Landkreis Rhein-Neckar-Kreis (Laatste update: 14-06-2014)

 

Stadt Hockenheim

 

• Freiwillige Feuerwehr Hockenheim

 

De vrijwillige brandweer Hockenheim is opgericht in 1869. Dit korps geniet bekendheid vanwege het circuit ‘Hockenheimring’ wat binnen het verzorginggebied ligt. Bij grote evenementen bemand het korps een klein blusvoertuig wat permanent op het circuit staat gestationeerd.

 

De kazerne werd in 1966 in gebruik genomen. Het ruime gebouw werd gebouwd op het terrein van de voormalige startbaan van Hockenheim. In 2008 is de kazerne gerenoveerd en gelijktijdig uitgebreid met een flinke aanbouw met daarin ruimte voor omkleedruimtes, werkplaatsen en opslag. Het wagenpark bestaat uit drie blusvoertuigen, een autoladder, een watertankwagen en een groot hulpverleningsvoertuig. Naast dit grote hulpverleningsvoertuig beschikt het korps over een klein, snel, wendbaar hulpverleningsvoertuig op Mercedes G-klasse (terreinwagen). Dit voertuig zal op korte termijn worden vervangen. De rest van het wagenpark wordt gevormd door een commandowagen, een verbindingsvoertuig, een vrachtwagen, een dienstbus en een voertuig voor kleine inzetten. Het kleine blusvoertuig van het circuit is ook eigendom van het korps, maar staat permanent op het circuit.

 

 

 

Stadt Schwetzingen

 

• Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen

 

Dit vrijwilligerskorps is opgericht in 1866 en heeft tegenwoordig de beschikking over 50 korpsleden en 14 voertuigen. De kazerne is ruim opgezet en is in gebruik sinds april 1992. Op de bovenste etage van het kantoordeel zijn 5 woningen voor korpsleden aanwezig. Het wagenpark bestaat uit drie blusvoertuigen, twee watertankwagens, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, twee dienstbussen, een commandowagen, een materiaalwagen, een adembeschermingsvoertuig, een personeel-/materiaalwagen en een vrachtwagen. Op jaarbasis rukt het korps ongeveer 400 keer uit.

 

 

Stadt Weinheim

 

Weinheim ligt in de Rhein-Neckar-Kreis in het noordoosten van Baden-Württemberg. De gemeente telt 43.300 inwoners en heeft een oppervlakte van 58,11 km². De huidige gemeente is ontstaan na een gemeentelijke herindeling van 1972 waarbij de voormalige gemeenten Sulzbach, Lützelsachsen-Hohensachsen, Rippenweier, Ritschweier, Oberflockenbach en Weinheim werden samengevoegd. Een belangrijk risico-object binnen de gemeente is de 2.715 meter lange Saukoptunnel. Deze verbindt Weinheim met de gemeente Birkenau in Hessen. Op werkdagen rollen per dag ruim 20.000 voertuigen door de tunnel.

 

• Feuerwehr Weinheim

 

Het totale brandweerkorps heeft een omvang van 330 vrijwillige korpsleden. Deze opereren vanaf één van de zes brandweerkazernes die binnen de gemeentegrenzen te vinden zijn. De alarmering geschiedt vanuit de meldkamer van Rhein-Neckar-Kreis in Ladenburg. Op jaarbasis krijgt het totale korps gemiddeld tussen de 750 en 1.000 meldingen te verwerken.

 

• Freiwillige Feuerwehr Lützelsachsen-Hohensachsen

 

Het huidige korps is ontstaan in 2001 na samenvoeging van de korpsen Lützelsachsen en Hohensachsen en telt tegenwoordig ongeveer 60 vrijwillige korpsleden. Vanaf de kazerne wordt een uitrukgebied van ruim 8 km² bewaakt. Onder de risico-objecten vallen onder andere twee lagere scholen, vier kleuterscholen, een verpleeghuis, drie hotels, twee grote discotheken, een chemisch bedrijf en een flink industrieterrein met diverse grote bedrijven. Op jaarbasis wordt gemiddeld 50 keer uitgerukt. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tweetal blusvoertuigen, een voertuig voor kleine hulpverleningen, twee dienstbussen en een personeel/materiaalwagen met hoge druk blusinstallatie.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Oberflockenbach

 

Oberflockenbach is met 526 meter hoogte het hoogstgelegen stadsdeel van Weinheim. Het dorp telt 2.250 inwoners en ligt in het zuidwestelijke deel van de gemeente in het laaggebergte ‘Odenwald’. Het is naast de kernstad het stadsdeel met de grootste oppervlakte. Het brandweerkorps is opgericht in 1930 en wordt tegenwoordig gevormd door 40 vrijwillige korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een watertankwagen op Unimog-chassis, een dienstbus en een voertuig voor de first-responders. Een deel van de korpsleden rukt ook uit voor de first-respondertaak. Vanwege de geografische ligging is de aanrijtijd van een ambulance langer dan normaal. In afwachting van de komst van de ambulance kunnen de (daarvoor geschoolde) vrijwilligers eerste hulp verlenen aan de patiënt. Bij serieuze brandmeldingen en technische hulpverleningen wordt gezamenlijk uitgerukt vanaf de kazernes Oberflockenbach, Rippenweier en Ritschweier. De korpsen van deze forensendorpen hebben tijdens kantoortijden moeite om voldoende vrijwilligers op de kazerne te krijgen. Door gezamenlijk uit te rukken wordt dit probleem grotendeels afgedekt. De kazerne aan de Großsachsener Straße is in gebruik sinds 2009.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Rippenweier

 

Rippenweier ligt in het zuidwesten van het de gemeente in het laaggebergte ‘Odenwald’ op een afstand van 10 kilometer van de kernstad Weinheim. Het verzorgingsgebied bestaat uit de dorpen Rippenweier, Rittenweier en Heiligkreuz. Dit is een gebied met een oppervlakte van ongeveer 492 ha. Dit is een gebied met circa 470 huishoudens en ongeveer 1.100 inwoners. In voorkomende gevallen wordt ook mee uitgerukt bij meldingen in de dorpen Ritschweier en Oberflockenbach. Het brandweerkorps bestaat uit 40 vrijwillige leden en werd opgericht in 1953. Naast een voertuigenstalling bestaat de kazerne eveneens uit een ruimte voor de jeugdbrandweer en een opleidingslokaal/kantine. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus. In 2013 werd 40 keer uitgerukt.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ritschweier

 

Ritschweier is de kleinste woonkern van de gemeente Weinheim. Dit rustige dorp met 310 inwoners ligt 6 kilometer ten zuidoosten van Weinheim, aan de rand van het bos. Het brandweerkorps van Ritschweier bestaat uit 21 vrijwillige korpsleden en werd opgericht in 1910. Het korps rukt ook mee uit in de beide andere dorpen die tot de gemeente Weinheim behoren. Rippenweier en Oberflockenbach liggen net als Ritschweier in het laaggebergte ‘Odenwald’. Het korps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een watertankwagen op Unimog-chassis. Het oorspronkelijke deel van de kazerne werd gebouwd in 1949 en maakt onderdeel uit van het gemeentehuis van de voormalige gemeente Ritschweier. In 1996 werd achter het gebouw een extra voertuigenstalling voor de watertankwagen aangebouwd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Sulzbach

 

Het korps Sulzbach werd opgericht op in 1901. Sinds de gemeente Sulzbach in juni 11972 haar zelfstandigheid verloor en verder ging als stadsdeel van Weinheim maakt het korps ook onderdeel van de brandweer Weinheim uit. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1975 en biedt onderdak aan de beide blusvoertuigen en een dienstbus waarover het korps beschikt. Eén van de beide blusvoertuigen is een exemplaar uit een serie van 190 voertuigen die door het Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zijn aangekocht en ter beschikking zijn gesteld aan de Landkreisen. De kreisen zorgen vervolgens voor verspreiding van de voertuigen over de kazernes. De voertuigen dienen primair voor inzetten in voorkomende gevallen in noodgebieden bij bijvoorbeeld grootschalige overstromingen, aardbevingen etc. Daarnaast zijn de voertuigen ook in te zetten voor de normale brandbestrijding. Onderhoud en opleiding worden ook door het Bundesamt betaald. In totaal heeft de Rhein-Neckar-Kreis 5 van deze blusvoertuigen ontvangen. Deze zijn naast Sulzbach geplaatst bij de korpsen Dossenheim, Neckargmünd, Schönbrunn en Sinsheim.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Weinheim-Stadt

 

Het korps van de kernstad Weinheim is opgericht in 1862. Het korps maakt sinds 2006 gebruik van de huidige kazerne die ligt aan de Bensheimer Straße in het noordwesten van de kernstad. Naast een voertuigenhal voor 16 voertuigen bestaat het complex uit diverse gebouwen voor verschillende doeleinden (kantoren, werkplaatsen etc.) en een slangentoren met een hoogte van 25 meter. Het wagenpark bestaat uit een viertal blusvoertuigen, een snel compact blusvoertuig, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor de inzetleiding, een adembeschermingsvoertuig, een verlichtingsvoertuig, een haakarmvoertuig, een transportwagen, een materiaalwagen tbv inzetten na noodweersituaties zoals wateroverlast, een voertuig voor kleine hulpverleningen, een commandowagen, twee dienstbussen, een kleine pick-up waarmee in de ontsnappingsbuis van de tunnel kan worden gereden en een voertuig voor de werkplaats/technische dienst. In 2013 is het korps 680 keer uitgerukt.