Regio 22 Brabant-Zuidoost (Laatste update: 06-04-2013)

 

District Midden

 

• Kazerne Best

 

Het vrijwillige brandweerkorps Best bestaat uit ongeveer 40 leden. De kazerne is in gebruik sinds 1997 en is gevestigd aan de Willem de Zwijgerweg. In het gebouw zijn diverse kantoren beschikbaar voor commandant, bevelvoerders en beheerder. De kleedkamer grenst aan een douche- toilet ruimte. De voertuigstalling biedt plaats aan twee tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig, een hoogwerker, een haakarmvoertuig, een dienstbus en een dienstauto.

 

Sinds 1996 werkt de brandweer Best intensief samen met de bedrijfsbrandweer van Philips Medical Systems Best. Zo rukt het voertuig van de bedrijfsbrandweer tijdens kantooruren uit als 2e tankautospuit in de gemeente Best.

 

 

• Kazerne Budel

 

Vanuit de brandweerkazerne in Budel worden 4 dorpskernen bediend, te weten Budel, Budel-Dorplein, Budel-Schoot en Gastel. Bovendien is er een overeenkomst met de Belgische buurgemeente Hamont-Achel. Deze overeenkomst houdt in dat bij spoedeisende brandmeldingen of hulpverleningen in Hamont zowel wordt uitgerukt door het Belgische brandweerkorps van Lommel, als door het korps van Budel. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit met vierwielaandrijving en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Eindhoven-Centrum

 

In 1976 werd begonnen met de uitbreiding en renovatie van de huidige hoofdkazerne aan de Deken van Somerenstraat. Deze werd op 22 mei van dat jaar officieel in gebruik genomen. Naast de uitrukdienst zijn ook diverse centrale afdelingen van de Eindhovense brandweer in dit gebouw gevestigd zoals preventie, preparatie en de korpsleiding. Naast de uitrukvoertuigen voor de repressieve dienst van de Eindhovense brandweer staat hier ook veel regionaal materieel gestationeerd. Het wagenpark bestaat uit drie tankautospuiten, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor het duikteam, een meetwagen en een haakarmvoertuig. Diverse ondersteunende voertuigen maken het wagenpark compleet. Ook de ambulancedienst is in dit pand gevestigd.

 

 

 

• Kazerne Eindhoven-Woensel

 

De tweede uitrukpost van de Eindhovense Brandweer is gevestigd aan de Avignonlaan in de wijk Woensel. 24 Uur per dag wordt deze post bemand door tenminste 9 beroepsbrandweerlieden. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig en een tweetal haakarmvoertuigen. Daarnaast staan op deze post nog de voertuigen van het SIGMA- en het Ambu-Team gestationeerd.

 

 

 

• Bedrijfsbrandweer TU Eindhoven

 

De Technische Universiteit Eindhoven heeft de beschikking over een eigen bedrijfsbrandweer. De uitrukpost is gerealiseerd onder in een gebouw op het terrein van de Universiteit zelf. De bedrijfsbrandweer zorgt zelf voor de basis-brandweerzorg binnen de TU/e. Zo verzorgt zij zelf de preventieve taken op de universiteit.

 

Het korps heeft de beschikking over 18 brandweermensen van wie er 3 beroepsmatig in dienst zijn. De overigen zijn vrijwilligers die op de TU/e werken. De eerste dekking wordt 's avonds en 's nachts dan ook verzorgd door het beroepskorps van Eindhoven, de TU/e-Brandweer komt echter wel altijd na. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Geldrop

 

In 1974 is de huidige kazerne in Geldrop aan de Laan der vier Heemskinderen gebouwd. Voorheen was het korps gevestigd in de voormalige tramremise in het centrum. Het gebouw omvat een remise met vijf opstelplaatsen voor voertuigen, een werkplaats, sanitaire ruimten, magazijn, diverse kantoorruimten, instructieruimte/kantine en een keuken. Achter de kazerne is een oefenterrein dat bij uitrukken gebruikt wordt als parkeerplaats. In 2006 is de kazerne ingrijpend verbouwd. Van het gebouw werd alleen de voertuigstalling volledig gesloopt en opnieuw opgebouwd, waarna het totale bouwwerk voorzien is van een nieuwe buitengevel. Hierdoor lijkt het alsof er een geheel nieuwe brandweerkazerne is verrezen.

 

Het korps bestaat uit 40 personen, die zijn verdeeld over vier blusgroepen. Ze hebben de beschikking over twee tankautospuiten, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig en een personeel-/materiaalwagen. Op jaarbasis wordt dit korps tussen de 200 en 250 keer gealarmeerd.

 

 

• Kazerne Heeze

 

Sinds april 2010 heeft de post Heeze de beschikking over een nieuwe kazerne. Deze is gesitueerd naast de eveneens nieuwe gemeentewerf. De voormalige kazerne was onderdeel van het stadhuis aan de Jan Deckersstraat in het centrum van Heeze. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Heeze (gesloten)

 

Tekst volgt…

 

 

• Kazerne Leende

 

Tot 2003 was de brandweer van Leende gevestigd in een oud gebouw in de Schoolstraat. Op 9 november 2003 werd echter een nieuwe kazerne geopend aan het Biesven. In het gebouw is ook een politiepost ondergebracht. Het gebouw heeft een moderne uitstraling en is verdeeld in drie compartimenten, alle gesitueerd op de begane grond. Aan de linkerzijde bevinden zich de kleed- en doucheruimtes, in het midden de stallingplaats voor de voertuigen en aan de rechterzijde het instructielokaal en de politiepost. Achter het gebouw is in een parkeer- en oefenterrein voorzien. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een dienstbus en een regionaal haakarmvoertuig.

 

 

• Kazerne Maarheeze

 

De kazerne in Maarheeze kenmerkt zich met name door de authentieke slangentoren, die altijd bewaard is gebleven. In het jaar 2000 is er een aanbouw gebouwd voor stalling van een derde voertuig. Naast een vierwielaangedreven tankautospuit en een voertuig voor vervoer van de meetploeg beschikt het korps ook over een hulpverleningsvoertuig vanwege de ligging aan de snelweg A2. De tankautospuit zal dit jaar worden vervangen door een nieuw vierwielaangedreven exemplaar op Mercedes-Benz chassis.

 

 

• Kazerne Mierlo

 

Het korps bestaat uit 30 personen, die zijn verdeeld over drie blusgroepen. Ze hebben de beschikking over twee tankautospuiten, een personeel-/materiaalwagen en een regionaal haakarmvoertuig. De twee bijbehorende haakarmbakken bevatten respectievelijk een dompelpompunit en zwaar hulpverleningsmateriaal. Deze post wordt op jaarbasis zo’n 70 keer gealarmeerd.

 

Foto volgt…

 

• Kazerne Mierlo (gesloten)

 

Tekst volgt…

 

 

• Kazerne Nuenen

 

Aan het Dwérspad in Nuenen heeft de vrijwillige brandweer haar onderkomen. In de kazerne uit 1986 is voldoende plaats voor de vier voertuigen van het korps. Op de bovenverdieping van het gebouw is een ruime kantine c.q. instructielokaal. Verder zijn er een werkplaats, een magazijn, toiletten en enkele kantoorruimten. Het korps is uitgerust met twee tankautospuiten, een dienstauto en een voertuig voor de meetploeg. In totaal zijn er zo'n 36 brandweermensen actief.

 

 

• Kazerne Son

 

Tekst en foto volgen…

 

• Kazerne Son (gesloten)

 

De tijdelijke kazerne bestond uit twee grote loodsen met daaraan vast geschakeld een aantal tijdelijke container-units. De twee grote loodsen vormden de remise voor de uitrukvoertuigen. In de daarachter geplaatste containerunits waren sanitaire voorzieningen, instructielokaal, kleedruimte en drie kantoren ondergebracht.

 

 

District Oost

 

• Kazerne Aarle-Rixtel

 

De brandweerpost van Aarle-Rixtel is gevestigd in een klein gebouw bij de gemeentewerf aan de Duivenakker. Het korps telt 15 korpsleden die de beschikking hebben over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Asten

 

Het brandweerkorps van Asten bestaat uit 30 personen. Ze hebben de beschikking over een ruime kazerne die in gebruik is sinds 1990. De kazerne heeft een voertuigenhal met 4 uitrijpoorten, een adembeschermingswerkplaats, een ruimte voor de uitrukkleding en een grote kantine annex instructielokaal. De kazerne ligt aan de rand van het auto-luwe centrum aan een uitvalsweg naar de snelweg A67. Het wagenpark bestaat uit 2 tankautospuiten met vierwielaandrijving, een hulpverleningsvoertuig, een personeel-/materiaalwagen en een dienstauto. In de kazerne staat ook één van de twee verbindings-/commandowagens van de regionale brandweer (de andere staat op de kazerne Son en Breugel). Op jaarbasis rukt dit korps ongeveer 180 keer uit.

 

 

• Kazerne Bakel

 

Het korps Bakel bestaat uit 22 brandweerlieden. Op jaarbasis worden ze ongeveer 60 keer opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een hulpverleningsvoertuig en een voertuig ten behoeve van de meetploeg. De kazerne aan De Brakken dateert uit 1976 en biedt plaats aan de drie voertuigen. Het gebouw is voorzien van een doucheruimte, ademluchtwerkplaats met vulstation en een kantine annex instructieruimte. De ademluchtcilinders van de posten Gemert en De Rips worden hier ook gevuld.

 

 

• Kazerne Beek en Donk

 

De brandweerpost aan het Raadhuisplein in Beek en Donk biedt plaats aan 3 voertuigen. Een tankautospuit, een personeel-materiaalwagen en een vrachtwagen met huif van de regionale brandweer staan hier gestationeerd. Het korps van de post Beek en Donk bestaat uit 22 vrijwilligers.

 

 

• Kazerne De Rips

 

De Rips is de kleinste post van de gemeente. Circa 15 brandweerlieden opereren vanuit deze post en beschikken daarvoor over een blusvoertuig en een dienstauto. Ze worden per jaar zo’n 25 keer opgeroepen. Het verzorgingsgebied bestaat uit de kernen De Rips en Elsendorp. Dit is voornamelijk agrarisch gebied. Risico-objecen zijn onder meer een naturistisch bungalowpark, diverse minicampings en een luchtmachtcomplex. De brandweerkazerne aan de Burgemeester van de Wildenberglaan dateert uit 2001 en bestaat naast een ruime voertuigenhal uit een kantoor, instruktieruimte annex kantine en een werkplaats. 

 

 

• Kazerne Deurne

 

Vanuit de kazerne aan de Antoon Coolenlaan in Deurne worden 3 dorpskernen bediend; Deurne, Liessel en Vlierden. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en een personeel-/materiaalwagen. Daarnaast zijn er door de regionale brandweer een regionaal haakarmvoertuig met een watertank- en een slangencontainer en een dompelpompaanhanger in de kazerne gestationeerd.

 

 

• Kazerne Gemert

 

Het korps Gemert is de grootste post van de gemeente. Het korps telt circa 30 korpsleden . Ze hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een dienstbus en een voertuig ten behoeve van de first responders. De kazerne aan de Cortenbachstraat dateert uit 1953 en werd in 1978 verbouwd. Ook in 2001 onderging het gebouw een grote verbouwing. De accommodatie werd geheel vernieuwd en het aantal voertuigstallingsplaatsen werd verdubbeld van twee naar vier. Naast de brandweer is ook de gemeentewerf in het gebouw ondergebracht. In de Gemertse kazerne is het logistieke systeem van de gemeentelijke brandweer ondergebracht. Dit is een rolcontainersysteem. Zo zijn er containers met oefenmiddelen, wegdekreinigingsmiddelen, brandstoffen, aggregaat met noodverlichting, rookventilator, stabilisatiemiddelen en verzorgingsmiddelen (koffie, soep, gekoelde frisdrank). Deze rolcontainers worden vervoerd met de dienstbus en staan uitrukgereed voor alle drie de posten. Op jaarbasis wordt deze post zo’n 120 keer gealarmeerd.

 

 

• Kazerne Helmond-Centrum

 

De hoofdpost ligt aan de Deurneseweg en is in gebruik sinds 1985. De eerste uitruk wordt hiervandaan verzorgd door beroepsmedewerkers. Het beroepskorps bestaat in totaal uit 25 beroepsmedewekers. Daarnaast zijn er op deze kazerne ook 2 groepen vrijwilligers oproepbaar voor bemanning van bijvoorbeeld het tweede blusvoertuig of herbezetting. Het wagenpark bestaat uit drie tankautospuiten, een hoogwerker, een voertuig voor het duikteam, een hulpverleningsvoertuig en een aantal ondersteunende voertuigen.

 

 

• Kazerne Helmond-Brandevoort (gesloten)

 

Sinds december 2005 is er in de nieuwbouwwijk Brandevoort een door vrijwilligers bemande kazerne in dienst. De reden voor de bouw van deze kazerne is dat vanuit de hoofdkazerne aan de Deurneseweg deze wijk niet binnen de normtijd bereikt kan worden. Vanuit deze nevenpost wordt de eerste uitruk verzorgd voor de wijk Brandevoort en delen van Stiphout en t Hout. Het wagenpark omvat een blusvoertuig, een autoladder en een dienstauto. De afdeling preventie is ook op deze kazerne ondergebracht.

 

 

• Kazerne Lieshout

 

Op 11 september 2010 werd officieel de deels verbouwde en deels nieuw gebouwde kazerne van de post Lieshout geopend. De kazerne in Lieshout heeft een centrale functie voor alle drie de brandweerposten. Het gebouw is modern uitgerust, heeft drie poorten aan de voorzijde en twee aan de achterzijde, een centraal magazijn en een werkruimte voor onderhoud aan de ademlucht. Het wagenpark bestaat uit een vierwielaangedreven tankautospuit, een dienstbus en een haakarmvoertuig. De brandweerpost neemt de brandweerzorg voor de kernen Mariahout en Lieshout voor haar rekening. De totale ploeg bestaat uit ongeveer 19 vrijwillige brandweerlieden.

 

 

• Kazerne Neerkant

 

De kazerne van de post Neerkant is sinds 1990 in gebruik. Vanuit deze post, gelegen in het uiterste zuidoosten van de regio, worden twee dorpen bediend: Helenaveen en Neerkant. Ook neemt deze post het meest zuidelijke deel van de gemeente Asten voor haar rekening. Het korps heeft de beschikking over een blusvoertuig met vierwielaandrijving.

 

 

• Kazerne Someren

 

Het brandweerkorps van Someren bestaat uit 31 korpsleden. Sinds 1994 is de brandweerkazerne aan de Loovebaan in gebruik. Het wagenpark bestaat uit 2 tankautospuiten met vierwielaandrijving, een hulpverleningsvoertuig op Unimog-chassis en een voertuig voor vervoer van de meetploeg.

 

 

District West

 

• Kazerne Aalst

 

De huidige kazerne van Aalst is al in gebruik sinds 1957 en ligt aan de Kerkhoflaan. In 1986 werd een bovenverdieping op de kazerne gezet en werd de benedenverdieping compleet uitgebroken en opnieuw ingedeeld. De laatste verbouwing vond plaats in 2008 en dit betrof ook meteen een erg ingrijpende verbouwing. De bestaande kazerne werd compleet omgebouwd tot kantoor/kantine en voor de stalling van de voertuigen werd een compleet nieuwe vleugel aangebouwd. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit met vierwielaandrijving, een tankautospuit voor de jeugdbrandweer, een dienstbus en een dienstauto. Ook staat hier de regionale commandowagen op een autobuschassis. Post Waalre wordt op jaarbasis ongeveer 100 keer gealarmeerd. De commandowagen rukt gemiddeld zo’n 7 keer per jaar uit binnen de gehele regio.

 

 

• Kazerne Bergeijk

 

Op 28 juni 2003 werd de nieuwe brandweerkazerne in Bergeijk officieel geopend. In de stallingsruimte van de kazerne is plaats voor de 3 uitrukvoertuigen die vanuit deze post opereren. Dit zijn een tankautospuit met vierwielaandrijving, een hulpverleningsvoertuig en een haakarmvoertuig van de regionale brandweer.

 

 

• Kazerne Bladel

 

Het korps Bladel heeft de beschikking over 20 vrijwilligers. De kazerne van Bladel is sinds eind 1999 in gebruik. Het wagenpark bestaat nu nog uit twee tankautospuiten en een dienstbus. Medio oktober 2011 zal één tankautospuit worden afgestoten om plaats te maken voor een hoogwerker die samen met de gemeenten Eersel en Reusel-de Mierden wordt aangeschaft.

 

 

• Kazerne De Beerzen

 

Vanuit de kazerne in Middelbeers worden twee dorpen (Oost- en Middelbeers) en een buurtschap (Westelbeers) bediend. Het korps bestaat uit 18 korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een terreinvaardige tankautospuit, een dienstbus en een voertuig ten behoeve van de First Responders.

 

 

• Kazerne Eersel

 

De kazerne in Eersel is in gebruik sinds 1997. De kazerne is gelegen in de noordoosthoek van het dorp om zo ook snel ter plaatse te kunnen zijn in de dorpen Duizel en Steensel.

Het wagenpark omvat een terreinvaardige tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig, een dienstbus en een voertuig voor vervoer van de meetploeg. Op jaarbasis wordt dit korps zo’n 85 keer gealarmeerd.

 

 

• Kazerne Hapert

 

Het korps Hapert heeft ook de beschikking over 20 vrijwilligers. De kazerne is gebouwd in 1987 en is in 1999 verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig.

 

 

• Kazerne Lage Mierden (gesloten)

 

Brandweer De Mierden telt ongeveer 17 vrijwillige leden die opereren vanuit de kazerne gelegen aan de Koningshoek op het industrieterrein van Lage Mierde. Het korps beschikt over een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen en een First Responder voertuig. Ook staat hier een haakarmvoertuig met een reddingscontainer en een dompelpompcontainer van de regionale brandweer gestationeerd.

 

De brandweerpost in Lage Mierde staat op het punt om per 1 juli 2011 gesloten te worden. Reden hiervoor is dat er overdag te weinig korpsleden beschikbaar zijn om de uitruk te kunnen garanderen. Sinds 1 februari staat het korps op werkdagen buiten dienst tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Buiten deze tijden rukken de brandweerlieden uit Lage Mierde nog wel uit.

 

 

• Kazerne Luykgestel

 

Tekst en foto volgen…

 

• Kazerne Luykgestel (gesloten)

 

De oude kazerne Luyksgestele was gevestigd op de oude gemeentewerf aan het Boscheind. De werf werd nauwelijks nog gebruikt, er lagen alleen wat dingen opgeslagen. Het gebouw was sterk verouderd.

 

 

• Kazerne Oirschot

 

Het korps Oirschot bestaat uit 26 vrijwilligers. Vanuit deze kazerne worden twee kernen bediend te weten: Spoordonk en Oirschot. Ook calamiteiten op de snelweg A58 worden door deze post voor haar rekening genomen. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten met vierwielaandrijving, een hulpverleningsvoertuig, 2 dienstauto’s en een voertuig voor de First Responders. Ook staat hier een voertuig van de regionale brandweer ten behoeve van de meetploeg gestationeerd.

 

 

• Kazerne Reusel

 

De kazerne Reusel is gevestigd aan de Kruisstraat in het centrum van Reusel. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit met vierwielaandrijving, een hulpverleningsvoertuig, een dienstbus en een voertuig voor de first-responders.

 

 

• Kazerne Valkenswaard

 

Het korps bestaat uit 40 vrijwilligers en heeft daarnaast 9 beroepsmedewerkers in dagdienst. Ze worden per jaar zo’n 350 keer gealarmeerd en hebben de beschikking over twee tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en een redvoertuig. Daarnaast is er nog een dienstbus en een voertuig voor vervoer van de meetploeg aanwezig.

 

Foto volgt…

 

• Kazerne Valkenswaard (gesloten)

 

Tekst volgt…

 

 

• Kazerne Veldhoven

 

Deze kazerne is gelegen aan de Run en is in gebruik sinds oktober 1993. Voor oefening en stalling van het wagenpark voldoet de kazerne prima. Verder zijn er een persluchtwerkplaats, een magazijn en kantoren in het gebouw aanwezig. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig, een dienstbus, een voertuig voor het vervoer van de meetploeg en een dienstauto.

 

 

• Kazerne Velhoven-Noord

 

Behalve de hoofdpost aan De Run is ook nog een uitrukpost gesitueerd aan de Heemweg, nabij winkelcentrum City Centrum. Deze post, gehuisvest in het bureau van de Veldhovense politie, biedt ruimte aan de derde tankautospuit van het korps, de uitrukkleding en overige materialen die bij een uitruk benodigd zijn. De sanitaire voorzieningen gebruikt men in het politiebureau.

 

 

• Kazerne Vessem

 

De brandweerpost Vessem is pas in januari 2001 opgericht. De kazerne heeft de beschikking over twee stallingsplaatsen. Behalve een terreinvaardige tankautospuit staat in de kazerne aan de Wilhelminalaan ook een materiaalwagen ten behoeve van de GHOR gestald. Op jaarbasis wordt dit korps zo’n 85 keer gealarmeerd. Het primaire verzorgingsgebied bestaat uit de kernen: Knegsel, Vessem en Wintelre.

 

 

• Kazerne Waalre

 

Sinds 1997 is er ook een kazerne in Waalre aanwezig. Hier staat een blusvoertuig met vierwielaandrijving  gestald. De kazerne ligt op het terrein van een woonzorgcentrum en is gebouwd als soort aanleunwoning. Aan de voorzijde is een roldeur geplaatst. Mocht de kazerne ooit niet meer nodig blijken te zijn, dan kan de kazerne relatief eenvoudig worden omgebouwd tot normale aanleunwoning. Deze post wordt op jaarbasis zo’n 70 keer gealarmeerd.