Bundesland Freie Hansestadt Bremen, Stadt Bremerhaven (Laatste update: 17-08-2017)

 

Bremerhaven is een havenstad in het noorden van Duitsland. De stad vormt met de, 53 km zuidelijker gelegen, grotere stad Bremen de deelstaat Vrije Hanzestad Bremen. Bremerhaven telt ruim 110.000 inwoners. De stad ligt aan de monding van de Weser in de Noordzee. Het stadgebied heeft een lengte van 17 km en een breedte van 8 km. Bremerhaven vormt samen met het tot de stad Bremen behorende stadsdeel Stadtbremisches Überseehafengebiet Bremerhaven een exclave van de Duitse deelstaat Vrije Hanzestad Bremen. Begin 19e eeuw werd Bremerhaven een belangrijke havenplaats. Bremen was verbonden met de Noordzee via de Weser, maar deze verzandde waardoor schepen de haven steeds moeilijker konden bereiken. In 1827 kocht de stad land en in 1830 kwam de eerste haven gereed, de Alter Hafen. De groei ging door en snel volgde de veel grotere Neue Hafen. Beide havens lagen achter een schutsluis zodat schepen geen last hadden van het getij. Bremerhaven ontwikkelde zich als belangrijke vertrekhaven voor emigranten. In 1857 werd de Norddeutscher Lloyd opgericht met het hoofdkantoor in Bremen, maar met het zwaartepunt van de activiteiten in Bremerhaven. Aan het einde van de 19e eeuw volgde de Kaiserhafen I tot en met III achter de zeer grote Kaiserschleuse. Dit deel van de haven wordt nu vooral gebruikt voor de in- en uitvoer van voertuigen. In 2013 werden 2,2 miljoen voertuigen verwerkt, waarvan 1,75 miljoen geëxporteerd. Van recentere datum zijn de containerterminals direct aan de Weser. De kade voor containerschepen is bijna 5000 meter lang en biedt ruimte aan 14 schepen. In 2013 werden hier circa 6 miljoen containers overgeslagen.

 

Feuerwehr Bremerhaven

 

De brandweer van Bremerhaven is naast de bijna 120.000 inwoners ook verantwoordelijk voor de vele forensen en bezoekers die de stad bezoeken. Op jaarbasis verwerkt het korps jaarlijks meer dan 22.000 meldingen. Dit aantal meldingen is onder te verdelen in bijna 20.000 medische interventies met de ambulances, 1.150 uitrukken voor hulpverleningen en 650 brandmeldingen. Het korps bestaat uit een beroepskorps met een sterkte van 250 medewerkers. Deze zijn alle werkzaam op de centrale brandweerkazerne. Daarnaast zijn er in Bremerhaven nog drie vrijwilligerskorpsen in Lehe, Weddewarden en Wulsdorf. Deze drie korpsen hebben een gezamenlijke sterkte van 90 vrijwilligers in de uitrukdienst.

 

• Feuer- und Rettungswache Bremerhaven

 

De beroepsbrandweer van Bremerhaven is sinds 1980 gehuisvest in de centrale brandweerkazerne. Vanaf deze kazerne is het stadscentrum binnen 4 minuten te bereiken. Ieder andere punt van de stad is van hieruit binnen 8 minuten te bereiken. Op de kazerne zijn ook de interregionale meldkamer Unterweser-Elbe, een commandoruimte voor grote inzetten, diverse voertuigenhallen en meerdere werkplaatsen te vinden. Daarnaast bestaat het complex uit een groot aantal verblijfsruimten en slaapkamers voor de uitrukdienst, opleidingslokalen en kantoorruimtes. Op de kazerne zijn te allen tijde twee complete bluseenheden (‘Löschzüge’) in dienst. Daarnaast zijn er (afhankelijk van het tijdstip) tot wel 6 ambulances en 2 voertuigen voor de Notarzt bezet. De meldkamer Unterweser-Elbe is overdag bemand met 6 centralisten en tijdens de nachtdiensten met 4 centralisten.

 

Het wagenpark bestaat uit 7 blusvoertuigen, een watertankwagen, twee autoladders, 8 commandowagens, een hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor inzetten met gevaarlijke stoffen, een voertuig voor het duikteam, een logistiekvoertuig en een moderne 60-tons kraanwagen. Drie haakarmvoertuigen voor het transport van 12 verschillende containers, drie vrachtwagens, drie reddingsboten op trailer, drie dienstbussen, een voertuig voor de meetploeg en diverse dienstauto’s en aanhangers maken het plaatje compleet.

 

Sinds de buitendienststelling van de eigen blusboot in 1998 werden twee sleepboten van het havenbedrijf omgebouwd tot blus-sleepboten, die bij behoefte door de brandweer ingezet kunnen worden.

 

 

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lehe

 

Het stadsdeel Lehe heeft de twijfelachtige eer om bekend te staan als het armste stadsdeel van Duitsland. Het stadsdeel bestaat uit de wijken Speckenbüttel, Eckernveld,Twischkamp, Goethestraße, Klushof (met Alt-Lehe), Schierholz en Buschkämpen. De totale oppervlakte bedraagt 16 vierkante kilometer en het stadsdeel heeft een inwoneraantal van 37.500. Lehe is gelegen nabij de monding van de Geeste in de Weser, niet ver van de monding in de Noordzee. Het vrijwilligerskorps Lehe is in 1998 opgericht en heeft een sterkte van 30 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een dienstbus en een slangenwagen. De kazerne aan de Auestraat bestaat uit twee delen. De oorspronkelijke kazerne uit 1903 en een aparte voertuigstalling die later in gebruik is genomen. Het korps wordt gemiddeld 15 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Weddewarden

 

Het stadsdeel Weddewarden ligt in het uiterste noordwesten van de stad en telt ruim 550 inwoners. Het grens aan de zuidkant direct aan het haventerrein (de Überseehafen). Het centrum van Weddewarden ligt ten noorden van Grauwall-kanaal en heeft grotendeels het dorpse karakter weten te behouden. Het gebied ten zuiden van het kanaal, in het bijzonder het terrein van de voormalige Carl-Schurz-Kazerne, is uitgegroeid tot een commercieel winkelgebied. Het vrijwilligerskorps Weddewarden telt 30 korpsleden en werd in 1928 opgericht. Het is het oudste vrijwilligerskorps binnen brandweer Bremerhaven. De huidige kazerne aan de Morgensternstraße is in gebruik sinds 1979 en bestaat uit een voertuigenhal met plaats voor twee voertuigen, een kleedruimte, een opleidingslokaal en een keuken. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 15 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf

 

Het stadsdeel Wulsdorf heeft 11.175 inwoners en ligt in het zuiden van de stad. Het grenst in het zuiden aan de gemeente Loxstedt. Het vrijwilligerskorps Wulsdorf is opgericht in 1998 en heeft een sterkte van 30 vrijwillige korpsleden. De kazerne ligt in aan de Lindenallee en biedt onderdak aan de beide blusvoertuigen waarover het korps beschikt.