Landkreis Mettman (Laatste update: 07-10-2012)

 

Stadt Erkrath

 

Erkrath is een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in het district Mettmann. De stad telt 45.963 inwoners en heeft een oppervlakte van 26,89 km². In Erkrath ligt het Neandertal, waar de neanderthalers ontdekt zijn. De stadsdelen van Erkrath zijn: Alt-Erkrath (12.700 inwoners), Hochdahl (27.400) en Unterfeldhaus (5.200).

 

Het huidige brandweerkorps beschikt over een tweetal kazernes en bestaat uit een beroepskorps en drie vrijwillige korpsen: Alt- Erkrath, Millrath en Trills. In de beginjaren van het korps rond 1900 bestond uit de blusgroepen Erkrath, Unterbach en Bruchhausen. In het kader van een gemeentelijke herindeling kwam daar in 1975 de blusgroep Millrath bij. Tegelijkertijd werd het stadsdeel Unterbach met haar vrijwilligerskorps overgenomen door de stad Düsseldorf.

Het korps rukt op jaarbasis zo’n 150 keer uit voor brandmeldingen en 900 keer voor technische hulpverleningen. Het aantal meldingen voor de ambulance bedraagt ongeveer 2.250 per jaar. Het korps wordt gealarmeerd door de meldkamer van het district Mettman in de gelijknamige plaats. Deze meldkamer is werkzaam voor de korpsen Erkrath, Heiligenhaus, Hilden, Mettmann, Ratingen und Wülfrath.

 

• Feuer- und Rettungswache Erkrath

 

Deze kazerne bevind zich aan de Schimmelbuschstraße en biedt onderdak aan zowel het beroepspersoneel, alsook aan de blusgroepen Millrath en Trills. De kazerne is in gebruik sinds 1983 en was daarvoor in gebruik als bedrijfspand. Het gebouw is dus niet als kazerne ontworpen.

 

Sinds 1972 beschikt het korps over een groep beroepsmedewerkers die werken in 24-uurs diensten en dagdiensten. De groep bestaat uit 45 beroepsmedewerkers en zijn verdeeld in 2 ploegen, die om de dag dienst hebben. Per dag hebben 8 medewerkers een 24-uurs dienst. Deze acht zijn de bemanning van een blusvoertuig, de autoladder en de ambulance. Op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur zijn nog eens 7 medewerkers uit dezelfde ploeg in dagdienst op de kazerne aanwezig. Deze 7 bemannen een 2e ambulance, de watertankwagen en de rest fungeert als springbemanning.

De beroeps hebben de beschikking over diverse blusvoertuigen, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, drie haakarmvoertuigen, een materiaalwagen en een drietal commandowagens. Drie ambulances (waarvan 1 reserve) maken het wagenpark compleet.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Millrath

 

Dit vrijwilligerskorps bestaat uit 2 groepen vrijwilligers met in totaal 33 korpsleden.  Ze bemannen na een alarmering samen met de blusgroep Trills (één of meerdere van) de drie blusvoertuigen die op de kazerne staan ten behoeve van de vrijwilligers.

 

• Freiwillige Feuerwehr Trills

 

Dit korps telt 36 korpsleden die zijn verdeeld over 2 groepen. Ze bemannen na een alarmering samen met de blusgroep Millrath (één of meerdere van) de drie blusvoertuigen die op de kazerne staan ten behoeve van de vrijwilligers.

 

• Freiwillige Feuerwehr Alt-Erkrath

 

Dit korps bestaat uit 29 korpsleden die zijn verdeeld in 2 groepen. Afhankelijk van de aard van de melding wordt de dienstdoende groep of het hele korps gealarmeerd. De kazerne is in gebruik sinds 1986. Het voormalige complex van gemeentewerken van Erkrath werd toen overgedaan aan het brandweerkorps en grotendeels in eigen beheer verbouwd tot kazerne. Het gebouw beschikt over een voertuigenstalling, sanitaire ruimtes en een kantine. Op jaarbasis wordt het korps zo’n 55 keer gealarmeerd. Ze hebben de beschikking over twee blusvoertuigen en een dienstbus. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw gebouw voor deze blusgroep.

 

 

 

 

Stadt Haan

 

Het brandweerkorps van de stad Haan beschikt over een hoofdkazerne in Haan met een kleine beroepsbezetting en een groep vrijwilligers. In de kern Gruiten is een kleine kazerne met 35 vrijwilligers aanwezig.

 

• Feuer- und Rettungswache Haan

 

Sinds vrijdag 6 januari 2012 is het brandweerkorps van Haan officieel gehuisvest in haar nieuwe kazerne aan de Nordstraße. De nieuwe kazerne is op dezelfde locatie als de oude kazerne gebouwd. Tijdens de sloop- en bouwperiode was het korps tijdelijk ondergebracht in een loods van de gemeente. De oude kazerne was in gebruik sinds 1970 en was in de loop der tijd veel te klein geworden.

 

Het korps Haan heeft de beschikking over een kleine beroepsbezetting die bestaat uit 2 ploegen van 10 medewerkers. De ploegen hebben om de dag dienst. Daarnaast zijn er nog eens 6 medewerkers in dagdienst op de kazerne werkzaam. Daarnaast zijn er 40 vrijwilligers aan de kazerne verbonden. Ze zijn verdeeld in groepen van 10 vrijwilligers. Het korps heeft de beschikking over twee blusvoertuigen, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig, een logistiekvoertuig, een commandowagen en een haakarmvoertuig. Tevens beschikt het korps over een voertuig voor inzetten met gevaarlijke stoffen, een dienstauto, een personeel-/materiaalwagen en twee dienstbussen.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Gruiten

 

Aan de kazerne in Gruiten zijn nog eens 35 vrijwilligers verbonden. De kazerne aan de Bahnstraße is in gebruik sinds oktober 1980 en beschikt naast een voertuigenhal over een groot instructielokaal, sanitaire ruimtes en een kleine werkplaats. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen en een een hulpverleningsvoertuig.

 

 

Stadt Hilden

 

Hilden is een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in het district Mettmann. De stad telt 55.441 inwoners en heeft een oppervlakte van 25,96 km². De stad grenst in het Noorden aan Erkrath, in het Noordoosten aan de stad Haan, in het Oosten aan Solingen, in het Zuiden aan Langenfeld en in het Westen aan Düsseldorf.

 

• Feuerwehr Hilden

 

Het korps heeft de beschikking over een volledig gerenoveerde en vergrote kazerne. Het complex is sinds oktober 2011 in gebruik en de verbouwing heeft in totaal 5,3 miljoen euro gekost. De oude kazerne is compleet gemoderniseerd en daarnaast is er een compleet nieuwe vleugel aangebouwd, met daarin ruimte voor de voertuigen, kantoren etc. Vanaf deze locatie is elke plek in de gemeente binnen 8 minuten te bereiken.

 

• Berufsfeuerwehr Hilden

 

Het beroepskorps van brandweer Hilden bestaat uit 48 medewerkers. Tijdens hun 24-uurs dienst vormen ze de bemanning van een blusvoertuig, een autoladder, een commandowagen en een ambulance. Verder bestaat het wagenpark uit een watertankwagen, een hulpverleningsvoertuig, een slangenwagen, een voertuig voor het duikteam, een voertuig voor kleine inzetten en een aantal dienstbussen en dienstauto’s. Een groot verbindings-/commandovoertuig en een aantal ambulances maken het wagenpark compleet. Op de kazerne is ook een voertuig voor de Notarzt gestationeerd, maar deze wordt niet door de brandweer bemand.

 

• Freiwillige feuerwehr Hilden

 

Het vrijwilligerskorps bestaat in totaal uit 100 korpsleden die zijn verdeeld over 6 groepen. Voor de vrijwilligers staan er drie blusvoertuigen paraat op de kazerne.

 

 

 

Stadt Langenfeld

 

Langenfeld is een gemeente in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in het district Mettmann. De stad telt 59.160 inwoners en heeft een oppervlakte van ruim 40 km². Ondanks het gebrek aan echte bezienswaardigheden (de stad heeft bijvoorbeeld geen historische stadskern, geen stadsmuur, geen kasteel en ook geen Dom) is Langenfeld geliefd vanwege het natuurschoon en de vele festiviteiten die er jaarlijks worden georganiseerd.

 

• Feuerwehr Langenfeld

 

Het brandweerkorps van Langenfeld bestaat uit een beroepsbrandweer met ondersteuning van 90 vrijwillige collega’s.

 

• Hauptfeuer- und Rettungswache (Innenstadt)

 

Deze kazerne is in gebruik sinds 2009 en vormt de thuisbasis van de beroepsbrandweer. De medewerkers van de beroepsbrandweer draaien zowel 24-uurs diensten als dagdiensten. Het personeel in dagdienst is op werkdagen aanwezig van 08:00 uur tot 16:30 uur en ondersteunt het personeel in 24-uurs dienst. Het wagenpark bestaat uit drie blusvoertuigen, een autoladder, een watertankwagen, een commandowagen en een hulpverleningsvoertuig. Daarnaast staan er nog een materiaalwagen voor olie-ongevallen, een materiaalwagen voor inzetten met gevaarlijke stoffen, een logistiekvoertuig en een aantal dienstvoertuigen paraat.

 

Op deze kazerne is ook de vrijwillige brandweer ‘Innenstadt‘ ondergebracht. Dit korps bestaat al sinds 1892 en telt 22 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

 

 

• Hauptfeuer- und Rettungswache (gesloten)

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Reusrath

 

Dit korps is opgericht 1890 en heeft de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Richrath

 

In 1908 is dit korps opgericht. Het bestaat tegenwoordig uit 22 korpsleden. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wiescheid

 

Dit korps is opgericht in 1910 en heeft de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus. De kazerne is in gebruik sinds 2006.

 

 

Stadt Ratingen

 

Ratingen is een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in het district Mettmann. De stad telt 91.088 inwoners en heeft een totale oppervlakte van 88,72 km². Naast de kern Ratingen, bestaat de stad uit de 10 stadsdelen/kernen: Breitscheid, Eggerscheidt, Homberg, Lintorf, Ost, Ratingen-Hösel, Schwarzbach, Tiefenbroich, West en Zentrum.

 

• Feuerwehr Ratingen

 

Het brandweerkorps van Ratingen bestaat uit 80 beroepsmedewerkers en 360 vrijwilligers. Naast de hoofdkazerne in Ratingen (zowel beroeps als vrijwilligers) beschikt het korps over kazernes in Lintorf, Breitscheid, Tiefenbroich, Eggerscheidt, Hösel, Homberg en Schwarzbach. Het korps rukt op jaarbasis ongeveer 170 keer uit voor brandmeldingen en 850 keer voor (technische) hulpverleningen.

 

• Hauptfeuer- und Rettungswache Ratingen

 

De nieuwe hoofdkazerne is in gebruik sinds september 2009 en is gesitueerd aan de Voisweg in het Zuidoosten van Ratingen. De bouw van het complex is gestart in 2006 en heeft totaal ruim 18 miljoen euro gekost. De kazerne biedt zowel onderdak aan het beroepskorps als aan de vrijwilligers van blusgroep ‘Mitte’.

 

Sinds mei 2011 beschikt Ratingen over een beroepskorps. Daarmee is brandweer Ratingen het 101e korps met beroepsbezetting in Duisland. De beroepsmedewerkers zijn verdeeld in 2 groepen, die 24-uurs diensten op de kazerne draaien. Op werkdagen tussen 7:00 uur en 16:30 uur is eveneens een groep medewerkers aanwezig, die een dagdienst draaien. Zij ondersteunen de 24-uurs dienst met uitrukken en verrichtten voorkomende werkzaamheden op de kazerne.

 

Het vrijwilligerskorps Ratingen-Mitte is ook op deze kazerne gehuisvest. Het korps is verdeeld in drie blusgroepen, telt 69 korpsleden en rukt uit ter versterking van de beroepsbrandweer. Ze hebben de beschikking over 4 blusvoertuigen.

 

 

 

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Tiefenbroich

 

Dit stadsdeel ligt in het westen van het grondgebied van de stad Ratingen. Het vrijwilligerskorps van dit stadsdeel is opgericht in 1911 en bestaat tegenwoordig uit ruim 40 korpsleden. Het primaire verzorgingsgebied omvat de stadsdelen Tiefenbroich en Ratingen-West. Het korps heeft de beschikking over twee blusvoertuigen en een dienstbus. Het korps wordt op jaarbasis zo’n 100 keer gealarmeerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lintorf

 

Dit korps heeft de beschikking over twee blusvoertuigen, een ladderwagen, een hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor het ontsmetten van personen en twee dienstbussen. Op de kazerne staat ook een ambulance gestationeerd die wordt bemand door personeel van het Duitse Rode Kruis en de Johanniter Unfallshilfe.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Eggerscheidt

 

Dit korps heeft de beschikking over een blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Breitscheid

 

Dit korps heeft de beschikking over een blusvoertuig, een slangenwagen en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hösel

 

Het korps beschikt over een blusvoertuig en een watertankwagen op Unimog chassis. De kazerne is in 2010 uitgebreid met een aanbouw aan de voertuigstalling. Deze aanbouw was noodzakelijk omdat het nieuwe blusvoertuig voor dit korps anders niet in de kazerne zou passen. De rest van de kazerne is gelijktijdig gerenoveerd en aangepast aan de moderne eisen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Homberg

 

Dit korps heeft een tweetal blusvoertuigen ter beschikking en bestaat uit 24 korpsleden.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Schwarzbach

 

Het korps Schwarzbach heeft een blusvoertuig in de kazerne staan. De kazerne is in 2009 voorzien van een extra uitbouw waarin een kantine/opleidingslokaal in is gerealiseerd.