Landeshauptstadt Wiesbaden (Laatste update: 03-05-2015)

 

Wiesbaden is een kreisfreie stad in Duitsland aan de rechteroever van de Rijn, tegenover de stad Mainz. Wiesbaden is de hoofdstad van de deelstaat Hessen en telt 276.000 inwoners (plus ongeveer 12.000 Amerikaanse staatsburgers) en is daarmee op Frankfurt am Main na de grootste stad van Hessen. In Wiesbaden zetelt de Duitse federale recherche (Bundeskriminalamt) en het federale bureau voor de statistiek (Statistisches Bundesamt). Binnen de gemeentegrenzen ligt onder andere ruim 46 kilometer aan Autobahn, 18 kilometer spoortracé van de ICE tussen Keulen en Frankfurt, een grote haven en een luchthaven.

 

Feuerwehr Wiesbaden

 

De brandweer van Wiesbaden heeft haar uitrukdienst verdeeld over drie districten. Elk district is primair verantwoordelijk voor haar eigen verzorgingsgebied en bestaat uit één beroepskazerne en meerdere vrijwillige korpsen. In totaal opereert de uitrukdienst vanuit drie beroepskazernes en 18 kazernes met vrijwillige brandweer.

 

De beroepsbrandweer heeft op alle drie de kazernes een basiseenheid paraat. Deze bestaat in Wiesbaden uit een basis-blusvoertuig en een ladderwagen met korf. Deze voertuigen worden op beroepskazerne 1 door een commandowagen (ELW) en een versterkings-blusvoertuig aangevuld vanwege het hoge aantal uitrukken in het verzorgingsgebied van die kazerne. Het versterkings-blusvoertuig van kazerne 1 rukt ook ter assistentie uit naar de andere districten ter aanvulling van de basiseenheid. De basis-eenheid van kazerne 2 wordt aangevuld met een commandowagen (ELW) en de basis-eenheid van kazerne 3 wordt aangevuld met een klein, snel hulpverleningsvoertuig vanwege het groot aantal kilometers aan Autobahn in dat district. Het beroepskorps telt in totaal 340 medewerkers. Het vrijwilligerskorps bestaat uit zo’n 590 leden. Op jaarbasis wordt gemiddeld 1.400 keer uitgerukt voor brandbestrijding en 2.300 keer voor hulpverleningen.

 

Wachbezirk 1

 

• Feuerwache 1 - Stadtmitte

 

De beroepskazerne 1 is in gebruik sinds november 1965 en ligt aan de Kurt-Schumacher-Ring. Vanuit deze locatie kan in korte tijd de binnenstad van Wiesbaden alsook de stadsdelen Klarenthal, Kohlheck, Dotzheim, Frauenstein en Schierstein bereikt worden. Ook de overige stadsdelen en de Autobahn zijn snel te bereiken over de Stadsringen 1 & 2. Op de kazerne is ook de meldkamer ondergebracht en zijn er diverse kantoorafdelingen, een oefencomplex en diverse werkplaatsen te vinden. Per 24-uurs dienst zijn op de kazerne 20 beroepsmedewerkers aanwezig. Ze vormen de bemanning van een tweetal blusvoertuigen, een autoladder, een voertuig voor kleine inzetten, een commandowagen en een groot verbindingsvoertuig. Drie beroepsmedewerkers vormen de springbemanning van de watertankwagen, een tweede autoladder of een haakarmvoertuig. Op de kazerne zijn nog meer voertuigen ondergebracht. Hieronder meerdere haakarmvoertuigen met diverse containers, dienstbussen en dienstauto’s. Per dienst zijn ook 2 medewerkers ingeroosterd voor de duiktaak. Ze hebben de beschikking over een waterongevallenwagen.

 

• Freiwillige feuerwehr Stadtmitte (10)

 

Sinds 1988 is op beroepskazerne 1 ook het vrijwilligerskorps Stadtmitte ondergebracht. Sinds 2010 is het korps gehuisvest in een nieuwe vleugel van het kazernecomplex. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een slangenwagen, een dienstbus, twee voertuigen voor de meetploeg en twee voertuigen voor het ontsmetten van personen. Het korps bestaat uit 53 vrijwilligers. Momenteel wordt een test uitgevoerd waarbij de korpsleden tijdens werkdagen tussen 17:00 en 07:00 uur, tijdens weekenden en op feestdagen bij meldingen in hun verzorgingsgebied gelijktijdig met de beroepscollega’s worden opgeroepen. Het verzorgingsgebied omvat de binnenstadwijken: Mitte, Rheingauviertel/Hollerborn, Westend, Nordost, Südost en Klarenthal. Een gebied met ruim 100.000 inwoners. Op jaarbasis wordt dit korps gemiddeld zo’n 170 keer opgeroepen.

 

Dit korps is binnen brandweer Wiesbaden ook verantwoordelijk voor de verzorging van het ingezette personeel bij langdurige inzetten. Hierbij valt te denken aan het leveren van warme en/of koude dranken en broodjes of een maaltijd. Het korps beschikt hiervoor over een speciale aanhangwagen. Tijdens kantooruren neemt het beroepskorps bij minder grote inzetten deze taak waar. Bij grote inzetten en buiten kantooruren wordt daarvoor de logistiekgroep van dit vrijwilligerskorps gealarmeerd om de verzorging zeker te stellen. Bij groepen tot 100 personen kan de logistiekgroep de verzorging zelf organiseren. Bij een groep personen van meer dan 100 personen zal de verzorging worden georganiseerd door een speciale eenheid van de ASB Wiesbaden (Arbeiter-Samariter-Bundes).

 

Een andere belangrijke taak van dit korps is het optreden als ICE-Tunnel Loodsdienst. Als in één van de drie tunnels van het ICE-Tracé in Wiesbaden een calamiteit plaatsvind, zal assistentie ter plaatse komen vanuit andere gemeenten en zelfs andere deelstaten. Deze eenheden zijn ter plaatse niet bekend. Om die eenheden snel naar de plaats-incident te kunnen leiden, wordt door dit korps een Loodsdienst opgezet die de eenheden ter plaatse begeleidt.

 

 

 

 

• Freiwillige feuerwehr Dotzheim (11)

 

Het brandweerkorps Dotzheim bestaat uit 31 vrijwillige korpsleden. Dotzheim is een voormalige gemeente en maakt sinds 1928 na een herindeling deel uit van Wiesbaden. Het ligt in het westen van de stad en is met ongeveer 26.000 inwoners het op één na grootste stadsdeel van Wiesbaden. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank, een normaal blusvoertuig en een dienstbus. Het korps rukt op jaarbasis zo’n 60 keer uit. De moderne kazerne aan de Rheintalstraße is in gebruik sinds 2003 en bestaat uit een ruime voertuigenhal met plaats voor 4 voertuigen, een opleidingslokaal, een keuken en een kantine.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Frauenstein (12)

 

De vrijwillige brandweer van Frauenstein telt 29 korpsleden en werd opgericht in 1905. Frauenstein is het meest westelijke stadsdeel van Wiesbaden. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig en een logistiekvoertuig. Op jaarbasis wordt dit korps gemiddeld 15 keer opgeroepen. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1981.

 

 

Wachbezirk 2

 

• Feuerwache 2 - Mainz-Kastel

 

Beroepskazerne 2 werd in januari 1994 door de beroepsbrandweer betrokken. De oorspronkelijke kazerne bevond zich in het centrum van Biebrich in de Wilhelm-Tropp-Straße. Dit oude gebouw was oorspronkelijk ontworpen voor voertuigen getrokken door paarden. Tijdens de tweede wereldoorlog werd dit gebouw verwoest en daarna meteen weer in oude staat opgebouwd. Omdat de oude kazerne te klein werd en niet meer voldeed aan de moderne eisen begon men in de jaren ’70 voorzichtig aan nieuwbouw te denken. Gekozen werd voor een locatie op de hoek van de Wiesbadener Straße met de Sankt-Florian-Straße in Mainz-Kastel. Deze locatie ligt centraal in het verzorginggebied en ligt direct aan doorgaande wegen. Via de Otto-Suhr-Ring hebben ze een directe toegangsweg naar industrieterrein Petersweg en naar de Autobahnen A66 en A671, naar de luchthaven Erbenheim (US-Air-Field) en naar de stadsdelen Kastel en Kostheim. Ook de binnenstad kan ter ondersteuning van kazerne 1 snel bereikt worden vanaf deze kazerne. De kazerne beschikt over een slangenwerkplaats (compleet met slangentoren), een adembeschermingswerkplaats en een werkplaats voor onderhoud aan brandblusapparaten. Het wagenpark bestaat uit een commandowagen, een blusvoertuig, een autoladder, een grote kraan, een voertuig voor de meetploeg en een verzorgingsbus. Per dienst zijn 15 beroepsmedewerkers op de kazerne aanwezig.

 

 

 

• Freiwillige feuerwehr Biebrich (23)

 

Het vrijwilligerskorps van Biebrich is opgericht in 1851 en is ondergebracht in de voormalige feuerwache 2, waar tot 1994 ook de beroepsbrandweer vanuit opereerde. Met de ingebruikname van de nieuwe feuerwache 2 verdween het beroepskorps vanaf deze locatie en kwam de kazerne geheel ter beschikking van de vrijwilligers. Het korps bestaat uit 58 vrijwilligers. Het wagenpark wordt gevormd door twee blusvoertuigen, een slangenwagen en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Mainz-Kastel (21)

 

Dit korps bestaat uit 32 vrijwilligers en is opgericht in 1866. Kastel hoorde tot het einde van de Tweede Wereldoorlog tot de gemeente Mainz, maar werd na afloop door de Amerikaanse bevelhebbers toebedeeld aan Wiesbaden. Het wagenpark telt twee blusvoertuigen, een klein blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Mainz-Kostheim (22)

 

Kostheim hoorde net als Kastel tot het einde van de Tweede Wereldoorlog tot de gemeente Mainz, maar werd na afloop door de Amerikaanse bevelhebbers toebedeeld aan Wiesbaden. Het korps bestaat uit 30 vrijwilligers en is in 1874 opgericht. De kazerne is in gebruik sinds 1958 en biedt onderdak aan de beide blusvoertuigen en de personeel-/materiaalwagen van het korps.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Schierstein (24)

 

Het korps Schierstein bestaat uit 25 vrijwillige korpsleden. Schierstein is een voormalige gemeente en maakt sinds 1926 deel uit van Wiesbaden. Het ligt in het zuiden van de stad aan de oevers van de Rijn. Met ongeveer 10.000 inwoners is Schierstein één van de middelgrote stadsdelen. In het stadsdeel bevindt zich onder andere de jachthaven van Wiesbaden. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een gereedschapswagen voor inzetten na onweersbuien/wateroverlast (ombouw uit voormalig hulpverleningsvoertuig op Unimog-chassis) en een materiaalwagen voor inzetten bij hoogwater. Het voertuig is beladen met diverse rolcontainers vol met specifiek materiaal voor deze taak. Van dit type voertuig zijn door de deelstaat Hessen 26 identieke voertuigen ter beschikking gesteld en verdeelt over elke landkreis en elke kreisfreie stad. In de zomer van 1994 werd de oude bouwvallige kazerne afgebroken en door nieuwbouw vervangen. In december 1995 werd de nieuwe kazerne officieel in gebruik genomen.

 

 

Wachbezirk 3

 

• Feuerwache 3 - Bierstadt

 

De beroepskazerne 3 ligt in het zuiden van Wiesbaden-Bierstadt midden in een woongebied tussen de Oberlinstraße en de Diedrich-Bornhöffer-Straße. Het gebouw werd in 1975 gebouwd als onderkomen van de vrijwillige brandweer Bierstadt. Vanwege een gemeentelijke herindeling moest de korpsleiding echter besluiten tot het oprichten van een derde beroepskazerne. Dit werd bereikt door de nieuwe kazerne Bierstadt te voorzien van een permanente beroepsbezetting. Per dienst zijn er 10 beroepsmedewerkers op de kazerne aanwezig. Natuurlijk vond ook de vrijwillige brandweer Bierstadt onderdak in het in beginsel voor hen ontwerpen gebouw. De kazerne dienst primair voor de bewaking van district 3. Hiertoe behoren 13 stadsdelen en trajecten van de Autobahnen A3 en A66. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een autoladder en een klein, snel hulpverleningsvoertuig op Mercedes terreinwagenchassis.

 

• Freiwillige feuerwehr Bierstadt (30)

 

Het vrijwilligerskorps Bierstadt is opgericht in 1901. Het stadsdeel Bierstadt ligt direct ten oosten van de Wiesbadener binnenstad. Het korps heeft haar onderkomen sinds 1975 op beroepskazerne 3. Het korps telt 26 korpsleden en beschikt over een blusvoertuig, een logistiekvoertuig en twee dienstbussen.

 

 

• Feuerwache Ost – Igstad (Nieuwbouw)

 

In stadsdeel Igstad is inmiddels door de stad Wiesbaden een stuk grond aangekocht aan de Nordenstadter Straße waarop een nieuwe beroeps-kazerne 3 zal worden gebouwd. Het nieuwe complex zal onderdak gaan bieden aan zowel de beroepsmedewerkers als aan de vrijwillige brandweer Igstadt. In de nieuwe situatie zal de beroepsploeg ook gaan beschikken over een watertankwagen. Vanwege ruimtegebrek moet de ploeg het momenteel op feuerwache 3 zonder zo’n voertuig doen. De personele bezetting zal dan per dienst ook worden verhoogd van 10 naar 12.

 

• Freiwillige feuerwehr Auringen (31)

 

Het vrijwilligerskorps van Auringen bestaat uit 20 vrijwilligers. Het stadsdeel Auringen ligt in het noorden van Wiesbaden. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig en een dienstbus. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1973.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Breckenheim (32)

 

Het korps Breckenheim is opgericht in 1935. Breckenheim is het meest oostelijke stadsdeel van Wiesbaden en hoort bij de zes stadsdelen die in 1977 door een gemeentelijke herindeling bij de stad Wiesbaden zijn gaan horen. Het brandweerkorps bestaat uit 30 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig, een watertankwagen, een dienstbus en een gereedschapswagen voor inzetten na onweersbuien/wateroverlast (ombouw uit voormalig hulpverleningsvoertuig). Het korps wordt ongeveer 10 keer per jaar gealarmeerd. De kazerne werd in de zomer van 1977 in gebruik genomen.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Delkenheim (33)

 

Het brandweerkorps Delkenheim bestaat uit 22 vrijwilligers en is opgericht in 1925. Het stadsdeel Delkenheim ligt in het oosten van Wiesbaden op de grens met de Main-Taunus-Kreis in de nabijheid van de snelwegen A66 en A3 en is daardoor zeer goed bereikbaar. De kazerne is in gebruik sinds 1970 en biedt plaats aan een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Erbenheim (34)

 

Het vrijwilligerskorps Erbenheim heeft 30 korpsleden en is opgericht in 1902. Erbenheim is een voormalige gemeente en maakt sinds 1928 deel uit van Wiesbaden. Het ligt in het oosten van de stad. Met ongeveer 9.000 inwoners is Erbenheim één van de middelgrote stadsdelen van Wiesbaden. In dit stadsdeel bevindt zich onder andere de vliegbasis van het Amerikaanse leger in Duitsland. Deze Lucius D. Clay Kazerne (tot 2012: Wiesbaden Army Airfield) huisvest naast het vliegveld een groot aantal Amerikaanse soldaten en men vind er het Europese hoofdkwartier van de Amerikaanse landmacht. Het brandweerkorps Erbenheim beschikt over een blusvoertuig, een klein blusvoertuig, een slangenwagen en een dienstbus. De kazerne is in gebruik sinds 1926. Het korps wordt op jaarbasis gemiddeld 40 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Heßloch (35)

 

Het stadsdeel Heßloch is met ongeveer 750 inwoners het kleinste maar tevens één van de mooiste stadsdelen van Wiesbaden vanwege het landelijke karakter. De 15 vrijwilligers van dit korps hebben de beschikking over een tweetal kleine blusvoertuigen (waarvan 1 als reservevoertuig voor alle vrijwilligersposten) en een personeel-/materiaalwagen. Het korps is opgericht in 1928.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Igstadt (36)

 

Het huidige stadsdeel Igstadt werd in 1928 na een herindeling onderdeel van Wiesbaden. Igstadt heeft ongeveer 2.100 inwoners. In 1910 werd de watertoren van Igstadt gebouwd op het hoogste punt van de toenmalige gemeente. Sindsdien vormt de toren met een hoogte van 27 meter het herkenningspunt van Igstadt. Het brandweerkorps bestaat uit 16 vrijwilligers en heeft de beschikking over een klein blusvoertuig en een personeel/materiaalwagen. Het korps rukt op jaarbasis gemiddeld minder dan 5 keer uit. Op termijn zal het korps haar intrek nemen in de nieuwe beroepskazerne 3 die in Igstadt zal worden gebouwd.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Kloppenheim (37)

 

Het brandweerkorps van Kloppenheim telt 27 vrijwilligers. Het stadsdeel Kloppenheim ligt aan de rand van het middelgebergte ‘Taunus’ en heeft ongeveer 2.300 inwoners. Sinds 1928 maakt de voormalige gemeente deel uit van Wiesbaden. Het korps telt 27 vrijwilligers die de beschikking hebben over een blusvoertuig en een watertankwagen. Bij een bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de toenmalige kazerne zwaar beschadigd. Tot 1975 kreeg het korps onderdak in een tijdelijke kazerne, waarna in dat jaar de huidige kazerne in gebruik werd genomen. Het korps wordt gemiddeld zo’n 15-20 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Medenbach (38)

 

Het brandweerkorps van Medebach bestaat uit 15 korpsleden en is opgericht in 1935. Het stadsdeel Medenbach ligt in het noordoosten van Wiesbaden en was één van de zes oostelijke stadsdelen die in 1977 door Wiesbaden werden geannexeerd. Het wagenpark van het korps bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus. Het merendeel van de uitrukken voert de vrijwilligers naar een deel van de snelweg A3 Köln-Frankfurt met bijbehorende Raststätte. Het korps heeft haar kazerne in de Brückenstraße. Het gebouw bestaat uit een voertuigenhal voor de beide voertuigen en een klein bijgebouw dat gebruikt wordt als magazijn. Vanwege ruimtegebrek werd op de bovenverdieping van het Medenbacher Heimatmuseum in de Neufeldstraße een extern opleidingslokaal voor de brandweer ingericht. Hier vindt de theoretische bijscholing van de actieve leden plaats en houdt de jeugdbrandweer haar oefenavonden. De vrijwilligers worden gemiddeld 10 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Naurod (39)

 

Het vrijwillige korps Naurod telt 21 korpsleden en is opgericht in 1926. Naurod is het noordelijkste stadsdeel van Wiesbaden aan de rand van het middelgebergte Taunus en aan de voet van de Kellerskopf. Deze berg ligt in Natuurpark Rhein-Taunus en heeft een hoogte van 474 meter. Op de top bevinden zich een uitkijktoren en een restaurant. Het brandweerkorps rukt op jaarbasis tussen de 10 en 20 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Nordenstadt (40)

 

De vrijwillige brandweer Nordenstadt telt 35 korpsleden. Nordenstadt is een stadsdeel in het oosten van de stad. Met ongeveer 8.000 inwoners is Nordenstadt één van de middelgrote stadsdelen van Wiesbaden. Nordenstadt is een voormalige gemeente die in januari 1977 deel werd van Wiesbaden. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus. Daarnaast bestaat het wagenpark uit twee voertuigen op Unimog-chassis: een watertankwagen en een logistiekvoertuig. Op jaarbasis rukt het korps ongeveer 50 keer uit.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Rambach (41)

 

Het vrijwillige korps Rambach werd opgericht in 1928. Rambach is gelegen in een smalle vallei die behoort tot de uitlopers van de Taunus. De bebouwing van Rambach loopt ongemerkt door in de bebouwing van het naastgelegen stadsdeel Sonneberg. Het brandweerkorps bestaat uit 16 korpsleden die de beschikking hebben over een klein blusvoertuig en een dienstbus. Sinds 2009 wordt het korps Rambach altijd gelijktijdig meegealarmeerd bij oproepen voor het korps Sonnenberg en andersom.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Sonnenberg (42)

 

Het vrijwilligerskorps Sonnenberg telt 25 korpsleden en is opgericht in 1896. Het stadsdeel Sonnenberg ligt in het noorden van de stad. Met ongeveer 8.000 inwoners is het één van de middelgrote stadsdelen van Wiesbaden. Sonnenberg staat bekend om de hoge prijzen van het onroerende goed en heeft de hoogste koopkracht van alle stadsdelen in Wiesbaden (ongeveer 30.000 euro per inwoner). Sonnenberg is een voormalige gemeente die in oktober 1928 deel werd van Wiesbaden. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een blusvoertuig, een watertankwagen en een dienstbus. Het korps rukt op jaarbasis zo’n 20 keer uit. De huidige kazerne werd gebouwd in 1904. In 2013 werd de complete voorgevel van de voertuigenhal verwijderd en voorzien van een nieuwe gevel met nieuwe bredere deuren. Omdat het gebouw de monumentenstatus heeft werd wel gekozen voor deuren met een authentieke uitstraling. Tijdens de verbouwing (die 7 weken duurde) stond het blusvoertuig in de kazerne in Rambach gestald. De watertankwagen had tijdelijk onderdak gevonden in de kazerne in Heßloch en de dienstbus stond tijdelijk op een parkeerplaats naast de eigen kazerne. Sinds 2009 wordt het korps Rambach altijd gelijktijdig meegealarmeerd bij oproepen voor het korps Sonnenberg en andersom.

 

 

 

• Blusboot Mainz-Wiesbaden

 

Deze blusboot ligt alle even maanden in de haven van Mainz en alle oneven maanden in de Schiersteiner Haven in Wiesbaden. Indien de boot ingezet moet worden, vormen de beroepsmedewerkers van Wiesbaden of Mainz (afhankelijk van de ligplaats) de blusbootbemanning. Het bouwjaar van de blusboot is 1961 en was hiervoor bij het Duitse Leger in gebruik. Door de grote laadklep kunnen ook brandweervoertuigen eenvoudig over het water vervoerd worden.