Landkreis Schwalm-Eder-Kreis (Laatste update: 26-03-2018)

 

De Schwalm-Eder-Kreis is een Landkreis in het noorden van de deelstaat Hessen die bestaat uit 27 gemeentes. Het heeft een oppervlakte van 1.538 km² en telt 180.000 inwoners. Kreisstadt is de stad Homberg. De Kreis is genoemd naar de rivieren Schwalm en Eder die erdoorheen stromen. De Kreis wordt door de langste snelweg van Duitsland, de A7, in noord-zuidrichting doorkruist.

 

Stadt Fritzlar

 

Fritzlar is een gemeente in het noordwesten van de Landkreis op de grens met de Landkreis Waldeck-Frankenberg. De gemeente telt ruim 14.400 inwoners en heeft een oppervlakte van 89 km². Naast de stad Fritzlar horen ook de 10 dorpen Cappel, Geismar, Haddamar, Lohne, Obermöllrich, Rothhelmshausen, Ungedanken, Wehren, Werkel en Züschen tot de gemeente.

 

• Freiwillige Feuerwehr Fritzlar

 

De stad Fritzlar ligt tegen de steile oevers van het riviertje de Eder. Het is een goed bewaard gebleven stad die in de Tweede Wereldoorlog nauwelijks schade heeft geleden. Het belangrijkste gebouw van Fritzlar is de St. Petri-Dom. De torens zijn al van grote afstand zichtbaar. Binnen de stadsmuren lijkt het of de tijd sinds de middeleeuwen heeft stilgestaan. Het brandweerkorps van Fritzlar is sinds 1988 gehuisvest in een ruime kazerne. Dit korps is aangewezen als steunpunt en heeft daarmee de taak om assistentie te verlenen aan de kleinere brandweerkorpsen in de omgeving. Het wagenpark bestaat uit 2 blusvoertuigen, een watertankwagen, een ladderwagen en een logistiekvoertuig. Daarnaast staan er in de kazerne nog een voertuig voor de inzetleiding, een voertuig voor de meetploeg en een dienstbus. Het korps bestaat uit 62 korpsleden en rukt op jaarbasis gemiddeld 120 keer uit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lohne

 

Het dorp Lohne ligt ten noorden van de stad Fritzlar, heeft een voornamelijk agrarisch karakter en telt zo’n 700 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 17 vrijwilligers. Ze zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ungedanken

 

Het dorp Ungedanken ligt ten zuidwesten van de stad Fritzlar en heeft 960 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1924 en heeft sinds 2002 de beschikking over de huidige kazerne. Hierin staan de beide voertuigen van het korps; een klein blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

Stadt Homberg (Efze)

 

De gemeente Homberg heeft ruim 14.000 inwoners en een oppervlakte van 100 km². Naast Homberg horen niet minder dan 20 omliggende dorpen tot deze gemeente.

 

• Freiwillige Feuerwehr Homberg

 

De stad Homberg wordt vaak het "vakwerkjuweel van Noord-Hessen" genoemd. De bezienswaardige vakwerkstad vormt de poort naar het Knüllgebergte en ligt op slechts 30 kilometer afstand van Kassel. Het brandweerkorps bestaat uit 65 korpsleden. De ruime kazerne aan de Wallstrasse is in gebruik sinds 1975. Het wagenpark bestaat uit 2 blusvoertuigen, twee watertankwagens, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, een verbindings-/commandowagen, een voertuig voor de inzetleiding, een voertuig voor optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, een logistiekvoertuig en een dienstbus. Jaarlijks heeft dit korps tussen de 120 en de 150 uitrukken.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lützelwig (opgeheven in 2006)

 

Het dorp Lützelwig ligt in het Efzetal op de grens met de gemeente Frielendorf en telt 110 inwoners. Het wordt door de drukke bundesstrasse B 254 in tweeën gedeeld. In 2006 is het brandweerkorps opgeheven vanwege een gebrek aan voldoende vrijwilligers. Sindsdien hoort het dorp tot het verzorgingsgebied van de korpsen Sondheim en Wernswig. De voormalige brandweerkazerne was in gebruik sinds 1961.

 

 

Stadt Schwarzenborn (Knüll)

 

Schwarzenborn is naar inwonertal gemeten de kleinste gemeente van Hessen. De gemeente bestaat uit de stad Schwarzenborn en het dorp Grebenhagen en telt in totaal 1.375 inwoners. De gemeente geniet bekendheid als vestigingsplaats van het leger. De Bundeswehr is meteen ook de grootste lokale werkgever met ongeveer 300 banen voor burgers. Op het terrein van de Knüllkazerne is het tot de Pantserbrigade 21 behorende ‘Jägerbataillon 1’ met zes compagnieën (1.000 soldaten) gestationeerd. Naast de brandweerkorpsen Schwarzenborn en Grebenhagen vormt de vrijwillige brandweer van de Knüllkazerne (voor een deel bestaand uit soldaten) het derde brandweerkorps binnen de gemeentegrens.

 

• Freiwillige Feuerwehr Grebenhagen

 

Grebenhagen ligt aan de Efze in het Knüllgebergte en telt 180 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 15 vrijwilligers en heeft haar onderkomen aan de Haupstraße, direkt naast het dorpshuis.

 

 

Gemeinde Frielendorf

 

 

• Feuerwehr Frielendorf

 

De gemeente Frielendorf telt zo’n 7.800 inwoners op een oppervlakte van 86 km². Naast Frielendorf behoren nog een flink aantal dorpskernen tot deze gemeente, te weten: Allendorf, Gebersdorf, Großropperhausen, Lanertshausen, Leimsfeld, Lenderscheid, Leuderode, Linsingen, Obergrenzebach, Schönborn, Siebertshausen, Spieskappel, Todenhausen, Verna en Welcherod. De gemeente grenst in het noorden aan de stad Borken, in het oosten aan de Stad Homberg (Efze), in het zuiden aan de steden Schwarzenborn en Neukirchen, in het westen aan de stad Schwalmstadt.

 

De brandweer van Frielendorf is verdeeld over 14 dorpskernen. In elk van deze dorpskernen is een (kleinschalige) brandweerpost te vinden.

 

• Freiwillige Feuerwehr Allendorf

 

Allendorf heeft 140 inwoners en is één van de kleinste kernen van de gemeente. Het ligt ten noorden van Frielendorf. Boerderijen in vakwerkstijl bepalen in grote mate het beeld van het dorp. In het noorden van Allendorf gaat het dorp haast ongemerkt over in dat van buurdorp Verna. De bebouwing loopt er haast in elkaar over. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. De kazerne van het korps maakt onderdeel uit van het dorpshuis. Op jaarbasis worden de vrijwilligers gemiddeld 3 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Frielendorf

 

Frielendorf is de centrumplaats van de gelijknamige gemeente. De omgeving rond Frielendorf stond ruim 150 jaar lang in het teken van bruinkoolwinning. Van één van deze bruinkoolgroeven werd een natuurlijk meer gemaakt, genaamd de ‘Silbersee’. Hieromheen werd een groot vakantiedorp gebouwd, wat tot op de dag van vandaag het kloppend hart van toerisme in de gemeente is. De brandweerkazerne ligt midden in het dorpscentrum. Er staan een drietal voertuigen in deze kazerne gestationeerd: een blusvoertuig, een dienstbus en een voertuig voor de gemeentelijke inzetleiding. Het korps wordt gemiddeld 40 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Boothuis aan de 'Silbersee'

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Großropperhausen

 

Afgezien van Frielendorf is Großropperhausen één van de grootste dorpen van de gemeente. Het dorp heeft 800 inwoners en is fraai gelegen op de beboste heuvels in het zuidoosten van de gemeente. Bepalend voor het imago van het dorp zijn de talrijke vakwerkhuizen. Het brandweerkorps wordt gemiddeld 8 tot 10 keer per jaar opgeroepen en telt 25 vrijwillige korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Leimsfeld/Schönborn

 

Leimsfeld ligt ongeveer 4,5 km ten zuidwesten van Frielendorf, op de grens met de gemeente Schwalmstadt en telt iets meer dan 600 inwoners. Het dorp krijgt haar karakteristieke karakter door de diverse boerderijen in vakwerkstijl. Leimsfeld wordt in tweeën verdeeld door de doorgaande weg, die dwars door het dorp loopt. Het brandweerkorps is in 2018 gefuseerd met buurkorps Schönborn. In beide dorpen blijft vooralsnog een uitrukpost met voertuig operationeel. Het kops Leimsfeld heeft de beschikking over een blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Feuerwehrhaus Schönborn

 

Schönborn is één van de kleinste dorpen binnen de gemeente Frielendorf. Het bestaat voornamelijk uit vakwerkhuizen met 2 verdiepingen. Tot 2018 had het dorp een eigen brandweerkorps. Vanwege een gebrek aan voldoende vrijwilligers werd besloten om het korps samen te voegen met buurkorps Leimsfeld. In de brandweerkazerne zal vooralsnog een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit paraat blijven staan waarmee de overgebleven zes vrijwilligers vanuit Schönborn kunnen blijven uitrukken.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lenderscheid

 

Het dorp Lenderscheid heeft 470 inwoners en ligt ten oosten van Frielendorf. Beeldbepalend voor het centrum van dit dorp is de 18e-eeuwse houten kerk. Het brandweerkorps is opgericht in 1951. In de kazerne staat een klein blusvoertuig met kleine watertank en een draagbare motorspuit. Het korps wordt gemiddeld 10 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Leuderode

 

Leuderode heeft 135 inwoners en is het meest oostelijke dorp van de gemeente. Het ligt midden in het Knüllgebergte op de grens met de gemeente Homberg (Efze). Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. De vrijwilligers worden gemiddeld 8 keer per jaar opgeroepen. De brandweerkazerne ligt aan de Heinrich-Ruppel-Straße en maakt deel uit van het dorpshuis van Leuderode.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Linsingen

 

Het dorp Linsingen ligt ten zuidwesten van Frielendorf en is gelegen in een landschap vol weiden en velden. Dit kleine dorp werd ooit bijna uitsluitend beheerst door de landbouw. In het oog springt een grote sobere stenen kerk, die rond 1933 op de funderingen van een 18e-eeuwse houten kerk is gebouwd. De brandweer van Linsingen heeft een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. Het aantal meldingen op jaarbasis varieert tussen de 3 en 9.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Obergrenzebach

 

Het dorp Obergrenzebach ligt op een afstand van 6,5 kilometer ten zuidwesten van Frielendorf en telt 880 inwoners. Het dorp hoort nog net tot het klederdrachtgebied ‘Schwalm’. Het is dus niet verwonderlijk dat hier nog vele oudere dorpsinwoners in klederdracht over straat gaan. In de brandweerkazerne staan een blusvoertuig en een dienstbus paraat. Het aantal meldingen op jaarbasis varieert van 6 tot 19.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Siebertshausen/Lanertshausen

 

Het dorp Siebertshausen heeft 90 inwoners en ligt ten oosten van Frielendorf, midden in het Knüllgebergte. Het was van oudsher een plattelandsdorp. Tussen 1820 en 1960 werkte het grootste deel van de inwoners echter in de mijn van Frielendorf waar bruinkool werd gewonnen. Aan de rand van het dorp zijn nog steeds overblijfselen van de mijnbouw te zien. Lanertshausen is het kleinste dorp van de gemeente en telt amper 35 inwoners. Beide dorpen hebben sinds 1965 een gezamenlijk brandweerkorps. Het bestaat uit 15 vrijwillige korpsleden. In de brandweerkazerne staat een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en kleine watertank gestationeerd. De vrijwilligers worden gemiddeld 1 tot 5 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Spieskappel

 

Het dorp Spieskappel ligt ten zuiden van Frielendorf en telt 630 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1929. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig en worden gemiddeld 5 tot 10 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Todenhausen

 

Het dorp Todenhausen ligt pal ten westen van Frielendorf aan de voet van de ‘Sendberg’ en wordt omgeven door bosgebieden. Het telt zo’n 630 inwoners. De brandweerkazerne maakt onderdeel uit van het dorpshuis. Het brandweerkorps is opgericht in 1951, bestaat uit 23 vrijwilligers en heeft de beschikking over een logistiekvoertuig en een dienstbus. Het logistiekvoertuig is normaal gezien beladen met 2 rolcontainers waarin dezelfde belading is ondergebracht als dat een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit zou meevoeren. In de kazerne staan daarnaast nog rolcontainers paraat met als thema’s: slangenvoorraad (500m B-slangen), verlichting en ademluchtvoorraad. Deze kunnen naar wens met het voertuig ter plaatse worden gebracht. Het korps wordt gemiddeld 10 tot 15 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Verna

 

Verna heeft 750 inwoners en ligt ongeveer 2,5 km ten noordoosten van Frielendorf aan de noordwestrand van het Knüllgebergte. De overgang naar het naburige dorp Allendorf loopt door alle recente bebouwing vrijwel vloeiend in elkaar over. De brandweer van Verna heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Welcherod

 

Welcherod ligt ten noordwesten van Frielendorf en heeft iets meer dan 500 inwoners. Het is veruit de jongste woonkern van de gemeente. In 1921 werd dit dorp gesticht als woonplaats voor de vele arbeiders van de mijn in Frielendorf. Slechts een paar huizen van het dorp zijn bewaard gebleven in hun oorspronkelijke vorm. In de kazerne in Welcherod staan een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus gestationeerd. Daarnaast staat er nog een verzorgingsaanhanger in de kazerne paraat voor het verzorgen van eten en drinken voor ingezette brandweerlieden op locatie. In 2009 heeft deze post 6 uitrukken gehad. De aanhanger is beladen met voldoende drank, worsten, pasta, thee en koffie voor 80 vrijwilligers, een gasfornuis, koffiemachines, een vouwtent van 3 x 3 meter en klaptafels.

 

 

Gemeinde Knüllwald

 

De gemeente Knüllwald ligt in het oosten van de Landkreis, op de grens met de Landkreis Hersfeld-Rotenburg midden in het Knüllgebergte, tussen de rivieren Efze en Beise. Met een oppervlakte van 100 km2, waarvan meer dan 60% bebost is, hoort Knüllwald bij de grootste gemeenten van Hessen. De gemeente bestaat uit de dorpen Appenfeld, Berndshausen, Ellingshausen, Hausen, Hergetsfeld, Lichtenhagen, Nausis, Nenterode, Niederbeisheim, Oberbeisheim, Reddingshausen, Remsfeld, Rengshausen, Schellbach, Völkershain en Wallenstein en telt in totaal ruim 4.400 inwoners. Met uitzondering van Hausen en Reddingshausen is in elk van de dorpen een brandweerkorps actief.

 

• Freiwillige Feuerwehr Appenfeld

 

Appenfeld is het meest zuidelijk gelegen dorp van de gemeente Knüllwald. Het ligt aan de Efze in het Knüllgebergte en telt 190 inwoners. Het brandweerkorps van Appenfeld is één van de veertien korpsen binnen de gemeente. Het korps werd opgericht in 1947 en bestaat uit 11 vrijwillige korpsleden. Samen met de korpsen Hergetsfeld, Wallenstein, Ellingshausen, Völkershain, Reddingshausen/Remsfeld en Schellbach wordt de bluseenheid Efzetal gevormd. De brandweerkazerne is sinds 1992 in gebruik. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 10 keer opgeroepen.

 

 

Gemeinde Malsfeld

 

De gemeente Malsfeld ligt in het noordoosten van de Schwalm-Eder-Kreis en bestaat uit de 7 dorpen Malsfeld, Elfershausen, Dagobertshausen, Beiseförth, Ostheim, Mosheim en Sipperhausen. De twee grootste dorpen (Beiseförth en Malsfeld) liggen in het Fuldatal. De overige dorpen liggen in het Homberger hoogland. De gemeente heeft een oppervlakte van 34 km² en telt 3.800 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Ostheim

 

Het dorp Ostheim telt amper 410 inwoners. Het brandweerkorps bestaat sinds 1925 en telt 16 korpsleden. Het korps beschikt over een klein blusvoertuig. Op jaarbasis worden de vrijwilligers gemiddeld 10-15 keer opgeroepen.

 

 

Gemeinde Oberaula

 

De gemeente Oberaula ligt in het zuidoosten van de Landkreis, te midden van uitgestrekte bossen en mooie velden. De gemeente bestaat uit de dorpen Friedigerode, Hausen, Ibra, Oberaula, Olberode en Wahlshausen. In totaal telt de gemeente 3.160 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Hausen

 

Ten zuidwesten van Oberaula ligt het dorp Hausen met haar 550 inwoners. Aan de westkant van het dorp ligt het ‘slot Hausen’ dat in particulier bezit is. Het brandweerkorps is opgericht in 1937. De kazerne ligt direct naast de begraafplaats van het dorp. Een deel van het gebouw doet dan ook dienst als uitvaartcentrum. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ibra

 

Ibra is het kleinste dorp van de gemeente Oberaula. Het dorp heeft 140 inwoners en heeft een agrarisch karakter. De brandweerkazerne ligt op het terrein van het dorpshuis en biedt onderdak aan een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. Het opleidingslokaal/kantine van de brandweer is gelegen in het dorpshuis zelf.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Oberaula

 

De huidige brandweerkazerne is al in gebruik sinds 1956. In 1971 werd een aanbouw noodzakelijk om een nieuw blusvoertuig in onder te kunnen brengen. In 1984 werd de kazerne uitvoerig gerenoveerd en in 1993 was opnieuw een aanbouw noodzakelijk, wederom vanwege de komst van een nieuw (en groter) blusvoertuig. In 2004 werd de slangentoren compleet gerenoveerd. De kazerne biedt onderdak aan beide voertuigen van het korps; een blusvoertuig en een voertuig voor de gemeentelijke inzetleiding.