Regio 13 Amsterdam-Amstelland (Laatste update: 28-04-2024)

 

De brandweer in de regio Amsterdam-Amstelland, onderdeel van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, bestaat uit 19 brandweerposten. In de organisatie heeft ongeveer 1100 medewerkers. Het werkgebied van de brandweer Amsterdam-Amstelland bestaat uit 6 gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

 

Alle posten zijn standaard voorzien van een tankautospuit. Aanvullende voertuigen zoals redvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen e.d. zijn strategisch verdeeld over de regio. De alarmering wordt verzorgd vanuit de Meldkamer Amsterdam, gehuisvest op het hoofdbureau van de politie. Deze meldkamer is in 2013 ontstaan door het samenvoegen van de meldkamers ambulance, brandweer en politie op èèn locatie.

 

District Centrum

 

• Kazerne Bernard (gesloten)

 

De voormalige kazerne Bernhard aan het Haarlemmerplein heeft dienst gedaan van juli 1897 tot juli 2005. Deze kazerne was tot de sluiting de oudste in gebruik zijnde kazerne van Nederland. In 1996/1997 werd het pand in eigen beheer gerenoveerd. De kazerne kreeg de codeletter B omdat deze in de beginjaren gelegen was aan de Botermarkt, wat tegenwoordig het Rembrandtplein is. Ook stond er een zelfde gebouw als brandweerkazerne aan de Nicolaas Beetsstraat. Dit gebouw is in het verleden gesloopt. Door de ongunstige liggen ten opzichte van de andere kazernes, is in 2005 besloten de kazerne te sluiten. De kazerne Hendrik ligt namelijk op korte afstand van deze post. Op het moment van sluiten stond er een autospuit gestationeerd. Tegenwoordig is het pand in gebruik als bedrijfspand.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Bernhard

 

• Kazerne Dirk

 

Deze brandweerkazerne naast het Rijksmuseum werd als hoofdwacht geopend op 27 november 1897. Hiermee is het de oudste in gebruik zijnde brandweerkazerne van de Benelux. De kazerne draagt de codeletter D, welke werd overgenomen van de voormalige kazerne Nieuwer-Amstel (Amstelveen) aan de Van Baerlestraat. De letter D was te danken aan de wijk Duiverseiland waar de voormalige kazerne stond. In 2022/2023 is het gebouw volledig gerenoveerd. Hiermee is het pand verduurzaamd en van binnen en buiten weer volledig teruggebracht in oude staat. Op deze post staan een autospuit en autoladder gestationeerd.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Dirk

 

• Kazerne Dirk (gesloten)

 

Dit gebouw was tijdens de renovatie van kazerne Dirk in 2022/2023 het tijdelijke onderkomende van de beroepsploeg. Het gebouw was gebouwd op het Museumplein op de hoek van de Honthorststraat met de Johannes Vermeerstraat. Na de heropening van de kazerne in mei 2023 is het gebouw weer verwijderd.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Dirk gesloten

 

• Kazerne Dirk (gesloten)

 

De beroepskazerne Nieuwer-Amstel (Amstelveen) aan de Van Baerlestraat werd geopend in 1894. In 1896 werd dit gedeelte van Nieuwe-Amstel geannexeerd bij Amsterdam. De gemeente Amsterdam was al bezig met het bouwen van een nieuwe hoofdwacht, waarna deze kazerne bij het openen van de huidige kazerne Dirk in november 1897 werd gesloten. Tegenwoordig wordt het pand gebruikt als restaurant.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Dirk gesloten

 

• Kazerne Hendrik

 

De kazerne Hendrik aan de Marinxstraat werd geopend op 30 september 1985 ter vervanging van de kazernes aan de Prinsengracht en Rozengracht. De codeletter H werd voor het eerst gebruikt voor de hoofdwacht aan de Prinsengracht. De H is afkomstig van het voormalige huiszittenhuis waar de kazerne in was ondergebracht. Na de sluiting van de kazerne Prinsengracht, werd de bezetting van Hendrik ondergebracht in een tijdelijk onderkomen aan het Marinixplantsoen om daarna te verhuizen naar de huidige kazerne. Naast de bemanning van de autospuit en de autoladder is ook de officier van dienst ‘noord’ in 24-uur dienst op deze kazerne gestationeerd. Het wagenpark bestaat uit een autospuit, een autoladder en een OVD-voertuig.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Hendrik

 

• Kazerne Lodewijk (gesloten)

 

De kazerne Lodewijk aan de Van Leijenberghlaan werd geopend in 1976. In de begin jaren was ook de politie en de ambulancedienst in het pand ondergebracht. Na het openen van de nieuwe kazerne van Amstelveen in 2003 werd de kazerne gesloten. Tijdens de verbouwing van kazerne Willem in 2018 heeft het gebouw nog tijdelijk dienst gedaan als uitrukpost. Hierna is het pand omgebouwd naar kantoren.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Lodewijk gesloten

 

• Kazerne Pieter

 

De kazerne Pieter werd geopend op 10 mei 1972 ter vervanging van de kazerne in de Frederiksstraat en Nicolaas Beetsstaat. Deze laatste kazerne droeg de codeletter G. Omdat de post gelegen is aan de Poeldijkstraat, kreeg deze kazerne de codeletter P. In de beginjaren was de kazerne voorzien van diverse werkplaatsen voor het onderhoud van materiaal. Dit bestond onder andere uit een slangenwerkplaats maar ook de schoenmaker en het kledingdepot was hier ondergebracht. Naast de basis brandweerzorg is deze ploeg gespecialiseerd in incidenten met gevaarlijke stoffen. Dit in samenwerking met de gevaarlijke stoffen eenheid uit Assendelft (regio Zaanstreek-Waterland). Het wagenpark bestaat uit een autospuit, een autoladder en een snel inzetbaar voertuig voor incidenten met gevaarlijke stoffen.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Pieter

 

• Kazerne Rudolf (gesloten)

 

De eerste kazerne Rudolf werd geopend in 1894. De post kreeg de codeletter R, omdat deze was gelegen aan de Rozengracht. Bij het openen van de huidige kazerne Hendrik in 1985 is deze post gesloten. Het gebouw staat namelijk op loopafstand van deze kazerne. Na de sluiting is er ooit de ambitie geweest om een brandweer Amsterdam museum te vestigen in het pand. Dit is er echter nooit van gekomen.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Rudolf gesloten

 

District Haven

 

• Kazerne IJsbrand

 

De geschiedenis van kazerne IJsbrand begon in 1916, toen in een houten nooddorp aan de noordkant van het IJ een brandweerkazerne werd gebouwd. Deze post kreeg de codeletter IJ. Na enige tijd verdween deze kazerne weer, om in 1944 als kazerne IJ terug te keren in de Berberisstraat. De huidige kazerne aan de Displaystraat is in gebruik sinds 2001. De kazerne draagt de naam Cornelia Frida Katz en ontstond uit de samenvoeging van de voormalige kazernes IJsbrand en Marinus. Op deze kazerne staat een autospuit gestationeerd.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam IJsbrand

 

• Kazerne IJsbrand (gesloten)

 

De voormalige kazerne IJsbrand in de Berberisstraat heeft dienst gedaan van 1944 tot 2001. Deze kazerne was ondergebracht in een voormalig schoolgebouw. In het pand zit tegenwoordig een atelier.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam IJsbrand gesloten

 

• Kazerne Osdorp

 

In 1978 werd er een eerste ontwerp gemaakt voor het bouwen van een nieuwe gecombineerde brandweer/politiepost in het westen van de stad. Uiteindelijk werd in 2004 gestart met de bouw van de nieuwe kazerne Osdorp aan de Ookmeerweg. Op 22 maart 2005 werd het pand geopend. Op de kazerne staat een tankautospuit gestationeerd.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Osdorp

 

• Kazerne Teunis

 

De eerste kazerne Teunis was gehuisvest in een garage van het gemeentelijk vervoerbedrijf gelegen aan de Jan Tooropstraat. Hierdoor kreeg de post de codeletter T. De huidige kazerne is in gebruik sinds 2011. De beroepsploeg van deze post is gespecialiseerd in technische hulpverlening en beschik hierdoor over een groot hulpverleningsvoertuig met kraan. Het wagenpark bestaat uit een autospuit, een autoladder en een hulpverleningsvoertuig met kraan.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Teunis

 

• Kazerne Teunis (gesloten)

 

Na het sluiten van de kazerne Teunis aan het Jan van Schaffelaarplantsoen, werd de beroepsploeg van juli 2005 tot 27 juli 2011 ondergebracht in een tijdelijke kazerne aan de Den Brielstraat. Het pand bestond uit portocabins en een romneyloods. Nadat de nieuwbouw gereed was, is het pand weer gesloopt.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Teunis gesloten

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Teunis gesloten

 

• Kazerne Teunis (gesloten)

 

Deze kazerne aan het Jan van Schaffelaarplantsoen heeft dienst gedaan van 20 december 1965 tot juli 2005. In de begin jaren bediende het personeel van deze kazerne ook de Landrovers en een vorkheftruck van Rijkswaterstaat om gestrande voertuigen uit de Coentunnel te verwijderen. Ten tijde van sluiting was het gebouwd verouderd en moest het plaats maken voor woningbouw. Na het verlaten van de brandweer is het gebouw gesloopt.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Teunis gesloten

 

District Noord

 

• Kazerne Landelijk Noord (gesloten)

 

Van 1982 tot 2018 was de vrijwillige brandweerpost Landelijk Noord in Ransdorp actief. De brandweerpost Landelijk Noord is opgericht in 1982 door het samenvoegen van de vrijwillige posten in Durgerdam, Holysloot en Ransdorp. Voor die tijd had ieder dorp zijn eigen brandweerpost. In het dorp Ransdorp was de brandweer actief sinds 1935. In de beginjaren had men de beschikking over een spuithuis naast de school. Na de samenvoeging werd op dezelfde locatie in september 1983 een nieuwe kazerne geopend. De kazerne werd verbouwd en vergroot in 2002. Hierna beschikte de vrijwilligers over een stalling voor de autospuit met daarbij een instructielokaal en kleedruimte. Sinds 2005 bemannen de vrijwilligers van deze post naast de autospuit ook de blusboot Jan van der Heyde. In 2018 werd de post opgeheven en bemannen de vrijwilligers alleen nog de blusboot.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Landelijk Noord gesloten

 

• Kazerne Nico

 

Kazerne Nico is gelegen aan de ingang van de IJ-tunnel en werd geopend op 24 januari 1973. De eerste kazerne Nico was gevestigd in het waaggebouw aan de Nieuwmarkt. Hierdoor kreeg de kazerne de codeletter N. Bij de opening van de huidige kazerne Nico werden de hoofdwacht aan de De Ruyterkade, de hulpwacht Kattenburg en de tijdelijke kazerne Rapenburg opgeheven. Van 1988 tot 2013 was de brandweer meldkamer van de regio Amsterdam gevestigd op deze kazerne. In 2017 is het pand volledig verbouwd en werd de beroepsploeg tijdelijk ondergebracht op het Marineterrein vlakbij de kazerne. Na deze verbouwing zijn de afdelingen preventie en preparatie in het gebouw ondergebracht. Ook is vanaf 2018 de duikploeg van Amsterdam operationeel vanaf deze kazerne. Het wagenpark bestaat uit een autospuit, een autoladder, een waterongevallenvoertuig en een reddingsboot op trailer.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Nico

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Nico

 

• Kazerne Nico (gesloten)

 

De voormalige kazerne Nico aan de De Ruijterkade heeft dienst gedaan van 1890 tot 24 januari 1973. In de beginjaren van 1890 tot 1909 had ook de blusboot Jan van der Heyde bij deze kazerne zijn ligplaats. Nadat de brandweer was vertrokken, mocht het brandweerpersoneel in de kazerne blijven wonen. De overige ruimtes werden onder andere gebruikt door kunstenaars. Begin jaren 90 had de gemeente het idee om het pand te slopen, zodat het plaats kon maken voor een kantoorpand. Na veel weerstand is het pand in handen gekomen van Stadsherstel en hebben zij het pand gerestaureerd. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als bedrijfspand, atelier en woningen.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Nico gesloten

 

• Kazerne Zebra

 

Door de groei van Amsterdam noord werd in 1973 kazerne Zebra geopend. De naam van de kazerne kwam voort uit de locatie van zijn voorganger aan de Zamenhofstraat. Hierdoor kreeg deze post de codeletter Z. Door de opening van deze kazerne konden de vrijwillige brandweren in de dorpjes ten noorden van Amsterdam worden gereorganiseerd of opgeheven. De bouwtekeningen van het gebouw zijn later hergebruikt voor het bouwen van kazerne Marinus aan de Molenaarsweg. Deze derde kazerne in Amsterdam noord deed dienst van 1977 tot 2001. Naast de basis brandweerzorg vormt de beroepsploeg van deze kazerne het Quick Respons Team van de regio Amsterdam-Amstelland. Dit team komt in actie bij extreme geweldsituaties om onder andere slachtoffers te redden. Het wagenpark bestaat uit een autospuit en een voertuig voor het Quick Respons Team.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Zebra

 

• Ligplaats blusboot Jan van der Heyde IV

 

Sinds 2005 heeft de blusboot Jan van der Heyde zijn ligplaats aan de Noorder IJdijk nabij de Oranjesluizen. De eerste blusboot die het korps Amsterdam in gebruik had was, lag in de Nieuwe Vaart bij de kazerne aan het Hoogte Kadijk. Na de opening van kazerne Nico aan de De Ruyterkade in 1890 kreeg de Jan zijn ligplaats voor de kazerne in het IJ. In 1909 verhuisde de blusboot naar de nieuwe hoofdwacht Willem aan de Nieuwe Achtergracht. Toen in 1984 de nieuwe kazerne Willem aan de Ringdijk geopend werd, kwam de boot hier voor de deur te liggen. Dit bleef zo tot 2005 toen de boot verhuisde naar zijn huidige locatie. Tot die tijd werd de boot ook bemand door het beroepspersoneel. Tegenwoordig wordt de bemanning geleverd door de vrijwilligers van de voormalige kazerne Landelijk Noord. Bij de ligplaats is een klein gebouw aanwezig met daarin een opkomstruimte en berging.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer blusboot Amsterdam Jan van der Heyde IV

 

District Oost

 

• Kazerne Driemond

 

De brandweer in Driemond is opgericht in 1935. In die tijd maakte de post nog deel uit van de gemeente Weesperkarspel. Toen het westelijke deel van deze gemeente bij Amsterdam werd gevoegd, werd ook de brandweerpost onderdeel van de brandweer Amsterdam. De eerste kazerne betrof en spuithuis bij de begraafplaats. In 1980 werd de nieuwe kazerne geopend. Het gebouwd was het oude onderkomen van de plantsoendienst dat in eigen beheer was verbouwd tot brandweerkazerne. Omdat deze kazerne in der loop der tijd te klein werd, werd in 2001 op dezelfde locatie een nieuwe kazerne gebouwd. Tijdens de bouw was het voertuig ondergebracht in een romneyloods voor de bouwplaats. Bij de opening van de kazerne in september 2001 kreeg de post de naam Maxima. In 2015 is het pand nogmaals verbouwd en vergroot. De post wordt bemand door 12 vrijwilligers. Naast de basis brandweerzorg bemannen zij in de avond, nacht en weekend het adembeschermingsvoertuig voor de regio. Ook leveren zij èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een autospuit, een ademberschermingsvoertuig en een dienstbus.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Driemond

 

• Kazerne Duivendrecht

 

De brandweer in Duivendrecht werd opgericht in 1936. De huidige kazerne aan de Rijksstraatweg is in gebruik sinds 1980. De post wordt volledig bemand door vrijwilligers, die naast de basis brandweerzorg ook het groot watertransport als specialisme hebben. Daarnaast leveren zij èèn van de verkenningseenheden in de regio. Het wagenpark bestaat uit een autospuit, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer en een dienstbus.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Duivendrecht

 

• Kazerne Weesp

 

De brandweerpost Weesp maakte tot 11 januari 2022 deel uit van de veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek. Door de fusie van Weesp met Amsterdam werd de brandweer onderdeel van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De kazerne is in gebruik sinds 2010 en werd op 5 januari 2011 officieel geopend. De kazerne wordt bemand door 26 vrijwilligers en biedt ook onderdak aan de ambulancedienst en de politie. Naast de basis brandweerzorg levert deze post ook de bemanning van de mobiele commando unit. Dit voertuig wordt regionaal ingezet ten behoeve van de coördinatie tijdens grote incidenten. Ook rukken de vrijwilligers uit als oppervlaktereddingsteam in de regio. De tweede autospuit die op de kazerne gestationeerd staat wordt gebruikt als slagkracht TS. Dit voertuig wordt voornamelijk gealarmeerd voor aflossing bij grote incidenten of op momenten met veel meldingen zoals bij een storm. Het wagenpark bestaat uit twee autospuiten, een mobiele commando unit en een dienstbus.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Weesp

 

• Kazerne Weesp (gesloten)

 

Deze kazerne aan de Achtergracht heeft dienst gedaan van 1960 tot januari 2010. Het pand was in de loop der tijd sterk verouderd en te klein geworden. Daarnaast was de ruimte nodig voor nieuwbouw van winkels en appartementen. Na het vertrek van de brandweer is het pand gesloopt.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Weesp gesloten

 

• Kazerne Willem - Hoofdkantoor

 

Kazerne Willem aan de Ringdijk is in gebruik sinds februari 1984. De eerste kazerne Willem werd in 1873 geopend aan het Weesperplein. Hierdoor kreeg de post de codeletter W. Na deze kazerne was de brandweer voor bijna 80 jaar ondergebracht in een kazerne aan de Nieuwe Achtergracht om uiteindelijke naar deze locatie te verhuizen. Het is een gecombineerd pand, met aan de linkerkant de brandweer en aan de rechterzijde een kantoorpand. Het pand is gelegen aan een doodlopend stuk van de Ringdijk. In de beginjaren was deze weg een afgesloten terrein voor de brandweer. Ook lag tot 2005 de blusboot Jan van der Heyde voor de deur afgemeerd. Het duikteam, het adembeschemingsvoertuig en de officier van dienst hadden in het verleden ook op deze kazerne hun standplaats. Deze drie zijn strategischer verdeeld over de kazernes in de stad. In 2018 is het complex grondig gerenoveerd en verbouwd. Tijdens deze verbouwing werd de beroepsploeg tijdelijk ondergebracht in de oude kazerne Lodewijk. In 2019 werd de kazerne heropend en werd het tevens het hoofdkantoor van de brandweer Amsterdam-Amstelland. Naast de beroepsploeg hebben ook de korpsleiding, stafafdelingen, financiën en personeelszaken hun werkplek op deze kazerne. Het wagenpark op deze kazerne bestaat uit een autospuit en een autoladder. Daarnaast staan voor de diverse ondersteunende diensten een aantal dienstauto’s paraat.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer hoofdkantoor Amsterdam Willem

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer hoofdkantoor Amsterdam Willem

 

• Kazerne Willem (gesloten)

 

De voormalige kazerne Willem aan de Nieuwe Achtergracht werd geopend in 1909. Tot 1975 was deze kazerne de hoofdkazerne van de Amsterdamse brandweer. Tot dat jaar waren de werkplaatsen, de kantoren en de alarmcentrale in dit gebouw gehuisvest. Ook de blusboot Jan van der Heyde lag voor de deur afgemeerd. In 1984 vertrok de brandweer uit het pand en vond de beroepsploeg en de blusboot zijn onderkomen in de nieuwe kazerne aan de Ringdijk. Tegenwoordig zijn er appartementen in het pand gevestigd.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Willem gesloten

 

District Zuidflank

 

• Kazerne Aalsmeer

 

De brandweer Aalsmeer is opgericht in 1951. De kazerne aan de Zwarteweg is in gebruik sinds 1990. De post wordt volledig bemand door vrijwilligers en deze rukken jaarlijks ongeveer 300 keer uit. Op de kazerne staan twee autospuiten gestationeerd. De tweede autospuit wordt gebruikt als slagkracht TS. Dit voertuig wordt voornamelijk gealarmeerd voor aflossing bij grote incidenten of op momenten met veel meldingen zoals bij een storm. Daarnaast staan er nog in de kazerne een personeel/materiaalwagen, een haakarmvoertuig met dompelpompcontainer of decontaminatiehaakarmbak, een dienstbus en een dienstauto.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Aalsmeer

 

• Kazerne Amstelveen

 

Kazerne Amstelveen werd geopend op 25 april 2003 en verving daarmee de oude kazerne aan de Fokkerlaan en de voormalige kazerne Lodewijk in Amsterdam Buitenveldert. De post werken zowel beroepspersoneel als vrijwilligers. Het beroepspersoneel bemand de tankautospuit of waterongevallenvoertuig en de autoladder of het hulpverleningsvoertuig als springbemanning. De vrijwilligers bemannen de tweede autospuit of verzorgen de herbezetting van de post. Daarnaast bemannen de vrijwilligers ook de specialistische voertuigen. De medewerkers van de adembeschermingswerkplaats welke op deze kazerne is gevestigd, bemannen tijdens kantooruren het adembeschermingsvoertuig voor de gehele regio. Het wagenpark bestaat uit twee autospuiten, een autospuit voor de jeugdbrandweer, een autoladder, een waterongevallenvoertuig en een hulpverleningsvoertuig met kraan. Daarnaast nog aanwezig een schuimblusvoertuig, vier haakarmvoertuigen met diverse containers, een personeel/materiaalwagen en diverse dienstauto’s en dienstbussen.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amstelveen

 

• Kazerne Ouderkerk aan de Amstel (gesloten)

 

Omdat de brandweerpost van Amstelveen op korte afstand ligt van Ouderkerk aan de Amstel, werd in 2018 besloten de brandweerpost Ouderkerk aan de Amstel op te heffen. De beroepsploeg van Amstelveen neemt sindsdien de eerste uitruk voor dit dorp waar. De voormalige kazerne stamt uit 1955 en is gebouwd op een voormalige begraafplaats. In 2006 werd de kazerne in eigen beheer verbouwd. De poorten voor de voertuigen zaten in eerste instantie aan de andere kant van het pand. Maar omdat er aan die zijde nieuwe bebouwing werd gebouwd, moesten de poorten verplaats worden naar de andere zijde. De vrijwilligers van deze post beschikte over een autospuit en een dienstbus.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Ouderkerk aan de Amstel gesloten

 

• Kazerne Uithoorn

 

De brandweer van Uithoorn is opgericht in 1926. Pas sinds 1955 kreeg het korps zijn eigen kazerne. Daarvoor stond het materieel in particuliere garages. De huidige kazerne is in gebruik sinds september 1998. Naast de basis brandweerzorg hebben de vrijwilligers het specialisme ontsmetting bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Ook staat er een blusrobot op deze post gestationeerd. De blusrobot kan ingezet worden in de gehele regio en daarbuiten. De vrijwilligers van deze post brengen de blusrobot naar het incident en zijn zij opgeleid om deze te bedienen. Het wagenpark van deze post bestaat uit twee autospuiten. De tweede autospuit wordt gebruikt als slagkracht TS. Dit voertuig wordt voornamelijk gealarmeerd voor aflossing bij grote incidenten of op momenten met veel meldingen zoals bij een storm. Daarnaast zijn er nog aanwezig een haakarmvoertuig met ontsmettingscontainer, een personeel/materiaalwagen voor het vervoer van de blusrobot en een dienstbus.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Uithoorn

 

District Zuidoost

 

• Kazerne Anton

 

Kazerne Anton op de hoek van de Gooiseweg met de Langbroekdreef werd op 8 maart 2016 in gebruik genomen. De officiële opening vond plaats op 27 mei van dat jaar. De kazerne Anton ontstond in 1969 toen er een tijdelijke kazerne werd gebouwd naast het aanloopcentrum in de nieuwe wijk Bijlmermeer. Omdat de codeletter B al bezet was, kreeg de post de codeletter A van aanloopcentrum. Na de periode aan de Flierbosdreef en de twee tijdelijke kazernes, kon in 2016 deze nieuwe meer centraal gelegen post geopend worden. Het gebouw is van alle gemakken voorzien en biedt onderdak aan een autospuit en een autoladder.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Anton

 

• Kazerne Anton (gesloten)

 

Deze tijdelijke kazerne deed dienst van 1 november 2012 tot 8 maart 2016. Op die dag werd de nieuwe kazerne Anton geopend. Het tijdelijke gebouw was gelegen tussen de Gooiseweg en het Bijlmer sportpark. Gelijktijdig met de opening van deze tijdelijke post werd kazerne Rudolf gesloten. Na het vertrek van de brandweer uit deze tijdelijke locatie, is het pand weer gesloopt.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Anton gesloten

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Anton gesloten

 

• Kazerne Anton (gesloten)

 

Na het vertrek van de brandweer vanuit de kazerne aan de Flierbosdreef, werd de beroepsploeg per 18 december 2007 ondergebracht in een tijdelijke kazerne aan Daalwijkdreef. Deze locatie werd gekozen omdat er in die tijd plannen waren om de kazernes Anton en Diemen samen te voegen. Deze plannen vonden uiteindelijk geen doorgang. Deze tijdelijke kazerne werd daarom op 1 november 2012 verlaten, om te verhuizen naar een nieuwe tijdelijke locatie.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Anton gesloten

 

• Kazerne Anton (gesloten)

 

De voormalige kazerne Anton aan de Flierbosdreef was in gebruik van 22 maart 1985 tot 18 december 2007. Het pand was een combinatie gebouw met aan de ene kant de brandweer en in het andere deel de Politie. Het was na het noodgebouw bij het aanloopcentrum, de eerste volwaardige brandweerkazerne in de Bijlmermeer. Na het vertrek van de brandweer, is het pand gerenoveerd en overgenomen door de politie.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Anton gesloten

 

• Kazerne Diemen

 

De brandweer van Diemen werd opgericht op 14 februari 1928. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1969. In 2018 is het gebouwd gerenoveerd en verbouwd. De naastgelegen woningen met garageboxen maken nu onderdeel uit van de brandweerkazerne. Tijdens de renovatie bleven de vrijwilligers uitrukken vanaf deze locatie. Naast de basis brandweerzorg is het specialisme van deze post technische hulpverlening. Het wagenpark van deze post bestaat uit twee autospuiten. De tweede autospuit wordt gebruikt als slagkracht TS. Dit voertuig wordt voornamelijk gealarmeerd voor aflossing bij grote incidenten of op momenten met veel meldingen zoals bij een storm. Daarnaast zijn er nog aanwezig een hulpverleningsvoertuig met kraan en een dienstbus.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Diemen

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Diemen

 

• Kazerne Rudolf (gesloten)

 

Kazerne Rudolf in Amsterdam-zuidoost werd geopend op 10 april 1988. Het was een gecombineerd pand met als buren het politiebureau Reigersbos. De kazerne was gelegen aan het Remmerdenplein en kreeg hierdoor de codeletter R. De naam Rudolf was al eerder in gebruik bij de voormalige kazerne aan de Rozengracht. In 2007 werd deze kazerne enkele maanden tijdelijk gesloten door personeelsgebrek, om in datzelfde jaar in december weer te worden geopend. Uiteindelijk werd de post op 1 november 2012 definitief gesloten. Door de regorganisatie van de brandweer en de nieuwe te bouwen kazerne Anton, was deze post overbodig geworden. Het politiebureau is nog steeds operationeel en in de oude kazerne zit tegenwoordig een cultureel centrum. Ten tijde van sluiting stond er in de kazerne een autospuit met safarirek gestald.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Rudolf gesloten

 

• Kazerne Victor

 

De kazerne Victor aan de Dapperstraat is in gebruik sinds 1 mei 1912. De eerste kazerne Victor was gelegen in een benedenhuis aan de Pieter Vlamingstraat. Hierdoor kreeg de kazerne de codeletter V. De kazerne in de Dapperstraat was de eerste Amsterdamse kazerne zonder paardenstallen. Wel had het gebouw twee dienstwoningen die later bij de kazerne zijn betrokken. In 2003 en 2015 werd het gebouw gerenoveerd waardoor de bezetting op een tijdelijke locatie werd ondergebracht. Sinds februari 2019 is de kazerne in gebruik als proeftuin kazerne. Sinds deze datum wordt er namelijk niet meer gewerkt in 24 uursdienst, maar in twee diensten van 8 uur. De eerste dienst is van 07:00u. tot 15:00u. en de tweede dienst loopt van 15:00u. tot 23:00u. In de nacht is de kazerne gesloten. Het wagenpark bestaat uit een autospuit en een autoladder.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Victor

 

Logistiek/Opleidingen/Staf

 

• Kazerne Gezamenlijke Brandweer Amsterdam - Facilitair Bedrijf/Logistiek

 

Op 12 juli 2019 werd de eerste paal geslagen van het nieuwe onderkomen voor de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA) en het facilitair bedrijf/logistiek centrum. De GBA ging van start op 1 april 2020. Dit is een publiek/private organisatie die wordt gefinancierd door de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, de haven van Amsterdam en de diverse in de haven gevestigde bedrijven. Repressief valt de organisatie onder de veiligheidsregio. De GBA actief sinds 1 juli 2020. In het pand is ook een ambulancepost gevestigd. Daarnaast is het facilitaire bedrijf en logistiek centrum van de regio Amsterdam-Amstelland in het pand ondergebracht.

 

De GBA beschikt over 29 beroepsmedewerkers. Er wordt gewerkt in twee diensten. èèn dienst van 9 uur loopt van 07:00u. tot 16:00u. en de tweede dienst van 16 uur loopt van 15:00u. tot 07:00u. Per dienst zijn er zes man in dienst. Het facilitair bedrijf heeft 45 beroepsmedewerkers, welke onder andere zorgen voor het onderhoud van de voertuigen. Daarnaast zijn er nog 33 vrijwilligers actief bij de ondersteuningsgroep BrOn (Brandweer Ondersteuning Logistiek en Bevoorrading). Deze groep geeft ondersteuning bij grotere en langdurige ondersteuning. Het wagenpark van de GBA bestaat uit een autospuit, een industrieel blusvoertuig en een dienstbus. De ondersteuningsgroep beschikt over vijf haakarmvoertuigen met daarbij 14 containers voor onder andere verzorging, schuim, verlichting en brandstof.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer GBA gezamelijke brandweer Amsterdam logistiek Galwin

 

• Hoofdkantoor brandweer Amsterdam-Amstelland (gesloten)

 

Van 2009 tot 2019 had de brandweer Amsterdam-Amstelland zijn hoofdkantoor in een kantoorpand aan de Karspeldreef. Na tien jaar werd besloten het pand weer te verlaten en het kantoorpersoneel onder te brengen op de kazernes Nico en Willem. Kazerne Willem werd daarmee het hoofdkantoor van de brandweer.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer hoofdkantoor Amsterdam-Amstelland

 

• Hoofdkantoor brandweer Amsterdam en omstreken (gesloten)

 

Van 1988 tot 2009 was het hoofdkantoor van de toen nog regionale brandweer Amsterdam en omstreken ondergebracht in een pand aan de Amstel. Het pand stamt uit 1896 en was het voormalige gebouw van de Bescherming Bevolking. Het pand was met de tijd verouderd en te klein geworden. Hierdoor werd in 2009 verhuisd naar een groter en moderner kantoorpand.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer hoofdkantoor Amsterdam en omstreken gesloten

 

• Facilitair Bedrijf/Logistiek - Pier Afrika (gesloten)

 

Van november 2004 tot juli 2020 was het facilitaire bedrijf van de brandweer Amsterdam-Amstelland ondergebracht in een bedrijfspand aan Pier Afrika in het havengebied van Amsterdam. Hierin bevonden zich onder andere de werkplaatsen voor voertuigen en materiaal. Ook de ondersteuningsgroep BrOn (Brandweer Ondersteuning Logistiek en Bevoorrading) had onderdak op deze locatie. In 2020 zijn alle diensten verhuisd naar de nieuwe locatie aan Galwin.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Amsterdam Facilitair Bedrijf/Logistiek Pier Afrika gesloten

 

• Brandweer Opleiding Centrum Amsterdam-Amstelland Schiphol (BOCAS)

 

Het opleiding- en oefencentrum BOCAS, wat staat voor Brandweer Opleiding Centrum Amsterdam-Amstelland Schiphol, is een modern complex waar het mogelijk is om realistisch te oefenen. Er kan worden geoefend met zeer diverse brandscenario’s, maar ook auto te water, auto-ongevallen, reddingen verrichten in puin en werken op hoogte behoren tot de mogelijkheden. Er is een groot oefengebouw waarin branden computergestuurd worden gesimuleerd. Het trainingscentrum bevindt zich direct naast dat van de luchthavenbrandweer op Schiphol. Het wagenpark bestaat uit vier autospuiten, een autoladder, een haakarmvoertuig en een groot aantal dienstauto’s en dienstbussen.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Brandweer Opleiding Centrum Amsterdam-Amstelland Schiphol BOCAS

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Brandweer Opleiding Centrum Amsterdam-Amstelland Schiphol BOCAS

 

• Brandweer Opleiding Centrum (BOC) - Zuidergasfabriek (gesloten)

 

De oefenlocatie bij de voormalige Zuidergasfabriek aan de Spaklerweg, heeft dienst gedaan van 1973 tot 2012. In het gebouwd zijn door de jaren heen diverse oefeningen en trainingen gehouden. In 2010 heeft er de laatste Amsterdamse opleiding plaats gevonden en in 2011 de laatste oefeningen. Na het sluiten in 2012 is het pand gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.

 

regio Amsterdam-Amstelland brandweerkazerne brandweer Brandweer Opleiding Centrum (BOC) - Zuidergasfabriek gesloten