sinds 1993.

 

 

• Kazerne Schiphol Sloten

 

Post Sloten is de hoofdpost en heeft als dekkingsgebied de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan. Aan voertuigen zijn hier drie crashtenders, een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor de Officier van Dienst en een hoogwerker te vinden. De kazerne is in gebruik sinds 1996. Per dienst zijn op de kazerne twee brandmeesters, twee onderbrandmeesters en 10 (hoofd)brandwachten aanwezig. Eén groep is beschikbaar voor de vliegtuigbrandbestrijding en de andere groep zorgt voor de tankautospuitbezetting voor gebouwenbrandbestrijding.

 

• Kazerne Schiphol Rijk

 

Post Rijk dekt de Kaagbaan, Aalsmeerbaan en Oostbaan. Het wagenpark bestaat uit drie crashtenders (waarvan één met snozzle) en een hulpverleningsvoertuig. Op post Rijk staat bovendien een tankautospuit, die bij brand op Schiphol-Oost of bij middelbrand kan uitrukken. Op dat moment is Rijk voor de vliegtuigbrandbestrijding niet meer beschikbaar en gaan de twee andere vliegtuigbrandbestrijdingsgroepen zich ‘strategisch’ opstellen bij de kruisingen van de op dat moment in gebruik zijnde banen.De kazerne is operationeel sinds 1999. Per dienst zijn een brandmeester, een onderbrandmeester en vijf (hoofd)brandwachten op de kazerne aanwezig.

 

• Kazerne Schiphol Vijfhuizen

 

Post Vijfhuizen dekt de Polderbaan. Het wagenpark bestaat uit drie crashtenders (waarvan één met snozzle). De kazerne is geopend in 2003. Per dienst zijn een brandmeester, een onderbrandmeester en vijf (hoofd)brandwachten op de kazerne aanwezig.

 

• Kazerne Spaarndam

 

Sinds september 1998 staat achter snackbar “De Twee Punten” de brandweerkazerne van Spaarndam. Dit is aan de weg die leidt naar het parkeerterrein van het Dorpscentrum. Voor die tijd was de kazerne gevestigd in het oude dorp naast de kerk. Het korps beschikt over 17 vrijwillige korpsleden die paraat zijn in de avond- en nachturen en tijdens het weekend. Tijdens kantooruren wordt de brandweerzorg in Spaarndam verzorgd vanuit de beroepspost in Velsen. Als specialisme is brandweer Spaarndam opgeleid voor het bestrijden van branden in olietankopslagplaatsen, zoals op Schiphol of in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit en een dienstbus. Ze worden op jaarbasis zo’n 70 keer opgeroepen.

 

 

• Kazerne Zwanenburg

 

Voordat het korps Zwanenburg in 2009 werd samengevoegd met het korps Halfweg beschikte de post over een tankautospuit, een dienstbus en een verbindings-/commandowagen. De kazerne Zwanenburg werd verlaten en de voertuigen en de vrijwilligers verhuisden naar de kazerne in Halfweg. In 2013 is de kazerne tijdelijk weer in gebruik genomen als onderkomen van het korps Halfweg-Zwanenburg gedurende de bouw van de nieuwe kazerne op de locatie van de oude kazerne in Halfweg.

 

 

• Kazerne Beverwijk Centrum

 

De hoofdkazerne van Beverwijk is in gebruik sinds 1992. Tijdens kantooruren zijn op de kazerne 6 beroepsmedewerkers in de kazerne aanwezig ter dekking van de repressieve dienst. Deze zes personen worden aangevuld tot 8 door twee, eveneens in de kazerne aanwezige, vrijwilligers. De 8 gekazerneerde medewerkers hebben naast hun repressieve taak een taak in de ‘koude’ organisatie. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer, een Landrover terreinwagen speciaal voor inzetten in het duin en op het strand, twee dienstbussen en een aantal dienstauto’s. Tot eind 2010 beschikte korps Beverwijk ook over een eigen redvoertuig in de vorm van een hoogwerker. Deze werd buiten dienst gesteld na technische mankementen en werd niet meer vervangen.

 

 

• Kazerne Beverwijk-West

 

Op 16 juni 2006 is door brandweer Beverwijk gestart met het uitrukken vanuit twee locaties. Naast de hoofdkazerne aan de Spoorsingel (“Post Oost”) is op de genoemde datum een brandweerpost in gebruik genomen aan de Wijk aan Duinerweg. Op de kazerne staat één tankautospuit met vierwielaandrijving gestald in verband met het strand en duingebied boven het kanaal.

 

 

• Kazerne Heemskerk

 

Het korps Heemskerk wordt gevormd door 50 vrijwillige korpsleden. De kazerne aan de Cornelis Groenlandstraat is in gebruik sinds 1976. Hier staan de voertuigen van het korps: twee tankautospuiten, een slangenwagen, een autoladder, een terreinwagen, een slangencontainer en een aantal dienstvoertuigen. Tot januari 2013 beschikte het korps ook over een hulpverleningsvoertuig met kraan. Omdat dit voertuig volgens de korpsleiding beter tot zijn recht komt op de kazerne Velsen (voorzien van beroepsbezetting 24 uur per dag; dus kortere uitruktijd) is het voertuig daarheen overgeplaatst.

 

 

• Kazerne Uitgeest

 

De kazerne van Uitgeest is in 2007 nieuw gebouwd. Daarvoor zat brandweer Uitgeest op het gemeenteterrein wat ernaast ligt. De post bestaat op dit moment uit 28 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over 2 tankautospuiten, een boot en 3 dienstauto’s. Specialisme van het korps is het opzetten van ‘verzorging klein’ in het gebied van Uitgeest tot aan het Noordzeekanaal. De kleine verzorging word gealarmeerd op aanvraag van de Officier van Dienst bij extreme weersomstandigheden en bij langdurige inzetten. Dan wordt er door de verzorging koffie, frisdrank, koek en snoep ter plaatse gebracht. De volgende fase is ‘verzorging groot’. Deze taak wordt verzorgd door brandweer Haarlem. Deze hebben een speciale container ter beschikking.