Regio 10 Noord-Holland Noord (Laatste update: 02-08-2023)

 

De organisatie van de Brandweer Noord-Holland Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, omvat het gebied van de 16 gemeenten in Noord-Holland. De regio is verdeeld om drie districten: Noordkop, Regio Alkmaar en West Friesland. In de regio zijn 1200 vrijwilligers en 250 beroepskrachten werkzaam.

 

In totaal zijn er 52 posten, bemenst door zowel beroeps als vrijwilligers. Alle kazernes zijn voorzien van minimaal een tankautospuit. Aanvullende voertuigen zoals redvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen e.d. zijn strategisch verdeeld over de regio. De alarmering wordt verzorgd vanuit de Meldkamer Noord-Holland in Haarlem. Deze meldkamer is ontstaan in 2019, door het samenvoegen van de meldkamers van Alkmaar, Haarlem en Zaandam.

 

District Noordkop

 

• Kazerne Anna Paulowna

 

De 16 vrijwilligers van de brandweerpost Anna Paulowna hebben de beschikking over een kazerne uit 2005. In het pand zit ook de gemeente werken gehuisvest. Naast de gebruikelijk basis brandweerzorg, levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Anna Paulowna

 

• Kazerne Breezand

 

De brandweer in Breezand is ondergebracht in een voormalige schoolhoofdwoning uit 1940. Het pand werd in eerste instantie gedeeld met een lokaal radiostation, maar na verhuizing daarvan kon de kazerne in 2009 worden uitgebreid met een kantine/instructielokaal. Gelijktijdig is de kazerne ook gemoderniseerd en verbouwd. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Breezand

 

• Kazerne Callantsoog

 

De vrijwilligers van de brandweer in Callantsoog beschikken over een kazerne uit 2005. Per jaar wordt er door dit korps ongeveer 40 keer uitgerukt. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit en een terreinvaardige personeel/materiaalwagen.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Callantsoog

 

• Kazerne De Cocksdorp (Texel)

 

Deze kazerne is in gebruik sinds december 2009. Op de kazerne staan een tankautospuit en een dienstbus gestationeerd.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer De Cocksdorp Texel

 

• Kazerne De Cocksdorp (Texel) (gesloten)

 

Deze kazerne uit 1960 heeft dienst gedaan tot eind 2009. Na het vertrek van de brandweer, is het pand omgebouwd tot woonhuis. In de kazerne stond een tankautospuit gestationeerd.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer De Cocksdorp Texel gesloten

 

• Kazerne Den Burg (Texel)

 

De brandweer op Texel bestaat, samen met de post in De Cocksdorp, uit 60 vrijwilligers. Naast de basis brandweerzorg, levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. De brandweerkazerne in Den Burg is in gebruik sinds 2008. Deze kazerne is niet alleen in gebruik door de brandweer. Het linkerdeel van het gebouw wordt gebruikt door de politie. Het middelste deel is in gebruik als brandweerkazerne en het rechter deel wordt gebruikt door de ambulancedienst. Op het achter terrein bevinden zich nog een apotheek, een huisartsenpraktijk en een tandartspraktijk. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een terreinvaardige tankautospuit, een tankwagen, een redvoertuig, een haakarmvoertuig met diverse containers, twee personeel/materiaalwagens, een dienstbus en twee motorspuitaanhangers.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Den Burg Texel

 

• Kazerne Den Burg (Texel) (gesloten)

 

Tot 2008 beschikte de brandweer over een tijdelijke kazerne in een voormalig autobedrijf. Na het vertrek van de brandweer heeft opnieuw een autobedrijf zich gevestigd in het pand.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Den Burg Texel gesloten

 

• Kazerne Vliegveld Texel

 

Bij het kleine vliegveld op Texel, genaamd Texel International Airport, is een brandweerpost aanwezig. De manschappen van deze post hebben de beschikking over een kleine tankautospuit en een tankwagen.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Vliegveld Texel

 

• Kazerne Den Helder

 

Het korps van Den Helder bestaat uit beroepsmedewerkers en vrijwilligers en is opgericht in 1761. Het beroepspersoneel verzorgt de 1e uitruk voor het verzorgingsgebied. De vrijwilligers verzorgen de 2e uitruk, de bemanning van de overige voertuigen, alsmede de kazerne bezetting. De kazerne is in gebruik sinds 12 maart 2007. In deze kazerne staan twee tankautospuiten, een reserve tankautospuit, een redvoertuig, een haakarmvoertuig met diverse containers, drie personeel/materiaalwagens, een aggregaat op aanhanger en diverse dienstauto’s.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Den Helder

 

• Kazerne Den Oever

 

De vrijwilligers van de brandweer in Den Oever beschikking sinds 2012 over de huidige kazerne. Per jaar rukken zij ongeveer 35 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen en een motorspuitaanhanger.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Den Oever (gesloten)

 

Tot 2012 beschikte de brandweer Den Oever over een kazerne in de Hofstraat, gebouwd in 1980. Na het vertrek van de brandweer is het pand omgebouwd tot bedrijfspand.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Den Oever gesloten

 

• Kazerne Dirkshorn

 

De brandweer in Dirkshorn is gehuisvest in een pand uit 1950. Naast de basis brandweerzorg, levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. De 21 vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Dirkshorn

 

• Kazerne Hippolytushoef

 

De brandweerkazerne van Hippolytushoef is gehuisvest in een bedrijfsverzamelgebouw uit 1987. Naast de basis brandweerzorg, levert het korps het gaspakkenteam van de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een voertuig voor het gaspakkenteam.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Hippolytushoef

 

• Kazerne Julianadorp

 

De brandweerkorps in Julianadorp bestaat uit 18 vrijwilligers en heeft de beschikking over een kazerne uit 1992. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Julianadorp

 

• Kazerne Middenmeer

 

De brandweer in Middenmeer is gehuisvest in een kazerne uit 1963. De vrijwilligers van het korps beschikken over een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Middenmeer

 

• Kazerne Schagen

 

De brandweer van Schagen is gehuisvest in het complex “Oranje-Rood”. De brandweerkazerne is gesitueerd op de twee onderste etages, met op de drie bovengelegen etages 25 appartenmenten. De vrijwilligers van het korps beschikken over een tankautospuit, een tankautospuit ten behoeve van opleiding en oefenen, een hulpverleningsvoertuig met kraan en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Schagen

 

• Kazerne Schagen (gesloten)

 

De voormalige brandweerkazerne aan de Zijperweg, heeft dienst gedaan van 1986 tot 2011. Na het vertrek van de brandweer is het gebouw in gebruik genomen door de gemeentewerken.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Schagen gesloten

 

• Kazerne Schagerbrug

 

De brandweer in Schagerbrug is ondergebracht in een kazerne uit 1994. Omdat de kazerne niet meer voldoet aan de huidige eisen en de post ongunstig is gelegen, worden er plannen gemaakt om een nieuwe kazerne te bouwen op een andere locatie. De vrijwilligers van het korps hebben de beschikking over een tankautospuit.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Schagerbrug

 

• Kazerne Slootdorp

 

De huidige kazerne van de brandweer in Slootdorp is in gebruik sinds 1954 en is in 2008 gerenoveerd. De vrijwilligers beschikken over een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Slootdorp

 

• Kazerne Warmenhuizen

 

Sinds 2014 beschikt de brandweer in Warmenhuizen over de huidige kazerne. Het wagenpark van het korps bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Warmenhuizen (gesloten)

 

Tot 2014 beschikt het korps over een brandweerkazerne aan de Doorbraak. Nadat de brandweer de kazerne had verlaten, is het pand gesloopt om ruimte te maken voor een nieuwe school en woningen.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Warmenhuizen gesloten

 

• Kazerne Wieringerwaard

 

De huidige kazerne van het korps Wieringerwaard is in gebruik sinds 2002 en biedt plaats aan de tankautospuit van het korps.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Wieringerwaard

 

• Kazerne Wieringerwerf

 

Sinds 2020 maakt de brandweerkazerne deel uit van het steunpunt “Werf en Veiligheid”. In het gebouw zijn ook een ambulancepost, politiebureau en de gemeentewerken gehuisvest. Het korps beschikt over een tankautospuit en een dienstbus.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Wieringerwerf (gesloten)

 

Deze kazerne met slangentoren was van 1950 tot 2020 gehuisvest in een deel van de voormalige gemeentewerf. De kazerne is gesloten omdat deze niet meer voldeed aan de huidige eisen en sterk was verouderd.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Wieringerwerf gesloten

 

• Kazerne Winkel

 

De brandweerkazerne in Winkel is in gebruik sinds 2000. Naast de basis brandweerzorg, verzorgen de vrijwilligers de arbeidshygiëne voor het district. Dit houdt in dat zij bij incidenten ter plaatse komen om het personeel te voorzien van onder andere schone werkkleding en ademlucht. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een reserve tankautospuit, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer, een voertuig voor de taak arbeidshygiëne en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Winkel

 

District Regio Alkmaar

 

• Kazerne Akersloot

 

De huidige kazerne van de brandweer in Akersloot is in gebruik sinds 2009. Het pand is gelegen aan de rand van het dorp en vestigt tevens de gemeentewerken. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een dienstbus en een reddingsboot op trailer.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Akersloot

 

• Kazerne Alkmaar-centrum

 

De brandweerkazerne Alkmaar-centrum is in gebruik sinds 5 juli 2010. De kazerne is ontstaan door het samenvoegen van de voormalige kazernes Nollenoord en west. In het gebouw, naast het stadskantoor, zijn verschillende diensten gehuisvest. Naast de brandweer zijn onder andere ook Brijder verslavingszorg, een video-observatiepost van stadstoezicht en de meldkamer van parkeerbeheer in het pand ondergebracht. Een parkeerterrein bevindt zich op het dak van het gebouw.

 

Op deze kazerne zijn een beroepsbezetting en twee vrijwillige korpsen gestationeerd. Alkmaar had vroeger vijf vrijwillige korpsen, tegenwoordig zijn deze terug gebracht naar twee. De korpsen Burgerplicht, Kwiek en Oudorp zijn samengevoegd tot Ploeg 31 en Kracht & Vlugheid en Paraat zijn samengevoegd tot Kracht & Paraat. Naast de basis brandweerzorg, levert deze post ook de verzorgingsgroep (botteliers) en de arbeidshygiëne voor het district. Het wagenpark bestaat uit drie tankautospuiten, twee reserve tankautospuiten, een redvoertuig, een hulpverleningsvoertuig met kraan, een haakarmvoertuig met diverse containers, een voertuig voor de taak arbeidshygiëne, voor de twee personeel/materiaalwagens, drie dienstauto’s en twee dienstbussen.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Alkmaar centrum

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Alkmaar centrum

 

• Kazerne Alkmaar-centrum (gesloten)

 

Dit gebouw aan de Stationsweg heeft dienst gedaan tussen september 2008 en juli 2010. Omdat de nieuwe kazerne centrum nog niet gereed was, waren de voertuigen en bemanning van de voormalige post west ondergebracht in dit tijdelijke gebouw.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Alkmaar centrum gesloten

 

• Kazerne Alkmaar-Nollenoor (gesloten)

 

De post Nollenoor is geopend in 1998 en deed destijds dienst als hoofdkazerne voor de stad Alkmaar. Op de post was de beroeps bezetting gestationeerd, evenals het regio materieel en de voormalige gemeenschappelijke meldkamer Noord-Holland Noord. De beroepsploeg is in 2010 verhuisd naar de nieuwe post centrum. Later zijn ook de meldkamer en het regio materieel vertrokken uit het gebouw. Tegenwoordig is het pand in gebruik door de politie.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Alkmaar Nollenoor gesloten

 

• Kazerne Alkmaar-Oudorp (gesloten)

 

De brandweerkazerne in Oudorp was in gebruik tot 22 augustus 2014. Na het sluiten van de kazerne zijn de vrijwilligers ondergebracht in het nieuwe vrijwilligerskorps “Ploeg 31”, gestationeerd op de kazerne Alkmaar-centrum.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Alkmaar Oudorp gesloten

 

• Kazerne Alkmaar-west (gesloten)

 

De voormalige kazerne in het centrum van Alkmaar was tot 1998 de hoofdkazerne van de stad Alkmaar. Na het openen van de kazerne Nollenoord, bleven alleen de vrijwillige korpsen in het gebouw achter. De vrijwillige korpsen zijn in september 2008 verhuisd naar een tijdelijk onderkomen aan de Stationsweg, in afwachting van de verhuizing naar de nieuwe kazerne Alkmaar-centrum. Op de post waren vier vrijwillige brandweerkorpsen actief, met allen een eigen naam: Burgerplicht, Kwiek, Kracht & Vlugheid en Paraat. Na het vertrek van de brandweer is het pand gesloopt om plaats te maken voor woningen en winkels.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Alkmaar west gesloten

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Alkmaar west gesloten

 

• Kazerne Bergen

 

De brandweerkazerne in Bergen is in gebruik genomen op 12 oktober 2015. De kazerne is gebouwd op de plaats van het oude gemeentehuis. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een personeel/materiaalwagen, een terreinwagen en een aggregaat op aanhanger.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Bergen (gesloten)

 

De oude kazerne in het centrum van Bergen is gesloten in 2015. Het pand was destijds verouderd en voldeed niet meer aan de huidige eisen.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Bergen gesloten

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Bergen gesloten

 

• Kazerne Castricum

 

De huidige brandweerkazerne is in gebruik sinds 1953. Op deze kazerne staat ook een ambulance gestationeerd. De 12 vrijwilligers van het korps rukken ongeveer 125 keer per jaar uit. Het wagenpark bestaat uit terreinvaardige tankautospuit, een terreinwagen en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Castricum

 

• Kazerne De Rijp

 

De brandweer in De Rijp is opgericht in 1912. De 26 vrijwilligers van deze brandweerpost beschikken over een kazerne uit 1983. De kazerne biedt onderdak aan een tankautospuit, een snel interventie voertuig en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer De Rijp

 

• Kazerne Egmond aan den Hoef (gesloten)

 

De brandweerpost in Egmond aan den Hoef is in gebruik geweest tot 2013. Samen met de kazerne in Egmond-Binnen vormde zij een vrijwillig brandweerkorps. Op deze kazerne stond een dienstbus gestationeerd. De kazerne is gesloopt waarna het plaats heeft gemaakt voor woningbouw.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Egmond aan den Hoef gesloten

 

• Kazerne Egmond aan Zee

 

De 21 vrijwilligers van de brandweer in Egmond aan Zee, beschikken over een ruime kazerne aan de rand van het dorp. In de kazerne staan een terreinvaardige tankautospuit, een tankwagen en een terreinwagen gestald.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Egmond aan Zee

 

• Kazerne Egmond-Binnen (gesloten)

 

De brandweerpost in Egmond-Binnen is in gebruik geweest tot 2013. Samen met de kazerne in Egmond aan den Hoef vormde zij een vrijwillig brandweerkorps. Op deze kazerne stond een tankautospuit gestationeerd.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Egmond Binnen gesloten

 

• Kazerne Groet

 

De vrijwilligers van de brandweer in Groet beschikken over een kazerne uit 1985. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Groet

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Groet

 

• Kazerne Heerhugowaard-centrum

 

De brandweer in Heerhugowaard is opgericht in 1869. De huidige brandweerkazerne is in gebruik sinds 2003. Naast de basis brandweerzorg, levert deze kazerne èèn van de duikteams in de regio. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een reserve tankautospuit, een redvoertuig, een waterongevallenvoertuig, een snel interventie voertuig, een personeel/materiaalwagen en een dienstauto.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Heerhugowaard centrum

 

• Kazerne Heerhugowaard-De Noord

 

Sinds 20 juni 1994 is er in het voormalige dorp ‘De Noord’ een uitrukpunt van de brandweer. In een deel van een bedrijfspand staan een tankautospuit en een dienstbus. Dit uitrukpunt is in gebruik omdat dit deel van Heerhugowaard vanaf de kazerne centrum niet op tijd te bereiken is.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Heerhugowaard De Noord

 

• Kazerne Heiloo

 

De vrijwilligers van de brandweer Heiloo beschikken over een kazerne uit 1997. Het korps is opgericht in 1941. Naast de basis brandweerzorg, levert deze post èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een reserve tankautospuit, een personeel/materiaalwagen voor de verkenningseenheid en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Heiloo

 

• Kazerne Koedijk

 

De brandweer van Koedijk is gehuisvest in een kazerne uit 2001. Per jaar rukken de vrijwilligers ongeveer 90 keer uit. Naast de basis brandweerzorg, bemannen de leden ook het haakarmvoertuig met dompelpompcontainer. In verband met ruimtegebrek staat het voertuig op een andere locatie gestald. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer met 1.500 meter slang en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Koedijk

 

• Kazerne Limmen

 

De brandweerkazerne in Limmen is in gebruik sinds 2006. De vrijwilligers rukken per jaar ongeveer 40 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautspuit en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Limmen

 

• Kazerne Noord-Scharwoude

 

Sinds 2014 is er een brandweerpost gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein in Noord-Scharwoude. De vrijwilligers van deze post hebben de beschikking over een tankautospuit.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Schoorl

 

De brandweerkazerne in Schoorl is samen met de gemeentewerf gevestigd in een pand uit 1994. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een terreinvaardige personeel/materiaalwagen en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Schoorl

 

• Kazerne Stompetoren

 

De brandweer Stompetoren is opgericht in 2008 na het samenvoegen van de korpsen in Driehuis, Oterleek en Schermerhorn. De huidige kazerne is in gebruik sinds 2014. De vrijwilligers beschikken over een tankautospuit, een haakarmvoertuig met ademluchtcontainer en een dienstbus.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Stompetoren (gesloten)

 

Deze voormalige kazerne werd opgeleverd in 2004 en in gebruik genomen in 2008. In het begin was ook de gemeentewerken in het pand ondergebracht. De kazerne is in 2014 door de brandweer verlaten. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als bedrijfspand.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Stompetoren gesloten

 

• Kazerne Zuid-Scharwoude

 

De brandweer in Zuid-Scharwoude is ondergebracht in een kazerne uit 1973. Het gebouw maakt onderdeel uit van het voormalige gemeentehuis en de huisvesting van de gemeentewerken. De vrijwilligers beschikken over een tankautospuit, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer, een personeel/materiaalwagen, een dienstbus en een reddingsboot op trailer.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Zuid Scharwoude

 

District West-Friesland

 

• Kazerne Abbekerk

 

De brandweer in Abbekerk beschikt over een kazerne uit 1970. De vrijwilligers van het korps beschikken over een tankautospuit.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Abbekerk

 

• Kazerne Andijk

 

De brandweer in Andijk is opgericht in 1945. De huidige kazerne aan de rand van het dorp is in gebruik sinds 7 juni 2003. De vrijwilligers beschikken over een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Andijk

 

• Kazerne Avenhorn

 

De brandweer in Avenhorn bestaat uit 20 vrijwilligers. De huidige kazerne is in gebruik sinds 2014 en is vast gebouwd aan het pand van een jeugdhulp instelling. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Avenhorn (gesloten)

 

De voormalige kazerne is in gebruik geweest van 1969 tot 2014. Bij het moment van sluiten, was de kazerne verouderd en te klein. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als bedrijfspand.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Avenhorn gesloten

 

• Kazerne Berkhout

 

De 20 vrijwilligers van de brandweer in Berkhout beschikken over een kazerne uit 1993. Naast de basis brandweerzorg, levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Berkhout

 

• Kazerne Blokker

 

De brandweer in Blokker bestaat uit 21 vrijwilligers en deze beschikken over een kazerne uit 2000. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Blokker

 

• Kazerne Bovenkarspel

 

Sinds 1976 stond deze brandweerpost bekend als de kazerne Stede Broec. Dit kwam voort uit een fusie van de brandweerkorpsen Bovenkarspel en Grootebroek. Omdat de naam van de kazerne dezelfde moet zijn als de plaats waar deze gesitueerd is, heet deze post tegenwoordig kazerne Bovenkarspel. De kazerne is in april 2008 geopend en is gelegen op een klein industrieterrein. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een reserve tankautospuit voor oefeningen, een haakarmvoertuig met dompelompcontainer en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Bovenkarspel

 

• Kazerne Enkhuizen

 

De brandweer in de havenstad Enkhuizen is sinds 1995 gehuisvest in een kazerne aan de Gerard Brandtweg. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 200 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een tankautospuit voor de jeugdbrandweer, een redvoertuig en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Enkhuizen

 

• Kazerne Hem/Venhuizen

 

De 16 vrijwilligers van de brandweerpost Hem-Venhuizen beschikken over een kazerne welke is geopend in augustus 2009. De bouw van de kazerne verliep destijds niet geheel vlekkeloos. Voor de oplevering heeft er brand gewoed in het pand en tijdens een zware storm stortte er een complete muur in. Het gebouw is gelegen tussen de dorpen Hem en Venhuizen. Aan voertuigen beschikt de post over een tankautospuit, een reserve tankautospuit voor oefeningen en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Hem Venhuizen

 

• Kazerne Hoogwoud (gesloten)

 

Deze kazerne is in gebruik geweest tot juni 2010. Door het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne in Opmeer en het samenvoegen van de posten Hoogwoud en Opmeer kon deze kazerne gesloten worden.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Hoogwoud gesloten

 

• Kazerne Hoorn

 

De brandweerkazerne aan de rand van de binnenstad wordt bemand door zowel beroepspersoneel als vrijwilligers. Tijdens kantooruren wordt de uitruk verzorgd door een beroepsploeg. Alle overige voertuigen en tijdens avond, nachten en weekenden rukken de vrijwilligers uit. Naast de basis brandweerzorg levert deze ploeg èèn van de drie duikteams in de regio. Daarnaast wordt ook de arbeidshygiëne voor het district vanuit deze kazerne verzorgd. De kazerne is in gebruik sinds 2001. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een reserve tankautospuit, een redvoertuig, een waterongevallenvoertuig, twee logistiek voertuigen, een personeel/materiaalwagen en twee dienstauto’s.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Hoorn

 

• Kazerne Hoorn-Grote Waal (gesloten)

 

Om te zorgen voor een betere spreiding van de brandweerzorg en de bezetting van de vrijwilligers op de overige posten, is in 2008 besloten de kazerne te sluiten. Ten tijde van sluiting in 2010, stond er op deze kazerne een tankautospuit gestationeerd.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Hoorn Grote Waal gesloten

 

• Kazerne Hoorn-noord (gesloten)

 

Om te zorgen voor een betere spreiding van de brandweerzorg en de bezetting van de vrijwilligers op de overige posten, is in 2008 besloten de kazerne te sluiten. Ten tijde van sluiting in 2010, stond er op deze kazerne een tankautospuit gestationeerd.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Hoorn noord gesloten

 

• Kazerne Hoorn-Risdam (gesloten)

 

Om de dekking van de brandweerzorg te verbeteren is in 2011 de kazerne in de wijk Risdam gesloten. De vrijwilligers zijn samengegaan met de vrijwilligers van Zwaag. Op dat moment werd ook de nieuwe kazerne Zwaag op industrieterrein ‘De Oude Veiling’ in gebruik genomen. Op deze kazerne stond een tankautospuit gestationeerd.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Hoorn Risdam gesloten

 

• Kazerne Medemblik

 

De brandweerpost in Medemblik wordt bemand door 21 vrijwilligers. De kazerne op het industrieterrein is in gebruik sinds 1991. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een reserve tankautospuit, een tankautospuit voor de jeugdbrandweer, een dienstauto en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Medemblik

 

• Kazerne Midwoud (gesloten)

 

Deze brandweerpost is opgeheven in 2008. Na de opheffing zijn de vrijwilligers samengegaan met de collega’s in Nibbixwoud. Op de kazerne stond een tankautospuit gestationeerd. Tegenwoordig is er een kleine fitnesscentrum in het gebouw gehuisvest.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Midwoud gesloten

 

• Kazerne Nibbixwoud

 

De brandweerkazerne aan de Ganker is in gebruik sinds 2011. De vrijwilligers van de post beschikken over een tankautospuit en een dienstbus.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Nibbixwoud (gesloten)

 

Deze voormalige kazerne is in gebruik geweest tot 2011. Het gebouw was verouderd en door de samenvoeging met Midwoud te klein geworden. Na de sluiting is de kazerne omgebouwd tot woning.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Nibbixwoud gesloten

 

• Kazerne Obdam

 

De brandweer in het dorp Obdam is opgericht in 1950. Aan deze post is een groep van 20 vrijwilligers verbonden. Naast de basis brandweerzorg leveren zij ook de bemanning van de mobiele commando unit. Dit voertuig wordt regionaal ingezet ten behoeve van de coördinatie tijdens grote incidenten. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een mobiele commando unit en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Obdam

 

• Kazerne Opmeer

 

Deze brandweerpost is operationeel sinds 5 juni 2010. De post is ontstaan door de samenvoeging van de posten Hoogwoud en Opmeer. De kazerne staat naast het voormalige Scheringa Museum wat later omgebouwd is tot een wooncomplex. Naast de basis brandweerzorg, levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Ook wordt de bemanning geleverd voor het specialistische blusvoertuig dat op de kazerne staat gestationeerd. De vrijwilligers van de post beschikken over een tankautospuit, een tankautospuit voor de jeugdbrandweer, een specialistisch blusvoertuig en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Opmeer

 

• Kazerne Opmeer (gesloten)

 

Deze kazerne is operationeel geweest tot 2010. Na de sluiting zijn de vrijwilligers samen gegaan met de collega’s uit Hoogwoud en werd er uitgerukt vanuit de nieuwe kazerne in Opmeer. De kazerne is omgebouwd tot woningen.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Opmeer gesloten

 

• Kazerne Ursem

 

De brandweer in Ursum is opgericht in 1941. Enige tijd was er sprake van om de post op te heffen in 2025. Na veel tegenstand is besloten de post in stand te houden. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1993 en in deze kazerne staat een tankautospuit gestald.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Ursem

 

• Kazerne Wervershoof

 

De brandweer van Wervershoof is opgericht in 1823. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 1900. De vrijwilligers van deze post beschikken over een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Wervershoof

 

• Kazerne Westwoud

 

Sinds 2000 beschikt de brandweer in Westwoud over een kazerne gelegen tussen Westwoud en Hoogkarspel. Naast de basis brandweerzorg, levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Westwoud

 

• Kazerne Wognum

 

De kazerne in Wognum stamt uit 1991 en is gelegen aan de rand van het dorp. De ruim 20 vrijwilligers rukken per jaar ongeveer 120 keer uit. Naast de basis brandweerzorg hebben de vrijwilligers het specialisme technische hulpverlening. Op de kazerne staan een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig met kraan en een dienstbus gestationeerd.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Wognum

 

• Kazerne Zwaag

 

De brandweerkazerne op industrieterrein ‘De Oude Veiling’ in Zwaag is geopend op 11 februari 2012. Op deze dag werden ook de posten Risdam en Zwaag samengevoegd tot een vrijwilligersgroep van ongeveer 40 personen. Per jaar rukken de vrijwilligers ongeveer 130 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstauto.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Zwaag (gesloten)

 

Deze brandweerkazerne is in gebruik geweest van 1977 tot 2012. Na de sluiting zijn de vrijwilligers samengevoegd met de vrijwilligers van Risdam en ondergebracht op de nieuwe kazerne aan ‘De Oude Veiling’. Het pand is tegenwoordig in gebruik als bedrijfspand.

 

regio Noord-Holland Noord brandweerkazerne brandweer Zwaag gesloten