Regio 01 Groningen (Laatste update: 28-04-2023)

 

De brandweer in de regio Groningen, onderdeel van de Veiligheidsregio Groningen, bestaat uit 39 brandweerposten. Het verzorgingsgebied beslaat de gehele provincie Groningen en heeft een oppervlakte van 2.960 vierkante kilometer met ruim 590.000 inwoners. Alle posten in de regio worden bemand door vrijwilligers, behalve de kazernes in de stad Groningen waar een permanente beroepsploeg aanwezig is. In totaal zijn er ongeveer 750 vrijwilligers actief.

 

Bijna alle kazernes zijn voorzien van een tankautospuit en een dienstbus of personeel/materiaalvoertuig. De alarmering wordt verzorgd vanuit de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten. Deze meldkamer is ontstaan in 2011, door het samenvoegen van de meldkamers van Assen, Groningen en Leeuwarden.

 

District Eemsdelta

 

• Kazerne Appingedam

 

De brandweerkazerne van Appingedam is in gebruik sinds 1953 en bevindt zich in hetzelfde pand als dat van de gemeentewerken. Per jaar rukken de 15 vrijwilligers ongeveer 70 keer uit. Zij hebben de beschikken over een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer Appingedam

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer Appingedam

 

• Kazerne Delfzijl

 

De brandweer in de stad Delfzijl is opgericht in 1926. De huidige brandweerkazerne is in gebruik sinds 1973. Per jaar rukken de 44 vrijwilligers ongeveer 200 keer uit. Naast de basis brandweerzorg is op deze post èèn van de drie oppervlakte reddingsteams gehuisvest. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een redvoertuig, een hulpverleningsvoertuig met kraan, een voertuig voor het oppervlakte reddingsteam, een schuimblusvoertuig, twee personeel/materiaalwagens, vier dienstauto’s en twee reddingsboten op trailer.

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer Delfzijl

 

• Kazerne Bedrijfsbrandweer Chemiepark Delfzijl (Falck)

 

Sinds 1 april 2014 verzorgt het Deense bedrijf Falck Fire Service de brandweerzorg op het Chemiepark Delfzijl. Dit is een bedrijventerrein met haven in de plaats Farmsum. Op dit bedrijventerrein zijn diverse chemische bedrijven gehuisvest. De brandweerpost is 24 uur bemand door afwisselend vier ploegen bestaande uit vijf personen. Het wagenpark bestaat uit een schuimpoederblusvoertuig, een gevaarlijke stoffen voertuig, een haakarmvoertuig met schuimblushaakarmbak en twee personeel/materiaalwagens.

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer chemiepark Delfzijl Falck

 

• Kazerne Wagenborgen

 

De brandweer in Wagenborgen maakt gebruik van een kazerne uit 2012. Per jaar rukken de 16 vrijwilligers ongeveer 50 keer uit. Naast de basis brandweerzorg levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer Wagenborgen

 

• Kazerne Woldendorp

 

De brandweer in Woldendorp beschikt over een kazerne uit 1962. Tot 2010 werd de kazerne gedeeld met de afdeling wijkbeheer van de gemeente Delfzijl. Na een verbouwing heeft de brandweer het gehele pand in gebruik. De post beschikt over 15 vrijwilligers, die jaarlijks ongeveer 20 keer uitrukken. In de kazerne staan een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen gestald.

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer Woldendorp

 

District Gorecht

 

• Kazerne Haren

 

De brandweerkazerne op het industrieterrein Felland aan de rand van het dorp is in gebruik sinds november 2022. Een voormalig bedrijfspand uit 2000 heeft als basis gediend voor de nieuwe kazerne. De post wordt bemand door 27 vrijwilligers en deze rukken per jaar ongeveer 130 keer uit. Naast de basis brandweerzorg levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Ook bemannen de vrijwilligers de mobiele commando unit welke ingezet wordt in de hele regio. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een gereedschap/materiaalwagen, een mobiele commando unit, een dienstbus en een reddingsboot op trailer.

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer Haren

 

• Kazerne Haren (gesloten)

 

De voormalige kazerne is in gebruik geweest van 1969 tot november 2022. Het pand was verouderd en veel te klein geworden. Niet alle voertuigen paste in de kazerne, waardoor deze op verschillende locaties gestald stonden.

 

regio Groningen gesloten oude brandweerkazerne brandweer Haren

 

• Kazerne Harkstede

 

De brandweerkazerne in Harkstede is in gebruik sinds 1927. In 2022 is de kazerne gedeeltelijk verbouwd. Hierbij is de vloer verlaagd en de roldeur vervangen voor houten opslaande deuren. Dit alles had te maken met de nieuwe tankautospuit die anders niet in het gebouw paste. Per jaar rukken de 15 vrijwilligers ongeveer 40 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een dienstbus en een aanhanger met ademluchtapparatuur.

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer Harkstede

 

• Kazerne Hoogezand

 

De brandweer in Hoogezand is opgericht in 1925. In die tijd bestond de brandweer in de huidige vorm nog uit twee korpsen. Een korps in Hoogezand en een korps in Sappemeer. In 1949 werd Hoogezand en Sappemeer samengevoegd als èèn gemeente. De twee losse korpsen bleven bestaan tot 1974, waarna zij werden samengevoegd tot de huidige eenheid. De huidige kazerne werd in 1963 in gebruik genomen door de twee korpsen. In 1979 vertrok de brandweer, waarna zij in 1998 de huidige kazerne in gebruik nam. De gemeentewerken heeft het andere deel van het pand in gebruik. De post telt 45 vrijwilligers die per jaar ongeveer 290 keer uitrukken. Naast de basis brandweerzorg levert het korps èèn van de verkenningseenheden in de regio. Aan voertuigen heeft men de beschikking over twee tankautospuiten, een reserve tankautospuit, een redvoertuig, een gereedschap/materiaalwagen, een haakarmvoertuig met onder andere een dompelpompcontainer en hulpverleningscontainer, een dienstbus, een personeel/materiaalwagen en een reddingsboot op trailer.

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer Hoogezand

 

• Kazerne Siddeburen

 

De brandweerpost aan de rand van het dorp Siddeburen werd geopend op 14 juni 2008. Het gebouw is voor een groot gedeelte opgebouwd uit Plato-hout. Door deze lichte constructie, hoefde er voor de bouw niet geheid te worden. De post wordt bemand door 15 vrijwilligers en deze rukken jaarlijks ongeveer 60 keer uit. In de kazerne staan een tankautospuit en een dienstbus gestald.

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer Siddeburen

 

• Kazerne Slochteren

 

De brandweerkazerne in Slochteren maakt onderdeel van een complex waarin ook de gemeentewerken is ondergebracht. Het pand is sinds 2008 in gebruik. Per jaar wordt er door de vrijwilligers ongeveer 25 keer uitgerukt. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een dienstbus en een aanhanger met verlichting.

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer Slochteren

 

District 't Hogeland

 

• Kazerne Ten Boer

 

De brandweer in Ten Boer maakt gebruik van een kazerne uit 1980. De 16 vrijwilligers rukken per jaar ongeveer 30 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer Ten Boer

 

District Stad

 

• Kazerne Groningen-Sontweg

 

De kazerne Sontweg is geopend in januari 1983 en is qua oppervlakte èèn van de grootste van Nederland. Binnen enkele jaren zal het pand worden verlaten voor een nieuwe kazerne. Deze zal gebouwd moeten gaan worden aan de overkant van de straat. Het huidige pand is verouderd en de locatie is nodig voor een andere bestemming. En nu aanwezige oefencentrum zal gaan verhuizen naar een andere locatie.

 

De kazerne wordt bemand door een beroepsbezetting, die elkaar in een drie ploegensysteem na 24 uur aflossen. Per jaar rukken deze ploegen ongeveer 1.100 keer uit. Op de kazerne is ook het enige duikteam van de regio Groningen gestationeerd. Naast de brandweer vinden ook de kantoren van de veiligheidsregio onderdak in het gebouw.

 

Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een redvoertuig, een waterongevallenvoertuig, een hulpverleningsvoertuig met kraan, een klein hulpverleningsvoertuig, vier haakarmvoertuigen met diverse containers, twee vrachtwagens, vier personeel/materiaalwagens en diverse dienstauto’s en dienstbussen. Daarnaast zijn er nog enkele reserve voertuigen op deze kazerne aanwezig.

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer stad Groningen Sontweg

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer stad Groningen Sontweg

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer stad Groningen Sontweg

 

• Kazerne Groningen-Vinkhuizen

 

De brandweerkazerne Vinkhuizen in het westen van Groningen, werd in gebruik genomen 1 november 1997. De post is ontstaan omdat vanaf de hoofdpost aan de Sontweg de aanrijtijden voor het westen van Groningen niet meer binnen de norm gehaald konden worden. Omdat ook de politie destijds een nieuw bureau nodig had, werden beide diensten gezamenlijk ondergebracht in een pand in de wijk Vinkhuizen. De post wordt bemand door beroepspersoneel, waarvan er per dienst 6 personen aanwezig zijn. Op de kazerne staat alleen een tankautospuit gestationeerd. Hiermee wordt jaarlijks ongeveer 600 keer uitgerukt. Omdat de post aan de Sontweg verouderd is en moet worden verplaatst, is er de mogelijkheid dat ook deze post in de toekomst gaat verhuizen. Een beluist hierover is nog niet genomen.

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer stad Groningen Vinkhuizen

 

District Westerkwartier

 

• Kazerne Leek

 

De brandweerpost Leek is in gebruik sinds 2004. De huidige kazerne werd destijds gebouwd naast de oude kazerne welke weer onderdeel is van de gemeentewerk. De post wordt bemand door 21 vrijwilligers die ongeveer 80 keer per jaar uitrukken. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer Leek

 

• Kazerne Marum

 

De brandweer in het dorp Marum beschikt over een kazerne uit 1988. Per jaar rukken de 17 vrijwilligers ongeveer 60 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Groningen brandweerkazerne brandweer Marum

 

Nog niet alle kazernes staan online. Deze worden later toegevoegd.