Regio 12 Kennemerland (Laatste update: 03-05-2024)

 

De brandweer in de regio Kennemerland, onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland, bestaat uit 20 brandweerposten. Het werkgebied van de brandweer Kennemerland bestaat uit 9 gemeenten in de zuidwesthoek van de provincie Noord-Holland.

 

Alle posten zijn standaard voorzien van een tankautospuit en een dienstbus. Aanvullende voertuigen zoals redvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen e.d. zijn strategisch verdeeld over de regio. De alarmering wordt verzorgd vanuit de Meldkamer Noord-Holland in Haarlem. Deze meldkamer is ontstaan in 2019, door het samenvoegen van de meldkamers in Alkmaar, Haarlem en Zaandam.

 

District Noord

 

• Kazerne Beverwijk-oost

 

Brandweer Beverwijk werd opgericht in 1695. Tot juni 2006 had de stad Beverwijk de beschikking over èèn kazerne. In dat jaar werd namelijk een tweede kazerne in het westen van de stad operationeel. De brandweerkazerne oost werd geopend op 23 december 1992 en is gelegen aan de Spoorsingel. De bezetting van de kazerne wordt tijdens kantoortijden verzorgd door de dagdienst bezetting. In de avonden, nachten en het weekend rukken de vrijwilligers uit. Naast de basis brandweerzorg rukken de vrijwilligers van deze post ook uit als èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een terreinvaardige tankautospuit, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer, een tankwagen, een personeel/materiaalwagen, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Beverwijk oost

 

• Kazerne Beverwijk-west

 

Op beter brandweerzorg te kunnen verlenen en het verkorten van de aanrijtijden, werd op 16 juni 2006 post Beverwijk-west geopend. De vrijwilligers van deze post beschikken over een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Beverwijk west

 

• Kazerne Heemskerk

 

Brandweer Heemskerk werd opgericht in 1822. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1976 en wordt bemand door 32 vrijwilligers. Het wagenpark van deze post bestaat uit een tankautospuit, een redvoertuig, een autospuit, een slangenwagen, een dompelpompvoertuig en een dienstbus.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Heemskerk

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Heemskerk

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Heemskerk

 

• Kazerne Uitgeest

 

De brandweerkazerne van Uitgeest werd geopend in 2007. Het gebouw is gelegen op het industrieterrein en gebouwd naast het terrein van de vorige kazerne. De vrijwilligers van deze post beschikken over een tankautospuit, een terreinvaardig verkenningsvoertuig, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Uitgeest

 

• Kazerne Uitgeest (gesloten)

 

Deze kazerne is in gebruik geweest van 17 januari 1992 tot 2007. Het pand gaf tevens onderdak aan de gemeentewerken. In 2007 is de brandweer vertrokken en heeft de gemeentewerken het volledige pand in gebruik genomen.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Uitgeest gesloten

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Uitgeest gesloten

 

• Kazerne Velsen-zuid

 

De brandweerkazerne in Velsen is een beroepspost en werd geopend in 1958. Naast de tankautospuit en het redvoertuig, rukt de beroepsploeg ook uit als één van de duikteams in de regio. Tot 2012 was er aan deze kazerne ook een vrijwilligersgroep verbonden. Door bezuinigingen is deze destijds opgeheven. Het wagenpark op deze post bestaat uit een tankautospuit, een redvoertuig, een waterongevallenvoertuig, een tankwagen, een dienstbus en een vrachtwagen voor de afdeling logistiek.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Velsen

 

• Kazerne Wijk aan Zee (gesloten)

 

Van 1904 tot 4 mei 2004 beschikte het dorp Wijk aan Zee over een eigen brandweerkorps. Vanaf 1979 beschikte het korps over een tankautospuit en van 1982 tot de sluiting was de kazerne ondergebracht en een oud schoolgebouw. Toen in 2004 de post nog maar bemand werd door 5 vrijwilligers en de wervingscampagne niets opleverde, werd besloten het korps op te heffen. Ten tijde van opheffen beschikte de vrijwilligers over een tankautospuit.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Wijk aan Zee gesloten

 

• Kazerne IJmuiden-Zeewijk

 

De brandweerkazerne in IJmuiden werd geopend in oktober 2001. De vrijwilligers van deze post beschikken over een terreinvaardige tankautospuit, een terreinvaardig verkenningsvoertuig en een dienstbus.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer IJmuiden Zeewijk

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer IJmuiden Zeewijk

 

District Midden

 

• Kazerne Bennebroek

 

De kazerne in Bennebroek is in gebruik sinds april 2024. Het gebouw is gebouwd op de locatie van de vorige kazerne. Tijdens de bouw waren de voertuigen ondergebracht in een romneyloods naast de bouwplaats. De post wordt bemand door 13 vrijwilligers welke jaarlijks ongeveer 70 keer uitrukken. Hiervoor beschikken zij over een tankautospuit, een slangenwagen en een dienstbus.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Bennebroek

 

• Kazerne Bennebroek (gesloten)

 

Deze kazerne is in gebruik geweest van 1977 tot 2022. Het pand was verouderd en voldeed niet meer aan de huidige eisen. Het renoveren was geen optie. Het pand werd gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe kazerne.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Bennebroek gesloten

 

• Kazerne Haarlem-oost

 

Brandweer Haarlem werd opgericht in 1691. De brandweerpost Haarlem-oost is een beroepspost en werd in 1977 geopend. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een redvoertuig, een tankwagen, een hulpverleningsvoertuig met kraan en een gevaarlijke stoffen voertuig.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Haarlem oost

 

• Kazerne Haarlem-west

 

Deze kazerne is in gebruik sinds 1993. Naast de beroepsploeg biedt het ook onderdak aan de eenheid logistiek en de ambulancedienst. De beroepsploeg bemand de tankautospuit en rukt ook uit als èèn van de duikteams in de regio. De logistieke eenheid bestaat uit 17 vrijwilligers en komen ter plaatse voor onder andere de arbeidshygiëne, verzorging en verdere ondersteunende voertuigen. Het wagenpark op deze kazerne bestaat uit een tankautospuit, een tankwagen, een waterongevallenvoertuig en een reddingsboot op trailer. Daarnaast nog een dompelpompvoertuig, een slangenvoertuig, vijf haakarmvoertuigen met diverse containers zoals een verzorgingshaakarmbak, ademluchtcontainer en dompelpompcontainer. Verder zijn er nog diverse dienstvoertuigen aanwezig op deze kazerne.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Haarlem west

 

• Kazerne Heemstede

 

Brandweer Heemstede werd opgericht in 1911. De huidige kazerne op het industrieterrein is in gebruik sinds 2005. De post wordt tijdens kantooruren bemand door dagdienstpersoneel. In de avonden, nachten en het weekend rukken de vrijwilligers uit. Naast de basis brandweerzorg rukken de vrijwilligers van deze post ook uit als èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een dienstbus, een dienstauto en een motorspuitaanhanger.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Heemstede

 

• Kazerne Zandvoort-centrum

 

Deze kazerne in het centrum van Zandvoort is in gebruik sinds 1971. Het pand stamt uit 1956 en was daarvoor in gebruik als machinefabriek. Het pand dient alleen als uitruklocatie.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Zandvoort centrum

 

• Kazerne Zandvoort-noord

 

Brandweerpost Zandvoort-noord wordt tijdens kantooruren bemand door dagdienst personeel. In de avonden, nachten en het weekend rukken de vrijwilligers uit. De groep vrijwilligers bestaat uit 39 personen. Het gebouw werd geopend op 16 maart 2013 en biedt ook onderdak aan de reddingsbrigade van Zandvoort. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een terreinvaardige tankautospuit, een redvoertuig, een tankwagen, een gereedschap/materiaalwagen, een personeel/materiaalwagen, een dienstauto en een motorspuitaanhanger.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Zandvoort noord

 

District Zuid

 

• Kazerne Badhoevedorp

 

Brandweer Badhoevedorp maakt gebruik van een kazerne uit 2001. Jaarlijks rukken de vrijwilligers van deze post ongeveer 200 keer uit. Naast de basis brandweerzorg rukken de vrijwilligers van deze post ook uit als èèn van de verkenningseenheden in de regio. Op deze kazerne staan een tankautospuit, een tankwagen en een dienstbus gestationeerd.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Badhoevedorp

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Badhoevedorp

 

• Kazerne Halfweg-Zwanenburg

 

De kazerne Halfweg-Zwanenburg is in gebruik sinds 2013. Het pand is gebouwd op het terrein van de voormalige kazerne Halfweg. Na de samenvoeging met Zwanenburg zijn in 2013 beide posten hier ondergebracht. De post wordt bemand door 24 vrijwilligers. Naast de basis brandweerzorg rukken deze vrijwilligers ook uit als èèn van de verkenningseenheden in de regio. Op deze kazerne staan een tankautospuit, een dompelpompvoertuig, een dienstbus en een motorspuitaanhanger gestationeerd.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Halfweg Zwanenburg

 

• Kazerne Halfweg (gesloten)

 

Deze kazerne heeft dienst gedaan tot 2013. Het pand was verouderd en te klein geworden. Daarnaast was de post Halfweg samengevoegd met Zwanenburg. Nadat deze kazerne gesloopt was, is op dezelfde locatie een nieuwe kazerne gebouwd.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Halfweg gesloten

 

• Kazerne Hoofddorp

 

De brandweerkazerne Hoofddorp is een beroepskazerne en werd in 1986 in gebruik genomen. Het wagenpark op deze post bestaat uit een tankautospuit, een redvoertuig, een hulpverleningsvoertuig met kraan, een tankwagen en diverse dienstauto’s.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Hoofddorp

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Hoofddorp

 

• Kazerne Lisserbroek

 

Brandweerkazerne Lisserbroek is geopend in 1981. De vrijwilligers van deze post beschikken over een tankautospuit, een dompelpompvoertuig en een dienstbus.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Lisserbroek

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Lisserbroek

 

• Kazerne Nieuw-Vennep

 

Deze kazerne met beroepsploeg is operationeel sinds 2006. In eerste instantie was het ondergebracht in een gehuurd bedrijfspand. Sinds 2014 is het gehuisvest in een omgebouwd bedrijfspand. De beroepsploeg bemand de tankautospuit en rukt ook uit als èèn van de duikteams in de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een waterongevallenvoertuig, een tankwagen, een reddingsboot op trailer en een dienstbus.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Nieuw-Vennep beroeps

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Nieuw-Vennep beroeps

 

• Kazerne Nieuw-Vennep beroeps (gesloten)

 

Van 2006 tot 2014 was de in 2006 opgerichte beroepsploeg Nieuw-Vennep ondergebracht in een gehuurd bedrijfspand. Na het vertrek van de brandweer is het pand weer door een bedrijf in gebruik genomen.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Nieuw-Vennep beroeps

 

• Kazerne Nieuw-Vennep vrijwillig (gesloten)

 

Tot 2012 beschikte het dorp Nieuw-Vennep over twee brandweerkazernes. Naast de in 2006 geopende beroepskazerne, was er al jaren een vrijwilligerspost actief. In eerste instantie zou het verzorgingsgebied verdeel worden over een beroeps en een vrijwillig deel. Maar omdat de burger recht heeft op de snelste hulp, was de vrijwilligers post eigenlijk overbodig. Omdat het financieel niet haalbaar was om de post naast de beroepspost open te houden, is deze in 2012 opgeheven. Ten tijde van opheffen beschikte de vrijwilligers over een terreinvaardige tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Nieuw-Vennep gesloten

 

• Kazerne Rijsenhout

 

De brandweer Rijsenhout maakt gebruik van een kazerne uit 1994. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 70 keer uit. Hiervoor beschikken zij over een tankautospuit, een dompelpompvoertuig en een dienstbus.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Rijsenhout

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Rijsenhout

 

• Kazerne Spaarndam

 

De brandweerkazerne van het dorp Spaardam is in gebruik sinds 1998 en is in 2014 gerenoveerd. De post wordt bemand door 16 vrijwilligers welke jaarlijks ongeveer 70 keer uitrukken. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Spaarndam

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Spaarndam

 

• Kazerne Zwanenburg (gesloten)

 

Tot 2009 was deze kazerne in gebruik als brandweerkazerne voor het korps Zwanenburg. Na de samenvoeging met Halfweg, heeft dit gebouw nog tot 2013 dienst gedaan. Hierna werd verhuisd naar de nieuwe kazerne in Halfweg.

 

regio Kennemerland brandweerkazerne brandweer Zwanenburg gesloten