Stadt Halle (Saale) (Laatste update: 02-06-2016)

 

Halle an der Saale is de grootste stad van de deelstaat Sachsen-Anhalt en heeft een oppervlakte van 135,02 km². De stad telt 231.500 inwoners en ligt aan de rivier de Saale. Halle is een kreisfreie Stadt. In de tijd van de DDR (1949-1990) was Halle centrum van de chemische industrie. Sinds de hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1990 concentreert de stad zich op de technologiegeoriënteerde bedrijfstak, de multimedia en de levensmiddelenindustrie: zo is de oudste chocoladefabriek van Duitsland in Halle gevestigd.

 

Halle-Neustadt was ten tijde van de DDR een kreisfreie stad in het bezirk Halle en werd in 1990 bij de stad Halle gevoegd. De stad werd gebouwd vanaf 1963 als huisvestingsplek voor de vele arbeiders van de chemische industrie van de DDR. Op het hoogtepunt woonden er 93.000 mensen in Neustadt. De stad bestond voor het grootste deel uit grote flatgebouwen (zogenaamde Plattenbau) die met een enorm tempo uit de grond werden gestampt. Dit kwam mede doordat er een speciale fabriek werd gebouwd die kant en klare betondelen produceerde. De stad kreeg de officiële omschrijving ‘Socialistische stad van chemiearbeiders’. Na de hereniging werd Neustadt ingelijfd bij de stad Halle en werd onderverdeeld in de wijken Nordliche Neustadt, Südliche Neustadt, Westliche Neustadt en Gewerbegebiet Neustadt. Ook de huidige hoofdkazerne was onderdeel van Neustadt en ligt nu in de Südliche Neustadt.

 

Feuerwehr Halle (Saale)

 

Het beroepsbrandweerkorps in Halle verricht haar werkzaamheden vanaf twee beroepskazernes. De hoofdkazerne ligt in Halle-Neustadt en de tweede kazerne ligt in het zuiden van de stad. Er zijn vergevorderde plannen om in het oosten van Halle een derde beroepskazerne in gebruik te nemen om de uitruktijden naar het oosten en noorden van Halle te kunnen verkorten. Op deze nieuwe kazerne zullen een blusvoertuig en een autoladder worden gestationeerd waarvoor er per dienst minimaal 8 medewerkers op de kazerne aanwezig moeten zijn. Naar verwachting zal de nieuwe kazerne in 2018 in gebruik worden genomen. Gemiddeld krijgt de uitrukdienst van het beroepskorps op jaarbasis ruim 3.900 meldingen (exclusief ambulancemeldingen) te verwerken. Er zijn in totaal ruim 190 medewerkers werkzaam binnen de uitrukdienst.

 

• Hauptwache (01)

 

De hoofdkazerne van de brandweer ligt in Halle-Neustadt en werd in 1971 in gebruik genomen. Op deze kazerne zijn in totaal 94 medewerkers in de uitrukdienst werkzaam. Per dienst zijn er hiervan altijd minimaal 23 op de kazerne aanwezig. De meldkamer bevindt zich op de bovenste etage. Van hieruit worden alle meldingen voor de brandweer en de ambulancedienst in het hele stadsgebied en de nördlichen Saalekreis gecoördineerd.

 

Het wagenpark bestaat onder meer uit twee blusvoertuigen, een autoladder, twee voertuigen voor de inzetleiding, twee haakarmvoertuigen met diverse containers, een logistiekvoertuig, drie materiaalwagens, een verbindings-/commandowagen en een aantal dienstauto’s en dienstbussen.

 

Voor het spoedeisende ambulancevervoer staan er op de kazerne twee ambulances paraat. Deze taak wordt in Halle door de brandweer gezamenlijk uitgevoerd met de hulporganisaties Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsche Rote Kreuz (DRK) en de particuliere ambulancedienst Ambulance Merseburg. Daarnaast staan er een ambulance voor secundair vervoer, een ambulance voor zwaarlijvige patiënten en een dienstauto van de coördinerend Notarzt in de kazerne klaar om in voorkomende gevallen uit te rukken.

 

Door de Deutschen Bahn is op allebei de kazernes een terreinvaardige ambulance op Unimog-chassis geplaatst. Sinds 2016 is het traject Leipzig-Halle-Erfurt vrijgegeven als hogesnelheidstraject voor de ICE. De treinen rijden met een snelheid van 260 km per uur over de langste spoorbrug van Europa. De indrukwekkende brug bij Halle werd tussen 2006 en 2013 gebouwd en heeft een lengte van 6.465 meter. Speciaal voor inzetten rondom de brug zijn de speciaal aangepaste ambulances aan de brandweer van Halle in bruikleen gegeven.

 

 

 

• Feuerwache Süd (02)

 

De beroepskazerne ‘Süd’ in de Liebenauer Straße in het zuiden van Halle is in 1908 in gebruik genomen. De kazerne ligt in het stadsdeel ‘Südliche Innenstadt‘ en werd ontworpen naar Amerikaans voorbeeld. In 2009 is gestart met een uitvoerige renovatie en verbouwing van het gebouw. De oorspronkelijke kazerne heeft de monumentenstatus en werd aan de buitenzijde compleet gerenoveerd. Gelijktijdig werd het gebouw van binnen verbouwd en voldoet nu volledig aan de eisen van de huidige tijd. Gelijktijdig werd ook een nieuwe voertuigenhal aangebouwd. In totaal zijn er 100 beroepmedewerkers aan de kazerne verbonden. Per dienst zijn er hiervan altijd minimaal 21 op de kazerne aanwezig. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een autoladder, een voertuig voor de inzetleiding en een dienstbus. Voor het spoedeisende ambulancevervoer staat er op de kazerne een ambulance paraat die door de beroepsmedewerkers wordt bemand.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ammendorf (16)

 

Het stadsdeel Ammendorf/Beesen is een stadsdeel in het zuiden van Halle. Het bestaat uit de voormalige zelfstandige dorpen Ammendorf en Beesen die in 1950 bij Halle werden gevoegd. De kazerne valt door zijn uitstraling direct op. De kazerne werd om 1911 in Jugendstil gebouwd en ziet er vanwege de markante, in de voorgevel geïntegreerde, slangentoren uit als een kleine kerk of kapel. Het brandweerkorps werd in 1899 opgericht en telt 40 vrijwillige korpsleden. Ze worden gemiddeld 130 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een watertankwagen, een autoladder, een dienstbus en een reddingsboot op trailer.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Büschdorf (20)

 

Büschdorf is een stadsdeel met 4.200 inwoners aan de oostelijke rand van van Halle. Het korps is opgericht in 1912 en telt tegenwoordig 29 vrijwilligers. De huidige kazerne is al in gebruik sinds 1935 maar werd in de loop der tijd wel meermaals gerenoveerd. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus. De vrijwilligers worden gemiddeld 30 tot 40 keer per jaar opgeroepen.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Diemitz (12)

 

Het stadsdeel Diemitz ligt in het oosten van Halle en grenst aan de binnenstad. Het was tot 1950 een zelfstandige gemeente. Het korps is opgericht in 1906. De huidige kazerne is sinds 1979 in gebruik als kazerne. Voor die tijd deed het gebouw dienst als school. De 21 vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig, een watertankwagen en een voertuig voor de meetploeg.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Dölau (19)

 

Het stadsdeel Dölau ligt in het noordwesten van Halle en telt 3.900 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1905 en bestaat uit 28 vrijwillige korpsleden. In 2018 zal gestart worden met de bouw van een nieuwe kazerne. De huidige kazerne aan de straat Am Brunnen voldoet niet meer aan de eisen die aan een brandweerkazerne worden gesteld. Zo zijn bijvoorbeeld de opstelplaatsen voor de voertuigen in de remise te klein en zijn de deuren van de remise te smal en te laag. Het korps is uitgerust met een blusvoertuig en een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een watertank.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kanena (24)

 

Het stadsdeel Kanena-Bruckdorf ligt in het zuidoosten van Halle en wordt gevormd door de beide voormalige zelfstandige dorpen Kanena en Bruckdorf. Tussen de beide dorpen ligt de ‘Halle-Messe’ op het terrein van een voormalige steenfabriek. Daar worden zeer regelmatig concerten en beurzen gehouden. Ten noordoosten van Kanena ligt de Hufeisensee. Dit is het grootste meer van Halle en is ontstaan door uitgravingen voor de mijnbouw. De brandweerkazerne is in gebruik sinds 1997. Het brandweerkorps bestaat uit 27 vrijwillige korpsleden. Ze zijn uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een watertank en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lettin (18)

 

In het uiterste noordwesten van Halle, aan de oever van de Saale, ligt het stadsdeel Lettin. Het was tot 1950 een zelfstandige gemeente. Tegenwoordig wonen er ruim 1.100 inwoners in Lettin. Het vrijwillige brandweerkorps is opgericht in 1899 en telt 20 korpsleden in de uitrukdienst. Ze rukken gemiddeld 35 keer per jaar uit met het blusvoertuig waarover het korps beschikt. De kazerne is al in gebruik sinds 1920.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Neustadt (14)

 

Het huidige vrijwillige brandweerkorps Halle Neustadt werd op 16 mei 1973 opgericht als bedrijfsbrandweerkorps van de ’Kommunale Gebäudewirtschaft’. In 1979 werd het korps omgevormd tot een gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps en geldt daarmee nog steeds als het jongste brandweerkorps van heel Sachsen-Anhalt. Het korps heeft de beschikking over een blusvoertuig en een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. De kazerne ligt aan de Selkestrasse in het stadsdeel Nördliche Neustadt dat bestaat uit het noordoostelijk deel van Halle-Neustadt. Een stadsdeel dat gekenmerkt wordt door hoogbouwflats van de zogenaamde Plattenbau type WBS 70. Dit is de afkorting voor woningbouwserie 70. Dit was een standaard ontwerp dat werd toegepast op hoogbouwflats die in de DDR werden gebouwd sinds begin jaren ‘70. De flats hadden 5,6 of 11 bouwlagen en bestonden uit driekamerwoningen met een oppervlakte van 61 m2.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Nietleben (15)

 

Het huidige stadsdeel Nietleben in het westen van Halle was tot 1950 een zelfstandige gemeente. Het brandweerkorps is in 1914 opgericht. De brandweerkazerne is al in gebruik sinds 1930 en ligt in het centrum van Nietleben. Oorspronkelijk was de kazerne voorzien van een slangentoren met een hoogte van 18 meter. In 1976 moesten vanwege gevaar voor instorting de bovenste twee verdiepingen van de toren worden gesloopt. In een bijgebouw zijn het scholingslokaal, een keuken, sanitaire ruimtes en een kantoor ondergebracht. Het korps wordt gemiddeld 25 keer per jaar opgeroepen en telt 12 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Passendorf (13)

 

Passendorf is geen stadsdeel maar een voormalig dorp. Voor de aanleg van de wijk Halle-Neustadt is het dorp grotendeels gesloopt. Het oorspronkelijke brandweerkorps van het dorp is tegenwoordig een korps van brandweer Halle. Het ligt in het stadsdeel Südliche Neustadt. Het brandweerkorps is opgericht in 1875. Met de bouw van de kazerne werd in 1968 gestart. De kazerne werd door de korpsleden zelf gebouwd en was in 1971 klaar voor ingebruikname. In 2013 heeft een grootschalige renovatie van het pand plaatsgevonden waardoor het gebouw weer aan de huidige eisen voldoet. Het korps bestaat uit 26 korpsleden. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 90 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Reideburg (23)

 

Reideburg is het meest oostelijke stadsdeel van Halle en telt 2.460 inwoners. Het brandweerkorps is opgericht in 1906. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een voertuig voor het ontsmetten van personen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Trotha (17)

 

Het stadsdeel Trotha telt 6.960 inwoners en ligt in het noorden van de stad op een steenworp afstand van het havengebied. Het brandweerkorps is opgericht in 1892 en telt 44 vrijwillige korpsleden. De moderne kazerne aan de Seebener Straße in oktober 2015 in gebruik genomen en bestaat uit een ruime voertuigenhal, een opleidingslokaal, een werkplaats met magazijn en sanitaire ruimtes. Het wagenpark wordt gevormd door een blusvoertuig, een autoladder, een dienstbus en een commandowagen.

 

 

• Oude kazerne Trotha

 

Van de oude kazerne van het korps Trotha kwam de uitrit van het kazerneterrein direct uit op de parkeerplaats van het buitenzwembad van Trotha. Bij mooi weer staat de hele parkeerplaats vol met auto’s en staat zelfs de enige toegangsweg van de kazerne volgeparkeerd. De kazerne was erg verouderd en telde een groot aantal mankementen. De voertuigenhal was te smal en te kort voor de moderne voertuigen, de deuren lieten zich in de winter vaak niet openen en de hal was niet te verwarmen. Hierdoor vroor het vaak tijdens vorstperiodes in de voertuigenhal zelf wat een snelle inzetbaarheid van de voertuigen niet ten goede kwam. In 2015 verhuisde het korps naar een nieuw modern onderkomen aan de Seebener Straße.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Tornau (21) *Opgeheven*

 

Het stadsdeel Tornau ligt in het noorden van Halle en telt maar 250 inwoners. Het was een zelfstandig dorp dat in 1950 aan Halle werd toegevoegd. De brandweer van Tornau maakte als ploeg organisatorisch deel uit van het korps van het naastgelegen stadsdeel Diemitz. In 2015 is het korps opgeheven vanwege een gebrek aan voldoende vrijwilligers. Het korps was uitgerust met een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. Voor de eenvoudige stalling zal een andere bestemming worden gezocht.