Landkreis Lüneburg (Laatste update: 02-02-2013)

 

Gemeinde Amelinghausen

 

Amelinghausen is een Samtgemeinde in de deelstaat Niedersachsen. Het is een samenwerkingsverband van vijf kleinere gemeenten in het zuid-westen van de Landkreis Lüneburg. Het bestuur is gevestigd in Amelinghausen. De overige gemeenten zijn Betzendorf, Oldendorf, Rehlingen en Soderstorf. De Samtgemeinde heeft in totaal een oppervlakte van 195 km² en telt ongeveer 8.200 inwoners.

 

• Feuerwehr Amelinghausen

 

Het brandweerkorps in de samtgemeinde bestaat uit 9 korpsen met kazernes in Amelinghausen, Soderstorf, Betzendorf, Drögennindorf, Oldendorf/Luhe, Raven/Rolfsen, Rehlingen, Tellmer en Wetzen. In totaal beschikken de 9 korpsen over 370 vrijwillige korpsleden.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Amelinghausen

 

Dit is het grootste korps binnen de Samtgemeinde Amelinghausen en telt 78 vrijwillige korpsleden. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tweetal blusvoertuigen, een hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor de inzetleiding en een dienstbus. In 2013 zal een tweedehands autoladder worden aangeschaft ter aanvulling op het wagenpark. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 2012 en bestaat naast een ruime voertuigenhal over een werkplaats, kleedkamers, sanitaire voorzieningen en een kantoor voor de korpsleiding. Op de bovenverdieping zijn een instructielokaal/kantine met kleine keuken, een ruimte voor de jeugdbrandweer en toiletten gesitueerd. De nieuwe kazerne is naast de oude kazerne uit 1975 gebouwd. De oude kazerne is inmiddels ook verbouwd en doet nu dienst als bureau van de plaatselijke politie en onderkomen van de DLRG afdeling Lopautal. DLRG staat voor Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft en is vergelijkbaar met de Nederlandse reddingsbrigades. Het korps Amelinghausen vormt de 1e bluseenheid van de Samtgemeinde.

 

• Freiwillige Feuerwehr Betzendorf

 

Het korps van Betzendorf is opgericht in 1902. Het wagenpark van dit korps wordt gevormd door een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit, een watertankwagen op Unimog-chassis en een dienstbus. De vrijwilligers rukken zo’n 10 tot 15 keer per jaar uit. Het korps van Betzendorf vormt samen met de korpsen Rehlingen en Tellmer de 4e bluseenheid van de Samtgemeinde.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Oldenhof (Luhe)

 

Het brandweerkorps van de gemeente Oldenhof is opgericht in 1925. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met motorspuit en een watertankwagen op Unimog-chassis. Het korps vormt samen met de korpsen Drögennindorf en Wetzen de 3e bluseenheid van de Samtgemeinde. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers (vooral tijdens kantooruren) worden deze korpsen gezamenlijk gealarmeerd. De kazerne is in gebruik sinds 1978. In 1991 werd het gebouw vergroot middels een aanbouw met daarin ruimte voor toiletten en uitbreiding van het instructielokaal.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Rehlingen

 

De brandweer in het dorp Rehlingen werd opgericht in 1877 en bestaat tegenwoordig uit 36 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met motorspuit en een dienstbus. Het korps vormt samen met die van Betzendorf en Tellmer de 4e bluseenheid van de Samtgemeinde.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Soderstorf

 

In Soderstorf is ook een vrijwillig korps. De vrijwilligers hebben de beschikking over een watertankwagen op Unimog-chassis en een blusvoertuig. Het wagenpark is in 2012 uitgebreid met een slangenwagen die in het kader van de Katastrophenschutz door de drie samtgemeinden Gellersen, Ilmenau en Amelinghausen gezamenlijk is aangekocht en gestationeerd in Soderstorf. In datzelfde jaar volgde nog een verdere uitbreiding in de vorm van een voertuig voor de inzetleiding. Het korps vormt samen met het korps Raven/Rolfsen de 2e bluseenheid van de Samtgemeinde.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Tellmer

 

Tellmer is een woonkern van de gemeente Betzendorf en telt 233 inwoners. Het korps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met motorspuit en vormt samen met de korpsen  Betzendorf en Rehlingen de 4e bluseenheid van de Samtgemeinde.

 

 

Stadt Lüneburg

 

Lüneburg is een plaats in de deelstaat Niedersachsen, gelegen in de Landkreis Lüneburg. De stad telt 73.581 inwoners en heeft een oppervlakte van 70 km². De stad ligt tussen de steden Hamburg en Hannover en bestaat uit een historisch stadscentrum met daaromheen modernere wijken. Ook staat Lüneburg bekend als universiteitsstad vanwege de aanwezigheid van de Universität Lüneburg.

 

• Feuerwehr Lüneburg

 

Het brandweerkorps van de stad bestaat uit in totaal 4 vrijwillige korpsen. Op de hoofdkazerne in het centrum van de stad is het korps Lüneburg-Mitte ondergebracht. De andere kazerne bevindt zich in het Zuiden van de stad in de woonkern Rettmer. Op deze kazerne (Feuerwache Süd) zijn de overige drie vrijwillige korpsen van de stad (Oedeme, Häcklingen en Rettmer) gehuisvest. In de woonkernen Häcklingen en Ochtmissen zijn daarnaast de onderkomens van de jeugdbrandweer te vinden.

 

• Feuerwache Lüneburg-Mitte

 

De kazerne in het centrum van Lüneburg is erg ruim opgezet en is in gebruik sinds oktober 2007. Het is de thuisbasis van het korps ‘Lüneburg Mitte’. Dit korps is opgericht in 1864 en bestaat uit 140 korpsleden. Deze korpsleden zijn ingedeeld in een viertal dienstgroepen. Op jaarbasis wordt vanuit deze kazerne tussen de 500 en 600 keer uitgerukt. Tot 1984 was er in de woonkern Ochtmissen ook een vrijwilligerskorps aanwezig. Vanwege een structureel gebrek aan voldoende korpsleden werd het korps opgeheven en werden de overgebleven vrijwilligers overgenomen door het korps Mitte.

 

De kazerne bestaat uit een grote voertuigenhal met 15 opstelplaatsen en een aparte was-/werkplaats met nog eens vijf deuren. Direkt aangrenzend aan de voertuigenhal bevind zich de omkleedruimte voor de vrijwilligers. De eerste verdieping bestaat uit kantoren, kleedkamers, een postkamer en een ruimte voor de jeugdbrandweer. Op de tweede etage is een grote kantine met keuken en een commandokamer voor grotere inzetten te vinden. Op het kazerneterrein is een wooncomplex met 17 woningen t.b.v. brandweerpersoneel gebouwd. 

 

Het wagenpark van dit korps bestaat uit vier blusvoertuigen, een autoladder en een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig en een adembeschermingswagen, twee dienstbussen en een voertuig voor het duikteam. De rest van het wagenpark wordt gevormd door twee commandowagens (t.b.v. Brandmeister vom Dienst & Stadtbrandmeister), een voertuig voor de inzetleiding, een boot op trailer en een tweetal logistiekvoertuigen.

 

 

• Feuerwache Lüneburg-Süd

 

In de woonkern Rettmer is de kazerne Lüneburg-Süd te vinden. Op de kazerne zijn drie aparte korpsen ondergebracht. Dit betreft de korpsen Oedeme, Häcklingen en Rettmer. De korpsen Rettmer en Oedeme zijn sinds de oplevering van de kazerne in 1994 op deze kazerne ondergebracht. Het korps Häcklingen volgde later. De kazerne is in 2009 uitgebreid met vier opstelplaatsen voor de voertuigen in een aangebouwd nieuw kazernedeel. De drie korpsen opereren als losse korpsen maar maken allen gebruik van dezelfde voertuigen. Het wagenpark bestaat uit drie blusvoertuigen, een autoladder, een watertankwagen op Unimog-chassis, een voertuig voor de inzetleiding en een tweetal dienstbussen.

 

 

• Jugendfeuerwehrhaus Häcklingen

 

Het onderkomen van de jeugdbrandweer Häcklingen is in gebruik sinds 2006. Het is een voormalig Trafostation dat plaats biedt aan de Volkswagen bus van de jeugdbrandweer, een klein instructielokaal en een toilet.

 

 

 

• Jugendfeuerwehrhaus Ochtmissen

 

De jeugdbrandweer Ochtmissen is opgericht in 1962 en was daarmee het tweede jeugdkorps in de hele landkreis Lüneburg. De jeugdbrandweer beschikt over een eigen onderkomen op het terrein van de sportvereniging Ochtmissen.