Stadt Ludwigshafen am Rhein (Laatste update: 20-10-2015)

 

Ludwigshafen am Rhein is een stadsdistrict in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, gelegen aan de Rijn tegenover Mannheim. De stad telt ruim 164.000 inwoners en is vooral bekend voor haar chemische industrie (BASF).

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog leed Ludwigshafen zware schade, slechts 20% van de gebouwen was nog bewoonbaar. Na de oorlog verzond het "Pasadena Shares Committee" in 1948 pakketten met dekens, kleding, voedsel en geneesmiddelen om de ingezetenen van Ludwigshafen te helpen. Hierdoor zijn vriendschappen ontstaan en werden Ludwigshafen en Pasadena, Californië, in 1956 zustersteden.

 

Tegenwoordig is Ludwigshafen met een bevolking van meer dan 160.000 mensen een van de rijkste industriële steden van Duitsland. Het is een ideale doorgang voor reizen naar het Zwarte Woud, Heidelberg en de omringende wijnstreken.

 

Feuerwehr Ludwigshafen am Rhein

 

Het brandweerkorps bestaat uit een beroepskorps met drie beroepskazernes en een vrijwillig korps, bestaand uit drie blusgroepen. Bij het beroepskorps zijn ongeveer 190 personen werkzaam. Het vrijwilligerskorps bestaat in totaal uit 95 vrijwilligers.

 

• Feuer- und Rettungswache 1 – Hauptwache

 

Deze beroepskazerne doet dienst als hoofdkazerne en is gelegen in stadsdeel Mundenheim. In deze kazerne is ook de meldkamer van de stad Ludwigshafen en van de Landkreis Bad Dürkheim gehuisvest. Het wagenpark bestaat uit een tweetal blusvoertuigen, twee autoladders, een poederbluswagen, twee hulpverleningswagens, twee haakarmvoertuigen, diverse materiaalwagens, een dierenambulance en diverse ondersteunende voertuigen. Het korps heeft niet de beschikking over een eigen grote kraanwagen. In voorkomende gevallen wordt de brandweer-kraanwagen van Mannheim ter assistentie gevraagd.

 

 

• Feuer- und Rettungswache 2 – Nord

 

Deze beroepskazerne ligt in stadsdeel Oppau. Op deze kazerne worden de opleidingen voor het brandweerpersoneel gegeven. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een autoladder, een poederbluswagen, twee haakarmvoertuigen, een logistiekvoertuig en een dienstbus. Het duikteam is ook op deze kazerne ondergebracht.

 

• Freiwillige Feuerwehr Oppau

 

De kazerne van dit vrijwilligerskorps is ondergebracht op het terrein van beroepskazerne Nord. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een voertuig voor kleine inzetten, een commandowagen en een voertuig voor het onstmetten van personen. Het korps is opgericht in 1860.

 

 

• Feuer- und Rettungswache 3 – Oggersheim

 

Deze kazerne bevindt zich op het industrieterrein ten westen van de Autobahn B9 en is in gebruik sinds 2010. Deze kazerne doet dienst voor zowel de gemeente Ludwigshafen als de gemeente Frankenthal. Het personeel wordt geleverd door Ludwigshafen, de kosten voor het gebouw worden betaald door Frankenthal. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een watertankwagen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Rucheim

 

Dit vrijwilligerskorps neemt een aparte rol in binnen het brandweerkorps van Ludwigshafen. Het korps is namelijk verantwoordelijk voor een eigen verzorgingsgebied, vanwege de ligging binnen de gemeente. De overige vrijwillige korpsen worden altijd samen met (of ter ondersteuning van) de beroepscollega’s opgeroepen. Het korps Rucheim rukt in eerste instantie zelf uit binnen dit gebied. Tot dit gebied horen naast het stadsdeel Ruchheim ook het westelijke deel van stadsdeel Oggersheim, de drukke Bundesstraße 9 en de autobahnen 650 en 61. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een watertankwagen en een commandowagen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte

 

Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een commandowagen en een slangenwagen. Specialisme van dit korps is het verzorgen van watervoorziening over grotere afstanden. Het korps telt 36 vrijwilligers. Dit korps is ontstaan in 1994 uit samenvoeging van de voormalige korpsen Mundenheim en Ludwigshafen-Süd.

 

 

Werkfeuerwehr BASF SE im Werk

 

Het fabrieksterrein in Ludwigshafen is wereldwijd de grootste fabriek van het BASF-Concern. Er worden meerdere duizenden soorten produkten gefabriceerd. In Ludwigshafen liggen ook de wortels van de onderneming. In 1865 richtte Friedrich Engelhorn de Badische Anilin- & Soda-Fabrik (BASF) op. De producten die ze maken zijn voornamelijk grondstoffen of halffabricaten die op hun beurt weer gebruikt worden in de producten van hun klanten. Zo maken ze bijvoorbeeld grondstoffen voor in verven, drukinkten en autoreparatielakken. Ook maken ze katalysatoren en hulpstoffen voor beton.

 

Het fabrieksterrein in Ludwigshafen is het  grootste aaneengesloten chemische fabrieksterrein ter wereld en heeft een oppervlakte van 10 km2. Dit resulteert in meer dan 2.000 gebouwen, 106 kilometer aan straten, ongeveer 230 kilometer spoor en ruim 2.800 kilometer bovengrondse pijpleidingen. Dat deze aantallen een profesionele bedrijfsbrandweer noodzakelijk maken is duidelijk. Deze bedrijfsbrandweer die sinds meer dan 100 jaar bestaat, heeft een korpssterkte van niet minder dan 200 medewerkers en een specialistisch wagenpark dat meer dan 40 voertuigen telt. De brandweerzorg wordt geleverd vanuit twee kazernes, kazerne 1 in het zuiden en kazerne 2 in het noorden.

 

• Feuerwache 1 – Sud

 

De brandweerkazerne aan de Carl-Bosch-Straße in stadsdeel Friesenheim is al in gebruik sinds 1923 en is in 2009 compleet gerenoveerd. Het historische karakter van het gebouw is daarbij bewaard gebleven. De meldkamer van BASF is hier ook ondergebracht. In dit centrum zijn permanent 4 centralisten in dienst om de veiligheid op het bedrijfscomplex te coördineren. Het wagenpark bestaat uit drie industriële blusvoertuigen, een watertankwagen, een hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor het verrichten van metingen naar de luchtkwaliteit, twee haakarmvoertuigen met diverse containers, twee Turbolöscher, een voertuig voor het ontsmetten van personen, een logistiekvoertuig, drie dienstbussen, drie voertuigen voor de inzetleiding, een groot commandovoertuig voor coördinatie ter plaatse, vier ambulances en een commandowagen voor de medische dienst BASF.

 

 

• Feuerwache 2 – Nord

 

Brandweerkazerne Noord ligt aan de Rheinstrasse naast fabriekspoort 13 in het noordelijke stadsdeel Oppau. Hier opende BASF in 1913 een nieuwe fabriek. Het wagenpark bestaat onder meer uit een blusvoertuig, een autoladder, een watertankwagen, drie haakarmvoertuigen met diverse containers, een industrieel schuimblusvoertuig, een industrieel poederblusvoertuig en een voertuig voor de inzetleiding. Ook staat hier een Turbolöscher. Het bijzondere aan dit voertuig is dat het beschikt over twee straalmotoren, aangedreven door kerosine. Door deze krachtige motoren kan het voertuig snel accurate bijstand verlenen aan specifieke en extreme situaties zoals het bedwingen van grote oppervlaktebranden, het neerslaan van gaswolken, het neutraliseren van snel verspreidende vloeistoflekken, het afkoelen van grote objecten, enz. BASF vervult ook een belangrijke rol binnen TUIS (Transport Unfall Informations und HilfeleistungsSystem). Door deze regeling is de bedrijfsbrandweer niet alleen actief op de bedrijfsterreinen zelf maar ook daarbuiten. De bedrijfsbrandweer speelt een actieve rol bij de afhandeling van een vervoersincident met gevaarlijke stoffen. Ze kunnen op verschillende niveaus bijdragen aan de bestrijding van een transportongeval met gevaarlijke stoffen. Dat gaat dan van passieve informatieverstrekking op afstand tot het ter plaatse sturen van een ploeg. De ploeg die ter plaatse gaat blijft wél onder het commando van de plaatselijke brandweer. Ze komen assisteren maar nemen de boel niet over. Voor dit doel beschikt men op deze kazerne over een speciaal voertuig voorzien van diverse pompen, slangen en alle noodzakelijke interventiemateriaal.