Landkreis Kleve (Laatste update: 13-02-2014)

 

De kreis Kleve is gelegen in het noordwesten van de deelstaat Rijnland-Westfalen tien kilometer ten zuiden van de rivier de Rijn, in het Duitse Nederrijngebied. Het grenst aan de Nederlandse provincies Limburg en Gelderland in het westen en aan de Kreise Borken in het noorden, Wesel in het oosten en aan Viersen in het zuiden.

 

Na bestuurlijke herindelingen in 1969 zijn vele plaatsen tot nieuwe gemeenten ingedeeld. Ook verschillende districten zoals Kleve en Wesel werden opnieuw ingedeeld. Op 1 januari 1975 werden de districten Kleve en Geldern samengevoegd met delen van de districten Moers en Rees tot het huidige district Kleve. In totaal telt het hele gebied ruim 300.000 inwoners. Het landschap is grotendeels vlak met een weidse horizon en een hoge lucht. Het gebied wordt doorkruist door verschillende rivieren zoals Rijn, Lippe Swalm, Kalflack en Niers (deze laatste vloeit bij Gennep in de Maas). Langs de dijken bevindt zich een laaggelegen polderlandschap waar de boerderijen lange tijd op terpen gebouwd moesten worden, evenals de huizen in de dorpen en de kerken met hun begraafplaatsen. Op vele plaatsen zijn door zandwinning grote binnenmeren ontstaan, die hier en daar als recreatieplas zijn ingericht.

 

Feuerwehr Kreis Kleve

 

Tot het brandweerverband Kleve horen 16 gemeentelijke korpsen met in totaal 84 kazernes en ruim 4.000 korpsleden. Het brandweerverband Kleve is gehuisvest in de kazerne van de kreisfeuerwehr in Goch (gelegen op het terrein van de brandweerkazerne van de gemeentelijke brandweer Goch). In dit gebouw is ook de meldkamer voor de gehele kreis ondergebracht.

 

Gemeinde Bedburg-Hau

 

De overwegend landelijke gemeente Bedburg-Hau ligt tussen de steden Kleve, Kalkar en Goch in het noordelijke deel van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De gemeente onstond in 1969 door een gemeentelijke herindeling in de kreis Kleve. Sindsdien bestaat de gemeente uit de stadsdelen Hasselt, Hau, Huisberden, Louisendorf, Qualburg, Schneppenbaum en Till-Moyland. De gemeente telt ca. 13.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 61,29 km².

 

• Feuerwehr Bedburg-Hau

 

Het gemeentelijke brandweerkorps is opgebouwd uit een zestal vrijwillige blusgroepen in de verschillende stadsdelen van de gemeente. Tot 2007 bestond het korps uit 7 blusgroepen. In dat jaar werd het korps Huisberden na een gemeentelijke herindeling overgedragen aan de buurgemeente Kalkar en maakt daar sindsdien deel uit van de blusgroep Emmericher Eyland/Bylerward. Er zijn in totaal ruim 150 vrijwilligers actief.

 

• Freiwillige Feuerwehr Hasselt

 

Het korps van Hasselt bestaat uit 26 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig, een watertankwagen, een hoogwerker en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hau

 

Aan het vrijwillige korps van Hau zijn 26 vrijwilligers verbonden. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig en een watertankwagen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Louisendorf

 

Het korps Louisendorf bestaat uit 15 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een compact blusvoertuig met draagbare pomp en kleine watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Qualburg

 

Het wagenpark van het korps Qualburg bestaat uit een klein blusvoertuig met draagbare pomp en kleine watertank en een blusvoertuig. Het korps bestaat uit 26 vrijwilligers.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Schneppenbaum

 

Het korps Schneppenbaum bestaat uit 21 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Till-Moyland

 

Het wagenpark van de blusgroep Till-Moyland bestaat uit een tweetal blusvoertuigen (waarvan 1 uit 1963). Het korps telt 21 vrijwilligers.

 

 

Gemeinde Emmerich am Rhein

 

Emmerich am Rhein is een gemeente aan de Rijn in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen aan de rechteroever van de Rijn op ongeveer 10 kilometer ten noorden van Kleve en ongeveer vijf kilometer ten zuiden van de Nederlandse grens bij 's-Heerenberg. De gemeente Emmerich telt 29.571 inwoners en heeft een oppervlakte van circa 80 km². De Rheinbrücke Emmerich van de B220 over de Rijn bij Emmerich is met een overspanning van 500 meter en een totale lengte van 1228 meter de langste hangbrug van Duitsland.

 

• Feuerwehr Emmerich

 

Het gemeentelijke brandweerkorps is opgebouwd uit een viertal vrijwillige blusgroepen. De hoofdkazerne (Löschzug Stadt) ligt in stadsdeel Klein-Netterden. De overige drie kazernes zijn gelegen in de stadsdelen Elten, Hüthum en Vrasselt.

 

• Freiwillige Feuerwehr Elten

 

Het korps Elten is opgericht in 1889 en bestaat uit 38 korpsleden. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig, een watertankwagen en een dienstbus. Het korps rukt op jaarbasis ongeveer 30 keer uit. De kazerne is in gebruik sinds 1967. Tussen 1949 en 1963 was het huidige stadsdeel Elten overigens door Nederland geannexeerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Emmerich-Stadt

 

Dit korps is opgericht in 1885 en is tegenwoordig samengesteld uit 66 vrijwilligers die zijn verdeeld over een tweetal groepen. De kazerne van dit korps is in gebruik sinds 2006. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een watertankwagen, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor de inzetleider, een logistiekvoertuig, een dienstbus en een voertuig voor inzetten met gevaarlijke stoffen.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hüthum-Borghees

 

Dit korps is opgericht in 1909 en bestaat uit 29 vrijwilligers. De kazerne is in gebruik sinds 1967 en biedt onderdak aan het blusvoertuig en de dienstbus van het korps.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Vrasselt

 

Het korps Vrasselt bestaat uit 34 vrijwillige korpsleden. Het wagenpark wordt gevormd door twee blusvoertuigen, een dienstbus en een reddingsboot op trailer.

 

 

Gemeinde Geldern

 

Geldern is een gemeente in het district Kleve (Noordrijn-Westfalen). Geldern ligt aan de Niers, op circa twintig kilometer ten noordoosten van Venlo, maar de afstand tot de Nederlandse grens bedraagt hemelsbreed slechts zeven kilometer. Geldern telt 33.575 inwoners en heeft een oppervlakte van 96,91 km². In februari 1945 werd de binnenstad van Geldern door bommen voor meer dan 80% verwoest. Ondanks dat staan tegenwoordig ca. 70 historische gebouwen onder monumentenzorg.

 

• Feuerwehr Geldern

 

Het gemeentelijk brandweerkorps van Geldern bestaat uit vrijwillige korpsen in de stad Geldern en in de woonkernen Walbeck, Pont, Hartefeld-Vernum, Lüllingen, Baersdonk, Kapellen en Veurt. Het totale korps heeft een sterkte van ruim 220 vrijwilligers.

 

• Freiwillige Feuerwehr Baersdonk

 

Korps Bearsdonk bestaat uit 23 vrijwillige korpsleden.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Geldern-Mitte

 

Aan het korps Geldern-Mitte zijn 52 vrijwilligers verbonden. De kazerne is in gebruik sinds september 1988 en dient niet alleen als hoofdkazerne van Geldern maar ook als rettungswache en biedt dus ook onderdak aan een aantal ambulances en de bemanningen. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een hulpverleningsvoertuig, een autoladder en een klein blusvoertuig met draagbare pomp en watertank. Verder zijn er nog een voertuig voor inzetten met gevaarlijke stoffen, een voertuig voor de meetploeg, een ademluchtwagen, een dienstbus en een voertuig voor het onstmetten van personen.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hartefeld – Vernum

 

Dit korps bestaat uit 26 vrijwilligers en werd opgericht in 1908. De kazerne is in gebruik sinds 1967 en werd tot 1988 ook gebruikt door de dienst gemeentewerken. Sinds 1988 is het brandweerkorps de enige gebruiker van het pand. In 2010 is het pand uitgebreid met een 2e stallingsplaats en tevens compleet gerenoveerd.Het wagenpark wordt gevormd door een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kapellen

 

In 1908 werd het korps Kapellen opgericht. Tegenwoordig telt het korps 23 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lüllingen

 

Het korps Lüllingen telt 23 vrijwilligers. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een voertuig voor inzetten met gevaarlijke stoffen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Pont

 

Dit korps bestaat uit 31 vrijwilligers en wordt op jaarbasis zo’n 25 keer opgeroepen.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Veert

 

Het korps Veert is opgericht in 1888 en bestaat tegenwoordig uit 24 vrijwillige korpsleden. De kazerne is in gebruik sinds 1960. In 1980 werd een magazijn verbouwd tot omkleedruimte zodat de uitrukkleding nu geordend kan worden weggehangen. Een voormalige dienstwoning werd tegelijkertijd verbouwd tot een kantine, een kantoor, een keuken en douches.

 

Toen het korps in 2002 een tweede uitrukvoertuig kreeg toebedeeld werd deze de eerste jaren met veel stuurmanskunst achter het andere voertuig gestald. In 2004 startte de bouw van een aanbouw ten behoeve van een tweede stallingsplaats. De kazerne kon in augustus 2005 opnieuw officieel in dienst worden gesteld. Het wagenpark bestaat uit een compact blusvoertuig en een voertuig voor de inzetleiding. Dit voertuig kan worden opgeroepen bij inzetten in de hele gemeente en dient als lokale commandopost. Een deel van de vrijwilligers is hiervoor opgeleid en deze groep kan ook apart worden opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Walbeck

 

Aan dit korps zijn 28 vrijwilligers verbonden. De kazerne is in gebruik sinds 2009 en biedt onderdak aan een blusvoertuig, een dienstbus en een slangenwagen. Het vierde voertuig (een Unimog met platte laadbak) staat niet in de uitruksterkte maar dient voor optochten etc.

 

 

Gemeinde Goch

 

Goch is een gemeente in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De plaats ligt in het district Kleve en telt ruim 34.000 inwoners. Naast de stad Goch bestaat de gemeente verder uit de woonkernen: Asperden, Hassum, Hommersum, Hülm, Kessel, Nierswalde en Pfalzdorf.

 

Op 8 september 2011, rond 21:00 's avonds was Goch het epicentrum van een aardbeving van 4.5 op de schaal van Richter. De aardbeving vond plaats op 7 kilometer diepte. Deze aardbeving was door heel Gelderland te voelen. Er is nergens schade ontstaan en er vielen geen gewonden.

 

• Freiwillige Goch

 

Het brandweerkorps Goch bestaat uit 8 vrijwilligerskorpsen (met in totaal 9 kazernes). In de stad Goch beschikt men over zowel een hoofdpost als een nevenpost. Daarnaast zijn er kazernes te vinden in een zestal stadsdelen. Op alle kazernes is minimaal een (klein) blusvoertuig voorzien van een watertank aanwezig. De totale korpssterkte bedraagt ruim 250 vrijwillige korpsleden.

 

• Freiwillige Feuerwehr Asperden

 

Dit korps bestaat uit 29 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Goch (Hauptwache)

 

Het korps Goch is verdeeld over een hoofdpost en een nevenpost en bestaat in totaal uit 72 vrijwilligers. Het korps is opgericht in 1887. Het wagenpark van de hoofdpost bestaat uit een voertuig voor de inzetleiding, een blusvoertuig, een watertankwagen, een autoladder en een voertuig voor inzetten met gevaarlijke stoffen. Verder beschikt men hier nog over een voertuig voor de meetploeg, een slangenwagen, een haakarmvoertuig en twee dienstbussen.

 

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Goch (Feuerwache 2)

 

Op de nevenpost Goch (ook wel feuerwache 2 genoemd) zijn een tweetal compacte blusvoertuigen gestationeerd. De post ligt op een terrein van gemeentewerken op Industrieterrein West en werd opgericht vanwege de oplopende uitruktijden in het Westelijk deel van de gemeente.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hassum

 

Het vrijwilligerskorps van Hassum bestaat uit 29 korpsleden en is opgericht in 1927. Het kleine blusvoertuig met draagbare pomp en kleine watertank en het andere blusvoertuig staan gestald in een nieuw deel van de kazerne. Dit deel is in gebruik sinds 2010. De naastgelegen voormalige kazerne is omgebouwd tot scholingsruimte/kantine.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hommersum

 

In de kazerne van het korps van Hommersum staat het kleine blusvoertuig met losse pomp en kleine watertank van het korps ondergebracht. Het korps telt 19 vrijwilligers.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hülm

 

Dit korps telt 25 korpsleden. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met losse pomp en kleine watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kessel

 

Het korps Kessel bestaat uit 25 vrijwillige korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een watertankwagen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Nierswalde

 

Het korps Nierswalde bestaat uit 19 vrijwilligers. Op korte termijn kan het korps beschikken over een nieuwe kazerne die op de plek van de oude kazerne aan de Dorfstraße wordt gebouwd. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met losse pomp en kleine watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Pfalzdorf

 

Het korps Pfalzdorf wordt gevormd door 37 korpsleden. Ze hebben de beschikking over twee blusvoertuigen en een dienstbus.

 

 

Gemeinde Issum

 

Issum is een gemeente in de kreis Kleve (deelstaat Noordrijn-Westfalen) en telt 11.931 inwoners op een oppervlakte van 54,51 km².  De gemeente wordt gevormd door de deelgemeente Issum (met de woonkernen: Aengenesch, Bönninghardt, Hamsfeld, Hochwald, Lamerong en Niederwald en de deelgemeente Sevelen met de kernen Oermten, Vorst, Vrasselt, Großholthuysen en Kleinholthuysen.

 

• Feuerwehr Issum

 

Het gemeentelijke korps van Issum bestaat uit een korps in Issum en een korps in Sevelen. Het gemeentelijk wagenpark bestaat uit 4 blusvoertuigen, een materiaalwagen, een voertuig voor de inzetleiding en twee dienstbussen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Issum

 

Het korps Issum is opgericht in 1896 en bestaat tegenwoordig uit 28 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een tweetal blusvoertuigen, een voertuig voor de inzetleiding en een dienstbus. De kazerne is in gebruik sinds 1969 en in het jaar 2000 werd de voertuigenhal vergroot. Het korps wordt op jaarbasis gemiddeld 30 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Sevelen

 

Dit korps is opgericht in 1908 en wordt momenteel gevormd door 39 vrijwillige korpsleden. Het korps wordt op jaarbasis gemiddeld 30 keer opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een materiaalwagen en een dienstbus. De kazerne is in gebruik sinds 1969. In 1990 werd het gebouw gerenoveerd en in 2004 werd de voertuigenhal vergroot.

 

 

Gemeinde Kalkar

 

Kalkar is een gemeente in Noordrijn-Westfalen, gelegen in het district Kleve. De gemeente telt 13.829 inwoners op een relatief groot grondgebied met verschillende omliggende kerkdorpen. Op 1 juli 1969 werden de voormalige gemeentes Altkalkar, Appeldorn, Bylerward, Grieth, Hanselaer, Hönnepel, Kalkar, Neulouisendorf, Niedermörmter, Wissel en Wisselward van het Amt Kalkar en de gemeente Emmericher Eyland van het Amt Griethausen samengevoegd tot de nieuwe gemeente Stadt Kalkar.

 

Kalkar was enkele decennia geleden bij Nederlanders vooral bekend vanwege de omstreden bouw van een kerncentrale, waar ook Nederland aan meebetaald heeft. De kweekreactor in Kalkar werd in 1985 opgeleverd. Door het aanhoudende protest van de antikernenergiebeweging en de steeds alarmerender rapporten over de veiligheid van dit type reactor werd echter in 1991 definitief van ingebruikname afgezien. Nadat de centrale, gelegen in de Kalkarse buurtschap Hönnepel aan de Rijn, enkele jaren te koop had gestaan nam tenslotte in 1995 de Nederlandse ondernemer Hennie van der Most de gebouwen over en vestigde er hotels en een pretpark. Deze onderneming heette eerst Kernwasser Wunderland en werd in 2005 herdoopt in Wunderland Kalkar.

 

• Feuerwehr Kalkar

 

Het gemeentelijke brandweerkorps van Kalkar is opgebouwd uit een zevental vrijwillige korpsen in Kalkar en de omliggende stadsdelen van de gemeente.

 

• Freiwillige Feuerwehr Appeldorn

 

Dit korps bestaat uit 26 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig. Het korps wordt op jaarbasis gemiddeld 45 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Emmericher Eyland

 

Het korps Emmericher Eyland werd in 2007 samengevoegd met de blusgroep Huisbergen van de buurgemeente Bedburg-Hau. Sindsdien maakt het nieuwe samengestelde korps gebruik van het kleine blusvoertuig van Huisbergen en de kazerne van de blusgroep Emmericher Eyland.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Grieth

 

Het korps Grieth is opgericht in 1935 en bestaat tegenwoordig uit 28 vrijwilligers. Deze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare pomp en kleine watertank en een dienstbus. Ook beschikt het korps over een aanhanger met daarin een complete veldkeuken. Hiermee kan het korps (bijvoorbeeld) ruim 500 koppen soep tegelijk bereiden bij grote inzetten. De kazerne is in gebruik sinds het eind van de jaren ’60.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hönnepel

 

Dit korps bestaat uit 20 vrijwilligers en werd opgericht in 1933. De vrijwilligers hebben de beschikking over een compact blusvoertuig met draagbare pomp en kleine watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kalkar

 

Het korps Kalkar is opgericht in 1926. De kazerne is in gebruik sinds halverwege de jaren ’70. Het wagenpark wordt gevormd door een blusvoertuig, een watertankwagen, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig en een materiaalwagen.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Niedermörmter

 

Dit korps heeft de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wissel

 

Dit korps is opgericht in 1925. Sinds 1955 is het korps gevestigd in de huidige kazerne aan de Dorfstraße. Deze onstond door verbouwing van een schoolgebouw dat door de oprichting van een nieuwe school leeg was komen te staan. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

Gemeinde Kerken

 

Kerken is een gemeente in het district Kleve van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Kerken telt 12.650 inwoners en heeft een oppervlakte van 58 km². De gemeente bestaat uit de stadsdelen Aldekerk, Eyll (bestaande uit Unter-Eyll en Ober-Eyll), Nieukerk (met de wijken Baersdonk, Leeg-Poeleyck, Hoog-Poeleyck en Winternam) en Stenden (met het plaatsje Rahm).

 

• Feuerwehr Kerken

 

Het gemeentelijke brandweerkorps van Kerken bestaat uit vrijwillige korpsen in Nieukerk, Eyll, Aldekerk, Rahm, Stenden en Wintermann. De totale korpssterkte bedraagt 144 vrijwilligers.

 

• Freiwillige Feuerwehr Aldekerk

 

Dit korps bestaat uit 25 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over twee blusvoertuigen en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Eyll

 

Het korps Eyll telt 19 vrijwilligers. Het werd opgericht in 1908 en maakt sinds 1910 gebruik van de huidige kazerne. Deze is in 1999 in eigen beheer compleet gerenoveerd. In de kazerne staat het blusvoertuig van het korps gestationeerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Nieukerk

 

Het korps Nieuwkerk werd opgericht in 1890 en wordt tegenwoordig gevormd door zo’n 40 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een aanhanger voor milieu-incidenten en een voertuig voor de (gemeentelijke) inzetleiding. De kazerne is in gebruik sinds 1976. In maart 2012 is door de gemeente besloten dat de kazerne zal worden vergroot. Sinds de dienststelling van het voertuig voor de inzetleiding in 2011 is de kazerne te klein geworden.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Rahm

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Stenden

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Winternam

 

 

Gemeinde Kevelaer

 

Kevelaer is een plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in het district Kleve, op zes kilometer van de Nederlandse grens. De stad telt 28.328 inwoners en heeft een oppervlakte van 100 km². In Nederland en België is Kevelaer vooral bekend als bedevaartplaats. Sinds 1642 wordt er in het plaatsje een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de Maagd Maria vereerd. Veel katholieken pelgrimeren jaarlijks naar dit genadebeeld.

 

• Feuerwehr Kevelaer

 

Het korps Kevelaer bestaat uit ruim 200 vrijwilligers die zijn verdeeld over korpsen in de stad Kevelaer zelf en in de kernen Kervenheim, Winnekendonk, Twisteden en Wetten.

 

• Freiwillige Feuerwehr Kervenheim

 

Het korps Kervenheim is opgericht in 1908 en bestaat uit 33 vrijwilligers.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kevelaer-Stadtmitte

 

Aan het korps Stadmitte zijn 75 vrijwilligers verbonden. Het wagenpark van het korps bestaat uit drie blusvoertuigen, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor de inzetleiding, een dienstbus en een commandowagen.

 

 

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Twisteden

 

Dit korps bestaat uit 32 vrijwilligers. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een watertankwagen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wetten

 

Aan het korps Wetten zijn 36 vrijwilligers verbonden. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig en een watertankwagen. Het korps werd opgericht in 1906 als korps van de toenmalig zelfstandige gemeente Wetten. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1982.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Winnekendonk

 

Aan het korps Winnekendonk zijn 29 vrijwilligers verbonden. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig en een watertankwagen op Unimog-chassis. Het korps is opgericht in 1902.

 

 

Gemeinde Kleve

 

Kleve is een gemeente in het gelijknamige district Kleve in het westen van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, ongeveer tien kilometer ten zuiden van de rivier de Rijn en niet ver van de Nederlandse grens bij Nijmegen en 's-Heerenberg. De gemeente telt net geen 50.000 inwoners en heeft een oppervlakte van ongeveer 98 km².

 

De stad werd in de Tweede Wereldoorlog zeer zwaar gebombardeerd (vaak in combinatie met Nijmegen, dat soms voor Kleve werd aangezien). De streek achter Nijmegen, met steden als Kleve en Xanten, was niet nazi-gezind maar kreeg het zwaar te verduren tijdens de ‘Krieg am Niederrhein’, de door de geallieerden geplande opmars naar Duitsland die begon met zware bombardementen in deze grensstreek.

 

• Feuerwehr Kleve

 

Het brandweerkorps van Kleve bestaat uit 12 vrijwilligerskorpsen. In Kleve zelf bevindt zich de hoofdkazerne. In 11 stadsdelen zijn ook vrijwilligerskorpsen actief die minimaal de beschikking hebben over een (klein) blusvoertuig.

 

• Freiwillige Feuerwehr Donsbrüggen

 

De kazerne van het korps Donsbrüggen is in gebruik sinds juli 2010 en is gebouwd op de plek van de oude kazerne. Het korps is opgericht in 1934 en telt 20 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare pomp en kleine watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Düffelward

 

In 1910 werd het korps van Düffelward opgericht. Het bestaat nu uit 16 vrijwilligers. De kazerne is sinds 1982 in gebruik en is gevestigd in de voormalige basisschool van het dorp. Na een flinke verbouwing biedt het pand sindsdien onderdak aan het kleine blusvoertuig met draagbare pomp en kleine watertank van het korps. De kazerne voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en zal in 2013/2014 worden vervangen door een geheel nieuwe kazerne. Samen met het korps van Keeken wordt een bluseenheid gevormd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Griethausen

 

Het korps Griethausen telt 18 vrijwilligers. Het wagenpark bestaat uit een watertankwagen, een klein blusvoertuig met draagbare pomp en kleine watertank en een snelle reddingsboot op trailer.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Keeken

 

Het korps van Keeken bestaat uit 17 korpsleden. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare pomp en kleine watertank. Samen met het korps van Düffelward wordt een bluseenheid gevormd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kellen

 

Het brandweerkorps in Kellen bestaat uit 32 vrijwilligers. Het korps is opgericht in 1908 en maakt sinds 1953 gebruik van haar huidige onderkomen. In juli 2012 is de eerste steen gelegd van de bouw van de nieuwe kazerne die momenteel pal naast de huidige kazerne op de plek van een gymzaal wordt gebouwd. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen en een watertankwagen.

 

 

• Kazerne Kellen (gesloten)

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kleve

 

Dit is het grootste korps binnen de gemeente Kleve en is ondergebracht op de hoofdkazerne van Kleve aan de Brabanterstraße. Het korps is opgericht in 1900 en maakt sinds 1972 gebruik van de huidige kazerne. Het wagenpark bestaat uit drie blusvoertuigen, een hulpverleningsvoertuig, een autoladder met korf, een voertuig voor inzetten met gevaarlijke stoffen, een dienstbus en een commandowagen voor de korpsleiding. Tot 2009 waren op de kazerne ook de ambulances van de rettungsdienst ondergebracht. Sindsdien staan deze gestationeerd op een ambulancestation bij het ziekenhuis.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Materborn

 

Dit korps bestaat uit 30 vrijwillige korpsleden en werd opgericht in 1922. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een dienstbus en een autoladder. Deze staan gestald in de kazerne aan de Kapellenstraße.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Reichswalde

 

Het korps Reichswalde bestaat uit 32 korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus. De kazerne is in gebruik sinds 2009.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Rindern

 

Het korps Rindern bestaat uit 23 vrijwilligers. De moderne kazerne in de Keekenerstraße is in gebruik sinds 2008 en biedt onderdak aan de watertankwagen en het blusvoertuig van het korps.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Schenkenschanz

 

Het korps van het kerkdorp Schenkenschanz heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare pomp en kleine watertank en telt 14 vrijwillige korpsleden.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Warbeyen

 

Het korps van het kerkdorp Warbeyen bestaat uit 12 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wardhausen–Brienen

 

Dit korps bestaat uit 32 korpsleden. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig, een watertankwagen, een reddingsboot op trailer en een dienstbus. De moderne kazerne aan de Briener Strasse is in gebruik sinds 2010.

 

 

Gemeinde Kranenburg

 

Kranenburg is een gemeente gelegen in de regio Nederrijn aan de Nederlandse grens dicht bij Nijmegen. De plaats behoort tot het district Kleve en is onderdeel van de Euregio Rijn-Waal. Sinds de openstelling van de Europese binnengrenzen is Kranenburg als woonplaats in trek bij Nederlanders uit de grensregio. De gemeente Kranenburg beslaat een oppervlakte van 77 km² en telt ongeveer 10.000 inwoners. De gemeente bestaat naast Kranenburg uit de stadsdelen Frasselt, Grafwegen, Mehr, Niel, Nütterden, Schottheide, Wyler en Zyfflich.

 

• Feuerwehr Kranenburg

 

Het gemeentelijke brandweerkorps van Kranenburg bestaat uit zeven vrijwilligerskorpsen in de verschillende stadsdelen. Deze korpsen samen hebben een sterkte van 156 vrijwillige korpsleden.

 

• Freiwillige Feuerwehr Frasselt

 

Dit korps wordt gevormd door 24 vrijwillige korpsleden. De kazerne aan de Gocher Straße biedt onderdak aan het blusvoertuig van het korps.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

 

Het korps van Kranenburg telt 43 vrijwilligersen is opgericht in 1899. Het wagenpark wordt gevormd door een voertuig voor de inzetleiding, een blusvoertuig, een watertankwagen, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus. De kazerne is in gebruik sinds 1980.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Mehr

 

De 15 vrijwilligers van dit korps hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare pomp en kleine watertank op Iveco chassis.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Niel

 

Dit korps bestaat uit 14 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare pomp.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Nütterden

 

Het korps van Nütterden is opgericht in 1932 en wordt tegenwoordig gevormd door 38 vrijwillige korpsleden. Deze beschikken over twee blusvoertuigen en twee dienstbussen. De kazerne is in gebruik sinds 1980.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wyler

 

Dit korps bestaat uit 9 vrijwilligers. De eenvoudige kazerne aan de Hauptstrasse biedt onderdak aan een klein blusvoertuig met draagbare pomp,

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Zyfflich

 

Dit korps telt 13 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare pomp (Ford Transit). Het korps van Zyfflich is het oudste korps binnen de gemeentegrenzen. Het werd namelijk opgericht in 1858.

 

 

Gemeinde Rees

 

Rees is een gemeente in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in het district Kleve. De stad telt 22.267 inwoners en heeft een oppervlakte van 110 km². Naast Rees behoren ook Bienen, Empel, Esserden, Haffen, Haldern, Mehr en Millingen tot de gemeente.

 

• Feuerwehr Rees

 

Het gemeentelijke brandweerkorps van Rees is opgebouwd uit een vijftal vrijwillige korpsen in Rees, Haldern, Haffen, Millingen en Bienen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Bienen

 

Het korps Bienen werd opgericht in 1935 en bestaat tegenwoordig uit 30 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig met vierwielaandrijving, een dienstbus en een boot op trailer.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Haffen-Mehr

 

De kazerne van dit korps aan de Bruckdaelweg in Haffen is in gebruik sinds maart 2012. Deze biedt onderdak aan de beide blusvoertuigen, de dienstbus en de boot op trailer van het korps.

 

 

• Kazerne Haffen-Mehr (gesloten)

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Haldern

 

Het korps Haldern heeft de beschikking over drie blusvoertuigen en een dienstbus. De kazerne is in gebruik sinds 1960 maar is de afgelopen jaren sterk gerenoveerd en uitgebreid. In mei 2012 is de kazerne na de verbouwing wederom officieël in gebruik genomen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Millingen

 

Het wagenpark van het korps Millingen bestaat uit twee blusvoertuigen en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Rees

 

Het korps Rees bestaat uit zo’n 30 vrijwilligers en werd opgericht in 1897. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een 18-meter autoladder, een hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor het ontsmetten van personen en een dienstbus.

 

 

Gemeinde Rheurdt

 

Rheurdt is een gemeente in Noordrijn-Westfalen en telt ruim 6.736 inwoners. De gemeente heeft een oppervlakte van 30 km² en bestaat uit de plaatsen Rheurdt, Schaephuysen, Kengen, Finkenberg, Lind, Neufeld en Saelhuysen. Rheurdt is de kleinste gemeente uit de Kreis Kleve en tegelijkertijd een van de kleinste gemeentes van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

 

• Feuerwehr Rheurdt

 

Binnen deze kleine gemeente wordt het brandweerkorps gevormd door een vrijwillig korps in Rheurdt en een vrijwillig korps in Schaephuysen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Rheurdt

 

Het wagenpark van dit korps wordt gevormd door twee blusvoertuigen en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Schaephuysen

 

Het korps Schaephuysen is opgericht in 1903. De vrijwilligers hebben de beschikking over 2 blusvoertuigen, een dienstbus en een hulpverleningsvoertuig.

 

 

Gemeinde Straelen am Niederrhein

 

De gemeente Straelen ligt in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, in het district Kleve. Straelen telt ruim 15.370 inwoners en heeft een oppervlakte van 74 km². Naburige steden zijn onder andere Goch, Venlo en Kevelaer. Naast de stad Straelen horen de volgende woonkernen tot de gemeente: Auwel-Holt, Boekholt, Bormig, Broekhuysen, Brüxken, Herongen, Hetzert, Kastanienburg, Krieckenbeck, Louisenburg, Niederdorf, Rieth, Sang, Westerbroek en Zand.

 

Straelen is tot in de verre omstreken bekend als de “bloemen- en groentestad” aan de Nederrijn: op geen enkele andere plaats in Duitsland worden meer bloemen en planten geveild dan in Straelen. In de nabije omgeving bevinden zich honderden tuinbouwbedrijven.

 

• Feuerwehr Straelen

 

Het gemeentelijk brandweerkorps van Straelen bestaat uit vrijwillige korpsen in de kernen Straelen, Herongen, Brüxken-Dam-Rieth en Auwel-Holt-Vorst. Binnen de gemeente staan in totaal 4 blusvoertuigen, 2 kleine blusvoertuigen, een hoogwerker, een voertuig voor inzetten met gevaarlijke stoffen, drie dienstbussen en een voertuig voor de inzetleiding paraat.

 

• Freiwillige Feuerwehr Auwel-Holt-Vorst

 

Dit korps is opgericht in 1925. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig en een eenvoudige kazerne in de Maasstrasse.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Brüxken-Dam-Rieth

 

Dit korps bestaat uit 26 vrijwilligers en is opgericht in 1937. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1967 en biedt onderdak aan het kleine blusvoertuig en de dienstbus van het korps.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Herongen

 

Dit korps is opgericht in 1908 en telt momenteel 36 vrijwillige korpsleden. De kazerne van dit korps is in gebruik sinds 1970. In 2004 werd de voertuigenhal uitgebreid met een derde stallingsplek. Het wagenpark van het korps bestaat uit twee blusvoertuigen, een dienstbus en een aanhangwagen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Straelen-Stadt

 

Dit korps is opgericht in 1888 en telt tegenwoordig ruim 50 vrijwillige korpsleden. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1963 en werd in 1980 flink vergroot middels een aanbouw aan de zijde van de Lingsforter Strasse. In 2010 is het gebouw geheel gerenoveerd. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een hoogwerker, een voertuig voor inzetten met gevaarlijke stoffen, een dienstbus en een voertuig voor de (gemeentelijke) inzetleiding. In de kazerne staat ook het blusvoertuig van de jeugdbrandweer gestald.

 

 

 

Gemeinde Uedem

 

Uedem is een gemeente in het westen van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De plaats ligt in het district Kleve. De gemeente telt ruim 8.200 inwoners en een oppervlakte van 61 km². De huidige gemeente ontstond op 1 juli 1969 bij de gemeentelijke herindeling in Noordrijn-Westfalen, toen de gemeentes Uedem, Keppeln, Uedemerbruch en Uedemerfeld tot de nieuwe gemeente werden samengevoegd.

 

• Feuerwehr Uedem

 

Het brandweerkorps van de gemeente Uedem bestaat uit een hoofdkazerne in de kern Uedem en nevenposten in de dorpskernen Keppeln en Uedemerbruch.

 

• Freiwillige Feuerwehr Keppeln

 

Het korps Keppeln heeft 13 vrijwilligers. De kazerne is in gebruik sinds 2002 en biedt onderdak aan een blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Uedem

 

Het korps Uedem telt 42 vrijwilligers. De kazerne is gebouwd in 1953, werd vergroot middels een aanbouw in 1978 en compleet gerenoveerd in 2010. De kazerne biedt onderdak aan het wagenpark van het korps dat bestaat uit twee blusvoertuigen en twee dienstbussen.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Uedemerbruch

 

De kazerne van het korps Uedemerbruch is in gebruik sinds 1999. Het korps bestaat uit 16 vrijwilligers en beschikt over een blusvoertuig.

 

 

Gemeinde Wachtendonk

 

De gemeente Wachtendonk is de meest zuidelijke gemeente in het Duitse district Kleve in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De gemeente telt 7.888 inwoners en heeft een oppervlakte van 48,1 km². De historische stadskern van de stad Wagtendonk met meer dan 120 monumentale gebouwen geldt binnen de monumentenzorg als bijzonder belangrijk. Naast Wachtendonk hoort ook de plaats Wankum tot de gemeente.

 

• Feuerwehr Wachtendonk

 

Het korps van de gemeente Wachtendonk beschikt over kazernes in zowel de stad Wachtendonk als in de kern Wankum.

 

• Freiwillige Feuerwehr Wachtendonk

 

Het wagenpark bestaat uit een tweetal blusvoertuigen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wankum

 

Het korps Wankum is opgericht in 1907. De huidige kazerne is in gebruik sinds juni 1984. In 2004 is het gebouw voorzien van een scholingsruimte, een magazijn en een kleine werkplaats. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen en een dienstbus.

 

 

Gemeinde Weeze

 

Weeze is een gemeente in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De plaats is bekend vanwege de ligging van vliegveld Airport Weeze binnen haar gemeentegrenzen. Sinds 2003 is het oude militaire vliegveld Laarbruch in gebruik genomen voor burgerluchtvaart. Naast de hoofdplaats Weeze bestaat de gemeente uit de kernen Wemb en Laarbruch (het gebied rond het vliegveld). De gemeente telt 10.600 inwoners en heeft een oppervlakte van 79,49 km².

 

• Feuerwehr Weeze

 

Het brandweerkorps van de gemeente Weeze bestaat uit een hoofdkazerne in de stad Weeze en een nevenpost in de dorpskern Wemb. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 80 keer ingezet.

 

• Freiwillige Feuerwehr Weeze

 

Het korps Weeze is opgericht in 1874 en bestaat uit 46 vrijwilligers. Het wagenpark bestaat uit drie blusvoertuigen, een autoladder, een slangenwagen, een logistiekvoertuig, een dienstbus en meerdere aanhangers. De kazerne is in gebruik sinds 1972.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wemb

 

Het korps Wemb is opgericht in 1935 en heeft de beschikking over een compact blusvoertuig en een dienstbus. In totaal zijn er 29 vrijwilligers aan dit korps verbonden.