Landkreis Main-Taunus-Kreis (Laatste update: 27-06-2015)

 

De Main-Taunus-Kreis is een Landkreis in het zuidwesten van de deelstaat Hessen. De kreis wordt gevormd door de 12 gemeenten Bad Soden am Taunus, Eppstein, Eschborn, Flörsheim am Main, Hattersheim am Main, Hochheim am Main, Hofheim am Taunus, Kelkheim (Taunus), Schwalbach am Taunus, Kriftel, Liederbach am Taunus en Sulzbach (Taunus). De Kreisstadt en tegelijk ook grootste gemeente van de kreis is Hofheim am Taunus.

 

Het is met 222 km² de kleinste landkreis van Duitsland. De gemeenten in de kreis hebben in totaal 228.000 inwoners. Het landschap strekt zich uit van de hellingen van de Vordertaunus via de Taunuskamm tot de noordelijke Taunus en staat bekend om het fraaie uitzicht op de skyline van Frankfurt, de stad van de banken.

 

De 12 gemeenten hebben gezamenlijk 35 brandweerkorpsen met in totaal 2.850 korpsleden om zo te voldoen aan de wettelijke eis dat elke locatie binnen 10 minuten na melding door een brandweereenheid te bereiken moet zijn. Deze korpsen zijn verenigd in het Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus.

 

Stadt Bad Soden am Taunus

 

Bad Soden am Taunus is voornamelijk een forenzengemeente en is gelegen op de zuidelijke helling van de Taunus, 15 kilometer ten noordwesten van Frankfurt en 20 kilometer ten noordoosten van Wiesbaden. De gemeente heeft een oppervlakte van 12 km², bestaat uit de drie stadsdelen Bad Soden, Neuenhain en Altenhain en telt iets meer dan 21.000 inwoners. De hoogte varieert tussen de 130 meter en 385 meter boven de zeespiegel.

 

• Freiwillige Feuerwehr Altenhain (Taunus)

 

Het stadsdeel Altenhain heeft een oppervlakte van 3,14 km2 en ligt 3 km ten noordwesten van Bad Soden op een westelijke voorloper van de Altkönig. Dit is een berg in het Taunusgebergte met een hoogte van 798 meter. De kazerne van het korps is onderdeel van de plaatselijke sporthal en is in 2014 voorzien van een aanbouw in de vorm van een ellips. De oorspronkelijke kazerne was te klein geworden en was niet voorzien van gescheiden sanitaire ruimtes voor mannen en vrouwen. In de aanbouw is ook een extra plaats voor de stalling van een uitrukvoertuig gemaakt. Het korps wordt gemiddeld 35 keer per jaar gealarmeerd. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Bad Soden (Taunus)

 

De kernstad Bad Soden heeft een oppervlakte van 4,79 km2. Het brandweerkorps is opgericht in 1868. De kazerne aan de Hunsrückstraße is in gebruik sinds 1972. In 1977 financierde de deelstaat Hessen een aanbouw voor de stalling van drie extra voertuigen, een ruimte voor de jeugdbrandweer en een adembeschermingswerkplaats. In de kazerne staan drie blusvoertuigen, een autoladder, een watertankwagen, een hulpverleningsvoertuig, een logistiekvoertuig, een haakarmvoertuig, twee dienstbussen, een voertuig voor de inzetleiding en een aantal dienstauto’s. Sinds 2011 heeft het korps een reddingshondeneenheid operationeel. Vanwege de ligging is de kernstad erg gevoelig voor overstromingen. Drie beken (de Sulzbach, de Niederdorfbach en de Waldbach) stromen door de stad. Bij hoog water heeft dit al geleid tot desastreuze waterstanden in het centrum van de stad. Daarom worden tijdens zware regenval preventieve controles uitgevoerd van de beken en de riolen in de hele stad waarbij zoveel mogelijk vuil en afval wordt weggehaald.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Neuenhain (Taunus)

 

De woonkern Neuenhain heeft een oppervlakte van 4,54 km2, telt 7.000 inwoners en ligt 1,5 km ten noordwesten van kernstad Bad Soden. Neuenhain ligt aan de L-3266, de Königsteiner Straße, die van Frankfurt-Höchst in het zuiden kaarsrecht naar Königstein voert. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een logistiekvoertuig en een dienstbus. Deze staan gestald in de kazerne aan de Kronthaler Straße.

 

 

Stadt Eppstein

 

De gemeente Eppstein ligt ten westen van Frankfurt am Main en circa 15 kilometer ten noordoosten van de stad Wiesbaden. Eppstein heeft ruim 13.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 24,21 km². Het gemeentebestuur zetelt in de woonkern Vockenhausen. De gemeente bestaat sinds 1977 en is ontstaan door een samenvoeging van de toenmalige zelfstandige gemeenten Bremthal, Ehlhalten en Vockenhausen. Een indrukwekkend en goed bewaard gebleven monument is de burcht van Eppstein. Het mooie kasteel was in de 14e en 15e eeuw een verdedigingssysteem voor het Taunus-gebied en tegenwoordig biedt het onderdak aan een museum.

 

• Freiwillige Feuerwehr Bremthal

 

Bremthal is met circa 5.000 inwoners de grootste woonkern (naar inwoners gemeten) van de gemeente Eppstein. Op het hoogste punt van het dorp, de berg Judenkopf (410 m) staat een waterreservoir dat Bremthal en Lorsbach van water voorziet. Het brandweerkorps is opgericht in 1934. Op jaarbasis rukken de vrijwilligers gemiddeld 30 keer uit. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een logitiekvoertuig en een dienstbus. Deze staan gestald in de kazerne aan de Niederjosbacher Straße. De kazerne Bremthal is uitgangsstelling voor de gevaarlijke stoffen-eenheid van de gemeente. Deze eenheid bestaat uit vrijwilligers en voertuigen van de korpsen Vockenhausen, Bremthal, Niederjosbach en Eppstein. Bij inzetten waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn wordt deze eenheid opgeroepen waarna de teamleden met de betreffende voertuigen naar de kazerne Bremthal rijden om van daaruit in colonne ter plaatse te gaan.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ehlhalten

 

Ehlhalten is wat oppervlakte betreft met 7,26 km² het grootste stadsdeel van Eppstein. Met maar 1.400 inwoners is het tegelijk ook de minst dichtbevolkde woonkern. Het wagenpark wordt gevormd door een blusvoertuig, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een dienstbus. De kazerne is onderdeel van de Dattenbachhalle. Dit sport- en evenementencentrum is gebouwd in 1974.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Eppstein

 

Het brandweerkorps van Eppstein is opgericht in 1920. De 36 vrijwilligers verwerken gemiddeld 100 meldingen per jaar. In de kazerne aan de Rossertstraße staan twee blusvoertuigen, een hulpverleningsvoertuig op Unimog-chassis, een voertuig voor de gemeentelijke inzetleiding, een dienstbus en een slangenaanhanger.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Niederjosbach

 

Het stadsdeel Niederjosbach ligt 3 kilometer ten noordwesten van Eppstein en heeft zo’n 1.900 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1930 en telt 34 vrijwilligers. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen en een dienstbus. De kazerne in de Kirchgasse is in gebruik sinds 1973. De kazerne bestaat op de begane grond uit een voertuigenhal en een kleedruimte met toiletten. Op de bovenverdieping zijn een opleidingslokaal van 45m2 en douches te vinden. De zolderetage is ingericht als ruimte voor de leden van de jeugdbrandweer en als kantoor. Op jaarbasis rukken de vrijwilligers gemiddeld tussen de 40 en 60 keer uit.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Vockenhausen

 

Vockenhausen is een woonkern met 3.600 inwoners, heeft een oppervlakte van 3 km² en heeft een centrale ligging binnen de gemeente Eppstein. De vrijwillige brandweer is opgericht in 1934. De 59 vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een autoladder, een logisitiekvoertuig en een dienstbus. De kazerne aan de Hauptstraße is in gebruik sinds 1975 en werd door de toen nog zelfstandige gemeente Vockenhausen gebouwd als verzamelonderkomen voor brandweer en gemeentekantoor. In de herfst van 2015 zal worden gestart met de bouw van een nieuwe kazerne bij de sportvelden aan de rand van het dorp. De huidige kazerne past niet in de plannen voor de herinrichting van het dorpscentrum. Het korps rukt gemiddeld 50 keer per jaar uit.

 

 

Stadt Eschborn

 

Eschborn ligt in het oosten van de kreis en heeft 20.700 inwoners. De stad grenst aan de Frankfurter stadsdelen Sossenheim en Rödelheim en hoort bij de Stadtregion Frankfurt. Vanuit Eschborn is het 7 kilometer tot de binnenstad van Frankfurt. Naast Eschborn hoor ook het stadsdeel Niederhöchstadt tot de gemeente. Omdat de stad Frankfurt er niet ver vandaan ligt, profiteert Eschborn ook van haar economie en is de stad in de afgelopen jaren flink gegroeid.

 

• Freiwillige Feuerwehr Eschborn

 

De vrijwillige brandweer is opgericht in 1910 en telt 60 vrijwillige korpsleden. Het korps rukt gemiddeld 300 keer per jaar uit. Ondanks het hoge aantal uitrukken is het nog een puur vrijwilligerskorps. Tijdens kantooruren zijn 3 beroepsmedewerkers op de kazerne aanwezig voor het uitvoeren van onderhoudstaken en administratieve werkzaamheden. Deze medewerkers zijn tijdens deze uren ook inzetbaar voor de uitruk. De kazerne aan de Unterortstraße dateert uit 1967. In 2015 is gestart met het ontwerp voor een nieuwe kazerne die aan de Oberurseler Straße zal worden gebouwd. Het wagenpark bestaat uit drie blusvoertuigen, een watertankwagen, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, een haakarmvoertuig en een voertuig voor het reinigen van het wegdek. De rest van de voertuigenhal is gevuld met een voertuig voor de inzetleiding, een dienstbus, twee commandowagens en een compact blusvoertuig (bestelwagenuitvoering) voor inzetten in de diverse parkeergarage’s die Eschborn rijk is.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Niederhöchstadt

 

Niederhöchstadt is een stadsdeel van Eschborn met 6.300 inwoners. In tegenstelling tot de kernstad, die door veel kantoorgebouwen en bedrijfsterreinen gekenmerkt wordt, heeft Niederhöchstadt nog steeds het dorpse karakter weten te behouden. Het vrijwillige brandweerkorps is opgericht in 1930. De kazerne aan de Georg-Büchner-Straße is in 2006 in gebruik genomen. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen en een logistiekvoertuig.

 

 

Stadt Flörsheim am Main

 

De huidige gemeente is ontstaan in 1971 toen naast Flörsheim ook de gemeenten Weilbach (in het noorden) en Wicker (in het noordwesten) bij de gemeente werden ingelijfd. Sindsdien bestaat de gemeente uit de vier stadsdelen Flörsheim, Keramag/Falkenberg, Weilbach en Wicker. Dit is een gebied met een oppervlakte van 23 km² en ruim 21.600 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Flörsheim am Main

 

Flörsheim ligt aan de Main, heeft ruim 12.000 inwoners en is de kernstad van de gemeente. Het brandweerkorps bestaat uit 55 vrijwillige korpsleden. De kazerne bestaat uit een voertuigenhal, een ademluchtwerkplaats, een slangenwerkplaats, een magazijn, een slangentoren, een opleidingslokaal, een kleedruimte, sanitaire ruimtes en kantoren. De voertuigenhal biedt aan 8 voertuigen plaats. De voertuigen voor de eerste uitruk staan aan de wegzijde. Aan de achterzijde van de hal zijn nog 4 deuren waar de overige voertuigen staan. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een combinatievoertuig hoogwerker/hulpverleningsvoertuig, een verbindingsvoertuig (van de landkreis), een haakarmvoertuig, een logistiekvoertuig, een voertuig voor de inzetleiding, een dienstbus en een commandowagen. Daarnaast zijn er twee boten beschikbaar: een klein model reddingsboot op aanhanger en een groter exemplaar die wordt vervoerd op een haakarmcontainer.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Weilbach

 

Het stadsdeel Weilbach heeft ruim 3.700 inwoners en ligt ingeklemd tussen de snelwegen A66 en A3 ten zuidoosten van het knooppunt ‘Wiesbaden’ tussen Wiesbaden en Frankfurt am Main. Het centrum wordt doorkruist door de rivier de ‘Weilbach’ waar de woonkern naar is vernoemd. De brandweerkazerne ligt aan de Faulbrunnenweg. Aan voertuigen hebben de vrijwilligers de beschikking over een tweetal blusvoertuigen en een dienstbus. Ze worden gemiddeld 50 keer per jaar ingezet.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wicker

 

Het stadsdeel Wicker heeft 3.500 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1925 en telt 36 vrijwillige korpsleden. De kazerne is in gebruik sinds 1978 en bestaat uit een voertuigenhal met plaats voor twee voertuigen, een scholingslokaal met keuken en een kelder die wordt gebruikt als opslagruimte. In 1997 werd aan de achterzijde van de kazerne een aanbouw gebouwd als stallingsplaats voor de dienstbus van het korps en in 2010 werd het gebouw nogmaals vergroot met een eenvoudige stallingsruimte voor diverse materialen. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een dienstbus en een logistiekvoertuig met kraan. Dit laatste voertuig is uitgerust met een vlakke laadvloer en een kraan en kan worden beladen met één van de zes beschikbare containers. Dit zijn een container met stuthout, een container met hulpverleningsmaterialen, een container met een motorspuit, een container voor het bieden van ondersteuning bij wateroverlast en een container voor het reinigen van het wegdek. Gemiddeld genomen wordt het korps 45 keer per jaar opgeroepen.

 

 

 

Stadt Hattersheim am Main

 

De gemeente Hattersheim grenst in het noordoosten aan de stad Frankfurt am Main en bestaat uit de drie stadsdelen Hattersheim, Eddersheim en Okriftel. De gemeente heeft een oppervlakte van 16 km² en telt zo’n 25.700 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Eddersheim

 

Eddersheim ligt aan de noordelijke oever van de Main. De vrijwillige brandweer is opgericht in 1905 en telt 36 korpsleden in de uitrukdienst. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een dienstbus, een reddingsboot op trailer en een terreinwagen als trekker voor de bootaanhanger. Aan Eddersheim is ook de materiaalwagen hoogwaterbestrijding van de Main-Taunus-Kreis toegewezen. Dit voertuig is beladen met diverse rolcontainers vol met specifiek materiaal voor deze taak. Van dit type zijn door de deelstaat Hessen 26 identieke voertuigen ter beschikking gesteld en verdeelt over elke landkreis en elke kreisfreie stad. De vrijwilligers verwerken gemiddeld 100 meldingen per jaar. De kazerne aan de Mörikestraße is in 2002 deels gerenoveerd en deels nieuw gebouwd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hattersheim

 

De kernstad Hattersheim heeft 14.000 inwoners en grenst in het noordoosten aan Frankfurt am Main. De vrijwillige brandweer is opgericht in 1909. Het wagenpark bestaat uit een tweetal blusvoertuigen, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, een haakarmvoertuig, een logistiekvoertuig, een voertuig voor de inzetleiding en een dienstbus. De vrijwilligers worden gemiddeld 150 keer per jaar opgeroepen.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Okriftel

 

De woonkern Okriftel ligt aan de Main ten zuiden van de kernstad Hattersheim en grenst in het oosten aan Frankfurt am Main. In 1905 werd de vrijwillige brandweer opgericht. De brandweerkazerne aan de Rossertstraße is in gebruik sinds 1974. Het wagenpark bestaat uit drie blusvoertuigen, een logistiekvoertuig en een dienstbus.

 

 

Stadt Hochheim am Main

 

De plaats Hochheim am Main ligt in het centrum van Duitsland, iets ten westen van het geografisch middelpunt. De stad telt 16.800 inwoners en bestaat uit de stadsdelen Hochheim en Massenheim. Het is een echte wijnbouwgemeente met meer dan 200 hectare aan wijngaarden. Hochheim is één van de grootste wijnproducenten van de hele Rheingau.

 

• Freiwillige Feuerwehr Hochheim

 

Het brandweerkorps is opgericht in 1881 en telt tegenwoordig 70 vrijwillige korpsleden. De kazerne aan de Massenheimer Landstraße is in gebruik sinds 1980. Het hoofdgebouw bestaat uit een voertuigenhal met zeven uitrijpoorten, een verbindingsruimte, de kleedruimte, een kantine met keuken en diverse werkplaatsen. In 1995 werd de kazerne uitgebreid met een nieuw bouwdeel op het achterterrein. Dit nieuwe bouwdeel biedt onderdak aan nog eens zes voertuigen, een washal voor het wassen van de voertuigen, een opleidingslokaal en een magazijn. Verder zijn in dit bouwdeel enkele dienstwoningen ondergebracht. Het wagenpark van het korps wordt gevormd door drie blusvoertuigen, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, een haakarmvoertuig met diverse containers (waaronder één beladen met een aluminium reddingsboot), een logistiekvoertuig, een dienstbus, een voertuig voor de inzetleiding en een commandowagen. Er staan ook twee voertuigen in de kazerne die eigendom zijn van de landkreis maar worden bemand door het korps Hochheim. Dit zijn een commandovoertuig en een voertuig voor de Informations- und Kommunikations-Gruppe. Het commandovoertuig is in bruikleen gegeven door de deelstaat Hessen en wordt gebruikt als mobiele commandopost. Het voertuig is uitgerust met de nodige communicatiemiddelen en kan zo de meldkamer ontlasten. Vanuit het voertuig wordt de operationele tactiek van brandweer, politie, ambulance en eventuele andere hulporganisaties gecoördineerd. Op jaarbasis verwerken de vrijwilligers gemiddeld 150 meldingen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Massenheim

 

De woonkern Massenheim ligt 4 kilometer ten noordoosten van Hochheim. Het brandweerkorps is opgericht in 1931. De kazerne aan de Wickerer Straße is in gebruik sinds 2011 en ligt aan de rand van het dorp. De 23 vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus. Gemiddeld rukt het korps 10 keer per jaar uit.

 

 

Stadt Hofheim am Taunus

 

Hofheim am Taunus is de kreisstadt van de Main-Taunus-Kreis. De stad telt 38.500 inwoners en heeft een oppervlakte van 57 km². Hiervan bestaat 40% uit bosgebied. Deze uitgestrekte bossen èn de ligging op een hoogte van 120 tot 410 meter boven de zeespiegel zorgen voor een gunstig weersklimaat. De gemeente ligt aan de zuidrand van de Taunus tussen de steden Wiesbaden en Frankfurt am Main en aan de autosnelwegen A66 en A3. De gemeentelijke brandweerzorg wordt verzorgd vanuit kazernes in elk van de zeven stadsdelen. In totaal bestaat het gemeentelijke brandweerkorps uit 280 personen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Diedenbergen

 

Diedenberg is sinds 1972 een stadsdeel van Hofheim. Het ligt centraal gelegen bij de kruising van de de snelwegen A3 (Keulen-Frankfurt) en A66 (Wiesbaden-Frankfurt). Het ligt op de helling van een beboste uitloper van het Taunusgebergte en is daardoor al van grote afstand te zien liggen. Het korps telt 34 vrijwillige korpsleden. De kazerne aan de Wickerer Weg is sinds 2007 in gebruik en biedt onderdak aan de twee blusvoertuigen en de dienstbus van het korps.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hofheim

 

De kernstad van de gemeente is Hofheim. Deze stad is tegelijk ook de kreisstad van de Main-Taunus-Kreis en telt ruim 14.000 inwoners. De kazerne aan de Katharina-Kemmler-Straße is in gebruik sinds 2003 en biedt tevens onderdak aan de kantoren van het Kreisfeuerwehrverband inclusief de meldkamer. Het korps heeft een omvangrijk wagenpark van 15 voertuigen tot haar beschikking. Het gaat hier om twee blusvoertuigen, een watertankwagen, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig groot model, een compact model hulpverleningsvoertuig voor snelle inzet op de Autobahn, een voertuig voor kleine inzetten, een logistiekvoertuig en een voertuig voor de inzetleiding. Twee haakarmvoertuigen met diverse containers, een adembeschermingsvoertuig, een dienstbus, een verlichtingsvoertuig, een commandowagen en diverse aanhangers (waaronder een reddingsboot op trailer) maken het plaatje compleet. Het korps krijgt op jaarbasis gemiddeld 330 meldingen te verwerken. Tijdens kantooruren is een ploeg van 7 beroepsmedewerkers in dagdienst op de kazerne aanwezig om direct uit te kunnen rukken naar kleine meldingen. Buiten kantoortijden en zodra meer personeel en/of voertuigen nodig zijn worden direct vrijwilligers opgeroepen. Het korps Hofheim kan terugvallen op een groep van 98 vrijwilligers in de uitrukdienst.

 

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Langenhain

 

Langenhain ligt aan de rand van de Taunus en is omgeven door bossen, velden en weiden. Het is met haar ligging op een hoogte van 300-360 meter het meest hooggelegen stadsdeel van Hofheim. Het biedt op veel plekken dan ook een prachtig uitzicht over het Rijndal, op het laaggebergte Odenwald, over de luchthaven Frankfurt en de stad Frankfurt am Main zelf. Het brandweerkorps is opgericht in 1911 en telt tegenwoordig 38 vrijwillige korpsleden. Ze worden op jaarbasis gemiddeld tussen de 25 en 30 keer opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen en een dienstbus. De kazerne is in gebruik sinds mei 1980. In 1996 werd gestart met de bouw van een puntdak omdat het oorspronkelijke platte dak door weersinvloeden was beschadigd. In 1997 werd deze klus voltooid.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lorsbach

 

Het dorp Lorsbach is omgeven door beboste heuvels en wordt doorkruist door de Schwarzenbach. De bevolking bestaat uit 3.000 personen. Het brandweerkorps is opgericht in 1902 en telt tegenwoordig 36 vrijwilligers. Na een bouwperiode van twee jaar kon de brandweer Lorsbach op 27 augustus 2011 haar nieuwe kazerne officieel in gebruik nemen. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een slangenwagen. Het vierde voertuig is een terreinwagen met open laadbak. Het voertuig is primair aangeschaft voor het vervoeren van gewonde personen (bijvoorbeeld een gevallen bergbeklimmer) in moeilijk begaanbaar terrein in de velden en bossen rondom Lorsbach. De patiënt wordt dan op een redbrancard in de laadbak geschoven en naar normaal begaanbaar terrein vervoerd waar een ambulance de patiënt over kan nemen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Marxheim

 

Marxheim is het oudste stadsdeel van Hofheim. In 1938 werd het ingelijfd bij buurgemeente Hofheim. De bebouwing van Marxheim is in de loop der jaren naadloos overgegaan in de bebouwing van Hofheim. De grens tussen beide woonkernen is tegenwoordig niet meer te zien. Het brandweerkorps is opgericht in 1901 en bestaat uit 40 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een materiaalwagen en een dienstbus. De kazerne aan de Platanenweg is in gebruik sinds 1985. Gemiddeld 50 keer per jaar worden de vrijwilligers opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wallau

 

Wallau ligt in het westen van de gemeente Hofheim en wordt zowel aan de noord-, west- en zuidkant omsloten door diverse woonkernen van buurgemeente Wiesbaden. In Wallau ligt een groot industrieterrein met een oppervlakte van 60 hectare. Hier is onder meer een grote vestiging van Ikea te vinden. De 29 vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen en een dienstbus. Vanwege het grote industrieterrein is één van de blusvoertuigen extra zwaar uitgevoerd. Zo beschikt dit voertuig onder meer over een grotere watertank, een schuimblusinstallatie en een vast waterkanon op het dak.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wildsachsen

 

Het stadsdeel Wildsachsen is met ruim 1.900 inwoners de kleinste woonkern van de gemeente Hofheim. Het ligt met een afstand van 10 kilometer ook het verste van het stadscentrum af. Wildsachsen grenst aan de zuid- en westkant aan de stadsdelen Auringen, Medenbach en Breckenheim van de stad Wiesbaden. Het brandweerkorps bestaat uit 40 vrijwillige korpsleden. Ze worden gemiddeld 20 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een logistiekvoertuig.

 

 

Stadt Kelkheim (Taunus)

 

De gemeente Kelkheim (Taunus) grenst in het noorden aan de Hochtaunuskreis en in het zuiden aan de stad Frankfurt am Main. De huidige gemeente met haar zes stadsdelen is ontstaan in 1977 toen door een gemeentelijke herindeling de toenmalige gemeenten Kelkheim, Fischbach en Rossert tot de nieuwe gemeente Kelheim werden samengevoegd. Kelkheim is bekend als de stad van meubilair. Talrijke middelgrote familiebedrijven produceren en verkopen tot op de dag vandaag meubilair van hoge kwaliteit in Kelkheim. De gemeente heeft een oppervlakte van 31 km² en telt 28.200 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Eppenhain

 

Eppenhain is met 1.150 inwoners het kleinste stadsdeel van Kelkheim en met een hoogte van 423 meter de hoogstgelegen woonkern van de hele Main-Taunus-Kreis. De Atzelberg is een berg ten noorden van Eppenhain met een hoogte van 507 meter. Op de top zijn een televisie- en een uitkijktoren te vinden. De televisietoren heeft een hoogte van 98 meter en is gebouwd in 1969. Sinds 2008 wordt de toren alleen nog gebruikt voor de mobiele telefonie. De uitkijktoren heeft een hoogte van 30 meter en is gebouwd van dennenhout. Het uitkijkplatform op een hoogte van 533 meter wordt bereikt door het beklimmen van de 151 traptreden. Het is het hoogste vrij toegankelijke punt van de Main-Taunus-Kreis en biedt rondom een vrij uitzicht naar alle richtingen. De huidige toren is gebouwd in 2012 nadat de vorige toren in augustus 2008 door een brand werd verwoest. Het brandweerkorps van Eppenhain is opgericht in 1935 en de kazerne is in gebruik sinds 1970. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Fischbach

 

Het stadsdeel Fischbach heeft een oppervlakte van 6,8 km² en telt 5.750 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 60 vrijwilligers en wordt op jaarbasis gemiddeld 40 keer opgeroepen. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een logistiekvoertuig en een dienstbus. De brandweerkazerne ligt naast het oude gemeentehuis van de voormalige zelfstandige gemeente Fischbach. Dit gebouw is omgevormd tot ‘Bürgerhaus’ met sporthal en biedt onderdak aan de vele verenigingen die Fischbach rijk is.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hornau

 

Het stadsdeel Hornau staat bekend om de prachtig gerenoveerde oude dorpskern. Het brandweerkorps telt 40 vrijwilligers en wordt gemiddeld 40-50 keer per jaar gealarmeerd. De brandweerkazerne bevind zich in de Feldbergstraße. Het gebouw werd in 1975 door het korps in gebruik genomen. In 1985 werd  de voertuigenhal van een nieuw dak voorzien en in 1996 volgde een flinke renovatie. Het gebouw werd onder meer voorzien van gescheiden toiletruimtes voor dames en heren. In 2007 werd de voertuigenhal van een nieuwe binnenvloer en nieuwe garagedeuren voorzien.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kelkheim-Mitte

 

Het huidige Kelkheim-Mitte is ontstaan uit het vroegere dorp Kelkheim en vormt vandaag de dag de binnenstad van de gemeente. Het brandweerkorps is opgericht in 1897 en bestaat uit 50 vrijwillige korpsleden. Ze worden gemiddeld 90 keer per jaar opgeroepen. De kazerne aan de Alte Schulstraße is in oktober 1986 in gebruik genomen. De kelderverdieping wordt voornamelijk in beslag genomen door diverse technische ruimten en installaties. Dit zijn onder andere een adembeschermingswerkplaats, een slangenwerkplaats met magazijn en de centrale verwarmingsinstallatie. Op de begane grond neemt de voertuigenhal met plaats voor 6 voertuigen de meeste ruimte in beslag. Verder zijn hier de kleedkamers, kledingmagazijn, sanitaire ruimtes, een magazijn en een kantoor te vinden. Op de eerste verdieping is een opleidingslokaal met een oppervlakte van 100 m² ingericht. Verder zijn hier een eenvoudige keuken, een ruimte voor de jeugdbrandweer en twee kantoren ondergebracht. De zolderetage wordt gebruikt door de gemeente Kelkheim als gemeentelijk archief. Het wagenpark wordt gevormd door drie blusvoertuigen, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, een dienstbus en een logistiekvoertuig. 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Münster

 

Münster is het meest zuidelijke stadsdeel van de gemeente. Hier bevinden zich het zwembad, de scholengemeenschap en het grootste bedrijventerrein van de gemeente. Het brandweerkorps is opgericht in 1924 en wordt gevormd door 40 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit, een voertuig voor de gemeentelijke inzetleiding en een dienstbus. In mei 2015 is het korps verhuisd naar een nieuwe kazerne op het industrieterrein aan de Benzstraße. De oude kazerne aan de Zeilsheimer Straße was sterk verouderd en was ook niet meer groot genoeg voor het in de loop der jaren flink gegroeide korps.

 

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ruppertshain

 

Het stadsdeel Ruppertshain ligt op een hoogte van 365 meter en heeft 2.060 inwoners. De hoge ligging en het bijbehorende adembenemende uitzicht over het Rhein-Main-gebied maken Ruppertshain tot een populaire woonplaats. Ruppertshain is vooral bekend vanwege het voormalige longziekenhuis ‘Zauberberg’. Dit imposante gebouw is van verre duidelijk te zien. Het brandweerkorps is opgericht in 1932 en telt 40 vrijwillige korpsleden. Ze worden op jaarbasis gemiddeld tussen de 30 en 40 keer gealarmeerd. De kazerne aan de Robert-Koch-Straße is in gebruik sinds 2008.

 

 

Stadt Schwalbach am Taunus

 

De stad Schwalbach am Taunus heeft 14.800 inwoners. Het bijzondere aan Schwalbach is de woonwijk ’Limes’. Deze wijk in het noorden van de gemeente werd gebouwd in de jaren ’60 volgens het idee van een organisch stedelijk landschap. Dit houdt in dat de wijk is ontworpen volgens de principes dat de bebouwing in lijn moet zijn met het landschap, voetgangers en fietsers hebben hun eigen voet- en fietspaden gescheiden van het overige verkeer, alle 3.000 appartementen zijn gericht naar het zuidwesten (ideale zonligging) en is er veel ruimte voor natuur en recreatie. De stad wordt in het zuiden van het Frankfurter stadsdeel Sossenheim gescheiden door de snelweg A66.

 

• Freiwillige Feuerwehr Schwalbach

 

Het brandweerkorps van Schwalbach is in 1887 opgericht. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een autoladder, een materiaalwagen, een logistiekvoertuig, een voertuig voor de inzetleiding en een dienstbus. De kazerne in de Hauptstraße is in gebruik sinds 1956. In 1995 werd het bestaande gebouw vergroot door een aanbouw met extra stallingsplaatsen en daarboven een groot instructielokaal. Het korps wordt gemiddeld 200 keer per jaar gealarmeerd.

 

 

Gemeinde Kriftel

 

De gemeente Kriftel ligt tussen de steden Frankfurt am Main en Wiesbaden aan de oostgrens van de Main-Taunus-Kreis. In het noordoosten grenst Kriftel aan het Frankfurter stadsdeel Zeilsheim. De gemeente wordt vaak "boomgaard van de Vordertaunus" genoemd omdat er erg veel fruit wordt geteelt. Het gaat dan voornamelijk om aardbeien en appels. Het heersende klimaat is zeer geschikt voor de fruitteelt. Kriftel telt 10.700 inwoners.

 

• Freiwillige feuerwehr Kriftel

 

De vrijwillige brandweer Kriftel is opgericht in 1912 en heeft tegenwoordig een korpssterkte van 47 vrijwilligers. In 1998 werd de uit 1967 daterende brandweerkazerne in de Schulstraße compleet gesloopt (met uitzondering van de kenmerkende slangentoren) en hierna weer nieuw opgetrokken. In april 1999 werd het vernieuwde gebouw officieel in gebruik genomen. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 100 keer opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit drie blusvoertuigen, een voertuig voor de inzetleiding, een dienstbus en een logistiekvoertuig. Vanuit de landkreis is een haakarmvoertuig aan het wagenpark toegevoegd.

 

 

Gemeinde Liederbach am Taunus

 

De gemeente Liederbach ontstond in 1971 door samenvoeging van de toenmalige gemeenten Niederhofheim en Oberliederbach. De gemeente heeft een oppervlakte van 6,2 km² en telt 8.800 inwoners. Liederbach grenst in het noorden aan Bad Soden, in het oosten aan Sulzbach, in het zuiden aan  Frankfurt am Main en in het westen aan Kelkheim (Taunus).

 

• Freiwillige Feuerwehr Liederbach

 

Tot 1999 bestonden in de beide stadsdelen Niederhofheim en Oberliederbach nog twee aparte korpsen. In 1999 werden deze korpsen samengevoegd tot één nieuw korps. Dit nieuwe korps nam haar intrek in de eveneens nieuwe kazerne aan de Eichkopfallee. Het wagenpark bestaat uit drie blusvoertuigen, een hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor het ontsmetten van personen, een voertuig voor de inzetleiding, een haakarmvoertuig en een dienstbus. Op jaarbasis worden de vrijwilligers gemiddeld 80 keer opgeroepen.

 

 

Gemeinde Sulzbach (Taunus)

 

De gemeente Sulzbach grenst in het noordoosten aan de stad Schwalbach am Taunus en in het zuiden direct aan Frankfurt am Main. De gemeente heeft een oppervlakte van 8 km² en telt ruim 8.500 inwoners. Bekend is Sulzbach door het in 1964 geopende eerste winkelcentrum (naar Amerikaans voorbeeld) van Duitsland: het Main-Taunus-Zentrum.

 

Het brandweerkorps Sulzbach is opgericht in 1930. De 55 vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een hulpverleningsvoertuig, een logistiekvoertuig, een voertuig voor de inzetleiding, een dienstbus en een commandowagen. Deze voertuigen staan paraat in de kazerne aan de Oberliederbacher Weg. Sinds 1997 is het hoogtereddingsteam van de Main-Taunus-Kreis in Sulzbach gestationeerd. Dit team komt in actie bij het redden (en bergen) van personen op hoogte die voor de reguliere brandweereenheden niet bereikbaar zijn. Het team bestaat uit 20 leden die naast Sulzbach ook afkomstig zijn van de korpsen Hattersheim en Eschborn.