Regio 21 Brabant-Noord (Laatste update: 30-01-2011)

 

District 1

 

• Kazerne Boekel

 

Het brandweerkorps van Boekel bestaat uit 27 korpsleden. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten en een personeel-/materiaalwagen. Deze staan gestald in een moderne brandweerkazerne met 4 stallingsplaatsen. Jaarlijks rukt het korps tussen de 70 en 90 keer uit.

 

 

• Kazerne Boxmeer

 

De post Boxmeer heeft een ruime vrijstaande kazerne die dateert uit 2005. In april 2004 is begonnen met de sloop van de oude kazerne en de bouw van de nieuwe kazerne op dezelfde plek. De sterk verouderde kazerne voldeed niet meer aan de eisen. Het wagenpark bestaat uit 2 tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en een personeel-/materiaalwagen. Ook beschikt het korps over een boot op trailer.

 

 

• Kazerne Cuijk

 

De brandweer van Cuijk is gevestigd in een ruime moderne kazerne, tegenover het politiebureau. De voertuigstalling heeft 5 uitrijpoorten en biedt plaats aan 2 tankautospuiten, een groot hulpverleningsvoertuig en een hoogwerker. Daarnaast heeft het korps nog de beschikking over een personeel-/materiaalwagen, een dienstauto voor de OvD en een boot op trailer. Per jaar rukt dit korps ongeveer 200 keer uit.

 

 

• Kazerne Grave

 

De brandweer van Grave bestaat uit 34 vrijwilligers. Omdat niet voor iedere melding het gehele korps opgeroepen dient te worden, is het korps opgedeeld in twee ploegen: de A-ploeg en de B-ploeg. Het wagenpark van dit korps bestaat uit een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een autoladder. Daarnaast beschikt de post over een OvD-voertuig, een dienstbus ten behoeve van het WVD-team en een boot op trailer. Deze voertuigen staan in een ruime kazerne uit 2008 die is voorzien van een voertuigremise voor 6 voertuigen.

 

 

• Kazerne Haps

 

Tekst en foto volgen…

 

• Kazerne Haps (gesloten)

 

Het blusvoertuig van dit korps stond gestald in een oude loods, die werd gedeeld met een brandbeveiligingsbedrijf. Het blusvoertuig paste alleen in de kazerne omdat er een uitsparing in de muur was gemaakt, waar het uitstekende deel van het voertuig precies in paste.

 

 

• Kazerne Mill

 

Deze voornamelijk agrarische gemeente telt 11.036 inwoners en heeft een oppervlakte van 51 km². Het bestaat uit de kernen: Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord. De moderne ruime brandweerkazerne staat op een kleinschalig bedrijventerrein in Mill. Het wagenpark van dit korps bestaat uit een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een personeel-/materiaalwagen. Daarnaast is vanuit de regionale brandweer een verbindings-/commandowagen op deze kazerne geplaatst.

 

 

• Kazerne Oeffelt

 

Tot 1994 was Oeffelt een zelfstandige gemeente, maar bij de ingrijpende gemeentelijke herindeling van dat jaar werd deze gemeente bij Boxmeer gevoegd. Het dorp telt 2.340 inwoners en is gelegen aan de Maas. De kazerne van Oeffelt deelt het gebouw met een huisartsenpraktijk. Aan de rechterzijde bevindt zich het deel voor de brandweer. Hier is de voertuigenhal met 2 stallingsplaatsen en daarboven nog een verdieping in het puntdak. Het korps heeft één voertuig, een Dennis tankautospuit uit 1991.

 

 

• Kazerne Schaijk

 

In de kazerne van Schaijk staat een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen met motorspuitaanhanger en een dienstbus. De regionale brandweer heeft hier een haakarmvoertuig met diverse containers gestald.

 

 

• Kazerne Sint Anthonis

 

De brandweerpost Sint Anthonis bestaat uit 23 vrijwilligers. Zij verzorgen de brandweerzorg binnen de woonkernen Ledeacker, Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek en Westerbeek. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit met vierwielaandrijving en een personeel-/materiaalwagen. Daarnaast heeft het korps nog de beschikking over een dienstauto voor de OvD. Het korps heeft jaarlijks ongeveer 50 uitrukken.

 

 

• Kazerne Uden

 

De personele sterkte van brandweer Uden bestaat uit 47 vrijwilligers en enkele dagdienstmedewerkers. De kazerne dateert uit 1983 en in hetzelfde pand is ook het politiebureau gevestigd. Het korps heeft de beschikking over 2 tankautospuiten, een redvoertuig, een hulpverleningsvoertuig en een personeel-/materiaalwagen met motorspuitaanhanger.

 

 

• Kazerne Vierlingsbeek

 

Dit korps beschikt sinds juni dit jaar over een tweetal spiksplinternieuwe voertuigen. Zaterdag 12 juni jongstleden zijn de nieuwe tankautospuit en hulpverleningsvoertuig (met pomp) aan dit korps overgedragen. Deze voertuigen staan in een kazerne met 3 stallingsplaatsen aan de rand van het dorp. De vrijwilligers van deze post hebben gemiddeld 50 meldingen per jaar.

 

 

• Kazerne Wanroij

 

De brandweerpost Wanroij heeft de beschikking over 18 korpsleden en is gevestigd in een kazerne aan de rand van een bedrijventerrein. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit met vierwielaandrijving en een personeel-/materiaalwagen. Dit korps rukt regionaal uit met het, eveneens in de kazerne gestalde, haakarmvoertuig met dompelpompcontainer ten behoeve van het grootwatertransport en een schuimbluscontainer. Het korps heeft jaarlijks ongeveer 50 uitrukken.

 

 

• Kazerne Zeeland (NB)

 

De post Zeeland heeft in haar kazerne een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen staan. De kazerne heeft een stallingsruimte die plaats biedt aan meerdere brandweervoertuigen. Er zijn echter maar 2 uitrijpoorten, maar hierachter gaat een zeer grote ruimte schuil. De kazerne is gelegen net buiten de bebouwde kom van het dorp.

 

 

District 2

 

• Kazerne Berghem

 

De brandweer van Berghem bestaat uit 16 personen en beschikt over een kazerne uit 1984. Deze kazerne staat in de kern van Berghem. Het herbergt een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen met motorspuitaanhanger. Verder is er een instructielokaal/kantine en een werkplaats voor kleine reparaties.

 

 

• Kazerne Erp

 

De vrijwilligers van de blusgroep Erp hebben de beschikking over een tankautospuit en een dienstbus voor personenvervoer. Deze zijn gestald in een verouderde, maar functionele kazerne in het centrum van het dorp. Specialiteit van deze post is het leveren van logistiek en catering. Hiervoor hebben zij de beschikking over een verzorgingscontainer, die staat gestald op de kazerne Veghel en met het haakarmvoertuig wordt vervoerd.

 

 

• Kazerne Geffen

 

Het korps van Maasdonk heeft 24 leden. Voor 2006 waren er binnen de gemeente 2 brandweerposten in gebruik, namelijk één in Geffen en één in Nuland. Deze korpsen zijn samengevoegd in één brandweerkorps met één nieuwe brandweerkazerne in Geffen. Het wagenpark bestaat uit 2 tankautospuiten en een dienstauto (o.a. voor gebruik door de OvD).

 

 

• Kazerne Heesch

 

Op de post Heesch zijn twee voertuigen gestationeerd: een tankautospuit en een perrsoneel/materieelwagen. De 20 vrijwilligers zijn verdeeld in drie groepen. De kazerne is gehuisvest in een deel van een voormalige landbouwschool. In 2006 heeft er in de kazerne nog een uitvoerige verbouwing plaatsgevonden. Post Heesch draagt zorg voor de kern Heesch en trajecten van de A59 en A50 in de gemeenten:Maasdonk, Oss en Landerd.

 

 

• Kazerne Heeswijk-Dinther

 

De kazerne van dit korps is gevestigd in een oud gebouw aan de Jonker Speelmanstraat. Hier is aan de buitenkant echter niets meer van te zien. In 2006 is de complete voertuigremise gesloopt en vervolgens opnieuw opgebouwd met een stallingsruimte, zowel aan de Jonker Speelmanstraat als aan de Hoofdstraat. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen met motorspuitaanhanger. Deze post draagt zorg voor de kernen Heeswijk-Dinther en Loosbroek en heeft per jaar ongeveer 70 uitrukken.

 

 

• Kazerne Lith

 

Het brandweerkorps van Lith bestaat uit 21 personen. De kazerne is gelegen aan de Dr. Wiegersmastraat en biedt plaats aan de tankautospuit en de personeel-/materiaalwagen van dit korps. Daarnaast heeft het korps nog een dienstauto (evt. voor de OvD) ter beschikking. Per 1 januari 2011 zal dit korps opgaan in brandweer Oss en verdergaan als een post van dat korps.

 

 

• Kazerne Megen

 

Megen is een historisch vestingstadje met veel oude panden en woonhuizen en bezit ook nu nog het authentieke stratenplan voorzien van een plaveisel van kinderkopjes. Het heeft ongeveer 1700 inwoners. De kazerne van Megen is gehuisvest in een monumentaal pand en biedt plaats aan een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen. Het korps bestaat uit 17 vrijwilligers.

 

 

• Kazerne Nistelrode

 

Post Nistelrode is sinds dit voorjaar gehuisvest in een splinternieuw pand. Sinds 1962 had brandweer Nistelrode haar kazerne aan de Kromstraat. Deze is in 1991 grondig gerenoveerd en is tot april 2010 in gebruik geweest. De nieuwe kazerne is gelegen aan de Heescheweg en huisvest een vierwielaangedreven tankautospuit (voor bos-/heidebrandbestrijding) en een personeel-/materiaalwagen met motorspuitaanhanger. Deze post draagt zorg voor de kernen Nistelrode en Vorstenbosch.

 

 

• Kazerne Oss

 

Post Oss is de hoofdpost van brandweer Oss. De kazerne dateert uit 1972 en biedt plaats aan 2 tankautospuiten, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig, een waterongevallenvoertuig en een haakarmvoertuig van de regionale brandweer met diverse containers (waaronder een dompelpomp- en een adembeschermingscontainer). Op deze kazerne zijn ook de kantoren van het management en de afdelingen Pro-actie & Preventie en Preparatie & Bedrijfsondersteuning gevestigd. Daarnaast is er een moderne werkplaats waar de uitrusting wordt onderhouden en waar klein onderhoud aan voertuigen kan worden gedaan. De 46 vrijwilligers zijn verdeeld over drie ploegen (A-, B- en C- ploeg). Iedere ploeg draait 1 week piketdienst. Bij een klein alarm komt altijd de piketploeg op, en bij een  spoedeisend alarm ook de tweede ploeg. De specialistenploegen (oa. duikers, gaspakdragers, WVD) zijn samengesteld uit een aantal personen uit de a,b en c ploeg en kunnen in principe altijd opgeroepen worden.

 

 

 

• Kazerne Oss-Noord

 

De tweede brandweerpost in Oss is gevestigd in bestaande bedrijfsloods in Oss-Noord. Hierdoor kan de brandweer in ruim 70% van de gevallen binnen de normtijd van 8 minuten aanwezig zijn. Dat was voor de opening van deze post nog 32%. Op de post, die operationeel is sinds voorjaar 2010, is een tankautospuit gestationeerd.

 

 

• Kazerne Ravenstein

 

Ravenstein is een vestingstadje met circa 3500 inwoners aan de Maas. Tot 2003 vormde Ravenstein tezamen met een elftal omliggende dorpen een zelfstandige gemeente tot deze na een gemeentelijke herindeling werd toegevoegd aan de gemeente Oss. De kazerne van Ravenstein ligt het verst weg van de hoofdkazerne in Oss en bestrijkt een groot landelijk gebied. Het materieel bestaat uit een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen met motorspuitaanhanger. Het korps bestaat uit 18 vrijwilligers en is heeft de beschikking over een ruime kazerne.

 

 

• Kazerne Schijndel

 

Brandweer Schijndel heeft 32 korpsleden die zijn verdeeld over een A- en een B- ploeg. Het wagenpark van brandweer Schijndel bestaat uit 2 tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus. De huidige vrijstaande kazerne is in gebruik sinds 1990.

 

 

• Kazerne Veghel

 

De huidige brandweerkazerne van Veghel is in gebruik sinds 1988. Naast het kantoordeel voor de diverse dagdienstmedewerkers is er een ruime voertuigstalling. Het korps heeft de beschikking over 2 tankautospuiten, een hoogwerker, een snel-interventie-voertuig voorzien van het blusmiddel ‘One-Seven’ , een hulpverleningsvoertuig, een regionaal haakarmvoertuig en 2 dienstauto’s. Het korps rukt per jaar ongeveer 300 keer uit.

 

 

District 3

 

• Kazerne Berlicum

 

De post Berlicum bestaat uit 17 personen en heeft jaarlijks rond de 70 uitrukken. De brandweerkazerne van Berlicum is in 2001 opgeleverd. Het gebouw aan de Runweg is eveneens in gebruik als dependance van de gemeentelijke afdeling Uitvoering. De post heeft de beschikking over 2 uitrukvoertuigen: een tankautospuit en een personeel-/materieelvoertuig met motorspuitaanhanger.

 

 

• Kazerne Boxtel

 

In de kazerne in Boxtel staan 2 tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en een personeel/-materiaalwagen met motorspuitaanhanger. Voorts staat er nog een basisreddings-haakarmbak gestald van de regionale brandweer, die bij een inzet door dit korps wordt bemenst. Daarnaast levert korps Boxtel een regionale meetploeg.

 

 

• Kazerne Cromvoirt

 

Dit korps bestaat uit 13 leden en heeft de beschikken over een tankautospuit. Het korps rukt gemiddeld 10 keer per jaar uit.

 

Foto volgt…

 

• Kazerne Cromvoirt (gesloten)

 

Tekst volgt…

 

 

• Kazerne Drunen

 

Drunen is vooral bekend vanwege natuurgebied ‘ Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen’. Ook het voormalig themapark ‘het Land van Ooit’ was tot aan het faillissement op het landgoed van Kasteel Drunen gevestigd. Drunen is van oorsprong een typisch langwerpig langstraatdorp. Later zijn hier diverse (woon-) wijken aan toegevoegd.

 

Post Drunen beschikt over drie voertuigen; 2 tankautospuiten met vierwielaandrijving en een terreinwagen (Landrover Defender). Al deze voertuigen zijn speciaal geschikt gemaakt voor inzet in de Loonse en Drunense duinen. Het korps bestaat uit 24 vrijwilligers en rukt jaarlijks ongeveer 140 keer uit. De kazerne is gelegen in het centrum van Drunen en biedt voldoende plaats aan het wagenpark van dit korps.

 

 

• Kazerne Haaren

 

Het korps van Haaren telt 23 korpsleden. In de kazerne staan een tankautospuit en een materiaalwagen met motorspuitaanhanger.

 

Foto volgt…

 

• Kazerne Haaren (gesloten)

 

Tekst volgt…

 

 

• Kazerne Helvoirt

 

Deze post rukt jaarlijks ongeveer 40 keer uit.

 

Foto volgt…

 

• Kazerne Helvoirt (gesloten)

 

Tekst volgt…

 

 

• Kazerne ‘s-Hertogenbosch

 

Op de hoofdpost aan de Vogelstraat worden de brandweertaken hoofdzakelijk door beroepsmedewerkers uitgevoerd. Op deze post is 24-uur per dag een ploeg brandweermensen aanwezig om in geval van nood direct uit te kunnen rukken. Deze kazerne is in gebruik sinds 1998. Tot 1998 werd er vanaf een kazerne aan de Jan Heinstraat, midden in de binnenstad, uitgerukt. In de loop der jaren groeide de stad enorm en vormde de drukke binnenstad een steeds groter wordend probleem voor de brandweer. Dit resulteerde er uiteindelijk in dat de brandweer na een lange historie vertrok uit de binnenstad om vervolgens betrekking te nemen in een nieuw te bouwen brandweerkazerne op het toenmalige braakliggende terrein aan de Vogelstraat. Dit is uiteindelijk een zeer ruime kazerne geworden, met stallingsplaatsen aan 3 zijden van het gebouw.

 

Het wagenpark bestaat uit 3 tankautospuiten, een hoogwerker, een autoladder, een voertuig voor het duikteam, een autospuit lage druk en een hulpverleningsvoertuig. Daarnaast zijn in de kazerne nog vele regionale voertuigen en containers gestald.

 

 

 

 

 

• Kazerne Heusden

 

De brandweer van Heusden bestaat uit 19 leden, waaronder 7 bevelvoerders. De kazerne is gevestigd in een monumentaal pand en biedt onderdak aan 3 voertuigen. Een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen met motorspuitaanhanger en een dienstbus. Het korps heeft ook nog de beschikking over een boot op trailer.

 

 

• Kazerne Liempde

 

In de kazerne van korps Liempde staan een tankautospuit, een schuimblusaanhanger en een poederblusaanhanger gestald.

 

 

• Kazerne Sint-Michielsgestel

 

De post Sint-Michielsgestel bestaat uit 28 personen, verdeeld over een A en een B ploeg. Het wagenpark bestaat uit 2 tankautospuiten en een personeel-/materiaalwagen. Het korps heeft jaarlijks ongeveer 75 uitrukken.

 

Tekst volgt…

 

• Kazerne Sint-Michielsgestel (gesloten)

 

De oude kazerne dateert uit 1957.

 

 

• Kazerne Sint-Oedenrode

 

Het brandweerkorps bestaat uit 33 vrijwilligers die de beschikking hebben over een tankautospuit, een hulpverleningswagen, een autospuit lage druk en een personeel-/materieelwagen. Daarnaast heeft het korps nog de beschikking over een boot op trailer. De kazerne heeft een voertuigenhal met 4 uitrijpoorten. Per jaar rukt het korps ongeveer 85 keer uit.

 

 

• Kazerne Vlijmen

 

De brandweer van Vlijmen is gevestigd in een nieuwe brandweerkazerne met 4 uitrijpoorten. Het wagenpark bestaat uit een vierwielaangedreven tankautospuit, een groot hulpverleningsvoertuig met manschappencabine (eveneens vierwielaangedreven) en een personeel-/materiaalwagen met motorspuitaanhanger.

 

 

• Kazerne Vught

 

Post Vught heeft de beschikking over 2 tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig, een regionaal haakarmvoertuig met slangenhaakarmbak en slangopneemsysteem, en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Rosmalen

 

De tweede brandweerpost ligt in Rosmalen. Deze kazerne bestaat uit zowel beroeps- als vrijwillige brandweerlieden. Sinds 1 januari 2010 wordt de kazerne in dagsituatie bemand door beroepsmedewerkers. Een ploeg van ten minste 6 brandweerlieden is in de kazerne aanwezig zodat men binnen een minuut kan uitrukken. De vrijwilligers van de post Rosmalen dragen zorg voor de specialismen hulpverlening en grootwatertransport. Het wagenpark bestaat uit 2 tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig, een dienstbus en een haakarmvoertuig t.b.v. het grootwatertransport (dompelpomp). De kazerne is voorzien van een ruime voertuigstalling met 5 uitrijpoorten en is in gebruik sinds augustus 1981.