Regio 07 Gelderland-Midden (Laatste update: 15-07-2023)

 

De brandweer in de regio Gelderland-Midden, onderdeel van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden, bestaat uit 41 brandweerposten. Het werkgebied bestaat uit een gedeelte van de provincie Gelderland onderverdeeld in 15 gemeente met gezamenlijk ongeveer 690.000 inwoners.

 

Alle posten zijn standaard voorzien van een tankautospuit en een dienstbus. Aanvullende voertuigen zoals redvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen e.d. zijn strategisch verdeeld over de regio. De alarmering wordt verzorgd vanuit de Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. De meldkamer is ontstaan in 2023 door de samenvoeging van de meldkamers in Apeldoorn, Arnhem, Hengelo en Nijmegen.

 

Alle voertuigen van de verschillende posten kunt u op deze website bekijken.

 

District Midden

 

• Kazerne Arnhem-noord

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Arnhem noord

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Arnhem noord

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Arnhem noord

 

• Kazerne Arnhem-noord (gesloten)

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Arnhem noord gesloten

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Arnhem noord gesloten

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Arnhem noord gesloten

 

• Kazerne Arnhem-zuid

 

Deze beroepskazerne in de wijk Vredenburg werd geopend op 18 januari 1980. Tot 2006 werd de post alleen bemand door vrijwilligers. Sinds 2006 is er 24 uur per dag een permanente beroepsbezetting aanwezig. Een bezetting per dienst bestaat uit 8 personen. Deze personen bemannen doormiddel van springbemanning alle voertuigen welke op deze post gestationeerd staan. Daarmee rukken ze ook uit als het enige duikteam in de regio. Bij een uitruk van de duikers wordt de tankautospuit niet meer bemand door zes maar door vier personen. Het wagenpark op deze post bestaat uit een tankautospuit, een redvoertuig, een waterongevallenvoertuig en een terreinvaardig personeel/materiaalwagen.

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Arnhem zuid

 

• Kazerne Arnhem-Elderveld (gesloten)

 

Deze kazerne in de wijk Elderveld is in gebruik geweest van 2001 tot 2006. De post werd bemand door vrijwilligers welke beschikte over een tankautospuit. In 2006 werd post zuid omgevormd tot een beroepspost, waardoor deze uitruklocatie overbodig werd.

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Arnhem Elderveld gesloten

 

• Kazerne Ede-centrum

 

De brandweerpost Ede-centrum is in gebruik sinds 1987. Sinds 30 december 2020 wordt de post 24 uur per dag bezet door een beroepsbezetting van 8 personen. De personen verzorgen de bezetting voor de tankautospuit en als springbemanning voor de overige voertuigen zoals het redvoertuig, hulpverleningsvoertuig, tankwagen en gaspakkeneenheid. De rest van de voertuigen wordt bemand door vrijwilligers. Daarnaast verzorgen de vrijwilligers de arbeidshygiëne voor het district west. Dit houdt in dat zij bij incidenten ter plaatse komen om het personeel te voorzien van onder andere schone werkkleding en ademlucht. Ook is de verzorgingsploeg op deze kazerne gestationeerd.

 

Het omvangrijke wagenpark bestaat uit een tankautospuit, vier tankautospuit als reserve en voor opleidingen, een redvoertuig, een hulpverleningsvoertuig met kraan, een tankwagen en een gevaarlijke stoffen voertuig. Daarnaast nog twee terreinvaardige haakarmvoertuigen met diverse containers, een personeel/materiaalwagen, een personeel/materiaalwagen voor de eenheid logistiek, een voertuig voor de arbeidshygiëne taak, een voertuig voor de eenheid verzorging, een dienstbus, vier dienstauto’s en een schuimblusaanhanger.

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Ede centrum

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Ede centrum

 

District Noord

 

• Kazerne Barneveld

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Barneveld

 

• Kazerne Barneveld-Nevenpost

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Barneveld nevenpost

 

• Kazerne Garderen

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Garderen

 

• Kazerne Hoevelaken

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Hoevelaken

 

• Kazerne Kootwijkerbroek

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Kootwijkerbroek

 

• Kazerne Nijkerk

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Nijkerk

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Nijkerk

 

• Kazerne Scherpenzeel

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Scherpenzeel

 

• Kazerne Voorthuizen

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Voorthuizen

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Voorthuizen

 

• Kazerne Voorthuizen (gesloten)

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Voorthuizen gesloten

 

• Kazerne Zwartebroek

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Zwartebroek

 

District Oost

 

• Kazerne Dieren

 

De brandweer van Dieren is opgericht in 1909. De huidige kazerne is geopend op 26 mei 2011. Het gebouw maakt onderdeel uit van een grote gebouw, waarin ook een school is gevestigd. Naast de basis brandweerzorg leveren de vrijwilligers van deze post èèn van de oppervlaktereddingsteams van de regio. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een reserve tankautospuit, een redvoertuig en een terreinvaardige personeel/materiaalwagen.

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Dieren

 

• Kazerne Dieren (gesloten)

 

Deze kazerne heeft dienst gedaan van 1961 tot mei 2011. Het pand was verouderd en te klein geworden. Daarnaast voldeed het niet meer aan de huidige eisen. Het gebouw is in 2014 omgebouwd tot winkelpand.

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Dieren gesloten

 

• Kazerne Doesburg

 

Brandweer Doesburg is opgericht in 1930. De kazerne is in gebruik sinds 1994 en biedt tevens onderdak aan de politie. Het pand is vernoemd naar de Maurits kazerne. Dit was in de tweede wereldoorlog een legerkazerne welke door de Duitsers in brand is gestoken. Deze kazerne stond op de plek van de huidige brandweerkazerne. De post wordt bemand door 22 vrijwilligers welke jaarlijks ongeveer 100 keer uitrukken. Naast de brandweerzorg hebben de vrijwilligers het specialisme oppervlakteredding. Daarnaast rukken zij ook uit bij incidenten in gebieden waar de communicatienetwerken beperkt zijn. Doormiddel van een speciaal voertuig kunnen er verbindingen opgezet worden tijdens incidenten. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een reserve tankautospuit, een personeel/materiaalwagen, een verbindingsvoertuig en een reddingsboot op trailer.

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Doesburg

 

• Kazerne Duiven

 

De brandweer in het dorp Duiven werd opgericht on 1923. De kazerne op het terrein van de gemeentewerf is in gebruik sinds 1974 en gerenoveerd in 2005. De post wordt bemand door 16 vrijwilligers welke jaarlijks ongeveer 140 keer uitrukken. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een haakarmvoertuig met watercontainer en een verlichtingscontainer, een personeel/materiaalwagen en een motorspuitaanhanger.

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Duiven

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Duiven

 

• Kazerne Giesbeek

 

De brandweerkazerne in Giesbeek werd in 1989 in gebruik genomen. Naast de basis brandweerzorg leveren de vrijwilligers van deze post èèn van de oppervlaktereddingsteams van de regio. Op deze kazerne staan een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen voor het oppervlaktereddingsteam en een reddingsboot op trailer gestationeerd.

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Giesbeek

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Giesbeek

 

• Kazerne Lobith

 

De brandweerkazerne op het industrieterrein van Lobith werd in 1985 in gebruik genomen. In 2008 werd het pand gerenoveerd. Naast de basis brandweerzorg leveren de vrijwilligers van deze post èèn van de oppervlaktereddingsteams van de regio. Per jaar wordt er in totaal ongeveer 60 keer uitgerukt. Het wagenpark op deze post bestaat uit een tankautospuit, een personeel/materiaalwagen voor het oppervlaktereddingsteam, een reddingsboot op trailer en een motorspuitaanhanger.

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Lobith

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Lobith

 

• Kazerne Pannerden

 

De brandweerkazerne aan de rand van het dorp Pannerden is in gebruik sinds 2013. De post wordt bemand door 13 vrijwilligers welke jaarlijks ongeveer 20 keer uitrukken. Hiervoor beschikken zij over een tankautospuit en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Pannerden

 

• Kazerne Pannerden (gesloten)

 

Deze voormalige kazerne aan de Nieuwstraat heeft dienst gedaan van 1978 tot 2013. Het pand was verouderd en te klein geworden voor de brandweer. Tegenwoordig is het pand in gebruik als bedrijfspand.

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Pannerden gesloten

 

• Kazerne Rheden

 

De brandweerkazerne van Rheden is in gebruik sinds 1978. Begin jaren 2000 is het pand volledig gerenoveerd. De vrijwilligers van deze post rukken jaarlijks ongeveer 100 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een tankwagen, een hulpverleningsvoertuig en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Rheden

 

• Kazerne Velp

 

Deze brandweerkazerne is in gebruik sinds 2003. Naast de basis brandweerzorg verzorgen de vrijwilligers de arbeidshygiëne voor het district oost. Dit houdt in dat zij bij incidenten ter plaatse komen om het personeel te voorzien van onder andere schone werkkleding en ademlucht. Ook rukken de vrijwilligers uit als èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een tankwagen, een voertuig voor de arbeidshygiëne taak, een terreinvaardig personeel/materiaalwagen, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Velp

 

• Kazerne Zevenaar

 

De brandweer in Zevenaar maakt gebruik van een brandweerkazerne uit 1976. Naast de basis brandweerzorg rukken de 27 vrijwilligers van deze post uit als èèn van de verkenningseenheden in de regio. Doordat de Betuwelijn door de gemeente loopt hebben deze vrijwilligers ook als specialisme het omgaan met extreme hoogspanningen. Hierbij zijn zij getraind in het aarden en testen van de bovenleiding met daarop een spanning 25.000 volt. Per jaar wordt er in totaal ongeveer 200 keer uitgerukt. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, twee reserve tankautospuiten, een hoogwerker, een dienstbus voor de verkenningseenheid, een dienstbus, een motorspuitaanhanger, een dompelpompaanhanger en een schuimaanhanger.

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Zevenaar

 

District West

 

• Kazerne Bennekom

 

De brandweer van Bennekom is sinds eind 2020 gehuisvest in de huidige. Om kosten te sparen is er destijds voor gekozen om een oude sporthal om te bouwen tot brandweerkazerne. Het gebouw is gelegen naast de vorige kazerne. De post wordt bemand door 17 vrijwilligers die jaarlijks ongeveer 100 keer uitrukken. Hiervoor beschikken zij over een terreinvaardige tankautospuit en een personeel/materiaalwagen.

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Bennekom

 

• Kazerne Bennekom (gesloten)

 

Deze voormalige kazerne heeft dienst gedaan tot eind 2020. Het pand was verouderd en voldeed niet meer aan de huidige eisen. Daarnaast was het veel te klein geworden voor de moderne voertuigen.

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Bennekom gesloten

 

• Kazerne De Valk

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer De Valk

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer De Valk

 

• Kazerne Ede-Stadspoort

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Ede Stadspoort

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Ede Stadspoort

 

• Kazerne Ederveen

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Ederveen

 

• Kazerne Harskamp

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Harskamp

 

• Kazerne Harskamp (gesloten)

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Harskamp gesloten

 

• Kazerne Lunteren

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Lunteren

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Lunteren

 

• Kazerne Otterlo

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Otterlo

 

• Kazerne Wageningen

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Wageningen

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Wageningen

 

District Zuid

 

• Kazerne Bemmel

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Bemmel

 

• Kazerne Doornenburg

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Doornenburg

 

• Kazerne Doorwerth

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Doorwerth

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Doorwerth

 

• Kazerne Elst

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Elst

 

• Kazerne Gendt

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Gendt

 

• Kazerne Heteren

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Heteren

 

• Kazerne Huissen

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Huissen

 

• Kazerne Oosterbeek

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Oosterbeek

 

• Kazerne Oosterhout

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Oosterhout

 

• Kazerne Renkum/Heelsum

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Renkum Heelsum

 

• Kazerne Renkum/Heelsum (gesloten)

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Renkum Heelsum gesloten

 

• Kazerne Valburg

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Valburg

 

• Kazerne Valburg (gesloten)

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Valburg gesloten

 

• Kazerne Wolfheze

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Wolfheze

 

• Kazerne Wolfheze (gesloten)

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Wolfheze gesloten

 

• Kazerne Zetten

 

Tekst korps

 

regio Gelderland-Midden brandweerkazerne brandweer Zetten