Regio 15 Haaglanden (Laatste update: 26-05-2013)

 

De Brandweer Haaglanden is de overkoepelende organisatie van de voormalige gemeentelijke brandweerkorpsen van alle gemeentes die in de Veiligheidsregio Haaglanden liggen. Vanaf 2010 zijn alle brandweerkazernes van de gemeenten in de regio Haaglanden gaan samenwerken als regionale brandweer. De brandweerregio Haaglanden valt samen met de veiligheidsregio Haaglanden. In 2010 had de Brandweer Haaglanden 1360 medewerkers. De verantwoording voor de brandweerzorg in Haaglanden is in handen van de Regionaal Brandweer Commandant.

 

Gemeente Delft

 

Delft is een stad gelegen aan de Schie, tussen Den Haag en Rotterdam. De gemeente telt ruim 99.200 inwoners en een oppervlakte van zo’n 24,08 km². Delft heeft een historische binnenstad, ontwikkelde zich in de 19e eeuw tot industriestad en profileert zich tegenwoordig, met de aanwezigheid van een Technische Universiteit en de onderzoeksinstituten TNO en Deltares, vooral als kennisstad. Binnen de geschiedenis van Nederland is Delft vooral bekend doordat Willem van Oranje er vanaf 1572 heeft geresideerd en er in 1584 werd vermoord. De Oranjes worden sindsdien traditioneel in Delft bijgezet. In 1536 werd een groot deel van de stad in de as gelegd door de grote stadsbrand van Delft.

 

• Kazerne Delft

 

Op de plaats van de voormalige kazerne beschikt de brandweer Delft sinds september 2006 over het gebouwencomplex De Rode Haan. Het complex bevat niet alleen de gebruikelijke remise en slaap- en sportaccommodatie, maar ook een vijflaags kantoorgebouw dat boven de slaap-/sportvleugel uittorent. De remise de plaats behouden die ze in de voormalige opzet van het brandweerterrein ook had. Zo rukken de brandweerauto's vanuit de meest logische positie uit. De tweelaagse vleugel met slaap-, sport- en overige functies is tegen de remise aangeschoven. Parkeren gebeurt op het dak van de kazerne, bereikbaar via een spiraalvormige oprit rondom het servicegebouw. Boven het parkeerdek zweeft het 7200 m2 grote kantoorgebouw.

 

Op de kazerne zijn alleen beroepsmedewerkers werkzaam. Het wagenpark bestaat uit drie tankautospuiten (waarvan 1 operationeel en 2 reserve). Sinds maart 2013 wordt tijdens een pilotfase de tankautospuit vervangen door twee SIV voertuigen. Bij een groter incident komt er dan assistentie vanuit Den Hoorn, Pijnacker-Nootdorp of Rijswijk. Een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig met kraan, een voertuig voor het duikteam, een snel-inzetbaar voertuig voor het gaspakkenteam, twee dienstbussen en een groot aantal dienstauto’s maken het compleet. Vanaf de kazerne wordt ruim 1.700 keer per jaar uitgerukt. Delft vervult samen met het korps Den Haag (kazerne Centrum) de duiktaak binnen de hele regio na opheffing van de duikteams Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en die van de gemeente Westland.

 

 

• Tijdelijke kazerne Delft (gesloten)

 

 

Gemeente Den Haag

 

Den Haag is met 500.000 inwoners de op twee na grootste gemeente van Nederland. De Nederlandse regering en het parlement zijn in de stad gevestigd, en het is de residentie van het koninklijk huis. Al is Den Haag niet de hoofdstad van Nederland, het vervult voor een belangrijk deel de rol die meestal aan een hoofdstad voorbehouden is. Zo staan bijna alle ambassades en ministeries in Den Haag. Daarnaast is de stad standplaats van vele nationale en internationale rechtscolleges.

 

De brandweerkazernes binnen de gemeentegrenzen van Den Haag worden alleen door beroepsmedewerkers bemand. Van oudsher is brandweer Den Haag een puur beroepskorps, zonder vrijwilligers binnen de uitrukdienst.

 

• Kazerne Archipel

 

De kazerne aan de Burg. van Karnebeeklaan in de wijk Archipel is in gebruik sinds 1989. Het beroepspersoneel heeft de beschikking over een tankautospuit. Deze kazerne zal op termijn worden samengevoegd met de kazerne Haagse Hout  Er komt een nieuwe brandweerkazerne voor in de plaats. De gemeente is op zoek naar een geschikte locatie in het centrum voor een nieuw gebouw. De kazerne Haagse Hout ligt dichtbij de kazerne in Leidschendam-Voorburg. Daarom kunnen de twee kazernes worden samengevoegd. Er kan dan goedkoper worden gewerkt, terwijl het bereik van de brandweer in het gebied hetzelfde blijft.

 

 

• Kazerne Centrum

 

Deze kazerne aan de Zamenhofstraat in het centrum van de stad is in gebruik sinds 1994. Op de kazerne staan een tankautospuit, een hoogwerker en twee voertuigen voor het duikteam (waarvan 1 reserve) ondergebracht. Deze kazerne vervult samen met die van Delft de duiktaak binnen de hele regio na opheffing van de duikteams Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en die van de gemeente Westland in 2011.

 

 

• Kazerne Escamp (gesloten)

 

De Burgemeester Kolfschoten kazerne aan de Erasmusweg heeft dienst gedaan vanaf 1969 tot 2010 en heeft vroeger ooit als hoofdkazerne gefungeerd. Ook was de alarmcentrale hierigehuisvest. In die tijd stonden er de 1e en 2e autospuit, autoladder, OGS-voertuig en het haakarmvoertuig. Ook de Officier van Dienst reed vauit deze kazerne. Sinds de oude brandweerkazerne in 2010 is omgetoverd tot ‘De Kazerne’ zijn er allerlei (startende) ondernemers en vrijwilligersorganisaties gevestigd. De nieuwste ondernemer is een eetcafé op de eerste etage met een oppervlakte van 190 m2.

 

 

• Kazerne Haagse Hout (gesloten)

 

Deze kazerne aan de Boekweitkamp in de wijk Haagse Hout is in gebruik sinds 1993. Op de kazerne staan een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig. Op termijn zal deze kazerne worden samengevoegd met de kazerne Archipel en worden ondergebracht in een nieuwe kazerne op een andere plek.

 

 

 

• Kazerne Laak

 

Deze kazerne aan de Waldorpstraat is in gebruik sinds januari 2010 en kwam ter vervanging van de oude kazerne Escamp aan de Erasmusweg. De nieuwe kazerne is ca. 7.000 m2 groot en biedt onderdak aan acht brandweerwagens en 18 ambulances. In het multifunctionele gebouw is de uitrukfunctie voor dit deel van Den Haag (Laakhaven) ondergebracht. Naast deze functie is er tevens voorzien in een aantal stafdiensten en kantoorfuncties van het Haagse korps. In het gebouw zijn 15 slaapkamers ondergebracht met een ruime huiskamer en keuken. Op het dak is ruimte om te sporten met een volledig sportveld. Het wagenpark wordt gevormd door een tankautospuit, een hoogwerker, een snel voertuig voor het gaspakkenteam en een haakarmvoertuig met diverse containers.

 

 

 

• Kazerne Leidschenveen-Ypenburg

 

Deze kazerne aan de Donau is in gebruik sinds 1 april 2005. De kazerne ligt op industrieterrein Forepark. Dit terrein ligt langs de snelwegen A4 en A12, waar sinds 2007 ook het voetbalstadion van ADO Den Haag ligt. Op de kazerne staan een tankautospuit, een zwaar haakarmvoertuig met kraan en een grote kraanwagen paraat. De kazerne biedt voldoende ruimte voor het verblijf van maximaal twaalf brandweermensen die deel uitmaken van de uitrukdienst. Tot 2005 lag de brandweerzorg voor Leidschenveen-Ypenburg in handen van de omliggende korpsen Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg. Toen de gemeente Den Haag vaststelde dat de brandweer binnen zes minuten ter plaatse moet zijn, was dit de aanleiding om deze kazerne in gebruik te nemen.

 

 

• Kazerne Loosduinen

 

Sinds 1993 is de hoofdkazerne van Den Haag te vinden aan de Dedemsvaartweg in stadsdeel Loosduinen. Het complex bestaat uit een kazerne voor de uitrukdienst en een grote kantoortoren die dienst doet als onderkomen van de veiligheidsregio- en brandweer Haaglanden. De uitrukdienst heeft de beschikking over een tankautospuit, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig en een vrachtwagen. Daarnaast staan op de kazerne een flink aantal reservevoertuigen, waaronder 5 tankautospuiten, een hoogwerker en een hulpverleningsvoertuig. Tot 1923 was Loosduinen een zelfstandige gemeente met vrijwillig brandweerkorps. Als gevolg van de annexatie door Den Haag werd de vrijwillige brandweer opgeheven.

 

 

• Kazerne Scheveningen

 

De huidige kazerne Scheveningen aan de Sloepstraat is in gebruik sinds juli 2008. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een hoogwerker en een terreinvaardige autospuit en strandjeep voor duinbranden en hulpverleningen op het strand. Wanneer de reddingsbrigade niet op het strand aanwezig is,  wordt de brandweer gealarmeerd bij een drenkeling in zee. Het speciale duinvoertuig van de brandweer met vier mensen en de strandjeep met twee mensen rukken dan uit. De jeep is voorzien van zijn twee Rescue Boards met wetsuits, handschoenen, schoenen, flippers en rescue-tubes. Hiermee kan de redding op zee uitgevoerd worden.

 

 

• Kazerne Scheveningen (gesloten)

 

Na bijna 100 jaar in gebruik te zijn geweest voldeed de oude kazerne Scheveningen niet meer aan de eisen van vandaag. Er is eerst gekeken naar de mogelijkheid om een nieuwe post op een andere locatie te bouwen. Dit bleek niet te kunnen en er werd besloten om op de locatie van de gesloopte J.C. Pleysierschool naast de oude kazerne een nieuwe post neer te zetten. Deze werd in gebruik genomen in 2008. Per gelijke datum werd de oude verlaten.

 

 

Gemeente Leidschendam-Voorburg

 

De huidige gemeente Leidschendam-Voorburg ontstond op 1 januari 2002 uit een fusie van Leidschendam en Voorburg en kreeg de naam Leidschendam-Voorburg. De alternatieve naam Vlietstede werd verworpen. De fusie had vooral een strategische reden, namelijk om een inlijving van deze randgemeenten bij de buurgemeente Den Haag te voorkomen.Gelijktijdig met deze fusie werd vrijwel de gehele Tedingerbroekpolder, het grote zuidelijke deel van de gemeente Leidschendam, geannexeerd door de gemeente Den Haag. Het ging hier om de in deze polder in aanbouw zijnde woonwijk Leidschenveen en het bedrijventerrein Forepark.

 

• Kazerne Leidschendam-Voorburg

 

De huidige kazerne is in gebruik sinds 2002 en ligt midden tussen bestaande bebouwing (huizen), midden op een kruispunt en naast een tunnel. Aangezien de kazerne in een Italiaanse wijk ligt heeft het ook een Italiaans uiterlijk gekregen. Op de begane grond, direct aan het kruispunt ligt de stallingsgarage voor de voertuigen. De hoofdentree van de kazerne ligt op de eerste verdieping. Hier wonen en slapen de brandweerlieden. De kantoren zijn gesitueerd op de tweede verdieping. Op het dak, de derde verdieping, ligt als een soort penthouse een presentatieruimte.

 

De kazerne wordt bemand door zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Tijdens werkdagen van 07.00-19.00 uur is er een complete beroepsploeg op de kazerne aanwezig. Buiten deze tijden en in het weekend worden de beroepsploegen aangevuld met vrijwilligers. Het wagenpark op deze kazerne bestaat uit een tweetal tankautospuiten, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig en diverse dienstbussen en –auto’s. Tot 2011 beschikte de kazerne Leidschendam-Voorburg over een duikteam. Deze taak wordt sindsdien overgenomen door de twee overgebleven duikteams binnen de regio.

 

 

 

Gemeente Midden-Delfland

 

De gemeente Midden-Delfland is op 1 januari 2004 ontstaan uit een fusie van de voormalige gemeenten Schipluiden en Maasland. Ook werd een gebied ten zuiden van Delft bij de gemeente gevoegd. Midden-Delfland telde per 1 januari 2010 17.892 inwoners en heeft een oppervlakte 49,38 km². Buurgemeenten zijn (kloksgewijs vanaf noord): Rijswijk, Delft, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Westland.

De kazernes in deze gemeente zijn gevestigd in de dorpen Den Hoorn, Maasland en Schipluiden. De bebouwing van het verzorgingsgebied van de brandweer bestaat voor het grootste deel uit woningen met woonerven en straten, kleinschalige bedrijventerreinen in de dorpskernen en grotere industriegebieden aan de rand van de gemeente.

 

• Kazerne Den Hoorn

 

De 19 vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit. Op jaarbasis wordt er vanaf deze kazerne zo’n 100 keer uitgerukt.De kazerne aan de Woudseweg is in gebruik sinds 1969.

 

 

• Kazerne Maasland

 

Het korps Maasland bestaat uit 20 vrijwillige korpsleden die zo’n 50 keer per jaar worden opgeroepen. Hun kazerne aan de Slot de Houvelaan is al in gebruik sinds 1950. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een aanhanger tbv rietkapbrandbestrijding en in een pilotfase ook nog een SIV2. Er wordt overdag, avond en weekend als eerste met de SIV2 uitgerukt en deze rukt altijd uit in combinatie met een TS6. De SIV2 wordt bemenst door een chauffeur en bevelvoerder. Post Maasland beschikt (samen met Wassenaar) sinds enkele jaren over het specialisme Rietkapbrandbestrijding. Hiervoor hebben zij speciale bijscholing gekregen en ook de beschikking over rietkapmateriaal. Dit bijzondere specialisme wordt ook met regelmaat ingezet in buurregio´s. In 2010 is Maasland ook ingezet in Rotterdam-Rijnmond en Hollands-Midden. In Nederland zijn er slechts enkele posten die dit bijzondere specialisme hebben.

 

 

• Kazerne Schipluiden

 

Het korps Schipluiden heeft sinds februari 2013 haar intrek genomen in haar nieuwe kazerne. De kazerne is onderdeel van het eveneens geheel nieuwe gemeentehuis van de gemeente Midden-Delfland aan de Anna van Raesfeltstraat. De 21 vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit en een dienstvoertuig en rukken op jaarbasis gemiddeld 50 keer uit.

 

 

 

• Kazerne Schipluiden (gesloten)

 

De oude kazerne van Schipluiden is in gebruik geweest tot eind 2012 en maakte (net als de nieuwe kazerne) deel uit van het gemeentehuis. Op zeer korte termijn zal het pand aan de Keenenburgweg worden gesloopt.

 

 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp telt ruim 50.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 39 km². De gemeente ontstond in 2002 door een fusie tussen de voormalige gemeenten Pijnacker en Nootdorp. De gemeente zal in de toekomst groeien naar een inwoneraantal van 65.000 door Vinex-locaties in Nootdorp (Ypenburg), Pijnacker (Pijnacker Zuid) en Delfgauw (Emerald).

 

• Kazerne Pijnacker-Nootdorp

 

De huidige kazerne aan de Nootdorpseweg is in gebruik sinds 2008. In de remise is plaats voor diverse uitrukvoertuigen. Om deze remise heen liggen de werkplaatsen en magazijnen. Op de eerste verdieping zijn zeven slaapkamers, kantoorruimten, een moderne fitnessruimte, een woonkamer en een keuken gesitueerd. De tweede verdieping heeft een instructiezaal met bar, die door een mobiele wand is op te delen in twee ruimten. De receptie met kantoren en de kamers voor de commandant en de plaatsvervangend commandant bevinden zich ook op deze verdieping. De kazerne is permanent bemand met een complete ploeg. Tijdens kantooruren van 07.00 tot 19.00 uur is er een beroepsploeg aanwezig. Buiten kantooruren, doordeweeks en in de weekenden, verzorgen de vrijwilligers de uitruk. Deze vrijwilligers verblijven dan op de kazerne.

Het wagenpark wordt gevormd door een tweetal tankautospuiten, een haakarmvoertuig met commandobak, de pomp voor grootschalig watertransport en een container met negen lichtunits voor gebruik in de hele regio. Verder nog een adembeschemingsvoertuig, een personeel-/materiaalwagen en diverse dienstauto’s.

 

 

• Kazerne Nootdorp (gesloten)

 

Tot 2008 beschikte zowel Nootdorp als Pijnacker over een eigen kazerne. In 2008 werd de nieuwe centrale kazerne aan de Nootdorpseweg betrokken en werden de beide oude kazernes gesloten. Het Nootdorpse korps had op het moment van de samenvoeging de beschikking over een tankautospuit, een haakarmvoertuig met watertank- en een commandohaakarmbak en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Pijnacker (gesloten)

 

De vrijgekomen oude brandweerkazerne is in 2011 verbouwd tot raadzaal annex restaurant voor de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Op de plaats waar vroeger de brandweerauto’s werden geparkeerd is nu een multifunctionele zaal van 12x27 meter. De ene helft wordt gebruikt als raadzaal, de andere helft is het bedrijfsrestaurant. Het voormalige kantoor van de brandweer is getransformeerd in een flexibel vergadercentrum. Het korps Pijnacker had op het moment van de samenvoeging de beschikking over twee tankautospuiten, een personeel-/materiaalwagen en een dienstbus.

 

 

Gemeente Rijswijk

 

De gemeente Rijswijk ligt aan de zuidkant van Den Haag en aan de noordrand van Delft. De gemeente maakt deel uit van het kaderwetgebied Haaglanden en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De gemeente heeft in totaal 47.370 inwoners en heeft een oppervlakte van 14 km². Als men Rijswijk hoort, wordt snel gedacht aan kantoren en hoge gebouwen. Dit komt voornamelijk omdat Rijswijk een populaire bedrijvenlocatie is. Maar de gemeente heeft nog meer te bieden. Ondanks het bedrijvige en stedelijke karakter is de oude historische dorpskern bewaard gebleven. Oud-Rijswijk heeft kleine specialistische winkeltjes in vaak mooi gerestaureerde pandjes. Voor het uitgebreide winkelaanbod heeft Rijswijk het moderne winkelcentrum In de Bogaard met bijna 180 winkels.

 

• Kazerne Rijswijk

 

Op 2 november 2006 werd het startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Burgemeester Elsenlaan. De bouw is gestart met het voorste gedeelte aan de Burgemeester Elsenlaan. Hier zijn de entree, kantoren, de voertuigenhal en de wacht- en slaapverblijven. Dit deel is eind 2007 opgeleverd waarna werd gestart met het tweede gedeelte waarin de multifunctionele ruimten en de oefenplaats zijn ondergebracht. Het hele complex is officieel in gebruik genomen in september 2009. De uitruk vanaf deze kazerne wordt alleen door beroepsmedewerkers verricht. Ze rukken ruim 1.100 keer per jaar uit. Ten tijde van de bouw van de kazerne bestond het wagenpark nog uit 5 voertuigen (waaronder een hoogwerker en een hulpverleningsvoertuig). Momenteel staat er alleen nog een tankautospuit paraat.

 

 

 

 

• Kazerne Rijswijk (gesloten)

 

 

 

Gemeente Wassenaar

 

Wassenaar bestaat uit een dorpskern met daaromheen een bosrijke omgeving met veel villa's en landhuizen. Vele hiervan zijn vanouds buitenplaatsen, zomerverblijven voor welgestelde stedelingen. Behalve aan veel vermogende bewoners bieden deze onderdak aan bedrijven en consulaten. Prins Willem-Alexander en prinses Máxima hebben er hun woning op het landgoed Eikenhorst. Het landgoed Duinrell is in gebruik als pretpark. Ook renbaan Duindigt, de enige overgebleven gras-renbaan in Nederland, ligt in Wassenaar. De gemeente telt ruim 25.600 inwoners en heeft een oppervlakte van 62,50 km². Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen.

 

• Kazerne Wassenaar

 

De brandweer in Wassenaar bestaat uit een kern van 13 beroepskrachten en ongeveer 30 vrijwilligers. Specialisme van het korps is het bestrijden van rietendakbranden en technische hulpverlening. De kazerne aan de Johan de Wittstraat is in gebruik sinds 1990. Het wagenpark wordt gevormd door 2 tankautospuiten (waarvan 1 terreinvaardig), een haakarmvoertuig met diverse containers, een dienstauto en een dienstbus.

 

 

Gemeente Westland

 

De gemeente Westland ligt in de gelijknamige streek en telt zo’n 103.000 inwoners op een oppervlak van 90 km². De gemeente is op 1 januari 2004 ontstaan door gemeentelijke herindeling Westland waarbij de gemeenten De Lier, 's-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen werden samengevoegd. De twee overige Westlandse gemeenten, Maasland en Schipluiden, hebben er voor gekozen om hun eigen weg te gaan. Ze zijn (eveneens op 1 januari 2004) samengevoegd tot de gemeente Midden-Delfland.

 

Westland grenst in het noorden aan Den Haag, aan het noordoosten voor een klein deel aan Rijswijk, in het oosten aan Midden-Delfland, in het zuiden aan de deelgemeente Hoek van Holland en in het zuidoosten aan Maassluis. Aan de westkant heeft de gemeente een natuurlijke grens, de Noordzee. De steden Delft en Rotterdam met de Rotterdamse haven liggen op een geringe afstand van de gemeente.

 

• Brandweer Westland

 

Binnen de gemeentegrenzen van Westland heeft brandweer Haaglanden de beschikking over een zevental kazernes.:Kazerne De Lier, kazerne 's-Gravenzande, kazerne Honselersdijk, kazerne Maasdijk, kazerne Monster, kazerne Naaldwijk en kazerne Wateringen. Binnen de gemeente is één bedrijfsbrandweerkorps actief. Dit betreft het korps van Flora Holland in Naaldwijk. Tot 2011 beschikte de diverse kazernes in de gemeente over brandweerduikers. Deze taak wordt sindsdien overgenomen door de twee overgebleven duikteams binnen de regio.

 

• Kazerne De Lier

 

De 16 vrijwilligers van de post De Lier hebben de beschikking over een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig met kraan, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer, een personeel-/materiaalwagen en een dienstbus. De kazerne aan de Burgemeester Crezeelaan is in gebruik sinds 1994. Het korps wordt ongeveer 125 keer opgeroepen op jaarbasis.

 

 

• Kazerne ’s-Gravenzande

 

Het wagenpark van de post ’s-Gravenzande wordt gevormd door twee tankautospuiten, een dienstbus en een aantal dienstauto’s. Deze voertuigen staan sinds 1993 in de huidige kazerne aan de Fultonstraat. Op jaarbasis rukken de vrijwilligers zo’n 110 keer uit.

 

 

• Kazerne Honselersdijk

 

Het onderkomen van het korps Honselersdijk is ondergebracht in een deel van een bedrijfsverzamelgebow aan de Nieuweweg. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus voor de meetploeg. Gemiddeld 150 keer per jaar worden de vrijwilligers opgeroepen.

 

 

• Kazerne Maasdijk

 

De 18 vrijwilligers worden gemiddeld 60 keer per jaar gealarmeerd.Ze hebben de beschikking over een tankautospuit en en dienstbus. De kazerne op bedrijventerrein De Derde Hoeve is in gebruik sinds 2004.

 

 

• Kazerne Maasdijk (gesloten)

 

 

 

• Kazerne Monster

 

De vrjwilligers van de post Monster hebben de beschikking over een tweetal tankautospuiten (waarvan 1 terreinvaardig), een tankautospuit voor de jeugdbrandweer, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer en een dienstbus. De vrijwilligers rukken gemiddeld 160 keer per jaar uit.De kazerne aan de Verdilaan is operationeel sinds 1991.

 

 

• Kazerne Naaldwijk

 

De kazerne in Naaldwijk is in gebruik sinds 1960. Op de kazerne staan een tankautospuit, een dienstbus en een dienstauto. Sinds augustus 2012 staat hier ook een hoogwerker gestationeerd. Momenteel loopt er een pilot op deze kazerne om met een bestaande eenheid met minder mensen uit te rukken. Bij veel klussen is de huidige bezetting niet nodig. Door goed op te schalen en bij risicovolle situaties direct al met meer eenheden uit te rukken, is dit mogelijk. Bij de pilot TS4 wordt met vier personen uitgerukt tijdens de daguren. Een snelle back-up maakt onderdeel uit van deze pilot.Gemiddeld wordt het korps zo’n 135 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Kazerne Wateringen

 

In Wateringen staan een tweetal tankautospuiten, een adembeschermingsvoertuig en een dienstbus. Op jaarbasis wordt zo’n 280 keer uitgerukt vanaf deze kazerne. Het korps wordt gevormd door 26 vrijwilligers. De kazerne aan de Dorpskade is in gebruik sinds 1970.

 

 

Gemeente Zoetermeer

 

Zoetermeer is ontstaan uit twee dorpen, Soetermeer en Zegwaart, waartussen op veel terreinen een nauwe samenwerking heeft bestaan tot zij in 1935 zijn samengevoegd tot één gemeente Zoetermeer.

 

• Kazerne Zoetermeer-Oosterheem

 

Op 2 september 2002 is deze beroepskazerne van Zoetermeer aan de Olof Palmelaan in gebruik genomen.De opening van deze post betekende ook het sluiten van post Rokkeveen, daar deze kazerne ook voor de dekking voor Rokkeveen kan zorgen. De remise van de nieuwe kazerne heeft ruimte voor ongeveer negen voertuigen. In de kazerne zijn acht slaapkamers, een ruime kantine voor de wacht, een keuken, twee woonkamers (één voor rokers), een fitnessruimte, een slangenwerkplaats, een ademluchtwerkplaats, een algemene werkplaats,  opleidingsopslag, twee leslokalen en een kantine voor opleidingen. Op het buitenterrein is ook een sportveld aangelegd. Het wagenpark bestaat uit een tweetal tankautospuiten (waarvan 1 reserve), een dienstbus en een vrachtwagen.

 

 

 

• Kazerne Zoetermeer-Stadtshart

 

De hoofdkazerne van Zoetermeer aan de Brusselstraat is in december 1980 in gebruik genomen. De kazerne is ruim opgezet een heeft een remise voor ruim 9 voertuigen, 10 slaapkamers, een kantine, een keuken, een slangenwerkplaats, een ademluchtwerkplaats, diverse kantoren, vergaderruimte, een leslokaal, een sporthal met fitnessruimte, een oefentoren, een timmerwerkplaats, metaalbewerkingplaats, oefenkelder en een autowerkplaats. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor het gaspakkenteam, een haakarmvoertuig met diverse containers, een dienstbus en verschillende dienstauto’s.

 

 

3