Landkreis Cuxhaven (Laatste update: 19-08-2017)

 

De Landkreis Cuxhaven is qua oppervlakte één van de grootste van Duitsland. Het oppervlak bedraagt 2.072 km² en er wonen bijna 200.000 mensen. De hoofdstad is Cuxhaven.

 

Stadt Cuxhaven

 

Cuxhaven is een havenstad aan de Noordzee, bij de monding van de Elbe en telt ongeveer 52.000 inwoners. Het is een van de zeven Große selbständige Städte in Niedersachsen. Cuxhaven is een belangrijke visserijhaven, en heeft een havendienst voor Hamburg en het Kielerkanaal (Noord-Oostzeekanaal). Daarnaast is de stad van betekenis voor het toerisme; van hier vertrekt een veerdienst naar Helgoland. Voor de kust bij Cuxhaven ligt het eiland Neuwerk, dat bij eb te voet of per waddenwagen bereikbaar is, en bij vloed alleen per schip. Cuxhaven heeft ook een veerdienst op Harwich.

 

• Feuer- und Rettungswache Cuxhaven + FF Mitte

 

De stadskern van Cuxhaven bestaat uit de stadsdelen Ritzebüttel en Alt-Cuxhaven. Het middelpunt bevindt zich aan de Kämmererplatz. Dit plein, waar diverse bekende winkels zijn te vinden, vormt de grens tussen beide stadsdelen. Op steenworp afstand van het plein, in de Schulstraße, ligt de centrale brandweerkazerne waar zowel de beroepsbrandweer als de vrijwillige brandweer Cuxhaven-Mitte zijn ondergebracht. De beroepsbrandweer van Cuxhaven is opgericht in 2005 en bestaat uit 61 personen in de uitrukdienst. Deze zijn onderverdeeld in drie wachtafdelingen die in 24-uurs diensten werken. Jaarlijks verwerkt de beroepsbrandweer zo’n 10.000 brandweer- en ambulancemeldingen. Hiervoor staat ze een wagenpark ter beschikking dat bestaat uit een voertuig voor de inzetleiding, een blusvoertuig, een ladderwagen, een speciaal voertuig voor reddingen op het wad, een dienstbus, een reddingsboot en een haakarmvoertuig met diverse containers ter beschikking. Voor de vervulling van hun taak op het gebied van spoedeisende medische hulpverlening kunnen ze gebruik maken van een vijftal ambulances en een voertuig voor de Noodarts.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Altenbruch

 

Altenbruch is sinds juli 1972 een stadsdeel van Cuxhaven, telt zo’n 4.000 inwoners en ligt in het oosten van de gemeente, op ongeveer 8 kilometer afstand van de binnenstad van Cuxhaven. Het brandweerkorps is opgericht in 1892. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen en een dienstbus. Op jaarbasis rukt het korps gemiddeld 30-40 keer uit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Altenwalde

 

Het landschap van Altenwalde valt een beetje buiten de boot wat de rest van de gemeente betreft, Altenbruch ligt namelijk in een bosrijke en heuvelachtige omgeving. Altenbruch heeft een oppervlakte van 17 km² en telt 6.300 inwoners. Sinds de jaren ‘30 van de vorige eeuw bestonden er in Altenwalde en de omliggende voormalige buurgemeenten Franzenburg en Gudendorf vrijwillige brandweerkorpsen met elk een eigen brandweerkazerne. Sinds 1979 staan de voertuigen van alle drie deze korpsen gezamenlijk in de kazerne van het korps Altenwalde aan de Frankenweg. Ondanks het gezamenlijke onderkomen behielden de drie korpsen wel hun zelfstandigheid en bleven naast elkaar bestaan. Deze situatie bleef bestaan tot 2010 toen de drie korpsen fuseerden tot het huidige korps Altenwalde. Het korps is uitgerust met een blusvoertuig, een watertankwagen, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus. De vrijwilligers worden gemiddeld 20 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Berensch

 

Berensch is een 700 jaar oud kustdorp. Het dorpscentrum bestaat voornamelijk uit historische boerderijen terwijl het buitengebied bestaat uit gewilde eengezinswoningen. Ze bieden een rustige woonplek in een landelijke omgeving, met frisse Noordzeelucht. Sinds 2016 is het korps Berensch ondergebracht in een ruime kazerne aan de Oxstedter Strasse. Het korps Berensch was voorheen gehuisvest midden in het dorpscentrum. Door de voorgenomen fusie van het korps met dat van buurkorps Oxstedt in 2015 werd de noodzaak om een grotere kazerne te bouwen nog groter. De fusie is echter nooit tot stand gekomen omdat de korpsleden van Oxstedt uit onvrede hun korps hebben opgeheven in 2015. De nieuwe kazerne bestaat uit een omkleedruimte, een opleidingslokaal, een voertuigenstalling voor 4 voertuigen, een werkplaats en een magazijn.

 

 

• Kazerne Berensch (gesloten)

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Döse

 

Döse is de meest noordelijke plaats van de hele deelstaat Niedersachsen. Er wonen ruim 12.000 mensen in deze kustplaats waar de rivier de Elbe in de Noordzee stroomt. Op deze plaats staat de bekende Kugelbake. Dat is een houten kaap bestemd als baken voor de scheepvaart. Het is het symbool van Cuxhaven en sinds 1913 als afbeelding in het wapen van de stad opgenomen. Ongeveer twaalf kilometer uit de kust ligt het eiland Neuwerk in de Waddenzee. Om van het vasteland op het eiland te komen bestaat de mogelijkheid om de tocht per huifkar te maken. Ook wadlopen hoort tot de mogelijkheden. De overtocht wandelend overbruggen duurt gemiddeld 2,5 uur. Het brandweerkorps is het meest noordelijk gelegen brandweerkorps op het vasteland van de hele deelstaat Niedersachsen. De brandweerkazerne ligt centraal in Döse aan de Steinmarner Straße en bestaat naast het originele gebouw uit een flinke voertuigengarage op het achtertterrein. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een autoladder, een haakarmvoertuig met kraan en een dienstbus. De vrijwilligers worden gemiddeld 70 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Duhnen

 

Duhnen ligt in het uiterste noordwesten van Cuxhaven direct aan de kust. Het kustdorp zelf heeft 1.000 inwoners, terwijl er op jaarbasis gemiddeld 190.000 mensen in Duhnen overnachten. De huidige kazerne van korps Duhnen aan de Rugenbargsweg werd in 1968 als noodonderkomen gebouwd. Er zou toen op korte termijn een definitieve kazerne op het terrein van camping "Duhner Allee" gebouwd worden, maar zover is het nooit gekomen. Het gebouw bestond in de beginjaren uit niet meer dan een voertuigenhal met plaats voor vier voertuigen. Zelfs een toilet was niet beschikbaar. Het wagenpark van het korps bestond in die tijd uit een klein blusvoertuig, een dienstbus, een reddingsboot op trailer en een tweetal watertankwagens. Toen de beide watertankwagens werden afgestoten (eentje werd verplaatst naar Altenbruch, de andere vond een plek bij een korps op de Lüneburger Heide) kwam er ruimte vrij in de kazerne. In 1975 werd de vierde garage dichtgemetseld. In die ruimte onstond een kleine kantine. In 1983 werd dan eindelijk de langgewenste toiletruimte gebouwd. In 2011 werd vanwege de toewijzing van een groter blusvoertuig één van de garagedeuren vervangen voor een naar voren geplaatst exemplaar waardoor ongeveer een meter extra ruimte vrijkwam voor het nieuwe voertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Groden

 

Groden heeft een oppervlakte van 8,1 km² en telt 3.100 inwoners. Cuxhaven ontwikkelde zich in de loop der tijd meer en meer tot een een Offshore-Windenergie-Haven. Tussen Groden en Altenbruch ligt aan de kust een groot terrein waar nieuwe superwindmolens voor gebruik op zee worden getest. De kazerne van het korps ligt aan de straat ‘Abschnede’. Dit is de verbindingsweg tussen Süderwisch en Groden. Het korps heeft de beschikking over twee blusvoertuigen en een dienstbus.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Holten/Spangen

 

Idyllisch gelegen midden tussen glooiende weilanden en heidevelden ligt het ruiterdorp Holte-Spangen. Met boomgaarden, paardenweiden en boerderijen in het centrum, heeft het kleinste dorp van Cuxhaven het dorpse karakter weten te behouden. Mede vanwege de directe ligging aan zee is het dorp uitgegroeid tot een waar ruiterdorp. Holte-Spangen heeft een oppervlakte van 4,1 km² en telt ongeveer 300 inwoners. Het brandweerkorps is uitgerust met een blusvoertuig met draagbare motorspuit en een vaste watertank met een inhoud van 500 liter.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lüdingworth

 

De grootste plaats binnen de gemeente Cuxhaven, naar oppervlakte gemeten, is Lüdingworth. Het ligt in het zuidoosten van de gemeente, op de grens met de Samtgemeinde Land Hadeln. Het dorp heeft een voornamelijk agrarisch karakter. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een logistiekvoertuig en een dienstbus. Sinds 2012 maakt het korps gebruik van de huidige kazerne.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Oxstedt (gesloten)

 

De woonkern Oxstedt hoort bij het stadsdeel Altenwalde, heeft een dorps karakter en wordt omgeven door bossen en heidegebieden. Oxstedt telt iets meer dan 700 inwoners en ligt in het zuiden van de gemeente. In januari 2015 is het korps Oxstedt door de korpsleden zelf opgeheven. Het was de bedoeling dat het korps in 2016 zou fuseren met buurkorps Berensch. Onderdeel van deze fusie was de bouw van een nieuwe kazerne in Berensch waar het gefuseerde korps zou worden gehuisvest. In 2015 besloten de 22 korpsleden van Oxstedt uit onvrede om geen medewerking te verlenen aan de samenvoeging van de korpsen en gingen over tot opheffing van het korps. Het korps was uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een dienstbus. Deze voertuigen stonden achter elkaar geparkeerd achter de enige rolpoort van de kazerne.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Sahlenburg

 

Het stadsdeel Sahlenburg heeft ruim 3.500 inwoners en ligt in het westen van de gemeente. In 1979 werd de huidige kazerne in gebruik genomen. Deze werd direkt achter de oude kazerne gebouwd. De oude kazerne bleef in gebruik. Daar zijn nu het opleidingslokaal, kantoren etc te vinden. In 1996 werd de voertuigenhal vergroot met een vierde stallingsplek. Het wagenpark van het korps Sahlenburg bestaat uit een blusvoertuig, een watertankwagen en een dienstbus.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Stickenbüttel

 

Stickenbüttel is gelegen in het westelijk deel van de gemeente Cuxhaven in het achterland van de badplaatsen Döse, Duhnen en Sahlenburg. Het brandweerkorps is opgericht in 1928. De huidige kazerne aan de Windeichenweg is in gebruik sinds 1981. De voertuigenhal werd toen nieuw gebouwd. Het opleidingslokaal en de toiletten werden ingericht in het aanpalende gebouw van de plaatselijke school. Het wagenpark van het korps bestaat uit een blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank, een watertankwagen en een dienstbus. Het korps wordt gemiddeld 12 keer per jaar opgeroepen.

 

 

Gemeinde Beverstedt

 

De gemeente Beverstedt werd gevormd in 2011 uit de tot dan zelfstandige gemeenten van de Samtgemeinde Beverstedt. De Samtgemeinde werd opgeheven. Beverstedt telt ruim13.300 inwoners en ligt in het zuidoosten van de Landkreis op de grens met zowel de Landkreis Rotenburg (in het oosten) als de Landkreis Osterholz (in het zuiden).

 

• Freiwillige Feuerwehr Appeln

 

Appeln is een dorp met 430 inwoners in het noordoosten van de gemeente. Appeln ligt aan de provinciale weg tussen Beverstedt en Frelsdorf. Het korps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Beverstedt

 

Beverstedt heeft 4.100 inwoners. De kazerne biedt onderdak aan de voertuigen van het korps. Dit zijn twee blusvoertuigen, een voertuig voor de inzetleiding, een materiaalwagen en een dienstbus. De kazerne doet ook dienst als ambulancepost van het Duitse Rode Kruis, afdeling Wesermünde. Deze organisatie draagt zorg voor de bemanning van de ambulance en het voertuig voor de Noodarts die in de kazerne Beverstedt gestationeerd staan. Het korps rukt op jaarbasis gemiddeld 50 keer uit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Bokel

 

Bokel is een dorp met 2.500 inwoners in het zuidwesten van de gemeente op de grens met de gemeente Hagen im Bremischen. Het brandweerkorps werd opgericht in 1911 en bestaat uit 35 vrijwilligers. Ze worden op jaarbasis gemiddeld 10 tot 20 keer opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een watertankwagen en een dienstbus. Daarnaast staat er een specialistisch voertuig in de kazerne paraat. Dit betreft een voertuig dat is beladen voor ongevallen met gevaarlijke stoffen. Het voertuig rukt uit bij dit soort ongevallen uit in het hele district Wesermünde-Süd. Dit zijn de gemeenten Hagen, Beverstedt en Loxstedt.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Frelsdorf

 

Het dorp Frelsdorf telt 700 inwoners en ligt in het noordoosten van de gemeente. De gemeente grens in het oosten aan de Landkreis Rotenburg. Het landschap wordt bepaald door bossen, moerassen, en brede akkers en weilanden. Het korps is opgericht in 1902. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een watertankwagen en een dienstbus. In 2016 is de kazerne vergroot door de aanbouw van een derde stallingspoort aan de bestaande voertuigenhal.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Heerstedt

 

Heerstedt heeft 450 inwoners en ligt in het noordwesten van de gemeente op de grens met de gemeenten Loxstedt en Schiffdorf. De bundesstraße B71, die het dorp met onder andere Bremerhaven verbindt, loopt dwars door het dorp. Het brandweerkorps is opgericht in 1887. De vrijwilligers zijn uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Heise

 

Het dorp Heise heeft als beeldbepalend bouwwerk een 120 jaar oude molen naar Nederlandse voorbeeld. De molen is op particulier initiatief geheel gerenoveerd en is in het weekend te bezoeken. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. De kazerne ligt naast de in 1968 gesloten dorpsschool. De school doet tegenwoordig dienst als schoolmuseum. Het schoollokaal is ingericht met oud schoolmeubilair, landkaarten, boeken en schrijfgerei. De school is in 1912 overigens geheel verwoest door een brand, maar werd direct weer opgebouwd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hollen

 

Hollen ligt in het uiterste westen van de gemeente op de grens met de gemeente Hagen. Het brandweerkorps is opgericht in 1902. De huidige kazerne werd in 1974 gelijktijdig met het naastgelegen dorpshuis gebouwd. In het oorspronkelijke gebouw was alleen plaats voor de stalling van een voertuig en een klein opleidingslokaal. Toen in 2005 een nieuwe sportzaal werd gebouwd pal naast de kazerne onstond ook extra ruimte voor de brandweer. Deze ruimte werd benut door een deel in te richten als kleedruimte. Verder kreeg de jeugdbrandweer een eigen ruimte, werden twee toiletten geplaatst en ook het opleidingslokaal werd vergroot. In het lokaal is nu voldoende plaats voor circa 30 personen. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kirchwistedt

 

Kirchtwistedt ligt in het zuidoosten van de gemeente en telt 470 inwoners. Bij het dorp horen ook de buurtschappen Stemmermühlen, Altwistedt, Horst en Ahe. Het is binnen de gemeente Beverstedt de dunst bevolkte woonkern. Het is grotendeels op de land- en bosbouw gericht. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kirchwistedt-Altwistedt

 

In het buurtschap Altwistedt, dat bij het dorp Kirchwistedt hoort, is sinds 1933 ook een brandweerkorps actief. Het korps bestaat uit 34 vrijwillige korpsleden. Als brandweerkazerne dient een oude vakwerkschuur (voormalige schapenstal) die werd omgebouwd tot brandweeronderkomen. Hier staat een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit paraat.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lunestedt

 

Lunestedt ligt in het westen van de gemeente en telt ruim 2.500 inwoners. Het brandweerkorps is ontstaan in 1972 uit de samenvoeging van de vroegere korpsen Westerbeverstedt en Freschluneberg. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig, een watertankwagen en een dienstbus. De huidige kazerne dateert uit 1974 en ligt aan de straat "Am Dorphuus", in de directe nabijheid van het zwembad, de sporthal en de school. Binnen enkele jaren zal een nieuw onderkomen worden betrokken op industrieterrein ‘Ortsmitte’.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Osterndorf

 

Het dorp Osterndorf heeft 650 inwoners en ligt ten noorden van Beverstedt. De brandweerkazerne ligt aan de Ahrensdamm en biedt onderdak aan een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Stubben

 

Stubben ligt 4 kilometer ten zuidwesten van Beverstedt en telt 1.500 inwoners. De kazerne is na een keuring door de Unfallkasse in 2015 eigenlijk afgekeurd; de kazerne is te klein en te verouderd bevonden. In eerste instantie werd door de gemeente een plan voor een nieuwe kazerne uitgewerkt waarin naast het korps Stubben ook het buurkorps Bokel zou worden gehuisvest. Deze kazerne zou halverwege beide dorpen gebouwd worden. Na hevige protesten vanuit het korps Bokel werd van dit plan afgezien en blijft het korps Bokel in de eigen kazerne ondergebracht en zal een nieuwe kazerne op de plek van de huidige kazerne in Stubben worden gebouwd. De verwachting is dat de nieuwe kazerne in 2018 wordt opgeleverd. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een watertankwagen en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wehldorf

 

Wehldorf ligt ten noorden van Beverstedt. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wellen

 

Wellen is een dorp met 370 inwoners. Het ligt in het zuiden van de gemeente tussen Stubben en Kirchwistedt. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wollingst

 

Het dorp Wollingst heeft 350 inwoners. Het ligt aan de Landesstraße 128 tussen Geestenseth en Beverstedt. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

Gemeinde Hagen im Bremischen

 

De gemeente Hagen im Bremischen ligt in het zuiden van de Landkreis Cuxhaven op de grens met de Landkreis Osterholz. Door de gemeente stroomt de Drepte, een kleine zijrivier van de Weser. De gemeente heeft een oppervlakte van bijna 200 km² en 26 woonkernen: Albstedt, Börsten, Bramstedt, Dorfhagen, Driftsethe, Finna, Finnaer Berg, Hagen im Bremischen, Harmonie, Harrendorf, Heine, Hoope, Kassebruch, Lehnstedt, Lohe, Offenwarden, Rechtebe, Rechtenfleth, Sandstedt, Tannendorf, Uthlede, Weißenberg, Wersabe, Wittstedt, Wulsbüttel en Wurthfleth. Door de gemeente stroomt de Drepte, een kleine zijrivier van de Wezer.

 

De gemeentelijke brandweerorganisatie is verdeeld in 6 districten waarbinnen de korpsen gezamenlijk worden gealarmeerd en uitrukken.

 

District 1: Offenwarden/Rechtenfleth/Sandstedt

 

• Freiwillige Feuerwehr Offenwarden

 

Het dorp Offenwarden telt iets meer dan 200 inwoners en ligt in het westen van de gemeente. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Rechtenfleth

 

Rechtenfleth heeft 420 inwoners en ligt direkt aan de Unterweser in het uiterste noordwesten van de gemeente. Bij het dorp ligt een jachthaven en een grote camping van 7 hectare die pal aan de dijk ligt. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. De brandweerkazerne is gevestigd in het gebouw aan de Mittelstraße waar voorheen de dorpsschool in was ondergebracht.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Sandstedt

 

Sandstedt heeft 1.600 inwoners en ligt direkt aan de Unterweser tegenover de stad Brake op de andere oever. Deze steden zijn door middel van de veerverbinding Brake–Sandstedt met elkaar verbonden. Iets ten noorden van Sandstedt ligt de Wesertunnel. Deze tunnel onder de Weser heeft een lengte van ongeveer 1600 meter. De tunnel telt 2x2 rijstroken zonder vluchtstroken en is tolvrij. Het brandweerkorps Sandstedt is opgericht in 1902 en telt 40 vrijwillige korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een watertankwagen. De kazerne is in gebruik sinds 1968. In 1989 werd het scholingslokaal in eigen beheer aangebouwd.

 

 

District 2: Uthlede/Wersabe

 

• Freiwillige Feuerwehr Uthlede

 

Uthlede is een dorp met zo’n 880 inwoners in het zuiden van de gemeente. Het brandweerkorps bestaat uit 55 korpsleden en werd opgericht in 1897. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 20 keer opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een slangenwagen en een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wersabe

 

Het dorp Wersabe ligt direct aan de dijk van de Unterweser en telt 110 inwoners. Het brandweerkorps werd opgericht in 1901. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

District 3: Heine/Lehnstedt/Wulsbüttel

 

• Freiwillige Feuerwehr Heine

 

Heine ligt in het zuiden van de gemeente, op de grens met de Landkreis Osterholz. Het dorp heeft maar 75 inwoners. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lehnstedt

 

Lehnstedt is een dorp met 470 inwoners in het uiterste zuiden van de Landkreis Cuxhaven. Het brandweerkorps is opgericht in 1902 en telt 41 vrijwillige korpsleden. In 1977 werd naast het bestaande Dorfgemeinschaftshaus de huidige kazerne gebouwd. In april 2017 is besloten dat er voor het korps een nieuwe kazerne zal worden gebouwd. Sinds 1986 is het korps een Stützpunktwehr en kreeg voor de uitoefening van die taak een tweede voertuig toebedeeld; een watertankwagen op Unimog chassis. Vanwege deze uitbreiding van het wagenpark werd ook de kazerne uitgebreid met een tweede stallingspoort. Dit wagenpark bestaat naast eerdergenoemde watertankwagen nog uit een blusvoertuig. Het korps Lehnstedt is zelf ingedeeld in het 3e district. De watertankwagen wordt echter ook standaard meegealarmeerd met het 6e district dat bestaat uit de korpsen Albstedt en Hoope.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wulsbüttel

 

Het dorp Wulsbüttel ligt aan de zuidelijke rand van de gemeente en telt ruim 1.900 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 22 vrijwillige korpsleden. De brandweerkazerne ligt een stukje van de weg op het schoolplein van de voormalige dorpsschool. In de kazerne staat een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit paraat.

 

 

District 4: Driftsethe/Hagen/Kassebruch

 

• Freiwillige Feuerwehr Driftsethe

 

Het dorp Driftsethe heeft zo’n 700 inwoners. Het brandweerkorps kan beschikken over 35 vrijwillige korpsleden. De huidige kazerne van Driftsethe is oorspronkelijk gebouwd als stallingsruimte voor de gemeentelijke handbrandspuit en voor een lijkenwagen. Tegenwoordig is het hele gebouw in gebruik als brandweerkazerne. In 2009 werd de kazerne uitvoerig gerenoveerd. Het biedt onderdak aan het kleine blusvoertuig met draagbare motorspuit van het korps.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hagen

 

Hagen telt 4.000 inwoners en is de centrumplaats binnen de gelijknamige gemeente. Het brandweerkorps telt 43 vrijwillige korpsleden. Ze worden gemiddeld 35 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit een twee blusvoertuigen, een hulpverleningsvoertuig en een voertuig voor de inzetleiding.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kassebruch

 

Kassebruch is een dorp met 650 inwoners. De brandweer is gehuisvest in een deel van het dorpshuis. Het gebouw was voorheen in gebruik als dorpsschool. In de kazerne staat een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit paraat.

 

 

District 5: Bramstedt/Harrendorf/Lohe/Wittstedt

 

• Freiwillige Feuerwehr Bramstedt

 

Bramstedt in een dorp met 1.800 inwoners in het noordoosten van de gemeente. De dorpskern bestaat voornamelijk uit historische vakwerkhuizen en boerderijen. Het dorp zou één van de oudste woonplaatsen van het noordelijke deel van Duitsland zijn. Het brandweerkorps is uitgerust met een blusvoertuig en een voertuig voor de meetploeg.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Harrendorf

 

Harrendorf is een dorp met 460 inwoners. Het brandweerkorps telt 22 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. Deze staat gestald in de brandweerkazerne die al sinds 1979 in gebruik is.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lohe

 

Het dorp Lohe heeft 250 inwoners. Het is vooral bekend van de aspergeteelt. In de ruime omgeving staan de ‘Loher Spargel’ goed bekend. Het brandweerkorps is opgericht in 1948. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wittstedt

 

Het dorp Wittstedt heeft 420 inwoners. De brandweerkazerne is in 1976 in gebruik genomen. De kazerne werd door de toenmalige korpsleden zelf gebouwd in de tuin van de dorpsschool. Het brandweerkorps is opgericht in 1878. De vrijwilligers zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank.

 

 

District 6: Albstedt/Hoope

 

• Freiwillige Feuerwehr Albstedt

 

Het dorp Albstedt heeft 400 inwoners. Het ligt in het zuidoosten van de gemeente op de grens met de Landkreis Osterholz. Het brandweerkorps is opgericht in 1902. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hoope

 

Hoope is een dorp met 490 inwoners. Vroeger was voor de meeste inwoners de paardenfokkerij een belangrijke bron van bestaan. Ook vandaag de dag spelen paarden in Hoope een grote rol. In het dorp wonen vele paardenliefhebbers en zijn er twee maneges. Het brandweerkorps Hoope is opgericht in 1950 en bestaat uit 27 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. De brandweerkazerne ligt centraal in het dorp en is in gebruik sinds 1980. In 1999 werd de kazerne vergroot door het aanbouwen van een opleidingslokaal. Voorheen was het korps hiervoor aangewezen op een ruimte in het Dorfgemeinschaftshaus.

 

 

Gemeinde Schiffdorf

 

Schiffdorf is een gemeente met ruim 13.800 inwoners. De gemeente ligt ten oosten van Bremerhaven. Naast de hoofdplaats Schiffdorf bestaat de gemeente uit acht andere dorpen. De grootste plaats is Spaden aan de noordoostelijke rand van Bremerhaven. De andere dorpen zijn Altluneberg, Bramel, Geestenseth, Laven, Sellstedt, Wehdel en Wehden. In elke plaats is een vrijwillig brandweerkorps actief.

 

• Freiwillige Feuerwehr Altluneberg

 

Altluneberg is een kerkdorp van Wehdel gelegen aan de rivier ‘Geeste’ met 250 inwoners. Het dorp, met haar historische dorpscentrum, wordt omgeven door bossen. Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een vaste watertank van 750 liter.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Bramel

 

Het dorp Bramel ligt aan de Kreisstraße 60 tussen Schiffdorf en de gemeente Elmlohe. Bramel telt 770 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1902. De vrijwilligers zijn uitgerust met een blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Geestenseth

 

Geestenseth is de meest oostelijke woonkern van de gemeente Schiffdorf. Het dorp heeft 1.180 inwoners. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig en een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Laven

 

De kleinste woonkern van de gemeente Schiffdorf is Laven. Dit kerkdorp van Spaden telt amper 95 inwoners. Van haast elke familie uit het dorp is minimaal één familielid actief binnen het vrijwillige brandweerkorps. Het korps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. Deze staat gestald in de kazerne die dateert uit 2008.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf

 

Schiffdorf is de centrumplaats van de gelijknamige gemeente. Het brandweerkorps is in 1897 opgericht. De 38 vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen. De kazerne aan de Bismarckstraße is in gebruik sinds 1980 en diende tot 2011 tevens als onderkomen van de dienst gemeentewerken. Toen deze gemeentelijke dienst in 2011 naar een andere plek verhuisde, kwam het gehele gebouw ter beschikking van de brandweer. In eigen beheer en in eigen vrije tijd werd de kazerne tijdens een tweeënhalf jaar durende verbouwing omgebouwd tot modern brandweeronderkomen. In 2014 werd de kazerne feestelijk heropend. Het korps wordt gemiddeld 30 tot 40 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Feuerwehrtechnische Zentrale Schiffdorf

 

In Schiffdorf is de Feuerwehrtechnische Zentrale van de Landkreis gelegen. Een Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) is een ondersteunende kazerne die in stand wordt gehouden door de Landkreis en centraal taken uitvoert voor alle korpsen in de Landkreis. Er wordt onderhoud gepleegd aan brandweervoertuigen en –materialen en ook worden er opleidingen gegeven. Veelal beschikt de FTZ over een voertuigenwerkplaats, een slangenwerkplaats, een ademluchtwerkplaats en staan er een aantal ondersteunende voertuigen paraat.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Sellstedt

 

Het dorp Sellstedt telt 1.400 inwoners en ligt centraal gelegen binnen de gemeente. In de kazerne staan een blusvoertuig en een voertuig voor de gemeentelijke inzetleiding paraat.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Spaden

 

Spaden is de grootste woonkern binnen de gemeente Schiffdorf en telt 4.400 inwoners. De moderne brandweerkazerne is in gebruik sinds mei 2015. Het gebouw bestaat uit een voertuigenhal met drie roldeuren, een werkplaats, een magazijn, een opleidingslokaal, kantoren, een ruimte voor de jeugdbrandweer, kleedruimtes en het centrale kledingmagazijn van alle korpsen binnen de gemeente. Het brandweerkorps is uitgerust met een tweetal blusvoertuigen en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wehdel

 

Wehdel is een dorp met ongeveer 2.200 inwoners. Het ligt direct aan de Landesstraße 143 en heeft een treinstation aan de spoorlijn tussen Bremerhaven en Hamburg-Neugraben. De buurdorpen zijn Sellstedt in het westen en Geestenseth in het oosten. Ten noorden ligt het kerkdorp Altluneberg. In het zuiden ligt de Silbersee. Dit meer ligt in het natuurgebied "Silbersee und Laaschmoor" en is tijdens de laatste ijstijd ontstaan. Het meer is 6 hectare groot en heeft een diepte van 8 meter. Het brandweerkorps is uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wehden

 

Het dorp Wehden is de noordelijkste woonkern van de gemeente Schiffdorf en telt 570 inwoners. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

Gemeinde Wurster Nordseeküste

 

Wurster Nordseeküste is een gemeente in de Landkreis Cuxhaven, die door gemeentelijke herindeling is ontstaan op 1 januari 2015. Door de herindeling is Nordholz samengevoegd met de zeven deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband Samtgemeinde Land Wursten. Dit verband bestond uit de gemeenten Cappel, Dorum, Midlum, Misselwarden, Mulsum, Padingbüttel en Wremen. Binnen de gemeente zijn 14 brandweerkorpsen actief. De gemeente telt in totaal ruim 16.000 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Cappel

 

Het dorp Cappel telt 700 inwoners en ligt ten noorden van Dorum in het zicht van de Noordzeekust. Door het dorp loopt de spoorlijn Bremerhaven-Cuxhaven. Het brandweerkorps bestaat uit 39 vrijwilligers en is uitgerust met een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Cappel-Neufeld

 

Tussen Spieka-Neufeld en Dorum Neufeld ligt het dorp Cappel-Neufeld met haar mooie groene strand. Het brandweerkorps bestaat uit 30 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en worden op jaarbasis gemiddeld 20 keer opgeroepen. In 2017 zal de start van de bouw van een nieuwe kazerne voor het korps plaatsvinden. Het huidige onderkomen is niet meer dan een dubbele garagebox. Voor samenkomsten, opleidingen en vergaderingen zijn de korpsleden aangewezen op een omgebouwde container.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Deichsende

 

Deichsende was tot 1967 een zelfstandige gemeente. In dat jaar ging Deichsende samen met Nordholz en Wursterheide op in de nieuwe gemeente Nordholz. Het brandweerkorps is opgericht in 1902 en bestaat uit 28 vrijwillige korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een watertankwagen. Deze staan gestald in de kazerne aan de Feuerweg.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Dorum

 

Dorum is een door de Friezen gestichte vissersplaats aan de Noordzee. De plaats heeft ruim 3.500 inwoners. Aan de rand van het dorp ligt een kleinschalig bedrijventerrein. Het korps wordt gevormd door 40 vrijwillige korpsleden. Deze krijgen gemiddeld 50-60 uitrukken op jaarbasis te verwerken. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een voertuig voor de inzetleiding en een materiaalwagen. Daarnaast staan er in de kazerne aan de Gröpelstraße nog een slangentransportaanhanger en een bootje op trailer paraat.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Midlum

 

Midlum is een charmant dorp met 1.900 inwoners. Het dorp ligt in het uiterste noordoosten van de gemeente op de grens met Nordholz. Het brandweerkorps bestaat uit 38 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig, een watertankwagen en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Misselwarden

 

Misselwarden is een landelijk dorp met 425 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 20 vrijwilligers. In de kazerne staat een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit paraat.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Mulsum

 

Het dorp Mulsum telt 540 inwoners en ligt tussen Dorum en Wremen in de zuidoosthoek van de gemeente. Het brandweerkorps van Mulsum is opgericht in 1885 en telt 26 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare pomp. De voorganger van dit voertuig, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit, is in dienst gehouden en fungeert nu als materiaalwagen van het korps. Per jaar wordt het korps gemiddeld 15-20 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Nordholz

 

Nordholz is de grootste woonkern van de gemeente Wurster Nordseeküste met ruim 7.200 inwoners. Het is tevens de meest noordelijke woonkern van de gemeente, op de grens met Cuxhaven. Het brandweerkorps bestaat uit 30 vrijwilligers en is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Padingbüttel

 

Het dorp Padingbüttel is een forensendorp met een aantal landbouw- en industriële bedrijven. Door de ligging aan de rivier de Weser en de nabijheid van de Noordzeekust en de kustplaatsjes Wremen en Dorum-Neufeld is het dorp ook in opkomst bij het toerisme. Sinds 1993 ligt er bij het dorp een windmolenpark met 10 windmolens. Het vrijwillige brandweerkorps is opgericht in 1903 en bestaat uit 22 korpsleden. In de brandweerkazerne staan een blusvoertuig en een reddingsboot op trailer paraat.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Spieka

 

Spieka is een dorp met 1.400 inwoners. In de kazerne is het centrale kledingmagazijn van de brandweer Wurster Nordseeküste ondergebracht. Het brandweerkorps telt 25 vrijwilligers en heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Spieka-Neufeld

 

Spieka-Neufeld is een dorp met iets meer dan 400 inwoners. Het dorp heeft een idyllische vissershaven. Het brandweerkorps bestaat uit 25 vrijwillige korpsleden en is uitgerust met een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wanhöden

 

Daar, waar de rivieren Moor en Geest samenvloeien, daar ligt Wanhöden. Het heidedorp heeft 380 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1935, bestaat uit 29 vrijwilligers en heeft haar onderkomen in de Pickerstraße in een gebouw dat wordt gedeeld met het jeugdhuis Wanhöden. In de kazerne staat het blusvoertuig van het korps paraat. Een belangrijke taak voor het korps is het zorgdragen voor de brandveiligheid op het festivalterrein tijdens het Deichbrand Festival dat jaarlijks in juli plaats vindt op het terrein van de nabijgelegen Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz. Het openluchtfestival trekt elk jaar ruim 500.000 bezoekers.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wremen

 

De vissershaven, een vuurtoren, verschillende verkoopwagens en het prachtige uitzicht op het wad maken van Wremen een populaire bestemming voor toeristen. Het brandweerkorps is opgericht in 1913 en telt 48 vrijwillige korpsleden. Ze rukken gemiddeld 40 keer per jaar uit. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een watertankwagen en een dienstbus. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 1964.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wursterheide

 

Het dorp Wursterheide is ontstaan in 1926 op een ongebruikt deel van het terrein van een voormalige luchthaven voor zeppelins van de Duitse marine. Gedurende de Eerste Wereldoorlog waren hier 42 van de in totaal 75 beschikbare zeppelins gestationeerd. Vanaf 1917 werden de zeppelins al snel allemaal buiten dienst gesteld omdat de opmars van vliegtuigen niet meer te stoppen was en in 1920 werd de hele divisie opgeheven. In 1921 werden de meeste gebouwen gesloopt en ontstond ruimte voor het nieuwe dorp Wursterheide. Het brandweerkorps bestaat uit 22 vrijwilligers en is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.