Landkreis Kassel (Laatste update: 14-09-2014)

 

De Landkreis Kassel heeft een oppervlakte van 1.293 km² en telt ruim 234.20 inwoners. Binnen de grenzen van de kreis liggen 29 gemeenten. Het bestuur zetelt in de stad Kassel, die als kreisfreie Stad zelf geen deel uitmaakt van de Landkreis. De kreis is ontstaan in 1972 tijdens de hervorming van de kreisen in de deelstaat Hessen. De huidige kreis werd gevormd uit de voormalige kreisen Hofgeismar, Kassel en Wolfhagen. De landkreis staat bekend als het groene noorden van Hessen. Dit omdat het noorden van Hessen gekenmerkt wordt door het middelgebergte met grote bosgebieden rondom de stad Kassel. De bosgebieden Reinhardswald, Habichtswald en het Kaufunger Wald zijn samen met de rivieren Weser, Diemel en de Fulda verantwoordelijk voor dit kenmerkende landschapsbeeld.

 

Stadt Naumburg

 

Naumburg is een stad in het district Kassel. De stad telt ruim 5.200 inwoners. Naumburg heeft een oppervlakte van 66,29 km² en ligt in het centrum van Duitsland, iets ten westen van het geografisch middelpunt. De gemeente bestaat uit de woonkernen Altendorf, Altenstädt, Elbenberg, Heimarshausen en Naumburg. Naumburg is de kernstad van de gemeente en heeft een centrum met veel vakwerkhuizen op ongeveer 30 km afstand ten zuidwesten van de stad Kassel.

 

• Freiwillige Feuerwehr Altendorf

 

Het dorp Altendorf ligt zo’n 6 kilometer ten zuiden van de kernstad Naumburg. Het brandweerkorps telt 22 vrijwilligers en heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. De kazerne van het korps is onderdeel van het Dorfgemeinschaftshaus (dorpshuis) van Altendorf.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Altenstädt

 

Het korps Altenstädt staat met 25 vrijwilligers in voor de veiligheid van de 1.200 inwoners van dit dorp. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een logistiekvoertuig. Het korps is opgericht in 1934 en is sinds 1986 in de huidige kazerne in een aanbouw van het dorpshuis ondergebracht.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Elbenberg

 

Het korps Elbenberg heeft 32 vijwillige korpsleden in de uitrukdienst en werd opgericht in 1934. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1997. Het wagenpark wordt gevormd door een blusvoertuig en een voertuig voor de gemeentelijke inzetleiding. In 2013 is de kazerne vergroot met een extra stallingsplaats aan de linkerzijde van het bestaande gebouw. Deze extra plaats zal worden gebruikt voor de stalling van een mobiele veldkeuken. In de kazerne bevindt zich ook de ademluchtwerkplaats waar alle ademluchttoestellen van de korpsen binnen de gemeente Naumburg worden onderhouden.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Heimarshausen

 

Het korps Heimarshausen bestaat uit 24 vrijwilligers en heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit. Het brandweerkorps is opgericht in 1933. De kazerne naast het dorpshuis is in gebruik sinds 1974 maar werd in 2003 ingrijpend verbouwd waardoor een vrijwel nieuw onderkomen ontstond. Zo werd de voertuigstalling een stuk groter en werden er een kleedkamer en een werkplaats ingericht. Het gebouw kreeg tevens een puntdak in plaats van het oude platte dak. Daardoor konden op de bovenetage een groot opleidingslokaal met theekeuken, sanitaire voorzieningen, een magazijn en een kantoor voor de korpsleiding worden gemaakt.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Naumburg

 

Het korps van Naumburg bestaat uit 50 actieve korpsleden. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een dienstbus en een commandowagen. Op jaarbasis rukt dit korps ongeveer 30-40 keer uit. De kazerne is in gebruik sinds 1978. In 1995 is de kazerne vergroot met een werkplaats, een ruimte voor de jeugdbrandweer, een kantoor, kleedruimtes en de authentieke slangentoren. Op de kazerne is ook een andere vrijwillige hulporganisatie ondergebracht. Dit is de ‘reddingshondengroep Noord-Hessen’. Deze groep hulpverleners wordt zo’n 15-20 keer per jaar opgeroepen om met hulp van de speurhonden vermiste personen te zoeken in slecht-toegankelijke bosgebieden. De groep werkt erg nauw samen met het brandweerkorps van Naumburg.

 

 

Stadt Wolfhagen

 

De stad Wolfhagen ligt ongeveer 25 kilometer ten westen van Kassel in het uiterste westen van het natuurpark ‘Habichtswald’. Ten oosten van de stad ligt de Ofenberg met een hoogte van 372 meter boven zeespiegel. Naar het zuidwesten stijgt het landschap licht naar de Stöckeberg. Deze berg heeft een hoogte van 344 meter en is voorzien van een zendmast en een waterkrachtcentrale. De stad ligt aan de ‘Mühlenwasser’, een zijrivier van de Erpe. Naast de stad Wolfhagen zelf, bestaat de gemeente uit nog 12 andere stadsdelen. De stad telt ongeveer 12.850 inwoners en heeft een oppervlakte van 112 km². Wolfhagen ligt aan de 'Deutsche Märchenroute' . Dit is één van de oudste en bekendste vakantieroutes van Duitsland. Deze route gaat langs meer dan 60 plaatsen waar de sprookjes van de gebroeders Grimm zich hebben afgespeeld of die een rol hebben gespeeld in het leven van de gebroeders. De route loopt van Hanau richting het noorden naar Bremen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Altenhasungen

 

Het brandweerkorps van Altenhasungen draagt met 19 vrijwilligers zorg voor de veiligheid van de 700 inwoners die het dorp heeft. Het korps is opgericht in 1934 en is sinds 1952 in de huidige kazerne gehuisvest. De voertuigenhal is in 1972 bijgebouwd vanwege de komst van een 2e voertuig. De laatste jaren heeft het korps zich vooral gespecialiseerd op de hoogwaterbestrijding en technische hulpverlening rondom ingestorte gebouwen. Om die reden is een hulpverleningsvoertuig dat voorheen op de hoofdkazerne in Wolfhagen stond,verplaatst naar deze kazerne en omgebouwd voor deze specifieke taken. Naast dit voertuig hebben de vrijwilligers nog de beschikking over een blusvoertuig. Gemiddeld wordt het korps zo’n 10-15 per jaar opgeroepen. Op werkdagen tussen 07:00 en 17:00 uur wordt het korps samen met het korps van Wenigenhasungen gealarmeerd. Beide korpsen rukken dan gezamenlijk uit naar inzetten.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Bründersen

 

Het brandweerkorps Bründersen is opgericht in 1933. De kazerne is in 2010 in gebruik genomen en kwam ter vervanging van een verouderde kazerne die van 1951 tot 2010 in gebruik is geweest. Specialisme van het korps is het optreden bij ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Op jaarbasis worden de 29 vrijwilligers gemiddeld 20 keer opgeroepen. Op werkdagen tussen 07:00 en 17:00 uur wordt het korps samen met het korps van Ippinghausen gealarmeerd. Beide korpsen rukken dan gezamenlijk uit naar inzetten.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ippinghausen

 

Het korps Ippinghausen heeft 32 vrijwilligers in de uitrukdienst. Op jaarbasis wordt het korps zo’n 25 keer opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een dienstbus en een klein blusvoertuig met watertank, hulpverleningsgereedschap en draagbare motorspuit. De vrijwilligers van Ippinghausen zijn gespecialiseerd in het optreden bij bij verkeersongevallen en overige hulpverleningen. Daarnaast werkt het korps samen met de vrijwilligers van de post Altenhasungen bij hulpverleningen rondom ingestorte gebouwen. Bovendien is een deel van het korps oproepbaar voor inzetten met het blusvoertuig in het kader van de ‘Katastrophenhulp’. Elke landkreis in Duitsland is verplicht om deze eenheden beschikbaar te stellen voor optreden in heel Duitsland waarbij extra brandweereenheden nodig zijn (hoogwatersituaties, aardbevingen etc.). De huidige kazerne is in gebruik sinds 1983. In 2009 zijn de garagedeuren en het dak van het gebouw compleet vernieuwd. In 2013 volgde een tweede grootschalige verbouwing waarbij de hele kazerne werd aangepakt.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Istha

 

Het brandweerkorps van Istha is opgericht in 1927 en telt tegenwoordig zo’n 33 vrijwillige korpsleden. De uitrukken van het korps liggen voornamelijk op het vlak van technische hulpverleningen bij verkeersongevallen. Dit wordt veroorzaakt vanwege de ligging van het dorp aan 2 Bundesstraßen (B251 en B450). De kazerne is in gebruik sinds 1974. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus. Op jaarbasis wordt het korps minder dan 10 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Niederelsungen

 

Het korps Niederelsungen is opgericht in 1934 en telt tegenwoordig ruim 30 vrijwillige korpsleden. Sinds 2002 maakt het korps deel uit van de gevaarlijke-stoffeneenheid van de gemeente Wolfhagen. Deze eenheid wordt gevormd door de posten Wolfhagen-Mitte, Nothfelden, Niederelsungen en  Bründersen. Het korps Niederelsungen is samen met Nothfelden verantwoordelijk voor het onderdeel ‘ontsmetten’. De huidige kazerne aan de Steinweg is in gebruik sinds 2001 en biedt onderdak aan het blusvoertuig en de dienstbus van het korps. Op werkdagen tussen 06:00 en 18:00 uur wordt het korps samen met het korps van Nothfelden gealarmeerd. Beide korpsen rukken dan gezamenlijk uit naar inzetten.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Nothfelden

 

Het korps van Nothfelden is opgericht in 1934 en telt 24 vrijwilligers. Het korps is onderdeel van de gevaarlijke-stoffeneenheid van de gemeente Wolfhagen. Samen met de vrijwilligers van de post Niederelsungen wordt zorggedragen voor het onderdeel ‘ontsmetten’. Hiervoor bestaat het wagenpark naast een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit en een dienstbus ook uit een aanhanger met materialen die zijn benodigd bij een ontsmettingsprocedure. Op werkdagen tussen 06:00 en 18:00 uur wordt het korps samen met het korps van Niederelsungen gealarmeerd. Beide korpsen rukken dan gezamenlijk uit naar inzetten.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Philippinenburg und –thal

 

De dorpjes Philippinenburg en Philippinenthal worden van oudsher niet gezien als zelfstandige dorpen maar als koloniën van de kernstad Wolfhagen. Het brandweerkorps is opgericht in 1971 op initiatief van het korps van de kernstad en bestaat tegenwoordig uit 16 vrijwilligers. Het korps is nog steeds onderdeel van het korps van de kernstad, heeft dus ook geen eigen korpsleiding en wordt ook in voorkomende gevallen gelijktijdig meegealarmeerd met de kernstad. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Viesebeck

 

Het korps Viesebeck is opgericht in 1934 en telt tegenwoordig 16 vrijwillige korpsleden. De kazerne is in 1990 in gebruik genomen en biedt plaats aan een klein blusvoertuig met een watertank van 500 liter en draagbare motorspuit en een dienstbus. De specialisatie van het korps is het verzorgen van verlichting op een brand- of ongevalslocatie. Het korps heeft om die reden de beschikking over een verlichtingsaanhanger. Het korps wordt minder dan 10 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wenigenhasungen

 

Het korps Wenigenhasungen werd opgericht in 1934 en telt 19 vrijwillige korpleden. Ze dragen zorg voor de veiligheid van de ca. 550 inwoners van het dorp. Het specialisme van het korps is al sinds de jaren ’60 het transport van bluswater over grote afstanden. Het wagenpark bestaat daarom naast een klein blusvoertuig met draagbare pomp en watertank eveneens uit een slangenwagen. Het korps wordt zo’n 10 keer per jaar opgeroepen. De kazerne is in gebruik sinds 1963. In 1989 is het gebouw uitvoerig gerenoveerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wolfhagen-Mitte

 

De 61 korpsleden van dit korps rukken op jaarbasis tussen de 150 en 200 keer uit. Het wagenpark bestaat uit drie blusvoertuigen, een watertankwagen, een autoladder met korf en een haakarmvoertuig. Verder staan er nog een voertuig voor optreden bij gevaarlijke stoffen, een gereedschapswagen, een dienstbus, een commandowagen en een voertuig voor de inzetleiding paraat. De kazerne is in gebruik sinds de jaren zeventig en is in de loop der tijd diverse malen verbouwd en uitgebreid. De kazerne is aangewezen als steunpunt voor de omgeving. De ondersteunende voertuigen rukken ook uit ter ondersteuning naar Bad Emstal, Breuna, Naumburg en Zierenberg.