Regio 14 Gooi en Vechtstreek (Laatste update: 04-02-2024)

 

De brandweer in de regio Gooi en Vechtstreek, onderdeel van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, bestaat uit 12 brandweerposten. In de organisatie werken ongeveer 500 medewerkers. Het werkgebied van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ligt ingeklemd tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, de autosnelweg A27 en het Gooimeer. Het gebied beslaat een oppervlakte van 274 vierkante kilometer en er wonen ruim 242.000 inwoners.

 

Alle posten zijn standaard voorzien van een tankautospuit. Aanvullende voertuigen zoals redvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen e.d. zijn strategisch verdeeld over de regio. De alarmering wordt verzorgd vanuit de Meldkamer Midden-Nederland locatie Lelystad. Deze meldkamer is ontstaan in september 2020, door het samenvoegen van de meldkamers in Naarden en Lelystad. In 2025 zal deze meldkamer opgaan in de nieuwe meldkamer Midden-Nederland in Hilversum. Hierbij worden de meldkamers Lelystad en Utrecht samengevoegd tot èèn operationeel centrum.

 

• Kazerne Blaricum

 

De huidige brandweerkazerne in Blaricum is gebouwd in 1972 als loods van een grondverzetbedrijf. Na een verbouwing heeft de brandweer het pand in april 2009 in gebruik genomen. Het korps bestaat uit 30 vrijwilligers en heeft als specialisme het blussen van branden in rietendaken. Zij vormen samen met de collega’s uit Laren het rietteam van de regio Gooi en Vechtstreek. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een terreinvaardige tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig, een dienstbus, een dienstauto en een aanhanger voor het rietteam.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Blaricum

 

• Kazerne Blaricum (gesloten)

 

De oude kazerne van Blaricum aan de Verbindingslaan is in gebruik geweest tot april 2009. De kazerne voldeed niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan een kazerne gesteld worden. Ook de bereikbaarheid van de wijk ‘Bijvanck’ was vanuit deze locatie niet optimaal te noemen. Na het vertrekt van de brandweer, heeft het gebouw onder andere nog enige tijd dienst gedaan als school. Uiteindelijk is het gebouw gesloopt om plaats te maken voor woningen.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Blaricum gesloten

 

• Kazerne Bussum

 

De brandweer in Bussum is opgericht in 1899. De kazerne van het korps ligt aan de Brinklaan en is in gebruik sinds 1976. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een terreinvaardige tankautospuit, een tankautospuit voor de jeugdbrandweer, een redvoertuig, een 6x6 haarkarmvoertuig met bosbrandcontainer (6000 l. tank), een dienstbus en een dienstauto.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Bussum

 

• Kazerne Hilversum

 

Sinds augustus 2008 rukt de brandweer in Hilversum uit vanaf de kazerne aan de Kamerlingh Onnesweg. In de kazerne zijn zowel de brandweer Hilversum als het regiokantoor van de regionale brandweer Gooi en Vechtstreek ondergebracht. Het gebouw bestaat uit een remise, werkplaatsen voor onderhoud aan voertuigen en materieel, kleedkamers, woon- en slaapvertrekken voor 24 uurs ploegen, ontspanningsruimtes, kantoren voor stafpersoneel en een kantine.

 

De kazerne wordt bemand door beroepspersoneel. Per dienst zijn er acht personen aanwezig. De tankautospuit wordt bemand door vier personen, het snel interventie voertuig door twee personen en het redvoertuig of hulpverleningsvoertuig ook door twee personen. Het redvoertuig en het hulpverleningsvoertuig is springbemanning. Dit betekent als èèn van de twee uitrukt, het andere voertuig buiten dienst gaat.

 

Naast de beroepsploeg is ook de logistieke eenheid van de brandweer Gooi en Vechtstreek op deze kazerne ondergebracht. Deze ploeg bestaat uit 16 vrijwilligers met vier ploegen van vier personen. Deze ploegen hebben 1x in de vier weken dienst tijdens de avonden, nachten en het weekend. Overdag hebben alle ploegen dienst, ter aanvulling op het dagdienst personeel wat werkzaam is op de kazerne. Deze eenheid bemand onder andere twee haakarmvoertuigen met de diverse containers, zoals: de verlichtingscontainer, verzorgingshaakarmbak met WC’s en de commandohaakarmbak. Daarnaast het watertransportsysteem met 3000 meter slang en drie vrachtwagens voor de logistieke taken. Als speciale taken verzorgen zij de chauffeur en bijrijder van het Quick Response Team/Hoogtereddingsteam van de veiligheidsregio’s Utrecht en Gooi en Vechtstreek. Dit team bestaat uit 20 personen waarvan er vier worden geleverd door de regio Gooi en Vechtstreek en is actief sinds 1 september 2021. Het team uit deze regio’s, is het enige QRT/HRT in Nederland dat beide taken uitvoert. Zij worden ingezet bij extreme geweld om onder andere slachtoffers te redden. Daarnaast kan dit team mensen op grote hoogte of diepte redden. Bij een incident rukt er minimaal een team uit van vijf personen verdeeld over vier voertuigen. De overige drie voertuigen zijn gestationeerd op drie posten in de regio Utrecht.

 

Samenvattend bestaat het wagenpark op deze kazerne uit: een tankautospuit, een snel interventie voertuig, een redvoertuig en een hulpverleningsvoertuig voor de beroepsploeg. En daarnaast voor de eenheid logistiek: twee haarkarmvoertuigen met diverse containers, drie logistiek vrachtwagens en een QRT-voertuig. Daarnaast staan er nog twee reserve tankautospuiten en diverse dienstauto’s op de kazerne gestald.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Hilversum

 

• Kazerne Hilversum (gesloten)

 

De kazerne van de brandweer van Hilversum op de hoek van de Minckelersstraat en de Jan van der Heijdenstraat, tegenover de Minckelersschool, is in gebruik geweest van 4 november 1992 tot augustus 2008. In verband met woningbouw op het naastliggende voormalige REGEV-terrein moest de kazerne wijken. De kazerne is daarom in september 2008 gesloopt.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Hilversum gesloten

 

• Kazerne Huizen

 

De brandweer van Huizen is opgericht in 1924. Sinds 1994 maakt het korps gebruik van de huidige kazerne aan de Eemlandweg naast het politiebureau. Op deze kazerne is ook de technische dienst voor de gehele regio gehuisvest. Het wagenpark wordt gevormd door een terreinvaardige tankautospuit, een redvoertuig, een haakarmvoertuig met dompelpomp, een personeel/materiaalvoertuig voor de verkenningseenheid, een materiaalwagen voor de technische dienst, een dienstbus en een dienstauto.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Huizen

 

• Kazerne Huizen-Bovenmaat

 

De kazerne Huizen-Bovenmaat is operationeel sinds 2006. Tot 2022 was het verzorgingsgebied van de twee kazernes niet opgesplitst. De vrijwilligers waren in groepen onderverdeel naar woonadres. Indien een groep dienst had die dicht bij deze nevenpost woonde, dan was deze kazerne operationeel en rukte de eerste tankautospuit vanaf hier uit voor het gehele verzorgingsgebied. Sinds 2022 is deze kazerne zelfstandig met een eigen verzorgingsgebied, waarmee de opkomsttijden worden verkort. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Huizen Bovenmaat

 

• Kazerne Kortenhoef

 

De kazerne aan de Eslaan in Kortenhoef is in gebruik sinds 2010 en staat op dezelfde plek als de vorige kazerne. Tijdens de bouw van deze kazerne was het korps tijdelijk ondergebracht in een loods op de nabijgelegen gemeentewerf. Naast de basis brandweerzorg, levert dit korps ook de verzorgingsgroep voor de gehele regio. Per jaar rukken de vrijwilligers ongeveer 150 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een voertuig voor de verzorgingsgroep, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Kortenhoef

 

• Kazerne Kortenhoef (gesloten)

 

Deze voormalige kazerne heeft dienst gedaan van 1976 tot januari 2010. Het gebouw was verouderd en te klein geworden. Het pand is gesloopt, waarna op dezelfde locatie direct de bouw van de nieuwe kazerne begon.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Kortenhoef gesloten

 

• Kazerne Laren

 

Brandweer Laren is opgericht in mei 1928 en bestaat tegenwoordig uit 25 korpsleden. Het korps heeft sinds 2004 de beschikking over een kazerne aan de Groene Gerritsweg, midden in het dorp. Het ontwerp is vormgegeven als een karakteristieke houten schuur, zoals deze in de omgeving voorkomen. Boven de voertuighal bevinden zich vier woningen. Naast de basis brandweerzorg, heeft dit korps als specialisme het blussen van branden in rietendaken. Zij vormen samen met de collega’s uit Blaricum het rietteam van de regio Gooi en Vechtstreek. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een terreinvaardige tankautospuit, een haakarmvoertuig met schuimbluscontainer, een terreinwagen (heide jeep), een dienstbus, een aanhanger voor het rietteam en een motorspuitaanhanger.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Laren NH

 

• Kazerne Loosdrecht

 

De brandweer van Loosdrecht is opgericht in 1925. De 17 vrijwilligers rukken op jaarbasis ongeveer 175 keer uit en beschikken over een kazerne uit 2017. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus. Daarnaast ligt in de jachthaven een brandweerboot. De trailer van de boot staat in de kazerne gestald. Bij onderhoud of ijsvorming op de Loosdrechtse Plassen, wordt de boot in de kazerne gestald.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Loosdrecht

 

• Kazerne Loosdrecht (gesloten)

 

Tijdens de bouw van de huidige kazerne tussen 2015 en 2017, werd de brandweer tijdelijk ondergebracht in het pand van de voormalige gemeentewerken. Nadat de brandweer intrek had genomen in haar nieuwe kazerne, is het pand gesloopt om plaats te maken voor woningen.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Loosdrecht gesloten

 

• Kazerne Loosdrecht (gesloten)

 

Deze voormalige kazerne heeft dienst gedaan van 1975 tot 2015. Het gebouw was verouderd en te klein geworden. Het pand is gesloopt, waarna op dezelfde locatie een nieuwe kazerne is gebouwd.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Loosdrecht gesloten

 

• Kazerne Muiden

 

Sinds januari 2023 beschikt de brandweer in Muiden over een kazerne aan de rand van het dorp ter hoogte van de parkeerplaats P1. Het pand is duurzaam gebouwd en voorzien van een warmte pomp en zonnepanelen. De buitengevel is met hout bekleed en daarmee heeft het pand de uitstraling van een vroegere genieloods. In het gebouw zijn ook de wijkagent, gemeentelijke groenvoorziening en een openbaar toilet ondergebracht. De vrijwilligers beschikken over een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Muiden

 

• Kazerne Muiden (gesloten)

 

Van 1969 tot 2023 beschikte het korps over een kazerne aan de Weesperweg net binnen de bebouwde kom van Muiden. Het pand was te klein en verouderd en voldeed daarmee niet meer aan de huidige eisen.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Muiden gesloten

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Muiden gesloten

 

• Kazerne Muiderberg

 

De brandweerkazerne van Muiderberg is in gebruik sinds 1970 en is in 1989 uitgebreid met een extra stallingsplaats. In 2007 was de gemeenteraad voornemens om het korps op te heffen in verband met de slechte staat van het pand en het gebrek aan personeel. Na fel protest is besloten het korps in stand te houden en de kazerne te moderniseren naar de huidige ARBO-eisen. Sinds 1 oktober 2021 is op deze post het drone team gestationeerd. Dit team wordt automatisch gealarmeerd bij het nader bericht grote brand of hulpverlening en daarnaast zijn zij ook op aanvraag oproepbaar. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Muiderberg

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Muiderberg

 

• Kazerne Naarden

 

Sinds 2003 hebben de vrijwilligers in Naarden de beschikking over een kazerne op het industrieterrein Gooimeer Zuid. Het pand geeft onderdak aan zowel de brandweer als de gemeentewerken. Tot 2008 vervulde dit korps ook de functie als een van de duiksteunpunten in de regio. Na het opheffen hiervan, is er alleen nog een duikteam in Nederhorst den Berg actief. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een dienstbus en een reddingsboot op trailer.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Naarden

 

• Kazerne Naarden (gesloten)

 

De voormalige kazerne van Naarden, midden in de Naarden Vesting, heeft dienst gedaan van 1962 tot 2003. Door de ongunstige liggen en het verouderde pand, is destijds besloten de brandweer te verhuizen naar het industrieterrein Gooimeer Zuid. De oude kazerne is gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor een appartementencomplex.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Naarden gesloten

 

• Kazerne Nederhorst den Berg

 

De brandweer in Nederhorst den Berg is opgericht op 1 mei 1922. Het pand waarin de kazerne is gevestigd, is in 1980 gebouwd als gemeentewerf van de toenmalige zelfstandige gemeente Nederhorst den Berg. Na een grondige verbouwing van het pand in 2010, verhuisde het korps vanuit de oude kazerne aan de Dammerweg naar de nieuwe kazerne. De 29 vrijwilligers rukken op jaarbasis ongeveer 160 keer uit. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een dienstauto voor de first responders, een dienstbus en een motorspuitaanhanger. Omdat Nederhorst het duiksteunpunt is van de regio, staat er in de kazerne ook een volledig ingericht waterongevallenvoertuig voor het duikteam en is er een boot op trailer. Voor inzetten waarbij de boot naast de kazerne te water moet worden gelaten, is er een kleine trekker in brandweerkleuren aanwezig om de boot op trailer uit de kazerne naar het water te slepen.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Nederhorst den Berg

 

• Kazerne Nederhorst den Berg (gesloten)

 

Van 1978 tot 2010 was de brandweer van Nederhorst den Berg ondergebracht in de brandweerkazerne aan de Dammerweg. Deze kazerne deed voor 1978 dienst als Christelijke school en werd na een grondige verbouwing door de brandweer in gebruik genomen. Later is er voor de kazerne een zogenaamde romneyloods geplaatst om het groeiende wagenpark in onder te brengen.

 

regio Gooi en Vechtstreek brandweerkazerne brandweer Nederhorst den Berg gesloten