Regio 23 Limburg-Noord (Laatste update: 03-12-2022)

 

De brandweer in de regio Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, bestaat uit 30 kazernes. Het gebied bestaat uit 15 gemeenten en loopt van Mook en Middelaar tot Echt-Susteren. In het gebied wonen ongeveer 500.000 mensen.

 

Alle kazernes zijn voorzien van een tankautospuit en een dienstbus of personeel/materiaalvoertuig. Aanvullende voertuigen zoals redvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen e.d. zijn strategisch verdeeld over de regio. De alarmering wordt verzorgd vanuit de Meldkamer Limburg in Maastricht. Deze meldkamer is ontstaan in 2016, door het samenvoegen van de meldkamers van Maastricht en Venlo.

 

District Roermond

 

• Kazerne Echt

 

De huidige brandweerkazerne in Echt is in gebruik sinds 2013. Naast de kazerne ligt een terrein voor oefendoeleinden. Hierop kan op diverse manieren geoefend worden op het gebied van brand en hulpverleningen. Speciaal hiervoor is er ook een kleine woning gebouwd op het terrein. Naast de basis brandweerzorg vormen de vrijwilligers van deze post een specialistische hulpverleningseenheid. Deze eenheid kan assisteren bij zwaardere en complexere hulpverleningen. Deze eenheid wordt standaard mee gealarmeerd bij een melding van een zwaar ongeval, maar kan ook op aanvraag ter plaatse worden gestuurd. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een terreinvaardig hulpverleningsvoertuig met kraan, een voertuig voor de specialistische hulpverleningseenheid, een personeel/materiaalvoertuig, een dienstbus en twee dienstauto’s.

 

regio Limburg-Noord brandweerkazerne brandweer Echt

 

regio Limburg-Noord brandweerkazerne brandweer Echt

 

regio Limburg-Noord brandweerkazerne brandweer Echt

 

• Kazerne Susteren

 

De kazerne in Susteren is in gebruik sinds 1965. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit, een haakarmvoertuig met watertankhaakarmbak en een dienstbus.

 

regio Limburg-Noord brandweerkazerne brandweer Susteren

 

Nog niet alle kazernes staan online. Deze worden later toegevoegd.