Regio 6 Noord- en Oost-Gelderland (Laatste update: 27-09-2023)

 

De brandweer in de regio Noord- en Oost-Gelderland, onderdeel van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, bestaat uit 56 brandweerposten. Het werkgebied bestaat uit een gedeelte van de provincie Gelderland onderverdeeld in 22 gemeente. Het gebied beslaat een oppervlakte van 3.000 vierkante kilometer en er wonen ruim 870.000 inwoners.

 

Naast de basis brandweerzorg is de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, samen met de Koninklijke Luchtmacht en het IFV, onderdeel van het (Fire Bucket Operations) FBO-bijstandsteam. Dit team verzorgd en coördineert bluswerkzaamheden doormiddel van militaire helikopters in binnen en buitenland.

 

Alle posten zijn standaard voorzien van een (terreinvaardige) tankautospuit. Aanvullende voertuigen zoals redvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen e.d. zijn strategisch verdeeld over de regio. De alarmering wordt verzorgd vanuit de Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. De meldkamer is ontstaan in 2023 door de samenvoeging van de meldkamers in Apeldoorn, Arnhem, Hengelo en Nijmegen.

 

Alle voertuigen van de verschillende posten kunt u op deze website bekijken.

 

District Achterhoek-noord

 

• Kazerne Almen

 

De huidige kazerne aan de rand van het dorp is in gebruik sinds april 2023. De kazerne is volgens de huidige eisen gebouwd en beschikt over zonnepanelen en een warmtepomp. De post wordt bemand door 18 vrijwilligers. Naast de basis brandweerzorg levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen voor de verkenningseenheid, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Almen

 

• Kazerne Almen (gesloten)

 

Deze voormalige kazerne in het midden van het dorp deed dienst van 1970 tot april 2023. Het pand was te klein en voldeed daarnaast niet meer aan de huidige ARBO eisen. Hierdoor werd in 2020 besloten een nieuwe kazerne te bouwen aan de rand van het dorp.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Almen gesloten

 

• Kazerne Barchem

 

De brandweerkazerne is in gebruik sinds 2006 en is gelegen midden in het dorp tegenover de begraafplaats. De vrijwilligers beschikken over een tankautospuit.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Barchem

 

• Kazerne Borculo

 

De brandweer in Borculo is sinds 2002 samen met de politie en het Rode Kruis ondergebracht in het huidige verzamelgebouw. De 21 vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Borculo

 

• Kazerne Eibergen

 

De kazerne van de brandweer in Eibergen is in gebruik sinds 1998. Het gebouw is opgebouwd uit twee voertuigenstallingen met daar tussenin een bouwdeel met de kantine, omkleedruimte e.d. De vrijwilligers van het korps rukken jaarlijks ongeveer 90 keer uit. Naast de basis brandweerzorg levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een tankwagen en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Eibergen

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Eibergen

 

• Kazerne Gorssel

 

De brandweerkazerne van Gorssel is in gebruik sinds 1997. De kazerne is gelegen in een hofje met daarin ook het pand van de gemeentewerken en een huisartsenpost. Per jaar rukken de vrijwilligers ongeveer 75 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen met slangenvoorraad, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Gorssel

 

• Kazerne Hengelo

 

De brandweer in Hengelo is samen met de gemeentewerken gevestigd in een pand op het industrieterrein ten zuiden van het dorp. Het gebouw is in gebruik sinds 2017. Naast de basis brandweerzorg, rukken de vrijwilligers ook uit met de veetakel installatie voor het redden van groot vee. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een personeel/materiaalwagen met slangenvoorraad, een dienstbus, een motorspuitaanhanger en een aanhanger met veetakel installatie.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Hengelo

 

• Kazerne Laren

 

De huidige brandweerkazerne is in gebruik sinds april 2002. Per jaar rukken de 18 vrijwilligers ongeveer 60 keer uit. Op de post staan een terreinvaardige tankautospuit, een tankwagen en een dienstbus gestationeerd.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Laren

 

• Kazerne Lochem

 

De huidige kazerne stamt uit 1996 en is gelegen midden in de stad Lochem. De vrijwilligers van deze post beschikken over een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen, een dienstauto en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Lochem

 

• Kazerne Neede

 

De huidige kazerne is in gebruik sinds 2001 en is gelegen op het industrieterrein aan de rand van het dorp. Tot 2004 maakte de post Neede onderdeel uit van de veiligheidsregio Twente. De post wordt bemand door 22 vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen met slangenvoorraad, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Neede

 

• Kazerne Ruurlo

 

Deze brandweerkazerne is in gebruik sinds 1992 en is in 2015 gerenoveerd. Per jaar rukken de vrijwilligers ongeveer 60 keer uit. Naast de basis brandweerzorg, rukken de vrijwilligers ook uit met de veetakel installatie voor het redden van groot vee. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, personeel/materiaalwagen met slangenvoorraad, een dienstbus, een motorspuit aanhanger en een aanhanger met veetakel installatie.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Ruurlo

 

• Kazerne Steenderen

 

De brandweerkazerne op het industrieterrein van Steenderen is in gebruik sinds 1995. Naast de basis brandweerzorg leveren de vrijwilligers van deze post een verkenningseenheid en een oppervlakte reddingsteam dat regionaal kan worden ingezet. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen voor het oppervlakte reddingsteam, een personeel/materiaalwagen, een reddingsboot op trailer en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Steenderen

 

• Kazerne Vorden

 

Deze vrijstaande kazerne langs de rondweg van Vorden is in gebruik sinds 2009. De 24 vrijwilligers beschikken over een terreinvaardige tankautospuit, een tankwagen, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Vorden

 

• Kazerne Zelhem

 

De brandweer in Zelhem is sinds 1981 ondergebracht in een kazerne gelegen op het industrieterrein. Het gebouw is in 2021 gerenoveerd. De 22 vrijwilligers van de post beschikken over een terreinvaardige tankautospuit, een personeel/materiaalwagen met slangenvoorraad, een hulpverleningsvoertuig, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Zelhem

 

• Kazerne Zutphen

 

De brandweer in Zutphen is opgericht in 1873. De huidige kazerne is geopend op 18 april 1991 en is gelegen aan de provinciale weg in het midden van de stad. Voor de opening van deze kazerne beschikte het korps over een kazerne welke in gebruik werd genomen tijdens de oprichting van het korps in 1873. In eerste instantie werd de post alleen bemand door vrijwilligers. Vanaf 1951 is er een kleine beroepsbezetting geïnstalleerd welke de eerste uitruk bemannen. Naast de basis brandweerzorg leveren de vrijwilligers van deze post èèn van de oppervlaktereddingsteams van de regio. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een reserve tankautospuit, een redvoertuig, een hulpverleningsvoertuig en een personeel/materiaalwagen voor het oppervlaktereddingsteam. Daarnaast zijn er nog aanwezig een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer, twee personeel/materiaalwagens, twee dienstauto’s en een reddingsboot op trailer.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Zutphen

 

District Achterhoek-zuid

 

• Kazerne Aalten

 

In Aalten is de brandweer sinds 2004 ondergebracht in een pand waarin tevens het gezondheidscentrum gevestigd is. Naast de basis brandweerzorg levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Ook rukken de vrijwilligers uit met de veetakel installatie voor het redden van groot vee. De 24 vrijwilligers beschikken over twee tankautospuiten, een tankwagen, een personeel/materiaalwagen voor de verkenningseenheid, een personeel/materiaalwagen, een dienstbus, een motorspuitaanhanger en een aanhanger met veetakel installatie.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Aalten

 

• Kazerne Bergh ('s-Heerenberg)

 

De brandweerkazerne Bergh, in ’s-Heerenberg vlakbij de Duitse grens, is in gebruik sinds 1981. Naast de basis brandweerzorg levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. De 28 vrijwilligers van deze post beschikken over een tankautospuit, een terreinvaardige tankautospuit, een tankwagen, een personeel/materiaalwagen voor de verkenningseenheid en een dienstbus.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Bergh s-Heerenberg

 

• Kazerne Didam

 

Sinds februari 2022 is de brandweer van Didam ondergebracht in een moderne kazerne langs de provinciale weg aan de rand van het dorp. Het pand is duurzaam gebouwd en daarnaast op een betere locatie gelegen dan de oude kazerne. Vanaf deze post kan makkelijker uitgerukt worden dan vanaf de oude locatie in het centrum. De 24 vrijwilligers beschikken over een tankautospuit, een terreinvaardigde tankautospuit, drie personeel/materiaalwagens, een dienstauto en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Didam

 

• Kazerne Didam (gesloten)

 

Deze kazerne werd in 1958 geopend en in 1981 verbouwd. De kazerne is uit dienst gegaan in februari 2022. Destijds is overwogen om de kazerne te moderniseren. Maar door de staat en locatie van het gebouw is besloten een nieuwe kazerne te bouwen aan de rand van het dorp. Deze kazerne is in 2023 gesloopt.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Didam gesloten

 

• Kazerne Dinxperlo

 

Dinxperlo is een dorp wat grens Duitsland. De plaats is verweven met het Duitse dorp Suderwick. De grens loopt dwars door de bebouwde kom. In beide dorpen is een brandweerpost gevestigd. Omdat de posten zo dicht bij elkaar liggen, is er een onderzoek gaande om te kijken of beide posten samengevoegd kunnen worden. Tegenwoordig wordt er bij sommige incidenten al vanaf twee zijden uitgerukt. Daarnaast verzorgd de post Dinxperlo tijdens kantooruren, samen met de beroeps collega’s uit het Duitse Bocholt, regelmatig de eerste uitruk voor het dorp Suderwick. Dit komt door de soms matige bezetting van de collega’s in Suderwick. De 24 vrijwilligers beschikken over twee tankautospuiten en een dienstbus.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Dinxperlo

 

• Kazerne Doetinchem

 

De brandweer in Doetinchem is opgericht op 11 juni 1890 en maakt sinds 2015 gebruik van de huidige kazerne. De bezetting van de post wordt verzorgd door dagdienst personeel, kazerneploegen en vrijwilligers. De dagdienst en de dienstdoende kazerneploeg zorgen ervoor dat de eerste tankautospuit altijd bemand is. Hierdoor is er 24 uur per dag een ploeg op de kazerne aanwezig. De vrijwilligers rukken uit met de overige voertuigen. Ook bemannen de vrijwilligers de mobiele commando unit welke wordt ingezet in het oostelijk deel van de regio. Per jaar wordt er ongeveer 400 keer uitgereden voor incidenten. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een redvoertuig, een watertankwagen, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer, een mobiele commando unit een personeel/materiaalwagen, een dienstbus en twee dienstauto’s.

 

Sinds 2019 is ook de logistieke eenheid “oost” ondergebracht op de post. Deze was voorheen gestationeerd op de kazerne in Wehl. De logistieke eenheid geeft ondersteuning bij grotere incidenten en verzorgen onder andere de arbeidshygiëne, verzorging en brandstof. Op de post staan voor deze eenheid de volgende voertuigen gestationeerd: twee vrachtwagens, een haakarmvoertuig met diverse containers, een personeel/materiaalwagen, een dienstauto en een brandstofaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Doetinchem

 

• Kazerne Gendringen

 

De vrijwilligers van de brandweer in Gendringen zijn ondergebracht in een complex wat eerst in gebruik was als gemeentewerf. Per jaar wordt er vanuit deze post ongeveer 100 keer uitgerukt. Naast de basis brandweerzorg leveren de vrijwilligers van deze post èèn van de oppervlaktereddingsteams van de regio. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een personeel/materiaalwagen voor het oppervlaktereddingsteam, een dienstbus, een reddingsboot op trailer en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Gendringen

 

• Kazerne Groenlo

 

Deze kazerne aan de rand van Groenlo is in gebruik sinds 1965. De 25 vrijwilligers rukken per jaar ongeveer 80 keer uit. Naast de basis brandweerzorg leveren de vrijwilligers van deze post èèn van de oppervlaktereddingsteams van de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een reserve tankautospuit, een tankwagen, een dienstbus voor het oppervlaktereddingsteam en een dienstbus.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Groenlo

 

• Kazerne Lichtenvoorde

 

De brandweer van Lichtenvoorde is ondergebracht in een kazerne uit 1980. In 2008 is het gebouw gerenoveerd en kreeg het onder andere nieuwe overheaddeuren. De vrijwilligers van de post beschikken over een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig met kraan en een dienstbus.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Lichtenvoorde

 

• Kazerne Silvolde

 

De brandweer in Silvolde bestaat uit 21 vrijwilligers welke gebruik maken van een kazerne uit 1988. Per jaar rukken zij ongeveer 60 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, personeel/materiaalwagen met slangenvoorraad, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Silvolde

 

• Kazerne Varsseveld

 

De kazerne van de brandweer Varsseveld is in gebruik sinds 1973 en in 2009 grondig verbouwd. Aan de kazerne vast zit het pand van de ambulancedienst. De vrijwilligers van deze post beschikken over een tankautospuit, personeel/materiaalwagen met slangenvoorraad, een gereedschap/materiaalwagen van de technische dienst, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Varsseveld

 

• Kazerne Wehl

 

Deze kazerne is sinds 2004 de thuisbasis van de brandweer in Wehl. De vrijwilligers van deze post rukken per jaar ongeveer 30 keer uit. Naast de basis brandweerzorg rukken de vrijwilligers ook uit met de veetakel installatie voor het redden van groot vee. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een gereedschap/materiaalwagen voor het vervoeren van de veetakel installatie en een dienstbus.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Wehl

 

• Kazerne Winterswijk

 

De brandweer van Winterswijk is opgericht in 1904. De kazerne is in gebruik sinds mei 2000 en licht op het industrieterrein aan de rand van het dorp. Omdat Winterswijk vlak bij Duitsland gelegen is, wordt er soms geoefend en uitgerukt met de collega’s uit Oeding. Op deze kazerne staan de volgende voertuigen gestald: twee tankautospuiten, een redvoertuig, een tankwagen, een hulpverleningsvoertuig, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer, twee dienstbussen en een dienstauto.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Winterswijk

 

District Apeldoorn

 

• Kazerne Apeldoorn-Beemte (gesloten)

 

In verband met het anders organiseren van de brandweerzorg in Apeldoorn is deze brandweerpost opgeheven in 2011. Het gebouw is tegenwoordig in gebruik als ambulancepost. Ten tijde van opheffen beschikte de vrijwilligers over een terreinvaardige tankautospuit.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Apeldoorn Beemte gesloten

 

• Kazerne Apeldoorn-centrum

 

De brandweerkazerne in het centrum van Apeldoorn is in gebruik sinds 1994. De kazerne wordt 24 uur per dag bezet door 8 personen. Deze beroepsbezetting is verdeeld in een drie ploegensysteem en wordt aangevuld door vrijwilligers. De beroepsploeg bezet de tankautospuit, de hoogwerker en het hulpverleningsvoertuig. Alle overige voertuigen worden bemand door vrijwilligers. Per dag wordt er ongeveer 2 a 3 keer uitgerukt. Naast de basis brandweerzorg is deze bezetting van deze post ook gespecialiseerd in ongevallen met gevaarlijke stoffen. Daarnaast wordt ook de bezetting van de mobiele commando unit geleverd. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een terreinvaardige tankautospuit, een reserve tankautospuit, een tankautospuit van de jeugdbrandweer, een redvoertuig, een tankwagen eb een hulpverleningsvoertuig. Daarnaast staan er nog twee haakarmvoertuigen met diverse containers, een mobiele commando unit, een personeel/materiaalwagen en twee dienstauto’s.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Apeldoorn centrum

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Apeldoorn centrum

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Apeldoorn centrum

 

• Kazerne Apeldoorn-De Maten

 

Deze kazerne in het zuidoosten van Apeldoorn is in gebruik sinds 1987. De kazerne zit vast gebouwd aan een bedrijfspand waarin een fysiopraktijk is gevestigd. De vrijwilligers van deze post rukken alleen uit in de avonden, nachten, weekenden en feestdagen. Op de dag wordt het gebied bedient door de post Apeldoorn-zuid. In de avonden, nachten en weekenden is het omgedraaid en rukken de vrijwilligers van deze post uit naar het gebied van Apeldoorn-zuid. In de kazerne staat een tankautospuit gestationeerd.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Apeldoorn De Maten

 

• Kazerne Apeldoorn-Eendracht (gesloten)

 

In verband met het anders organiseren van de brandweerzorg in Apeldoorn is deze brandweerpost opgeheven in 2008. Het gebouw is tegenwoordig in gebruik als bedrijfspand. Ten tijde van opheffen beschikte de vrijwilligers over een terreinvaardige tankautospuit.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Apeldoorn Eendracht gesloten

 

• Kazerne Apeldoorn-zuid

 

De brandweerpost Apeldoorn-zuid is ondergebracht in een bedrijfsverzamelgebouw welke in gebruik is sinds 2013. In het pand zitten onder andere enkele gemeentelijke diensten, de regionale werkplaats waarin de brandweervoertuigen worden onderhouden en een ambulancepost. De aanwezige tankautospuit wordt bemand door het dagdienst personeel wat werkzaam is in de werkplaats. Buiten kantooruren wordt het verzorgingsgebied bemand door de vrijwilligers van Apeldoorn-De Maten.

 

Naast de dagdienst is ook de logistieke eenheid west ondergebracht op deze kazerne. De logistieke eenheid geeft ondersteuning bij grotere incidenten en verzorgen onder andere de arbeidshygiëne, verzorging en brandstof. De verzorgingsgroep bestaat al sinds 9 oktober 1989. Het wagenpark van deze eenheid bestaat uit: twee haakarmvoertuigen met diverse containers, een vrachtwagen, drie personeel/materiaalwagens en een dienstbus.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Apeldoorn zuid

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Apeldoorn zuid

 

• Kazerne Beekbergen

 

De brandweer in Beekbergen maakt gebruik van een kazerne uit 1984. In het verleden was er in het pand ook een politiebureau ondergebracht. De vrijwilligers van deze post rukken op jaarbasis ongeveer 50 keer uit. Hiervoor hebben zij de beschikking over een terreinvaardige tankautospuit.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Beekbergen

 

• Kazerne Brummen

 

Sinds 1986 geeft deze kazerne onderdak aan de vrijwilliger brandweer van Brummen. Per jaar rukken de vrijwilligers van deze post ongeveer 40 keer uit. Aan voertuigen hebben zij de beschikking over een terreinvaardige tankautospuit en een tankwagen.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Brummen

 

• Kazerne Eerbeek

 

Deze brandweerkazerne is in gebruik sinds 2003. De vrijwilligers van deze post hebben de beschikking over een terreinvaardige tankautospuit.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Eerbeek

 

• Kazerne Hoenderloo

 

De brandweerkazerne in Hoenderloo werd in gebruik genomen in 1989. Het gebouw is in 2021 gerenoveerd. De vrijwilligers van deze post beschikken over een terreinvaardige tankautospuit en rukken jaarlijks ongeveer 30 keer uit.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Hoenderloo

 

• Kazerne Hoog Soeren

 

In het dorp Hoog Soeren, midden op de Veluwe, beschikt met over een brandweerkazerne uit 1989. De 14 vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 20 keer uit. Hiervoor hebben zij de beschikking over een terreinvaardige tankautospuit.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Hoog Soeren

 

• Kazerne Klarenbeek

 

De brandweer in Klarenbeek is opgericht op 17 maart 1948. De 21 vrijwilligers van deze post rukken op jaarbasis ongeveer 40 keer uit. Naast de basis brandweerzorg rukken de vrijwilligers ook uit met de veetakel installatie voor het redden van groot vee. De kazerne stamt uit 1967. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit en een aanhanger met veetakel installatie.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Klarenbeek

 

• Kazerne Loenen

 

In Loenen op de Veluwe beschikt de brandweer over een kazerne uit 1990. Het korps is opgericht op 31 maart 1912 en rukt jaarlijks ongeveer 60 keer uit. De vrijwilligers van deze post beschikken over een terreinvaardige tankautospuit.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Loenen

 

• Kazerne Terwolde

 

De brandweerkazerne van Terwolde is in gebruik sinds 1997. Naast de basis brandweerzorg levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. De 19 vrijwilligers beschikken over een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen voor de verkenningseenheid.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Terwolde

 

• Kazerne Twello

 

De brandweerkazerne in Twello stamt uit 1984 en wordt bemand door 25 vrijwilligers. In het verzorgingsgebied van deze post ligt het vliegveld Teuge. Voor incidenten op dit vliegveld is een speciaal voertuig aanwezig met extra water en schuim. Tevens kan deze gebruikt worden bij bosbranden. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een terreinvaardige tankautospuit voor het vliegveld en natuurbranden, personeel/materiaalwagen met slangenvoorraad, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Twello

 

• Kazerne Uddel

 

De brandweer in Uddel is opgericht op 11 juni 1934. De huidige kazerne werd geopend op 28 april 2007. Deze is gebouwd op de locatie van de vorige kazerne die te klein was geworden. De 21 vrijwilligers van deze post rukken op jaarbasis ongeveer 100 keer uit. Hierbij zitten ook een aantal uitrukken met de first responder eenheid ter assistentie aan de ambulance. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardigde tankautospuit, een tankwagen en een dienstbus voor de first responder taken.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Uddel

 

• Kazerne Ugchelen

 

De brandweer in Ugchelen is opgericht op 8 februari 1898. De kazerne waar men gebruik van maakt stamt uit de jaren 60 en biedt onderdak aan de terreinvaardige tankautospuit. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 80 keer uit.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Ugchelen

 

• Kazerne Voorst

 

De brandweer in Voorst bestaat uit 17 leden die jaarlijks ongeveer 30 keer uitrukken. De brandweerkazerne stamt uit 1956 en biedt onderdak aan de terreinvaardige tankautospuit.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Voorst

 

District Veluwe

 

• Kazerne Elburg

 

Deze kazerne is gelegen aan de rand van de stad en in gebruik sinds 2000. Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich de remise, de kleedruimte met douches en toiletten en een magazijn. Op de eerste etage zijn de kantine, een lesruimte en kantoren gevestigd. De post wordt bemand door 32 vrijwilligers en deze hebben de beschikking over twee terreinvaardige tankautospuiten, een redvoertuig, een hulpverleningsvoertuig, een slangenwagen, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Elburg

 

• Kazerne Elspeet

 

Deze kazerne werd geopend op 13 juni 2014. Aan deze post zijn 19 vrijwilligers verbonden. Naast de basis brandweerzorg rukken de vrijwilligers sinds 2006 ook als FRB-team (First Responder Brandweer) uit. Na een melding van hartfalen in Elspeet en omgeving rukken de vrijwilligers uit met een AED en zijn meestal sneller ter plaatse dan een ambulance. Ook ruk de post uit met de veetakel installatie voor het redden van groot vee. Per jaar rukt de post ongeveer 100 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een terreinvaardige personeel/materiaalwagen, een dienstauto en een aanhanger met veetakel installatie.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Elspeet

 

• Kazerne Elspeet (gesloten)

 

Deze kazerne is in gebruik geweest sinds de jaren ’50 tot juni 2014. Het pand stamt uit 1894. Tegenwoordig is het historisch museum in het gebouw gevestigd.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Elspeet gesloten

 

• Kazerne Epe

 

De 25 vrijwilligers van de brandweerpost Epe beschikken over een kazerne welke is geopend in september 2015. Het gebouw is gebouwd op de locatie van de voormalige gemeentewerf. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een bosbrandvoertuig en een tankwagen.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Epe

 

• Kazerne Epe (gesloten)

 

Onder het gemeentehuis in Epe was van 1971 tot september 2015 de brandweerkazerne gesitueerd. Het pand was te klein geworden en uitbreiding op dezelfde locatie bleek niet mogelijk. Na het vertrek van de brandweer is de kazerne omgebouwd en onderdeel geworden van het gemeentehuis.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Epe gesloten

 

• Kazerne Ermelo

 

De brandweerskazerne van Ermelo gelegen op een klein industrieterrein is in gebruik sinds 1991. Aan deze post zijn 35 vrijwilligers verbonden en zij rukken jaarlijks ongeveer 250 keer uit. Naast de basis brandweerzorg levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit twee terreinvaardige tankautospuiten, een tankautospuit voor de jeugdbrandweer, een slangenwagen, een tankwagen, een voertuig voor de verkenningseenheid, een personeel/materiaalwagen, een dienstauto en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Ermelo

 

• Kazerne Harderwijk

 

De brandweer van Harderwijk is opgericht in 1898. De huidige kazerne is officieel geopend in november 2013. Daarvoor beschikte men over een gebouw uit 1973. Naast de basis brandweerzorg leveren de vrijwilligers sinds 1973 èèn van de duikteams van de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een terreinvaardige tankautospuit, een tankautospuit voor de jeugdbrandweer, een redvoertuig, een hulpverleningsvoertuig met kraan, een waterongevallenvoertuig, een personeel/materiaalwagen, een dienstbus en een reddingsboot op trailer.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Harderwijk

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Harderwijk

 

• Kazerne Hattem

 

Deze kazerne is in gebruik sinds 1982 en werd in 2009 volledig gerenoveerd en vergroot. Tot 2011 maakte de post onderdeel uit van de regio IJsselland. Per 1 januari 2012 is deze post overgegaan naar de veiligheidsregio noord- en oost-Gelderland. De post wordt bemand door 27 vrijwilligers en zij rukken jaarlijks ongeveer 110 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een tankwagen en een dienstauto.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Hattem

 

• Kazerne Hattemerbroek (gesloten)

 

De kazerne aan de Middeldijk in Hattemerbroek is in gebruik geweest van 1981 tot 2016. De post was verouderd en moest verplaatst worden om sneller te kunnen uitrukken naar zowel Hattemerbroek als Wezep. Door de verhuizing is ook de kazerne naam gewijzigd in Wezep.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Hattemerbroek

 

• Kazerne Heerde

 

De brandweer in Heerde is opgericht in 1924 en beschikt tegenwoordig over een kazerne uit 2008. Per jaar wordt er vanuit deze post ongeveer 100 keer uitgerukt. Naast de basis brandweerzorg leveren de vrijwilligers van deze post èèn van de oppervlaktereddingsteams van de regio. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een hulpverlening/oppervlaktereddingsvoertuig, een dienstbus en een reddingsboot op trailer.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Heerde

 

• Kazerne Hierden

 

De brandweer van Hierden is opgericht in 1898. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1950 en in 2008 volledig gerenoveerd en vergroot. De kazerne is toen uitgebreid met een instructieruimte en sanitaire voorzieningen. De heropening vond plaats op 2 september 2008. De vrijwilligers van deze post beschikken over een terreinvaardige tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Hierden

 

• Kazerne Nunspeet

 

De brandweer van Nunspeet werd opgericht in 1868. Tegenwoordig bestaat het korps uit 34 vrijwilligers en zij rukken jaarlijks ongeveer 170 keer uit. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1996 en zal over niet al te lange tijd gemoderniseerd worden. Dit gebouw geeft onderdak aan de twee terreinvaardige tankautospuiten, een tankwagen, een haakarmvoertuig met watertransportsyteem, een personeel/materiaalwagen, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Nunspeet

 

• Kazerne Oene

 

De vrijwilligers van deze post hebben de beschikking over een kazerne uit 1950. Naast de basis brandweerzorg rukken de vrijwilligers ook uit met de veetakel installatie voor het redden van groot vee. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit en een aanhanger met veetakel installatie.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Oene

 

• Kazerne Oldebroek

 

Deze kazerne is in gebruik sinds 1981 en zal begin 2024 vervangen worden voor een nieuw gebouw op een andere locatie. Het huidige gebouw is ongunstig gelegen en verouderd. Naast de basis brandweerzorg levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. De 22 vrijwilligers beschikken over een terreinvaardige tankautospuit, een tankwagen, een voertuig voor de verkenningseenheid en een dienstbus.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Oldebroek

 

• Kazerne Oldebroek (nieuwbouw)

 

In de zomer van 2023 is gestart met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Zuiderzeestraat in Oldebroek. Naar verwachting zal het gebouw begin 2024 worden opgeleverd.

 

• Kazerne Artillerie Schietkamp Oldebroek

 

De defensiebrandweer is opgericht in 1992 en bestaat uit een commandant en 39 beroepsmedewerkers. De hoofdtaken van het brandweerkorps zijn het bestrijden van natuurbranden, helikopter- en vloeistofbranden en het leveren van basisbrandweerzorg voor zowel de legerplaats bij Oldebroek als de Luitenant-kolonel Tonnet Kazerne. De totale grootte van het verzorgingsgebied van 55 km2 kenmerkt zich door grote heidevelden, bos, helikopterlandingsplaatsen, twee legerkazernes en een munitiecomplex. Op de kazerne is altijd een ploeg van minimaal 11 medewerkers aanwezig. De kazerne is sinds 2005 in gebruik en bestaat uit een voertuigenhal met plaats voor 8 voertuigen, een ademluchtwerkplaats, een kleedruimte waar de uitrukkleding hangt en een verbindingsruimte. Op de bovenverdieping zijn de kantoren van de commandant, de plaatsvervangend commandant en de bevelvoerder van dienst te vinden. Ook is daar een scholingslokaal gesitueerd. Omdat de defensiebrandweer alleen op de kazerne aanwezig is tijdens diensturen zijn er geen slaapvertrekken of verblijfsruimten voor de medewerkers. Buiten de diensturen wordt de basisbrandweerzorg uitgevoerd door de brandweer van Elburg. De defensiebrandweer is gespecialiseerd in het bestrijden van natuurbranden. Met gemiddeld 180 uitrukken voor natuurbranden per jaar is er veel expertise aanwezig. Ook het wagenpark is hierop aangepast. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, vier terreinvaardige tankautospuiten, een tankwagen, een haakarmvoertuig met groot vermogen pomp en twee personeel/materiaalwagens.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer ASK Artillerie Schietkamp Oldebroek

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer ASK Artillerie Schietkamp Oldebroek

 

• Kazerne Putten

 

De brandweer van Putten werd opgericht in 1908 en beschikt tegenwoordig over 30 vrijwilligers. De kazerne ligt aan de Kelnarijstraat en werd in 1973 in gebruik genomen. In 1991 werd de kazerne uitgebreid met een 5e box en in 2014 vond een grondige renovatie van het gebouw plaats. Het wagenpark bestaat uit twee terreinvaardige tankautospuiten, een personeel/materiaalwagen en een dienstbus.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Putten

 

• Kazerne Vaassen

 

De brandweer van Vaassen werd opgericht op 16 september 1856. Het jaar 1999 is een zwart jaar in de geschiedenis van brandweer Vaassen. Na een langdurige onenigheid tussen de brandweerlieden en het gemeentebestuur, heeft het gemeentebestuur een ontslagaanvraag van de Vaassense brandweermensen geaccepteerd. De twee bevelvoerders die geen ontslag hadden gevraagd, zijn benoemd tot bevelvoerders van een nieuw te vormen korps. De vrijwilligers van het Apeldoornse korps "Beemte" boden aan om tijdelijk te helpen in deze noodsituatie. Door deze samenwerking kon de nieuwe brandweer Vaassen binnen drie weken na het ontslag weer op tijd bij een incident zijn. De vrijwilligers van de post rukken jaarlijks ongeveer 80 keer uit. De kazerne stamt uit 2003. Het wagenpark bestaat uit tankautospuit, een bosbrandvoertuig en een dienstbus.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Vaassen

 

• Kazerne Wapenveld

 

Deze kazerne is in gebruik sinds 1974. De vrijwilligers van de post beschikken over een terreinvaardige tankautospuit, een personeel/materiaalwagen met slangenvoorraad, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Wapenveld

 

• Kazerne Wezep

 

De brandweerpost Wezep was tot 2016 ondergebracht op de brandweerkazerne in Hattemerbroek. De verhuizing naar Wezep was nodig om in zowel Wezep als Hattemerbroek de wettelijke aanrijtijden van de brandweer te kunnen halen. Vanaf de kazerne in Hattemerbroek was dit niet langer mogelijk. De kazerne maakt onderdeel uit van het pand waar ook de gemeentewerken in is gehuisvest. Het gebouw werd geopend in april 2016. De vrijwilligers van de post beschikken over een terreinvaardige tankautospuit, een personeel/materiaalwagen met slangenvoorraad, een dienstauto en een motorspuitaanhanger.

 

regio Noord- en Oost-Gelderland brandweerkazerne brandweer Wezep gesloten