Stadt Trier (Laatste update: 11-03-2017)

 

De oudste stad van Duitsland, Trier is gelegen in een verwijding van het Moezeldal omringd door de heuvels van de Eifel en de Hünsruck. De stad telt 106.000 inwoners, heeft een oppervlakte van 117 km² en is verdeeld in 19 stadsdelen. De Moezel stroomt op haar tocht vanuit Frankrijk langs Trier naar Koblenz. Trier is middelpunt van een prachtige heuvelachtige omgeving met interessante dorpen. De stad trekt vele toeristen en heeft een schat aan bijzondere oudheden waarvan er zelfs een aantal op de werelderfgoedlijst staan van de UNESCO: De Porta Nigra is de bekende stadspoort. Gebouwd in 180 na Chr. en één van de best bewaarde oude Romeinse stadspoorten ten noorden van de Alpen. Het Amfitheater werd 100 jaar na Chr. gebouwd en bood plaats aan 20.000 mensen. Hier vonden de Gladiatoren gevechten plaats. Maar ook werden er executies uitgevoerd. De Römerbrücke is één van de oudste Romeinse bruggen. Vandaag is het nog één van de belangrijkste bruggen over de Moezel waarover het verkeer Trier in rijdt. De Römerbrücke staat ook op de UNESCO lijst.

 

Feuerwehr Trier

 

Het brandweerkorps van Trier heeft de beschikking over twee beroepskazernes, één standplaats voor een Notarzt en elf vrijwilligerskorpsen. De kazernes zijn zo over de stad verdeeld, dat elke locatie binnen 8 minuten bereikt kan worden. In totaal zijn er 160 beroepsmedewerkers en 290 vrijwilligers in dienst bij het korps. Ze rukken op jaarbasis zo’n 1.500 keer uit (excl. ambulanceritten).

 

• Hauptfeuer- und Rettungswache

 

De hoofdkazerne is in gebruik sinds 1954 en is gelegen langs de oever van de Moezel aan de Sankt-Barbara-Ufer in stadsdeel Trier-Süd. De kazerne voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Er worden momenteel plannen gemaakt voor een nieuwe kazerne. De locatie die hiervoor genoemd wordt is een terrein aan de Spitzmühle tussen het Friedrich-Wilhelm-Gymnasium en het volkstuinencomplex.

 

De gebouwen die samen de kazerne vormen liggen rondom een ruime binnenplaats en omsluiten deze bijna compleet. Alleen aan de zijde van de Saarbrückerstraße bevindt zich een toegangspoort naar de binnenplaats. Aan de zijde van de Sankt-Barbara-Ufer ligt het hoofdgebouw. Hier staan op de begane grond de voertuigen voor de eerste uitruk en de ambulances in de voertuigenhal paraat. Op de beide verdiepingsvloeren erboven zijn de verblijfsruimten voor het uitrukpersoneel te vinden. Aan de zijde van de Saarbrückerstraße lis een voertuigenhal gesitueerd waar de ambulances voor het reguliere ziekenvervoer staan ondergebracht. Daar pal tegenover ligt aan de andere zijde van de binnenplaats het gebouw van de geïntegreerde meldkamer. Dit gebouw bestaat uit twee verdiepingen. De begane grond is als voertuigenhal ingericht. Hier staan diverse grote ondersteunende voertuigen (verbindings-/commandowagen, haakarmvoertuigen etc.) gestald. De meldkamer neemt de volledige bovenverdieping in beslag. Tussen het gebouw van de meldkamer en het hoofdgebouw zijn diverse werkplaatsen en nog een extra voertuigenhal met ruimte voor drie voertuigen gebouwd. Tegenover het hoofdgebouw liggen aan de andere zijde van de binnenplaats (parallel aan de Friedrich-Ebert-Straße) drie aaneengesloten bouwdelen. Het middelste deel is een magazijn en aan weerszijden hiervan staan nog twee voertuigenhallen met elk plaats voor twee voertuigen. Tenslotte torent op de hoek van de Friedrich-Ebert-Straße en de Saarbrückerstraße de kenmerkende slangentoren hoog boven het kazernecomplex uit.

 

De uitrukdienst heeft de beschikking over een blusvoertuig, twee autoladders (waarvan één reserve), een watertankwagen, een bosbrandbestrijdingsvoertuig op Unimog-chassis, een voertuig voor het duikteam, een adembeschermingsvoertuig, twee voertuigen voor de meetploeg, twee haakarmvoertuigen met diverse containers, een voertuig voor het verlenen van kleine hulpverleningen en een logistiekvoertuig. Vier commandowagens, twee voertuigen voor de inzetleiding, een verbindings-/commandowagen en twee dienstbussen maken het plaatje compleet.

 

Daarnaast staan er nog een zestal ambulances paraat voor spoedeisende medische hulpverleningen en 6 ambulances voor regulier ziekenvervoer. Pronkstuk is een autobus die speciaal is ingericht voor het gelijktijdig vervoer van meerdere gewonden. Er is plaats voor 3 zwaargewonden, 2 lichtgewonden die liggende vervoerd moeten worden en 10 lichtgewonden die zittend vervoerd kunnen worden.

 

Op het kazerneterrein is sinds 2000 een geïntegreerde meldkamer gehuisvest. Deze meldkamer verwerkt de meldingen uit de landkreisen Trier-Saarburg, Bitburg-Prüm, Daun, Bernkastel-Wittlich en de stad Trier zelf. In dit gebied met een oppervlakte van ca. 5.000 km² zijn ruim 830 brandweerkazernes aanwezig. Er worden jaarlijks ruim 100.000 melding voor brandweer en ambulance verwerkt.

 

 

• Feuerwache 2 und Katastrophenschutzzentrum

 

In 2016 zal de nieuwe beroepskazerne 2 op steenworp van het havengebied van Trier aan de Servaisstraße in stadsdeel Ehrang in gebruik worden genomen. Naast de uitrukdienst zullen ook de opleidingen worden gecentreerd op deze locatie. De bouw heeft 12 miljoen euro gekost en is daarmee veruit het duurste gemeentelijke bouwwerk van de laatste jaren.

 

 

 

 

 

• Tijdelijke Feuerwache 2 – Ehrang (2014 – 2016)

 

Sinds juni 2014 werkt de beroepsbrandweer van Trier vanuit een tweede kazerne in het havengebied. Het betreft een tijdelijk onderkomen in stadsdeel Ehrang. Van hieruit kunnen de stadsdelen Ehrang, Biewer, Pfalzel, Quint en Ruwer binnen de gestelde tijdslimiet bereikt worden. Dit lukte vanaf de hoofdkazerne aan de Sankt-Barbara-Ufer namelijk niet. Zodra de nieuwe beroepskazerne 2 in gebruik wordt genomen, zal deze locatie weer worden afgestoten. Het tijdelijk onderkomen wordt gehuurd en werd voorheen gebruikt door een bouwbedrijf. Per dienst zijn zes beroepsbrandweerlieden op de kazerne aanwezig die kunnen beschikken over een blusvoertuig en een autoladder.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Biewer

 

Het stadsdeel Biewer ligt ten noorden van het stadscentrum van Trier op de linkeroever van de Moezel en heeft ongeveer 2.000 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 29 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig en een slangenwagen. De kazerne is in eigen beheer gebouwd en in 2001in gebruik genomen. Het korps wordt zo’n 20 keer per jaar opgeroepen. Het specialisme van het korps is de waterverzorging bij bosbranden.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ehrang

 

Het stadsdeel Ehrang ligt in het noorden van de stad op de linkeroever van de Moezel. Het is naar oppervlakte het grootste stadsdeel van Trier en telt ruim 9.100 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 31 vrijwillige korpsleden en werd opgericht in 1901. Sinds 1969 hoort Ehrang na een herindeling bij de gemeente Trier. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen en een dienstbus. Ook staan er in de kazerne nog een aanhanger met olieschermen en een aanhanger met een zware pomp t.b.v. hoogwaterinzetten. De kazerne is in gebruik sinds 1983. In 2005 is de kazerne voorzien van een bovenetage.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Euren

 

Het stadsdeel Euren is met 13 km2 naar oppervlakte gemeten het op één na grootste stadsdeel van Trier. Het ligt in het zuidwesten van de stad op de linkeroever van de Moezel en telt 4.200 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1896 en bestaat tegenwoordig uit 25 vrijwilligers. Het korps heeft de beschikking over een blusvoertuig en een personeel- /materiaalwagen. Op jaarbasis worden de vrijwilligers ongeveer 20 keer gealarmeerd. De kazerne is in gebruik sinds 1997.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Herresthal

 

Het kleinste brandweerkorps van Trier is gelijk ook het meest hooggelegen korps. Het dorp Herresthal ligt in het stadsdeel Euren in het zuidwesten van Trier en telt amper 170 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1977 en beschikt sinds 1990 over de huidige kazerne. Deze biedt onderdak aan een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. Het korps telt 13 vrijwilligers.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Irsch

 

Irsch is één van de hooggelegen stadsdelen en ligt aan de zuidoostelijke rand van de stad. Het stadsdeel heeft 2.350 inwoners en wordt gekenmerkt door het heuvelachtige landschap dat wordt omgeven door weilanden en bossen. Het brandweerkorps van Irsch telt 26 vrijwilligers en is opgericht in 1890. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus. De kazerne is in gebruik sinds 1965. Het korps wordt in de stadsdelen Kernscheid, Filsch, Irsch, Tarforst en op het Universiteitsterrein altijd gelijktijdig met de beroepsbrandweer meegealarmeerd omdat vanuit de beroepskazernes deze hooggelegen stadsdelen niet op tijd bereikt kunnen worden.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kürenz

 

Het stadsdeel Kürenz ligt ten noordoosten van de binnenstad van Trier en telt ruim 8.680 inwoners. Het brandweerkkorps is opgericht in 1900 en bestaat uit 30 korpsleden. De kazerne is in gebruik sinds 2000 en biedt onderdak aan het kleine blusvoertuig en de dienstbus van het korps. Op jaarbasis rukken de vrijwilligers ongeveer 30 keer uit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Olewig

 

Ten oosten van de Trierer binnenstad ligt het stadsdeel Olewig. Het stadsdeel ligt in het dal van de Olewiger-beek en wordt in het noorden begrenst door de Petrisberg (met een hoogte van 265 meter). Het brandweerkorps van Olewig bestaat uit 37 korpsleden en is opgericht in 1902. De huidige kazerne is in 1993 in gebruik genomen en biedt onderdak aan een tweetal blusvoertuigen en een dienstbus. De vrijwilligers worden zo’n 20-30 keer per jaar opgeroepen. Het primaire verzorgingsgebied omvat de stadsdelen Olewig, Gartenfeld en Innenstadt.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Pfalzel

 

Stadsdeel Pfalzel ligt in het noorden van Trier op de westelijke oever van de Moezel en telt ongeveer 3.500 inwoners. Dit korps bestaat momenteel uit 30 korpsleden. Het korps heeft naast het stadsdeel Pfalzel zelf, ook het havengebied als verzorgingsgebied. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus. Daarnaast beschikt het korps nog over een 18-meter ladderaanhanger en een poederblusaanhanger.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ruwer

 

Ruwer is het noordelijkste stadsdeel van Trier op de rechteroever van de Moezel. Het stadsdeel ligt bij de monding van de rivier de ‘Ruwer’ en bestaat uit de dorpen Ruwer en Eitelsbach. Het brandweerkorps Ruwer is opgericht in 1870 en bestaat momenteel uit 28 vrijwilligers. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus. De kazerne is in gebruik sinds 2005 en beschikt over twee stallingsplaatsen voor grote voertuigen, een stallingsplaats voor een kleiner voertuig, een instructielokaal, een keuken, een magazijn en sanitaire ruimtes. Specialisme van dit korps is het optreden bij hoogwater. Op jaarbasis rukken de korpsleden gemiddeld 12 keer uit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte

 

In stadsdeel Trier-Süd is het vrijwilligerskorps Stadtmitte te vinden. Het stadsdeel ligt in het zuiden van de stad op de rechteroever van de Moezel en grenst aan de binnenstad van Trier. Het stadsdeel telt 9.400 inwoners. Het brandweerkorps in de huidige vorm is opgericht in 1992 en is ontstaan uit de voormalige ABC-eenheid van brandweer Trier. Deze eenheid opereerde sinds 1987 als gespecialiseerde groep voor het optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Bij deze inzetten was de groep verantwoordelijk voor het onstmetten van personen en het verrichten van metingen naar gevaarlijke stoffen in de lucht. In 1992 kreeg deze groep een taakverzwaring en werd in dienst gesteld als volwaardige bluseenheid van brandweer Trier. Sindsdien beschikt het korps naast een ontsmettingsvoertuig en een dienstbus ook over een blusvoertuig. Op jaarbasis wordt dit korps tussen de 30 en 40 keer opgeroepen. De sterkte bedraagt momenteel 31 vrijwillige korpsleden. Sinds 2008 beschikt het korps over een eigen onderkomen op een afgesloten bedrijfsterrein van het afvalverwerkingsbedrijf van Trier aan de Löwenbrücknerstrasse. Het primaire verzorgingsgbied omvat de stadsdelen Süd, Feyen, Weismark, Heiligkreuz en Mariahof.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Zewen

 

Het stadsdeel Zewen heeft ongeveer 3.900 inwoners en ligt op de linkeroever van de Moezel. Het is het meest zuidwestelijke stadsdeel van Trier en bestaat uit de wijken Zewen en Oberkirch. Het brandweerkorps Zewen is opgericht in 1901 en telt momenteel 13 korpsleden. De kazerne is in gebruik sinds 1967. Het korps beschikt over een klein blusvoertuig en een hulpverleningsvoertuig op Unimog-chassis.

 

 

• Notarzt-station Brüderkrankenhaus Trier

 

Sinds 1976 is bij het Brüderkrankenhaus een voertuig voor de Notarzt gestationeerd. Het ziekenhuis ligt aan de Nordallee in het centrum van de stad op steenworp afstand van de Porta Nigra. Dit is veruit het bekendste monument uit de Romeinse tijd dat in Trier te vinden is. Het is de noordelijke poort in de 6418 m lange stadsmuur en werd samen met de muur tussen 160 en 200 na Christus gebouwd. Het Noodartsvoertuig is 24 uur per dag inzetbaar en wordt bemand door een beroepsbrandweerman en een arts die verbonden is aan het ziekenhuis.