Stadt Hannover (Laatste update: 20-10-2015)

 

Hannover is de hoofdstad van de deelstaat Niedersachsen. De stad telt 518.300 inwoners en heeft een oppervlakte van 204 km². Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Hannover grotendeels verwoest. Na de oorlog werd Hannover bekend om de moderne architectuur, al werden er ook enkele oude gebouwen gereconstrueerd. Diverse bedrijven zijn in Hannover gevestigd, zoals de bandenfabrikant Continental AG, de vrachtwagendivisie van Volkswagen, Bahlsen (levensmiddelen) en Varta (accu's). De stad heeft heeft vier binnenhavens aan het Mittellandkanaal en een luchthaven (Hannover-Langenhagen).

 

Feuerwehr Hannover

 

De brandweer van Hannover bestaat uit een beroepsbrandweer en 17 vrijwillige brandweerkorpsen verdeeld over het stadsgebied. De beroepsbrandweer bestaat uit 670 medewerkers die hun werkzaamheden verrichten vanaf één van de vijf beroepskazernes. De 17 vrijwillige korpsen tellen gezamenlijk ook nog eens 700 korpsleden. Op jaarbasis worden gemiddeld 57.000 meldingen verwerkt. Het overgrote deel hiervan (88%) bestaat uit spoedeisende medische hulpverleningen met de ambulances en noodartsen. Het aantal brandmeldingen op jaarbasis bedraagt gemiddeld 3.100 (5,5%). De rest van de meldingen liggen op het vlak van (technische-) hulpverleningen zoals verkeersongevallen, stormschades, dieren in nood etc.

 

• Feuer- und Rettungswache 1 – Nordstadt

 

Sinds juli 2014 is de nieuwe beroepskazerne 1 aan de Weidendamm operationeel. De kazerne is ter vervanging van de oude beroepskazerne 1 aan de Feuerwehrstraße aan de zuidkant van de binnenstad. Vanaf de nieuwe kazerne wordt ook de brandweerzorg op het fabrieksterrein van Continental aan de Philipsbornstraße verzorgd. Om die reden heeft het bedrijf Continental 10 miljoen euro meebetaald aan de bouw van deze nieuwe kazerne. Van het uiteindelijke complex is in 2014 het eerste bouwdeel in gebruik genomen. Dit bouwdeel omvat de voertuigstalling met 48 opstelplaatsen (24 deuren, dubbel bezet), de verblijfsruimte voor het uitrukpersoneel en de slaapkamers, kantoren, opleidingslokalen en een magazijn. In 2017 zou volgens planning het tweede bouwdeel moeten worden opgeleverd. In dit deel zullen onder meer diverse werkplaatsen en de nieuwe meldkamer voor de stad Hannover en de omliggende 'region Hannover' met 20 meldtafels verrijzen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Linden (75)

 

Het stadsdeel Linden ligt ten westen van de Hannover binnenstad. Hannover heeft een Nordstadt, een Oststadt en een Südstadt, maar geen Weststadt. Hannover heeft daarvoor in het Westen het stadsdeel Linden (en dat gelijk driemaal: Linden-Nord, Linden-Mitte en Linden-Süd. De woonkern Limmer hoort ook bij het stadsdeel. Het brandweerkorps van Linden is opgericht in 1876 en bestaat uit 42 vrijwillige korpsleden. Het korps is operationeel op werkdagen tussen 17.00 uur en 06:00 uur en gedurende het weekend. Het korps is sinds 1970 ondergebracht in de oude beroepskazerne 4 aan de Teichstrasse. Dit gebouw was leeg komen te staan toen de beroepscollega’s verhuisden naar hun nieuwe kazerne op de Tönniesberg. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een dienstbus, een voertuig voor de meetploeg en een voertuig voor het ontsmetten van personen. Het verzorgingsgebied bestaat uit de stadsdelen Linden-Süd, Linden-Mitte, Linden-Nord, Calenberger Neustadt en Mitte. Op jaarbasis wordt dit korps zo’n 120 keer opgeroepen.

 

 

• Feuer- und Rettungswache 2 – Stöcken

 

In het stadsdeel Stöcken ligt beroepskazerne 2. Dit is het meest westelijke stadsdeel van Hannover. Het is de grootste kazerne van Hannover en er is zowel een beroeps-, een bedrijfs- als een vrijwillig korps ondergebracht. Het wagenpark van de beroeps bestaat uit een tweetal blusvoertuigen, een autoladder, een watertankwagen, een telescoopkraan, twee haakarmvoertuigen met diverse containers,  een autobus voor 50 personen, een commandowagen en een voertuig voor de inzetleiding. Daarnaast staan er diverse reservevoertuigen.

 

Op de kazerne is ook een ploeg van de bedrijfsbrandweer Continental ingeroosterd. Deze ploeg rukt met het eigen blusvoertuig uit in de löschzug van de beroepsbrandweer. De samenwerking tussen beroepskorps en bedrijfsbrandweer Continental dateert uit 2011. Vanaf deze locatie wordt uitgerukt naar de Continental-fabrieksterreinen in Stöcken en Vinnhorst. Deze zijn vanaf de kazerne binnen 5 minuten te bereiken.

 

De kazerne doet ook dienst als opleidingskazerne. Om die reden staan er ook diverse opleidingsvoertuigen in de kazerne gestationeerd. Dit betreft onder meer drie blusvoertuigen, drie dienstbussen, een haakarmvoertuig (tevens lesvoertuig), twee logistiekwagens, een 20-persoons dienstbus, een voertuig voor de inzetleiding,

 

• Freiwillige feuerwehr Stöcken (77)

 

Het vrijwilligerskorps Stöcken is ondergebracht op beroepskazerne 2. Het korps werd opgericht in 1889 en telt 50 korpsleden. Ze hebben de beschikking over een tweetal blusvoertuigen, een logistiekvoertuig, een haakarmvoertuig en een dienstbus. Op jaarbasis worden ze tussen de 50 en 70 keer opgeroepen. Het verzorgingsgebied bestaat uit de stadsdelen Stöcken, Marienwerder, Nordhafen, Ledeburg, Burg, Leinhausen en Herrenhausen.

 

 

 

• Freiwillige feuerwehr Vinnhorst (78)

 

Het vrijwilligerskorps Vinnhorst stelt samen met de beroepskazernes 1, 2 en 5 de brandveiligheid zeker in de stadsdelen Vinnhorst, Hainholz, Brink-Hafen en Vahrenheide. Sinds 1999 vervult het korps binnen Hannover het specialisme ‘Commandovoering en Communicatie’. Deze vakgroep stelt de verbindingen op de incidentlocatie en de communicatie tussen de inzetleiding ter plaatse en de meldkamer zeker. Het vrijwilligerskorps is opgericht in 1902 en telt momenteel 50 leden. Het wagenpark bestaat uit een tweetal blusvoertuigen, een autoladder, een middelgroot verbindings-/commandovoertuig, een verbindingsvoertuig, een dienstbus, een noodstroomagregaat op aanhanger en een reddingsboot op trailer. Op jaarbasis wordt het korps tussen de 70 en 90 keer gealarmeerd. De kazerne aan de Fischteichweg is in gebruik sinds 1960. Het gebouw werd in 1966 uitgebreid met een slangentoren, die in 1992 vanwege de slechte staat van onderhoud weer gesloopt is. In 1978 werd een extra stallingsgarage met 2 stelplaatsen op het kazerneterrein gebouwd vanwege het uitbreidende wagenpark. In 2004 werd de bijgarage wederom uitgebreid met een extra stallingplaats.

 

 

 

• Freiwillige feuerwehr Ahlem (70)

 

De woonkern Ahlem ligt in het stadsdeel Ahlem-Badenstedt-Davenstedt in het westen van Hannover. Het vrijwilligerskorps is opgericht in 1902 en telt 33 korpsleden. Ze hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een noodstroomagregaat op aanhanger en een dienstbus. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld tussen de 20 en 30 keer opgeroepen. De huidige kazerne in de Krugstraße is in 1964 in gebruik genomen. Naast een voertuigenhal bestaat het gebouw onder meer uit een scholingslokaal, een slangenwerkplaats en een magazijn. Het scholingslokaal is in 1981 door de eigen korpsleden zelf gebouwd op het achterterrein van de kazerne.

 

 

• Feuer- und Rettungswache 3 – Südstadt

 

De beroepskazerne 3 in de Südstadt is de kleinste beroepskazerne van Hannover. Hier zijn naast de uitrukdienst ook de ademluchtwerkplaats en een ademluchttrainingsbaan en de werkplaats voor onderhoud aan elektrische apparaten gevestigd. De beroepskazerne 3 is in gebruik sinds 1937. Momenteel wordt gewerkt aan de planning voor een nieuwe kazerne ter vervanging van de huidige aan de Jordanstraße. Deze zal meer richting de Messe Hannover (beurscomplex) komen te liggen. Het wagenpark van deze beroepskazerne bestaat uit een tweetal blusvoertuigen, een autoladder, een voertuig voor de inzetleiding, twee ambulances, drie haakarmvoertuigen (met respectievelijk een ademluchtcontainer, een ontsmettingscontainer en een gevaarlijke-stoffencontainer) en een voertuig voor de meetploeg. Ook het voertuig voor de noodarts voor pasgeborenen staat op kazerne 3. Dit voertuig rukt met een chauffeur uit naar het vlakbij gelegen ziekenhuis om daar het gespecialiseerde team op te halen. Het team rukt dan met het voertuig verder uit naar het ziekenhuis dat dringend gespecialiseerde hulp op het gebied van pasgeboren kinderen nodig heeft. De voertuigenhal wordt verder gevuld met een dienstbus, twee commandowagens, een voertuig voor de Noodarts (alleen in dienst tijdens kantooruren) en een reserve-haakarmbak ‘gevaarlijke stoffen’.

 

 

 

 

 

 

• Freiwillige feuerwehr Wülfel (85)

 

De woonkern Wülfel ligt in het zuiden van Hannover. Het vrijwilligerskorps telt 36 korpsleden en is opgericht in 1894. Het verzorgingsgebied bestaat uit de woonkernen Wülfel, Döhren, Mittelfeld, Seelhorst, Waldheim, Waldhausen en Südstadt. Het specialisme van dit korps is het verzorgen van ingezette korpsleden tijdens een inzet. Hiervoor hebben ze de beschikking over een grote vrachtwagen met daarin een complete keuken voor het maken van warme en koude maaltijden. Daarnaast bestaat het wagenpark uit 2 blusvoertuigen en een dienstbus. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 90 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Wülferode (86)

 

Dit vrijwilligerskorps telt 45 korpsleden en is in 1934 opgericht. In de kazerne staan een blusvoertuig, een watertankwagen, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus. Op jaarbasis wordt dit korps ongeveer 30 keer gealarmeerd. Het specialisme van dit korps wordt gezamenlijk met het korps Anderten uitgevoerd en bestaat uit het optreden bij zware hulpverleningen op hoogte en in bouwkelders en bij reddingen uit tunnels. Indien wordt gealarmeerd voor dit specialisme rukken vanuit de beide kazernes twee hulpverleningsvoertuigen en één blusvoertuig uit die direct naar de ongevalslocatie rijden. De dienstbussen van beide korpsen rukken uit naar de beroepskazernes 1 en 5 om de speciale voertuigen te bemannen en vervolgens ook naar de ongevalslocatie uit te rukken.

 

 

 

• Freiwillige feuerwehr Bemerode  (81)

 

Bemerode ligt in het stadsdeel Kirchrode-Bemerode-Wülferode in het zuidoosten van Hannover. Het vrijwilligerskorps Bemerode, dat is opgericht in 1888, is sinds 2006 in een nieuwe moderne kazerne gehuisvest. Het buurkorps Kirchrode is in dezelfde kazerne ondergebracht, maar beide korpsen opereren naast elkaar als losse korpsen. Het korps Bemerode bestaat uit 40 korpsleden en wordt op jaarbasis zo’n 80 keer opgeroepen. Het verzorgingsgebied bestaat uit de stadsdelen Bemerode, Kronsberg en het beurscomplex (Messe). Het korps heeft de beschikking over een tweetal blusvoertuigen, een autoladder en een dienstbus. Verder staat er nog een materiaalwagen waarmee een compleet verbindingscentrum op locatie kan worden opgebouwd.

 

• Freiwillige feuerwehr Kirchrode (83)

 

Het vrijwilligerskorps van Kirchrode is op dezelfde kazerne ondergebracht als het buur-vrijwilligerskorps Bemerode. De kazerne aan de Lange-Hop-Straße in het zuidoosten van Hannover is in 2006 in gebruik genomen. De oude kazerne in de Brabeckstraße moest worden vervangen vanwege de staat van onderhoud van het gebouw. Het buurkorps Bemerode kampte met hetzelfde probleem en al snel was het idee geboren om voor beide korpsen een gezamenlijk onderkomen te bouwen. Het korps bestaat uit 40 korpsleden en wordt per jaar ongeveer 50 keer ingezet. Het verzorgingsgebied beslaat de stadsdelen Kirchrode, Kleefeld, Bult, Zoo und Oststadt. Het wagenpark bestaat uit een tweetal blusvoertuigen, een logistiekvrachtwagen en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Anderten (80)

 

Anderten ligt in het oosten van Hannover. Het vrijwilligerskorps bestaat uit 44 korpsleden. Ze hebben de beschikking over 2 blusvoertuigen, een dienstbus en een hulpverleningsvoertuig met verlichtingsaanhanger. Per jaar wordt dit korps zo’n 80 keer gealarmeerd. Het verzorgingsgebied bestaat uit de woonkern Anderten en een deel van Misburg-Süd.

 

 

• Feuer- und Rettungswache 4 – Tönniesberg

 

Beroepskazerne 4 ligt in het zuidwesten van Hannover aan de Nenndorfer Chaussee op de Tönniesberg in stadsdeel Bornum . De kazerne herbergt naast de beroepsbrandweer ook het logistiekcentrum en de vrijwillige korpsen Bornum en Ricklingen. Ook is op de kazerne het duikteam ondergebracht. Het wagenpark bestaat uit een tweetal blusvoertuigen, een autoladder en een voertuig voor de officier van dienst. Daarnaast staan er nog een logistiekvoertuig, een voertuig speciaal voor het redden van dieren, een vrachtwagen, een 4-assig haakarmvoertuig met kraan, een shovel en het voertuig voor het duikteam (met vierwielaandrijving en kraan).

 

• Freiwillige feuerwehr Bornum (72)

 

Het vrijwilligerskorps Bornum is sinds 2001 op het terrein van beroepskazerne 4 aan de Nenndorfer Chaussee ondergebracht. De voertuigenstalling moet worden gedeeld met het buurkorps Ricklingen. Dit onderkomen voertuigenhal deed oorspronkelijk dienst als tijdelijke EXPO-wache ‘Ost’ gedurende de Wereldtentoonstelling van 2000. De Expo vond van 1 juni tot 31 oktober 2000 plaats op het jaarbeursterrein in het zuiden van de stad, dat voor deze gelegenheid flink werd uitgebreid. Gedurende de tentoonstelling waren er 3 tijdelijke brandweerkazernes in dienst op het terrein. Na afloop van de wereldtentoonstelling kon de stalling tegen een gunstige prijs worden overgenomen door brandweer Hannover. De stalling werd afgebroken en vervolgens weer opgebouwd op de huidige locatie. Het korps werd opgericht in 1902, bestaat uit 25 korpsleden en heeft als verzorgingsgebied de stadsdelen Bornum en Mühlenberg. Het gemiddeld aantal uitrukken op jaarbasis schommelt rond de 20. Het wagenpark wordt gevormd door een blusvoertuig en een dienstbus.

 

• Freiwillige feuerwehr Ricklingen (79)

 

De vrijwillige brandweer Ricklingen is sinds 2001 ondergebracht op beroepskazerne 4 aan de Nenndorfer Chaussee. Het korps is opgericht in 1878 en telt 35 korpsleden. De woonkernen Ricklingen en Oberricklingen vormen het verzorgingsgebied en de vrijwilligers hebben de beschikking over een tweetal blusvoertuigen, een logistiekvoertuig en een dienstbus. Gemiddeld wordt het korps 70 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Wettbergen (79)

 

Het stadsdeel Wettbergen is het meest zuidwestelijke stadsdeel van Hannover. Het vrijwilligerskorps telt 32 korpsleden en is opgericht in 1881. De kazerne aan de is in gebruik sinds 1974 en werd in 2005 uitvoerig gerenoveerd. De begane grond bestaat uit een voertuigstalling voor 3 voertuigen, sanitaire ruimtes en de kleedruimte voor het uitrukpersoneel. De bovenverdieping is ingericht als opleidingslokaal en kantoor. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen en een dienstbus. Het verzorgingsgebied bestaat uit de woonkernen Wettbergen en Wettbergen-West. In maart 2013 is de voormalige kazerne van het korps compleet door brand verwoest. Het was één van de markantste gebouwen van Wettbergen. Het gebouw werd gebruikt door de jeugdbrandweer en de brandweervereniging. Al snel na de brand werd begonnen met de heropbouw van het gebouw door de korpsleden zelf.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Badenstedt (71)

 

Het vrijwilligerskorps Badenstedt in het westen van Hannover telt 31 korpsleden en is opgericht in 1888. Het specialisme van het korps is het verrichten van metingen in het kader van de meetplanorganisatie. De kazerne ligt aan de Woermannstrasse en biedt onderdak aan een tweetal blusvoertuigen en een dienstbus. Het primaire verzorgingsgebied bestaat uit de wijk Badenstedt (12.000 inwoners).

 

 

• Freiwillige feuerwehr Davenstedt (73)

 

Het vrijwilligerskorps Davenstedt is opgericht in 1902 en heeft momenteel 27 korpsleden. De kazerne is in gebruik sinds 1975. In de kazerne staan een tweetal blusvoertuigen, twee dienstbussen en een haakarmvoertuig met ontsmettingscontainer. Het primaire verzorgingsgebied bestaat uit de wijk Davenstedt (11.000 inwoners).

 

 

• Freiwillige feuerwehr Limmer (74)

 

Het vrijwilligerskorps Limmer is opgericht in 1885 en telt 34 korpsleden. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een watertankwagen, een voertuig voor het ontsmetten van personen en een dienstbus. Het korps wordt op jaarbasis gemiddeld 70 keer opgeroepen. Het verzorgingsgebied beslaat de wijken Limmer, Nordstadt, Hainholz en Vahrenwald.

 

 

• Feuer- und Rettungswache 5 – Roderbruch

 

De beroepskazerne 5 ligt In het stadsdeel Groß-Buchholz in het oosten van de stad onder de voet van de 282-meter hoge zendtoren ’Telemax’. De kazerne ligt aan de Karl-Wiechert-Allee in de wijk Roderbruch, zo’n 6 kilometer ten noordoosten van de binnenstad. Vanaf deze locatie kan snel worden uitgerukt naar de Messeschnellweg (B3) en de autosnelweg. Naast de uitrukdienst zijn hier ook het bedrijfsbureau, de pompwerkplaats en de werkplaats waar het materieel wordt getest gehuisvest. Het wagenpark bestaat uit een tweetal blusvoertuigen, een autoladder, een grote 8-assige telescoop-kraan en een voertuig voor de officier van dienst. Daarnaast staan er twee ambulances en een Mobiele Intensive Care Unit. De verpleegkundige bemanning van het voertuig wordt verzorgd door de Medizinische Hochschule Hannover, de chauffeur wordt geleverd door de beroepsbrandweer. Het hoogtereddingsteam van Hannover bestaat uit beroepsmedewerkers van kazerne 5. Ze zijn opgeleid voor de redding van personen van grote hoogte of diepte tot 200 meter. Het team heeft de beschikking over een eigen uitrukvoertuig. Typische objecten waar vaak moet worden opgetreden zijn bouwplaatsten op hoogte of diepte, windmolens en flatgebouwen.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Buchholz (82)

 

De woonkern Buchholz ligt in het noordoosten van Hannover. Het vrijwilligerskorps is opgericht in 1902 en telt 45 korpsleden. Op jaarbasis wordt dit korps zo’n 100 keer opgeroepen. Het verzorgingsgebied bestaat uit de woonkernen Groß-Buchholz, Bothfeld, Sahlkamp, Isernhagen-Süd en List. Het wagenpark wordt gevormd door twee blusvoertuigen, een watertankwagen en een dienstbus. De kazerne is in 2014 voorzien van een 4e opstelplaats in de voertuigenhal.

 

 

• Freiwillige feuerwehr Misburg (84)

 

Misburg ligt in het oosten van de stad. Het korps Misburg is opgericht in 1902 en telt momenteel 72 vrijwillige korpsleden. Op jaarbasis worden ze ongeveer 150 keer gealarmeerd. Het verzorgingsgebied bestaat uit de woonkernen Misburg-Nord, Misburg-Süd, Heideviertel en Lahe. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een hoogwerker, een watertankwagen, een logisitiekvoertuig, een dienstbus, een voertuig voor de inzetleiding en een boot op trailer.

 

 

• Wache 10 - Calenberger Neustadt (tot 2014: Feuerwache 1)

 

De voormalige beroepskazerne 1 aan de Feuerwehrstraße is sinds de verhuizing van de uitrukdienst naar de nieuwe kazerne aan de Weidendamm omgenummerd naar kazerne 10. Het gebouw ligt ten zuiden van de binnenstad en werd in 1902 in gebruik genomen. Op de kazerne stonden twee blusvoertuigen, een autoladder, een voertuig voor de inzetleiding, een groot verbindings-/commandovoertuig, twee haakarmvoertuigen met diverse containers, twee voertuigen voor het reinigen van het wegdek en twee ambulances paraat. De kazerne voldeed al jaren niet meer aan de moderne eisen en er waren geen mogelijkheden meer om het complex uit te breiden. Ook speelde mee dat de brandweer Hannover per 2014 de brandweerzorg op het Continental-fabrieksterrein aan de Philipsbornstraße zou gaan overnemen. De brandweer zou vanaf deze kazerne nooit op tijd (binnen 5 minuten) op het terrein aanwezig kunnen zijn. Als in 2017 het tweede bouwdeel van de nieuwe kazerne aan de Weidendamm wordt opgeleverd zal het complex worden gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.