Landkreis: Bernkastel-Wittlich (Laatste update: 03-02-2019)

 

De Landkreis Bernkastel-Wittlich ligt centraal in de deelstaat Rheinland-Pfalz. De Kreis heeft een oppervlakte van 1.178 km² en een inwoneraantal van 110.600. De Kreis is gemeten naar oppervlakte de op één na grootste van de deelstaat Rheinland-Pfalz na de Landkreis Bitburg-Prüm. De streek is rijk aan historische kastelen en burchten. Kreisstadt is de stad Wittlich. In totaal liggen er 107 gemeenten binnen de Kreis.

 

De Landkreis ligt aan beide zijden van de Moezel, die van het zuidwesten naar het noordoosten de Kreis doorkruist. In het noorden rijst het landschap op naar de Eifel, in het zuiden naar de Hunsrück. In het uiterste zuiden van de Landkreis ligt de hoogste berg van de Hunsrück, de Erbeskopf (816 m), tegelijk ook de hoogste berg van heel Rheinland-Pfalz.

 

Stadt Wittlich

 

Wittlich is een grote stad met ruim 19.500 inwoners in het zuidelijk deel van de Eifel. De stad ligt aan de Lieser in een zijdal van de Moezel. Behalve Wittlich zelf behoren tot de gemeente nog de dorpen Bombogen, Dorf, Lüxem, Neuerburg en Wengerohr. Over de weg is Wittlich via de A1, A60, B49 en B50 te bereiken. Het centraal station van Wittlich ligt in Wengerohr aan de Moezelspoorlijn.

 

• Freiwillige Feuerwehr Wittlich-Stadtmitte

 

Het brandweerkorps bestaat uit 55 vrijwilligers en werd opgericht in 1902. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een watertankwagen, een autoladder, een snel hulpverleningsvoertuig, een groot hulpverleningsvoertuig, een adembeschermingswagen, een voertuig voor inzetten met gevaarlijke stoffen, een commandowagen en twee dienstauto’s. De rest van het wagenpark wordt gevormd door een kleine vrachtwagen, een logistiekvoertuig (met kraan) en een voertuig voor de meetploeg. De kazerne is in gebruik genomen in april 1988 (na een bouwperiode van 22 maanden) en beschikt o.a. over een voertuigenhal met 16 deuren, diverse werkplaatsen, een magazijn en een kantine/scholingsruimte. Tevens zijn op het terrein vier woningen voor brandweerpersoneel met hun gezin gebouwd. In 2004 werd aan de oostkant van het terrein een kleine voertuigenhal met drie deuren bijgebouwd. Op deze kazerne is ook de ‘FEZ’ (Feuerwehr-Einsatz-Zentrale) ondergebracht. Deze neemt na alarmering door de hoofdmeldkamer in Trier het radioverkeer van hen over.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wengerohr/Bombogen

 

In Wengerohr wonen momenteel ruim 2.800 mensen. Het is daarmee het grootste stadsdeel van Wittlich. Wengerohr ligt ten oosten van Wittlich op de grens met de Verbandsgemeinde Wittlich-Land. In Wengerohr ligt een grote fabriek van Dr. Oetker waar de bekende diepvriespizza’s worden gemaakt. Bombogen is het op één na grootste stadsdeel van Wittlich met ruim 1.300 inwoners en ligt ten noordoosten van Wittlich. Tot 2007 hadden beide stadsdelen nog een eigen brandweerkorps. Het huidige korps Wengerohr/Bombogen is in 2007 ontstaan uit samenvoeging van de beide voormalige blusgroepen. Het korps telt 40 vrijwilligers en is gehuisvest op de kazerne aan de Belinger Straße in stadsdeel Wengerohr. Deze kazerne is in 2007 in gebruik genomen en biedt onderdak aan twee blusvoertuigen, een personeel-/materiaalwagen, een dienstbus en een boot op trailer. Naast een voertuigenhal met 5 deuren beschikt de kazerne over een scholingsruimte, een magazijn en sanitaire ruimtes.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lüxem

 

Het dorp Lüxem ligt ten noorden van de binnenstad van Wittlich aan de rand van de Eifel en de grens met de Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Het dorp telt 1.300 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1907 en bestaat uit 18 korpsleden. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. De kazerne is in gebruik sinds 1985 en beschikt naast plaats voor het voertuig over een scholingsruimte op de bovenverdieping.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Neuerburg/Dorf

 

In het noordoosten van de gemeente Wittlich liggen nog twee dorpen met een gezamenlijk brandweerkorps. Neuerburg ligt op de grens met verbandsgemeinde Traben-Trarbach en telt ruim 830 inwoners. Het dorp Dorf is het kleinste stadsdeel van de gemeente en heeft 610 inwoners. Het korps is ontstaan in 2004 door samenvoeging van de toenmalige korpsen Neuerburg en Dorf. Het oorspronkelijke korps Neuerbrug werd opgericht in 1921 en het korps Dorf in 1914. Het brandweerkorps heeft een sterkte van 30 vrijwillige korpsleden. Sinds januari 2014 maakt het korps gebruik van een moderne kazerne in de Tannenstraße in Neuerburg. De kazerne bestaat uit een voertuigenhal met plaats voor twee voertuigen, een opleidingslokaal, een kleedruimte en sanitaire ruimtes. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Voormalige kazerne Neuerburg/Dorf

 

Tot 2014 was het korps Neuerburg/Dorf ondergebracht in de kazerne van het voormalige korps Neuerburg. Het gebouw voldeed niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan een brandweerkazerne worden gesteld.

 

 

Gemeinde Morbach

 

De gemeente Morbach bestaat uit 19 woonkernen en telt in totaal ruim 11.100 inwoners. Morbach ligt in het zuidoosten van de Landkreis, bij het geographische middelpunt van de Hunsrück. In dit bosrijke middelgebergte liggen de 19 woonkernen Bischofsdhron, Elzerath, Gonzerath, Gutenthal, Haag, Heinzerath, Hinzerath, Hoxel, Hundheim, Hunolstein, Merscheid, Morbach, Morscheid, Riedenburg, Odert, Rapperath, Wederath, Weiperath, Wenigerath en Wolzburg.

 

Het voormalige munitiedepot bij Wenigerath was met 145 ha de grootste munitieopslagplaats van de Amerikaanse luchtmacht in Europa. Toen de Amerikanen de kazerne in het jaar 1995 verlieten werd het terrein teruggegeven aan de gemeente Morbach. Vanaf 2002 werd op het terrein een pretpark gebouwd met als thema ‘regeneratieve energieën’ en genaamd het "Morbacher energielandschap". Eerst werden 14 windmolens geplaatst en in 2004 volgde een "zonne-waterzuiveringsinstallatie" (demonstratie-installatie).

 

In 2011 zijn de bestaande brandweerkorpsen teruggebracht tot zeven korpsen in de dorpen Morbach, Hinzerath, Gonzerath, Hoxel, Merscheid, Haag en Weiperath. Vanuit deze zeven kazernes zijn alle mogelijke brandhaarden binnen de gemeentegrenzen binnen de wettelijk vastgestelde tijd van 8 minuten te bereiken. In de dorpen Elzerath en Guthental zijn nog 2 kleine korpsen actief. Deze besloten geen medewerking te verlenen aan de organisatiewijziging en bleven zelfstandig bestaan.

 

• Freiwillige Feuerwehr Elzerath

 

Op de zuidelijke helling van de Haardtwald, ver weg van de drukke verkeersstromen, ligt het dorp Elzerath. Het rustige dorp in het noordelijke deel van de gemeente ligt verscholen tussen de loofbossen. Elzerath telt vandaag ongeveer 110 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 14 vrijwillige korpsleden en werd opgericht in 1935. De vrijwilligers hebben de beschikking over een motorspuitaanhanger.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Gonzerath

 

Gonzerath is met haar 1.190 inwoners de op een na grootste woonkern van de gemeente Morbach. In het midden van een uitgebreid netwerk van wandel- en wandelpaden ligt het dorp ten noorden van de Hunsrückhöhenstraße tussen Morbach en Bernkastel-Kues. Het korps is in 1924 opgericht. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Gutenthal

 

Ten zuidwesten van Morbach ligt het dorp Gutenthal met haar 450 inwoners. Het brandweerkorps telt 10 vrijwilligers en is uitgerust met een motorspuitaanhanger. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het korps zou meegaan in een fusie met de korpsen Hunolstein en Weiperath. Omdat veel geld en energie was gestoken in renovatie van de brandweerkazerne en deze kazerne zou worden afgestoten als de fusie bekrachtigd zou worden, ging het korps niet akkoord en bleef zelfstandig bestaan.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Haag

 

Het dorp Haag ligt ten westen van Morbach. Vanwege de ligging op een zuidelijke helling, op een hoogte van 460 meter boven de zeespiegel, biedt het dorp een uniek uitzicht op het landschap van de Hunsrück. Haag telt ongeveer 500 inwoners. Het brandweerkorps heeft een sterkte van 32 vrijwillige korpsleden. Het korps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. Omdat deze niet binnen paste in de bestaande kazerne is in 2018 een nieuwe voertuigstalling aan de bestaande kazerne gebouwd. Het bestaande bouwdeel is in 1949 als stierenstal gebouwd en later verbouwd tot brandweerkazerne.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hinzerath

 

Het dorp Hinzerath heeft 300 inwoners en ligt ten oosten van Morbach op de grens met de Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. In 2011 traden een aantal vrijwilligers van het buurkorps Hundheim toe omdat dat korps door een tekort aan voldoende vrijwilligers werd opgeheven. Het korps Hinzerath is uitgerust met een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hoxel

 

Hoxel ligt direct aan de rand van het Idarwald, dat samen met het Hochwald en het Soonwald tot de grootste aaneengesloten bosgebieden van Duitsland hoort. Het dorp ligt ligt 520 m. boven zeeniveau en telt ruim 600 inwoners. Het brandweerkorps Hoxel bestaat uit 27 vrijwilligers en is uitgerust met een blusvoertuig. De brandweerkazerne maakt onderdeel uit van het gemeentehuis van Hoxel.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Merscheid

 

Merscheid ligt ten noordwesten van Morbach, in een zijdal van de Dhron. Het telt zo’n 400 inwoners en bestaat uit een onder- en bovendorp. Het brandweerkorps is uitgerust met een blusvoertuig. Het korps is opgericht in 1912 en bestaat uit 31 vrijwilligers. Ze hebben onderdak gevonden in de voormalige dorpsschool. Deze werd gebouwd in 1901 en werd tussen 2009 en 2012 omgebouwd tot dorpshuis/brandweerkazerne.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Morbach

 

Midden in de Hunsrück, bijna precies in het midden tussen de prachtige vallei van de Moezel en de Nahe, ligt Morbach, het hart van de gemeente. De centrumplaats van de gemeente telt 3.200 inwoners. Het wagenpark bestaat uit een tweetal blusvoertuigen, een hoogwerker, een logistiekvoertuig, een voertuig voor de inzetleiding, een wendbaar en compact hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor inzetten met gevaarlijke stoffen en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Weiperath

 

Weiperath ligt in de Hunsrück en telt 330 inwoners. Het korps is verantwoordelijk voor de brandweerzorg in de dorpen Hunolstein, Odert en Weiperath zelf. Het korps is sinds 2010 gehuisvest in een deel van het dorpshuis van Weiperath, Het huidige korps Weiperath ontstond in mei 2012 door een fusie van de korpsen Hunolstein en Weiperath. Het korps heeft een sterkte van 11 vrijwilligers en is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues

 

De Verbandsgememeinde Bernkastel-Kues omvat naast de stad Bernkastel-Kues nog 22 zelfstandige gemeenten. Binnen de Verbandsgemeinde wonen 27.800 inwoners. De gemeente loopt van Neumagen-Drohn langs de Moezel stroomafwaarts tot aan Lösnich en voor een deel in de Hunsrück. Binnen de Verbandsgemeinde zijn 29 brandweerkorpsen actief. Dit zijn de korpsen van Andel, Bernkastel, Brauneberg, Burgen, Erden, Filzen, Gornhausen, Graach, Hochscheid, Kesten, Kleinich, Kommen, Kues, Lieser, Lösnich, Longkamp, Maring, Minheim, Monzelfeld, Mülheim, Neumagen-Dhron, Noviand, Papiermühle, Piesport, Ürzig, Veldenz, Wehlen, Wintrich en Zeltingen-Rachtig.

 

Ortsgemeinde stadt Bernkastel-Kues

 

De stad Bernkastel-Kues heeft 7.800 inwoners en ligt tussen de wijngaarden aan de Moezel. De gemeente telt 6.900 inwoners en bestaat uit twee delen: Bernkastel op de rechteroever van de Moezel en Kues op de linkeroever. Beide delen zijn met een brug met elkaar verbonden. Vooral Bernkastel is toeristisch. Het heeft een oud centrum. Daarin leiden stegen omhoog naar de wijngaarden. Naast Bernkastel en Kues horen ook de dorpen Andel en Wehlen tot de gemeente.

 

• Freiwillige Feuerwehr Andel

 

Het wijndorp Andel ligt prachtig gelegen tussen groene weiden langs de Moezel, weilanden met knalrode papavers, zonnige hellingen met wijngaarden en heuvels vol bossen. De Goldbach, die midden door een ongerept boslandschap loopt, stroomt ook door het dorp. Andel telt 740 inwoners. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Bernkastel

 

Bernkastel ligt op de rechteroever van de Moezel. Het oude centrum bestaat uit romantische steegjes vol eeuwenoude vakwerkhuizen, kleine, met zorg ingerichte winkeltjes, uitnodigende restaurants en traditionele cafés. Het brandweerkorps is opgericht in 1876 en heeft sinds 2001 de huidige kazerne ter beschikking. Deze kazerne ligt aan de rand van het historische centrum van Bernkastel en biedt plaats aan een klein blusvoertuig, een dienstbus en een personeel-/materiaalwagen. Ook staat hier de ELW2, een verbindings-/commandowagen van de landkreis hier gestationeerd. De vrijwilligers rukken hiermee uit bij grotere incidenten in de gehele landkreis.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kues

 

Kues ligt op de linkeroever van de Moezel, telt 4.380 inwoners en is groter en moderner dan Bernkastel. Het brandweerkorps is het grootste korps binnen de verbandsgemeente en dient als steunpunt voor de korpsen in de omgeving. Het uitgebreide wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een autoladder, een watertankwagen, een commandowagen, een hulpverleningsvoertuig (Unimog), een logistiekvoertuig en twee reddingsboten op trailer. Het korps Kues is binnen de Kreis Bernkastel–Wittlich verantwoordelijk voor de inzetten met gevaarlijke stoffen. Samen met de korpsen Morbach en Wittlich wordt dan gezamenlijk een zogenaamde ‘Gefahrstoffzug’ gevormd. Om die reden is het wagenpark aangevuld met een materiaalwagen voor inzetten met gevaarlijke stoffen, een voertuig voor het onstmetten van personen en een voertuig voor het onstmetten van materialen/voertuigen. Het korps rukt op jaarbasis ongeveer 180 keer uit. De kazerne is in gebruik sinds 1980 en beschikt over een ruime voertuigenhal, diverse werkplaatsen en een kantoordeel met 2 verdiepingen voorzien van scholings- en verblijfsruimten, kantoren en een kantine. Bij alle serieuze meldingen in de verbandsgemeente (31 kazernes) worden centralisten van brandweer Kues gealarmeerd die in de kazerne de FEZ (Feuerwehr-Einsatz-Zentrale) bemannen. Deze meldkamer neemt na alarmering het mobilofoonverkeer over van de hoofdmeldkamer in Trier en kan eventueel ook extra eenheden of personeel oproepen.

 

 

 

• Kazerne Kues (2012)

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wehlen

 

Het wijndorp Wehlen met haar 1.200 inwoners heeft het karakter van een zelfstandige plaats. Toch is het een stadsdeel van grote buur Bernkastel-Kues. De smalle steegjes die vanuit het dorp naar de Moezel leiden maken veel indruk door de mooie vakwerkhuizen die eraan gelegen zijn. De wijnbergen met de beroemde wijngaard van de "Sonnenuhr" liggen aan de overzijde van Moezel. Pas vanaf 1915 heeft het dorp een stenen brug. Voor die tijd kon men de wijngaarden alleen bereiken met kleine bootjes. Door hoog water in 1920 stortte de brug in. De huidige hangbrug is uniek aan de Moezel. Het brandweerkorps is opgericht in 1922. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus.

 

 

• Vormalige kazerne Wehlen

 

 

Ortsgemeinde Brauneberg

 

Brauneberg ligt aan de Moezel tussen Mülheim en Wintrich. Het dorp heeft een laan van oeroude walnotenbomen van maar liefs 1,6 km lang, de Nussbaumallee. Vooral op hete zomerdagen is het in de schaduw van de walnootbomen goed toeven. Aan de linkerzijde bevindt zich de wijngaard Brauneberger Juffer en aan de rechter zijde de historische wijnbouwershuizen en gezellige wijnstuben en restaurants.

 

• Freiwillige Feuerwehr Brauneberg

 

Brauneberg ligt aan de Moezel tussen Mülheim en Wintrich. Het dorp heeft een laan van oeroude walnotenbomen van maar liefs 1,6 km lang, de Nussbaumallee. Vooral op hete zomerdagen is het in de schaduw van de walnootbomen goed toeven. Aan de linkerzijde bevindt zich de wijngaard Brauneberger Juffer en aan de rechter zijde de historische wijnbouwershuizen en gezellige wijnstuben en restaurants.De brandweerkazerne ligt aan de Dusemonder Straße. Het brandweerkorps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Filzen

 

Filzen ligt zuidelijk van Brauneberg op de rechteroever van de Moezel. In het dorp is het monumentale in 1455 gestichte Franciscanessenklooster te bezichtigen. Het brandweerkorps is opgericht in 1897 en bestaat uit 20 vrijwilligers. De kazerne in de Weingartenstraße is sinds 1975 in gebruik. Het korps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

Ortsgemeinde Burgen

 

Ondanks dat Burgen niet direct aan de Moezel ligt, is er In de hele Moezelstreek geen dorp met meer bruggen te vinden dan het meer dan 2000 jaar oude wijndorp Burgen. Dit is te danken aan de Frohnbach, die dwars door het dorp loopt. Burgen heeft 560 inwoners en een oppervlakte van 778 hectare, waarvan 101 hectare in gebruik is als wijnbouwgebied en 384 hectare is bosgebied.

 

• Freiwillige Feuerwehr Burgen

 

Het brandweerkorps van Burgen bestaat uit 24 vrijwilligers en werd opgericht in 1927. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank, een dienstbus en een reddingsboot op trailer. De kazerne werd in 1989 in gebouwd en beschikt over een voertuigenhal met plaats voor twee voertuigen, een opleidingsruimte/kantine en een magazijn. Het korps rukt op jaarbasis gemiddeld 10 keer uit.

 

 

Ortsgemeinde Erden

 

Het wijndorp Erden is met zijn ca. 400 inwoners een typisch, klein Moezeldorp. Het ligt tussen Bernkastel-Kues en Traben-Trarbach. Het dorpsbeeld wordt bepaald door smalle straatjes en traditionele vakwerkhuizen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Erden-Lösnich, Gerätehaus Erden

 

Het brandweerkorps is opgericht in 1937. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1989. Het korps is uitgerust met een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit, een dienstbus en een reddingsboot op trailer.

 

 

Ortsgemeinde Lösnich

 

Het dorp Lösnich telt 425 inwoners. Talloze vakwerkhuizen en stijlvolle wijnbouwershuizen uit de 19e eeuw bepalen het straatbeeld in het wijndorp.

 

• Freiwillige Feuerwehr Erden-Lösnich, Gerätehaus Lösnich

 

Al sinds 2010 werkten de korpsen van Lösnich en van het buurdorp Erden al nauw samen door altijd gezamenlijk uit te rukken en gezamenlijk te oefenen. In 2013 werd de samenwerking omgezet in een fusie van beide korpsen tot het nieuwe korps Erden-Lösnich. Beide voormalige korpsen werden omgevormd tot blusgroepen en behielden wel hun eigen voertuig en de eigen kazerne. De blusgroep Lösnich telt 13 vrijwilligers en is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 1986.

 

 

Ortsgemeinde Gornhausen

 

Het dorp Gornhausen ligt tussen de hoogten van de Hunsrück en de valleien van de Moezel. Gornhausen telt 210 inwoners en ligt in het oosten van de Verbandsgemeinde op de grens met Morbach.

 

• Freiwillige Feuerwehr Gornhausen

 

Het brandweerkorps bestaat uit 16 vrijwilligers en wordt gemiddeld drie keer per jaar opgeroepen. De vrijwilligers zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

Ortsgemeinde Graach an der Mosel

 

Graach ligt op de rechteroever van de Moezel tussen Bernkastel-Kues en het wijndorp Zeltingen-Rachtig. Het dorp telt 665 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Graach an der Mosel

 

Het brandweerkorps bestaat uit 16 vrijwillige korpsleden en is uitgerust met een klein blusvoertuig met watertank en een draagbare motorspuit en een dienstbus.

 

 

Ortsgemeinde Hochscheid

 

Het dorp Hochscheid telt 290 inwoners en ligt landelijk gelegen aan de voet van de 746 meter hoge Idarkopf in de Hunsrück. Hochscheid ligt in het zuidoosten van de Verbandsgemeinde op de grens met de Landkreis Birkenfeld.

 

• Freiwillige Feuerwehr Hochscheid

 

 

Ortsgemeinde Kesten

 

Kesten is gelegen op ca. 8 kilometer van Bernkastel-Kues. Het is een klein rustig wijndorpje aan de Moezel dat wordt omringd door steile hellingen begroeid met wijnranken. Tal van mooi gerestaureerde vakhuizen bepalen het beeld van Kesten.

 

• Freiwillige Feuerwehr Kesten

 

 

Ortsgemeinde Kleinich

 

De gemeente Kleinich telt in totaal 680 inwoners en ligt in het uiterste oosten van de Verbandsgemeinde. Tot de gemeente behoren onder meer de woonkernen Kleinich (235 inwoners), Götzeroth (80 inwoners), Emmeroth (45 inwoners) en Fronhofen (120 inwoners).

 

• Freiwillige Feuerwehr Kleinich

 

Tot 2009 was er in elk van deze woonkernen een brandweerkorps actief. Sinds 2009 zijn deze korpsen samengevoegd tot het huidige brandweerkorps met één kazerne in Kleinich. De 23 vrijwilligers hebben de beschikking over een tweetal kleine blusvoertuigen met draagbare motorspuit. Hiervan is er één tevens uitgerust met een watertank.

 

 

Ortsgemeinde Kommen

 

Kommen is een klein dorp met 275 inwoners aan de rand van de Hunsrück gelegen, op een afstand van amper 9 km van Bernkastel-Kues. Het dorp biedt een prachtig uitzicht over de Moezelvallei tot de Eifel en is omgeven door bossen en weilanden.

 

• Freiwillige Feuerwehr Kommen

 

 

Ortsgemeinde Lieser

 

Op de plek waar de Lieser uitmondt in de Moezel ligt de gemeente Lieser met ongeveer 1.300 inwoners. Lieser is een directe buur van Bernkatel-Kues, wie vanuit Kues stroomopwaarts rijdt, bereikte Lieser na slechts een paar minuten.

 

• Freiwillige Feuerwehr Lieser

 

Het brandweerkorps bestaat uit 39 vrijwilligers en werd opgericht in 1920. Het wagenpark bestaat uit klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een dienstbus.

 

 

Ortsgemeinde Longkamp

 

De gemeente Longkamp ligt op een hoogvlakte op de grens van de Hunsrück en de Moezel. De gemeente telt 1.200 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Longkamp

 

Het brandweerkorps is opgericht in 1924 en is sinds 1987 ondergebracht in de huidige kazerne. Het gebouw bestond in de originele opzet uit twee opstelplaatsen voor de brandweer en 1 opstelplaats voor de dienst gemeentewerken. Later is het hele gebouw ter beschikking gekomen van de brandweer. Het korps bestaat uit 24 vrijwilligers en rukt zo’n 15 keer per jaar uit. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een materiaalwagen met redgereedschap en een watertankwagen.

 

 

Ortsgemeinde Maring-Noviand

 

De gemeente Maring-Noviand heeft ongeveer 1.600 inwoners en bestaat uit de dorpen Maring, Noviand en Siebenborn en ligt in een gletsjervallei van de Moezel, het Liesertal. Wijnbouw heeft deze plaats beïnvloed, vele beroemde wijngaarden zoals de "Honigberg" of de "Sonnenuhr" zijn er een sprekend bewijs van. In de steile leisteen hellingen groeien eersteklas Riesling-druiven. In zowel Maring als Noviand is een brandweerkorps actief.

 

• Freiwillige Feuerwehr Maring

 

Maring ligt in het oostelijk deel van de gemeente Maring-Noviand op de grens met de gemeente Lieser. Het brandweerkorps is opgericht in 1926 en bestaat uit 26 vrijwilligers. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Noviand

 

Noviand ligt in het westelijk deel van de gemeente Maring-Noviand op de grens met de gemeente Osann-Monzel. Het brandweerkorps van Noviand bestaat uit 41 vrijwilligers en is opgericht in 1921. De kazerne is in gebruik sinds 1966. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een personeel-/materiaalwagen en een voertuig voor de inzetleiding.

 

 

Ortsgemeinde Minheim

 

Het kleine maar romantische wijndorpje Minheim met haar 450 inwoners ligt verscholen aan een bocht in het schitterende Moezel landschap tussen Alt-Piesport en Kesten. Tal van bomen omgeven het rustige dorp. In de streek rondom Minheim vindt jaarlijks de bekende ADAC Mosselland Rally plaats.

 

• Freiwillige Feuerwehr Minheim

 

Het brandweerkorps bestaat uit 26 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 3 keer per jaar opgeroepen.

 

 

 

Ortsgemeinde Monzelfeld

 

Het dorp Monzelfeld wordt ook wel de "Poort naar de Hunsrück" genoemd. Het dorp ligt, op minder dan 7 km van Bernkastel-Kues en de Moezel, genesteld tussen weilanden en bossen in het oosten van de Verbandsgemeinde. Monzelfeld telt 1.176 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Monzelfeld

 

Het brandweerkorps is opgericht in 1921 en bestaat uit 21 vrijwillige korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 1997. In 2018 is een aanbouw gebouwd waarin de dienstbus ondergebracht kan worden. Het korps wordt gemiddeld 3 keer per jaar opgeroepen.

 

 

Ortsgemeinde Mülheim

 

De plaats Mülheim an der Mosel telt 1.018 inwoners en ligt aan de Moezel tussen Brauneberg en Bernkastel-. Het grondgebied heeft een oppervlakte van 4,92 km2. Daarvan wordt 86 hectare gebruikt voor de wijnbouw en 160 hectare is bosgebied.

 

• Freiwillige Feuerwehr Mülheim

 

Het brandweerkorps bestaat uit 35 vrijwilligers en werd in 1902 opgericht. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit, een dienstbus en een reddingsboot op trailer. Op jaarbasis wordt het korps zo’n 20 keer opgeroepen.

 

 

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron

 

Deze gemeente, gelegen op de rechteroever van de Moezel, bestaat uit de dorpen Neumagen, Dhron en Papiermühle. Neumagen is waarschijnlijk het oudste wijndorp van Duitsland. De Romeinen stichtten hier de nederzetting Noviomagus, dat lag op de weg van Trier naar Bingen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Neumagen-Dhron

 

In 2007 fuseerden de korpsen van Neumagen en Dhron tot het nieuwe korps Neumagen-Dhron. Het oorspronkelijke korps Neumagen is in 1900 opgericht en het brandweerkorps van Dhron werd opgericht in 1924. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een hulpverleningsvoertuig, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit, een personeel-/materiaalwagen en een dienstbus. Het brandweerkorps telt 49 vrijwillige korpsleden.

 

 

Ortsgemeinde Papiermühle

 

Het dorp Papiermühle, gelegen aan de voet van de Hunsrück, is omringd door naald- en loofbossen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Papiermühle

 

Het brandweerkorps is in maart 1934 opgericht. De kazerne is in 1994 in gebruik genomen. Het onderkomen ontstond door de verbouwing van de voormalige dorpsschool van Papiermühle.

 

 

Ortsgemeinde Piesport

 

De gemeente Piesport bestaat uit de woonkernen Alt-Piesport en Ferres, op de linkeroever van de Moezel en de woonkern Niederemmel op de rechteroever van de Moezel. De gemeente wordt omringd door wijngaarden, weilanden en bossen in de Moezelvallei tussen Minheim en Neumagen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Alt-Piesport

 

Piesport ligt op de linkeroever van de Moezel aan een scherpe bocht waar de rivier een vooruitstekende rots heeft uitgeslepen. Deze noemt men de Moezellorelei. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Niederemmel

 

Niederemmel ligt op de rechteroever van de Moezel. De brandweerkazerne ligt aan de Schulstrasse en biedt onderdak aan een tweetal blusvoertuigen en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

Ortsgemeinde Ürzig

 

Het pittoreske Ürzig aan de Moezel met haar 900 inwoners is gelegen aan een grote lus tussen Bernkastel-Kues en Traben-Trarbach, aan de linkeroever van de rivier, die zeer steile hellingen heeft. Het dorpsbeeld bestaat uit vele smalle straatjes en steegjes, waar fraaie en goed onderhouden vakwerkhuizen uit de middeleeuwen te vinden zijn. Het hele historische centrum is door de overheid uitgeroepen tot beschermd gebied.

 

• Freiwillige Feuerwehr Ürzig

 

Het brandweerkorps is opgericht in 1931, telt 25 vrijwilligers en heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit en een reddingsboot op trailer. De kazerne heeft een voertuigenhal met plaats voor 2 voertuigen en ligt aan de rand van het dorpscentrum in de Würzgartenstraße.

 

 

Ortsgemeinde Veldenz

 

Het door wijngaarden omgeven dorp Veldenz is te vinden in een fraai zijdal van de Moezel en telt 940 inwoners. De imposante overblijfselen van Burg Veldenz zijn van verre zichtbaar op de steile rotsen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Veldenz

 

Het brandweerkorps is opgericht in 1898. De kazerne maakt onderdeel uit van het gemeentehuis van Veldenz. In de kazerne staan een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus paraat.

 

 

Ortsgemeinde Wintrich

 

Wintrich is mooi gelegen tussen de met wijngaarden begroeide hellingen en de Moezeloever. Historische vakwerkhuizen en typische wijnboerderijen bepalen het straatbeeld in Wintrich dat vrij is van doorgaand verkeer. Steegjes en smalle weggetjes geven het dorp een romantische sfeer. Het dorp telt 930 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Wintrich

 

In 1924 werd het brandweerkorps van Wintrich opgericht. Het korps is uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank, een dienstbus, een reddingsboot op trailer, een ladder-aanhanger en een lichtmastaanhanger. Deze staan in de brandweerkazerne uit 1986 in de Bergstraße. Het korps telt 30 vrijwillige korpsleden.

 

 

Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig

 

Centraal gelegen aan de hartvormige bocht in de Moezel tussen Bernkastel-Kues en Traben – Trarbach ligt het bekende Zeltingen-Rachtig. Deze gemeente wordt gevormd door het wijnstadje Zeltingen en het dorp Rachtig. Zeltingen-Rachtig ligt op de rechteroever van de Moezel en telt 2.247 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Zeltingen-Rachtig

 

Sinds 2010 zijn de voormalige korpsen van Zeltingen en Rachtig samen ondergebracht in een moderne brandweerkazerne in Zeltingen. In maart 2011 fuseerden beide korpsen tot het nieuwe brandweerkorps Zeltingen-Rachtig. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een watertankwagen, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een dienstbus.

 

 

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf

 

De Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf is een samenwerkingsverband dat bestaat uit 21 gemeenten. Dit zijn de gemeenten Berglicht, Breit, Büdlich, Burtscheid, Deuselbach, Dhronecken, Etgert, Gielert, Gräfendhron, Heidenburg, Hilscheid, Horath, Immert, Lückenburg, Malborn, Merschbach, Neunkirchen, Rorodt, Schönberg, Talling en Thalfang. Stuk voor stuk kleine gemeenten met inwonersaantallen varierend van 50 inwoners (Rorodt) tot 1.800 inwoners (Thalfang). In totaal heeft de Verbandsgemeinde een oppervlakte van 144 km2 en ruim 7.200 inwoners.

 

De Verbandsgemeinde ligt centraal gelegen in de Hunsrück, direct aan de Hunsrückhöhenstrasse, biedt een ideale locatie voor toerisme, maar ook voor handel, handel, dienstverlening en industrie. De omgeving bestaat uit uitgestrekte bossen, waardevolle biotopen, zeldzame dier- en plantensoorten en prachtige verre uitzichten op de omgeving rond de hoogste berg op de linkeroever van de Rijn ten noorden van de Vogezen, de Erbeskopf.

 

Ortsgemeinde Berglicht

 

De gemeente Berglicht heeft 545 inwoners, ligt vier kilometer ten noordwesten van Thalfang en zes kilometer ten zuidoosten van de Moezel. Het dorp strekt zich uit aan beide zijden van een dal aan de samenvloeiing van de Brucher Bach en de Mohrbach. Berglicht ligt op een hoogte van 400 meter boven de zeespiegel.

 

• Freiwillige Feuerwehr Berglicht

 

Het brandweerkorps is opgericht in 1908 en heeft pas sinds 2012 de beschikking over een blusvoertuig. In dat jaar kon het kleine blusvoertuig met draagbare motorspuit uit 1978 van het buurkorps Büdlich worden overgenomen omdat deze daar toen werd vervangen door een nieuw voertuig. Voorheen stond er alleen een motorspuitaanhanger paraat in de kazerne. Deze kazerne is onderdeel van het Dorfgemeinschaftshaus en werd in 2007 in gebruik genomen.

 

 

Ortsgemeinde Breit

 

Het dorp Breit ligt in de Hunsrück op een heuveltop op een hoogte van ongeveer 400 m boven de zeespiegel en telt 280 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Breit

 

Het brandweerkorps is opgericht in 1935 en telt 24 vrijwilligers. De vrijwilligers hebben de beschikking over een motorspuitaanhanger. Het korps wordt één of twee keer per jaar opgeroepen.

 

 

Ortsgemeinde Büdlich

 

De gemeente Büdlich telt 200 inwoners en ligt acht kilometer ten noordwesten van de centrumplaats Thalfang.

 

• Freiwillige Feuerwehr Büdlich

 

Het korps is opgericht in 1931. De kazerne maakt onderdeel uit van het Gemeindehaus en is in gebruik sinds 1964. De 20 vrijwilligers beschikken over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. Ze worden gemiddeld 3 keer per jaar opgeroepen.

 

 

Ortsgemeinde Burtscheid

 

De gemeente Burtscheid heeft 120 inwoners en ligt in het zuidwesten van de Verbandsgemeinde tussen Lückenburg en Neunkirchen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Burtscheid

 

De kazerne maakt onderdeel uit van het Gemeindehaus. Het korps heeft de beschikking over een motorspuitaanhanger.

 

 

Ortsgemeinde Deuselbach

 

Deuselbach telt 265 inwoners en ligt ten oosten van Thalfang.

 

• Freiwillige Feuerwehr Deuselbach

 

Het brandweerkorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

Ortsgemeinde Dhronecken

 

De gemeente Dhronecken telt 130 inwoners en ligt zo’n 3 kilometer ten zuiden van Thalfang.

 

• Freiwillige Feuerwehr Dhronecken

 

Het korps is opgericht in 1934 en bestaat uit 15 korpsleden. De kazerne is in 1990 in gebruik genomen. Het biedt onderdak aan de motorspuitaanhanger van het korps.

 

 

Ortsgemeinde Gielert

 

Gielert telt 170 inwoners en ligt ten zuiden van Thalfang op een hoogte van 500 meter boven de zeespiegel.

 

• Freiwillige Feuerwehr Gielert

 

Het brandweerkorps is uitgerust met een motorspuitaanhanger.

 

 

Ortsgemeinde Gräfendhron

 

Gräfendhron telt 102 inwoners. Het ligt in het Dhrontal, een zijdal van de Moezel, ten westen van Morbach. Vroeger was het een agrarisch dorp, vandaag de dag is Gräfendhron overwegend een forensendorp.

 

• Freiwillige Feuerwehr Gräfendhron

 

Het brandweerkorps bestaat uit 14 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een quad met laadruimte voor inzetten in moeilijk begaanbaar terrein.

 

 

Ortsgemeinde Heidenburg

 

De gemeente Heidenburg telt 700 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Heidenburg

 

In 1977 werd de huidige kazerne aan de Schulstraße in gebruik genomen. In 1999 werd de kazerne voorzien van een aanbouw waar sindsdien het opleidingslokaal en de toiletten te vinden zijn. De korpsleden hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit. Daarnaast staat er een slangenaanhanger met 800 meter slanglengte aan boord.

 

 

Ortsgemeinde Hilscheid im Hunsrück

 

Het dorp Hilscheid is het hoogstgelegen dorp van heel Rheinland-Pfalz. Het ligt tussen Thalfang en Drohnecken. De gemeente is naar oppervlakte gemeten met 1807 hectare de grootste gemeente van de Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf. Van de 1807 hectare is echter 1424 hectare bosgebied.

 

• Freiwillige Feuerwehr Hilscheid im Hunsrück

 

De kazerne werd in 1960 als dorpsschool gebouwd. In 1975 werd het gebouw, na sluiting van de school, omgebouwd tot dorpshuis. In 1980 werd gestart met de aanbouw van de ruimtes waar het brandweerkorps sindsdien haar intrek in heeft genomen. In de kazerne staat een motorspuitaanhanger paraat.

 

 

Ortsgemeinde Horath

 

De plaats Horath ligt ingebed in een aflopende vallei, die zich uitstrekt tot in de vallei van de Dhron. Geografisch gezien grenst Horath in het oosten aan de gemeente Morbach, in het zuiden aan de dorpen Merschbach en Gräfendhron, in het westen aan de dorpen Berglicht en Papiermühle en in het noorden aan het dorp Niederemmel.

 

• Freiwillige Feuerwehr Horath

 

Het brandweerkorps is opgericht in 1928. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een slangenwagen.

 

 

Ortsgemeinde Immert

 

Immert is een plaats met 146 inwoners. Het dorp ligt ten oosten van Thalfang op een hoogte van 470 meter.

 

• Freiwillige Feuerwehr Immert

 

Het brandweerkorps is in 1934 opgericht. Het korps maakt sinds 2013 gebruik van het huidige onderkomen in het dorpshuis van Immert. De vrijwilligers zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

Ortsgemeinde Lückenburg

 

De gemeente Lückenburg telt 96 inwoners en ligt ongeveer drie kilometer ten zuidwesten van Thalfang. Het dorp ligt op een hoogte van 480 meter boven de zeespiegel op een heuveltop.

 

• Freiwillige Feuerwehr Lückenburg

 

Het brandweerkorps heeft de beschikking over een motorspuitaanhanger.

 

 

Ortsgemeinde Malborn

 

De gemeente Malborn bestaat uit de dorpen Malborn en Thiergarten en telt in totaal 1.280 inwoners. De gemeente ligt in het uiterste zuiden van de Verbandsgemeinde en heeft een oppervlakte van 26,3 km², daarvan bestaat 18,4 km² uit bossen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Malborn

 

Malborn ligt aan de voet van de ’Steinkopf’ (hoogte 683 m.). In 2011 werd de nieuwe/verbouwde kazerne officieel in gebruik genomen. Het wagenpark bestaat uit een tweetal blusvoertuigen en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Thiergarten

 

Het dorp Thiergarten ligt op drie kilometer afstand van Malborn waarmee het één gemeente vormt. Het dorp heeft 430 inwoners. In de kazerne in Thiergarten staat klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

Ortsgemeinde Merschbach

 

Het dorp Merschbach telt 55 inwoners en ligt in het Drohntal op een hoogte van 280 meter.

 

• Freiwillige Feuerwehr Merschbach

 

De 7 vrijwilligers van het brandweerkorps hebben de beschikking over een motorspuitaanhanger en een tractor. Deze hebben onderdak gevonden in het in 1990 gebouwde dorpshuis van Merschbach.

 

 

Ortsgemeinde Neunkirchen

 

Het kleine dorpje Neunkirchen ligt ten westen van Thalfang op een hoogte van 400 meter boven zeeniveau. Het ligt enigszins afgelegen in een kleine vallei aan de rand van het Hochwald. Het dorp heeft 150 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen

 

De vrijwilligers in Neunkirchen hebben de beschikking over een motorspuitaanhanger.

 

 

Ortsgemeinde Rorodt

 

Het dorp Rorodt telt amper 50 inwoners en ligt op een hoogte van 550 meter boven zeeniveau.

 

• Freiwillige Feuerwehr Rorodt

 

De brandweerkazerne maakt onderdeel van de dorpsschuur die in 2009 compleet is gerenoveerd. De vrijwilligers van het brandweerkorps hebben de beschikking over een motorspuitaanhanger.

 

 

Ortsgemeinde Schönberg

 

Schönberg, een klein agrarisch dorp met 230 inwoners, ligt op een bergrug op een hoogte van 450 meter boven zeespiegel. Rondom het dorp bestaat de omgeving uit uitgestrekte eikenbossen op de steile berghellingen. Er is ook maar één weg die naar het dorp leidt.

 

• Freiwillige Feuerwehr Schönberg

 

Het korps heeft de beschikking over een motorspuitaanhanger.

 

 

Ortsgemeinde Talling

 

De gemeente Talling heeft 215 inwoners en ligt ten noordoosten van Neunkirchen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Talling

 

Het brandweerkorps is opgericht in 1934. De brandweerkazerne is in 1990 in gebruik genomen en bestaat uit een stallingsruimte, een klein opleidingslokaal met theekeuken en sanitaire ruimtes. Het korps heeft de beschikking over een motorspuitaanhanger.

 

 

Ortsgemeinde Thalfang

 

De centrumgemeente van de Verbandsgemeinde is de stad Thalfang met 1.760 inwoners. Hiervan wonen er ruim 300 in het stadsdeel Bäsch.

 

• Freiwillige Feuerwehr Bäsch

 

Bäsch is een dorp binnen de gemeente Thalfang en heeft ruim 300 inwoners. In 1932 werd het brandweerkorps opgericht. De kazerne is in 1994 in gebruik genomen en huisvest een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Thalfang

 

Het korps Thalfang is opgericht in 1901. In 1986 werd de brandweerkazerne in gebruik genomen. Het korps heeft de beschikking over een blusvoertuig, een watertankwagen, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, een dienstbus en een voertuig voor de inzetleiding en een motorspuitaanhanger.

 

 

Verbandsgemeinde Traben-Trabach

 

De Verbandsgemeinde Traben-Trarbach is ontstaan op 1 juli 2014 door een samenvoeging van de bestaande Verbandsgemeinden Kröv-Bausendorf en Traben-Trarbach. De Verbandsgemeinde bestaat sindsdien uit 16 ortsgemeinden (Bausendorf, Bengel, Burg (Mosel), Diefenbach, Enkirch, Flußbach, Hontheim, Irmenach, Kinderbeuern, Kinheim, Kröv, Lötzbeuren, Reil, Starkenburg, Stadt Traben-Trarbach en Willwerscheid), heeft een oppervlakte van 205 km2 en telt circa 17.600 inwoners.

 

Ortsgemeinde Bausendorf

 

De gemeente Bausendorf ligt in het noordwesten van de Verbandsgemeinde op de grens met gemeente Wittlich. De gemeente bestaat naast het wijndorp Bausendorf tevens uit het dorp Olkenbach en telt in totaal 1.275 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Bausendorf

 

Het eifeldorp Bausendorp ligt op 5 kilometer afstand van de Moezel. Het dorp telt ongeveer 1.130 inwoners en ligt direct aan de Bundesstraße B49 tussen Wittlich en Alf. Het brandweerkorps bestaat uit 19 vrijwilligers en heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een voertuig voor de gemeentelijke inzetleiding. Het voertuig voor de inzetleiding is in de gehele Verbandsgemeinde inzetbaar en wordt in voorkomende bevallen bemand door vrijwilligers van de posten Bausendorf, Bengel, Hetzhof en Olkenbach. De voertuigen staan gestald in de kazerne aan de Schulstrasse in het midden van de dorpskern.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Olkenbach

 

Olkenbach ligt in een zijdal van de Moezel, namelijk het unteren Alftal, daar waar het dal steeds smaller wordt. Het dorp heeft 230 inwoners en ligt omgeven door bossen op een hoogte van 190 meter boven zeeniveau. Het brandweerkorps is opgericht in 1921 en telt 17 vrijwilligers. De kazerne ligt midden in de dorpskern en bestaat uit een voertuigenhal, omkleedkamer met toiletten en op de bovenetage een gezellige kantine/scholingsruimte. De kazerne is in 2010 grondig gerenoveerd. Het korps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

Ortsgemeinde Bengel

 

Het dorp Bengel heeft ruim 800 inwoners en ligt op een hoogte van 150 meter boven zeeniveau tussen de moezelbergen in het zuiden en de Eifelbergen in het noorden. De dorpen Springiersbach en Neidhof maken ook deel uit van de gemeente Bengel.

 

• Freiwillige Feuerwehr Bengel

 

Het brandweerkorps is opgericht in 1925 en telt 32 vrijwilligers. Het korps beschikt over een blusvoertuig en een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1975. In 2014 is de kazerne voorzien van twee moderne roldeuren.

 

 

• Kazerne Bengel (2012)

 

 

Ortsgemeinde Burg (Mosel)

 

De gemeente Burg an der Mosel telt 395 inwoners en ligt op de rechteroever van de Moezel tussen Enkirch en Pünderich.

 

• Freiwillige Feuerwehr Burg (Mosel)

 

Het brandweerkorps werd opgericht in 1935 en bestaat uit 19 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een motorspuitaanhanger. Deze hebben onderdak gevonden in de brandweerkazerne in de Schulstraße die in 2006 in gebruik genomen is.

 

 

Ortsgemeinde Diefenbach

 

De gemeente Diefenbach telt 75 inwoners en ligt tussen bossen, weiden, wijngaarden en boomgaarden op een hoogte van 390 meter boven zeeniveau. De veelal gerenoveerde vakwerkhuizen geven het dorp een huiselijke en intieme sfeer. Van het grondgebied van de gemeente bestaat 63% uit bosgebied.

 

• Freiwillige Feuerwehr Diefenbach (opgeheven)

 

Het brandweerkorps was tot het moment van opheffing gehuisvest op de benedenverdieping van het Dorfgemeinschaftshaus in de Mühlackerstraße.

 

 

Ortsgemeinde Enkirch

 

Het wijndorp Enkirch ligt op de rechteroever van de Moezel en telt 1.510 inwoners. Enkirch heeft een historisch centrum met romantische vakwerkhuizen en middeleeuwse wijnboerderijen. In het bijzonder tijdens de zomermaanden en de wijnfeesten in de nazomer is Enkirch drukbezocht.

 

• Freiwillige Feuerwehr Enkirch

 

Het vrijwilligerskorps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig.

 

 

Ortsgemeinde Flußbach

 

De gemeente Flußbach telt 462 inwoners en grenst direct aan de stad Wittlich. Het ligt in de uitlopers van de Wittlicher vallei, die zich uitstrekt van Schweich tot aan het Kondelwald.

 

• Freiwillige Feuerwehr Flußbach

 

Het brandweerkorps is opgericht in 1911 en telt tegenwoordig 16 vrijwillige korpsleden. Het korps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. De kazerne is in gebruik sinds 1988 en bestaat uit een voertuigenstalling, een opleidingslokaal en sanitaire ruimtes.

 

 

Ortsgemeinde Hontheim

 

De gemeente Hontheim ligt aan de noordelijke rand van het Kondelwald op een plateau van de Vulkaaneifel. De gemeente bestaat naast Hontheim uit de dorpen Bonsbeuern, Krinkhof en Wispelt en ligt in het noorden van de Verbandsgemeinde op de grens met de Landkreis Vulkaneifel. In totaal telt de gemeente 830 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Hontheim

 

Het korps Hontheim telt 18 vrijwilligers en heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Krinkhof

 

Het dorp Krinkhof telt 125 inwoners en ligt ten zuidoosten van Hontheim. Uit bijna elk gezin uit het dorp is wel één gezinslid actief bij het vrijwillige brandweerkorps. Het korps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wispelt (opgeheven)

 

Het dorp Wispelt telt amper 100 inwoners. Het ligt ten zuiden van Hontheim aan de weg naar Kinderbeuern. De brandweer was gehuisvest in het Bürgerhaus aan de Dorfstraße. Dit gebouw werd oorspronkelijk gebouwd als een dorpsschuur. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als oefenruimte van het mannenkoor, als stembureau en tot het moment van opheffing ook als onderkomen van de vrijwillige brandweer.

 

 

 

Ortsgemeinde Irmenach

 

De gemeente Irmenach telt zo’n 700 inwoners en bestaat uit de dorpen Irmenach en Beuren. Tot 1974 waren het twee aparte zelfstandige gemeenten.

 

• Freiwillige Feuerwehr Irmenach-Beuren

 

Het huidige brandweerkorps ontstond in het jaar 2000 uit samenvoeging van de voormalige korpsen Irmenach en Beuren. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een voertuig voor de slangenwerkplaats. Op de kazerne in de Beurener Straße in Irmenach is sinds 2016 namelijk de centrale slangenwerkplaats van de Verbandsgemeinde gevestigd. Hier worden gebruikte slangen na een inzet weer gereinigd, gecontroleerd en zonodig gerepareerd.

 

 

Ortsgemeinde Kinderbeuern

 

De plaats Kinderbeuern telt 1.040 inwoners en ligt centraal in het Alftal. Naast Kinderbeuern hoort ook het dorp Hetzhof tot de gemeente.

 

• Freiwillige Feuerwehr Hetzhof

 

Het dorp Hetzhof hoort bij de gemeente Kinderbeuern en telt 300 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1913 en bestaat uit 26 korpsleden. Ze hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. In 2014 is het gebouw vergroot en gemoderniseerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kinderbeuern

 

Het dorp Kinderbeuern is een opbloeiende vakantieplaats in het hart van Alftal, een zijdal van de Moezel, aan de voet van het Kondelwald. Het dorp telt 1.040 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 16 vrijwilligers en heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kinheim-Kindel

 

In de grote bocht van de Moezel tussen Traben-Trarbach en Bernkastel-Kues ligt het wijndorp Kinheim met zijn deelgemeente Kinheim-Kindel. Kinheim ligt op de linkeroever en Kindel ligt op de rechteroever van de Moezel. De gemeente telt in totaal iets meer dan 800 inwoners. Het brandweerkorps bestaat uit 39 vrijwillige korpsleden en werd opgericht in 1905. Ze hebben de beschikking over een normaal blusvoertuig, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een slangenwagen. De kazerne van het korps ligt in de kern Kindel en is sinds 1999 in gebruik.

 

 

• Voormalige kazerne Kinheim-Kindel

 

 

Ortsgemeinde Kröv

 

Kröv is een vrij grote plaats aan de Moezel met een beroemde wijngaard (Kröver Nacktarsch). De gemeente bestaat uit de wijndorpen Kröv en het oostelijker gelegen Kövenig en telt in totaal zo’n 2.250 inwoners. Vanwege de rijkelijk aanwezige wijnvelden in de omgeving, zijn de zogeheten Moezelwijnen één van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de inwoners van Kröv. Vanwege het toeristische karakter zijn op diverse plaatsen in het dorp wijnproeverijen gevestigd. Vlak bij het dorp hoog boven de Moezel ligt het fraai gelegen bungalowpark Landal Mont Royal.

 

• Freiwillige Feuerwehr Kövenig

 

Het rustige wijndorp Kövenig is onderdeel van de gemeente Kröv en telt 170 inwoners. Het ligt aan de Moezel aan de voet van de berg Mont Royal, vlakbij de stuwsluis van Enkirch. Het brandweerkorps is opgericht in 1935 en heeft haar onderkomen in een deel van het Dorfgemeinschaftshaus. Het korps beschikt over een klein blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kröv

 

Het brandweerkorps beschikt over een blusvoertuig, een autoladder, een watertankwagen, een hulpverleningsvoertuig (Unimog-chassis) en een personeel-/materiaalwagen. In de kazerne is de Feuerwehr-Einsatz-Zentrale van de hele verbandsgemeente ondergebracht. Deze neemt na alarmering door de hoofdmeldkamer Trier het radioverkeer over.

 

 

 

Ortsgemeinde Lötzbeuren

 

De plaats Lötzbeuren telt 458 inwoners en ligt in de Hunsrück op een hoogte van 400 meter in het zuidoosten van de Verbandsgemeinde.

 

• Freiwillige Feuerwehr Lötzbeuren

 

Het brandweerkorps bestaat uit 26 vrijwilligers. De kazerne is in 2010 grondig gerenoveerd en biedt onderdak aan een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank.

 

 

Ortsgemeinde Reil

 

Reil is één van de grootste wijnbouwdorpen aan de Moezel. Er gaat een brug naar de wijnplaats Burg aan de andere zijde van de Moezel, die hier rustig door het gedeeltelijk door steile wijnbergen omgeven landschap kronkelt. Nauwe steegjes, stijlvol oude vakwerkhuizen en authentieke wijnkelders zijn getuige van een bewogen verleden. Reil telt 1.020 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Reil

 

Het brandweerkorps bestaat uit 17 korpsleden en is opgericht in 1925. Het wagenpark bestaat uit een klein blusvoertuig, een slangenwagen en een reddingsboot op trailer. De kazerne is in gebruik sinds 1985.

 

 

Ortsgemeinde Starkenburg

 

Starkenburg is een klein dorp met 230 inwoners op een prachtige locatie. Het ligt op een smalle bergkam op 250 meter boven zeeniveau en biedt een prachtig uitzicht op Traben-Trarbach. Aan de ene kant van het dorp liggen de wijngaarden die steil naar de Moezel lopen en aan de andere kant ligt het dal van de Ahringsbach.

 

• Freiwillige Feuerwehr Starkenburg

 

Het vrijwilligerskorps is opgericht in 1884. De kazerne is in gebruik sinds 1988. In de kazerne staat een tractor met motorspuitaanhanger paraat.

 

 

Ortsgemeinde Traben-Trarbach

 

De gemeente Traben-Trarbach bestaat uit de stadsdelen Traben, Trarbach en Wolf. Traben-Trarbach ligt aan een smalle bocht in de Moezel omringd door bossen en uitgestrekte wijngaarden. De rivier snijdt het stadje in twee gedeeltes. Vroeger waren het twee aparte plaatsjes, maar vanaf 1904 is het één stad. Kenmerk van Traben-Trarbach is de Brückenstranke, een in 1899 gereedgekomen poortgebouw bij de brug over de Moezel. Deze brug is een nieuwer exemplaar van de historische brug die helaas in 1944 werd verwoest tijdens de laatste wereldoorlog.

 

• Freiwillige Feuerwehr Traben

 

Traben ligt op de linkeroever van de Moezel. Het vrijwilligerskorps Traben werd opgericht in 1890 en bestaat uit 33 korpsleden. De kazerne aan de Köveniger Straße is in gebruik sinds 2005. Het linkerdeel van het gebouw is in gebruik bij de politie. De rest van het gebouw doet dienst als brandweerkazerne en beschikt over een voertuigenhal met 4 opstelplaatsen, een ademluchtwerkplaats voor de gehele verbandsgemeente en een ruim scholingslokaal/kantine. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een hoogwerker, een logistiekvoertuig, een reddingsboot op trailer en een aanhanger voorzien van extra ademluchtflessen, een pomp en extra slangenvoorraad. Het korps wordt per jaar ongeveer 60 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Trarbach

 

Trarbach ligt op de rechteroever van de Moezel.Het vrijwilligerskorps Trarbach is opgericht in 1926 en beschikt sindsdien over de huidige kazerne. De oorspronkelijke kazerne is in de loop der tijd wel vergroot met twee extra stallingsplaatsen aan weerszijden van het gebouw. De 38 korpsleden hebben de beschikking over een blusvoertuig, een hulpverleningsvoertuig, een ladderaanhanger en een reddingsboot op trailer.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wolf

 

Het stadsdeel Wolf telt 935 inwoners (inclusief buurtschap Koppelberg) en ligt op de rechteroever van de Moezel tussen Kindel en Trarbach. Het brandweerkorps is opgericht in 1925. In de kazerne naast het gemeentehuis staan een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit, een dienstbus, een ladderaanhanger en een slangenaanhanger gestationeerd. In de kelder van het naastgelegen gemeentehuis zijn een opleidingslokaal en de kleedkamer ondergebracht. De kazerne aan de Maiweg is in gebruik sinds 1979.

 

 

• Kazerne Wolf-Nevenpost

 

Naast de kazerne aan de Maiweg beschikt het korps Wolf ook nog over een nevenpost. Hier staan een traktor als trekkend voertuig voor de beschikbare reddingsboot op trailer en een motorspuitaanhanger.

 

 

Ortsgemeinde Willwerscheid

 

De gemeente Willwerscheid telt 68 inwoners en ligt aan de zuidelijke uitloper van de smalle heuvelrug tussen Grüald en Kondelwald. Ruim 60% van het grondgebied bestaat uit bosgebied.

 

• Freiwillige Feuerwehr Willwerscheid

 

In 1988 werd een dorpsgemeenschapscentrum gebouwd met daarin ook ruimte voor het brandweerkorps. De brandweer heeft een eigen ruimte voor hun vergaderingen. Het brandweerkorps is de kleinste eenheid binnen de Verbandsgemeinde en bestaat uit 5 vrijwilligers. De vrijwilligers hebben de beschikking over een motorspuitaanhanger.