Landkreis Hochsauerlandkreis (Laatste update: 16-02-2020)

 

Tekst Kreis volgt...

 

Stadt Hallenberg

 

Hallenberg is een gemeente in het hoge Sauerland met in totaal net geen 4500 inwoners. Hiervan woont ruim de helft in de oude middeleeuwse kernstad Hallenberg. De andere kernen van Hallenberg zijn Braunshausen, Liesen en Hesborn. De gemeente ligt in de oostelijke uitlopers van het Rothaargebergte. In januari 2013 brandde het monumentale stadhuis volledig uit. Het is intussen weer in zijn oude luister herbouwd.

 

• Freiwillige Feuerwehr Hallenberg

 

Hallenberg is de meest zuidelijke stad van de Hochsauerlandkreis. De stad wordt gekenmerkt door oude vakwerkhuizen en schilderachtige steegjes en wordt omringd door de uitgestrekte bossen van het Rothaargebergte en de hoogste bergen van het Sauerland. De brandweerkazerne is in gebruik sinds het begin van de jaren ’80. In de loop der tijd is het gebouw meermaals vergroot vanwege de uitbreiding van het wagenpark. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een watertankwagen, een hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor de gemeentelijke inzetleiding en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hesborn

 

Het dorp Hesborn ligt 4,5 km kilometer ten noorden van Hallenberg in een door bossen omgeven keteldal en telt zo’n 1.000 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1912 en bestaat uit 37 vrijwilligers. De brandweerkazerne in de Ölfestrasse is sinds 1974 in gebruik. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Liesen

 

Liesen is een dorp van slechts 780 inwoners in de oostelijke uitlopers van het Rothaargebergte. Liesen is een door de Duitse overheid erkend kuuroord. Het dorp ligt in het dal van de Liese tussen de bergen Stellerberg en Steinschab in het westen, die tezamen het Lieserwoud vormen, en de Brasenberg in het oosten. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank.

 

 

Stadt Medebach

 

Medebach is een kleine stad in het hoge Sauerland. De stad is sinds 1969 de kern van een grotere gemeente die inclusief Medebach zelf, uit twaalf dorpen en gehuchten bestaat. Medebach ligt in de noordoostelijke uitlopers van het Rothaargebergte. Het laagste punt van de gemeente ligt bij Berge op 329 meter en hoogste punt is de Hohe Pön met 793 meter.

 

• Freiwillige Feuerwehr Berge

 

Op slechts een paar kilometer ten zuiden van Medebach, in de uitlopers van de Medebacher Bucht, ligt het dorp Berge met ca. 130 inwoners. Het brandweerkorps van Berge bestaat uit 16 vrijwilligers en werd in 1935 opgericht. In 1962 werd de huidige kazerne als garage voor een motorspuitaanhanger in gebruik genomen. In 1998 werd deze garage omgebouwd tot volwaardige brandweerkazerne en pas in 2003 kreeg het korps de beschikking over het eerste gemotoriseerde brandweervoertuig in de geschiedenis van het korps. Op korte termijn zal deze kazerne worden verlaten. In de directe nabijheid van de huidige brandweerkazerne, op het terrein van de inmiddels gesloopte dorpsschool, is een nieuw gebouw met een garage voor brandweer en dorpsgemeenschapshuis gepland. De bouwwerkzaamheden voor dit nieuwe gebouw zijn in juni 2019 begonnen. Het korps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Deifeld-Wissinghausen

 

De dorpen Deifeld en Wissinghausen, die samen één gemeenschap vormen, hebben gezamenlijk ca. 270 inwoners. De dorpen liggen zo’n 13 kilometer ten noorden van Medebach en worden gekenmerkt door een historisch dorpsplein, een natuurlijk verloop van de beek de Dittelsbach en diverse onder monumentenzorg vallende vakwerkhuizen. De dorpen worden omzoomd door sparren- en beukenbossen in het idyllische Dittelsbachtal. Door Deifeld loopt de Hochsauerland Hohenstrasse, een panoramaroute die Medebach, Winterberg en Schmallenberg verbindt. Het brandweerkorps bestaat uit 32 vrijwilligers en wordt gemiddeld 3 keer per jaar opgeroepen. De brandweerkazerne is ondergebracht in de voormalige dorpsschool van Wissinghausen. Hier staat het kleine blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit van het korps paraat.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Dreislar

 

Dreislar telt 350 inwoners en ligt middenin een vogelreservaat in de Medebacher Bucht. Het dorp ligt, ietwat verborgen, zuidelijk van Medebach, tussen de Linsenberg, de Ziegenberg en de Rüggen. Bonte weiden met koeien en geiten bepalen het beeld van de streek, die wordt gekenmerkt door levendige landbouw. Het brandweerkorps van Dreislar is sinds 2008 gehuisvest in de tot brandweerkazerne omgebouwde voormalige dorpsschool. Naast de brandweer heeft ook het schwerspatmuseum en de muziekvereniging onderdak gekregen in het gebouw. De vrijwilligers zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Düdinghausen

 

In het noorden van de gemeente Medebach ligt het dorpje Düdinghausen, aan de voet van de 774 meter hoge "Kahle Pön", die, zoals de naam al doet vermoeden, onbebost is en plaats biedt aan een beschermd hoog heidelandschap. Het bergdorp heeft een historische dorpskern met een onder monumentenzorg vallende kerk. Het brandweerkorps bestaat uit 16 korpsleden en wordt gemiddeld 5 keer per jaar opgeroepen. De vrijwilligers zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit. De kazerne is sinds april 2014 in gebruik.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Küstelberg

 

Het hoogtedorp Küstelberg ligt ten noordwesten van Medebach, in het noordelijk deel van het Rothaargebergte en ligt tussen de bergen Hillekopf (805m), de Schlossberg (790m), de Großer Höcherkopf (764m) en de Reetsberg (792m). De dorpskern bij de kerk ligt op 666m hoogte. Aan de zuidelijke rand van het dorp ontspringt het riviertje de Orke. Dit riviertje stroomt uiteindelijk 32km verderop de rivier de Eder in. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Medelon

 

Medelon ligt ten zuidwesten van Medebach in het schilderachtige Orkedal, dat zich onderscheidt door zijn kristalheldere beekjes, uitgestrekte bossen en het vele wild. Met ca. 630 inwoners is het op een na grootste dorp van Medebach. Het ligt 4 kilometer ten zuidwesten van Medebach. Het brandweerkorps is opgericht in 1928 en bestaat uit 28 vrijwillige korpsleden. Ze zijn uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus. De brandweerkazerne in de St. Wendelinstrasse is sinds 1949 in gebruik. In 2004 is het gebouw gerenoveerd en werd uitgebreid met een stallingsplaats in de voertuigenhal voor het tweede voertuig, het scholingslokaal/kantine werd gerenoveerd en er werd ruimte gemaakt voor een kleedkamer, kantoor en toiletten gecreëerd. De kenmerkende slangentoren, die nog steeds wordt gebruikt, werd bovendien voorzien van een nieuwe laag verf en ook het complete dak werd vernieuwd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Medebach

 

De kernstad Medebach telt zo’n 4.700 inwoners en ligt op de grens met de deelstaat Hessen. Het brandweerkorps bestaat uit 72 vrijwillige korpsleden en wordt gemiddeld 100 keer per jaar opgeroepen. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 1978 en biedt onderdak aan drie blusvoertuigen, een autoladder, een logistiekvoertuig, een dienstbus en een voertuig voor de inzetleiding.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Oberschledorn

 

Oberschledorn is met 850 inwoners één van de grotere woonkernen van Medebach. Het ligt, ingebed tussen weiden en bossen, in het uiterste noordoosten van de gemeente. De grens met de deelstaat Hessen begint vrijwel achter het plaatsnaambord. Het brandweerkorps is opgericht in 1924 en bestaat tegenwoordig uit 41 vrijwilligers. Het oorspronkelijk bouwdeel van de brandweerkazerne is in gebruik sinds 1965.In de zomer van 2018 is gestart met de bouw van een nieuwe grote voertuigenhal. De vernieuwde kazerne is in 2019 officieel weer in gebruik genomen. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een personeel-/materiaalwagen. De vrijwilligers worden gemiddeld 25-30 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Referinghausen

 

In het bos- en bergrijke noorden van het stadsgebied, aan de voet van de Kalied en Kahle Pön ligt het dorpje Referinghausen met ca. 250 inwoners. Referinghausen ligt ongeveer 9 kilometer ten noorden van de stad Medebach in een vallei op een kruispunt tussen de Landesstraße 872 en de gemeentelijke weg 35 op een hoogte van ongeveer 500 meter boven de zeespiegel. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 2000 en ligt aan de rand van het dorp aan de weg naar Oberschledorn.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Titmaringhausen (gesloten)

 

In het noorden van het stadsgebied Medebach, in het dal van de wilde Aa ligt, ingebed tussen de uitlopers van het Rothaargebergte het dorp Titmaringhausen met ca. 190 inwoners. Dit qua natuur bijzonder gelegen dorp heeft daaraan ook zijn benaming als "einde van de wereld" te danken. Want hier eindigt inderdaad de doorgaande weg. Het dorp heeft sinds enkele jaren geen eigen brandweerkorps meer. Brandweerzorg wordt geleverd door het korps Referinghausen. De voormalige brandweerkazerne wordt nog steeds gebruikt bij verschillende activiteiten in het dorp.

 

 

Stadt Olsberg

 

Olsberg is een gemeente van bijna 15.000 inwoners in het oostelijke deel van het hoge Sauerland. De gemeente bestaat uit twaalf dorpen en gehuchten, inclusief de kernplaats die ook Olsberg heet. De gemeente ligt aan de bovenloop van de Ruhr, vlakbij de hoogste berg van Noordrijn-Westfalen, de Langenberg van 843 meter. Olsberg ligt te midden van twee natuurparken, het Arnsberger woud in het noordwesten en de Diemelsee in het oosten. Aan de zuidkant grenst de gemeente aan het Rothaargebergte. De twaalf kernen van de gemeente zijn: Antfeld, Assinghausen, Bigge, Bruchhausen, Brunskappel, Elleringhausen, Elpe/Heinrichsdorf, Gevelinghausen, Helmeringhausen, Olsberg, Wiemeringhausen en Wulmeringhausen. Over de weg is de gemeente goed te bereiken via de A46, de B7 en de B480. Olsberg heeft ook een station.

 

• Freiwillige Feuerwehr Antfeld

 

Antfeld is de noordelijkste woonkern van de gemeente Olsberg en telt ruim 820 inwoners. Het korps is opgericht in 1887 en bestaat uit 33 vrijwillige korpsleden. Ze zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit. De brandweerkazerne ligt midden in het dorpscentrum en is in gebruik sinds 1975. Tussen 2013 en 2016 is het gebouw compleet gerenoveerd en voorzien van een moderner uiterlijk. De vrijwilligers worden gemiddeld 10 keer per jaar opgeroepen.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Assinghausen

 

Het dorp Assinghausen maakt sinds 1975 deel uit van de gemeente Olsberg in het hoge Sauerland. Het kleine dorp van nog geen 800 inwoners ligt in het landschappelijk mooiste deel van het Sauerland op meer dan 400 meter hoogte en wordt omringd door bergen die een hoogte van bijna 850 meter bereiken. Het toerisme (vooral in de winter) vormt er de belangrijkste inkomstenbron. In 1913 werd het brandweerkorps opgericht. Het korps bestaat uit 24 vrijwillige korpsleden en is uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus. De vrijwilligers worden gemiddeld 10 tot 15 keer per jaar opgeroepen. De brandweerkazerne is sinds 1975 in gebruik.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Bigge-Olsberg

 

In 1969 werden de beide voormalige gemeenten Bigge en Olsberg samengevoegd tot de nieuwe gemeente Bigge-Olsberg. Gelijk werd ook besloten om beide brandweerkorpsen samen te voegen. Het nieuwe brandweerkorps kreeg een nieuwe brandweerkazerne die in 1971 in gebruik werd genomen. Het korps bestaat uit 70 vrijwilligers en wordt gemiddeld 120 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit drie blusvoertuigen, een autoladder, een slangenwagen, een logistiekvoertuig en een voertuig voor de inzetleiding.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Bruchhausen

 

Het dorp Bruchhausen an den Steinen is een gemoedelijk dorpje in een unieke omgeving. Het beste voorbeeld hiervan zijn de Bruchhauser Steinen. Dit zijn vier hoge rotsen die bestaan uit vulkaangesteente en circa 380 miljoen jaar oud zijn. De rotsen zijn onderdeel van een beschermd natuurgebied. Bruchhausen ligt in het oosten van de gemeente op de grens met de deelstaat Hessen. De 18 vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit en een dienstbus. Ze worden gemiddeld 5 tot 10 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Brunskappel

 

Het dorp Brunskappel heeft 240 inwoners en ligt omgeven door bergen in het Negerdal. Het dorpscentrum wordt gekenmerkt door vele, tot wel 400 jaar oude, vakwerkhuizen. Het brandweerkorps bestaat uit 22 vrijwillige korpsleden. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 1988. De vrijwilligers zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Elleringhausen

 

Ongeveer 5 km ten zuidoosten van Olsberg ligt aan de voet van de Ruthenberg (543 m) het zilver- en gouddorp Elleringhausen. Het dorp van ongeveer 1200 inwoners ligt in het dal van de Gierskoppbeek op rond de 400 meter hoogte. Elleringhausen ligt vier kilometer ten oosten van Olsberg, waar de Gierkopp in de Ruhr uitmondt. Het brandweerkorps bestaat uit 32 vrijwilligers en is uitgerust met een blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Elpe

 

Elpe is een klein authentiek dorpje met iets meer dan 500 inwoners in het hart van Sauerland met vele mooie vakwerkhuizen. Het ligt in het uiterste zuidwesten van de gemeente Olsberg op de grens met de gemeente Winterberg, Op 23 juni 2014 kwam boven Elpe een Duitse militaire straaljager in botsing met een privéjet. De privéjet is neergestort en hierbij zijn de twee inzittenden overleden. Het korps bestaat uit 21 vrijwilligers. Sinds 1991 is het brandweerkorps gehuisvest in een deel van het dorpshuis. De vrijwilligers zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit en worden gemiddeld 15-20 keer per jaar opgeroepen.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Gevelinghausen

 

Het dorp Gevelinghausen ligt in het westen van de gemeente Olsberg, op de grens met Meschede. Gevelinghausen telt 580 inwoners en ligt op een bergpas tussen het Elpetal in het westen en het Ruhrtal in het oosten. Het ligt op een hoogte van ongeveer 380 tot 410 m en is omgeven door bergen met een hoogte van maximaal 700 m. Het brandweerkorps is opgericht in 1932. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wiemeringhausen

 

Het dorp Wiemeringhausen telt 700 inwoners en ligt in het oberen Ruhrtal direkt aan de Bundesstraße B480 tussen Olsberg en Winterberg. Het korps is opgericht in 1920 en bestaat uit 23 vrijwilligers. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 1982 en biedt onderdak aan een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wulmeringhausen

 

Wulmeringhausen ligt bij de ingang van de Negervallei op zo’n zes kilometer ten zuiden van Olsberg aan de op de landesstraße 742 naar Winterberg. Het brandweerkorps bestaat uit 17 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

Stadt Winterberg

 

De gemeente Winterberg ligt in het hoge Sauerland in het Rothaargebergte. De gemeente Winterberg bestaat sinds een gemeentelijke herindeling in 1975 naast de stad zelf uit twaalf dorpen en gehuchten. Winterberg is voor Nederlanders het dichtst bij gelegen wintersportgebied en ook het bekendste. De stad Winterberg ligt op 670 meter hoogte op een hoogvlakte. Winterberg wordt omgeven door bergen met een hoogte tot 842 meter (de Kahle Asten). Op deze bergen is het skigebied Winterberg gevestigd. Het laagste punt van Winterberg ligt op 414 meter in het Negerdal. Over de weg is Winterberg te bereiken via de B480, B236, L742, L640 en L540. Winterberg heeft ook een treinstation en vooral ’s winters is Winterberg ook vanuit Nederland rechtstreeks met de trein te bereizen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Altastenberg

 

Altastenberg is een klein, rustig, maar gezellig dorpje dat op nog geen 5 kilometer afstand ten westen van Winterberg gelegen is. Het ligt op een hoogte van bijna 800 meter en is daarmee het hoogstgelegen dorp in Sauerland. Het dorp beschikt over een eigen skigebied met 8 kilometer aan skipistes aan de voet van de Kahler Asten. Het brandweerkorps bestaat uit 11 korpsleden en werd opgericht in 1910. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en worden gemiddeld 25 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Altenfeld

 

Het dorp Altenfeld is binnen de gemeente Winterberg een beetje een buitenbeentje. Het is in tegenstelling tot de andere woonkernen binnen de gemeente nog een dorp waar nog vele boerderijen zijn en ouderwets sprake is van het echte landleven. De berghellingen bestaan vooral uit talrijke weilanden waarop zwart- en roodbonte koeien grazen. Het dorp ligt tussen Winterberg en Schmallenberg aan de L740 (Hochsauerland Höhenstraße). Het brandweerkorps telt 25 vrijwilligers en heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit. Ze worden gemiddeld 15 keer per jaar opgeroepen. De brandweerkazerne is gebouwd in 2003 en is gesitueerd in de voormalige dorpsschool aan de Eichenweg.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Elkeringhausen

 

Het dorp Elkeringhausen ligt op nog geen 3 km afstand van Winterberg. Het wordt ook wel het Zonnedal aan de Orke (rivier) genoemd. Het uitzicht vanaf de “Alte Grimm” naar het dorp is een wonderbaarlijke belevenis. Een kuurpark met een mooie vijver en de zoutgrotten zijn de kenmerken van Elkeringhausen. Wandelaars trekken naar de Mariakapel langs het historische wandelpad of naar de mijngang “Zeche Elend” wat zoveel betekent als “ellendige mijn”. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit. In 2009 is de bestaande brandweerkazerne een stuk vergroot vanwege de komst van een groter blusvoertuig dan voor die tijd bij het korps in gebruik was.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Grönebach

 

Grönebach is een rustig dorp met ca. 880 inwoners aan de voet van de 675 meter hoge Mosenberg. Het ligt op een afstand van 5 kilometer ten noorden van Winterberg en grenst in het noorden aan Niedersfeld en Hildfeld en in het zuiden aan Elkeringhausen. Het brandweerkorps bestaat uit 24 vrijwilligers en wordt gemiddeld 15-20 keer per jaar opgeroepen. Sinds 2015 is de huidige brandweerkazerne in gebruik. Deze bestaat uit een ruime voertuigenhal, een opleidingslokaal, een ruimte voor de jeugdbrandweer, een theekeuken en sanitaire ruimtes. In de kazerne staat een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

 

• Gerätehaus Grönebach (gesloten)

 

De oude kazerne van Grönebach was reeds 80 jaar in gebruik en was te klein om het nieuwe blusvoertuig in onder te brengen. In 2015 is het korps verhuisd naar de nieuwe brandweerkazerne, elders in het dorp.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hiltfeld

 

Het dorp Hiltfeld telt 485 inwoners en ligt aan de voet van de Clemensberg (838 m) aan de oostelijke rand van de Winterberger Hochmulde. Het is een plaats zonder doorgaand verkeer; de Landesstraße 872 van Niedersfeld naar Grönebach loopt om het dorp heen. Het brandweerkorps is opgericht in 1929. Sinds het najaar van 2019 beschikt het korps over een modern klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Langewiese

 

Met ongeveer 380 inwoners is Langewiese het meest bevolkte "heuveldorp" van de gemeente Winterberg. Langewiese is één van de hoogst gelegen dorpen in Sauerland. Het ligt op een hoogte van 750 meter aan de Bundesstraße 480 tussen Neuastenberg en Hoheleye. Het gezellige dorpje staat bekend om haar prachtige vergezichten en vele vakwerkhuizen. In Langewiese is het langlauftrainingscentrum van de Duitse Ski Bond gevestigd. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit en wordt gemiddeld 40 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Neuastenberg

 

Neuastenberg is een typisch Sauerlands dorpje hoog tegen een helling aan. Het is eigenlijk het kleine broertje van Winterberg en heeft een skigebied met zo’n 8 kilometer aan skipistes en 8 liften. Met iets minder dan 350 inwoners is het ‘t op één na grootste "heuveldorp" van de gemeente Winterberg. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Niedersfeld

 

Niedersfeld is een dorp met 2.000 inwoners in de gemeente Winterberg. Tot 1975 was het dorp een zelfstandige gemeente. Het dorp ligt in het noordelijke deel van het Rothaargebergte en hemelsbreed ongeveer 7,5km noordelijk van Winterberg. In het noorden grenst het aan Olsberg en in het oosten aan de gemeente Willingen in Hessen. Het brandweerkorps telt ruim 60 vrijwilligers en wordt gemiddeld 80 keer per jaar opgeroepen. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een voertuig voor de inzetleiding en een reddingsboot op trailer.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Siedlinghausen

 

Siedlinghausen is met ruim 2.000 inwoners na Winterberg en Willingen het grootste dorp van het Hoog-Sauerland. Het ligt zo’n 11 kilometer ten noorden van Winterberg op de grens met de gemeente Olsberg. Vanaf de 16e eeuw tot 1980 werd hier volop leisteen gedolven. Vandaag de dag leven de inwoners vooral van het toerisme, de landbouw en bosbouw. Het brandweerkorps bestaat uit 35 vrijwillige korpsleden. Vanwege de gestaag toenemende omvang van het brandweerkorps en de aanschaf van een tweede blusvoertuig in 2014 moest er een nieuwe kazerne komen voor het korps. In 2010 werd gestart met de bouw van de nieuwe kazerne. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen en een blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Silbach

 

Silbach ligt aan de rand van het Rothaargebergte in het zogenaamde Dal van de beek der Naamlozen, op een hoogte tussen de 620 en 660 meter en tussen diverse bergen in. In de winter wordt Silbach omringd door een uitgebreid netwerk van langlaufroutes. Sinds november 2016 is het brandweerkorps gehuisvest in een moderne nieuwe kazerne. Deze huisvest een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Winterberg

 

Winterberg, het vakantieoord dat vooral bekend staat voor dat je er fantastisch kunt skiën, wordt ook wel het dak van Sauerland genoemd. Dit mooie plaatsje is namelijk de hoogst gelegen in Sauerland, Duitsland. Met 34 skipistes en jaarlijks 3 maanden sneeuwzekerheid is het een wintersportparadijs. Het brandweerkorps van Winterberg is in 1888 opgericht. De in 1977 gebouwde brandweerkazerne in Winterberg voldeed al een aantal jaren niet meer aan de huidige norm. In 2018 is een ingrijpende verbouwing begonnen. De complete benedenverdieping, afgezien van de lokale meldkamer, bestaat na de verbouwing alleen uit douche- en kleedkamers voor mannen en vrouwen. Op de tweede verdieping bevinden zich kantine en diverse scholingslokalen. Op de zolderetage was een dienstwoning gesitueerd, die al lang niet meer in gebruik was. Deze ruimte werd omgebouwd tot 5 ruime kantoren. Tot slot werd de voertuigenhal compleet gerenoveerd en kreeg nieuwe roldeuren en daardoor ook een modernere uitstraling. In 2019 werd de gerenoveerde kazerne opnieuw in gebruik genomen. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een autoladder, een logistiekvoertuig, een voertuig voor de inzetleiding, en een voertuig voor de meetploeg.

 

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Züschen

 

Züschen is een klein authentiek dorpje met vakwerkhuizen dat zo’n 7 kilometer zuidelijk van Winterberg gelegen is. Het brandweerkorps bestaat uit 48 vrijwillige korpsleden. Ze worden gemiddeld 35-40 keer per jaar opgeroepen en zijn uitgerust met een blusvoertuig, een terreinvaardige watertankwagen en een dienstbus. De brandweer is gehuisvest in een historisch gebouw uit 1904, de "oude school" in Züschen. Naast de brandweer heeft ook de muziekvereniging hier onderdak gevonden. Inmiddels voldoet het pand niet langer aan de geldige richtlijnen en zal op termijn moeten worden vervangen door nieuwbouw, vermoedelijk op dezelfde locatie. Vanaf deze locatie zijn de overige bergdorpen (Langewiese, Neuastenberg, Mollseifen, Lenneplätze, Hoheleye en Altastenberg) waarvoor het Züscher brandweerkorps ook verantwoordelijk is, namelijk goed en snel te bereiken.

 

 

 

 

Gemeinde Bestwig

 

Bestwig is een gemeente in het hoge Sauerland die bestaat uit zeventien kleinere tot grotere dorpen. Het totale inwonertal bedraagt bijna 11.500 personen. Grote delen van Bestwig liggen in een gebied dat door de Duitse overheid is aangewezen als beschermd natuur- en landschapsgebied. Bestwig ligt waar de rivier de Valme uitmondt in de Ruhr en aan de rand van het Arnsbergse woud. De gemeente is via de B7 en de L776 per auto te bereiken. Het station van Bestwig vormt een knooppunt van twee spoorlijnen. De hoogteverschillen in Bestwig zijn groot. Het hoogste punt is de Bastenberg met 775 meter en het laagste punt ligt in het dal van de Ruhr op slechts 280 meter. Verder worden de dalen van de Elpe en de Valme door de berg Stüppel van ruim 730 meter hoog van elkaar gescheiden.

 

• Freiwillige Feuerwehr Andreasberg

 

Andreasberg is een dorp van nog geen 500 inwoners. Het werd in 1854 als mijnwerkersnederzetting gesticht en is dat tot 1974 gebleven. Het lintdorp ligt op een bergrug tussen de dalen van de Elpe en de Valme. Het korps Andreasberg bestaat uit 16 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig en zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg in het zuidoostelijke deel van de gemeente Bestwig, grenzend aan de stad Olsberg. Vlakbij het dorp ligt het pretpark "Fort Fun". De brandweerkazerne is sinds 2015 in gebruik en deed voor die tijd dienst als kinderdagverblijf. Na een grondige verbouwing maakt sindsdien de brandweer gebruik van het pand. Het korps wordt gemiddeld 12 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Heringhausen

 

In de vallei van de Valme, ongeveer halverwege Bestwig en Ramsbeck, ligt het dorp Heringhausen. Rondom Heringhausen is duidelijk te zien wat de meeste lokale bedrijven aan het doen zijn: ze laten kerstbomen groeien. Vele hectaren kerstbomenvelden omringen het dorp en jaar na jaar worden duizenden kerstbomen in heel Duitsland en zelfs internationaal verkocht. Het brandweerkorps bestaat momenteel uit 20 actieve leden. Ze zijn uitgerust met een blusvoertuig en zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg in het gebied tussen de kernstad Bestwig en Ramsbeck. Op jaarbasis worden de vrijwilligers gemiddeld 10 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Nuttlar

 

Het dorp Nuttlar ligt aan de zuidrand van het natuurgebied Arnsberger Wald en heeft ruim 1.600 inwoners. Het brandweerkorps heeft een sterkte van 31 vrijwilligers. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen en een materiaalwagen. Het korps is verantwoordelijk voor de brandweerzorg in het noordoostelijke deel van de gemeente Bestwiger, dat grenst aan de steden Olsberg, Brilon en de stad Rüthen in het district Soest. De kazerne ligt in de Kirchstraße.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ostwig

 

Het dorp Ostwig ligt in het rustige en zeer mooie Elpetal. Statige huizen zoals het kasteelachtige ‘Haus Ostwig’, het gezellige dorpsplein en een aantal mooie vakwerkhuizen karakteriseren het goed onderhouden stadsbeeld. Het brandweerkorps van Ostwig is opgericht in 1926 en bestaat momenteel uit 32 actieve leden. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit en een logistiekvoertuig. Het korps is primair verantwoordelijk voor de brandweerzorg in het oostelijke deel van de gemeente Bestwig, dat grenst aan de stad Olsberg. De brandweerkazerne is gelegen in de Kampstraße.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ramsbeck

 

In Ramsbeck staat de Sauerlandse Bezoekersmijn. Deze mijn was tot 1974 vol in bedrijf. Toen moest die worden gesloten. Het naar boven gehaalde erts had maar een laag gehalte aan zink en lood, terwijl deze metalen op de wereldmarkt weinig meer waard waren. Direct werd besloten om van de mijn een museum te maken, met een bovengronds en ondergronds deel. Later datzelfde jaar ging de mijn weer open voor bezoekers. Het brandweerkorps van Ramsbeck bestaat sinds 1927 en bestaat momenteel uit 27 actieve leden in de uitrukdienst. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus. De brandweer bestrijkt de zuidelijke en zuidoostelijke delen van het gemeentegebied van Bestwig, grenzend aan de steden Olsberg en Schmallenberg.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Velmede-Bestwig

 

De woonkernen Velmede en Bestwig zijn in de loop der jaren tegen elkaar aan gegroeid. Velmede ligt westelijk van Bestwig en telt 3350 inwoners. Bestwig is veel kleiner en telt 625 inwoners. Het begin van de brandweer in Velmede en Bestwig gaat terug tot het jaar 1899. Het brandweerkorps bestaat momenteel uit 42 vrijwillige korpsleden in de uitrukdienst. Het wagenpark bestaat uit een tweetal blusvoertuigen, een hulpverleningsvoertuig, een slangenwagen, een dienstbus en een voertuig voor de inzetleiding. Deze staan gestald in de brandweerkazerne in de Grimmestraße. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 60 keer opgeroepen.