Regio 25 Flevoland (Laatste update: 19-02-2023)

 

De brandweer in de regio Flevoland, onderdeel van de Veiligheidsregio Flevoland, bestaat uit 15 brandweerposten. Het werkgebied bestaat uit de gehele provincie Flevoland onderverdeeld in zes gemeente. Het gebied beslaat een oppervlakte van 2.412 vierkante kilometer en er wonen ruim 416.000 inwoners.

 

Alle posten zijn standaard voorzien van een tankautospuit en een dienstauto of dienstbus. Aanvullende voertuigen zoals redvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen e.d. zijn strategisch verdeeld over de regio. De alarmering wordt verzorgd vanuit de Meldkamer Midden-Nederland locatie Lelystad. Deze meldkamer is ontstaan in september 2020, door het samenvoegen van de meldkamers in Naarden en Lelystad. In 2025 zal deze meldkamer opgaan in de nieuwe meldkamer Midden-Nederland in Hilversum. Hierbij worden de meldkamers Lelystad en Utrecht samengevoegd tot èèn operationeel centrum.

 

District Noord

 

• Kazerne Creil

 

De brandweer in Creil is opgericht in 1954 en bestaat tegenwoordig uit 16 vrijwilligers. De kazerne is in gebruik sinds 1956. Omdat het pand is verouderd en niet meer voldoet aan de huidige eisen, zijn er plannen om over niet al te lange tijd een nieuwe kazerne te bouwen. Aan voertuigen beschikt dit korps over een tankautospuit en een dienstauto.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Creil

 

• Kazerne Emmeloord

 

Het brandweerkorps van Emmeloord is opgericht in de jaren 40 en bestaat tegenwoordig uit 39 vrijwilligers. De kazerne gelegen op het industrieterrein is geopend op 19 september 1998. Het korps heeft naast de basis brandweerzorg ook een logistieke taak voor het district. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een reserve tankautospuit, een voertuig voor logistieke taken, een dienstbus, een dienstauto en een motorspuitaanhanger. In de toekomst zal het wagenpark worden aangevuld met een redvoertuig.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Emmeloord

 

• Kazerne Emmeloord (gesloten)

 

De voormalige brandweerkazerne is geopend in maart 1953 en gesloten in september 2008. Het gebouw met slangentoren, werd gebruikt door zowel de brandweer als de gemeentewerken. Tegenwoordig is het pand in gebruik als bedrijfsruimte.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Emmeloord gesloten

 

• Kazerne Ens

 

De brandweer in Ens is opgericht op 26 januari 1948 en de kazerne is in gebruik sinds 22 mei 1964. Omdat het pand is verouderd en niet meer voldoet aan de huidige eisen, zijn er plannen om over niet al te lange tijd een nieuwe kazerne te bouwen. Mogelijk wordt de kazerne dan ook verplaatst naar een andere locatie. Het korps bestaat uit 16 vrijwilligers. Hiervan zijn er 12 onderdeel van de enige verkenningseenheid van de regio. Deze taak wordt door het korps uitgevoerd naast de basis brandweerzorg. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstbus voor de verkenningseenheid.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Ens

 

• Kazerne Marknesse

 

De brandweer in Marknesse is opgericht in 1949 en bestaat tegenwoordig uit 13 vrijwilligers. De kazerne is in gebruik sinds 1963 en is in 1996 gerenoveerd. Omdat het pand is verouderd en niet meer voldoet aan de huidige eisen, zijn er plannen om over niet al te lange tijd een nieuwe kazerne te bouwen. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een dienstauto.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Marknesse

 

• Kazerne Nagele

 

De kazerne van de brandweer in Nagele is in gebruik sinds 1959. Omdat het pand is verouderd en niet meer voldoet aan de huidige eisen, zijn er plannen om over niet al te lange tijd een nieuwe kazerne te bouwen. Het korps beschikt over een tankautospuit en een dienstauto.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Nagele

 

• Kazerne Rutten

 

Het brandweerkorps Rutten bestaat uit 10 vrijwilligers die jaarlijks ongeveer 60 keer uitrukken. De kazerne is in gebruik sinds 1956 en verbouwd in 2001. Omdat het pand is verouderd en niet meer voldoet aan de huidige eisen, zijn er plannen om over niet al te lange tijd een nieuwe kazerne te bouwen. Het korps beschikt over een tankautospuit en een dienstauto.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Rutten

 

• Kazerne Urk

 

De brandweer op het voormalige eiland Urk is opgericht in 1939. Het korps bestaat uit 26 vrijwilligers en rukt ongeveer 200 keer per jaar uit. De kazerne is in gebruik sinds 1978. Het pand was in eerste instantie in gebruik als sociale werkplaats en is daarna verbouwd tot brandweerkazerne. Omdat er een gebrek aan ruimte ontstond, is er in 1992 een extra deel aan de kazerne vast gebouwd. In het voorjaar van 2024 zal het korps de kazerne verlaten en verhuizen naar de nieuwe locatie. Naast de basis brandweerzorg, levert het korps èèn van de drie duikploegen in de regio. Daarnaast verzorgen zij de bemanning voor het haakarmvoertuig met dompelpomp. Dit voertuig is elders ondergebracht, omdat hiervoor in de kazerne geen plaats meer is. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een waterongevallenvoertuig, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer, een dienstbus en een dienstauto.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Urk

 

• Kazerne Urk (nieuwbouw)

 

In de loop van 2024 zal de brandweer van Urk verhuizen naar een nieuwe kazerne, centraal gelegen op de kruising van de Industrierondweg en het Nijverheidspad. De huidige kazerne is verouderd, te klein en niet gunstig gelegen. Het pand krijgt 8 opstelplaatsen voor voertuigen en daaraan vast een rond bouwdeel van twee etages. Hierin zijn onder andere faciliteiten voor de duikers, omkleedruimte, kantoren en een kantine ondergebracht. Ook worden er twee slaapkamers in het pand opgenomen om in de toekomst mogelijk piket functionarissen te laten overnachten. Als alles volgens planning verloopt, wordt het pand na de zomer in gebruik genomen.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

District Oost

 

• Kazerne Biddinghuizen

 

De brandweer van Biddinghuizen is opgericht in 1965 en sinds 2006 ondergebracht in een kleine kazerne op het industrieterrein. De 12 vrijwilligers rukken jaarlijks ongeveer 100 keer uit. Het korps beschikt over een tankautospuit.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Biddinghuizen

 

• Kazerne Dronten

 

De brandweer van Dronten is opgericht in 1963. De huidige kazerne is in gebruik sinds mei 2004 en ligt naast het station. De 29 vrijwilligers beschikken over een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig met kraan, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer en een dienstbus.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Dronten

 

• Kazerne Swifterbant

 

De brandweer in Swifterbant is opgericht in 1965. De huidige kazerne is in gebruik sinds 2008. De vrijwilligers van het post beschikken over een tankautospuit.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Swifterband

 

• Kazerne Zeewolde

 

De brandweer in Zeewolde is opgericht in 1984. In het eerste jaar beschikte het korps over 9 vrijwilligers, tegenwoordig zijn het er 25. De huidige kazerne op het industrieterrein Vestingveld is in gebruik sinds 2013. Het gebouw is een voormalig bedrijfspand wat voor de brandweer verbouwd is. Naast de basis brandweerzorg, rukken de vrijwilligers ook uit met de veetakel installatie voor het redden van groot vee. Het korps beschikt over: twee tankautospuiten, een personeel/materiaalwagen, een reddingsboot, een dienstbus, een dienstauto en een aanhanger met veetakel installatie.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Zeewolde

 

• Boothuis Zeewolde

 

In het Wolderwijd ter hoogte van het Stille strand ligt het boothuis van de brandweer Zeewolde. Dit gebouw in het water biedt onderdak aan de reddingsboot van de brandweer. Met deze ligplaats, kan bij een calamiteit direct uitgevaren worden richting het incident.

 

Nog geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Zeewolde (gesloten)

 

Deze kazerne in het centrum van Zeewolde en aangrenzend aan het gemeentehuis en het politiebureau, is in gebruik geweest van 1984 en 2013. In verband met de ongunstige liggen, is de kazerne verhuisd naar een andere locatie in het dorp.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Zeewolde gesloten

 

District West

 

• Kazerne Lelystad

 

Sinds 1994 rukt de brandweer uit vanuit de kazerne aan de Gordiaandreef. Het grote gebouw bestaat uit drie delen; de voertuigen remise, het dienstengebouw met daarin de kantoren, werkplaatsen, het verblijf van de beroepsbezetting, slaapkamers enz. en de slangentoren. Naast de brandweer heeft ook de ambulancedienst twee stallingsplaatsen en een verblijfsruimte in het pand. De kazerne heeft een gunstige ligging in het midden van Lelystad. Hiermee kan de brandweer in het gehele gebied binnen de gestelde normen ter plaatse zijn.

 

Het brandweerkorps van Lelystad bestaat uit zowel beroepspersoneel als vrijwilligers. Tijdens een 24 uurs dienst zijn er 10 personen aanwezig. Deze bezetting is verdeeld over twee tankautospuiten, het waterongevallenvoertuig, het redvoertuig of het schuimblusvoertuig. Een tankautospuit is bezet met vier personen. Daarbij is de tweede tankautospuit tevens de bezetting van het waterongevallenvoertuig. Bij een uitruk voor de duikers, gaat de tweede tankautospuit buiten dienst. Daarnaast zijn er nog twee personen voor de bezetting van het redvoertuig of het schuimblusvoertuig. De beide tankautospuiten rukken vaak samen uit naar een melding, maar dit kan ook alleen. Het verzorgingsgebied voor Lelystad is opgedeeld in oost en west met als splitsing de spoorlijn die door het midden van de stad loopt.

 

Naast de beroepsgroep zijn er ook vier ploegen met vrijwilligers verbonden aan deze kazerne. Zij bezetten de derde tankautospuit. Daarnaast kunnen zij ook worden opgeroepen voor het herbezetten van de kazerne of het bemannen van de overige voertuigen zoals: het redvoertuig, het schuimblusvoertuig of het voertuig met daarachter de reddingsboot op trailer.

 

Sinds 2015 is ook de logistieke eenheid van de regio op deze kazerne ondergebracht. Deze ploeg van vijf personen heeft beschikking over een eigen voertuig en verzorgen zaken zoals: ademlucht, schone bluskleding en eten en drinken bij incidenten. Vanaf een middel-incident wordt de ploeg automatisch mee gealarmeerd, maar kan ook op aanvraag ter plaatse komen.

 

Het totale wagenpark op deze kazerne bestaat uit: drie tankautospuiten, een redvoertuig, een waterongevallenvoertuig, een schuimblusvoertuig, een terreinvoertuig met daarachter een reddingsboot op trailer, twee voertuigen voor de logistieke eenheid, een haarkarmvoertuig met commandocontainer, een dienstbus en enkele dienstauto’s. Daarnaast staan er nog enkele reserve voertuigen zoals: een tankautospuit, een haakarmvoertuig en een waterongevallenvoertuig.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Lelystad

 

District Zuid

 

• Kazerne Almere-Buiten

 

De kazerne van Almere-Buiten is in gebruik sinds juni 2004. Daarvoor was de kazerne ondergebracht op een tijdelijke locatie aan de Hoppezuigerstraat. In eerste instantie werd de kazerne bemand door dagdienstpersoneel tijdens kantooruren en vrijwilligers in de avonden, nachten en weekenden. Tegenwoordig is er een 24 uur beroepsbezetting aanwezig van vier personen. Zij bemannen de op de kazerne gestationeerde tankautospuit.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Almere Buiten

 

• Kazerne Almere-Haven (gesloten)

 

Tot 2014 was er in het stadsdeel Haven een brandweerkazerne gevestigd. Tot de sluiting werd de post op werkdagen tussen 08:00u. en 17:00u. bemand door beroepspersoneel. Buitend deze tijden en in het weekend verzorgde de vrijwilligers de uitruk. Op de kazerne stonden een tankautospuit en een dienstbus gestationeerd. De kazerne is gesloten na het openen van de kazerne Veluwsekant. Dit zorgde voor een betere spreiding van de brandweerkazernes in Almere.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Almere Haven gesloten

 

• Kazerne Almere-Poort

 

De kazerne Almere-Poort is op 15 juni 2022 in gebruik genomen en op 1 juli 2022 officieel geopend. Het pand is gevestigd aan de Argonweg tussen de busbaan en de milieustraat en vervangt de voormalige kazerne Stad. De uitrijpoorten voor de voertuigen zijn gesitueerd aan de busbaan zijde, zodat bij alarm makkelijk uitgereden kan worden. Het pand huisvest het beroepspersoneel en het kantoorpersoneel voor de regio. Hiervoor zijn 46 werkplekken aanwezig. Daarnaast beschikt het pand over een kantine met keuken, een recreatieruimte en twee leslokalen. Verder zijn er nog een wasplaats voor de voertuigen, een oefenplaats, een brandstoftankstation, een ademluchtwerkplaats en kledingwasruimte aanwezig. Verder biedt het pand ruimte voor stalling van zeven voertuigen en zijn er buiten laadpalen voor elektrische auto’s.

 

Aan beroepspersoneel zijn er standaard zes personen in dienst. Vier personen bemannen de tankautospuit maar zijn ook als springbemanning de bezetting van het waterongevallenvoertuig. De overige twee personen bemannen het hulpverleningsvoertuig. Als het redvoertuig en de boot ook op de kazerne staan, worden deze ook bemand. Op deze kazerne staan in totaal: een tankautospuit, een reserve tankautospuit, een waterongevallenvoertuig, een hulpverleningsvoertuig met kraan, een redvoertuig en een trekkend voertuig met reddingboot op trailer.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Almere Poort

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Almere Poort

 

• Kazerne Almere-Stad (gesloten)

 

De eerste paal voor de destijds nieuwe kazerne Stad werd geslagen op 19 april 1984. De kazerne werd in 1985 als hoofdkazerne van Almere in gebruik genomen. In de beginjaren was ook de alarmcentrale op de kazerne gehuisvest. Op 1 juli 2022 is het gebouw verlaten door de brandweer en verhuisd naar de nieuwe kazerne in Almere-Poort. Dit is gedaan om te zorgen voor een betere spreiding van de brandweerkazernes in het snel groeiende Almere.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Almere Stad gesloten

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Almere Stad gesloten

 

• Kazerne Almere-Veluwsekant

 

De kazerne op het industrieterrein Veluwsekant is geopend in 2014 als vervanger van de kazerne in Almere-Haven. De kazerne is een beroepspost en tijdens een dienst zijn er vier en in sommige gevallen zes personen werkzaam. De tankautospuit is bemand met vier personen. Afhankelijk van de personele bezetting, staan soms de hoogwerker en het trekkend voertuig met de reddingsboot op trailer op deze kazerne. Zij worden als springbemanning door twee personen bemand. Deze laatste twee voertuigen hebben hun officiële standplaats op de kazerne Almere-Poort.

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Almere Veluwsekant

 

regio Flevoland brandweerkazerne brandweer Almere Veluwsekant