Regio 13 Amsterdam-Amstelland (Laatste update: 28-11-2015)

 

Brandweer Amsterdam-Amstelland, onderdeel van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, is ontstaan uit de zes korpsen van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het korps, bestaande uit zo'n 1100 mensen, treedt op bij branden en ongelukken, maar is ook voorbereid op het bestrijden van rampen en het beheersen van grootschalige crisissituaties. De zes gemeenten hebben gezamenlijk 960.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 350 km2. Op jaarbasis rukt het korps zo’n 5.000 keer uit voor brand en bijna 7.000 keer voor allerhande hulpverleningen (zowel met spoed, als zonder spoed).

 

Cluster Centrum

 

• Kazerne Dirk

 

De kazerne Dirk is de oudste nog operationele brandweerkazerne van Nederland. Het gebouw werd in november 1897 in dienst gesteld als hoofdwacht van de Eerste Sectie. De codeletter 'D' werd overgenomen van de kazerne aan de Van Baerlestraat, die anderhalf jaar daarvoor van de gemeente Nieuwer-Amstel (tegenwoordig Amstelveen) was overgenomen na annexatie van het stedelijke gebied van die gemeente. De 'D' was te danken aan de wijk, waarin de Nieuwer-Amstelse kazerne toen stond, het zogenoemde 'Duivelseiland'.

 

De kazerne werd vlak na de opening het paradepaardje van de brandweer, vooral door de jubileumfeesten van het korps in 1899. In 1901 werd de derde brandweer-automobiel in Europa hier in dienst gesteld. Door regelmatige verbouwingen en renovaties lijkt het interieur niet meer op de kazerne uit de beginperiode, maar aan de buitenkant is er maar weinig veranderd. Op de kazerne staan een autospuit en een autoladder.

 

 

• Kazerne Hendrik

 

Toen de beroepsbrandweer in 1874 moest worden opgebouwd, was de kazerne 'H' de eerste die in gebruik werd genomen en van waaruit gewerkt werd aan het telefgraafnet en de opleiding van het personeel. 'H' was gehuisvest in het voormalige 'Huiszittenhuis', iets wat tegenwoordig een gemeentelijke dagopvang zou heten. Dat stond aan de Prinsengracht 237, vlak bij de Leliegracht en pal tegenover de Jordaan. 'H' was een hoofdwacht, waar altijd veel mensen in dienst waren en relatief veel materieel stond. Ook waren er jarenlang de slangen- en leerwerkplaats gevestigd. 'H' was een razend drukke kazerne, ondanks de komst van een kazerne op het Haarlemmerplein en de Rozengracht. Naarmate de stad naar het westen groeide, nam het werk toe. Eerst lagen er veel industriegebieden aan de toenmalige rand bij de Admiraal de Ruyterweg, later ook in het westelijk havengebied. Al vanaf 1929 waren er concrete plannen voor nieuwbouw, maar om de één of andere reden werden die steeds uitgesteld. In januari 1979 was uitstel niet meer mogelijk. Door de vele lekkages en sluitingen was de instandhouding van het gebouw niet meer verantwoord, zodat men tijdelijk vertrok naar andere kazernes. Met een half jaar stond er een noodgebouwtje aan het 1e Marnixplantsoen, dat in 1985 na precies vijf jaar kon worden verruild voor de huidige ruime kazerne. Op de kazerne staan een autospuit en een autoladder. Sinds enige tijd is de officier van Dienst ‘Noord’ in 24-uurs dienst op deze kazerne ondergebracht. Het OVD-voertuig staat derhalve ook op de kazerne gestationeerd.

 

 

• Kazerne Lodewijk/Huisvesting 'Hoei-societeit' (gesloten 1976-2004)

 

Tekst volgt spoedig

 

 

• Kazerne Pieter

 

Hoewel het gebouw al 35 jaar oud is, wordt 'Pieter' tot de jongere kazernes gerekend. Pieter dankt zijn naam aan de lokatie, de Poeldijkstraat. De directe voorgangers van Pieter gingen echter terug tot 1896, toen er aan de westkant van de zich snel uitbreidende stad een nieuwe kazerne gebouwd werd.Deze kazerne stond in de Nicolaas Beetsstraat, op het terrein van het (Wilhelmina) Gasthuis. Dat Gasthuis zorgde voor de roepletter 'G'. De nieuwste uitbreidingen van de stad maakten een kazerne in Slotervaart noodzakelijk, zodat uiteindelijk een prachtig nieuwe kazerne met slangen- en leerwerkplaats aan de Poeldijkstraat gebouwd werd. De werkplaatsen kwamen van de kazerne Hendrik vandaan. De bezetting van kazerne 'G' verhuisde naar kazerne Pieter. Het wagenpark bestaat uit een autospuit, drie haakarmvoertuigen, twee personeel-/materiaalwagens en een groot aantal containers.

 

 

Cluster Haven

 

• Kazerne Osdorp

 

Op nog geen vijfhonderd meter van waar tot 1972 de vrijwillige brandweer van het dorpje Osdorp uitrukte, staat sinds 2005 de Fanny Blankers-Koenkazerne, in het dagelijkse verkeer ook kazerne Osdorp genoemd. De kazerne zelf heeft maar een korte geschiedenis, maar de totstandkoming er van is een lange geweest. Al bij de opening van de kazerne Pieter in 1972 werd een voorschot genomen op de nieuwe kazerne in Osdorp, die volgens het dekkingsplan hard nodig zou worden, omdat de stad zich in westelijke richting bleef uitbreiden. In 1979 werden de tekeningen van een gecombineerd politie-brandweercomplex aan Meer en Vaart gepresenteerd en verwacht werd dat in 1980 de eerste paal in de grond zou gaan. Er tekenden zich echter bezuinigingen af en het politiebureau kwam er wél, maar de brandweerkazerne werd op de lange baan geschoven.

 

Na vele jaren gloorde er in 1997 weer enig perspectief. De locatie naast het politiebureau was inmiddels volgebouwd, zodat naar een andere plek moest worden gezocht. Die werd gevonden in de middenberm van de Troelstralaan naast het atletiekcomplex. De bouw was urgent, maar tot ieders verbazing verrees er een compleet asielzoekerscentrum op de voor de brandweer geplande plaats. Voorlopig kon de brandweer de ijskast weer in. Uiteindelijk kon in 2003 overeenstemming worden bereikt over een goede plaats voor de brandweer, waarbij men het geluk had dat het tuincentrum aan de Ookmeerweg hoek Troelstralaan niet kon blijven staan.

 

Begin 2004 ging eindelijk echt de eerste paal de grond in en sinds maart 2005 heeft Osdorp dan eindelijk zijn eigen brandweerkazerne. De opening viel samen met de verplaatsing van Teunis en sluiting van Bernard aan het Haarlemmerplein, zodat Osdorp ook de eerste voor het westelijk havengebied werd. Bovendien is Osdorp nu de eerste kazerne voor de ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen. Op de kazerne staan een autospuit, een autoladder, een snel-inzetbaar voertuig voor gevaarlijke stoffen inzetten en een haakarmvoertuig.

 

 

• Kazerne Teunis

 

Teunis kent ondanks zijn relatief jonge geschiedenis een turbulent leven. De 'T' kwam van de eerste lokatie, een stukje busgarage aan de Jan Tooropstraat, waarbij de mannen sliepen in het hoofdgebouw en moesten sprinten naar de andere kant van het complex, omdat daar de autospuit stond. In 1959 werd zo begonnen. In 1965 werd een prachtige moderne kazerne betrokken aan het Jan van Schaffelaarplantsoen, pal achter de toegangsweg naar de Coentunnel, die een half jaar later open ging. Door de mannen van Teunis werden ook de Landrovers en een vorkheftruck van Rijkswaterstaat bediend, die gestrande auto's uit de tunnel moesten halen. Tijdens de spits zat men dan in een garage bij de ingang van de tunnel te wachten op een melding. Door de uitbreidingsplannen van het stadsdeel Bos en Lommer moest de kazerne in 2005 plaats maken en zocht men naar een nieuwe lokatie. Dat ging niet zo voorspoedig als men had gewild, zodat men tijdelijk verhuisde naar een noodgebouw aan de Den Brielstraat.

 

Inmiddels is sinds eind 2011 de nieuwe kazerne aan de Vredenhofweg in gebruik genomen. De nieuwe kazerne heeft een stoere, moderne uitstraling  met betongevelelementen en aluminium kozijnen en deuren. Het gebouw beschikt over drie uitrukpoorten, een multifunctionele oefenhal en een krachtsport- en instructieruimte. De tweede etage is in gebruik als woon- en slaapverdieping. Op de kazerne staan een autospuit en een zwaar hulpverleningsvoertuig.

 

 

• Kazerne Teunis (2005-2011)

 

Tekst volgt spoedig

 

 

 

• Kazerne Teunis (1965-2005)

 

Tekst volgt spoedig

 

 

• Kazerne IJsbrand

 

'IJsbrand' of 'Cornelia' zoals de kazerne wel enige tijd genoemd is, kent zijn oorsprong al in 1916. Toen tijdens de Eerste Wereldoorlog de toeloop van vluchtelingen naar Nederlands zó groot werd, dat noodvoorzieningen nodig waren, werd er aan de overkant van het IJ een compleet houten nooddorp gebouwd. Daarop kwam ook een brandweerpost, die 'IJ' werd genoemd. Het complex stond in de buurt van de Grasweg. In 1925 was de post niet meer nodig, omdat de andere post in Noord, aan de Zamenhofstraat, via de nieuwe brug over het kanaal ook relatief snel kon uitrukken naar het oostelijk deel van Noord. Omdat in de Tweede Wereldoorlog bleek dat een extra kazerne in Noord nodig was, werd een schoolgebouw aan de Berberisstraat, dat toch niet meer werd gebruikt, geconfisqueerd en verbouwd tot brandweerkazerne. Van 1944 tot 2001 heeft daar de kazerne IJsbrand gezeten.

De huidige nieuwe kazerne, genoemd naar Cornelia Frida Katz en in 2001 gebouwd aan de Displaystraat, vervangt twee oude kazernes: die in de Molenwijk (Marinus) en de oude kazerne IJsbrand aan de Berberisstraat. Het wagenpark bestaat uit een autospuit en een autoladder.

 

 

• Kazerne IJsbrand (gesloten 1944-2001)

 

Tekst volgt spoedig

 

 

Cluster Noord

 

• Kazerne Landelijk Noord (Ransdorp)

 

Het korps Landelijk Noord heeft in september 2007 zijn 25-jarig bestaan gevierd. Dat wil niet zeggen dat er daarvoor geen brandweer was in de groene gebieden van Amsterdam-Noord. In de toen nog zelfstandige gemeenten Ransdorp en Nieuwendam waren brandspuiten aanwezig in de plaatsen Ransdorp, Durgerdam, Holysloot, Schellingwoude, Nieuwendam (2 stuks) en Zunderdorp. In 1921 werden deze – en een aantal andere gemeenten rondom het oude Amsterdam – geannexeerd, oftewel bij Amsterdam gevoegd. In veel dorpen werden de brandspuiten afgeschaft, maar in Ransdorp en Holysloot werden in 1923 zelf heuse motorspuiten geplaatst. De andere korpsen die in stand bleven, Zunderdorp en Durgerdam, kregen pas in de oorlog een motorspuit. Vanaf 1966 werden in die vier dorpen kleine auto’s met draagbare motorspuiten gestald en in 1973 werd Zunderdorp opgeheven, omdat de kazerne Zebra geopend werd op een steenworp afstand.

 

Negen jaar later werden de drie overgebleven korpsen samengevoegd tot één en volledig uitgerust en opgeleid tot een volwaardig korps. Het oude spuithuisje naast de school in Ransdorp werd in 1982 vervangen door een groter exemplaar, waar in 2002 een hele vleugel van twee verdiepingen aan toegevoegd werd. Daardoor heeft men een eigen instructielokaal en kleedruimten. De vrijwilligers hebben de beschikking over een autospuit.

 

 

• Blusbootstation Oranjesluizen

 

Het korps van Landelijk Noord levert ook de bemensing van de blusboot ‘Jan van der Heyde III’, die sinds januari 2005 bij de Oranjesluizen paraat ligt. Voor die datum lag de blusboot in het water voor de kazerne Willem en deze kazerne leverde toen ook de blusbootbemanning.

 

 

• Kazerne Nico

 

De eerste kazerne 'N' was gevestigd in het waaggebouw aan de Nieuwmarkt, dat al bijna vierhonderd jaar oud was, toen in 1874 de brandweer daar in trok. Alleen de poort aan de kant van de Bloedstraat was bruikbaar, omdat de andere poorten terecht kwamen op de vismarkt of de groentenmarkt. In 1890 kon men verhuizen naar een prachtig nieuw gebouw aan de De Ruyterkade, pal aan het IJ. Van daar kon met behulp van de pont ook snel worden uitgerukt naar Amsterdam-Noord, voordat er tunnels waren. De roemruchte stoomblusboot 'Jason' heeft zijn gehele carrière van 1904 tot 1963 voor de deur gelegen. In 1973 verhuisde 'N', inmiddels voluit 'Nico' genoemd, naar de zuidkant van de IJtunnel, waarin behalve de hoofdwacht aan de Ruyterkade, ook de hulpwacht Kattenburg en de tijdelijke post Rapenburg, die daar sinds de opening van de IJtunnel in 1968 operationeel was, gecombineerd werden. Aanvankelijk was ook de afdeling Opleidingen daar gehuisvest, maar die verhuisde naar de Zuidergasfabriek, toen de Alarmcentrale in 1988 naar Nico kwam. Het wagenpark bestaat uit een autospuit en een autoladder.

 

 

• Kazerne Zebra

 

Toen in 1973 door de enorme groei van Amsterdam-Noord opnieuw een kazerne is het oostelijk deel van Noord werd geopend, kreeg deze de letter van zijn illustere voorganger aan de Zamenhofstraat toegewezen. De van toepassing zijnde straatnamen IJdoornlaan en Dijkmanshuizenstraat konden de afkorting op dat moment niet leveren. Met de opening van 'Zebra', zoals de kazerne toen genoemd werd, konden de vrijwillige brandweren in de dorpjes ten noorden van de stad worden samengevoegd en gereorganiseerd. Als versterking voor dat buitengebied werd op Zebra ook een baby-uitrukvoertuig geplaatst, een kleine autospuit.De bouwtekeningen van Zebra werden nog eens hergebruikt voor de kazerne Marinus in de Molenwijk, die van 1977 tot 2001 als derde kazerne in Noord fungeerde. Op de kazerne staat een autospuit gestationeerd.

 

 

Cluster Oost

 

• Kazerne Duivendrecht

 

Het korps in Duivendrecht werd pas gevormd in 1936, toen Ouderkerk een nieuwe autospuit kreeg en Duivendrecht de oude Ford mocht gebruiken. Het voertuig was na de overdracht nog gereviseerd en gestald in het aanjaagstation voor de waterleiding. in 1978 vervangen door een Mercedes-Benz autospuit van bijna hetzelfde type als Amsterdam net had aangeschaft. Die paste niet meer in de oude brandweergarage, die door de sloop van de bebouwing aan de Molenkade inmiddels helemaal geïsoleerd was komen te staan. Een nieuwe kazerne werd geopend bij het nieuwe Dorpsplein, aan de Rijksstraatweg. De kazerne biedt onderdak aan een autospuit, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Maxima (Driemond)

 

De geschiedenis van de vrijwillige brandweer Driemond gaat terug tot 1935 toen de eerste autospuit aangeschaft werd. Deze werd geplaats in het spuithuis bij de begraafplaats.

 

Het gebouwtje van de Plantsoenendienst in de Lentestraat werd in eigen beheer onder handen genomen en omgetoverd tot brandweerkazerne, die in 1980 plechtig kon worden geopend. Ook dat gebouwtje begon al snel te knellen en tijdens een bouwperiode van januari tot september 2001 werd er een compleet nieuwe kazerne op de plaats van de oude gezet. De autospuit stond zolang in een romneyloods en een nabijgelegen woning fungeerde als verkleedruimte. Sinds eind september 2001 staat er een nieuwe kazerne, die bij de opening de naam 'Máxima' meekreeg, naar de toenmalige verloofde van de kroonprins. De vrijwilligers hebben de beschikking over een autospuit en een adembeschermingsvoertuig.

 

 

• Kazerne Ouderkerk aan de Amstel

 

Op de meeste adreslijsten staat nog 'Raadhuisplein' als adres, maar sinds de kazerne in 2006 is gedraaid, bevindt de ingang zich aan de Prinses Beatrixlaan. De achterkant werd - in eigen beheer - verbouwd tot voorkant, omdat het plein volgebouwd werd. Het gebouw komt oorspronkelijk uit 1955 en werd indertijd geplaatst op een voormalige begraafplaats. Dat was de voornaamste reden om een dikke betonnen ondergrond te gebruiken. Op de kazerne staan een autospuit en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Willem

 

Kazerne Willem dankt zijn naam aan de eerste kazerne aan het Weesperplein, die in 1873 gebouwd werd voor de nieuwe beroepsbrandweer. Dat was een echte kazerne, waarin men zowel werkte als woonde, zodat het de eerste echte brandweerkazerne van Nederland werd. Omdat de brandweer zich uitbreidde en motoriseerde, moest er nodig een nieuwe hoofdkazerne komen, en die verrees in 1909 aan de Nieuwe Achtergracht. Tot 1975, toen het centraal bureau, de werkplaatsen en de alarmcentrale naar een kantoorgebouw verhuisden, was 'de Gracht', zoals de kazerne liefkozend genoemd werd, het middelpunt van de Amsterdamse brandweer.

 

In 1984 werd 'de Gracht' verruild voor een moderne zakelijke kazerne in een doodlopend stukje van de Ringdijk op het terrein van de voormalige chocoladefabriek van Korff bij de Schollenbrug. Hier kwam een nieuw bankgebouw en daar was ook nog ruimte voor een brandweerkazerne. Er kwam een prachtig ontwerp van twee architecten, waarvan één de gevel ontwierp ende ander het interieur. Dat kwam omdat de buitenkant onderdeel was van een complex van de Westland-Utrecht Hypotheekbank en de binnenkant een typisch gebouw van de overheid. Op 9 december 1981 ging de eerste paal de grond in. Het wagenpark bestaat uit een autospuit, een autoladder, een voertuig voor het duikteam, een boot op trailer en een adembeschermingswagen.

 

 

• Kazerne Willem (gesloten 1909-1984)

 

Tekst volgt spoedig

 

 

Cluster Zuidflank

 

• Kazerne Aalsmeer

 

Het vrijwilligerskorps Aalsmeer is opgericht in 1951. Tot 1990 was het korps ondergebracht in de kazerne op het complex van Gemeentewerken aan de Dorpsstraat. In 1990 werd de huidige kazerne aan de Zwarteweg in gebruik genomen. Het korps heeft de beschikking over twee autospuiten, een hulpverleningsvoertuig, een boot op trailer, twee haakarmvoertuigen en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Amstelveen

 

In april 2003 kon men – na jaren van uitstel – een gloednieuwe brandweerkazerne aan de Oranjebaan betrekken, waarna ook Amsterdam-Buitenveldert bij het uitrukgebied kon worden getrokken. De eerste uitruk wordt verzorgd door een beroepsploeg. Aan de kazerne is ook een groep vrijwilligers verbonden, die de tweede autospuit bemannen of de kazerne herbezetten. Het wagenpark bestaat uit twee autospuiten, een autoladder, een voertuig voor het duikteam, een zwaar hulpverleningsvoertuig, drie haakarmvoertuigen en diverse dienstbussen en dienstauto’s.

 

 

• Kazerne Uithoorn

 

De gemotoriseerde brandweer bestaat in Uithoorn sinds 1926, toen een autospuit op T-Ford chassis werd aangeschaft. In 1955 werd begonnen met de bouw van een nieuwe kazerne aan de Admiraal de Ruyterlaan. Tot die tijd stond het materieel in particuliere garages. Na veertig jaar werd ook die nieuwe kazerne onpraktisch, waarna de huidige kazerne aan de Zijdelweg gebouwd werd. Deze werd in in september 1998 officieel geopend. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, twee haakarmvoertuigen en een personeel-/materiaalwagen. Op jaarbasis worden de vrijwilligers meer dan 200 keer gealarmeerd.

 

 

Cluster Zuidoost

 

• Kazerne Anton

 

Deze kazerne begon in 1969 in een noodgebouw in het Aanloopcentrum van de toen gloednieuwe wijk Bijlmermeer. In dat centrum zaten de eerste winkels en de gemeentelijke diensten en bedrijven die voor de eerste bewoners onmisbaar waren. De kazerne kreeg de codeletter 'A' naar dat Aanloopcentrum. Het noodgebouw heeft ruim 25 jaar dienst gedaan en in 1985 kon men verhuizen naar het veel ruimere gebouw aan de Flierbosdreef naast het politiebureau. Daar beschikte men eindelijk over genoeg ruimte om een autoladder te plaatsen.

 

Het stadsdeel is behoorlijk gegroeid sinds de eerste bewoners van 1969. Er kwam een tweede kazerne (Rudolf) en ook de politie kreeg al snel ruimtegebrek, zodat men de brandweerkazerne Anton graag bij het politiebureau wilde betrekken. In afwachting van een definitieve locatie is er in december 2007 een tijdelijk gebouw neergezet, aan de Daalwijkdreef op de hoek van Eekholt. Het wagenpark van kazerne Anton bestaat uit een autospuit en een autoladder.

 

 

 

• Kazerne Anton (2012-2016)

 

Brandweer Amsterdam-Amstelland gaat twee kazernes in Amsterdam-Zuidoost (Rudolf aan het Remmerdenplein en Anton aan de Daalwijkdreef) samenvoegen en verplaatsen naar één centrale locatie: Langbroekdreef.

 

Omdat de nieuwbouw van deze kazerne enkele jaren zal duren, is besloten een tijdelijke brandweerkazerne te bouwen aan de rand van het Bijlmerpark op een braakliggende woningbouwlocatie. Het tijdelijke gebouw komt naast het verenigingsgebouw van het Bijlmer Sportpark aan de noordzijde van de Karspeldreef op de bouwlocatie Gooiseweg-west.

 

De kazerne wordt operationeel in November 2012 en blijft maximaal vijf jaar staan . Op de kazerne komen een tankautospuit en een autoladder te staan.

 

 

 

• Kazerne Anton (2007-2012)

 

Tekst volgt spoedig

 

 

• Kazerne Anton (1985-2007)

 

 

• Kazerne Diemen

 

De brandweer van Diemen stamt uit 1928 toen na een ernstige boerderijbrand een echte brandweerauto gekocht werd. De toenmalige burgemeester riep enthousiaste mannen op om een vrijwillige brandweer te vormen en binnen no time werd een vereniging opgericht, die de brandweertaak namens de gemeente uitvoerde. Oorspronkelijk kreeg het korps deels onderdak bij een particulier (Garage Oostenrijk) en later werd er zelfs een speciale garage gebouwd. Met de verplaatsing van de dorpskern en de sloop van de oude kern moest ook die kazerne plaats maken en in 1969 kreeg men een prachtige kazerne met een reuzengrote kantine, die in het begin ook door andere instellingen gebruikt werd. In de afgelopen tien jaar kwam er steeds meer beroepsondersteuning. De vereniging werd losgekoppeld van de eigenlijke brandweertaak, maar speelt nog steeds een belangrijke rol in het korps. Het wagenpark bestaat uit twee autospuiten, een zwaar hulpverleningsvoertuig een snel-inzetbaar voertuig voor gevaarlijke stoffen en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Rudolf (gesloten 1988-2012)

 

Hoewel de huidige kazerne Rudolf aan het Remmerdenplein in Amsterdam Zuidoost pas een kleine twintig jaar oud is, heeft de naam 'Rudolf' een veel langere historie. Bij de oprichting van de beroepsbrandweer in 1874 was er in de Rozenstraat een gebouwtje, dat ingericht was als hulpwacht. Na 20 jaar werd dat vervangen door een nieuwe kazerne aan de Rozengracht. Daarmee is de herkomst van de letter 'R' verklaard. Toen om de hoek van het oude 'R' de nieuwe kazerne Hendrik gebouwd werd, was het de bedoeling dat de bezetting van Rudolf naar een nieuwe kazerne in Amsterdam-Zuidoost zou gaan. Door de bezuinigingen in die jaren is dat tweeëneenhalf jaar vertraagd en de nieuwe Rudolf ging pas in 1988 open. In 2007 moest de kazerne een aantal maanden gesloten worden wegens personeelsgebrek maar sinds december 2007 is Rudolf weer 'alive and kicking'. Het personeel van deze kazerne heeft de beschikking over een autospuit. Vanwege de noodzakelijke bezuinigingen is de kazerne in 2012 gesloten en samen gegaan met de kazerne Anton.

 

 

• Kazerne Rudolf (gesloten 1894-1985)

 

Tekst volgt spoedig

 

 

• Kazerne Victor

 

Victor is al in 1884 gesticht, toen de nieuwe wijken aan de oostkant van de stad verrezen. Wijken, die voor een deel al weer vervangen zijn door nieuwbouw, want de bouwkwaliteit was niet altijd even goed. Ook de eerste post 'V', in een benedenhuis aan de Pieter Vlamingstraat, met een loodsje voor de deur, waarin de handspuit stond, bestaat al niet meer. De 'V' is dan ook afgeleid van de Vlamingstraat. In 1912 werd de huidige kazerne Victor geopend aan de Dapperstraat. Deze nieuwe kazerne was de eerste zonder paardenstallen, want in die tijd gebruikte het korps al automobielen, zij het dat die met elektromotoren werden aangedreven. Er was dus wel een groot oplaadstation in de kazerne. Tussen 1926 en 1939 had Victor als enige kazerne een heus filiaal. Omdat de spoorwegovergang aan de Linnaeusstraat bijna driekwart van de tijd gesloten was, werd aan de Tugelaweg een spuithuis met een brandweerauto geplaatst. Bij brand in de 'Meer' liep men dan met de voetgangersbrug over het spoor en vervolgde men zijn weg met de auto uit het spuithuis. In 2003 werd de kazerne helemaal gerenoveerd, waartoe men letterlijk enkele maanden kampeerde in een gebouwtje met romneyloods achter het Muiderpoortstation. Op de kazerne staan een autospuit en een autoladder.

 

 

• Kazerne Weesp

 

Tekst kazerne

 

 

• Kazerne Weesp (gesloten)

 

Tekst korps

 

 

Logistiek/Opleidingen/Staf

 

• Hoofdkantoor Brandweer Amsterdam-Amstelland

 

Het hoofdkantoor van brandweer Amsterdam-Amstelland is gevestigd in Amsterdam Zuidoost. Het kantoorpand aan de Karspeldreef biedt ruimte aan alle stafmedewerkers en officieren. De nieuwe werkplek van het kantoorpersoneel voldoet aan alle eisen van een modern kantoor: open, flexibel en natuurlijk brandveilig.

 

 

• Hoofdkantoor Brandweer Amsterdam en Omstreken (gesloten 1987-2009)

 

Tekst volgt spoedig

 

 

• Pier Afrika

 

De werkplaatsen, magazijnen en kantoren van Facilitaire Ondersteuning zijn ondergebracht in een groot pand aan de Coenhaven bij Pier Afrika. Het ondersteuningskorps van Amsterdam-Amstelland, genaamd BrOn (Brandweer Ondersteuning Logistiek en Bevoorrading) werkt ook vanaf deze locatie. Het wagenpark bestaat uit twee haakarmvoertuigen, twee reserve-autospuiten, een personeel-/materiaalwagen, twee logistiekvoertuigen en meerdere dienstauto’s.

 

 

• BOCAS

 

Het opleiding- en oefencentrum BOCAS, wat staat voor Brandweer Opleiding Centrum Amsterdam-Amstelland Schiphol, is een modern complex waar het mogelijk is om volgens de laatste technieken en methodes realistisch te oefenen. Er kan worden geoefend met zeer diverse brandscenario’s, maar ook auto te water, auto-ongevallen, reddingen verrichten in puin en werken op hoogte behoren tot de mogelijkheden. Er is een groot oefengebouw waarin branden computergestuurd worden gesimuleerd. Het hypermoderne trainingscentrum bevindt zich direct naast dat van de luchthavenbrandweer op Schiphol. Het wagenpark bestaat uit vier autospuiten, een autoladder, een haakarmvoertuig en een groot aantal dienstauto’s en dienstbussen.

 

 

 

• BOC (gesloten 1973-2012)

 

De officiële opening van de oefenlocatie op de Zuidergasfabriek aan de Spaklerweg, tegenwoordig BOC genaamd, werd in 1973 verricht door de toenmalige burgemeester Samkalden. In de loop der jaren zijn verschillende aanpassingen op en rond het terrein gedaan, maar het markante gebouw bleef een blikvanger op het terrein. In 2010 is het voorlopig laatste Amsterdamse blikkie daar opgeleid. In Juli 2011 zijn de laatste BHV-ers op de gasfabriek geweest en de laatste helft van 2011 hebben er nog een aantal oefeningen plaatsgevonden. 01-01-2012 is het wat betreft oefenen en opleiden definitief gebeurt met het BOC. Een prachtige en unieke oefen en opleidingslocatie is hiermee verdwenen.