Landkreis Waldeck-Frankenberg (Laatste update: 28-08-2020)

 

In de deelstaat Hessen ligt de Landkreis Waldeck-Frankenberg. De kreis heeft een totale oppervlakte van 1.850 km² en telt ruim 157.200 inwoners. Kreisstad is de stad Korbach. Een kreisstad is de stad waar het bestuur van een Landkreis is gevestigd. De Landkreis werd in 1972 opgericht door de samenvoeging van de Kreisen Frankenberg en Waldeck. Het grootste gedeelte van het grondgebied was vroeger van de Vrijstaat Waldeck, de opvolger van het Vorstendom Waldeck-Pyrmont. Binnen de totale Landkreis zijn 178 brandweerposten actief met in totaal ruim 4.750 korpsleden. In 2013 werden op de meldkamer van de Kreis in Korbach 1.476 brandweermeldingen verwerkt. Dit aantal is te splitsen in 516 brandmeldingen, 759 hulpverleningen en 201 overige inzetten.

 

Stadt Bad Arolsen

 

Dit is een gemeente met een oppervlakte van 126 km². Er wonen in totaal 16.271 personen in de gehele gemeente, die naast Bad Arolsen uit nog 11 dorpskernen bestaat. In Bad Arolsen is de International Tracing Service gevestigd. Hun archief bevat gegevens over meer dan 17 miljoen nazislachtoffers. Het Rode Kruis maakte gebruik van de gegevens bij het opsporen van vermisten van de Tweede Wereldoorlog. Ten oosten van de gemeente ligt de Twistesee. Dit is een klein stuwmeer dat in 1977 in gebruik is genomen.

 

In ieder van de 12 woonkernen is een brandweerkorps operationeel. Deze korpsen zijn per 3 korpsen onderverdeeld in de Zügen: Mitte, Nord, Süd I en Süd II. Het korps van de kernstad Arolsen wordt gealarmeerd door middel van digitale alarmontvangers. De kleinere korpsen worden nog steeds door het geloei van de dorpssirenes opgeroepen. Deze sirenes zijn te vergelijken met de waarschuwingssirenes in Nederland die op elke eerste maandag van de maand getest worden.

 

Zug ‘Mitte’

 

• Freiwillige Feuerwehr Bad Arolsen

 

De kazerne van Bad Arolsen aan de Mengeringhäuserweg is in gebruik sinds 1998. Het korps bestaat uit ruim 60 korpsleden en wordt op jaarbasis gemiddeld 100 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark wordt gevormd door twee blusvoertuigen, een autoladder, een groot hulpverleningsvoertuig, een voertuig met lichtmast en aggregaat, een voertuig voor de inzetleiding, een voertuig voor optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, een logistiekvoertuig en een dienstbus. Sinds 2014 staat in de kazerne ook één van de in totaal 26 voertuigen voor hoogwaterbestrijding die door de deelstaat Hessen aan elke landkreis en elke kreisfreie stad ter beschikking zijn gesteld. Op de kazerne staat ook een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit gestationeerd die door de overige posten kan worden gebruikt als vervanging wanneer het eigen blusvoertuig voor reparatie of een defect buiten dienst staat. De zug Mitte heeft in juni 2013 in Dresden (rijafstand ruim 4 uur) in het kader van ‘Katastrophenhulp’ 9 dagen bijstand verleend aan de korpsen aldaar bij de overstromingen door het hoogwater. Vanuit de kreis werden eenheden met een totale bezetting van ruim 200 personen in twee groepen naar de deelstaat Sachsen gestuurd vanuit de korpsen Bad Arolsen, Diemelsee, Bad Wildungen, Gemünden en Twistetal samen met een verzorgingseenheid van het Rode Kruis Bad Wildungen. Vanuit de gemeente Bad Arolsen bestond de delegatie uit het hulpverleningsvoertuig, een boot op aanhanger en een logisitiekvoertuig vanaf de post Arolsen. De post Mengeringhausen reisde af met een dienstbus en een blusvoertuig en de post Helsen met eveneens een logistiekvoertuig.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Helsen

 

Ten noorden van de kernstad Bad Arolsen ligt de woonkern Helsen. Het korps is opgericht in 1889 en telt tegenwoordig zo’n 30 vrijwillige korpsleden. Sinds 1974 is het korps ondergebracht in de huidige kazerne in de Rauchstraße. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een slangenwagen en een logistiekvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Mengeringhausen

 

Het korps van Mengeringhausen telt 39 vrijwillige korpsleden. Ze worden gemiddeld 40 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark wordt gevormd door een tweetal blusvoertuigen, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een dienstbus. Specialisme van het korps is het (in samenwerking met de vrijwilligers Bad Arolsen) verzorgen van waterwinning over grote afstanden in het hele stadsgebied (en in voorkomende gevallen zelfs daarbuiten). De kazerne bestaat uit een voertuigenstalling, een kleedruimte voor de uitrukkleding, een werkplaats, sanitaire voorzieningen en een opleidingsruimte met kleine theekeuken.

 

 

Zug ‘Nord’

 

• Freiwillige Feuerwehr Kohlgrund

 

De 25 vrijwilligers van het korps Kohlgrund hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit. De woonkern Kohlgrund heeft amper 300 inwoners en ligt direkt aan de grens met de deelstaat Nordrhein-Westfalen (Hochsauerlandkreis). Het korps wordt hooguit 5 keer per jaar opgeroepen. Veelal betreft dit kleine inzetten (buitenbranden, schoorsteenbranden etc). De kazerne is in gebruik sinds de zomer van 2011 en werd gebouwd op dezelfde plek als de kazerne die tot die tijd in gebruik was geweest. Deze oude kazerne was te klein geworden en voldeed niet meer aan de eisen die aan een moderne kazerne worden gesteld.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Massenhausen

 

Het korps Massenhausen is opgericht in 1936. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit en een dienstbus. De kazerne is in 2011 voorzien van een aanbouw waar de dienstbus in staat gestald.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Schmillinghausen

 

Het korps Schmillinghausen is opgericht in 1935 en telt tegenwoordig 34 vrijwillige korpsleden. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus. De kazerne van het korps is al veel langer in gebruik, maar de stalling van het blusvoertuig is gebouwd in 2004. Het is een korps met weinig oproepen; in 2013 werd het korps bijvoorbeeld maar voor één brandmelding en twee hulpverleningen in dienst geroepen.

 

 

Zug ‘Süd I’

 

• Freiwillige Feuerwehr Braunsen

 

Het korps Braunsen heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. Het voertuig staat gestald in de kazerne die deel uitmaakt van het dorpshuis. Het dorpshuis zelf ligt op straatniveau. Aan de acherzijde ligt het terrein een stuk lager waardoor daar onder het dorpshuis ruimte is voor de uitrijpoorten van de voertuigstalling.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Neu-Berich

 

Het korps Neu-Berich is opgericht in 1936. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wetterburg

 

De woonkern Wetterburg ligt zo’n 3 kilometer ten oosten van de kernstad Arolsen en ligt aan de oever van het stuwmeer ‘Twistesee’. Het brandweerkorps werd opgericht in 1911. De kazerne is sinds 1984 onderdeel van de ‘Twisteseehalle’. Deze zaal is voor verschillende doeleinden (sport, optredens etc) te gebruiken en is toendertijd grotendeels door de dorpsbewoners zelf gebouwd. Het wagenpark van het korps bestaat uit een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit en een dienstbus.

 

 

Zug ‘Süd II’

 

• Freiwillige Feuerwehr Bühle

 

Het brandweerkorps van de kleinste woonkern binnen de gemeente Bad Arolsen heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. Het korps is ondergebracht in een deel van het dorpshuis van Bühle.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Landau

 

In 1903 werd het brandweerkorps van Landau opgericht. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Volkhardinghausen

 

De vrijwilligers van het korps Volkhardinghausen hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

Stad Bad Wildungen

 

Bad Wildungen is bekend als een traditierijk en toch modern kuuroord. Bad Wildungen verwijst trots naar „Europa’s grootste kuurpark” en naar meer dan 20 geneeskrachtige bronnen. De ongeveer 1200 jaar oude stad biedt een schilderachtige aanblik met veel vakwerk en een gotische kerk in het centrum. Boven de oude stadskern troont kasteel Friedrichstein. De gemeente telt 16.628 inwoners en heeft een oppervlakte van 120 km². Het brandweerkorps van Bad Wildungen bestaat uit ruim 300 brandweerlieden. Hiervan zijn er 58 actief op de hoofdpost in Bad Wildungen zelf. De overige zijn actief binnen één van de 10 korpsen in de dorpen rondom Bad Wildungen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Bad Wildungen

 

Op de kazerne in Bad Wildungen staan 2 blusvoertuigen, een autoladder, een watertankwagen, een hulpverleningsvoertuig en een voertuig voor de officier van dienst. Omdat dit korps is aangesteld als ‘steunpunt’ voor korpsen in de omgeving staan hier ook diverse ondersteunende voertuigen. Hieronder onder andere een voertuig voor incidenten met gevaarlijke stoffen, een voertuig voor de meetploeg, een logistiekvoertuig, een voertuig met een grote lichtmast en aggragaat en een dienstbus voor personenvervoer. De kazerne is in gebruik sinds 2005 en heeft plaats voor 11 uitrukvoertuigen, diverse kantoren, leslokalen en werkplaatsen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Mandern

 

Het korps Mandern is opgericht in 1966 en bestaat momenteel uit 29 korpsleden. De brandweerkazerne is geïntegreerd in het dorpshuis en biedt plaats aan 2 voertuigen. Dit zijn een klein blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

Hansestadt Korbach

 

De Hansestadt Korbach is de Kreisstadt van de Landkreis Waldeck-Frankenberg. De stad telt ruim 23.100 inwoners en ligt op de noordelijke uitlopers van het Sauerland. De hoogste berg binnen de gemeentegrenzen is de Widdehagen met 635 meter. Een ander belangrijke berg is de Eisenberg van 562 meter die bekend is om zijn goudvondsten. Naast de belangrijkste kern Korbach, gelegen op een hoogvlakte, maken nog veertien dorpen deel uit van de gemeente.

 

• Freiwillige Feuerwehr Alleringhausen

 

Alleringhausen is het kleinste dorp van de gemeente Korbach en telt amper 90 inwoners. Het ligt in het noordenwesten van de gemeente op de grens met Willingen. De bergen, die het dorp op een hoogte van 390 meter direct omlijsten, torenen tot 543 meter op. Het brandweerkorps bestaat uit 11 vrijwilligers en werd in 1935 opgericht. Ze zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. De brandweerkazerne is sinds 2013 in gebruik. Op de bestaande fundering werd de nieuwe brandweerkazerne gebouwd in prefab- constructie. De kazerne is ook in gebruik als dorpshuis. Het brandweerkorps wordt zelden opgeroepen. De afgelopen jaren bedroeg het aantal alarmeringen tussen de 0 en 2 keer op jaarbasis.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Eppe

 

Het dorp Eppe heeft 620 inwoners. Het ligt op ongeveer 360 m hoogte, ongeveer 2 km ten oosten van de grens met de deelstaat Noordrijn-Westfalen, in de oostelijke uitlopers van het Rothaargebergte en ongeveer 8 km ten zuidwesten van de stad Korbach. In 2009 is de huidige brandweerkazerne in gebruik genomen. Het brandweerkorps is opgericht in 1973 en bestaat uit 31 vrijwilligers. Ze worden gemiddeld 7 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Goldhausen

 

Het dorp Goldhausen ligt in het uiterste zuidoosten van het natuurpark Diemelsee. Het telt 295 inwoners en ligt ongeveer 4,3 km (ten zuidwesten van het centrum van Korbach op de zuidwesthellingen van de 562 m hoge Eisenberg. Het brandweerkorps bestaat uit 37 vrijwillige korpsleden en wordt gemiddeld 6 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit en een dienstbus. In 2016 werd een stuk grond naast de bestaande brandweerkazerne aangekocht door de gemeente Korbach. De bestaande garage die op het grondstuk stond, werd gesloopt en in 2018 is gestart met de bouw van een nieuwe aanbouw voor de bestaande kazerne.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Helmscheid

 

Helmscheid ligt in het meest noordelijke puntje van de gemeente Korbach, op een helling van de uitlopers van het Rijnlandse leisteengebergte op 405-440 m hoogte tussen de drie stuwmeren van het Waldecker-land (Edersee, Twistesee en Diemelsee). Helmscheid grenst ook aan de gemeenten Twistetal en Diemelsee. Het dorp heeft 165 inwoners. Het landelijke en goed onderhouden dorp heeft weinig doorgaand verkeer en wordt omringd door beekvalleien en bossen. Het brandweerkorps bestaat uit 18 vrijwilligers. Het korps wordt 1 tot 2 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit en een dienstbus. De brandweerkazerne maakt deel uit van het dorpshuis van Helmscheid.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hillershausen

 

Het dorp Hillershausen telt 285 inwoners en ligt in het westen van de gemeente, nabij de grens met Nordrhein-Westfalen en de gemeente Medebach. Het brandweerkorps bestaat uit 10 vrijwilligers en wordt gemiddeld 3-5 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit en een dienstbus. De brandweerkazerne maakt deel uit van het dorpshuis van Hillershausen. De kazerne biedt alleen voldoende ruimte voor het kleine blusvoertuig. De dienstbus staat bij een korpslid thuis gestald.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Korbach

 

In de kernstad Korbach wonen ruim 19.000 mensen. De grootste werkgever is de Continental autobandenfabriek, waar dagelijks 30.000 autobanden van de band rollen. De stadsmuur van Korbach is goed onderhouden evenals de vakwerkhuizen.

 

Het brandweerkorps bestaat uit 100 vrijwillige korpsleden. Deze zijn verdeeld in twee ploegen die elk 2 weken per maand piketdienst hebben. De brandweerkazerne ligt aan de Südring aan de zuidrand van het stadsgebied. Omdat de voormalige kazerne in het oude centrum van Korbach niet langer voldeed aan de noodzakelijke vereisten, werd besloten om een nieuwe kazerne te bouwen op "der grünen Wiese". De bouw begon in het voorjaar van 2003. Afronding en verhuizing vonden plaats in 2004. In het gebouw zijn onder meer diverse werkplaatsen (voor adembescherming, voor slangen, voor uitrukkleding en voor reparaties aan brandweervoertuigen). Ook de oefenbaan voor adembescherming voor de hele landkreis Waldeck-Frankenberg, heeft op het terrein een plek gevonden.

 

Het wagenpark bestaat uit een drietal blusvoertuigen, een watertankwagen, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, een slangenwagen en een voertuig voor de inzetleiding. Verder staan er in de ruime voertuigenhal nog een lichtmastvoertuig, een adembeschermingsvoertuig, een logistiekvoertuig een voertuig voor inzetten met gevaarlijke stoffen, een voertuig voor de meetploeg, een verbindings-commandowagen en twee dienstbussen paraat.

 

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lelbach

 

Lelbach telt 650 inwoners en ligt ongeveer 4 km ten noordwesten van het centrum van de kernstad Korbach. Ten noorden van het op 425 meter hoogte gelegen dorp rijst de Homberg op (531 m). Het brandweerkorps is opgericht in 1935 en telt 22 vrijwilligers. De bestaande brandweerkazerne is in 2018 voorzien van een nieuwe aanbouw. Hierin ontstond ruimte voor een instructielokaal, een opslagruimte en sanitaire voorzieningen. In het bestaande bouwdeel werd de oefenruimte omgebouwd tot kleedruimte voor de uitrukkleding. Het korps wordt gemiddeld 3 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een dienstbus.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lengefeld

 

Het dorp Lengefeld ligt zo’n 3 kilometer ten zuidwesten van Korbach en telt 500 inwoners. Het korps is opgericht in 1934, bestaat uit 25 vrijwillige korpsleden en wordt gemiddeld 2-5 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een dienstbus. De brandweerkazerne is sinds 2014 in gebruik.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Meineringhausen

 

Het dorp Meineringhausen telt 970 inwoners en ligt 5 kilometer ten zuidoosten van Korbach. Door het dorp loopt de Bundesstraße 251 tussen Korbach en Sachsenhausen. Het brandweerkorps is opgericht in 1933 en telt 36 korpsleden. De brandweerkazerne is sinds 1950 in gebruik. In 2010 heeft een uitvoerige renovatie aan het gebouw plaatsgevonden. Het resultaat is een nieuwe 105 vierkante meter grote voertuigenhal met twee poorten zonder centrale kolommen. De brandweerkazerne ligt direct naast de Walmehalle en biedt onderdak aan een blusvoertuig en een dienstbus. Het korps wordt gemiddeld 5 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Nieder-Ense

 

Zeven kilometer ten zuiden van Korbach ligt het dorp Nieder-Ense. Het ligt op de grens met de gemeente Vöhl en telt 235 inwoners. Het korps bestaat uit 20 vrijwilligers. Het korps wordt zeer weinig opgeroepen. De laatste jaren is het korps helemaal niet opgeroepen. In de kazerne staat een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit paraat. De brandweerkazerne is in 2009 volledig gerenoveerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Nieder-Schleidern

 

Nieder-Schleidern is een plaats gelegen in de Aarvallei. Het behoort tot het natuurpark Diemelsee en is met 180 inwoners een van de kleinere woonkernen van Korbach. Het brandweerkorps bestaat uit 13 vrijwilligers en wordt op jaarbasis gemiddeld 1 keer per jaar opgeroepen. De vrijwilligers zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Nordenbeck

 

Nordenbeck is één van de kleinste dorpen van de gemeente Korbach. Het dorp ligt ten zuidwesten van Korbach aan de voet van de Eisenberg en telt 190 inwoners. Het korps bestaat uit 25 vrijwilligers. Het korps wordt gemiddeld 2 keer per jaar opgeroepen. De vrijwilligers zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. Deze staat gestald in de brandweerkazerne aan de Goldhäuser Straße.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ober-Ense

 

Het dorp Ober-Ense telt 190 inwoners en ligt aan de rand van natuurpark Diemelsee. Het brandweerkorps bestaat uit 30 vrijwillige korpsleden en wordt gemiddeld twee keer per jaar opgeroepen. De brandweerkazerne maakt deel uit van het dorpshuis van Ober-Ense aan de Itterbachstraße. Hier staat een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit paraat.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Rhena

 

In het natuurpark Diemelsee, midden tussen de beboste en heuvelachtige uitlopers van het Rothaargebergte ligt het dorp Rhena. Het dorp telt 590 inwoners. Het korps heeft een omvang van 31 vrijwillige korpsleden, ze worden 5-10 keer per jaar opgeroepen. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Strothe

 

Strothe is met ongeveer 230 inwoners een kleine buitenwijk van het 5 km verderop gelegen Korbach. Het landelijke dorp wordt omringd door ononderbroken bosgebieden. Het brandweerkorps bestaat uit 23 vrijwilligers en wordt gemiddeld 1 keer per jaar opgeroepen, waarbij het de laatste jaren dan ook nog om een loze melding gaat. Het korps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

Stadt Lichtenfels

 

De gemeente ligt in de hooglanden van de "Waldeckischen Schweiz" in de uitlopers van het Rothaargebergte in het westen, Waldecker Upland in het noord-oosten en de regio's Burgwald en Kellerwald in zuidoostelijke richting.

 

Het gemeentelijke brandweerkorps bestaat uit korpsen in de dorpen Dalwigksthal, Fürstenberg, Goddelsheim, Immighausen, Münden, Neukirchen, Rhadern en Sachsenberg.

 

• Freiwillige Feuerwehr Dalwigksthal

 

Dalwigksthal is ontstaan bij het riviertje de Orke, aan de voet van de burcht "Lichtenfels", welke rond het jaar 1200 gebouwd is. Het dorp ligt tussen de heuvels en het berglandschap van het Orkedal, zijn vele loof- en naaldbossen. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. De eenvoudige kazerne zal in 2021 worden voorzien van een aanbouw.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Goddelsheim

 

Goddelsheim is een plaats met 1.450 inwoners en daarmee ook de grootste plaats binnen de gemeente. De meeste inwoners leven van de landbouw. In het dorp bevinden zich echter ook een supermarkt, bakker, slager, drogist, pizzeria, kapper, snackbar en een kleine camping. De hoofdstad van de landkreis Waldeck-Frankenberg, Korbach, bevindt zich op 10 autominuten rijden van Goddelsheim. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Muünden

 

Het dorp Münden telt 420 inwoners en ligt tussen Medebach en Dalwigksthal. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit. De kazerne zal in 2021 worden voorzien van een aanbouw.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Rhadern

 

Rhadern is, met ongeveer 350 inwoners (waarvan 100 in het plaatselijke verpleeghuis) één van de kleinste dorpen binnen de gemeente Lichtenfels. Het dorp ligt aan de Landesstraße 3076 tussen Korbach en Frankenberg. De plaats ligt 424 m boven de zeespiegel. Dit betekent dat er in normale winters ook sneeuw ligt, wat wintersportactiviteiten mogelijk maakt. Het brandweerkorps bestaat uit 29 vrijwillige korpsleden en werd opgericht in 1934. In 1975 is de huidige kazerne in gebruik genomen. Deze werd gebouwd naast de voormalige dorpsschool, het huidige dorpsgemeenschapscentrum. In 2007 werd het gebouw uitgebreid met een 2e stallingsruimte waar sindsdien het voertuig voor de gemeentelijke inzetleiding staat ondergebracht. Vanwege de centrale ligging binnen de gemeente rukt het korps Rhadern hier mee uit. Daarnaast beschikt het korps nog over een terreinvaardig blusvoertuig.

 

 

Stadt Volkmarsen

 

De gemeente Volkmarsen telt 6.800 inwoners, heeft een oppervlakte van 67 km² en ligt in het centrum van Duitsland, iets ten westen van het geografisch middelpunt. Het gemeentelijke brandweerkorps heeft kazernes in de woonkernen Ehringen, Herbsen, Hörle, Külte, Lütersheim en in de kernstad Volkmarsen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Külte

 

Het korps Külte heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus.

 

 

Stadt Waldeck

 

De gemeente Waldeck ligt aan de Edersee in het noordelijk deel van Hessen. Waldeck strekt zich vanaf de Edersee uit tot aan het Langer Wald. De gemeente heeft een oppervlakte van 116 km² en telt ruim 7.200 inwoners. In het kader van gemeentelijke herindeling werd Waldeck am Edersee in 1971 opgericht uit de tot dan toe zelfstandige gemeenten Alraft, Höringhausen, Netze, Nieder-Werbe, Selbach, Sachsenhausen en Waldeck. In 1974 kwam er een uitbreiding van de gemeente door de annexatie van de zelfstandige gemeenten Dehringhausen, Freienhagen en Ober-Werbe. Ook Neubringhausen behoort tot de gemeente Waldeck.

 

Het brandweerkorps van de gemeente Waldeck telt zo’n 250 vrijwilligers die zijn verbonden aan één van de 8 kazernes in Dehringhausen, Freienhagen, Höringhausen, Netze, Nieder-Werbe, Ober-Werbe en Waldeck.

 

• Freiwillige Feuerwehr Alraft (gesloten in 2013)

 

Het brandweerkorps van Alraft heeft zichzelf in november 2013 opgeheven vanwege een gebrek aan voldoende vrijwilligers. Op het laatst bestond het korps nog maar uit 10 korpsleden. Een deel van de leden heeft zich aangesloten bij het korps van Sachsenhausen. Het korps heeft tot het moment van opheffing de beschikking gehad over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en was ondergebracht in een nog nieuwe kazerne uit het jaar 2010.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Dehringhausen

 

Het korps Deringhausen is opgericht in 1935 en beschikt over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Freienhagen

 

Het korps Freienhagen is opgericht in 1905. Toen de oude houten kazerne te klein werd, zijn de voertuigen van het korps tijdelijk ondergebracht in een oude schuur tegenover het dorpshuis. Later is deze schuur gesloopt om plaats te maken voor een geheel nieuwe brandweerkazerne. In deze kazerne is plaats voor de 2 brandweervoertuigen van deze post; een blusvoertuig en een dienstbus. Het korps wordt minder dan 10 keer per jaar opgeroepen voor hoofdzakelijk kleine hulpverleningen.

 

 

• Kazerne Freienhagen (gesloten)

 

Ook de oude kazerne van Freienhagen wordt nog gebruikt; de nieuwe kazerne heeft geen slangentoren, de oude echter wel. Hier worden nog steeds de slangen te drogen gehangen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Höringhausen

 

Het korps Höringhausen bestaat uit 17 vrijwillige leden en wordt gemiddeld 10-15 keer per jaar opgeroepen. Het korps is opgericht in 1883. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Netze

 

De kazerne van het korps Netze maakt onderdeel uit van het dorpshuis. De voertuigenstalling dateert uit 1975. Het naastgelegen instructielokaal met theekeuken is in 2002 aangebouwd. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus. Het korps is opgericht in 1934. De vrijwilligers worden minder dan 10 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Nieder-Werbe

 

Het korps Nieder-Werbe maakt sinds 2003 gebruik van de huidige kazerne. De vorige kazerne moest worden verlaten vanwege de bouw van een nieuw dorpshuis. Het korps werd tijdens de bouwperiode van de nieuwe kazerne tijdelijk ondergebracht in een oude boerenschuur. Het korps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. Het korps wordt ongeveer 10 keer per jaar opgeroepen voor hoofdzakelijk kleine hulpverleningen. Het primaire verzorgingsgebied bestaat uit Nieder-Werbe en het nabijgelegen dorp Scheid dat op een schiereiland in de Edersee ligt.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ober-Werbe

 

Sinds 1935 beschikt Ober-Werbe over een eigen brandweerkorps. Pas in 1987 kreeg het korps voor het eerst in haar bestaan de beschikking over een blusvoertuig. Tot die tijd maakten de vrijwilligers gebruik van een motorspuitaanhanger die door een tractor moest worden voortgetrokken. In 1989 is de huidige kazerne in gebruik genomen. Deze biedt onderdak aan een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. Het korps bestaat uit 18 vrijwillige korpsleden.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Sachsenhausen

 

Het wagenpark van de brandweer van Sachsenhausen bestaat uit een tweetal blusvoertuigen, een logistiekvoertuig en een voertuig voor de inzetleiding. Ook is er een voertuig met daarop een lichtmast en een aggregaat in de kazerne aanwezig. De kazerne van dit korps is een gebouw in typisch Duitse vakwerkstijl. Opvallend is dat de kazerne aan de overkant van de weg nog een bijbehorende stallingsruimte voor brandweervoertuigen heeft.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Waldeck

 

Het brandweerkorps van Waldeck heeft de beschikking over twee blusvoertuigen en een dienstbus.

 

 

Gemeinde Edertal

 

De gemeente Edertal heeft een oppervlak van 12.000 hectare. Alleen al 5000 hectare daarvan zijn uitgestrekte bossen, en 1200 hectare is wateroppervlak. Tot de gemeente Edertal behoren de dertien dorpen Böhne, Bringhausen, Buhlen, Gellershausen, Giflitz, Hemfurth-Edersee, Königshagen, Mehlen, Wellen, Kleinern, Affoldern, Anraff en Bergheim met in totaal 6.300 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Affoldern

 

Bij het dorp Affoldern ligt de Affolderner See, een meer dat erg populair is bij vissers en vakantiegangers. Het vogelreservaat in het zuidelijke deel van het meer herbergt vele zangvogels en watervogels. Het dorp heeft 495 inwoners Het brandweerkorps bestaat uit 20 vrijwillige korpsleden. Ze worden gemiddeld 5 keer per jaar opgeroepen en hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. De brandweerkazerne maakt deel uit van het dorpshuis van Affoldern.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Anraff

 

Anraff is een klein dorp in het natuurreservaat "Ederauen", waar kanovaarders graag een avontuurlijke kanotocht maken op de rivier de Eder. Het brandweerkorps bestaat uit 24 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. Deze staat gestald in de brandweerkazerne die in gebruik is sinds 1970. In 2019 zal de kazerne, die deel uitmaakt van het dorpshuis, worden gerenoveerd en uitgebreid.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Bergheim-Giflitz

 

Bergheim is met ongeveer 940 inwoners het grootste dorp van de gemeente Edertal. Het ligt direct aan de Eder en bestaat uit het oudere Unterdorf en het jongere Oberdorf. Giflitz is met ongeveer 920 inwoners het op een na grootste dorp van de gemeente. Hier zijn voornamelijk handels- en handwerkbedrijven en boerderijen gevestigd. Het winkelgebied biedt diverse winkels. In 2008 zijn de brandweerkorpsen van beide dorpen samengevoegd tot het brandweerkorps Bergheim-Giflitz en bestaat sindsdien uit 48 vrijwillige korpsleden. De fusie van de twee brandweerkorpsen is tot stand gekomen omdat de kazernes van beide plaatsen in slechte staat verkeerden. Daarom werd een nieuwe gezamenlijke brandweerkazerne gebouwd. Deze gezamenlijke brandweerkazerne werd officieel ingehuldigd in 2009 en bestaat onder meer uit een ruime voertuigenhal met vier opstelplaatsen, een wasplaats, een slangenwerkplaats en een magazijn.Het wagenpark wordt gevormd door een tweetal blusvoertuigen, een logistiekvoertuig en een voertuig voor de inzetleiding.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Böhne

 

Böhne is het meest noordelijke dorp van de gemeente Edertal. Het heeft 215 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1934. De brandweerkazerne is sinds 1994 in gebruik en biedt onderdak aan een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Bringhausen

 

Het dorp Bringhausen heeft een uitzonderlijk aantrekkelijke locatie, het ligt als een groen eiland, omringd door de Edersee en het Werelderfgoed Nationaal Park Kellerwald-Edersee aan het einde van een doodlopende weg en heeft dus niet te maken met doorgaand verkeer. Het korps is opgericht in 1934 en bestaat uit 10 vrijwillige korpsleden. De brandweerkazerne is sinds 1957 in gebruik en biedt onderdak aan een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Buhlen

 

Buhlen is met ongeveer 170 inwoners een van de kleinste dorpen van de gemeente en wordt voornamelijk gekenmerkt door agrarische bedrijven. Het ligt op de grens met de gemeente Waldeck. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Gellershausen

 

Aan de rand van het Kellerwald, in de zuidwestelijke hoek van het Waldecker Land, ligt het dorp Gellershausen, charmant gelegen in de bossen aan de rand van het Nationaal Park Kellerwald Edersee. Het dorp telt 415 inwoners. Als onderdeel van de bouw van het nieuwe dorpsgemeenschapshuis in 2010 kreeg ook het brandweerkorps een nieuwe ruimte. De benedenetage bestaat uit een moderne voertuighal, een berging en kleedkamers voor de uitrukdienst en de jeugdbrandweer. Het sanitair wordt gedeeld met de plaatselijke sportclub.De bovenverdieping herbergt een moderne training- en recreatieruimte. De kazerne biedt onderdak aan een blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hermfurth-Edersee

 

In 1934 werden de beide brandweerkorpsen in Hemfurth en Edersee opgericht. In 1968 werden beide dorpen tot een nieuwe gemeente samengevoegd en in 1969 werden ook beide brandweerkorpsen samengevoegd. Amper drie jaar later werd na een grote gemeentelijke herindeling ook deze gemeente samengevoegd tot de huidige gemeente Edertal, die sindsdien uit 13 dorpen bestaat. Het brandweerkorps bestaat uit 28 vrijwillige korpsleden. Het korps wordt gemiddeld 20 keer per jaar opgeroepen. In 1964 werd de nieuwe brandweerkazerne onder het gemeentehuis in gebruik genomen, welke tot September 2019 dienst heeft gedaan.

 

Sinds September 2019 beschikt het korps over een nieuwe kazerne. Deze is centraal gelegen aan de weg tussen Hemfurt en Edersee. Het gebouw is van alle gemakken voorzien, zo is er een ruime remise voor de stalling van het blusvoertuig en de brandweerboot. Daarnaast beschikt het gebouw over een scholingsruimte, keuken, materiaalruimte en sanitaire voorzieningen.

 

 

 

• Kazerne Hermfurth-Edersee (gesloten)

 

Tussen 1964 en 2019 beschikte het korps Hemfurth-Edersee over een brandweerkazerne, onder het gemeentehuis aan de Lechenweg. Het gebouw voldeed niet meer aan de huidige eisen. Sinds September 2019 beschikt het korps over een nieuwe kazerne, waarna het pand aan de Lerchenweg is verlaten.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kleinern

 

Het dorp Kleinern ligt aan de zuidoostelijke rand van het Nationaal Park Kellerwald-Edersee en wordt doorkruist door de Wesebach. Uitgestrekte gemengde bossen en weidevalleien omringen het dorp dat zo’n 600 inwoners heeft. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Königshagen

 

Het dorp Königshagen heeft ongeveer 200 inwoners en ligt op ongeveer 300 m hoogte in de vallei van de Mölcherbach. De vrijwilligers van het brandweerkorps zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Mehlen

 

Het dorp Mehlen heeft 500 inwoners en ligt aan de noordoostelijke rand van het natuurpark Kellerwald-Edersee aan beide zijden van de Eder. De stad bestaat uit het zuiden van de Eder gelegen dorp Mehlen en het noordelijk van de rivier gelegen woonwijk "Lieschensruh". Het brandweerkorps bestaat uit 16 vrijwilligers. De brandweerkazerne ligt in het midden van de dorpskern van Mehlen, pal naast de speeltuin en is in 2010 volledig gerenoveerd. Deze biedt onderdak aan een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wellen

 

Wellen is het meest oostelijke dorp van de gemeente Edertal en ligt op de grens met de Domstad Fritzlar. Het dorp ligt aan de Eder en telt 595 inwoners. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

Gemeinde Twistetal

 

Twistetal is een gemeente met 4.445 inwoners gelegen in een middelgebergte tussen Bad Arolsen en Korbach. Binnen de gemeente zijn korpsen actief in de dorpen Berndorf, Elleringhausen, Gembeck, Mühlhausen, Nieder-Waroldern, Ober-Waroldern en Twiste.

 

• Freiwillige Feuerwehr Berndorf

 

Berndorf is de grootste van de in totaal 7 dorpen binnen de gemeente Twistetal. Het dorp heeft 1.660 inwoners en ligt op de grens met Korbach in het dal van de Twiste. Het brandweerkorps bestaat uit 64 vrijwilligers. Ze worden gemiddeld 20 keer per jaar opgeroepen. De bestaande brandweerkazerne is in 2015 compleet verbouwd. Het gebouw werd uitgebreid met nieuwe oefenruimtes, een kantoor, een theekeuken, opslag- en kleedkamers, sanitaire voorzieningen en een ruimte voor de jeugdbrandweer. Daarnaast werd de voertuigenhal vergroot met een extra opstelplaats. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen en een voertuig voor de gemeentelijke inzetleiding.

 

 

Gemeinde Willingen

 

De huidige gemeente Willingen is in de eerste helft van de jaren 70 gevormd door de samenvoeging van elf – voornamelijk – gehuchten, waarvan Willingen en Usseln verreweg de grootste zijn. Over de weg is Willingen te bereiken via de B251 en per spoor via de Uplandbahn van Korbach naar Brilon-Wald. Het is een kleine gemeente van nog geen 6000 inwoners in het hoge Sauerland. Willingen ligt in het Rothaargebergte met toppen die in het gebied van de Langenberg tot 843 meter reiken. De gemeente ligt in het natuurpark Diemelsee. De gemeentelijke brandweerorganisatie bestaat uit korpsen in de dorpen Bömighausen, Eimelrod, Hemmighausen, Neerdar, Rattlar, Schwalefeld, Usseln, Welleringhausen en Willingen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Rattlar

 

Rattlar heeft 450 inwoners en is een van de hoogste plaatsen in het Waldecker Upland (580 tot 738 meter). De vrijwilligers zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Schwalefeld

 

Het dorp Schwalefeld met haar vele vakwerkhuizen, dat wordt omringd door weilanden, korenvelden en eindeloze bossen, ligt in het idyllische Aartal. Schwalefeld ligt 2 km ten noordoosten van de kernstad Willingen en 1,3 km (hemelsbreed) ten westen van Rattlar. Het dorp is bekend als wintersportplaats, heeft ongeveer 850 inwoners en evenzoveel logeerbedden. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Usseln

 

Omgeven door bergen die een wijds uitzicht bieden over de omgeving, de uitgestrekte bossen en uitgestrekte heidevelden, ligt Usseln. Het ligt ten zuidoosten van Willingen en telt ruim 2.100 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1879. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Welleringhausen

 

Welleringhausen is de kleinste woonkern van de gemeente Willingen (Upland) en telt maar 85 inwoners. Het ligt aan de oostkant van de gemeente op de grens met Korbach. Omdat de oude brandweerkazerne te klein was geworden is in 2012 begonnen met de bouw van een nieuwe kazerne in de nabijheid van de kerk en het dorpsgemeenschapscentrum. In september 2013 kon de kazerne in gebruik worden genomen. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. Het brandweerkorps bestaat uit 18 vrijwilligers.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Willingen

 

Willingen is een wintersportplaats en is vooral bekend vanwege de jaarlijkse wedstrijden in de Wereldbeker schansspringen bij de Mühlenkopfschanze. Het skigebied Willingen ligt tussen de 580 en 830 meter hoogte. De plaats heeft 3.500 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 40 vrijwilligers en is opgericht in 1929. Het korps wordt gemiddeld 75 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een terreinvaardige watertankwagen, een autoladder, een logistiekvoertuig en een voertuig voor de inzetleiding. Sinds juni 2018 maakt het korps gebruik van een nieuwe brandweerkazerne, die pal naast de oude kazerne werd gebouwd. De nieuwe kazerne bestaat uit een centraal gebouw met twee verdiepingen, twee grote kleedkamers, douches, materiaalopslag en werkplaats, trainingsruimten, waaronder een voor de jeugdbrandweer en een gezellige lounge met keuken. De aangrenzende voertuighal herbergt de Willinger brandweervoertuigen en biedt voldoende ruimte voor verdere aankopen.

 

 

• Kazerne Willingen (gesloten)