Regio 10 Noord-Holland Noord (Laatste update: 28-02-2023)

 

De organisatie van de Brandweer Noord-Holland Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, omvat het gebied van de 16 gemeenten in Noord-Holland. De regio is verdeeld om drie districten: Noordkop, Regio Alkmaar en West Friesland. In de regio zijn 1200 vrijwilligers en 250 beroepskrachten werkzaam.

 

In totaal zijn er 52 posten, bemenst door zowel beroeps als vrijwilligers. Alle kazernes zijn voorzien van minimaal een tankautospuit. Aanvullende voertuigen zoals redvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen e.d. zijn strategisch verdeeld over de regio. De alarmering wordt verzorgd vanuit de Meldkamer Noord-Holland in Haarlem. Deze meldkamer is ontstaan in 2019, door het samenvoegen van de meldkamers van Alkmaar, Haarlem en Zaandam.

 

District Noordkop

 

• Kazerne Anna Paulowna

 

De 16 vrijwilligers van de brandweerpost Anna Paulowna hebben de beschikking over een kazerne uit 2005. In het pand zit ook de gemeente werken gehuisvest. Naast de gebruikelijk basis brandweerzorg, levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Breezand

 

De brandweer in Breezand is ondergebracht in een voormalige schoolhoofdwoning uit 1940. Het pand werd in eerste instantie gedeeld met een lokaal radiostation, maar na verhuizing daarvan kon de kazerne in 2009 worden uitgebreid met een kantine/instructielokaal. Gelijktijdig is de kazerne ook gemoderniseerd en verbouwd. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Callantsoog

 

De vrijwilligers van de brandweer in Callantsoog beschikken over een kazerne uit 2005. Per jaar wordt er door dit korps ongeveer 40 keer uitgerukt. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit en een terreinvaardige personeel/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne De Cocksdorp (Texel)

 

Deze kazerne is in gebruik sinds december 2009. Op de kazerne staan een tankautospuit en een dienstbus gestationeerd.

 

 

• Kazerne De Cocksdorp (Texel) (gesloten)

 

Deze kazerne uit 1960 heeft dienst gedaan tot eind 2009. Na het vertrek van de brandweer, is het pand omgebouwd tot woonhuis. In de kazerne stond een tankautospuit gestationeerd.

 

 

• Kazerne Den Burg (Texel)

 

De brandweer op Texel bestaat, samen met de post in De Cocksdorp, uit 60 vrijwilligers. Naast de gebruikelijk basis brandweerzorg, levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. De brandweerkazerne in Den Burg is in gebruik sinds 2008. Deze kazerne is niet alleen in gebruik door de brandweer. Het linkerdeel van het gebouw wordt gebruikt door de politie. Het middelste deel is in gebruik als brandweerkazerne en het rechter deel wordt gebruikt door de ambulancedienst. Op het achter terrein bevinden zich nog een apotheek, een huisartsenpraktijk en een tandartspraktijk. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een terreinvaardige tankautospuit, een tankwagen, een redvoertuig, een haakarmvoertuig met diverse containers, twee personeel/materiaalwagens, een dienstbus en twee motorspuitaanhangers.

 

 

• Kazerne Den Burg (Texel) (gesloten)

 

Tot 2008 beschikte de brandweer over een tijdelijke kazerne in een voormalig autobedrijf. Na het vertrek van de brandweer heeft opnieuw een autobedrijf zich gevestigd in het pand.

 

 

• Kazerne Vliegveld Texel

 

Bij het kleine vliegveld op Texel, genaamd Texel International Airport, is een brandweerpost aanwezig. De manschappen van deze post hebben de beschikking over een kleine tankautospuit en een tankwagen.

 

 

• Kazerne Den Helder

 

Het korps van Den Helder bestaat uit beroepsmedewerkers en vrijwilligers en is opgericht in 1761. Het beroepspersoneel verzorgt de 1e uitruk voor het verzorgingsgebied. De vrijwilligers verzorgen de 2e uitruk, de bemanning van de overige voertuigen, alsmede de kazerne bezetting. De kazerne is in gebruik sinds 2006. In deze kazerne staan twee tankautospuiten, een reserve tankautospuit, een redvoertuig, een haakarmvoertuig met diverse containers, drie personeel/materiaalwagens, een aggregaat op aanhanger en diverse dienstauto’s.

 

 

• Kazerne Den Oever

 

De vrijwilligers van de brandweer in Den Oever beschikking sinds 2012 over de huidige kazerne. Per jaar rukken zij ongeveer 35 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen en een motorspuitaanhanger.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Den Oever (gesloten)

 

Tot 2012 beschikte de brandweer Den Oever over een kazerne in de Hofstraat, gebouwd in 1980. Na het vertrek van de brandweer is het pand omgebouwd tot bedrijfspand.

 

 

• Kazerne Dirkshorn

 

De brandweer in Dirkshorn is gehuisvest in een pand uit 1950. Naast de gebruikelijk basis brandweerzorg, levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. De 21 vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen en een motorspuitaanhanger.

 

 

• Kazerne Hippolytushoef

 

De brandweerkazerne van Hippolytushoef is gehuisvest in een bedrijfsverzamelgebouw uit 1987. Naast de basis brandweerzorg, levert het korps het gaspakkenteam van de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een voertuig voor het gaspakkenteam.

 

 

• Kazerne Julianadorp

 

De brandweerkorps in Julianadorp bestaat uit 18 vrijwilligers en heeft de beschikking over een kazerne uit 1992. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

 

• Kazerne Middenmeer

 

De brandweer in Middenmeer is gehuisvest in een kazerne uit 1963. De vrijwilligers van het korps beschikken over een tankautospuit en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Schagen

 

De brandweer van Schagen is gehuisvest in het complex “Oranje-Rood”. De brandweerkazerne is gesitueerd op de twee onderste etages, met op de drie bovengelegen etages 25 appartenmenten. De vrijwilligers van het korps beschikken over een tankautospuit, een tankautospuit ten behoeve van opleiding en oefenen, een hulpverleningsvoertuig met kraan en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Schagen (gesloten)

 

De voormalige brandweerkazerne aan de Zijperweg, heeft dienst gedaan van 1986 tot 2011. Na het vertrek van de brandweer is het gebouw in gebruik genomen door de gemeentewerken.

 

 

• Kazerne Schagerbrug

 

De brandweer in Schagerbrug is ondergebracht in een kazerne uit 1994. Omdat de kazerne niet meer voldoet aan de huidige eisen en de post ongunstig is gelegen, worden er plannen gemaakt om een nieuwe kazerne te bouwen op een andere locatie. De vrijwilligers van het korps hebben de beschikking over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Slootdorp

 

De huidige kazerne van de brandweer in Slootdorp is in gebruik sinds 1954 en is in 2008 gerenoveerd. De vrijwilligers beschikken over een tankautospuit en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Warmenhuizen

 

Sinds 2014 beschikt de brandweer in Warmenhuizen over de huidige kazerne. Het wagenpark van het korps bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Warmenhuizen (gesloten)

 

Tot 2014 beschikt het korps over een brandweerkazerne aan de Doorbraak. Nadat de brandweer de kazerne had verlaten, is het pand gesloopt om ruimte te maken voor een nieuwe school en woningen.

 

 

• Kazerne Wieringerwaard

 

De huidige kazerne van het korps Wieringerwaard is in gebruik sinds 2002 en biedt plaats aan de tankautospuit van het korps.

 

 

• Kazerne Wieringerwerf

 

Sinds 2020 maakt de brandweerkazerne deel uit van het steunpunt “Werf en Veiligheid”. In het gebouw zijn ook een ambulancepost, politiebureau en de gemeentewerken gehuisvest. Het korps beschikt over een tankautospuit en een dienstbus.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Wieringerwerf (gesloten)

 

Deze kazerne met slangentoren was van 1950 tot 2020 gehuisvest in een deel van de voormalige gemeentewerf. De kazerne is gesloten omdat deze niet meer voldeed aan de huidige eisen en sterk was verouderd.

 

 

• Kazerne Winkel

 

De brandweerkazerne in Winkel is in gebruik sinds 2000. Naast de basis brandweerzorg, verzorgen de vrijwilligers de arbeidshygiëne voor het district. Dit houdt in dat zij bij incidenten ter plaatse komen om het personeel te voorzien van onder andere schone werkkleding en ademlucht. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een reserve tankautospuit, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer, een voertuig voor de taak arbeidshygiëne en een dienstbus.

 

 

District Regio Alkmaar

 

• Kazerne Akersloot

 

De huidige kazerne van de brandweer in Akersloot is in gebruik sinds 2009. Het pand is gelegen aan de rand van het dorp en vestigt tevens de gemeentewerken. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een dienstbus en een reddingsboot op trailer.

 

 

• Kazerne Alkmaar-centrum

 

De brandweerkazerne Alkmaar-centrum is in gebruik sinds 5 juli 2010. De kazerne is ontstaan door het samenvoegen van de voormalige kazernes Nollenoord en west. In het gebouw, naast het stadskantoor, zijn verschillende diensten gehuisvest. Naast de brandweer zijn onder andere ook Brijder verslavingszorg, een video-observatiepost van stadstoezicht en de meldkamer van parkeerbeheer in het pand ondergebracht. Een parkeerterrein bevindt zich op het dak van het gebouw.

 

Op deze kazerne zijn een beroepsbezetting en twee vrijwillige korpsen gestationeerd. Alkmaar had vroeger vijf vrijwillige korpsen, tegenwoordig zijn deze terug gebracht naar twee. De korpsen Burgerplicht, Kwiek en Oudorp zijn samengevoegd tot Ploeg 31 en Kracht & Vlugheid en Paraat zijn samengevoegd tot Kracht & Paraat. Naast de basis brandweerzorg, levert deze post ook de verzorgingsgroep (botteliers) en de arbeidshygiëne voor het district. Het wagenpark bestaat uit drie tankautospuiten, twee reserve tankautospuiten, een redvoertuig, een hulpverleningsvoertuig met kraan, een haakarmvoertuig met diverse containers, een voertuig voor de taak arbeidshygiëne, voor de twee personeel/materiaalwagens, drie dienstauto’s en twee dienstbussen.

 

 

 

• Kazerne Alkmaar-centrum (gesloten)

 

Dit gebouw aan de Stationsweg heeft dienst gedaan tussen september 2008 en juli 2010. Omdat de nieuwe kazerne centrum nog niet gereed was, waren de voertuigen en bemanning van de voormalige post west ondergebracht in dit tijdelijke gebouw.

 

 

• Kazerne Alkmaar-Nollenoor (gesloten)

 

De post Nollenoor is geopend in 1998 en deed destijds dienst als hoofdkazerne voor de stad Alkmaar. Op de post was de beroeps bezetting gestationeerd, evenals het regio materieel en de voormalige gemeenschappelijke meldkamer Noord-Holland Noord. De beroepsploeg is in 2010 verhuisd naar de nieuwe post centrum. Later zijn ook de meldkamer en het regio materieel vertrokken uit het gebouw. Tegenwoordig is het pand in gebruik door de politie.

 

 

• Kazerne Alkmaar-Oudorp (gesloten)

 

De brandweerkazerne in Oudorp was in gebruik tot 22 augustus 2014. Na het sluiten van de kazerne zijn de vrijwilligers ondergebracht in het nieuwe vrijwilligerskorps “Ploeg 31”, gestationeerd op de kazerne Alkmaar-centrum.

 

 

• Kazerne Alkmaar-west (gesloten)

 

De voormalige kazerne in het centrum van Alkmaar was tot 1998 de hoofdkazerne van de stad Alkmaar. Na het openen van de kazerne Nollenoord, bleven alleen de vrijwillige korpsen in het gebouw achter. De vrijwillige korpsen zijn in september 2008 verhuisd naar een tijdelijk onderkomen aan de Stationsweg, in afwachting van de verhuizing naar de nieuwe kazerne Alkmaar-centrum. Op de post waren vier vrijwillige brandweerkorpsen actief, met allen een eigen naam: Burgerplicht, Kwiek, Kracht & Vlugheid en Paraat. Na het vertrek van de brandweer is het pand gesloopt om plaats te maken voor woningen en winkels.

 

 

 

• Kazerne Bergen

 

De brandweerkazerne in Bergen is in gebruik genomen op 12 oktober 2015. De kazerne is gebouwd op de plaats van het oude gemeentehuis. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een personeel/materiaalwagen, een terreinwagen en een aggregaat op aanhanger.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Bergen (gesloten)

 

De oude kazerne in het centrum van Bergen is gesloten in 2015. Het pand was destijds verouderd en voldeed niet meer aan de huidige eisen.

 

 

 

• Kazerne Castricum

 

De huidige brandweerkazerne is in gebruik sinds 1953. Op deze kazerne staat ook een ambulance gestationeerd. De 12 vrijwilligers van het korps rukken ongeveer 125 keer per jaar uit. Het wagenpark bestaat uit terreinvaardige tankautospuit, een terreinwagen en een dienstbus.

 

 

• Kazerne De Rijp

 

De 26 vrijwilligers van het brandweerkorps De Rijp beschikken over een kazerne uit 1983. De kazerne biedt onderdak aan een tankautospuit, een snel interventie voertuig en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Egmond aan den Hoef (gesloten)

 

De brandweerpost in Egmond aan den Hoef is in gebruik geweest tot 2013. Samen met de kazerne in Egmond-Binnen vormde zij een vrijwillig brandweerkorps. Op deze kazerne stond een dienstbus gestationeerd. De kazerne is gesloopt waarna het plaats heeft gemaakt voor woningbouw.

 

 

• Kazerne Egmond aan Zee

 

De 21 vrijwilligers van de brandweer in Egmond aan Zee, beschikken over een ruime kazerne aan de rand van het dorp. In de kazerne staan een terreinvaardige tankautospuit, een tankwagen en een terreinwagen gestald.

 

 

• Kazerne Egmond-Binnen (gesloten)

 

De brandweerpost in Egmond-Binnen is in gebruik geweest tot 2013. Samen met de kazerne in Egmond aan den Hoef vormde zij een vrijwillig brandweerkorps. Op deze kazerne stond een tankautospuit gestationeerd.

 

 

• Kazerne Groet

 

De vrijwilligers van de brandweer in Groet beschikken over een kazerne uit 1985. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus.

 

 

 

• Kazerne Heerhugowaard-centrum

 

De huidige brandweerkazerne in Heerhugowaard is in gebruik sinds 2003. Op deze kazerne staat een snel interventie voertuig gestationeerd. Dit voertuig wordt bemand door twee personen welke 24 uur in dienst zijn. Het voertuig wordt ingezet voor meldingen in en rondom Heerhugowaard. Bij alarm rukt er standaard ook een tankautospuit mee uit. Naast de basis brandweerzorg, levert deze kazerne èèn van de duikteams in de regio. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een reserve tankautospuit, een redvoertuig, een waterongevallenvoertuig, een snel interventie voertuig, een personeel/materiaalwagen en een dienstauto.

 

 

• Kazerne Heerhugowaard-De Noord

 

Sinds 1995 is er in het voormalige dorp ‘De Noord’ een uitrukpunt van de brandweer. In een deel van een bedrijfspand staan een tankautospuit en een dienstbus. Dit uitrukpunt is in gebruik omdat dit deel van Heerhugowaard vanaf de kazerne centrum niet op tijd te bereiken is.

 

 

• Kazerne Heiloo

 

De vrijwilligers van de brandweer Heiloo beschikken over een kazerne uit 1997. Het korps is opgericht in 1941. Naast de basis brandweerzorg, levert deze post èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een reserve tankautospuit, een personeel/materiaalwagen voor de verkenningseenheid en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Koedijk

 

De brandweer van Koedijk is gehuisvest in een kazerne uit 2001. Per jaar rukken de vrijwilligers ongeveer 90 keer uit. Naast de basis brandweerzorg, bemannen de leden ook het haakarmvoertuig met dompelpompcontainer. In verband met ruimtegebrek staat het voertuig op een andere locatie gestald. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer met 1.500 meter slang en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Limmen

 

De brandweerkazerne in Limmen is in gebruik sinds 2006. De vrijwilligers rukken per jaar ongeveer 40 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautspuit en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Noord-Scharwoude

 

Sinds 2014 is er een brandweerpost gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein in Noord-Scharwoude. De vrijwilligers van deze post hebben de beschikking over een tankautospuit.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Schoorl

 

De brandweerkazerne in Schoorl is samen met de gemeentewerf gevestigd in een pand uit 1994. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een terreinvaardige personeel/materiaalwagen en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Stompetoren

 

De brandweer Stompetoren is opgericht in 2008 na het samenvoegen van de korpsen in Driehuis, Oterleek en Schermerhorn. De huidige kazerne is in gebruik sinds 2014. De vrijwilligers beschikken over een tankautospuit, een haakarmvoertuig met ademluchtcontainer en een dienstbus.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Stompetoren (gesloten)

 

Deze voormalige kazerne werd opgeleverd in 2004 en in gebruik genomen in 2008. In het begin was ook de gemeentewerken in het pand ondergebracht. De kazerne is in 2014 door de brandweer verlaten. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als bedrijfspand.

 

 

• Kazerne Zuid-Scharwoude

 

De brandweer in Zuid-Scharwoude is ondergebracht in een kazerne uit 1973. Het gebouw maakt onderdeel uit van het voormalige gemeentehuis en de huisvesting van de gemeentewerken. De vrijwilligers beschikken over een tankautospuit, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer, een personeel/materiaalwagen, een dienstbus en een reddingsboot op trailer.

 

 

District West-Friesland

 

• Kazerne Abbekerk

 

De brandweer in Abbekerk beschikt over een kazerne uit 1970. De vrijwilligers van het korps beschikken over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Andijk

 

De brandweer in Andijk is opgericht in 1945. De huidige kazerne aan de rand van het dorp is in gebruik sinds 7 juni 2003. De vrijwilligers beschikken over een tankautospuit en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Avenhorn

 

De brandweer in Avenhorn bestaat uit 20 vrijwilligers. De huidige kazerne is in gebruik sinds 2014 en is vast gebouwd aan het pand van een jeugdhulp instelling. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Avenhorn (gesloten)

 

De voormalige kazerne is in gebruik geweest van 1969 tot 2014. Bij het moment van sluiten, was de kazerne verouderd en te klein. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als bedrijfspand.

 

 

• Kazerne Berkhout

 

De 20 vrijwilligers van de brandweer in Berkhout beschikken over een kazerne uit 1993. Naast de basis brandweerzorg, levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Blokker

 

De brandweer in Blokker bestaat uit 21 vrijwilligers en deze beschikken over een kazerne uit 2000. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Bovenkarspel

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Enkhuizen

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Hem/Venhuizen

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Hoogwoud (gesloten)

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Hoorn

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Hoorn-Grote Waal (gesloten)

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Hoorn-Noord (gesloten)

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Hoorn-Risdam (gesloten)

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Medemblik

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Midwoud (gesloten)

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Nibbixwoud

 

Tekst korps

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Nibbixwoud (gesloten)

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Obdam

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Opmeer

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Opmeer (gesloten)

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Ursem

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Wervershoof

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Westwoud

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Wognum

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Zwaag

 

Tekst korps

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Zwaag (gesloten)

 

Tekst korps