Regio 02 Friesland (Laatste update: 27-11-2022)

 

De brandweer in de regio Fryslân, onderdeel van de Veiligheidsregio Fryslân, bestaat uit 66 brandweerposten. In de organisatie werken bijna 1.400 mensen, waarvan 1.200 vrijwilligers. Het werkgebied van de brandweer Fryslân bestaat uit 18 gemeenten verdeeld over 3.335 vierkante kilometer. Hieronder vallen onder andere vier eilanden met op iedereen eiland minimaal één brandweerpost.

 

Alle posten zijn standaard voorzien van een blusvoertuig en een personeelsbus. Aanvullende voertuigen zoals redvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen e.d. zijn strategisch verdeeld over de regio. De alarmering wordt verzorgd vanuit de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten. Deze meldkamer is ontstaan in 2011 door het samenvoegen van de meldkamers in Assen, Groningen en Leeuwarden.

 

District Noordoost

 

• Kazerne Drachten

 

De brandweer in Drachten is sinds 1987 gehuisvest aan de Loswal in Drachten. De kazerne bestaat uit een ruime voertuigstalling met daarbij kantoren, opleidingsruimte, kantine e.d. Naast de gebruikelijke brandweerzorg, maakt de post in Drachten onderdeel uit van het STH-team Noord (Specialisme Technische Hulpverlening (STH). Deze specialistische teams worden ingezet bij incidenten waarbij instorting dreigt of de slachtoffers met de standaard basisinzet niet te bereiken zijn.

 

Het wagenpark bestaat een blusvoertuig, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig met kraan, een mobiele commandounit, twee haakarmvoertuigen waarvan èèn met STH-container (technische hulpverlening) en een voertuig voor de afdeling logistiek. Daarnaast staat er nog een voertuig voor het STH-team, twee reserve blusvoertuigen en diverse dienstauto’s en dienstbussen.

 

 

• Kazerne Oudega (Aldegea)

 

De kazerne in Oudega is de nieuwste brandweerpost van Nederland. Na een wervingscampagne zijn er 18 nieuwe leden in opleiding gegaan. Tegelijk is er gezocht naar een tijdelijke locatie, welke op 21 september 2021 in gebruik is genomen. De post is operationeel sinds 4 oktober 2022. Het doel is om in 2025 te beschikken over een eigen nieuw te bouwen kazerne.

 

De kazerne is tot stand gekomen omdat in het gebied rondom Oudega niet voldaan werd aan de gewenste opkomsttijden. Door de komst van deze kazerne is dat probleem verholpen. Het korps heeft de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

District Noordwest

 

• Kazerne Ferwert

 

De kazerne is in gebruik sinds 1975. Het korps beschikt over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Franeker (Frjentsjer)

 

De huidige kazerne in Franeker is in gebruik sinds 2004. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een reserve blusvoertuig, een blusvoertuig voor de jeugdbrandweer, een hulpverleningsvoertuig met kraan, een dienstbus en een dienstauto.

 

 

• Kazerne Hallum

 

De kazerne is in gebruik sinds 1950. De leden van de post Hallum beschikken over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Harlingen (Harns)

 

De kazerne van Harlingen is in gebruik sinds april 2020. Het gebouw is gebouwd volgens de standaard bouweisen van de brandweer Fryslân. Dit houdt in dat alle nieuwe kazernes volgens deze eisen gebouwd worden. De kazerne is demontabel, zelfvoorzienend en duurzaam. Het korps rukt ongeveer 150 keer per jaar uit.

 

Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een reserve blusvoertuig, een redvoertuig, een haakarmvoertuig met dompelpomp, een voertuig voor het oppervlaktereddingsteam, een reddingsboot op trailer, een dienstbus en een dienstauto.

 

 

 

• Kazerne Harlingen (gesloten)

 

De voormalige kazerne aan de Westerzeedijk heeft dienst gedaan van 1978 tot april 2020. De kazerne zal gesloopt worden, waarna het terrein met het omliggende gebied een nieuwe bestemming krijgt.

 

 

• Kazerne Leeuwarden-Hoofdpost (Ljouwert)

 

Sinds 1947 beschikt de stad Leeuwarden over een kazerne met beroeps bezetting. De huidige kazerne is in gebruik sinds april 2013 en verving de vorige kazerne uit 1976. De kazerne is opgebouwd rondom de sporthal, welke zich in het midden van het gebouw bevindt. Het heeft onder andere een ruime voertuigenstalling, kantoren en een verblijf voor de beroepsploeg met een kantine, slaapkamers e.d. Naast de gebruikelijke brandweerzorg is er op deze kazerne ook èèn van de twee duikteams in Friesland gestationeerd en levert deze post een gevaarlijke stoffen eenheid.

 

Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een reserve blusvoertuig, een blusvoertuig voor de afdeling vakbekwaamheid, een redvoertuig, een hulpverleningsvoertuig met kraan, een waterongevallenvoertuig, een reddingsboot op trailer, een voertuig voor incidenten met gevaarlijke stoffen, drie haarkarmvoertuigen met diverse containers en een vrachtwagen. Diverse dienstauto’s en dientbussen maken het wagenpark compleet.

 

 

 

 

• Kazerne Leeuwarden-Noord (Ljouwert)

 

Deze kazerne is in gebruik sinds 1993 en wordt bemand door vrijwilligers. Zij hebben de beschikken over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Marssum (Marsum)

 

De kazerne van Marssum is in gebruik sinds 2001 en ligt aan de rand van de vliegbasis Leeuwarden. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Menaldum (Menaam)

 

Deze kazerne is in gebruik sinds 2009. Op de kazerne staan een blusvoertuig en een dienstbus gestationeerd.

 

 

• Kazerne Sint Annaparochie (Het Bildt) (Sint Anne)

 

De kazerne is in gebruik sinds 2000. De vrijwilliger van deze post rukken per jaar gemiddeld 40 keer uit. Naast de reguliere brandweertaken verzorgen zij ook èèn van de tien meetploegen in de regio. Het korps heeft de beschikking over een blusvoertuig, een dienstbus en een aanhanger met een veetakelinstallatie voor het redden van groot vee.

 

 

• Kazerne Stiens

 

De 17 vrijwilligers in Stiens hebben de beschikking over een kazerne uit 1981. Naast de reguliere brandzorg maakt deze post, samen met Leeuwarden, onderdeel uit van de gevaarlijke stoffen eenheid. Op de kazerne staan een blusvoertuig, een dienstbus en een motorspuitaanhanger gestationeerd.

 

 

District Zuidoost

 

• Kazerne Appelscha (Appelskea)

 

De kazerne in Appelschade wordt bemand door 14 vrijwilligers. De kazerne is sinds 2010 in gebruik en is onderdeel van een bedrijfsverzamelgebouw. Jaarlijks rukt het korps gemiddeld 50 keer uit. Naast het specialisme natuurbrandbestrijding, verzorgen zij ook èèn van de tien meetploegen in de regio. De vrijwilligers hebben de beschikking over een terreinvaardig blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Beetsterzwaag (Beetstersweach)

 

De 14 vrijwilligers hebben de beschikking over een kazerne uit 1950. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een klein natuurbrandbestrijdingsvoertuig, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

 

• Kazerne Gorredijk (De Gordyk)

 

De huidige kazerne is in gebruik sinds 2004. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een blusvoertuig voor de jeugdbrandweer, een haakarmvoertuig met dompelpomp en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Haulerwijk (Haulerwyk)

 

De huidige kazerne stamt uit 1952 en is in 2012 compleet gerenoveerd en vergroot. Het korps beschikt over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Heerenveen (It Hearrenfean)

 

De kazerne van de brandweer in Heerenveen is in gebruik sinds 2004. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, drie reserve blusvoertuigen, een blusvoertuig voor de afdeling vakbekwaamheid, een redvoertuig, twee haakarmvoertuigen met diverse containers, waaronder een langenhaakarmbak en watercontainer. Daarnaast nog een vrachtwagen en personeel/materiaalvoertuig voor de afdeling logistiek, een bergingsvoertuig, een dienstbus en diverse dienstauto’s.

 

 

 

• Kazerne Jubbega (Jobbegea)

 

De kazerne is in gebruik sinds 1978. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een voertuig voor het oppervlaktereddingsteam, een reddingsboot op trailer en een dienstbus.

 

 

 

• Kazerne Nieuwehorne (Nijhoarne)

 

De brandweer in Nieuwehorne bestaat sinds 1986 en bestaat uit 17 vrijwilligers. De kazerne is ingebouwd tussen een woonhuis en een caravanbedrijf. Het korps heeft de beschikking over een blusvoertuig, een dienstbus en een aanhanger met een veetakelinstallatie voor het redden van groot vee.

 

 

• Kazerne Noordwolde

 

Het pand waar de huidige kazerne zich in bevindt, dateert uit 1985. Na een verbouwing heeft de brandweer sinds 2011 zijn intrek genomen. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

 

• Kazerne Noordwolde (gesloten)

 

Deze voormalige brandweerkazerne deed dienst tot 2011. Het pand komt oorspronkelijk uit 1915 en deed eerst dienst als tramstation. Tegenwoordig is in het pand een cafè gevestigd.

 

 

• Kazerne Oldeberkoop

 

De kazerne is in gebruik sinds 2013 en is gevestigd in hetzelfde pand als het dorpshuis met sporthal en een peuterspeelzaal. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een watertankwagen, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

 

• Kazerne Oosterwolde (Easterwâlde)

 

De brandweerkazerne in Oosterwolde dateert uit 1958. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig, een hulpverleningsvoertuig met kraan en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Scherpenzeel

 

De kazerne van Scherpenzeel is gebouwd in 1985 en in 2018 verbouwd en vergroot. Het korps heeft de beschikking over een blusvoertuig, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

 

• Kazerne Tjalleberd (Tsjalbert)

 

Sinds 2001 heeft de brandweer in Tjalleberd de beschikking over de huidige kazerne. Per jaar rukken de vrijwilligers ongeveer 50 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Ureterp (Oerterp)

 

De kazerne in Ureterp is in gebruik sinds 1997. De brandweer deelt het pand met een installatiebedrijf. Per jaar rukken de vrijwilligers ongeveer 100 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

 

• Kazerne Wolvega (Wolvegea)

 

De brandweer in Wolvega beschikt sinds 2011 over een moderne kazerne op het industrieterrein aan de rand van het dorp. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een voertuig voor het oppervlaktereddingsteam, een reddingsboot op trailer en een dienstbus.

 

 

District Zuidwest

 

• Kazerne Akkrum

 

De kazerne is in gebruik sinds 2003. Naast de reguliere brandweertaken verzorgen de vrijwilligers ook èèn van de tien meetploegen in de regio. Op de kazerne staat een blusvoertuig en een dienstbus gestationeerd.

 

 

 

• Kazerne Bolsward (Boalsert)

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Echten (Ychten)

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Grou

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Joure (De Jouwer)

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Lemmer (De Lemmer)

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Lemmer (gesloten)

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Mantgum

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Sint Nicolaasga (Sint Nyk)

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Sneek (Snits)

 

Tekst korps

 

 

 

 

• Kazerne Witmarsum (Wytmarsum)

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Wommels

 

Tekst korps