Regio 20 Midden- en West-Brabant (Laatste update: 30-09-2011)

 

District Midden

 

• Kazerne Alphen

 

De brandweer van Alphen heeft de beschikking over een nieuwe kazerne op dezelfde plek als de oude kazerne aan de Chaamseweg. Het 18-leden tellende korps heeft de beschikking over een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig, een personeel-/materiaalwagen en een motorspuitaanhanger.

 

 

• Tijdelijke kazerne Alphen (gesloten)

 

 

• Kazerne Baarle

 

Tot oktober 2009 was de brandweer verdeelt over een Nederlands brandweerkorps in Nassau en een Belgisch korps in Hertog (met een kazerne in Hertog en een kleine post in Zondereigen). Vanaf oktober 2009 maken beide korpsen alleen nog gebruk van de voertuigen en de kazerne in het Nederlandse Baarle-Nassau. Sinds 1 januari 2010 zijn beide korpsen gefuseerd tot één korps ‘Baarle’. De ruime kazerne biedt plaats aan 2 tankautospuiten (waarvan 1 vierwielaangedreven), een hulpverleningsvoertuig, een watertankwagen en een voertuig voor het BLS-Team. Dit voertuig wordt ingezet binnen de gemeente Baarle-Nassau en rukt uit met 2 brandweermensen. Er zijn in totaal 10 personen opgeleid. De bemanning wordt door de GMK (brandweer) Midden en West Brabant gealarmeerd wanneer de ambulancedienst een spoedrit heeft naar de gemeente Baarle-Nassau.

 

 

• Kazerne Baarle-Hertog (B) (gesloten)

 

 

• Kazerne Zondereigen (B) (gesloten)

 

 

• Kazerne Chaam

 

In Chaam wordt ook een nieuwe brandweerkazerne gebouwd. Deze wordt gecombineerd met de nieuwe gemeentewerf aan de Florijnstraat op het bedrijventerrein. De oude kazerne aan de Kapelstraat wordt gesloopt om plaats te maken voor woningen. De eerste paal is 5 juli jongstleden feestelijk door de burgemeester de grond in geslagen. Het wagenpark van dit korps bestaat uit 2 tankautospuiten en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Chaam (gesloten)

 

 

• Kazerne Dongen

 

De kazerne van post Dongen is gevestigd in een ruim pand. Op de benedenverdieping bevindt zich de voertuigenstalling met 5 stallingsplaatsen die zijn voorzien van een roldeur. Hierachter staan 2 tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus (o.a. ten behoeve van vervoer van de meetploeg). Per jaar heeft deze post ongeveer 150 uitrukken.

 

 

• Kazerne Gilze

 

Het korps van Gilze beschikt sinds 2009 over een moderne kazerne. De nieuwe kazerne staat aan de Burgemeester Krollaan op industrieterrein 'De Broekakkers' en biedt plaats aan een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een personeel-/materiaalwagen. Het korps heeft jaarlijks gemiddeld 100 uitrukken.

 

 

• Kazerne ‘s-Gravenmoer

 

De post ’s-Gravenmoer heeft een kazerne met 2 uitrijpoorten aan de Molendijk. Jaarlijks rukt deze post ongeveer 30 keer uit. Het wagenpark van ’s-Gravenmoer bestaat uit een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Kaatsheuvel

 

Ook post Kaatsheuvel heeft de beschikking over een moderne kazerne, gelegen naast het oude politiebureau. Deze is geopend in 2007 en biedt plaats aan een vierwielaangedreven tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen, een hulpverleningsvoertuig en een jeep ten behoeve van bosbrandbestrijding. Het korps telt 24 vrijwilligers.

 

 

• Kazerne Loon op Zand

 

Juli 2009 kreeg dit korps de beschikking over zowel een nieuwe tankautospuit, als een nieuwe kazerne. De oude kazerne voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en was ook te klein geworden. Het korps telt 18 leden en heeft naast eerdergenoemde (vierwielaangedreven) tankautospuit ook de beschikking over een jeep ten behoeve van bosbrandbestrijding.

 

 

• Kazerne Molenschot (gesloten)

 

 

• Kazerne Rijen

 

De kazerne van Rijen heeft een voertuigenhal met 4 roldeuren, waarachter de voertuigen staan gestald. Dit zijn een tweetal tankautospuiten en een personeel-/materiaalwagen. Het haakarmvoertuig en de containers hiervan staan aan de zijkant van de kazerne in een aparte garage gestationeerd. Dit was vroeger de garage van gemeentewerken. De vrijwilligers van Rijen rukken per jaar gemiddeld 120 keer uit.

 

 

 

Kazerne Sprang-Capelle

 

De kazerne van Sprang-Capelle is in gebruik genomen in 2003. De vrijwilligers rukken per jaar gemiddeld 50 keer uit en hebben hiervoor de beschikking over een tankautospuit, een dienstbus en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Waalwijk

 

De kazerne van Waalwijk is gevestigd in een ruim pand in het centrum van Waalwijk. De beide tankautospuiten en de hoogwerker staan achter de 3 deuren direct aan de wegkant. Achter de kazerne, op een binnenplaats, is de andere zijde van de voertuigenhal te vinden waar de overige voertuigen gestald staan. Dit betreft een klein hulpverleningsvoertuig, een haakarmvoertuig met watertankcontainer en een tweetal personeel-/materiaalwagens. Het korps rukt ongeveer 250 keer per jaar uit.

 

 

 

Kazerne Waspik

 

Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen en een dienstbus. Het korps heeft daarnaast de beschikking over een aanhanger met daarin een veetakel. Deze takel kan worden opgebouwd en ingezet bij het redden van dieren uit bijvoorbeeld een gierkelder.

 

Foto volgt...

 

• Kazerne Waspik (gesloten)

 

 

District Noord

 

• Kazerne Almkerk

 

De kazerne Almkerk bevindt zich aan de Provincialeweg Noord 42a, op het terrein van Buchner Transport en is in gebruik sinds 2008. De reeds bestaande bedrijfsloods is toen door de gemeente verbouwd en in gebruik genomen als brandweerkazerne. De kazerne biedt plaats aan een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Den Hout

 

De kazerne van Den Hout bestaat uit een eenvoudig gebouw, voorzien van 1 roldeur. Hierachter staat het enige voertuig van deze post; een tankautospuit. De vrijwilligers van deze post zijn vorig jaar 54 keer gealarmeerd.

 

 

• Kazerne Dorst

 

De kazerne van post Dorst is gevestigd aan het Kapelerf. De kazerne was tot de jaren 60 van de vorige eeuw in gebruik als school en werd daarna betrokken door de brandweer. Tot de verbouwing in 2003 was het gebouw nooit aan zijn nieuwe functie aangepast. Zo zaten de oude schooltoiletten er nog in. Ook Arbo-technisch klopte er niet veel van het oude gebouw. Zo moesten de spuitgasten het zonder douche stellen en was het instructielokaal erg klein.Bij de verbouwing in 2003 is de toiletgroep verplaatst naar achter in de garage. Daardoor kon het instructielokaal aanzienlijk worden vergroot. De garage heeft een nieuwe pui gekregen. De twee staldeuren zijn vervangen door een automatische roldeur. Het voertuig kan nu eenvoudig naar buiten en naar binnen worden gereden. Eerst moesten de zijspiegels naar binnen worden gevouwen om door de poort te kunnen. Het korps van de post Dorst bestaat uit 19 korpsleden en heeft de beschikking over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Dussen

 

De post Dussen is gevestigd in een loods met 1 uitrukpoort. Daarachter staan de tankautospuit van het korps en een oldtimer-brandweervoertuig gestald.

 

 

 

• Kazerne Geertruidenberg

 

Het korps van Geertruidenberg is sinds 1993 gehuisvest in een ruime kazerne aan de Statenlaan. Daarvoor had het korps haar kazerne aan de Markt, alwaar nu een restaurant in is gevestigd. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen en een dienstbus. Een motorspuitaanhanger maakt het plaatje compleet. Het aantal uitrukken op jaarbasis schommelt tussen de 30 en 40.

 

 

• Kazerne Genderen

 

De brandweer van Genderen heeft sinds september 2010 een nieuw onderkomen. De kazerne is gelegen op het bedrijventerrein aan de Genderensedijk. Voorheen was mijn gevestigd in een oud pand aan de Kerkstraat midden in het dorp. De oude locatie is gesloopt en zullen in verloop van tijd woningen gebouwd worden. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Genderen (gesloten)

 

 

• Kazerne Giessen

 

Het korps van Giessen bestaat uit 14 korpsleden. Het verzorgingsgebied beslaat de kernen Andel, Giessen, Rijswijk en Waardhuizen en het buitengebied rondom deze kernen. De groep Giessen komt voort uit een ploeg brandweerlieden welke in de jaren twintig tot vijftig nauw verbonden waren met het meelbedrijf Schouten in Giessen. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel- /materiaalwagen. Sinds april 2009 heeft dit korps de beschikking over een nieuwe kazerne aan de Handelsstraat op industrieterrein ‘De Rietdijk’. Op de begane grond staan de voertuigen gestald en op de 1e verdieping bevindt zich een instructielokaal/kantine. Het gebouw is vastgebouwd aan de (tevens nieuwe) gemeentewerf.

 

 

• Kazerne Hank

 

De kazerne van post Hank is sinds november 1995 in gebruik. Het gebouw wordt gedeeld met het milieustation van de gemeente. Voordat het gebouw in gebruik werd genomen als brandweerkazerne was het in gebruik als boerderij. Na een grondige verbouwing bestaat de kazerne op de begane grond uit een garage voor de voertuigen, een hal, de kledingruimte, douche en toiletten. Op de eerste verdieping is er een instructielokaal/kantine met een bar en keuken. Het korps heeft 17 leden en beschikt over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen. Per jaar rukken de vrijwilligers zo’n 30 tot 40 keer uit.

 

 

• Kazerne Lage Zwaluwe

 

De uitrukpost Lage Zwaluwe aan de Nieuwstraat voldeed al lang niet meer aan de eisen van deze tijd die gesteld worden aan een brandweerkazerne. Met name met betrekking tot de Arbo schoot de kazerne in Lage Zwaluwe ernstig tekort. Daarnaast werd de tankautospuit van post Lage Zwaluwe in 2008 na trouwe dienst vervangen door een nieuwe TS die een stuk groter was dan de voorganger en daardoor niet meer binnen in de kazerne paste. Op zoek naar een nieuwe locatie heeft het korps zich nadrukkelijk gebogen over de inrichting van een nieuwe huisvesting aan de Kruisstraat 48j. Dit is een voormalig bedrijfsverzamelgebouw. Naast een ruime stalling voor het voertuig beschikt de kazerne na verbouwing in 2009 over een instructieruimte, kantine, keuken, magazijn, bevelvoerderruimte, entree en toiletten. In 2009 heeft dit korps 24 uitrukken gehad.

 

 

• Kazerne Lage Zwaluwe (gesloten)

 

 

• Kazerne Made

 

Het korps van Made heeft 29 korpsleden en heeft de beschikking over een tweetal tankautospuiten en een personeel-/materiaalwagen. In de jachthaven van Drimmelen ligt een brandweerboot, die door het korps van Made wordt bemand. Jaarlijks heeft dit korps ongeveer 100 uitrukken. Het korps is sinds 2005 gehuisvest in een moderne kazerne. De oude kazerne voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en dit gebouw is inmiddels gesloopt.

 

 

• Kazerne Oosterhout

 

Sinds april 2010 is de brandweer van Oosterhout gevestigd in een splinternieuwe kazerne. Deze kazerne bestaat uit een zeer ruim kantoordeel van 3 verdiepingen en een grote voertuigenremise. Het wagenpark bestaat uit: 2 tankautospuiten, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, een verbindings-/commandowagen en een haakarmvoertuig met diverse containers. Enkele ondersteunende voertuigen en aanhangwagens maken het wagenpark compleet.

 

 

• Kazerne Oosterhout (gesloten)

 

 

• Kazerne Raamsdonksveer

 

Het wagenpark bestaat in totaal uit 2 tankautospuiten en een hulpverleningsvoertuig. Het korps wordt op jaarbasis ongeveer 80 keer gealarmeerd.

 

Foto volgt...

 

• Kazerne Raamsdonksveer (gesloten)

 

 

• Kazerne Sleeuwijk

 

Het korps Sleeuwijk bestaat uit 13 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit en rukken gemiddeld 25 keer per jaar uit. De eenvoudige kazerne is gevestigd aan de rand van het centrum, op een afgesloten terrein.

 

 

• Kazerne Terheijden

 

De vrijwilligers van post Terheijden hebben de beschikking over een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig. Vorig jaar zijn de vrijwilligers van Terheijden 100 keer gealarmeerd.De kazerne heeft een voertuigenstalling met 2 roldeuren.

 

 

• Kazerne Werkendam

 

De kazerne van Werkendam biedt plaats aan een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een personeel-/materiaalwagen. De kazerne staat centraal in het dorp, vlak bij het gemeentehuis en heeft 3 stallingsplaatsen.

 

 

• Kazerne Wijk en Aalburg

 

Het korps van Wijk en Aalburg bestaat uit 21 vrijwilligers die jaarlijks ongeveer 100 keer uitrukken. Het verzorgingsgebied bestaat uit de kernen Wijk en Aalburg en Veen. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een haakarmvoertuig met een dompelpompcontainer. Deze voertuigen staan gestald in de brandweerkazerne die is gehuisvest in een loods voorzien van 3 roldeuren.

 

 

• Kazerne Woudrichem

 

In de moderne kazerne van Woudrichem staan een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

District Oost

 

• Kazerne Berkel-Enschot

 

Het korps Berkel-Enschot bestaat uit 24 vrijwilligers en heeft haar kazerne in de gelijknamige kern in het noordoosten van Tilburg. De kazerne heeft één stallingsplaats waar de tankautospuit van het korps in staat. Het andere voertuig, een personeel-/materiaalwagen staat samen met de oefenaanhanger onder een afdak op het afgesloten terrein achter de kazerne. Jaarlijks rukt dit korps ongeveer 110 keer uit.

 

 

• Kazerne Diessen

 

De post in Diessen heeft de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen. De kazerne heeft 2 stallingsplaatsen met daarboven nog een verdieping. De kazerne zit vastgebouwd aan het gebouw van gemeentewerken.

 

 

• Kazerne Goirle

 

De post Goirle heeft een oude, maar functionele kazerne in het centrum aan de Kerkstraat. De kazerne dateert uit de 19e eeuw en is in geval van alarm moeizaam te bereiken vanwege alle verkeersremmende beperkingen in het oude centrum. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de wijze waarop vervanging van deze kazerne (mogelijk tezamen met post Riel op een nieuwe locatie) vorm kan worden gegeven. De huidige kazerne biedt plaats aan een tankautospuit met vierwielaandrijving, een hulpverleningsvoertuig en een personeel-/materiaalwagen. Een motorspuitaanhanger maakt het wagenpark van deze post compleet.

 

 

• Kazerne Hilvarenbeek

 

De kazerne van Hilvarenbeek is in gebruik sinds 1981 en is gevestigd op een industrieterrein. De kazerne biedt plaats aan vierwielaangedreven tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig, een personeel-/materiaalwagen en een motorspuitaanhanger.

 

 

• Kazerne Moergestel

 

Het korps van post Moergestel heeft in totaal 16 leden. De kazerne van het korps biedt plaats aan de tankautospuit van het korps. Daarnaast heeft het korps nog de beschikking over een personeel- /materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Oisterwijk

 

Het korps van post Oisterwijk bestaat uit 32 vrijwilligers. Tijdens kantooruren zijn er daarnaast nog 6 medewerkers in dagdienst op de kazerne werkzaam. De kazerne is gehuisvest in een ouderwets maar ruim gebouw in het centrum van Oisterwijk. De voertuigstalling heeft 4 uitrukpoorten aan de voorzijde en nog eens 3 stallingsplaatsen aan de achterzijde. Het wagenpark bestaat uit 2 tankautospuiten (waarvan 1 met vierwielaandrijving), een personeel-/materiaalwagen en een haakarmvoertuig van de regionale brandweer met diverse containers (waaronder een watertankcontainer).

 

 

• Kazerne Riel

 

De kazerne van post Riel is gevestigd op een klein bedrijventerrein en is in het jaar 2001 nieuw opgeleverd. Deze kazerne bestaat uit 2 stallingsplaatsen, een kantine, een kantoor en een werkplaats. Het korps heeft de beschikking over 15 korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Tilburg-Centrum

 

Deze kazerne is in gebruik sinds 1985 en is gelegen midden in het stadscentrum van Tilburg. Het ruime gebouw biedt plaats aan vele voertuigen en beschikt over een ruime binnenplaats. In de voertuigenhal staan onder andere: 3 tankautospuiten, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig, een schuimblusvoertuig en 2 haakarmvoertuigen. Daarnaast staan er nog diverse dienstauto’s, dienstbussen en ondersteunende voertuigen gestald. Op deze kazerne is een beroepsploeg aanwezig. Ook de vrijwilligers van Tilburg zijn op deze kazerne gehuisvest en komen op bij grote meldingen of wanneer de beroeps al zijn ingezet bij een andere melding. Momenteel wordt de kazerne grondig verbouwd.

 

 

 

• Kazerne Tilburg-Vossenberg

 

In het noordwesten van Tilburg, op het industrieterrein Vossenberg is de andere kazerne van brandweer Tilburg te vinden. Deze kazerne ligt dicht bij één van de hoofdverkeersaders van Tilburg, op de grens van de oude en de nieuwe stad. De kazerne is sinds 1998 in gebruik. De beroepsbezetting van deze post heeft de beschikking over twee tankautospuiten, een hoogwerker, een groot hulpverleningsvoertuig en enkele personeel-/materiaalwagens. Omdat op deze kazerne ook het duikteam van brandweer Tilburg is gehuisvest staat er ook een waterongevallenvoertuig, waarmee in voorkomende gevallen wordt uitgerukt.

 

 

• Kazerne Udenhout

 

De kazerne van post Udenhout is gevestigd in een monumentaal pand en dateert uit 1958. Kenmerkend voor het gebouw is de zorgvuldig gedetailleerde toren. Het gebouw heeft 3 stallingsplaatsen en beschikt over een afgesloten achterterrein. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen. Deze post is gelegen in de uiterste noordoosthoek van de gemeente Tilburg.

 

 

District West

 

• Kazerne Bergen op Zoom

 

De kazerne van Bergen op Zoom heeft een 24-uurs beroepsbezetting. Ter ondersteuning hiervan kan het korps ook beschikken over een groep vrijwilligers. Jaarlijks rukt dit korps ongeveer 750 keer uit. Het wagenpark bestaat uit 2 tankautospuiten (waarvan 1 met vierwielaandrijving), een autospuit lage druk met slangenvoorraad, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig, een haakarmvoertuig met diverse containers en een voertuig voor het duikteam.

 

Foto volgt...

 

• Kazerne Bergen op Zoom (gesloten)

 

 

 

 

• Kazerne Dinteloord

 

De kazerne Dinteloord heeft een stallingsplaats voor 2 voertuigen. Hier staan een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen in gestald. Het korps heeft 21 korpsleden en rukt jaarlijks ongeveer 40 keer uit.

 

 

• Kazerne Fijnaart

 

De kazerne van post Fijnaart is gevestigd in een eenvoudig gebouw met 3 stallingsplaatsen. Het wagenpark bestaat uit een tweetal tankautospuiten. Het korps van Fijnaart beschikt ook over enkele duikers die samen met de duikers uit Willemstad het duikteam Moerdijk vormen.

 

 

• Kazerne Halsteren

 

De andere brandweerkazerne van de gemeente Bergen op Zoom staat in de kern Halsteren. De vrijwilligers van deze post rukken per jaar gemiddeld 70-80 keer uit. De ruime kazerne is gevestigd op de gemeentewerf en biedt plaats aan een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen (voor oa. vervoer van de meetploeg). Een motorspuitaanhanger completeert het wagenpark van post Halsteren. In de kazerne is ook het voertuig van het Sigma-team (onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis) gestald.

 

 

• Kazerne Hoeven

 

Het korps van Hoeven bestaat uit 25 vrijwilligers en rukt gemiddeld op jaarbasis zo’n 55 keer uit. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen. Ook staat er een motorspuitaanhanger in de kazerne. Deze kazerne bestaat uit een voertuigenhal met 2 roldeuren en een kantoordeel waar zich ook de kantine/instructielokaal bevindt.

 

 

• Kazerne Hoogerheide

 

De kazerne van Hoogerheide is heel toepasselijk gevestigd aan de Jan van der Heijdenstraat (uitvinder stoombrandspuit). De kazerne heeft een voertuigenremise met 4 roldeuren. Het wagenpark van post Hoogerheide bestaat uit een tankautospuit met vierwielaandrijving, een personeel- /materiaalwagen en twee haakarmvoertuigen met diverse containers. De kazerne fungeert als hoofdkazerne voor de posten binnen de gemeente Woensdrecht en wordt vaak ten onrechte ‘kazerne Woensdrecht’ genoemd, de kazerne ligt echter in de kern Hoogerheide. De vrijwilligers van Hoogerheide rukken gemiddeld 130 keer per jaar uit.

 

 

• Kazerne Huijbergen

 

In Huijbergen is ook een post van brandweer Woensdrecht gevestigd. Aan het Canadaplein staat de eenvoudige kazerne die is voorzien van 1 roldeur, waarachter de tankautospuit van dit korps staat gestald. De post Huijbergen heeft per jaar ongeveer 20 uitrukken. Op deze post is ook een jeugdbrandweerkorps aanwezig.

 

 

• Kazerne Klundert

 

Het korps Klundert heeft de bschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Kruisland

 

In Kruisland is de kazerne te vinden aan de Vierlinghstraat. Het eenvoudige gebouw biedt plaats aan de tankautospuit van dit korps dat in totaal uit 17 leden bestaat. Per jaar heeft dit korps ongeveer 10 tot 15 uitrukken.

 

 

• Kazerne Moerdijk-Dorp

 

Het korps Moerdijk heeft de beschikking over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Moerdijk-Haven

 

Tekst en foto volgen...

 

• Kazerne Kantoor Moerdijk-Haven

 

 

• Kazerne Nieuw-Vossemeer

 

Het korps van Nieuw-Vossemeer bestaat uit 17 vrijwilligers. De kazerne is gelegen aan de Veerweg en bestaat uit een voertuigenhal met 1 stallingsplaats en een kantine/instructielokaal. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit en worden op jaarbasis gemiddeld 15 keer opgeroepen.

 

 

• Kazerne Ossendrecht

 

Het korps van Ossendrecht bestaat uit 16 brandweerlieden en beschikt over een tankautospuit. Jaarlijks rukt deze post ongeveer 50 keer uit. De kazerne bestaat uit een voertuigenhal met 1 stallingsplaats en een kantine/instructielokaal.

 

 

• Kazerne Oudenbosch

 

Oudenbosch is vooral bekend vanwege de grote Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara die er tussen 1865 en 1892 gebouwd is en die een verkleinde kopie van de Sint-Pietersbasiliek in Rome is. De 25 vrijwilligers van korps Oudenbosch rukken per jaar gemiddeld 105 keer uit. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit en 2 personeel-/materiaalwagens. De kazerne is gevestigd in een modern gebouw dat in gebruik is sinds 2005 en ook onderdak biedt aan de gemeentewerf.

 

 

• Kazerne Oud Gastel

 

Ook korps Oud-Gastel bestaat uit 25 vrijwilligers. Zij hebben de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen met aangekoppelde motorspuitaanhanger. Dit laatste voertuig is speciaal in dienst gesteld vanwege de gebrekkige bluswatervoorziening in het verzorgingsgebied. Het korps heeft ongeveer 60 uitrukken per jaar.

 

 

• Kazerne Putte

 

In de kazerne van Putte staat de tankautospuit van deze post gestald. Daarnaast staat er een motorspuitaanhanger gestationeerd. De post Putte heeft per jaar ongeveer 35 uitrukken.

 

 

• Kazerne Roosendaal

 

Op de kazerne van Roosendaal is een 24-uurs beroepsploeg aanwezig. Daarnaast beschikt post Roosendaal over vrijwilligers die worden opgeroepen bij grotere incidenten of als de beroepsploeg al is ingezet. Deze post rukt op jaarbasis zo’n 650 keer uit. De brandweerkazerne is gevestigd in een ruim pand dat in de loop der tijd al diverse malen is verbouwd en uitgebreid. Het wagenpark bestaat uit 2 tankautospuiten (waarvan 1 met vierwielaandrijving), een autospuit lage druk met slangenvoorraad, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig, 2 haakarmvoertuigen met diverse containers en een verbindings-/commandowagen. Enkele dienstauto’s en dienstbussen maken het geheel compleet.

 

 

• Kazerne Standaarbuiten/Noordhoek

 

Dit korps is ontstaan in januari 1997 na samenvoeging van de toenmalige korpsen Standdaarbuiten en Noordhoek. Het korps heeft 20 korpsleden. Jaarlijks zijn er 15 á 20 uitrukken. De kazerne is in gebruik sinds juni 2008 en bestaat uit een garage voor stalling van de tankautospuit van het korps en een kantine/instructielokaal.

 

 

• Kazerne Steenbergen

 

Het korps van Steenbergen heeft 25 vrijwilligers. De ruime kazerne aan de Molenweg heeft een voertuigenhal met 4 roldeuren en een kantoordeel. Brandweer Steenbergen heeft 2 tankautospuiten, 2 dienstauto’s, een personeel-/materiaalwagen en een boot op trailer ter beschikking.

 

 

• Kazerne Willemstad

 

Dit korps is ontstaan in januari 1997 na samenvoeging van de toenmalige korpsen Standdaarbuiten en Noordhoek. Het korps heeft 20 korpsleden. Jaarlijks zijn er 15 á 20 uitrukken. De kazerne is in gebruik sinds juni 2008 en bestaat uit een garage voor stalling van de tankautospuit van het korps en een kantine/instructielokaal.

 

 

• Kazerne Wouw

 

De vrijwilligers van post Wouw zijn gehuisvest in een kazerne met 1 stallingsplaats. Hierin staat de tankautospuit van het korps gestald. Op jaarbasis rukt deze post zo’n 25-30 keer uit.

 

 

• Kazerne Zevenbergen

 

Het korps van Zevenbergen heeft 32 korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een tweetal tankautospuiten en een hulpverleningsvoertuig.

 

 

District Zuid

 

• Kazerne Breda

 

De kazerne Breda is gevestigd aan de westrand van het stadscentrum. Het terrein van de kazerne is 6000 vierkante meter en bestaat uit een remise, slaapruimte, kantoorruimte, lesruimte, een werkplaats, een kantine, sportruimte en een oefengebouw. De kantoorstrook ligt in het midden van het gebouw en loopt op naar het kruispunt, waar de bovenste verdieping ruim 4 meter uitsteekt. Direct naast deze kantoorvleugel is de remise te vinden met plaats voor 26 voertuigen. Aan de andere kant van de kantoren is een driehoekig volume dat naar achteren toe oploopt, met onder andere de lesruimte en kantine. De kazerne heeft € 6 miljoen gekost en is opgeleverd in 1999. In de remise staan onder andere: 4 normale tankautospuiten, 1 tankautospuit met vierwielaandrijving, een hoogwerker, een autoladder, een voertuig voor het duikteam, een schuimblusvoertuig, 4 haakarmvoertuigen en vele ondersteunende voertuigen. Op jaarbasis heeft deze kazerne ongeveer 1500 uitrukken.

 

 

Kazerne Etten-Leur

 

Brandweer Etten-Leur is gehuisvest in een moderne kazerne die in gebruik is sinds 2007. De kazerne is gebouwd op de plek waar ook de oude kazerne van Etten-Leur stond. Het korps heeft de beschikking over 2 tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig, 2 haakarmvoertuigen en een hulpverleningsvoertuig. De vrijwilligers zijn verdeeld over een drietal blusgroepen.

 

 

• Kazerne Prinsenbeek

 

Het korps van Prinsenbeek heeft gemiddeld 80-100 uitrukken per jaar en telt 18 vrijwilligers. In de kazerne staan een tankautospuit en een dienstbus. De kazerne heeft een voertuigenhal met 3 stallingsplaatsen.

 

 

• Kazerne Rijsbergen

 

Het korps van Rijsbergen heeft de beschikking over een tankautospuit en een personeel- /materiaalwagen met motorspuitaanhanger. Deze staan gestationeerd in de kazerne aan de Sint Bavostraat.

 

 

• Kazerne Rucphen

 

De brandweer van Rucphen heeft één kazerne. De voertuigstalling heeft 4 roldeuren die toegang bieden tot de ruime voertuigenhal. Hier staan 2 tankautospuiten, een personeel-/materiaalwagen, een dienstauto en een haakarmvoertuig met diverse containers (waaronder een watertank- en een hulpverleningscontainer). Het korps levert binnen regionaal verband ook één van de meetploegen. Tot eind 2005 waren er in de kernen Sprundel en Sint Willebrord ook brandweerposten. Na de opening van de nieuwe kazerne in Rucphen zijn de posten in Rucphen, Sint Willebrord en Sprundel samengevoegd tot één nieuw korps en zijn de 2 kazernes in de kerkdorpen gesloten.

 

 

• Kazerne Teteringen

 

Het korps van Teteringen bestaat uit 18 korpsleden en heeft per jaar ongeveer 75 uitrukken. De kazerne is gebouwd op de plek van de oude brandweerkazerne. Die oude kazerne had een oppervlakte van 115 m2 en was in gebruik sinds 1977. De nieuwe kazerne heeft een oppervlakte van 340 m2, heeft twee verdiepingen en is bijna zeven meter hoog. Op de begane grond is de voertuigenremise en op de eerste etage bevindt zich een royale instructieruimte, een kantine en het sanitair. De nieuwe kazerne is in gebruik sinds juni 2010. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Ulvenhout

 

In Ulvenhout rukt de brandweer gemiddeld 120 keer per jaar uit. De kazerne is sinds september 2008 gevestigd aan de Chaamse Baan. Deze kazerne doet ook dienst als ambulancestandplaats. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus. De moderne kazerne is voorzien van een voertuigenhal met 3 stallingsplaatsen met daarboven een ruim instructielokaal/kantine.

 

 

• Kazerne Wernhout

 

De kazerne in Wernhout wordt vaak (ten onrechte) kazerne Zundert genoemd. Het is wel de hoofdpost van de gemeente, maar is gevestigd aan de Wernhoutseweg in Wernhout. Er staan in de ruime kazerne 3 tankautospuiten (waarvan 1 reserve), een gereedschapswagen en een watertankwagen.