Stadt Köln (Keulen) (Laatste update: 10-12-2015)

 

Keulen is een stadsdistrict (kreisfreie Stadt) in de deelstaat Nordrhijn-Westfalen. De stad ligt aan de Rijn, ten noorden van Bonn en ten zuiden van Düsseldorf.. Keulen is met ruim 1.010.000 inwoners de vierde stad van Duitsland (na Berlijn, Hamburg en München) en de grootste van Noordrijn-Westfalen. Keulen strekt zich uit over een oppervlak van 405 km², waarvan 230 km² links van de Rijn en 175 km² rechts van de Rijn.

 

De stad is beroemd om zijn rijke geschiedenis, het culturele en architecturale erfgoed en een aantal grote en internationale evenementen, zoals het carnaval en de handelsbeurzen. Keulen beschikt tevens over een universiteit, een van de oudste van Europa, en over een luchthaven, die het deelt met Bonn. Het centrum van Keulen werd bijna volledig verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog zodat de huidige bebouwing grotendeels modern is. In de wederopbouw werd de stijl van de jaren 50 gevolgd, waarbij wel de oude indeling, het stratenplan en de straatnamen onveranderd bleven. Als gevolg hiervan wordt het uiterlijk van de stad in het heden gekenmerkt door de eenvoudige en bescheiden stijl van de naoorlogse bebouwing, met hiertussen gebouwen van voor de oorlog die vanwege hun historische belang zijn gerestaureerd. Het bekendste gebouw, de Dom van Keulen, werd tijdens de oorlog weliswaar veertien keer geraakt tijdens luchtaanvallen met als gevolg enkele flinke gaten in het middenschip en de torens, maar kwam, vooral in vergelijking met de rest van de omringende bebouwing, relatief ongeschonden de oorlog door.

 

Feuerwehr Köln

 

De brandweer van Keulen bestaat uit een beroeps- en een vrijwillig korps. Gezamenlijk krijgen ze per jaar zo’n 70.000 meldingen te verwerken. Hierin zijn ook de meldingen voor het spoedeisende ambulancevervoer opgenomen. Het beroepskorps telt ruim 1.100 medewerkers en opereert vanuit 11 kazernes,1 blusbootstation, 1 tunnelkazerne en een aantal ambulancestandplaatsen.

 

Het vrijwilligerskorps is verdeeld in 26 vrijwillige korpsleden met in totaal ruim 800 korpsleden. De vrijwillige korpsen worden op jaarbasis gezamenlijk ruim 1.200 keer ingezet. Vanzelfsprekend heeft een korps met deze omvang ook de beschikking over een groot uitgebreid wagenpark dat onder meer bestaat uit zo’n 80 blusvoertuigen, 13 autoladders, 16 hulpverleningsvoertuigen, 6 haakarmvoertuigen en meer dan 50 ambulances.

 

Köln – Linksrheinisch (Dom-seite)

 

• Feuer- und Rettungswache 5 - Weidenpesch

 

In 1978 werd in stadsdeel Weidenpesch een nieuwe hoofdkazerne geopend ter vervanging van de kazerne aan de Melchiorstraat in het Agnesviertel in het noordelijke deel van de binnenstad. De huidige hoofdkazerne ligt aan de Scheibenstraße in het noordelijke deel van de stad links van de Rijn tegenover de zeer bekend paardenrenbaan van Weidenpesch. 

 

Tegenwoordig zijn er meer dan 240 medewerkers op de kazerne werkzaam in de uitrukdienst, op de meldkamer of op één van de ondersteunende afdelingen (personeelszaken, preventie, korpsleiding etc.). Dat is een toename van 70 procent van het aantal medewerkers als waar het gebouw oorspronkelijk voor is ontworpen. In 2015 is gestart met de renovatie en gelijktijdige uitbreiding van de grootste kazerne van brandweer Keulen. Voor het project is 40 miljoen euro gereserveerd en men verwacht de werkzaamheden in 2019 te kunnen afronden. De kazerne beschikt dan over een compleet nieuwe voertuigenhal die ook zal worden voorzien van een bovenverdieping. De huidige voertuigenhal was ten tijde van de oplevering in 1978 de grootste voertuigenhal ter wereld die werd gebouwd zonder inpandige steunpilaren. Links van de huidige voertuigenhal zal ook een nieuw gebouwdeel worden gebouwd. Er werken in totaal 92 medewerkers in de uitrukdienst van kazerne 5. Ze draaien 24-uurs diensten en zijn verdeeld in twee ploegen waarvan er per dienst minimaal 26 in dienst zijn.

  

De uitrukdienst heeft een omvangrijk wagenpark ter beschikking. De standaard branduitruk bestaat uit een blusvoertuig, een watertankwagen, een autoladder en een voertuig voor de inzetleiding. Op de kazerne is ook één van de twee hulpverleningseenheden van Keulen gehuisvest. Deze eenheid bestaat uit een zwaar hulpverleningsvoertuig en een 45-tons hydraulische kraanwagen. De rest van de voertuigenhal wordt gebruikt voor de stalling van een slangenwagen, twee haakarmvoertuigen met diverse containers, een logistiekvoertuig en twee materiaalwagens voor gebruik door medewerkers van de verschillende werkplaatsen op de kazerne. Voor spoedeisende medische interventies staan er drie ambulances paraat. Hiervan wordt er één door brandweerpersoneel bemand. De bemanning van de andere twee wordt door het Duitse Rode Kruis verzorgd. Ook een voertuig voor een Noodarts staat permanent in dienst. Een groot aantal dienstauto’s, commandowagens en ondersteunende voertuigen maken het plaatje compleet.

 

• Feuerwehr- und Rettungsdienstschule Köln

 

Het opleidingscentrum naast beroepskazerne 5 is in gebruik sinds 2005. Het centrum beschikt over eigen voertuigen voor opleidingsdoeleinden. Het betreft 9 blusvoertuigen, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, twee commandowagens, twee dienstbussen, twee materiaalwagens, drie ambulances, een vrachtwagen en een flink aantal aanhangwagens. Op het opleidingscentrum zijn 35 personen werkzaam in verschillende functies. In hetzelfde gebouw is sinds 2005 ook de meldkamer voor het gehele stadsgebied te vinden. Op de meldkamer zijn 60 personen werkzaam in 24-uurs diensten. Deze zijn verdeeld in twee ploegen van 30 personen waarvan er altijd minimaal 15 in dienst moeten zijn. Van deze 15 draaien er dan 10 dienst op de meldkamer. De overige vijf worden ingezet als bemanning van de twee mobiele verbindings-/commandowagens en als chauffeur van de Noodarts.

 

 

 

 

 

 

Nb. De overige kazernes aan de linkerzijde van de Rijn worden later toegevoegd.

 

Köln – Rechtsrheinisch (Arena-seite)

 

• Feuer-und Rettungswache 7 - Porz-Urbach

 

De huidige beroepskazerne 7 werd in 1953 in dienst gesteld als hoofdkazerne van de toenmalige zelfstandige stad Porz am Rhein. Het was toen een gebouw van één bouwlaag met 6 opstelplaatsen in de voertuigenhal. In 1961 werd een extra opstelplek in een nieuwe aanbouw gerealiseerd en werd een etage op de begane grond gebouwd. In 1974 volgde opnieuw een uitbreiding in de vorm van drie extra opstelplaatsen op het achterterrein van de kazerne en nog eens vier extra aan de voorkant van de kazerne. In 1976 werd de stad Porz am Rhein door een gemeentelijke herindeling toegevoegd aan de stad Keulen en kwamen de 43 beroepsmedewerkers in dienst van het brandweerkorps Keulen.In 2004 werd op het achterterrein de oude voertuigenhal uit 1974 afgebroken en vervangen door een nieuwe remise. Het verzorgingsgebied van de kazerne bestaat grotendeels uit het grondgebied van de voormalige stad Porz en omvat onder meer diverse grote bedrijventerreinen, rangeerterrein Gremberg en de luchthaven Köln/Bonn.

 

Naast de standaard bluseenheid, die in Keulen bestaat uit een blusvoertuig, een watertankwagen en een autoladder, staan er op de kazerne verder een autobus voor vervoer van meerdere gewonden en een medische materiaalwagen gestationeerd. De rest van het wagenpark bestaat uit een viertal ambulances. Twee hiervan worden bemand door personeel van de Malteser Hilfsdienst. Sinds 1976 is de vrijwillige brandweer Urbach ook in deze kazerne ondergebracht. 

 

 

• NEF-Standort 7 Krankenhaus Porz

 

Bij het Krankenhaus Porz aan de Urbacher Weg is een standplaats ingericht voor een Notarztvoertuig.

 

Foto volgt spoedig

 

• Feuer-und Rettungswache 8 - Ostheim

 

Deze kazerne aan de Hardtgenbuscher Kirchweg in stadsdeel Ostheim is in dienst sinds 2003 en hoort tot de nieuwere kazernes van het korps. De specialisaties gevaarlijke stoffen/milieubescherming en het redden van dieren zijn aan deze kazerne verbonden. Naast de gebruikelijke bluseenheid, bestaande uit een blusvoertuig, een watertankwagen en een autoladder, bestaat het wagenpark uit een tweetal haakarmvoertuigen met verschillende containers, een voertuig voor optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen en een dierenambulance. Een ambulance maakt het wagenpark compleet.

 

 

• Rettungswache 8 Ostheim

 

Op de ambulancestandplaats van de Johanniter-Unfall-Hilfe aan de Frankfurter Straße staan diverse ambulances en een voertuig voor de Notarzt paraat die rijden in opdracht van de beroepsbrandweer. Eén van de ambulances wordt bemand door personeel van de beroepsbrandweer. De overige door personeel van de Johanniter-Unfall-Hilfe.

 

 

• Rettungswache 18 - Krankenhaus Merheim

 

De hangar van de voormalige stallingsplaats van de traumahelikopter op het ziekenhuisterrein in Merheim wordt momenteel nog gebruikt als stallingsplaats voor een ambulance die door de beroepsbrandweer (in 24-uurs dienst) wordt bemand.

 

 

• Feuer-und Rettungswache 9 – Mülheim

 

Kazerne 9 in Mülheim is in gebruik sinds 1924 en werd oorspronkelijk gebouwd als kazerne voor een ploeg van 6 beroepsmedewerkers per dienst. Vanwege de toename van het aantal uitrukvoertuigen van deze kazerne werd het gebouw in 1962 en 1992 uitgebreid met een tweetal voertuigremises. De verblijfsruimtes voor het personeel werden echter nooit aangepast aan het huidige personeelsbestand. Het ruimtegebrek werd in 2000 opgelost door het plaatsen van porto-cabins op het kazerneterrein. In Oktober 2012 is besloten dat de kazerne zal worden verbouwd en gerenoveerd. Per dienst zijn 12 medewerkers op de kazerne aanwezig. Hiervan zijn er 10 ingedeeld op het blusvoertuig, de watertankwagen en de autoladder. De overige twee bemannen een ambulance. Een voertuig voor een Notarzt is ook hier op de kazerne ondergebracht.

 

 

 

• Feuer-und Rettungswache 10 - Deutz

 

De beroepskazerne in de Gießener Straße in stadsdeel Deutz is in gebruik sinds 1926 en hoort daarmee tot de 3 oudste kazernes van het korps. De kazerne zal op korte termijn worden vervangen door een nieuwe kazerne die zal worden gebouwd aan de Gummersbacher Straße in stadsdeel Kalk.

 

Het personeel van de de kazerne wordt ook ingezet bij de tunnelkazerne (3 personen per dienst) en het blusbootstation (4 personen per dienst). Het wagenpark op deze kazerne bestaat uit een commandowagen, een voertuig voor de BVA (Beamter vom Alarmdienst), een blusvoertuig, een autoladder en een watertankwagen. Daarnaast staan er op de kazerne een voertuig voor de Notarzt, vier operationele- en een reserveambulance gestationeerd.

 

 

• Löschbootstation - Deutz

 

Per dienst zijn 4 medewerkers bij het blusbootstation in de haven van Deutz aanwezig als bootbemanning. Deze worden geleverd door beroepskazerne 10. Ze hebben de beschikking over twee blusboten (genaamd: "Branddirektor Hans" en "HYDRA") en twee reddingsboten. De aanwezige bootbemanning rukt in geval van alarm uit met de 1e blusboot. Mochten er meerdere boten gewenst zijn, wordt de bootbemanning aangevuld met de kazernebezetting van kazerne 10.

 

 

 

 

• Feuerwache "Kölner Tunnel"

 

Sinds 2012 is nabij de tunnel van de Stadtautobahn B55a een kleine post opgericht. Het onderkomen bestaat uit een container met een oppervlakte van 30 m2. Per dienst zijn hier 3 beroepsmedewerkers aanwezig die de bemanning vormen van een speciaal voor deze taak omgebouwd blusvoertuig.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Brück

 

Dit korps bestaat uit 40 korpsleden en is opgericht in 1905. Ze hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een slangenwagen, een voertuig voor het ontsmetten van personen, een dienstbus en een voertuig voor de meetploeg. Het korps wordt op jaarbasis gemiddeld 70 keer opgeroepen. Vanwege het omvangrijke wagenpark zijn de voertuigen ondergebracht in twee verschillende panden. De voertuigen voor de brandbestrijding staan in de Hovenstrasse. De overige voertuigen staan sinds 2007 in een gehuurde leegstaande bedrijfsloods in de Broichstraße. Het primaire verzorgingsgebied omvat de woonkernen Brück en Merheim. Het korps draagt in voorkomende gevallen zorg voor herbezetting van beroepskazerne 1 (Innenstadt).

 

In het najaar van 2014 is begonnen met de sloop van de stalling aan de Hovenstrasse. Op deze locatie zal de nieuwe kazerne van het vrijwillige korps worden gebouwd. Na oplevering beschikt het korps over een modern gebouw met een oppervlakte van 585 m2. De nieuwe voertuigenhal zal hiervan 265 m2 in beslag gaan nemen. In de rest van het nieuwe gebouw komen een opleidingslokaal, toiletten, een keuken en een toegangshal. De naastgelegen monumentale boerderij zal ook bij de kazerne worden betrokken. Hierin worden een kantoor, de kleedruimtes met de uitrukkleding en douches ondergebracht.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Dellbrück

 

Het vrijwilligerskorps Dellbrück is opgericht in 1900 en telt 38 vrijwillige korpsleden. De huidige kazerne dateert uit 1901. Het gebouw werd oorspronkelijk gebouwd als puur een stallingsruimte. In de jaren ’50, ’70 en ’80 is het gebouw diverse malen vergroot middels verschillende aanbouwen. In 2015 wordt het gebouw verlaten en verhuist het korps naar een nieuwe kazerne. De vrijwilligers worden zo’n 60 keer per jaar opgeroepen. Het primaire verzorgingsgebied omvat de  woonkernen Dellbrück en Strunden. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen en een dienstbus. Het korps draagt in voorkomende gevallen zorg voor herbezetting van beroepskazerne 10 (Deutz). In 2014 zijn de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe kazerne aan de Urnenstrasse van start gegaan. Het nieuwe onderkomen gaat bestaan uit een voertuigstalling voor vier voertuigen, een opleidingslokaal, een keuken en sanitaire ruimtes. In het gebouw wordt ook een ambulancestandplaats geïntegreerd. Een ambulance met bemanning zal dan van de beroepskazerne Mülheim naar Dellbrück worden verplaatst.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Dünnwald

 

Het korps Dünnwald bestaat uit 26 vrijwillige korpsleden en wordt op jaarbasis gemiddeld 55 keer opgeroepen. Het korps is sinds 2005 gehuisvest in een tijdelijke kazerne die is ingericht in een gehuurd deel van een bedrijfsverzamelgebouw in afwachting van de bouw van een nieuwe kazerne voor het korps. Het gebouw biedt voldoende ruimte voor de voertuigen van het korps, een kantine/leslokaal, een kantoor en sanitaire ruimtes. Het wagenpark wordt gevormd door een blusvoertuig, een hulpverleningsvoertuig op Unimog-chassis en een dienstbus. Het primaire verzorgingsgebied omvat de woonkernen Dünnwald en Höhenhaus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Eil

 

Het korps Eil telt 28 korpsleden en werd opgericht in 1906. Tot 1975 was dit één van de korpsen in de voormalige zelfstandige gemeente Porz. In 1975 werd deze gemeente aan de stad Keulen toegevoegd. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen en een dienstbus. Het korps draagt in voorkomende gevallen zorg voor herbezetting van beroepskazerne 2 (Mariënburg).  

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ensen-Westhoven

 

Dit vrijwilligerskorps is opgericht in 1926 en bestaat momenteel uit 26 korpsleden. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig op vierwielaangedreven Unimog-chassis, een voertuig voor de meetploeg en een dienstbus. De kazerne aan de Annastraße is in 1979 door een korpslid gebouwd op zijn eigen terrein en wordt sindsdien door de stad Keulen gehuurd ten behoeve van het korps. Tot 1975 was dit één van de korpsen in de voormalige zelfstandige gemeente Porz. In 1975 werd deze gemeente aan de stad Keulen toegevoegd. Op jaarbasis wordt het korps zo’n 60 keer gealarmeerd. Het primaire verzorgingsgebied omvat de woonkernen Ensen, Westhoven en Gremberghoven. Het korps draagt in voorkomende gevallen zorg voor herbezetting van beroepskazerne 2 (Mariënburg).

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Flittard

 

Het korps Flittard telt 37 korpsleden en is opgericht in 1912. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, twee voertuigen voor het ontsmetten van personen en materialen en twee voertuigen voor de meetploeg. Gemiddeld rukt het korps op jaarbasis zo’n 90 keer uit. Het primaire verzorgingsgebied omvat de woonkernen Flittard en Stammheim.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Heumar

 

Het korps Heumar is opgericht in 1928 en telt tegenwoordig 24 vrijwillige korpsleden. Ze rukken op jaarbasis zo’n 30 keer uit. Tot 1975 was dit één van de korpsen in de voormalige zelfstandige gemeente Porz. In 1975 werd deze gemeente aan de stad Keulen toegevoegd. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen en een dienstbus. Het primaire verzorgingsgebied omvat de woonkernen Rath en Heumar.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Holweide

 

Het korps Holweide is opgericht in 1912 en bestaat tegenwoordig uit 21 korpsleden. Ze hebben de beschikking over een moderne kazerne uit 1996. De benedenverdieping biedt plaats aan de drie voertuigen van het korps (zijnde twee blusvoertuigen en een slangenwagen). Op de bovenetage bevinden zich een grote opleidingsruimte (c.q. kantine), kantoren en een ruimte voor de jeugdbrandweer. Het korps wordt zo’n 30 keer per jaar opgeroepen. Het primaire verzorgingsgebied omvat de woonkernen Holweide en Höhenhaus. Het korps draagt in voorkomende gevallen zorg voor herbezetting van beroepskazerne 9 (Mühlheim).

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Libur

 

Dit korps is opgericht in 1924 en bestaat uit 19 korpsleden. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig, een hulpverleningsvoertuig op Unimog-chassis en een dienstbus. Op jaarbasis wordt dit korps zo’n 30 keer opgeroepen. De kazerne bestaat naast een ruime voertuigenhal uit een kantoorruimte, sanitaire ruimtes en een kantine. Het korps heeft een interessant verzorgingsgebied: de kazerne ligt op 2 km. afstand van de luchthaven Köln-Bonn, ligt op 1,5 km. afstand van de ICE-spoorlijn Frankfurt-Köln en bij het dorp ligt een grote biogas-opslag. Ook de autobahn A59 is snel bereikbaar voor dit korps. Tot 1975 was dit één van de korpsen in de voormalige zelfstandige gemeente Porz. In 1975 werd deze gemeente aan de stad Keulen toegevoegd. Libur is sindsdien het meest zuidelijke puntje van Köln. Het primaire verzorgingsgebied omvat de woonkernen Libur, Wahn, Heide en Lind.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Porz-Langel

 

Dit vrijwilligerskorps is opgericht in 1910 en telt tegenwoordig 23 korpsleden. Het specialisme van dit korps is het verzorgen van verlichting bij inzetten in de gehele gemeente. Het wagenpark bestaat uit een normaal blusvoertuig, een blusvoertuig met extra materiaal om te dienen als verlichtingsvoertuig en een verlichtingsaanhanger. Het korps wordt gemiddeld 20 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Strunden

 

Het korps Strunden bestaat sinds 1900 en beschikt tegenwoordig over 36 vrijwillige korpsleden. Bij elke oproep voor dit korps wordt gelijktijdig het buurkorps van Dellbrück meegealarmeerd. Het wagenpark van dit korps bestaat uit twee blusvoertuigen. Ze worden gemiddeld 60 keer per jaar opgeroepen. Vanwege het specialisme ‘optreden bij hoogwatersituaties’ is één van de blusvoertuigen uitgevoerd met vierwielaandrijving om overstroomde gebieden te kunnen bereiken. Het korps draagt in voorkomende gevallen zorg voor herbezetting van beroepskazerne 10 (Deutz).

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Urbach

 

De vrijwillige brandweer Urbach is opgericht in 1901 en bestaat tegenwoordig uit 28 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een slangenwagen en een dienstbus en zijn sinds 1976 ondergebracht in een apart deel van beroepskazerne 7 (Porz). Het primaire verzorgingsgebied omvat de woonkernen Urbach, Grengel, Elsdorf en Porz-City. Op jaarbasis wordt het korps ongeveer 60 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wahn-Heide-Lind

 

Dit korps bestaat in haar huidige vorm sinds 1995 na een samenvoeging van de voormalige korpsen Wahn en Wahnheide en bestaat uit 17 korpsleden. Bij een oproep voor dit korps wordt altijd gelijktijdig het korps van Libur meegealarmeerd. Het primaire verzorgingsgebied omvat de woonkernen Wahn, Heide en Lind. Ze worden op jaarbasis ongeveer 10 keer opgeroepen. Samen met het korps Zündorf verzorgen ze de inzet van schuim in de gehele gemeente. Het korps heeft de beschikking over één blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Zündorf + Rettungswache 17

 

Dit vrijwilligerskorps is opgericht in 1901 en telt 22 korpsleden. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig, een dienstbus en een schuimblusaanhanger. Samen met het korps Wahn verzorgen ze de inzet van schuim in de gehele gemeente. Het korps draagt in voorkomende gevallen zorg voor herbezetting van beroepskazerne 2 (Mariënburg).Het korps is sinds november 2003 ondergebracht in een gebouw van de voormalige waterzuiveringsinstallatie aan de Ankergasse dat tot brandweerkazerne is verbouwd. De kazerne is in 2010 uitgebreid met een ruime opleidingsruimte cq kantine. Naast de kazerne is een standplaats voor een ambulance ingericht. Deze ambulance wordt bemand door collega’s van de beroepsbrandweer (in 24-uurs dienst).