Regio 8 Gelderland-Zuid (Laatste update: 01-02-2015)

 

De brandweer in Gelderland-Zuid bestaat uit acht brandweerclusters en twee centrale afdelingen: Risicobeheersing en Incidentbestrijding. De brandweer telt circa 800 brandweervrijwilligers en ruim 200 beroepsmedewerkers en staat onder leiding van een regionaal commandant.

 

De brandweer in Gelderland-Zuid telt acht brandweerclusters. Dit zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van brandweerzorg. De gemeente Nijmegen vormt een cluster op zich. De clusters zijn: Bommelerwaard (Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel), Buren-Culemborg, Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal (GNL), Millingen aan de Rijn-Ubbergen-Groesbeek (MUG), Maas en Waal (Gemeenten Beuningen, Druten en West Maas en Waal), Neder-Betuwe-Tiel, Nijmegen, Wijchen-Heumen. De clusters staan onder leiding van een commandant. In Gelderland-Zuid staan 36 kazernes.

 

Cluster Bommelerwaard

 

Dit cluster kent 6 posten: Hedel, Kerkdriel, Zaltbommel, Gameren, Brakel en Nederhemert. Er zijn circa 150 vrijwilligers en 10 beroepskrachten in de Bommelerwaard actief. Het stafbureau bestaat uit tien personen en is gehuisvest in het gemeentehuis van de gemeente Maasdriel.

 

• Kazerne Brakel

 

De kazerne van brandweer Brakel is opgeleverd in 2006 en is te beschouwen als het kleine broertje van de kazerne in Zaltbommel. De kazerne heeft een lichte kleur om beter in de omgeving te passen. Aan de voorkant wordt de kazerne ontsloten via een brede brug en de achterkant komt uit in een nieuwe woonwijk. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen. De 17 vrijwillige korpsleden hebben als specialisme het fungeren als opstapbemanning voor de blusboot als er op de rivier de Waal een incident plaatsvindt en het verzorgen van de watervoorziening in het buitengebied. Het verzorgingsgebied bestaat uit de kernen Brakel, Poederooijen en Zuilichem.

 

 

• Kazerne Gameren

 

De 17 vrijwilligers van korps Gameren rukken op jaarbasis gemiddeld 90 keer uit. Het verzorgingsgebied bestaat uit de kernen Gameren, Bruchem, Kerkwijk en Nieuwaal. Het wagenpark wordt gevormd door een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen. De kazerne aan de Middelkampseweg is in gebruik sinds 1974.

 

 

• Kazerne Hedel (Blusgroep Maasldriel-West)

 

Deze kazerne is in 2006 in de plaats gekomen van de voormalige kazernes in Ammerzoden en Hedel. De beide korpsen zijn gefuseerd en vormen nu de groep ‘Maasdriel-West’. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen, een dienstbus voor de jeugdbrandweer en een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer. Het verzorgingsgebied bestaat uit de kernen Hedel, Ammerzoden en Well. Op jaarbasis worden de 23 vrijwilligers zo’n 100 keer opgeroepen.

 

 

• Kazerne Kerkdriel (Blusgroep Maasdriel-Oost)

 

Ter vervanging van de kazernes in Kerkdriel, Heerewaarden en Rossum is sinds 2006 een nieuwe kazerne in gebruik genomen. De drie voormalige korpsen zijn per gelijke datum samengevoegd tot de blusgroep Maasdriel-Oost. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig, twee personeel-/materiaalwagens en een adembeschermingsvoertuig. De 41 vrijwilligers hebben als verzorgingsgebied de kernen Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel, Rossum, Hurwenen, Alem en Heerewaarden. Specialisme van het korps is het verzorgen van de eerstelijns logistieke verzorging in de Bommelerwaard. Het korps wordt gemiddeld 175 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Kazerne Herwijnen (gesloten)

 

 

• Kazerne Kerkdriel (gesloten)

 

 

• Kazerne Rossum (gesloten)

 

 

• Kazerne Nederhemert

 

Aan het korps Nederhemert zijn 17 vrijwilligers verbonden. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen en rukken op jaarbasis gemiddeld 45 keer uit. Het verzorgingsgebied bestaat uit de kernen Nederhemert, Aalst en Wellseind. De kazerne aan de Nijverheidstraat is in gebruik sinds 1996.

 

 

• Kazerne Zaltbommel

 

De brandweerkazerne in Zaltbommel aan de Steenweg is in gebruik sinds januari 2004 en biedt plaats aan een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig, een personeel-/materiaalwagen en een dienstauto. Het korps bestaat uit 25 vrijwilligers die op jaarbasis zo’n 160 keer worden gealarmeeerd.

 

 

Cluster Buren-Culemborg

 

Het cluster Buren-Culemborg kent 5 kazernes: Beusichem, Buren, Culemborg, Lienden en Maurik. Vanuit het clusterkantoor, gevestigd in de kazerne Culemborg, worden diverse zaken geregeld.

 

• Kazerne Beusichem

 

De kazerne aan de Speulmanweg in Beusichem is in 2004 in gebruik genomen. De oude kazerne aan de Markt in het centrum van Beusichem was een omgebouwde paardenschuur die in gebruik was als kazerne sinds 1983. Het pand is inmiddels omgebouwd tot grand-café. Het wagenpark wordt gevormd door een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen en een haakarmvoertuig met verzorgingscontainer. Het korps Beusichem bestaat uit 18 vrijwilligers.

 

 

• Kazerne Buren

 

De kazerne Buren is in gebruik sinds 1980 en is gevestigd in hetzelfde complex van de dienst Gemeentewerken. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen en een tweetal dienstauto’s.

 

 

• Kazerne Culemborg

 

De kazerne van Culemborg zit sinds het najaar van 2003 onder één dak met de politie, de ambulancedienst en gemeentewerken aan de Triosingel. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een hoogwerker en een hulpverleningsvoertuig. Verder nog een voertuig voor het duikteam, een dienstbus, een haakarmvoertuig met grootvermogenpomp-container en twee dienstauto’s. De hele regio Gelderland-Zuid heeft na het opheffen van het duikteam Culemborg in 2011 geen enkel duikteam meer paraat. De redenen daarvoor waren dat de taak te zwaar is om door vrijwilligers te laten uitvoeren, de risico's te groot zijn en het maatschappelijk rendement te laag. De duikers hadden al geen reddende, maar een bergende taak met een opkomsttijd van maximaal anderhalf uur.

 

 

• Kazerne Lienden

 

De kazerne van het korps Lienden ligt aan de Verbrughweg en is in gebruik sinds 1975. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig en wordt ongeveer 50-60 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Kazerne Maurik

 

Op de kazerne Maurik staan twee tankautospuiten (waarvan 1 reserve), een haakarmvoertuig met watertankcontainer en een snelle reddingsboot op trailer. Het korps telt 22 vrijwilligers. De kazerne is in gebruik sinds 1960.

 

• Steunpunt gemeentehuis Maurik

 

Bij het gemeentehuis in Maurik staat tijdens kantooruren een interventievoertuig paraat. Het betreft een busje waarin een aantal blusvoorzieningen en hulpverleningsmiddelen zijn aangebracht. Daarmee kan een eerste verkenning uitgevoerd worden en indien nodig eerste hulp worden verleend. Op het gemeentehuis zijn tijdens de kantooruren permanent drie à vier personen van de beroepsbrandweer aanwezig die bij een alarm onmiddellijk in de wagen kunnen springen. Omdat de vier niet eerst naar de kazerne hoeven om zich te verkleden en omdat het busje makkelijker wendbaar is dan een grote, zware tankautospuit, kan het interventievoertuig sneller ter plaatse zijn bij calamiteiten tot in de verste uithoeken van het gebied.

 

 

Cluster Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal (GNL)

 

Het cluster Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal is een gemeentelijk organisatieonderdeel dat zeer nauw samenwerkt met de gemeenten Geldermalsen en Lingewaal. De samenwerkende brandweer bestaat uit elf beroepskrachten en ca. 125 vrijwilligers en kent 6 kazernes: Geldermalsen, Beesd, Varik, Waardenburg, Asperen, en Herwijnen. Vanuit het kantoor GNL, gevestigd in de kazerne Geldermalsen, worden diverse zaken geregeld. Het kantoor bestaat uit de afdelingen risicobeheersing en incidentbestrijding.

 

• Kazerne Asperen (Blusgroep Lingewaal-Noord)

 

De kazerne in Asperen is sinds 2008 de thuisbasis van de ploeg Lingewaal-Noord. Deze 19 vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen en een snelle reddingsboot op trailer. Het verzorgingsgebied bestaat uit de kernen Asperen en Heukelum. Op jaarbasis wordt het korps zo’n 45 keer opgeroepen.

 

 

• Kazerne Asperen (gesloten)

 

De kazerne aan de Voorstraat in het centrum van Asperen is in gebruik geweest tussen en 1978 en 2008. In 2008 verhuisde het korps Asperen naar haar nieuwe onderkomen aan de Heukelumseweg.

 

 

• Kazerne Beesd

 

De kazerne Beesd aan de Veerweg is in gebruik sinds 2009 en is uitgerust met drie voertuigen. Dit betreft een tankautospuit, een personeel-/materieelwagen en een haakarmvoertuig met schuimbluscontainer. Het laatste voertuig is van de regionale brandweer en wordt voor het Betuwespoor ingezet en ook bij grote calamiteiten in hele regio. Specialistische taken van het korps Beesd zijn: Firstresponder inzet voor Beesd en omstreken, regio inzet koetakel, 25kV hoogspanningsbeveiliging voor het Betuwespoor en regio inzet schuimblusvoertuig. Gemiddeld rukt brandweer Beesd 85 keer per jaar uit. Totaal zijn er 16 vrijwilligers die vanaf deze kazerne uitrukken. Het verzorgingsgebied bestaat uit de kernen Beesd, Enspijk, Acquoy, Gellicum, Rumpt en Rhenoy.

 

 

• Kazerne Beesd (gesloten)

 

 

• Kazerne Geldermalsen

 

De kazerne Geldermalsen is de grootste van de het cluster en biedt huisvesting aan de blusgroep Geldermalsen, kantoorpersoneel van het cluster GNL en ook de ambulancedienst van de Regionale Ambulance Voorziening Gelderland-Zuid maakt gebruik van deze lokatie. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig, een personeel-/materiaalwagen, een snelle boot op trailer, en een haakarmvoertuig met diverse containers (o.a. commando-, adembeschermings-, dompelpomp- en een hulpverleningscontainer). Specialistische taken zijn : WVD-inzet, oppervlakte water redding, regionale inzet Commando haakarmbak, gevaarlijke stoffen haakarmbak, ademlucht/logistiek haakarmbak en de inzet van de VC2 met bijbehorende portofonisten. Op jaarbasis worden de 31 vrijwilligers gemiddeld 230 keer opgeroepen.

 

 

• Kazerne Geldermalsen (gesloten)

 

 

• Kazerne Herwijnen (Blusgroep Lingewaal-Zuid)

 

De ploeg Lingewaal-Zuid heeft haar kazerne aan de Graaf Reinaldweg tussen Vuren en Herwijnen. Deze ploeg is in 2008 ontstaan na samenvoeging van de voormalige korpsen Vuren en Herwijnen. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Varik (Blusgroep Neerijnen-Oost)

 

De kazerne aan de Achterstraat in Varik is de thuisbasis van het korps Neerijnen-Oost. De kazerne biedt onderdak aan een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen. Het verzorgingsgebied bestaat uit de kernen Est, Opijnen (gedeeltelijk), Heesselt, Varik, Ophemert en het noordelijk en oostelijk deel van het landelijk gebied. Het korps beschikt over 15 vrijwillige korpsleden die zo’n 70 keer per jaar uitrukken. De kazerne is in gebruik sinds 1982.

 

 

• Kazerne Waardenburg (Blusgroep Neerijnen-West)

 

De kazerne van de blusgroep Neerijnen-West ligt sinds 1995 aan de Steenweg in Waardenburg. Deze kazerne is uitgerust met vier voertuigen; een hoogwerker, twee tankautospuiten en een hulpverleningsvoertuig. Totaal wordt er het meeste uitgerukt vanaf deze post in verhouding met de andere kazernes van het cluster. De reden hiervoor is de aanwezigheid van de hoogwerker. Deze wordt in het cluster GNL ingezet maar ook voor het cluster Bommelerwaard .Deze samenwerking is ingegeven vanwege de hoge kosten van een redvoertuig. Het verzorgingsgebied bestaat uit de kernen Haaften, Hellouw, Tuil, Waardenburg, Neerijnen, Opijnen (gedeeltelijk) en het noordwestelijk deel van het landelijk gebied. Het korps wordt zo’n 300 keer opgeroepen per jaar en bestaat uit 25 vrijwillige korpsleden.

 

 

Cluster Millingen aan de Rijn-Ubbergen-Groesbeek (MUG)

 

• Kazerne Groesbeek

 

De kazerne staat aan de Industrieweg en is in 2003 verbouwd. In de kazerne van Groesbeek staan twee blusvoertuigen en een personeelsbus gestald. Het verzorgingsgebied grenst aan de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar, Heumen, Nijmegen en Ubbergen. Een deel van het gemeentelijk gebied grenst aan Duitsland. Het korps telt 28 vrijwilligers en wordt gemiddeld 170 keer per jaar opgeroepen.

 

 

 

• Kazerne Millingen aan de Rijn

 

De kazerne van Millingen staat aan de Heerbaan maar voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd omdat er geen oefenfaciliteiten aanwezig zijn. In de kazerne staan een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen en een boot op een trailer gestald . Het verzorgingsgebied grenst aan de Rijn en de Waal, de gemeente Ubbergen en Duitsland. De vrijwilligers rukken op jaarbasis gemiddeld 40 keer uit. De brandweer Millingen aan de Rijn werkt nauw samen met de Duitse brandweer Rindern. Gezien de decentrale ligging van Millingen aan de Rijn is de brandweer Rindern de tweede uitruk eenheid. Het korps bestaat uit 19 vrijwillige korpsleden.

 

 

• Kazerne Ubbergen

 

De kazerne Ubbergen staat aan de Nieuwe Rijksweg N325 in Beek en is nieuw opgeleverd in 2009. In de kazerne staan een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen en een boot op een trailer gestald. Het verzorgingsgebied grenst aan de Waal, de gemeente Millingen aan de Rijn, Duitsland, Groesbeek en Nijmegen. De 19 vrijwilligers worden zo’n 70 keer per jaar gealarmeerd.

 

 

Cluster Maas en Waal

 

Het cluster Maas en Waal wordt gevormd door de voormalige korpsen van de gemeenten Beuningen, Druten en West Maas en Waal. Er zijn kazernes in Beneden-Leeuwen, Beuningen, Dreumel, Druten en Maasbommel.

 

• Kazerne Beneden-Leeuwen

 

De brandweergroep Leeuwen opereert vanaf de brandweerkazerne aan de van Heemstraweg te Beneden Leeuwen. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen en een haakarmvoertuig met slangencontainer en dompelpompaanhanger (container en aanhanger vormen samen het WTS-2500 systeem). De vrijwilligers worden zo’n 80 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Kazerne Beuningen

 

De kazerne Beuningen is in gebruik sinds 1986. In de kazerne staan twee tankautospuiten, een personeel-/materiaalwagen en een dienstbus gestald. Het korps bestaat uit 26 vrijwilligers die zo’n 180 keer per jaar worden gealarmeerd.

 

 

• Kazerne Dreumel

 

De groep Dreumel bestaat uit 14 vrijwillige korpsleden. Sinds juli 2009 is de huidige kazerne aan de Margrietstraat in gebruik. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Druten

 

De brandweerkazerne ligt sinds 2000 aan de rand van Druten aan de doorgaande weg van Nijmegen naar Boven Leeuwen. De kazerne is samen met de gemeentewerf ondergebracht in een gebouw over de gehele breedte van het terrein. Het terrein wordt zodoende in een voor- achtergebied verdeeld. Hierdoor wordt het directe zicht vanaf de weg op de gemeentewerf onttrokken. Het grote hellende dak vormt samen met de monumentale muur het belangrijkste stedenbouwkundig en architectonisch element. Het dak symboliseert de natuurlijke kringloop van het water en verbindt en overkoepelt de gebouwen. Omdat de beroepsmedewerkers van het cluster Maas & Waal centraal zijn gehuisvest op deze locatie heeft er onlangs een verbouwing plaatsgevonden om deze functionarissen onder te kunnen brengen. Het korps Druten heeft de beschikking over een tweetal blusvoertuigen, een hulpverleningsvoertuig en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Maasbommel

 

Het verzorgingsgebied van de brandweergroep Maasbommel bestaat uit de dorpen Maasbommel, Altforst, Appeltern en een deel van Alphen. De kazerne is in gebruik sinds 2009 en biedt onderdak aan een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Boothuis Maasbommel

 

Het boothuis is gelegen in de haven van Watersport Centrum Maasbommel. Het is in 2002/2003 gebouwd door de leden van groep Maasbommel. De boot wordt ingezet bij calamiteiten in en rond watersportgebied De Gouden Ham.

 

 

Cluster Neder-Betuwe-Tiel

 

Het cluster Neder-Betuwe/Tiel kent vijf posten: Dodewaard, Kesteren, Ochten, Opheusden en Tiel. Het bedrijfsbureau is gehuisvest in de brandweerkazerne in Tiel.

 

• Kazerne Dodewaard

 

De kazerne aan de Oranjelaan is in 1978 in gebruik genomen. In 2002 is een deel van de naastgelegen voormalige gemeentewerf aan de kazerne toegevoegd. Het korps bestaat uit 19 vrijwilligers. Op jaarbasis rukken ze gemiddeld 60 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen en een hulpverleningsaanhanger. De aanhanger wordt ingezet bij hulpverleningen waar extra materiaal nodig is dat niet standaard op een tankautospuit aanwezig is (zoals o.a. een rolsteiger, tirfor takel en extra zwemvesten).

 

 

• Kazerne Kesteren

 

De kazerne aan de Vincent van Goghstraat in Kesteren is in 1990 in gebruik genomen. De kazerne is multifunctioneel ingericht en staat op een ruim terrein met voldoende parkeergelegenheid. Het gebouw wordt voor een deel tevens verhuurd aan de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Gelderland-Zuid. Bij binnenkomst via de "personeelsingang" kom je in de uitrukhal die tevens aankleedruimte is. De uitrukhal beschikt over 3 uitrijpoorten. In de hal staan de tankautospuit, de personeel-materieelwagen en één ambulance gestald. Verder is het gebouw op de begane grond grofweg in twee delen te splitsen, te weten; kantoor en onderhoud.Het kantoordeel bevat een ruime douche- en toiletgelegenheid, een commandopost, een vergaderruimte en een kamer voor de groepsleider. Daarnaast is er een instructie-/evaluatieruimte aanwezig die ruimte biedt voor 20 personen. De ruimte wordt gebruikt voor instructie, nabespreking en evaluatie. De instructie-/ evaluatieruimte beschikt over een open keuken met gezellige bar en is door de korpsleden sfeervol ingericht. Het korps telt 18 korpsleden die op jaarbasis zo’n 75 keer worden opgeroepen.

 

 

• Kazerne Ochten

 

De kazerne aan de Cuneraweg in Ochten is in november 2003 in gebruik genomen. Het korps telt 17 vrijwillige korpsleden die op jaarbasis zo’n 100 meldingen te verwerken krijgen. Het verzorgingsgebied bestaat primair uit de kernen Ochten, IJzendoorn, Pottum en Eldik. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen, een snelle reddingsboot op trailer en een haakarmvoertuig met schuimbluscontainer.

 

 

• Kazerne Opheusden

 

De kazerne van de groep Opheusden is in gebruik sinds 1996. De kazerne is functioneel ingericht en staat centraal in het centrum van Opheusden. Het gebouw bestaat uit een voertuigstalling met 2 uitrijpoorten. In de hal staan de tankautospuit, de personeel-materieelwagen en de aanwagen waarin de veetakel zit. Verder is er op de begane grond een douche- en toiletgelegenheid, een klein magazijn en een kamer voor de groepsleider. Boven is een instructie-/evaluatieruimte aanwezig die ruimte biedt voor 20 personen. De ruimte wordt gebruikt voor instructie, nabespreking en evaluatie. Het korps telt 17 personen en rukt op jaarbasis gemiddeld 55 keer uit.

 

 

• Kazerne Tiel

 

De kazerne aan de Teisterbantlaan is gebouwd in 2003/2004 en officieel geopend op 8 mei 2004. Het korps is een steunpunt van een hulpverleningsvoertuig met kraan en blusboot voor de regionale brandweer Gelderland-Zuid. Er zijn 47 vrijwilligers en 10 beroeps-dagdienst medewerkers aan het korps verbonden. In totaal wordt er vanaf de kazerne bijna 600 keer per jaar uitgerukt. In de voertuigenhal staan drie tankautospuiten, een hoogwerker, een zwaar hulpverleningsvoertuig met kraan, een personeel-/materiaalwagen en diverse dienstauto’s.

 

 

 

• Blusboot 'Batauwe' Tiel

 

In Tiel ligt blusboot "Batouwe" klaar naast de grote parkeerplaats aan de Waal om uit te varen bij een calamiteit. De boot is eigendom van het ministerie van BZK, in beheer bij de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid en de zorgplicht voor opleiden, oefenen en repressie ligt bij brandweer Tiel. Het is een regionaal vaartuig dat betekent dat ze in de gehele regio ingezet kan worden. Voor de "Batouwe" betekent dit dat deze op de Waal wordt in gezet vanaf Druten stroomafwaarts in de richting Dordrecht. In Dordrecht zelf ligt dan ook weer een blusboot. Tevens wordt de blusboot ook ingezet op de Maas, het Maas-Waalkanaal, het Pannerdens Kanaal, de Lek en de Rijn. De "Batouwe" beschikt over een vaste schipper. Naast deze vaste schipper is er ook nog sprake van een de zogenaamde opstapbemanning van altijd 5 personen (één bevelvoerder en vier manschappen). Deze gaan eerst naar de kazerne en vervolgens met een tankautospuit richting haven om dan aan boord van de blusboot te gaan.

 

Cluster Nijmegen

 

Brandweer Nijmegen bestaat uit volgende afdelingen Team Incidentbestrijding en Team Risicobeheersing. De brandweer Nijmegen heeft drie posten: Centrum, West en Noord.

 

• Kazerne Nijmegen-Centrum (hoofdpost)

 

De hoofdkazerne in Nijmegen is te vinden aan de Professor Bellefroidstraat. Het complex is in gebruik sinds 1980. Het wagenpark wordt gevormd door drie tankautospuiten, een autoladder, vier haakarmvoertuigen met een groot aantal verschillende containers en een vrachtwagen. Diverse dienstvoertuigen maken het wagenpark compleet.

 

 

 

 

• Kazerne Nijmegen-Noord (Lent)

 

De post Nijmegen-Noord is in gebruik sinds september 2012 en is gebouwd ter vervanging van de oude kazerne in de kern Lent. Post Noord heeft een gecombineerde bezetting. Dit betekent dat de kazerne tijdens kantooruren door beroepspersoneel wordt bemenst en 's avonds en in de weekeinden door een groep van 20 vrijwilligers. Tot de opening van de kazerne werd post Noord volledig verzorgd door vrijwillige korpsleden. Op post Noord staat één tankautospuit en een personeelsbus.

 

 

 

• Kazerne Nijmegen-Noord (Lent) (gesloten)

 

 

• Kazerne Nijmegen-West

 

De kazerne West is in gebruik sinds november 2004. Tijdens kantooruren is deze post bemenst met circa 13 personen. De minimale bezetting ’s avonds en ’s nachts is 8 mensen. De post beschikt over een moderne werkplaats voor het onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals ademluchttoestellen, gas- en chemiepakken, helmen etc. Dit onderhoud wordt in eigen beheer uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor het onderhoud aan de inventaris van de brandweervoertuigen. Op het terrein van de post zijn mogelijkheden voor het houden van oefeningen, gericht op technische en fysieke vaardigheden. Voor het op peil houden van de conditie beschikt de post ook over een fitnessruimte. Op de kazerne staan een tankautospuit en een hoogwerker gestald.

 

 

Cluster Wijchen-Heumen

 

Het cluster Wijchen-Heumen is een gemeentelijk organisatieonderdeel dat zeer nauw samenwerkt met de gemeenten Wijchen en Heumen. De samenwerkende brandweer bestaat uit 15 beroepskrachten en ca. 90 vrijwilligers en kent 3 kazernes: Wijchen, Overasselt en Malden. Vanuit het kantoor van het cluster, gevestigd in de kazerne in Wijchen, worden diverse zaken geregeld.

 

• Kazerne Malden

 

De geschiedenis van de brandweer in Malden gaat maar terug tot het jaar 2004. Tot 2003 behoorde Malden namelijk tot het verzorgingsgebied van brandweer Nijmegen. Omdat het werk in het verzorgingsgebied te omvangrijk werd en Nijmegen de brandweerzorg niet meer kon garanderen is in 2003 het brandweerkorps Malden opgericht. Vanaf 1 april 2004 is de kazerne Malden operationeel geworden. Het korps bestaat uit 22 vrijwilligers, die de beschikking hebben over een tankautospuit en een personeel-/materieelwagen.

 

 

• Kazerne Overasselt

 

De brandweerkazerne in Overasselt is in gebruik sinds 2009 en is gebouwd op dezelfde plek als de oude kazerne. Het korps werd tijdelijk gehuisvest in een oude bloemenkas, die tijdens de bouw dienst deed als uitruklocatie. De 22 vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Wijchen

 

Het korps Wijchen beschikt over een modern wagenpark dat wordt gevormd door een tweetal tankautospuiten, een hoogwerker, een personeel-/materiaalwagen en een aantal dienstauto’s. De kazerne aan de Bronckhorstlaan is in gebruik sinds 2007. Er zijn 52 vrijwillige leden aan het korps verbonden die zo’n 300 keer per jaar worden opgeroepen.