Landkreis Harz (Laatste update: 27-11-2016)

 

De Landkreis Harz is een Landkreis in het westen van de deelstaat Sachsen-Anhalt. De Landkreis is 2104 km² groot en is tijdens de tweede herindeling van Sachsen-Anhalt op 1 juli 2007 ontstaan uit de voormalige Landkreisen Halberstadt, Wernigerode, Quedlinburg en delen van Aschersleben-Staßfurt (de stad Falkenstein/Harz). De hoofdplaats van de Landkreis is Halberstadt. Binnen de Landkreis liggen 20 gemeenten met in totaal ruim 220.000 inwoners.

 

De Landkreis grenst in het zuiden aan de Landkreisen Mansfeld-Südharz (Sachsen-Anhalt) en Nordhausen (Thüringen), in het oosten aan de Salzlandkreis (Sachsen-Anhalt), in het noorden aan de Landkreisen Börde (Sachsen-Anhalt), Helmstedt en Wolfenbüttel (beide in Niedersachsen). In het westen grenst de Kreis aan de Landkreis Goslar in Niedersachsen. Het Drielandenpunt ländereck met de Deelstaten Niedersachsen en Thüringen ligt bij het dorp Benneckenstein in de gemeente Oberharz am Brocken. Het gebied kenmerkt zich door uitgestrekte bossen, hoogvlaktes die deels voor de landbouw benut worden, diep ingesneden dalen met wilde rivieren, beken en watervallen en grote en kleine stuwmeren. De Harz kent een lange geschiedenis van bewoning die al ver terug in de prehistorie begint. Het was eens een rijkelijk industriegebied wegens de mijnbouw. Vele oude mijnen zijn tegenwoordig toeristisch uitgebaat. De hoogste berg is de Brocken (1141m), de wellicht meest tot de verbeelding sprekende berg van Duitsland.

 

De 120 brandweerkorpsen binnen de Landkreis beschikken gezamenlijk over meer dan 4.800 brandweerlieden (zowel beroeps als vrijwilligers). De meldkamer van de Landkreis is gevestigd in het hoofdgebouw van de Kreis. De groep van 20 centralisten verwerkt op jaarbasis gemiddeld 40.000 meldingen van brand, ongevallen, dieren in nood of als bereikbaarheidsdienst van dienstdoende artsen en apotheken.

 

Stadt Ballenstedt

 

Ballenstedt is een gemeente aan de noordelijke uitlopers van de Oostelijke Harz. Ballenstedt telt 9.400 inwoners. Een bijzondere bezienswaardigheid van Ballenstedt zijn de zogenoemde Gegensteine, twee rotspieken die deel uitmaken van een grotere rotsformatie, de Duivelsmuur, die zich over een lengte van 20 km tussen Blankenburg en Ballenstedt uitstrekt. Over de Duivelsmuur doen vele mythen en sagen de ronde. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het karakter van de plaats. Het slot, tot dan toe de zomerresidentie van de hertogelijke familie, werd in 1949 onteigend en tot Ingenieurschool voor Bosbouw verbouwd. De toeristische structuren werden niet verder ontwikkeld, de (zware) industrie kreeg voorrang. Het kasteel is nu grondig gerenoveerd en Ballenstedt kan zich weer in de aandacht van de toeristen verheugen. Ballenstedt bestaat uit de stadsdelen Asmusstedt, Badeborn, Opperode, Radisleben en Rieder.

 

• Freiwillige Feuerwehr Badeborn

 

Badeborn ligt 6 km ten noorden van Ballenstedt en telt 1.300 inwoners. Op 4 augustus 2002 is de toenmalige zelfstandige gemeente geannexeerd door de stad Ballenstedt. Het brandweerkorps bestaat uit 19 vrijwilligers. Het korps is uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus. Op jaarbasis worden de vrijwilligers gemiddeld 30 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ballenstedt-Oppenrode

 

De stad Ballenstedt heeft 5.450 inwoners. Op de weg naar Radisleben passeert men vliegveld Ballenstedt-Harz. Dit is een kleine luchthaven met een asfaltbaan van 800 meter waar vliegtuigen tot 5,7 ton kunnen landen en opstijgen. Per jaar vinden meer dan 20.000 vliegbewegingen plaats. Op de brandweerkazerne in Ballenstedt zijn twee korpsen gehuisvest. Dit betreft het brandweerkorps Ballenstedt en het brandweerkorps van Opperode. Het brandweerkorps Ballenstedt is opgericht in 1866 en was daarmee het eerste brandweerkorps in de toenmalige Landkreis Ballenstedt. Het brandweerkorps telt 43 vrijwillige korpsleden. Het korps Opperode telt 25 vrijwillige korpsleden. De kazerne is in gebruik sinds 2010. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een watertankwagen, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig, een logistiekvoertuig, een dienstbus en een voertuig voor de inzetleiding. Vanaf de kazerne wordt gemiddeld 120 keer per jaar uitgerukt.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Opperode (opgeheven)

 

Opperode ligt ten oosten van Ballenstedt en telt 450 inwoners. Tot 1950 was Opperode een zelfstandige gemeente. Na de gemeentelijke herindeling van 1950 maakt het dorp deel uit van de gemeente Ballenstedt. Het is daarmee het oudste stadsdeel van de gemeente. Het brandweerkorps is niet meer gehuisvest in het dorp zelf maar maakt gebruik van de kazerne in Ballenstedt die in 2010 in gebruik is genomen. De voormalige kazerne is nog wel in gebruik door het korps maar niet meer als uitruklocatie. Het wordt alleen nog gebruikt als verenigingslokaal van het korps.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Radisleben

 

Radisleben telt 450 inwoners en ligt in het noordoosten van de gemeente. Op 1 januari 2010 is de toenmalige zelfstandige gemeente geannexeerd door de stad Ballenstedt. Het brandweerkorps dat werd opgericht in 1933 telt 20 vrijwilligers en wordt gemiddeld 10 keer per jaar gealarmeerd. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met draagbare pomp en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Rieder

 

Rieder heeft 1.800 inwoners. Op 1 januari 2011 verloor Rieder haar zelfstandigheid en werd per gelijke datum een stadsdeel van Quedlinburg. De inwoners van Rieder hadden hier zoveel bezwaren tegen dat beroep werd aangetekend. Op 19 februari 2013 oordeelde de rechtbank Dessau-Roßlau dat de herindeling ongedaan moest worden gemaakt en werd Rieder opnieuw een zelfstandige gemeente. Per 1 december 2013 werd Rieder opnieuw onderdeel van een gemeentelijke herindeling. Tot volle tevredenheid van het merendeel van de inwoners maakt Rieder sindsdien deel uit van de gemeente Ballenstedt. Het brandweerkorps is opgericht in 1905. De vrijwilligers zijn uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

Stadt Blankenburg (Harz)

 

Blankenburg, een stad van ruim 20.000 inwoners, wordt gedomineerd door een groot kasteel bovenop de kalkstenen berg de Blankenstein. Blankenburg ligt aan de noordrand van de Harz. Bij Blankenburg begint de Duivelsmuur, een 20 km lange grillige rotsformatie met scherpe pieken. De Duivelsmuur die omgeven is met vele sagen en mythen, eindigt bij Ballenstedt. Voor klimliefhebbers zijn enkele delen van deze formatie vrijgegeven. De 400 meter hoge Ziegenkopf ligt slechts één kilometer buiten Blankenburg en is goed te bewandelen. Vanaf de uitzichttoren op deze berg kunt u kijken tot aan de Brocken, de hoogste berg in de Harz. De gemeente bestaat naast de stad Blankenburg uit de dorpen Börnecke, Cattenstedt, Derenburg, Heimburg, Hüttenrode, Timmenrode en Wienrode.

 

• Freiwillige Feuerwehr Blankenburg

 

Het brandweerkorps van Blankenburg is opgericht in 1870. Het kazernecomplex ligt aan de Neuen Halberstädter Straße en is in 2008 in gebruik genomen. De oude kazerne was op dezelfde locatie gevestigd maar voldeed niet meer aan de moderne eisen en was ook te klein. Het huidige complex bestaat uit twee gebouwen met daartussen een binnenplein. Achterop het terrein staat de ruime voertuigenhal die plaats biedt aan acht uitrukvoertuigen. Ook zijn daar de kleedruimte voor de uitrukkleding, sanitaire ruimtes, diverse magazijnen, een werkplaats en het kantoor van de dagdienstmedewerker gesitueerd. In het andere gebouw, dat pal aan de weg ligt, bevinden zich een opleidingslokaal, een keuken, het kantoor van de korpsleiding, het kantoor van de brandweervereniging, het kantoor voor de bevelvoerders en een ruimte voor de jeugdbrandweer. Het brandweerkorps heeft een sterkte van 98 vrijwillige korpsleden. Ze worden op jaarbasis gemiddeld 300 keer opgeroepen. De redding van dieren neemt een steeds groter aandeel van het totaal aantal meldingen voor haar rekening. Tijdens kantooruren neemt de beroepsmedewerker die in dagdienst werkzaam is deze taak voor zijn rekening. Buiten deze tijden is een groep van 10 gespecialiseerde vrijwilligers apart oproepbaar voor deze taak. Op dit vlak worden jaarlijks gemiddeld 80 meldingen afgewikkeld. Ook apart oproepbaar is een groep vrijwilligers die de logistieke- en verzorgingstaak uitvoerd bij grotere inzetten. De voertuigenhal is gevuld met een flink wagenpark. Het bestaat uit een drietal blusvoertuigen, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, een logistiekvoertuig, een voertuig voor de redding van dieren, een voertuig voor de inzetleiding en een verbindings-/commandowagen.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Börnecke

 

Het dorp Börnecke ligt zo’n 6 kilometer ten noordoosten van de kernstad Blankenburg. Het brandweerkorps van Börnecke werd opgericht in 1875 en bestaat tegenwoordig uit 25 vrijwilligers. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 40 keer opgeroepen. De huidige kazerne, die al in gebruik is sinds 1876, werd in 1933 voorzien van een slangentoren. Het gebouw biedt onderdak aan een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus. De alarmering van de korpsleden vindt plaats door het laten loeien van de dorpssirene die op de Kirchberg staat. Deze kan handmatig worden geactiveerd door het indrukken van een handmelder in de Hohen Straße en op afstand worden geactiveerd vanuit de meldkamer in Halberstadt. Het korps beschikt ook over een aantal digitale alarmontvangers die ook vanuit de meldkamer geactiveerd worden. Zo kan er ‘stil’ gealarmeerd worden door alleen de alarmontvangers te gebruiken of er kan gekozen worden voor een ‘luide’ alarmering waarbij gelijktijdig de dorpssirene en de alarmontvangers worden geactiveerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Cattenstedt

 

Het dorp Cattenstedt telt 720 inwoners en ligt ten zuidoosten van de kernstad Blankenburg. Het vrijwilligerskorps is opgericht in 1874 en bestaat uit . De kazerne is direct tegen het voormalige gemeentehuis van Cattenstedt in de Oberdorfstraße aangebouwd. Het wagenpark wordt gevormd door een blusvoertuig, een voertuig voor het ontsmetten van personen en een dienstbus. De vrijwilligers worden gemiddeld 60-80 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Derenburg

 

De voormalige zelfstandige stad Derenburg telt 2650 inwoners en ligt in het noordelijke deel van de gemeente Blankenburg. Derenburg staat bekend om de glasfabriek waar het bekende Harzkristal nog met de mond wordt geblazen. De fabriek trekt per jaar meer dan 230.000 bezoekers naar Derenburg. Het brandweerkorps is uitgerust met een blusvoertuig, een watertankwagen en een dienstbus.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Heimburg

 

Heimburg telt 929 inwoners en ligt 5 kilometer ten noordwesten van Blankenburg. Het brandweerkorps van Heimburg heeft een sterkte van 27 vrijwillige korpsleden. Ze zijn uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus. Het korps wordt gemiddeld 20-30 keer per jaar gealarmeerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hüttenrode

 

Het landelijk gelegen dorp Hüttenrode ligt 7 kilometer ten zuidwesten van de kernstad Blankenburg op een hoogvlakte van de Unterharz. Het dorp heeft 1.190 inwoners. De bezienswaardigheid van het dorp is de ruïne van een kerk. De kerk werd gebouwd in de 18e eeuw en had oorspronkelijk twee torens met bolvormig dak. In 1973 werd de kerk na een blikseminslag grotendeels door brand verwoest. Uit kostenbesparing is één toren herbouwd en voorzien van een puntdak. Hoewel het gebouw grotendeels niet meer is dan een ruïne, is het een populaire toeristische trekpleister. Het brandweerkorps is opgericht in 1877 en telt 30 vrijwilligers in de uitrukdienst. De kazerne huisvest de drie voertuigen van het korps. Dit betreft een tweetal blusvoertuigen en een dienstbus. Per jaar wordt het korps gemiddeld 15-20 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Timmenrode

 

Timmenrode ligt ten zuidoosten van Blankenburg op een zuidelijke helling van de bekende Taufelsmauer in een mooie vallei. Het dorp telt 1.070 inwoners. Het korps wordt gemiddeld 15 tot 25 keer per jaar opgeroepen. De 21 vrijwilligers zijn uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus. Daarnaast heeft het korps de beschikking over een watertankaanhanger met 16.000 liter water aan boord. Deze wordt in voorkomende gevallen door een plaatselijke landbouwer met zijn tractor ter plaatse gebracht. De brandweerkazerne in de Lindestraße dateert uit 1893.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wienrode

 

Wienrode ligt ten zuiden van Blankenburg en telt 896 inwoners. Twee kilometer vanaf de dorpskern, in het bos, is sinds 1966 een grote waterzuiveringsinstallatie in gebruik. Hier wordt het water uit het stuwmeer gezuiverd. Dit wordt vervolgens als drinkwater verder gepompt. Tot in de stad Halle stroomt dit water uit de kraan. Het brandweerkorps is opgericht in 1875. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

Stadt Falkenstein/Harz

 

De gemeente Falkenstein ligt tussen Ballenstedt en Aschersleben en is in 2002 ontstaan uit een fusie van Ermsleben met de omliggende gemeenten Endorf, Meisdorf, Neuplatendorf, Pansfelde, Reinstedt en Wieserode. Sindsdien zijn dit de 7 stadsdelen die samen de gemeente Falkenstein vormen. De gemeente telt in totaal ruim 5.500 inwoners. De gemeente ontleent haar naam aan kasteel Falkenstein. Op een hoge berg, vlak voor Meisdorf, staat het kasteel majestueus boven het Selkedal. Het hoort tot de mooiste en bestbewaarde middeleeuwse kastelen van de hele Harz.

 

• Freiwillige Feuerwehr Endorf

 

Het dorp Endorf heeft zo’n 400 inwoners en ligt ten zuidoosten van Ermsleben, de hoofdplaats van de gemeente Falkenstein. De kazerne is in gebruik sinds 2003 en biedt onderdak aan het blusvoertuig waarover de vrijwilligers beschikken.

 

 

• Oude kazerne Endorf

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ermsleben

 

Ermsleben is de hoofdplaats van de gemeente Falkenstein en telt circa 2.800 inwoners. Het straatbeeld wordt grotendeels bepaald door gerestaureerde vakwerkhuizen. De kazerne is in gebruik sinds 2004. Het korps telt 29 vrijwilligers. Het wagenpark bestaat uit een tweetal blusvoertuigen, een hoogwerker en een voertuig voor de gemeentelijke inzetleiding.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Meisdorf

 

Daar waar het Selkedal overgaat in de Vorharz en het landschap weidser wordt, ligt Meisdorf. Dit dorp telt zo’n 1.1100 inwoners en ligt aan de voet van de burcht Falkenstein. Het brandweerkorps van Meisdorf is opgericht in 1892 en bestaat uit 24 vrijwilligers. De kazerne is in gebruik sinds 2000. Hier staan twee blusvoertuigen paraat.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Neuplatendorf

 

Het dorp Neuplatendorf telt 200 inwoners en ligt aan de Uerdinger Linie, in het traditionele gebied van het Hoogduits. Deze Uerdinger Linie is een denkbeeldige scheidingslijn tussen het gebied waar het Hoogduits wordt gesproken en het gebied waar men Nederduits spreekt. Het brandweerkorps van Neuplatendorf bestaat uit 12 vrijwilligers. Het korps is sinds 1996 ondergebracht in een voormalige schuur uit 1744 die werd aangepast om als stalling voor het kleine blusvoertuig van het korps te dienen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Pansfelde

 

Het dorp Pansfelde ligt op de Pansfelder hoogvlakte in het Schwennecketal op een hoogte van 280 meter. Het grootste deel van het dorp bestaat uit bosgebied. Pansfelde ligt in het uiterste zuiden van de gemeente (op de grens met de Landkreis Mansfeld-Südharz) en telt 570 inwoners. De brandweerkazerne is oorspronkelijk gebouwd als garage. Na ingebruikname van het pand door de brandweer in 1997 veranderde daar niet veel aan; het bleef puur een garage voor het blusvoertuig. Het gebouw was niet aangesloten op de waterleiding en de riolering. Hierdoor ontbrak het ook aan toiletten en douches en ook was er geen verwarming. Pas in 2011 werd het gebouw voorzien van een aanbouw waarin sindsdien toiletten, douches, een omkleedruimte en een opleidingslokaal te vinden zijn. Gelijktijdig werd ook het bestaande bouwdeel opgeknapt en net als de nieuwe aanbouw voorzien van verwarming. Het korps is opgericht in 1912 en telt 18 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Reinstedt

 

Reinstedt telt 1.090 inwoners en ligt in het noorden van de gemeente op de grens met de Salzlandkreis. Bij Reinstedt ligt het 1069 meter lange circuit ‘Harz-Ring’. Op deze baan vinden scooterraces, races voor lichte motorfietsen, Supermoto en kartwedstrijden plaats. Het brandweerkorps bestaat uit 15 vrijwillige korpsleden. De kazerne is in 1964 in gebruik genomen. In 1999 werd een scholingslokaal bijgebouwd en in 2004 werd het gebouw verbouwd om plaats te bieden aan twee voertuigen in plaats van de oorspronkelijke ruimte voor één voertuig. De twee voertuigen zijn een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wieserode

 

De kleinste woonkern van de gemeente is het dorp Wieserode met haar 170 inwoners. Het ligt aan de zuidoostelijke rand van de Landkreis Harz in het dal van de Mukarene. Het brandweerkorps is opgericht in 1914 en telt 9 vrijwillige korpsleden. Het kleine blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank staat in de kazerne die in gebruik is sinds 1973. In 2006 is het gebouw gerenoveerd.

 

 

Stadt Halberstadt

 

Halberstadt is met meer dan 40.000 inwoners één van de grotere gemeenten van de deelstaat. De oude bisschoppsstad is tegenwoordig ook de hoofdstad van de Landkreis Harz. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog leed Halberstadt, dat één van de mooiste vakwerksteden van Duitsland was, zware verliezen. Meer dan tachtig procent van de historische gebouwen werd bij luchtaanvallen verwoest. Pas na de Duitse eenwording werd de binnenstad uitvoerig gerestaureerd en opnieuw vormgegeven.

 

• Freiwillige Feuerwehr Aspenstedt

 

Het dorp Aspenstedt ligt (net als buurdorpen Athenstedt en Sargstedt) ten zuiden van de heuvelrug Huy en telt 548 inwoners. Het korps bestaat uit 16 vrijwilligers en is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Athenstedt

 

Het dorp Athenstedt heeft 430 inwoners en ligt ten noordwesten van Halberstadt op de grens met de gemeente Osterwieck. De brandweer van Athenstedt is opgericht in 1874. Het korps heeft een sterkte van 19 vrijwilligers en wordt 5 tot 10 keer per jaar opgeroepen. In de helft van de gevallen gaat het dan om het verlenen van assistentie in buurdorp Ströbeck of in de kernstad Halberstadt. De vrijwilligers zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Emersleben

 

Emersleben ligt geografisch gezien midden in de gemeente Vorharz maar maakt toch deel uit van de gemeente Halberstadt. Door deze bijzondere constructie ligt Emersleben als stadsdeel van Halberstadt als een enclave in de gemeente Vorharz. Het dorp telt 700 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 15 vrijwillige korpsleden en werd opgericht in 1897. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 1997 en bestaat uit een voertuigenhal voor twee voertuigen, een opleidingslokaal en een ruimte voor de jeugdbrandweer. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Halberstadt

 

Van heinde en ver zichtbaar bepalen de kerktorens van Halberstadt het silhouet van de stad. Het zijn de torens van de Sint-Martinuskerk, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en natuurlijk van de gothische domkerk van Halberstadt. Het brandweerkorps van Halberstadt werd opgericht in 1871. De huidige plek van de kazerne is al sinds 1962 in gebruik. In 1997 is de oorspronkelijke kazerne uitgebreid met een nieuwe voertuigenhal. Bij het korps zijn 23 medewerkers in vaste dienst. Ze zorgen voor een permanente bezetting van de kazerne met een complete uitrukploeg. Daarnaast vervullen ze werkzaamheden in de diverse werkplaatsen waar naast onderhoud aan materialen, brandblussers, elektrische apparaten etc, ook onderhoud aan de brandweerwagens uit de gemeente in eigen beheer wordt verricht. De beroepsmedewerkers vormen de eerste uitruk. Deze bestaat uit een blusvoertuig, een autoladder en een voertuig voor de inzetleiding. Daarnaast rukken de beroepsmedewerkers in voorkomende gevallen uit met het haakarmvoertuig, het milieuvoertuig, het voertuig voor de meetploeg en/of de commandowagen.

 

Het vrijwilligerskorps op de kazerne bestaat uit 34 vrijwilligers en werd opgericht in 1874. Ze worden opgeroepen bij meldingen waarbij met meer voertuigen moet worden uitgerukt dan alleen de voertuigen van de eerste uitruk. Ook als de kazerne moet worden herbezet of bij grote branden of een groot aanbod aan meldingen worden de vrijwilligers in dienst geroepen. Op jaarbasis worden ze gemiddeld 70 keer opgeroepen. Ze hebben de beschikking over drie blusvoertuigen, een watertankwagen, een logistiekvoertuig en een dienstbus.

 

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Klein Quenstedt

 

Het dorp Klein Quenstedt telt 680 inwoners en ligt ten noorden van Halberstadt tussen de plaatsen Neu Runstedt en Groß Quenstedt. Het brandweerkorps telt 15 vrijwillige korpsleden en werd opgericht in 1888. De vrijwilligers worden gemiddeld 5-10 keer per jaar opgeroepen. De kazerne ligt in de Kirchstraße en is in gebruik sinds april 2001. De kazerne biedt onderdak aan een klein blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Langenstein

 

De plaats Langenstein telt ruim 1.900 inwoners en ligt tussen Blankenburg en Halberstadt. In Langenstein zijn een aantal grotwoningen te vinden die uitgehouwen zijn in het zachte zandsteen. Voor een deel zijn ze nog bewoond geweest tot begin 20e eeuw. De laatste grotbewoner is in 1916 vertrokken. Tijdens de Tweede Oorlog lag bij de plaats het kamp Langenstein-Zwieberge. Dit concentratiekamp van de nazi’s werd in 1944 opgestart om goedkope arbeidskrachten onderdak te bieden die te werk werden gesteld in de ondergrondse vliegtuigfabrieken in de buurt van Thekenbergen bij Halberstadt. Op het totaal van 5.000 gevangen zijn er ongeveer 3.000 gevangen, mede door de slechte hygiëne en verzorging, omgekomen in het kamp. Het brandweerkorps is opgericht in 1887. De korpsleden vervullen een bijzonder specialisme binnen de gemeentelijke brandweerorganisatie: van de 28 korpsleden vormen er 15 een ademluchtploeg. Ze verzorgen de ademluchtdragers en bewaken de inzet op veiligheid ter plaatse. Daarnaast wordt de apparatuur gecontroleerd en voorzien van volle ademluchtflessen en ook wordt de inzetleiding geadviseerd. De gespecialiseerde ploeg wordt standaard in het hele stadsgebied meegealarmeerd bij gebouwbranden, inzetten met gevaarlijke stoffen en bij branden die worden gekwalificeerd als middelbrand of groter. Het korps Langenstein wordt gemiddeld 80-100 keer per jaar opgeroepen. Hiervan betreft het gemiddeld in de helft van de gevallen een alarm voor de ademluchtploeg. Het wagenpark van het korps bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus. De bestaande brandweerkazerne werd in 2012 uitgebreid met een nieuwe voertuigenhal in een apart bouwdeel dat net voor de bestaande kazerne werd opgericht.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Sargstedt

 

Ten noordwesten van Halberstadt ligt de plaats Sargstedt met haar 700 inwoners. De voormalige zelfstandige gemeente maakt sinds 2010 deel uit van de gemeente Halberstadt. Het brandweerkorps werd opgericht in 1895 en telt 14 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een vierwielaangedreven blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus. De brandweerkazerne is gebouwd in 1979 als een gebouw met slangentoren, voertuigenhal en een opleidingslokaal. De bouwkosten bedroegen toen 42.000 DDR-Mark. Het specialisme van het korps is de verzorging van ingezet personeel met eten en drinken bij grote incidenten en branden in het hele stadsgebied.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Schachdorf Ströbeck

 

Het dorp Ströbeck staat ook wel bekend als schaakdorp Ströbeck. Het hele dorp staat namelijk in het teken van het schaakspel, zelfs het dorpsplein is in het patroon van een schaakbord bestraat. Keurvorst Friedrich von Brandenburg schonk in de 17e eeuw een zilveren schaakspel aan het dorp. Toen in 1744 Frederik de Grote in het dorp op bezoek kwam speelde hij een potje met de burgemeester en na verloren te hebben was hij zo onder de indruk dat hij elk jaar een afgezant naar het dorp stuurde. Als deze verloor werden voor de dorpsbewoners een jaar lang alle belasting kwijtgescholden. Het brandweerkorps is opgericht in 1894 en wordt gevormd door 20 vrijwillige korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus. Deze staan gestald in een moderne kazerne die sinds december 2014 in gebruik is.

 

 

Stadt Harzgerode

 

De gemeente Harzgerode ligt in het midden van een hoogvlakte van de Unterharz. De stad Harzgerode is de grootste van de kernen die samen de gelijknamige gemeente vormen. De totale gemeente telt 8.300 inwoners. Tussen 1949-1990 lag Harzgerode op het grondgebied van de communistische DDR.

 

• Freiwillige Feuerwehr Dankerode

 

Dankerode ligt 8 km ten zuiden van kernstad Harzgerode tussen de uitgestrekte bossen van de Harz en telt 800 inwoners. Het percentage van werkloosheid ligt in Dankerode op 50%. Het brandweerkorps is opgericht in 1925 en telt 30 vrijwillige korpsleden. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1989. In 2007 is de kazerne voorzien van nieuwe roldeuren. Het korps heeft de beschikking over een blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Güntersberge

 

Güntersberge ligt aan de oever van de Selke in het westen van de gemeente op de grens met de deelstaat Thüringen. Het was als zelfstandige gemeente tot 2009 de kleinste stad van de hele deelstaat Sachsen-Anhalt. De stad heeft 900 inwoners. Het vrijwillige brandweerkorps werd opgericht in 1888 en is uitgerust met een blusvoertuig en een slangenaanhanger.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Harzgerode

 

De stadt Harzgerode telt 4.700 inwoners. Hoog gelegen op het Harzplateau wordt de stad gekenmerkt door vakwerkhuizen en de schitterende 17de-eeuwse St.-Marien-Kirche. Een andere bezienswaardigheid is de Selketalbahn, de oudste smalspoorbaan van de Harz waar nog met stoomlocomotieven op wordt gereden. Het brandweerkorps heeft een sterkte van 39 vrijwilligers. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een autoladder, een slangenwagen, een voertuig voor de inzetleiding en een dienstbus. De brandweerkazerne is in 2006 vergroot door de aanbouw van een nieuwe voertuigenhal met plaats voor 3 voertuigen. In een andere aanbouw werden nieuwe sanitaire ruimtes en een kleedruimte gemaakt. Het korps wordt op jaarbasis gemiddeld 90 keer opgeroepen.

 

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Königerode

 

Het dorp Königerode telt 810 inwoners, ligt ten zuidoosten van Harzgerode tussen het dal van de Eine en het Wipperdal en wordt doorkruist door de Bundesstraße B242. Aan deze weg ligt ook de kazerne van het korps. De eerste steen van dit moderne gebouw werd gelegd in oktober 2013. Na een bouwtijd van 13 maanden werd het in november 2014 in gebruik genomen. Naast een voertuigenhal met twee stelplaatsen bestaat het gebouw uit een aparte omkleedruimte, sanitaire ruimtes, een opleidingsruimte en een ruimte voor de jeugdbrandweer. De vrijwilligers zijn uitgerust met een blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Neudorf

 

De plaats Neudorf ligt op een hoogplateau van 440 meter boven zeespiegel ten zuidwesten van Harzgerode. Neudorf heeft 680 inwoners en heeft tot op de dag van vandaag het dorpse karakter weten te behouden. In het dorp ligt een ijzerhoudende bron die als gezondheidsbron bekend staat. Deze ‘staalbron’ werd in 1931 voor het toerisme geopend en droeg bij aan de goede naam van Neudorf als herstellingsoord. Het brandweerkorps werd in 1914 opgericht. De 24 vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. De huidige kazerne ligt in het centrum van het dorp en is al in gebruik sinds de oprichting van het korps. De aanbouw aan de linkerzijde dateert uit 1960 toen het eerste gemotoriseerde voertuig in dienst werd gesteld. De kazerne is in 2010 gerenoveerd en bestaat sindsdien uit een stallingsplaats voor het blusvoertuig, een kleedkamer, toiletten en een opleidingsruimte.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Schielo

 

Het dorp Schielo heeft 560 inwoners en ligt ietwat afgelegen in de Unterharz op een afstand van 6 kilometer ten zuidoosten van Harzgerode. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Siptenfelde

 

Siptenfelde telt 600 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1883 en bestaat uit 18 vrijwillige korpsleden. De brandweerkazerne is al in gebruik sinds 1903. Rond 1970 is door de korpsleden zelf een scholingslokaal aangebouwd. Het korps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Straßberg

 

Het dorp Straßberg telt 770 inwoners en ligt in de vallei van de Selke, waar eeuwenlang de mijnbouw onderdeel was van het dagelijks leven. Ook nu zijn er op vele plekken in het dorp restanten van de ertsmijnbouw te vinden. Het brandweerkorps telt 24 vrijwilligers en is uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

Gemeinde Huy

 

De gemeente Huy is ontstaan op 1 april 2002 door de fusie van 11 gemeenten. De gemeente ligt op de heuvelrug de Huy, waar de gemeente ook naar vernoemd is. De Huy is tevens het grootste beukenbosgebied van Europa. De gemeente heeft 7.500 inwoners en bestaat uit de woonkernen Aderstedt, Anderbeck, Arbketal, Badersleben, Dedeleben, Dingelstedt am Huy, Eilenstedt, Eilsdorf, Gambrinus, Huy-Neinstedt, Pabstorf, Röderhof, Schlanstedt, Vogelsdorf en Westerburg. Landbouw speelt in de gemeente nog een grote rol.

 

In 2012 zijn de bestaande 12 brandweerkorpsen opgegaan in vier nieuwe korpsen met elk drie blusgroepen. Elk korps wordt geleidt door een commandant en boven de vier korpsen staat de gemeentelijk commandant van Huy. De blusgroepen zijn de oude korpsen waarover de gemeente beschikte. De 3 blusgroepen per korps worden sindsdien altijd gezamenlijk gealarmeerd en dragen samen zorg voor het opleiden en oefenen van de korpsleden. Deze herstructurering was noodzakelijk omdat de 12 bestaande losse korpsen geen van allen meer in staat waren om te voldoen aan de geldende norm in Sachsen-Anhalt. De deelstaat hanteert namelijk de norm dat op elk adres binnen 12 minuten na de melding een ploeg van minimaal 6 personen ter plaatse moet staan.

 

Korps Huy 1

 

• Freiwillige Feuerwehr Aderstedt

 

Het dorp Aderstedt telt 350 inwoners en ligt in het noordoosten van de gemeente nabij de grens met de Landkreis Börde. De brandweerkazerne ligt centraal gelegen in het dorp.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Eilsdorf

 

Eilsdorf heeft 390 inwoners en ligt in het oosten van de gemeente. Het brandweerkorps telt 21 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Schlanstedt

 

Schlanstedt ligt in de noordoosthoek van de gemeente Huy en heeft 1.120 inwoners. Het brandweerkorps is onder meer uitgerust met een blusvoertuig.

 

 

Korps Huy 2

 

• Freiwillige Feuerwehr Anderbeck

 

Anderbeck heeft 550 inwoners en ligt in het westen van de gemeente aan de Landesstraße 79 (Badersleben-Eilenstedt). Het wagenpark van het brandweerkorps bestaat uit een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Badersleben

 

Het dorp Badersleben heeft 940 inwoners en ligt in het westelijke deel van de gemeente op de grens met Osterwieck. Het brandweerkorps is opgericht in 1883. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen en een dienstbus. Deze staan gestald in de kazerne in de Spieltorstraße.

 

 

• Oude kazerne Badersleben

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Huy-Neinstedt

 

Huy-Neinstedt telt 185 inwoners en ligt in het uiterste zuidwesten van de gemeente tegen de heuvelrug de Huy aan. In de eenvoudig uitgevoerde brandweerkazerne staat het kleine blusvoertuig van het korps gestald.

 

 

Korps Huy 3

 

• Freiwillige Feuerwehr Dedeleben

 

Dedeleben ligt in het noordwesten van de gemeente Huy en telt 1.170 inwoners. Het dorp ligt direct tegen het natuurgebied ‘Großes Bruch’. Het brandweerkorps heeft een sterkte van 31 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig, een watertankwagen, een voertuig voor de meetploeg en een materiaalwagen. Het korps wordt gemiddeld 10-15 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Oude kazerne Dedeleben

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Pabstorf

 

Pabstorf heeft 640 inwoners en ligt tussen de bergketens Huy en Elm. Het dorp wordt doorkruist door de Landesstraße 78 (Hessen-Wackersleben). Het brandweerkorps heeft een sterkte van 18 vrijwilligers en is uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Vogelsdorf

 

Het dorp Vogelsdorf heeft 410 inwoners en ligt in het dal van de Marienbach tussen Dedeleben en Huy-Neinstedt. Het brandweerkorps is opgericht in 1875 en telt 16 vrijwillige korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus. De kazerne werd gebouwd in 1989 en in 2011 voorzien van een aanbouw.

 

 

Korps Huy 4

 

• Freiwillige Feuerwehr Dingelstedt am Huy

 

Dingelstedt am Huy telt 1795 inwoners. Bij Dingelstedt ligt een klein vliegveld voor ultralight vliegtuigen. Het brandweerkorps is opgericht in 1894. De brandweerkazerne is onderdeel van een vakwerk-hofboerderij en is in deze functie sinds 1994 in gebruik. De kazerne biedt onderdak aan het blusvoertuig waarover de 13 vrijwilligers beschikken. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 5 keer opgeroepen. In 2016 zal het korps verhuizen naar een nieuw onderkomen in de Bahnhofstraße.

 

 

• Nieuwbouw kazerne Dingelstedt am Huy

 

Sinds 2016 is het korps Dingelstedt ondergebracht in een nieuwe brandweerkazerne die ontstond door de verbouwing van het voormalige schoolgebouw tegenover het gemeentehuis van de gemeente Huy in de Bahnhofstraße. Deze school werd aan het eind van de 20e eeuw gesloten.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Eilenstedt

 

De plaats Eilenstedt telt 920 inwoners en ligt in het zuidoosten van de gemeente. Het brandweerkorps werd opgericht in 1894. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Röderhof

 

Röderhof is een klein dorp met 200 inwoners aan de voet van het nog in gebruik zijnde Benedictijner klooster ‘de Huysburg’. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een blusvoertuig. De kazerne is ondergebracht in één van de gebouwen op de binnenplaats van het Gutshof.

 

 

Stadt Ilsenburg (Harz)

 

De gemeente Ilsenburg ligt tussen Werningerode in het oosten en de grens met Niedersachsen in het westen. Ilsenburg ligt in het dal van de Ilse en wordt aan drie zijden omsloten door beboste bergen die meer dan 550 meter hoog zijn. De gemeente is ontstaan op 1 juli 2009 toen de zelfstandige gemeenten Darlingerode en Drübeck door een gemeentelijke herindeling bij de stad Ilsenburg werden gevoegd. In totaal zijn er 10.000 inwoners woonachtig in de gemeente.

 

• Freiwillige Feuerwehr Darlingerode

 

Darlingerode ligt in het oosten van de gemeente op de grens met Werningerode en telt 2.390 inwoners. Het brandweerkorps werd opgericht in 1911. De huidige brandweerkazerne is in gebruik sinds 2010. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Drübeck

 

Drübeck telt 1.500 inwoners en ligt centraal binnen de gemeente. De brandweerkazerne ligt op het kleinschalige bedrijventerrein ‘Am Thie’ aan de rand van het dorp. Het korps is uitgerust met een blusvoertuig en ook het voertuig voor de gemeentelijke inzetleiding staat in de kazerne en wordt door korpsleden van Drübeck bemand.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ilsenburg

 

De stad Ilsenburg telt 6.120 inwoners en is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. Keizer Otto III had in de tiende eeuw een burcht bij Ilsenburg, die later gebruikt werd als basis voor een Benedictijner klooster. Het gehucht Ilsenburg ontwikkelde zich in de zestiende eeuw en was in het bezit van een eigen ijzergieterij, waar het ijzererts verwerkt werd. De eerste toeristen kwamen aan het eind van de negentiende eeuw naar Ilsenburg. In 1947 werd Ilsenburg officieel benoemd tot kuuroord, vooral vanwege de zuivere en gezonde lucht. Het brandweerkorps is gehuisvest in een ruime kazerne die onderdak biedt aan twee blusvoertuigen, een watertankwagen, een autoladder en een dienstbus. De kazerne ligt aan de noordkant van de stad op hetzelfde terrein als de dienst gemeentewerken en het gemeentehuis.

 

 

Gemeinde Nordharz

 

De gemeente Nordharz ligt in het uiterste westen van de Landkreis Harz. De gemeente ontstond op 1 januari 2010 toen de acht destijds zelfstandige gemeenten Abbenrode, Danstedt, Heudeber, Langeln, Schmatzfeld, Stapelburg, Veckenstedt en Wasserleben zijn samengesmolten tot de nieuwe gemeente. Nordharz telt in totaal 7.900 inwoners en is erg populair bij toeristen vanwege de ligging bij de ‘Grüne Band’. Deze groene band is het overblijfsel van de grens tussen de DDR en de Bondsrepubliek. Het streng bewaakte grensgebied was dodelijk voor iedereen die het waagde er een voet in te zetten. Hierdoor kreeg de natuur de vrije hand met een prachtige strook ongereptheid tot gevolg.

 

• Freiwillige Feuerwehr Abbenrode

 

Abbenrode ligt aan de rivier de Ecker nabij de grens met de deelstaat Niedersachsen. Het dorp telt iets meer dan 900 inwoners. Het brandweerkorps werd in 1877 opgericht en telt momenteel 27 vrijwillige korpsleden. De brandweerkazerne aan de Hahnstraße biedt onderdak aan een blusvoertuig, een voertuig voor de gemeentelijke inzetleiding, een motorspuitaanhanger en een slangentransportaanhanger. Het gebouw is in gebruik sinds 1997. Later werden een sportkantine en het dorpshuis tegen de kazerne aangebouwd. De kazerne bestaat uit een voertuighal met twee rolpoorten, een opleidingslokaal, een keuken, een toilet met douche en twee opslagruimtes. In 2011 is de kazerne gerenoveerd. Het korps rukt op jaarbasis gemiddeld 25 tot 30 keer uit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Danstedt

 

Danstedt is een dorp met 540 inwoners. Het ligt op de Langelervlakte tussen Harz en heuvelrug de Huy. Van de ruim 14 vierkante kilometer grondoppervlakte is meer dan 90% in gebruik als landbouwgrond. De publiekstrekker van het dorp is een zeer goed bewaard gebleven molen met de naam ‘Mathilde’. Met pinksteren wordt jaarlijks het molenfeest gevierd in het dorp. Het brandweerkorps is opgericht in 1893. Het is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus. De kazerne maakt deel uit van het dorpshuis.

 

 

• Oude kazerne Danstedt

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Heudeber

 

De plaats Heudeber telt 1.275 inwoners en ligt ten noorden van Wernigerode tussen Danstedt en Langeln. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Langeln

 

Het agrarische dorp Langeln telt ruim 1.080 inwoners. Dwars door het dorp loopt de Bundesstraße 244. De toren van de dorpskerk midden in het dorp is in 1987 gesloopt. In 1997 werd een nieuwe kerktoren in gebruik genomen. De nieuwe toren heeft drie verdiepingen en wordt sindsdien door het ‘Heimatmuseum’ gebruikt. De kazerne van het brandweerkorps ligt aan de rand van het dorp en maakt deel uit van het bedrijfspand van een leverancier van landbouwmachines. Het wagenpark van het korps bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Oude kazerne Langeln

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Smatzfeld

 

Het dorp Schmatzfeld heeft 350 inwoners en ligt in een vlak landschap op de grens met de gemeente Ilsenburg. Het uitgestrekte dorp wordt gekenmerkt door goed onderhouden woningen en boerderijen uit voornamelijk de jaren ’30 van de vorige eeuw. Het brandweerkorps is uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Stapelburg

 

Stapelburg ligt op de grens met de deelstaat Niedersachsen en telt 1.400 inwoners. Langs deze grens liep ten tijde van de Koude Oorlog ook het IJzeren Gordijn dat de grens vormde tussen Oost- en West-Duitsland. Net voor Stapelburg eindigde de doorgaande weg in een lus en werd het verkeer weer teruggevoerd. Het brandweerkorps is uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Veckenstedt

 

Veckenstedt is de centrumplaats van de gemeente Nordharz en telt iets minder dan 1.500 inwoners. De plaats ligt aan de rivier ‘der Ilse’ op een afstand van 5 kilometer ten noordoosten van Ilsenburg. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wasserleben

 

Het dorp Wasserleben ligt aan de rivier de Ilse en heeft iets minder dan 1.500 inwoners. Wasserleben ligt ongeveer 10 kilometer ten noorden van Werningerode. Sinds 1906 is er in het dorp een vrijwillige brandweer actief. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een dienstbus. Het korps wordt gemiddeld 15 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Oude kazerne Wasserleben

 

 

Stadt Oberharz am Brocken

 

De gemeente Oberharz am Brocken ligt in het zuidwesten van de Landkreis en is in 2010 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Benneckenstein, Elbingerode , Elend, Hasselfelde, Sorge, Stiege en Tanne. De gemeente heeft een oppervlakte van 272 km2 en telt 11.100 inwoners. Binnen de gemeente zijn 10 brandweerkorpsen actief.

 

• Freiwillige Feuerwehr Benneckenstein (Harz)

 

De stad Benneckenstein ligt in het zuidwesten van de Landkreis op de grens met zowel de deelstaat Niedersachsen (in het westen) als de deelstaat Thüringen (in het zuiden). Dit zogenaamde drielandenpunt wordt gekenmerkt door de bosrijke omgeving. Benneckenstein is een luchtkuuroord en telt 2.240 inwoners. Het is de hoogstgelegen woonkern van de hele deelstaat Sachsen Anhalt. In de stad bevindt zich een spoorwegmuseum, een privémuseum met motorvoertuigen uit de voormalige DDR, een midgetgolfplaats, een overdekt zwembad en een skispringschans. In 1934 was in Benneckenstein het trainingskamp van de nationale teams in het boksen, worstelen en gewichtheffen voor de Olympische Spelen van Berlijn in 1936. Het station ligt aan de Harzquerbahn, een smalspoorbaan die in 1899 is aangelegd en waarop meerdere stoomtreinen per dag de dienst onderhouden. Het brandweerkorps telt 70 vrijwilligers en wordt gemiddeld 65 keer per jaar opgeroepen. De brandweerkazerne is in 2009 na een bouwtijd van iets meer dan een jaar in gebruik genomen. Het moderne gebouw past dankzij de voornamelijk houten gevelbekleding prima in de bosrijke omgeving. De voertuigenhal heeft een vijftal opstelplaatsen voor de voertuigen van het korps. Dit zijn drie blusvoertuigen, een voertuig voor de gemeentelijke inzetleiding en een voertuig voor de meetploeg.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Elbingerode (Harz)

 

De stad Elbingerode telt ruim 5.590 inwoners en was tot 2010 een zelfstandige gemeente. Het is van oudsher een echte mijnbouwgemeente. Vanaf de dertiende eeuw werd in Elbingerode ijzererts en pyriet gedolven. Het is ook een stad van vakwerkhuizen, een bezienswaardige kerk, een monumentale apotheek en een oude brouwerij. In de winter is het een paradijs voor langlaufers. Het brandweerkorps wordt gevormd door 36 vrijwilligers en werd opgericht in 1883. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1937 en biedt onderdak aan twee blusvoertuigen, een autoladder, een voertuig voor de inzetleiding en een materiaalwagen. De laatste dagen van deze inmiddels verouderde kazerne zijn geteld. In mei 2016 is de eerste steen gelegd van een nieuwe kazerne aan de straat ‘am Westerwinkel’. Het korps wordt zo’n 30 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Elend

 

Het luchtkuuroord Elend ligt op de grens met Niedersachsen en telt nog geen 500 inwoners. Het ligt aan de rand van het nationaalpark ‘Tal der kalten Bode’. Het herkenningsteken van Elend is de vakwerkkerk uit 1897. Dit kerkje met maar 80 zitplaatsen is de kleinste houten kerk van Duitsland. Dankzij de hoge ligging is het dorp in de winter sneeuwzeker. Het brandweerkorps is opgericht in 1929 en telt 24 vrijwillige korpsleden. Sinds maart 2013 maken ze gebruik van een moderne kazerne die na een bouwtijd van ruim een jaar werd opgeleverd. In de kazerne staan het kleine blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en de dienstbus van het korps.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hasselfelde

 

De stad Hasselfelde ligt tussen Stiege en Tanne in een door bergen omsloten dal. De stad heeft in het verleden meermaals te kampen gehad met verwoestende branden, voor het laatst in 1889 toen Hasselfelde volledig afbrandde. Bij de stad ligt het themapark Pullman City dat geheel in het teken staat van het Wilde Westen en één van de trekpleisters van de Harz is. Hasselfelde telt 3.070 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1870 en bestaat uit 63 vrijwillige korpsleden. De brandweerkazerne ligt op industrieterrein ‘Nord’ en biedt onderdak aan drie blusvoertuigen en een personeel-/materiaalwagen. Het korps wordt gemiddeld 70 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Oude kazerne Hasselfelde

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Königshütte (Harz)

 

Het dorp Königshütte is in 1936 ontstaan uit samenvoeging van de nederzetting van ijzergieterij Rothehütte en het gehucht Königshütte. Het ligt op de plek waar de Koude- en de Warme Bode samenvloeien op een hoogvlakte midden tussen dichte bossen. Ten zuidoosten van het dorp ligt het imposante stuwmeer in de rivier de Rappbode. Ook ligt er bij Königshütte een waterval met een hoogte van 20 meter. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus. Het brandweerkorps bestaat uit 18 vrijwillige korpsleden en wordt gemiddeld 10 keer per jaar gealarmeerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Neuwerk

 

Het vakwerkdorpje Neuwerk telt 170 inwoners en ligt tussen Rübeland en Hüttenrode. Het ligt midden in het bos aan de rivier de Bode en wordt ingesloten door bergen. Het is te bereiken via een 1 kilometer lange toegangsweg. Het dorp ontstond 600 jaar geleden toen er een fabriek werd gebouwd voor het smelten van ijzererts. Deze ijzererts werd in de omgeving volop gedolven. Bij het dorp ligt in het Kreuztal het hoogste spoorbaanviaduct van Noord-Duitsland. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Rübeland

 

Rübeland ligt, omgeven door ruige stijgende rotswanden, in de vallei van de Kalten Bode en telt 1.600 inwoners. De ‘Rübeländer Tropfsteingrotten’ (höhlen) hebben het kleine plaatsje in de hele wereld bekend gemaakt. De Baumannshöhle is de oudste en bekendste druipsteengrot in de wereld. 500.000 jaar geleden werden de eerste grotten gevormd in de omgeving van Rübeland. In de Baumannshöhle is het enige natuurlijke theater diep onder de aarde. Het heeft een natuurlijk podium en biedt plaats aan maximaal 300 personen. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus. Deze staan in de kazerne in de straat ‘am Mühlental’.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Sorge (opgeheven)

 

Het dorp Sorge telt 119 inwoners en ligt ingebed in het dal van de rivier de Warme Bode, omgeven door bossen en weiden. Het lag tussen 1945 en 1990 aan de grens tussen Oost- en West-Duitsland en was zonder ontheffing niet toegankelijk. Pas na de hereniging in 1993 werd het plaatsje weer opengesteld. Sorge is nu een toeristenbestemming. Net buiten het dorp ligt het ‘Freiland-Grenzmuseum’ dat met een originele wachttoren, een prikkeldraadversperring en de hondenbaan herinnert aan de voormalige 500 meter brede grenszone tussen oost en west. Tot enkele jaren terug was er in het dorp een brandweerkorps actief. Vanwege een gebrek aan vrijwilligers werd het korps opgeheven. De overgebleven vrijwilligers werden geïntegreerd in het korps van buurdorp Tanne. Het voertuig, een dienstbus, werd verplaatst naar het korps Rübeland ter vervanging van een verouderd voertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Stiege

 

Het luchtkuuroord Stiege ligt op een hoogte van 500 meter en telt 1.020 inwoners. De plaats ligt in het uiterste zuidoosten van de gemeente Oberharz am Brocken. Het belangrijkste gebouw van Stiege is het jachtslot dat door de graven van Blankenburg voornamelijk werd gebruikt voor de bescherming van het waardevolle mijnbouwgebied rond Stiege. Bij het slot ligt een groot meer. Het brandweerkorps wordt gemiddeld 10 keer per jaar opgeroepen en is uitgerust met twee blusvoertuigen en een dienstbus.

 

 

• Oude kazerne Steige

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Tanne

 

De plaats Tanne is een kuuroord met 670 inwoners en ligt omringd door bossen en weilanden op een hoogte van 500 meter in het dal van de Warme Bode. De kazerne bestaat uit twee aparte gebouwen naast elkaar. Van deze gebouwen is er één puur in gebruik als voertuigenhal. Het naastgelegen pand bestaat ook uit een stalling voor een voertuig maar is tevens voorzien van een opleidingslokaal en sanitaire ruimtes. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Trautenstein

 

Zoals meerdere plaatsen in de omgeving is Trautenstein ook een luchtkuuroord. De plaats ligt op een hoogte van 460 meter en telt 600 inwoners. Tussen 2002 en 2010 was Trautenstein een stadsdeel van de toenmalige gemeente Hasselfelde. De plaats ligt bij het stuwdamcomplex van de Bode en de Rappbode. Dit is de grootste stuwdam van Duitsland. Het brandweerkorps bestaat uit 28 vrijwillige korpsleden en is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus. De vrijwilligers worden gemiddeld 15 keer per jaar gealarmeerd.

 

 

Stadt Osterwieck

 

De gemeente Osterwieck ligt in het noordwesten van de Landkreis op de grens met Niedersachsen. Op 1 januari 2010 fuseerden de gemeenten Aue-Fallstein, Berßel, Bühne, Lüttgenrode, Osterwieck, Schauen en Wülperode tot de nieuwe gemeente Stadt Osterwieck. Deze gemeente ligt tussen de berg Grote Fallstein in het noorden en de Harz in het zuiden. De gemeente heeft een oppervlakte van 213 km2 en is daarmee wat oppervlakte betreft groter dan Magdeburg, de hoofdstad van de deelstaat Sachsen-Anhalt. Binnen de gemeente zijn in totaal 18 brandweerkorpsen actief met een gezamenlijke sterkte van ruim 400 vrijwilligers.

 

• Freiwillige Feuerwehr Berßel

 

Berßel ligt ten zuidoosten van centrumplaats Osterwieck en telt 720 inwoners. Het dorp wordt omgeven door weilanden en heeft daardoor een landelijk karakter. Het dorpsbeeld wordt voornamelijk bepaald door goed onderhouden boerderijen en woningen in traditionele vakwerkstijl. Het brandweerkorps is opgericht in 1860. De 30 vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig en worden gemiddeld 8 keer per jaar ingezet.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Bühne

 

Ten noordwesten van Osterwieck en op de grens met Niedersachsen ligt het plaatsje Bühne. Het heeft 550 inwoners. Het brandweerkorps telt 30 vrijwilligers en wordt op jaarbasis gemiddeld 10 keer opgeroepen. De kazerne biedt onderdak aan een blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Dardesheim

 

De plaats Dardesheim telt ruim 1.000 inwoners en ligt midden in het vruchtbare heuvellandschap. Tijdens de Koude Oorlog lag op de Druiberg ten noordoosten van Dardesheim op zo’n kilometer van de grens tussen Oost- en West-Duitsland een radarstation van het leger van de Sovjet-Unie. Vanaf 1994 werd er op de Druiberg een windmolenpark met 35 windmolens aangelegd. Het park levert ruim 40 keer zoveel elektriciteit als het dorp Dardesheim verbruikt. Het brandweerkorps heeft het grootste aantal vrijwillige korpsleden van de gehele gemeente Osterwieck, namelijk 44. Het werd opgericht in 1895 en maakt sinds 2002 gebruik van de huidige kazerne aan de Bahnhofstraße. Tot 1999 was in het gebouw een school gevestigd. Na sluiting van de school werd het omgebouwd tot brandweerkazerne. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. Het korps wordt gemiddeld 10 tot 15 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Deersheim

 

De plaats Deersheim heeft 880 inwoners. Het ligt 5 kilometer ten oosten van Osterwieck in het dal van de Aue. Het brandweerkorps is opgericht in 1885 en heeft een sterkte van 25 vrijwillige korpsleden. Het korps wordt gemiddeld 5 tot 10 keer per jaar opgeroepen en is uitgerust met een klein blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Göddeckenrode

 

Göddeckenrode is de meest westelijke plaats van de deelstaat Sachsen-Anhalt. Het kleine dorp telt 195 inwoners en ligt ten noordwesten van de centrumplaats Osterwieck. Tot 2010 vormde het samen met Suderode en Wülperode de gemeente Wülperode. Het brandweerkorps is opgericht in 1896 en wordt gevormd door 21 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig dat op jaarbasis gemiddeld 2 tot 5 meldingen te verwerken krijgt. De huidige kazerne is in de Kirchstraße pal tegen het dorpshuis aangebouwd. De aanbouw werd in 12 weken tijd grotendeels door de eigen vrijwilligers gebouwd. Hierbij gaat het puur om de voertuigenhal. Voor het overige maakt het korps gebruik van de voorzieningen van het dorpshuis.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hessen

 

Het dorp Hessen ligt aan de noordelijke rand van de Landkreis Harz op de grens met Niedersachsen. Hessen heeft 1.350 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 31 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over twee blusvoertuigen en een materiaalwagen. Het korps rukt gemiddeld 10 keer per jaar uit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hoppenstedt

 

De plaats Hoppenstedt ligt aan de rand van het bosgebied ‘Kleine Fallstein’ op de rechteroever van de rivier de Ilse. Aan de noordkant van het dorp ligt een verlaten kalksteengroeve die werd geëxploiteerd tussen 1905 en 1972. Het korps telt 24 vrijwillige korpsleden en wordt gemiddeld 5 keer per jaar opgeroepen. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 1999 en biedt onderdak aan het blusvoertuig van het korps.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lüttgenrode

 

Het dorp Lüttgenrode ligt ten westen van Osterwieck op de grens met Niedersachsen en telt 730 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 24 vrijwilligers en heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus. De vrijwilligers worden op jaarbasis gemiddeld 10 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Osterode am Fallstein

 

De plaats Osterode am Fallstein telt 180 inwoners. De kazerne is onderdeel van het dorpshuis en werd in 2015 in gebruik genomen. De dorpsbewoners hebben zelf gezorgd voor de ombouw van de voormalige schapenstal tot een functioneel gebouw met voldoende ruimte voor het brandweerkorps op de benedenverdieping. De bovenverdieping is via een aparte trap aan de buitenkant van het gebouw bereikbaar. Het korps telt 31 vrijwilligers en wordt gemiddeld drie keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Osterwieck

 

In het dal van de rivier de Ilse ligt de meer dan duizend jaar oude stad Osterwieck. De stad kenmerkt zich door de schitterende vakwerkhuizen, die zo typerend zijn voor de Harz. De huizen stammen uit verschillende stijlperiodes en zijn veelal versierd met houtsnijwerk en inscripties. Het oudste huis van Osterwieck is waarschijnlijk al in 1480 gebouwd. De stad telt ruim 3.900 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 29 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over twee blusvoertuigen en een voertuig voor de gemeentelijke inzetleiding. Het korps wordt gemiddeld 30 tot 40 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Rhoden

 

De plaats Rhoden heeft 465 inwoners en ligt ten noordwesten van Osterwieck op de grens met Niedersachsen midden tussen de bosgebieden grote- en kleine Fallstein. Het brandweerkorps bestaat uit 14 vrijwillige korpsleden en werd opgericht in 1879. De kazerne biedt onderdak aan een blusvoertuig. Het korps rukt gemiddeld vijf keer per jaar uit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Rohrsheim

 

Het dorp Rohrsheim telt 670 inwoners en ligt in een vallei tussen Dedeleben en Hessen. Het brandweerkorps telt 18 vrijwilligers en is uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus. In 2015 werd het korps twee keer opgeroepen. De kazerne is sterk verouderd en is niet meer dan een eenvoudige stalling. Inmiddels worden er plannen uitgewerkt voor de bouw van een nieuwe kazerne voor het korps. Als alles volgens planning verloopt zal deze in 2018 worden opgeleverd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Schauen

 

Het dorp Schauen ligt ten zuiden van Osterwieck en telt 530 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 19 vrijwillige korpsleden en rukt gemiddeld 10 keer per jaar uit. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig.

 

 

• Oude kazerne Schauen

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Stötterlingen

 

De plaats Stötterlingen telt 725 inwoners en ligt ten westen van Osterwieck op de grens met Niedersachsen. Het brandweerkorps bestaat uit 19 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig. Het opleidingslokaal van de kazerne wordt ook gebruikt als dorpshuis voor de lokale bevolking. Gemiddeld rukt het korps 5 keer per jaar uit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Suderode

 

Het dorp Suderode heeft 93 inwoners en ligt op de grens met Niedersachsen. De kazerne van het korps ligt op de binnenplaats van ‘Gutshof Suderode’. Dit is een landgoed aan de zuidwestkant van het dorp op de plek waar eens een watermolen heeft gestaan. Rondom de binnenplaats staan vijf gebouwen, waaronder 2 woonhuizen, twee schuren en het gebouw met daarin de brandweerkazerne en het dorpshuis. Het landgoed wordt omsloten door een 15 meter brede gracht. Het brandweerkorps is opgericht in 1818, telt 10 korpsleden en is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een watertank van 500 liter. In 2015 is het korps geen enkele keer gealarmeerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Veltheim am Fallstein

 

Het dorp Veltheim am Fallstein heeft 460 inwoners en ligt midden tussen de uitgestrekte beukenbossen van de Fallstein. Het brandweerkorps heeft 20 actieve korpsleden. Ze zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. Op jaarbasis krijgt het korps gemiddeld 5 meldingen te verwerken.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wülperode

 

De plaats Wülperode ligt in het dal van de Oker ten noordwesten van Osterwieck en telt 550 inwoners. Het dorp is in 1995 uitgeroepen tot mooiste dorp van Sachsen-Anhalt. Het brandweerkorps is opgericht in 1897. De 14 vrijwilligers zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. Het korps wordt maar weinig opgeroepen; in 2015 heeft het korps maar 1 melding te verwerken gehad.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Zilly

 

De plaats Zilly telt zo’n 800 inwoners en ligt tussen Langeln en Dardesheim. Een bezienswaardigheid in Zilly is de waterburcht. Dit is tegenwoordig een cultureel historisch monument waar men bijvoorbeeld kan trouwen. Ook is er in het dorp een museum van oude motoren in een voormalige smederij te bezoeken. Daar staat ook de grootste nog rijdbare motorfiets ter wereld. Deze motorfiets is 5.38 meter lang, 2.29 meter breed en wordt aangedreven door een Russische tankmotor. Het brandweerkorps wordt gevormd door 28 vrijwilligers. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een personeel-/materiaalwagen. Ze worden gemiddeld 8 keer per jaar opgeroepen.

 

 

Stadt Quedlinburg

 

De middelgrote stad Quedlinburg ligt in het noorden van de Harz en telt 25.055 inwoners. Tot de gemeente horen ook de woonkernen Bad Suderode, Münchenhof, Gernrode, Gersdorfer Burg, Morgenrot en Quarmbeck. Sinds 1994 staan de stiftskerk van Sint-Servaas, het kasteel en het historisch centrum van de stad op de Werelderfgoedlijst. Van 1949-1990 maakte Quedlinburg deel uit van de communistische DDR. Parallel aan dit middelgebergte liggen enkele heuvelachtige uitlopers. Op en rond één van deze heuvelrijen ligt Quedlinburg. Deze heuvelrij draagt de naam Quedlinburger Sattel en twee van de heuvels, de Münzenberg en de Schlossberg, liggen daadwerkelijk binnen de stad. Naar het noorden sluit de stad aan op de Noord-Duitse laagvlakte. Het stadscentrum ligt aan de westoever van de rivier de Bode.

 

• Freiwillige Feuerwehr Gernrode

 

De stad Gernrode ligt 6,5 kilometer ten zuiden van kernstad Quedlinburg aan de noordelijke rand van het Harz Middelgebergte. Gernrode telt ruim 3.500 inwoners en ligt aan de voet van de 281 meter hoge Stubenberg. Direct aan de rand van de stad beginnen de weidse bossen waar de omgeving zo bekend om staat. Het brandweerkorps Gernrode is opgericht in 1892. Het wagenpark bestaat uit een tweetal blusvoertuigen,een autoladder, een slangenwagen en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Quarmbeck (opgeheven in 2004)

 

Het stadsdeel Quarmbeck ligt 2 kilometer ten zuiden van de kernstad Quedlinburg aan de doorgaande weg naar Bad Suderode en telt 1.400 inwoners. Tot 2004 was er in Quarmbeck een brandweerkorps actief. De kazerne wordt alleen nog gebruikt door de jeugdbrandweer Quarmbeck. Het jeugdbrandweerkorps heeft de beschikking over een eigen blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg

 

Quedlinburg is een historische stad met meer dan 1200 vakwerkhuizen. Het oude centrum met raadhuis, Stiftskerk, kasteel en klooster staat op de UNESCO werelderfgoedlijst. Het brandweerkorps van Quedlinburg bestaat uit 43 vrijwilligers in de uitrukdienst. Er zijn ook 3 personen in dagdienst werkzaam op de kazerne. Ze zijn verantwoordelijk voor het onderhoud aan al het materiaal en materieel van de gemeentelijke brandweerkorpsen. Gemiddeld wordt het korps 20 keer per maand opgeroepen. De kazerne ligt aan de Schillerstraße naast het politiebureau. Het gebouw is aan het eind van de jaren ’90 compleet gerenoveerd. Gelijktijdig werd een voertuigenhal met ruimte voor vijf voertuigen achter de kazerne gebouwd. Het gebouw bestaat verder uit een opleidingslokaal, een adembeschermingswerkplaats, een slangenmagazijn, een werkplaats en diverse kantoren. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig, een logistiekvoertuig, een voertuig voor de inzetleiding, een dienstbus en een commandowagen.

 

 

 

Stadt Thale

 

De gemeente Thale met zo’n 18.000 inwoners ligt prominent in het begin van één van de meest imposante dalen van heel Duitsland, het dal van de Bode. Ten noordwesten van Thale ligt Blankenburg en in het noordoosten Quedlinburg. Aan de ingang van het Bodedal ligt de legendarische ‘heksendansplaats’. Deze ligt op een hoogte van 454 meter en zou vroeger door bos- en berggodinnen bezocht zijn om er wilde feesten te houden. De plek biedt een prachtig uitzicht over de stad Thale en het noordelijke Harzvoorland en kan over een steil wandelpad, maar ook met de auto en per kabelbaan bereikt worden. Naast Thale horen ook de dorpen Allrode, Altenbrak, Benneckenrode, Friedrichsbrunn, Neinstedt, Stecklenberg, Treseburg, Warnstedt, Weddersleben en Westerhausen tot de gemeente.

 

• Freiwillige Feuerwehr Allrode

 

Allrode heeft 650 inwoners en ligt 15 kilometer ten zuidwesten van Thale op een hoogvlakte van de Unterharz. Dankzij de ligging op een hoogte van 440 meter biedt het dorp in het koude jaargetijde zeer goede wintersportmogelijkheden. Het dorp grenst in het zuiden aan het dal van de rivier de Selke en in het noorden aan het Luppbodetal. Bij Duitse toeristen is de plaats bekend als Luftkurort Allrode vanwege de schone berglucht. De ‘luchtkuuroorden’ zijn dan ook uitstekende plaatsen voor mensen met luchtwegproblemen. De omgeving van Allrode bestaat voor een groot deel uit ongerepte natuur. Het dorp ligt te midden van dichte wouden van gemengd bos. Het brandweerkorps heeft een sterkte van 20 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus en worden op jaarbasis gemiddeld 15 keer opgeroepen. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 1997.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Altenbrak & Treseburg

 

Het is een probleem dat bijna overal speelt bij de brandweer: de kleine vrijwillige brandweerkorpsen hebben te maken met een teruglopend aantal korpsleden. Dit probleem speelde ook bij het korps in het 93 inwoners tellende dorpje Treseburg. De enige mogelijkheid om een eigen operationele brandweerkazerne in het dorp te behouden, bleek een fusie met het iets grotere buurkorps Altenbrak met behoud van een kazerne in elk van de twee dorpen.

 

• Feuerwache Altenbrak

 

Altenbrak is een klein lintdorp met amper 370 inwoners dat ligt genesteld in het smalle, steile dal van de Bode. Tot 1867 dreef de economie van Altenbrak op de ijzergieterijen, zoals in meer plaatsen in de Harz. Vanaf dat jaar richtte het dorpje Altenbrak zich op het toerisme als inkomstenbron. De bijzondere ligging met de gezonde berglucht, bezorgde Altenbrak de titel van ‘Luftkurort’. Badgasten kunnen naar hartenlust zwemmen in het natuurbad van Altenbrak dat met bronwater gevuld wordt. In de zomermaanden worden in de Waldbühne veel voorstellingen en concerten gegeven. De brandweerkazerne maakt deel uit van het dorfgemeinschaftshaus. De vrijwilligers zijn uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

 

• Feuerwache Treseburg

 

Treseburg is een gehucht met minder dan 100 inwoners op een hoogte van 270 meter op één van de mooiste plekjes in de Harz, midden in het dal van de Bode. Het pittoreske dorp dankt zijn naam aan de burcht Treseburg, die in 965 werd gebouwd. Van deze burcht resteren slechts nog wat muurresten. Het plaatsje zelf ontstond in 1777 als gevolg van de ijzer- en kopermijnbouw. Treseburg was lange tijd enkel te voet te bereiken, pas na 1850 kreeg het verbinding met de buitenwereld via een weg. Het smalle Bodedal dwingt tot soms onconventionele verkeersoplossingen. Zo is bijvoorbeeld een deel van Treseburg slechts via een doorwaardbare plaats in de Bode te bereiken. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. De vrijwilligers worden gemiddeld 10 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Friedrichsbrunn

 

De plaats Friedrichsbrunn heeft als belangrijkste middel van bestaan het toerisme in het Harzgebergte. Friedrichsbrunn telt 1.040 inwoners. De toeristische ontwikkeling begon in 1884 toen de eerste gasten hier hun vakantie doorbrachten. De plaats werd voor de Eerste Wereldoorlog een luchtkuuroord met twee sanatoria. Deze zijn zowel in de Eerste als Tweede Wereldoorlog gebruikt als militair hospitaal. Na de Duitse hereniging in 1989 kwam het massatoerisme echt op gang. De brandweerkazerne ligt in de Hauptstraße, pal naast de dorpskerk. De kazerne biedt onderdak aan een blusvoertuig en een dienstbus. De 15 vrijwilligers worden gemiddeld 20 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Neinstedt

 

Het dorp Neinstedt ligt tussen de bossen van de Harz en de Teufelsmauer en telt 1.950 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1894 en bestaat uit 21 vrijwillige korpsleden. Ze worden gemiddeld 35 keer per jaar gealarmeerd. Het wagenpark wordt gevormd door een blusvoertuig en een dienstbus. Deze staan gestationeerd in de brandweerkazerne van het korps aan de Geschwister-Scholl-Straße.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Stecklenberg

 

Het dorp Stecklenberg, met haar 630 inwoners, ligt op 265 meter hoogte aan de rand van het Rambergmassief. Het dorp werd vernoemd naar de Stecklenburg die, net als de iets hoger gelegen Lauenburg, tegenwoordig als ruïne bezocht kan worden. Aan het begin van de 20e eeuw, toen zich het toerisme begon te ontwikkelen, werden in Stecklenberg duizenden kersen- en andere fruitbomen geplant, die ook tegenwoordig nog het beeld van het dorp bepalen. Jaarlijks wordt op 1 mei het kersenbloesemfeest gevierd, dat ieder jaar vele gasten naar Stecklenberg lokt. Het brandweerkorps heeft 21 vrijwilligers. De huidige kazerne was voor 1978 in gebruik als uitspanning/kroeg. In 1978 volgde de ombouw tot brandweerkazerne. Het was niet voorzien van verwarming waardoor het bluswater tijdens vorstperiodes uit de tank moest worden gehaald om bevriezing te voorkomen. In 2011 werd het gebouw aangepast aan de eisen van deze tijd. Zo werd het voorzien van verwarming, een nieuwe roldeur in de voertuigenhal en werd de oude werkplaats verbouwd tot omkleedlokaal. Het korps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Thale

 

De stad Thale is de grootste plaats in het Bodedal en heeft 12.900 inwoners. Het ligt aan de noordoostelijke rand van de Harz waar de rivier de Bode de bergen verlaat. Vlakbij Thale ligt een waterkrachtcentrale waar elektriciteit wordt opgewekt met behulp van waterkracht. Het brandweerkorps is opgericht in 1886 en maakt al sinds de oprichting gebruik van een deel van het huidige complex aan de Bleicheplatz. In 1972 werd het oorspronkelijke bouwdeel voorzien van een nieuwe aanbouw. In het jaar 2000 werd de kazerne voorzien van een extra voertuigenhal aan de linkerzijde van het gebouw vanwege uitbreiding van het wagenpark. De vrijwilligers hebben de beschikking over drie blusvoertuigen, een autoladder, een voertuig voor het optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, een logistiekvoertuig, een dienstbus en een voertuig voor de inzetleiding.

 

 

• Feuerwehrtechnische Zentrale Thale

 

Op het industrieterrein Thale-Nord ligt aan de Timmenröder Straße één van de twee locaties van de Feuerwehrtechnische Zentrale van de Landkreis Harz. Het is de voormalige Feuerwehrtechnische Zentrale van de Landkreis Quedlinburg welke per 1 juli 2007 is opgegaan in de Landkreis Harz. Op deze locatie is de ademluchtoefenbaan. Het is verplicht voor elke ademluchtdrager om één keer per jaar een training bij te wonen en de oefenbaan met goed resultaat af te leggen. Ook wordt op deze locatie onderhoud verricht aan de ademluchtapparatuur van de korpsen in de Landkreis.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Warnstedt

 

Warnstedt maakt sinds 2003 deel uit van de gemeente Thale en telt 660 inwoners. Het ligt in het Bodedal. Het kenmerk van het dorp is de uit breuksteen gebouwde Hollandse torenmolen met haar met doeken bespannen wieken. Deze draaien al sinds 1938 onvermoeid tot de industrialisering de molen werkloos maakte. Tegenwoordig wordt de technisch goedfunctionerende molen gebruikt voor familiefeesten en huwelijksvoltrekkingen. Het brandweerkorps is opgericht in 1897. De kazerne in de Hauptstraße is daar sinds 1938 ondergebracht. In 1973 werd een garage voor het eerste gemotoriseerde voertuig van het korps aangebouwd. In 1987 volgde een tweede garage waarna van beide garages één kazerne werd gebouwd inclusief een bovenetage. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Weddersleben

 

Weddersleben telt 1072 inwoners. Het is een compleet gerestaureerd dorp, dat in de schaduw van de Teufelsmauer, prachtig met het landschap versmelt. Historisch gezien is de dorpskerk van grote betekenis. De kerkklok met zijn geslepen tekens, productiewijze en unieke vorm, wordt geschat op een leeftijd van 1000 jaar. Deze en andere kwaliteiten hebben ervoor gezord dat de gemeente verschillende prijzen in de wacht heeft gesleept. Zo werd Weddersleben in 2010 tot het mooiste dorp in Sachsen-Anhalt gekroond. Op 1 januari 2009 werd Weddersleben bij Thale gevoegd. Het brandweerkorps is opgericht in 1909. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Westerhausen

 

Het dorp Westerhausen telt 2105 inwoners en is daarmee het grootste dorp van de stad Thale aan de noordelijke rand van het Bodedal. Het dorp heeft een unieke structuur, wat te zien is aan de twee dorpskernen. Naast de vele oude waterpompen, bestaat het dorpsbeeld uit vele vakwerkboerderijen in Nedersaksische stijl. Een bijzonderheid in de omgeving zijn de diverse, onder natuurbescherming geplaatste zandsteenformaties. Droog grasland en heidevelden omgeven de indrukwekkende rotsen. De brandweerkazerne van Westerhausen is in gebruik sinds eind van de jaren ’70 en biedt onderdak aan het blusvoertuig van het korps.

 

 

Stadt Wernigerode

 

De gemeente Wernigerode ligt in het westen van de Landkreis op de grens met de deelstaat Niedersachsen en telt in totaal 32.000 inwoners. Daarbovenop komen de vele toeristen (jaarlijks 3 miljoen dagjesmensen en ruim 500.000 overnachtingen). Het hoogste punt binnen de gemeente ligt op een hoogte van 1.140 meter en het laagste punt ligt op 215 meter boven de zeespiegel.

 

Binnen de gemeente zijn zes brandweerkazernes in gebruik. Deze zijn te vinden in Benzingerode, Minsleben, Reddeber, Schierke, Silstedt en Werningerode. Tijdens weekenden heeft er altijd één korps binnen de gemeente piketdienst. Dit korps moet er tijdens deze uren voor zorgdragen dat ze uitrukgereed zijn om de uitruk te garanderen in het gehele stadsgebied. Naast het korps dat piket heeft, wordt ook altijd het lokale korps gealarmeerd.

 

• Freiwillige Feuerwehr Benzingerode

 

Benzingerode ligt 5 kilometer ten oosten van Wernigerode aan de B6 en telt ruim 4.100 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1874 en telt 28 vrijwillige korpsleden. De brandweerkazerne ligt centraal in het dorp naast de neoromaanse dorpskerk. Het korps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een dienstbus. Op jaarbasis worden de vrijwilligers gemiddeld 50 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Minsleben

 

Minsleben is een dorp met 2.300 inwoners ten noordoosten van Wernigerode. Het brandweerkorps is opgericht in 1908 en telt 33 vrijwillige korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus. Het korps wordt gemiddeld 50 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Reddeber

 

Het dorp Reddeber telt 880 inwoners en ligt ten noordoosten van Wernigerode. Reddeber maakt sinds 2010 deel uit van de gemeente Wernigerode. Het brandweerkorps telt 18 vrijwillige korpsleden en is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een voertuig voor de inzetleiding. Het korps wordt gemiddeld 60 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Schierke

 

Het luchtkuuroord Schierke is één van de bekendste vakantieplaatsen in de Harz. Het dorp van amper 700 inwoners ligt tussen 600 en 650 meter hoogte in het dal van de Kalte Bode aan de voet van de Brocken, de hoogste berg van de Harz. Schierke lag tussen 1961 en 1989 in het grensgebied van de DDR en was daardoor erg geïsoleerd. Pas daarna ontwikkelde het dorp zich tot vakantieoord. Het brandweerkorps bestaat uit 23 vrijwilligers. Ze worden op jaarbasis gemiddeld 60 keer opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Silstedt

 

Silstedt maakt sinds 1993 deel uit van de gemeente Wernigerode. Het ligt 5 kilometer ten noordoosten van de centrumplaats en telt 1.100 inwoners. Het brandweerkorps telt 26 vrijwillige korpsleden. Ze zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus. Het korps wordt gemiddeld 70 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wernigerode

 

De stad Werningerode telt 26.300 inwoners en ligt op een hoogte van 257 meter. Het bekende kasteel van Werningerode ligt zelfs nog iets hoger en torent markant boven de stad uit. De oude binnenstad bestaat voor het grootste deel uit Nedersaksische vakwerkhuizen. Het brandweerkorps bestaat uit een beroepskern van 16 personen die van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 19:00 uur op de kazerne aanwezig zijn en de eerste uitruk verzorgen. Buiten deze tijden wordt de uitruk verzorgd door het vrijwilligerskorps van Wernigerode. Dit korps telt 27 vrijwilligers. Vanaf de kazerne wordt op jaarbasis gemiddeld 500 keer uitgerukt. Het kazernecomplex telt twee bouwdelen: het oude kazernegebouw en een ruime voertuigenhal die direct achter de bestaande kazerne werd gebouwd. In deze voertuigenhal staan bijna alle grote voertuigen van het korps ondergebracht. Het wagenpark bestaat uit een drietal blusvoertuigen, een watertankwagen, een autoladder, een dierenambulance, een dienstbus, een commandowagen en een logistiekvoertuig.

 

 

• Feuerwehrtechnische Zentrale Wernigerode

 

In 1996 is achter de kazerne van Wernigerode een gebouw voor de Landkreis Harz gebouwd waarin ook een deel van de Feuerwehrtechnische centrale van de Landkreis is ondergebracht. Het andere deel van de Feuerwehrtechnische centrale ligt net buiten de bebouwde kom van Thale en is meer gericht op het opleiden, trainen en oefenen van het brandweerpersoneel. In Wernigerode zijn de slangenwerkplaats, een slangenmagazijn en de ademluchtwerkplaats ondergebracht. Het wagenpark bestaat uit een haakarmvoertuig, een voertuig voor inzetten met gevaarlijke stoffen, een voertuig voor de inzetleiding, een slangenwagen, een hulpverleningsvoertuig, een dienstbus en een commandowagen.

 

 

 

 

 

• Feuerwehrmuseum Wernigerode

 

In de voormalige brandweerkazerne midden in het oude centrum van Wernigerode is tegenwoordig een brandweermuseum gevestigd. Het museum toont een overzicht van de geschiedenis van het korps op ruim 200 m2 grondoppervlakte. Er zijn onder meer een Opel Blitz blusvoertuig uit 1939 en een groot aantal blusmiddelen en gereedschappen te zien.

 

 

Verbandsgemeinde Vorharz

 

De Verbandsgemeinde Vorharz ligt in het oosten van de Landkreis. In de Verbandsgemeinde werken sinds 2010 zeven gemeenten samen op het gebied van de vervulling van de gemeentelijke taken. Door deze constructie konden de gemeenten zelfstandig blijven bestaan. Het betreft hier de gemeenten Ditfurt, Harsleben, Hedersleben, Groß Quenstedt, Stadt Schwanebeck, Selke-Aue en Stadt Wegeleben.

 

Gemeinde Ditfurt

 

Ditfurt ligt in het dal van de Bode en telt telt 1.565 inwoners. Het is de zuidelijkste woonkern van de Verbandsgemeinde en heeft een voornamelijk agrarisch karakter.

 

• Freiwillige Feuerwehr Ditfurt

 

Het brandweerkorps bestaat uit 40 vrijwillige korpsleden en wordt zo’n 20 keer per jaar gealarmeerd. In de kazerne staat naast een blusvoertuig en een dienstbus nog een voertuig voor de meetploeg paraat. Deze meetploeg bestaat eigenlijk los van het korps Ditfurt en wordt gevormd door brandweerlieden uit de gehele Landkreis.

 

 

Gemeinde Groß Quenstedt

 

De gemeente Groß Quenstedt telt 955 inwoners en ligt ten noordoosten van Halberstadt aan de rivier de Holtemme. Het ligt in het noordelijk deel van de Verbandsgemeinde.

 

• Freiwillige Feuerwehr Groß Quenstedt

 

Het brandweerkorps is opgericht in 1896 en telt 23 vrijwillige korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus. De brandweerkazerne is in 2012 grondig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd.

 

 

Gemeinde Harsleben

 

De gemeente Harsleben heeft 2.180 inwoners en ligt ongeveer 6 kilometer ten zuidoosten van Halberstadt. De gemeente ligt centraal binnen de Verbandsgemeinde, direct aan de Bundesstrasse 79.

 

• Freiwillige Feuerwehr Harsleben

 

Het brandweerkorps is opgericht in 1897. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank, een dienstbus en een watertankwagen op Unimog-chassis.

 

 

 

 

Gemeinde Hedersleben (Selke)

 

De gemeente Hedersleben ligt in het oosten van de Verbandsgemeinde op de plek waar de rivier de Selke uitmondt in de rivier de Bode. De gemeente telt 1.400 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Hedersleben (Selke)

 

Het brandweerkorps is uitgerust met een blusvoertuig, een watertankwagen en een dienstbus.

 

 

Gemeinde Stadt Schwanebeck

 

Schwanebeck is een kleine stad met ruim 2.500 inwoners ten noordoosten van Halberstadt. Het is de noordelijkste gemeente van de Verbandsgemeinde. Sinds 2010 maakt ook buurdorp Nienhagen deel uit van de stad.

 

• Freiwillige Feuerwehr Stadt Schwanebeck

 

Het brandweerkorps is opgericht in 1892 en maakt nog steeds gebruik van de brandweerkazerne die in het oprichtingsjaar is gebouwd. Het korps telt 22 korpsleden en heeft de beschikking over een blusvoertuig, een watertankwagen en een voertuig voor de inzetleiding. Het korps wordt gemiddeld 30 keer per jaar gealarmeerd.

 

 

Gemeinde Selke-Aue

 

De gemeente Selke-Aue ontstond in 2010 toen de toenmalige zelfstandige gemeenten Wedderstedt en Hausneindorf werden samengevoegd. Deze samenvoeging was noodzakelijk geworden omdat door nieuwe regels van de deelstaat elke gemeente binnen een Verbandsgemeinde minimaal 1.000 inwoners moest tellen. Op de dag waarop de samenvoeging een feit was (1 januari) besloot ook de gemeente Heteborn zich bij de nieuwe gemeente aan te sluiten. De gemeente ligt in het zuidoosten van de Verbandsgemeinde en telt in totaal 1.435 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Hausneindorf

 

Het dorp Hausneindorf telt 780 inwoners en ligt ongeveer 12 kilometer noordoostelijk van Quedlinburg. Het brandweerkorps is opgericht in 1894 en bestaat tegenwoordig uit 16 vrijwillige korpsleden. Ze zijn uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 7 tot 10 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Heteborn

 

Heteborn is een dorp met 380 inwoners. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 2002. Voor die tijd werd een garage gehuurd op het erf van een lokale boer waar het materiaal van het korps werd ondergebracht. De uitrukkleding van de korpsleden hing op een andere plek in het dorp. Door de bouw van de nieuwe kazerne kwam aan deze ongewenste situatie een einde. Sindsdien zijn de voertuigstalling, de omkleedruimte, een kantoor, een kleine theekeuken, een opleidingslokaal en de sanitaire ruimtes in één gebouw op een centrale plek in het dorp ondergebracht. Het korps is uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wedderstedt

 

Het dorp Wedderstedt heeft 450 inwoners en ligt aan de Bode. De brandweerkazerne ligt direct naast het gemeentehuis van Selke-Aue in een gebouw dat wordt gedeeld met de buitendienst van de gemeente. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met draagbare pomp en watertank en een dienstbus.

 

 

 

Stadt Wegeleben

 

De gemeente Wegeleben ligt ten oosten van Halberstadt en bestaat naast de stad Wegeleben nog uit de dorpen Adersleben, Deesdorf en Rodersdorf. De gemeente telt in totaal 2.615 inwoners. Het treinstation ligt aan twee spoorlijnen: de lijn tussen Halle en Halberstadt en de lijn tussen Magdeburg en Thale.

 

• Freiwillige Feuerwehr Adersleben

 

Het dorp Adersleben ligt ten noordoosten van Wegeleben. De kazerne ligt naast de toegangspoort van het voormalige klooster van Adersleben en biedt onderdak aan een blusvoertuig. Het brandweerkorps bestaat uit 12 vrijwilligers. Het korps wordt maar zelden opgeroepen. In heel 2014 werden de korpsleden bijvoorbeeld maar twee keer gealarmeerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Deesdorf

 

Het dorp Deesdorf ligt aan de Bode en maakt al sinds 1975 deel uit van de gemeente Wegeleben. Het brandweerkorps is opgericht in 1903, telt 28 vrijwillige korpsleden en maakt sinds 1993 gebruik van de huidige brandweerkazerne. Deze biedt onderdak aan een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. Het korps wordt op jaarbasis minder dan vijf keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Rodersdorf

 

Het stadsdeel Rodersdorf van de gemeente Wegeleben telt 280 inwoners en ligt in de vallei van de Bode. Deze rivier komt bij Rodersdorf samen met de rivier de Selke. Het brandweerkorps is opgericht in 1885. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Stadt Wegeleben

 

De stad Wegeleben ligt ten oosten van Halberstadt. De stad is omgeven door een hoge, deels vervallen, stadsmuur met 3 poorten: de Halberstadse Poort, de Quedlinburger Poort en de Bruchpoort. Door Wegeleben stroomt de Goldbach, die bij de stad in de Bode uitmondt. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 1977. In 2015 is het gebouw gerenoveerd en vergroot met een extra stallingsplaats vanwege de uitbreiding van het wagenpark met een autoladder. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een autoladder, een slangenwagen en een voertuig voor de inzetleiding. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 40 keer opgeroepen.