Stadt Bielefeld (Laatste update: 20-09-2015)

 

Bielefeld is een kreisfreie stad in het noordoosten van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. De stad heeft een oppervlakte van 258 km², telt ruim 328.800 inwoners en is daarmee de grootste stad van de regio Ostwestfalen-Lippe. Bielefeld geldt als het wetenschappelijke en culturele centrum van die regio.

 

De universiteitsstad ligt in een prachtig middelgebergte aan de rand van het Teutoburger Woud. Indrukwekkende industriële architectuur uit vervlogen tijden bepaalt voor een groot deel het stadsbeeld, maar ook de royaal aangelegde groengebieden en diverse moderne elementen dragen hieraan bij.

 

Het Bielefeldcomplot is een satirische complottheorie waarmee het bestaan van de stad Bielefeld in twijfel wordt getrokken. In het kort behelst de theorie het volgende: de stad Bielefeld bestaat niet. "Ze" willen ons doen geloven dat dit wel het geval is door haar in de media te noemen en overal op de kaart te zetten. Veronderstelt wordt dat het verhaal is ontstaan doordat vanaf de snelweg A2 bij de afslag Bielefeld van deze stad vrijwel niets te zien is en men alleen weiland ziet.

 

Feuerwehr Bielefeld

 

Het brandweerkorps van de stad Bielefeld bestaat uit een beroepsbrandweer die wordt ondersteund door 29 vrijwillige brandweerposten. Gemiddeld genomen verwerkt het totale korps op jaarbasis zo’n 47.000 meldingen. Het overgrote deel hiervan (90%) bestaat uit meldingen voor de ambulance’s, de noodartsen en de traumahelikopter. Het brandweerkorps is namelijk ook verantwoordelijk voor de dringende medische hulpverlening in Bielefeld. Deze taak wordt gezamenlijk uitgevoerd met de hulporganisaties Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter-Unfallhilfe (JUH) en de Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).

 

Berufsfeuerwehr Bielefeld

 

Het beroepskorps bestaat uit 320 medewerkers die werkzaam zijn op één van de vier beroepskazernes in de stad. Deze kazernes liggen strategisch verspreid in het centrum (hoofdkazerne), het westen (kazerne 3), het zuiden (kazerne 2) en het noorden (kazerne 4) van Bielefeld.

 

Freiwillige feuerwehr Bielefeld

 

De 29 vrijwillige korpsen verlenen assistentie aan de beroepsbrandweer, verzorgen herbezetting van de beroepskazernes of rukken uit als er sprake is van meerdere gelijktijdige meldingen. In de stadsdelen die verder van het stadscentrum af liggen nemen de vrijwilligers de eerste maatregelen tot de beroepsbrandweer ter plaatse aankomt. Kleinere meldingen wikkelen de vrijwillige korpsen zelfstandig af. In totaal beschikt de brandweer Bielefeld over ruim 850 vrijwillige collega’s.

 

De gemeente Bielefeld is verdeeld in 10 stadsdelen:

 

Stadtbezirk Brackwede

 

Het stadsdeel Brackwede ligt in het zuidwesten van Bielefeld en was tot 1972 een zelfstandige gemeente in de Kreis Bielefeld. Het stadsdeel heeft zo’n 39.000 inwoners en bestaat uit de wijken Brackwede, Holtkamp, Quelle en Ummeln. Dit is een gebied met een oppervlakte van 38 km².

 

• Freiwillige Feuerwehr Brackwede

 

Het korps Brackwede is opgericht in 1877 en bestaat uit 40 vrijwillige korpsleden. Het wagenpark bestaat uit 2 blusvoertuigen, een autoladder, een watertankwagen op Unimog-chassis, een hulpverleningsvoertuig op Unimog-chassis en een dienstbus. Brackwede is één van de twee vrijwillige korpsen in Bielefeld die zijn uitgerust met een autoladder. Dit voertuig wordt ingezet als tweede redvoertuig in het Brandschutzbezirk Süd en bij grotere inzetten zelfs in het hele stadsgebied. Gemiddeld wordt het korps 90 keer per jaar opgeroepen. De kazerne aan de Wiedenbrücker Straße is in gebruik sinds 1967. Vanwege de ingebruikname van een nieuw stuk snelweg (de A33) in 2012 werd het korps extra getraind in het optreden bij ongevallen en branden op de snelweg omdat de vrijwilligers hier tot dan toe geen enkele ervaring mee hadden.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kupferhammer

 

Het korps Kupferhammer is opgericht in 1880 als bedrijfsbrandweer van de fabriek ‘Möller’. De hoofdtaak van het korps was het verzorgen van de brandweerzorg op het bedrijfsterrein, maar ook werd geregeld uitgerukt naar omliggende gemeenten om assistentie te verlenen. In 1934 werd het korps omgevormd tot een vrijwillig korps van de toenmalige gemeente Brackwede. In 1973 werd de gemeente Brackwede ingelijfd bij de gemeente Bielefeld en werd het brandweerkorps een vrijwillige eenheid van Bielefeld met eigen verzorgingsgebied. De huidige kazerne bevind zich nog altijd op het bedrijfsterrein van de firma MöllerGroup aan de Brockhagener Straße. In 2000 werd de kazerne gerenoveerd en gelijktijdig gemoderniseerd. De 41 vrijwilligers hebben in de kazerne de beschikking over een voertuigenhal met plaats voor de beide blusvoertuigen, een opleidingslokaal en een kantoor voor de korpsleiding. De naam ‘Kupferhammer’ verwijst niet (zoals bij de overige korpsen in Bielefeld) naar de wijk waarin de kazerne ligt. Een kupferhammer is namelijk een hamer met een kop van koper. Deze hamers zijn vonkenvrij en hoorden jarenlang tot de standaarduitrusting van de brandweer in Duitsland. Deze hamers worden in de Möllerfabriek vervaardigd en zorgden zo voor de naam van het korps. Het verzorgingsgebied bestaat uit het gebied (de driehoek) tussen de wijken Brackwede, Quelle en Ummeln en een deel van de snelweg A33 (Bielefeld – Paderborn). Op jaarbasis rukken de vrijwilligers gemiddeld 90 keer uit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Quelle

 

Het brandweerkorps van Quelle is opgericht in 1921 en telt 39 vrijwillige korpsleden. Ze hebben de beschikking over twee blusvoertuigen en een dienstbus. Het verzorgingsgebied bestaat uit de woonkern Quelle en een deel van het Teutoburger Woud (met inbegrip van de 165 meter hoge telecommunicatietoren op de Hünenburg). De vrijwillgers worden gemiddeld 30 keer per jaar opgeroepen. De kazerne aan de Carl-Severing-Straße is in gebruik sinds 1952 maar zal eind 2015 buiten gebruik worden gesteld en worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe kazerne. Deze nieuwe kazerne zal bestaan uit een voertuigenhal met drie uitrijpoorten, een opleidingslokaal met keuken, sanitaire ruimtes, kleedruimtes en een werkplaats. Als alles volgens planning verloopt zal met de bouw van de kazerne worden gestart in 2016.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ummeln

 

Het korps Ummeln is opgericht in 1911 en bestaat uit 26 vrijwillige korpsleden. De kazerne aan de Steinhagener Strasse is in gebruik sinds 1965. In 1982 werd de kazerne uitgebreid met een aanbouw met daarin een ruim scholingslokaal, een keuken en toiletten. Het wagenpark bestaat uit 2 blusvoertuigen en een dienstbus. Het korps wordt gemiddeld 30 keer per jaar opgeroepen. Het verzorgingsgebied bestaat uit de wijken Ummeln en Holtkamp.

 

 

• Standplaats traumaheli ‘Christoph 13’

 

De traumaheli ‘Christoph 13’ kan zowel voor het transport van noodartsen als voor het vervoer van patiënten worden gebruikt. Sinds 1976 staat de helikopter in Bielefeld paraat voor het gebied Ostwestfalen-Lippe. De helikopter is gestationeerd op het traumaheli-station ‘auf der Rosenhöhe’ bij het ziekenhuis Bielefeld-Rosenhöhe waar ook het tweede Bielefeldse voertuig voor de Notarzt paraat staat. Het helikopterteam rukt hiermee uit als de heli vanwege duisternis of slechte weersomstandigheden niet uit kan vliegen. De crew bestaat uit piloten van de Bundespolizei, de medische ondersteuning wordt geleverd door beroepsmedewerkers van brandweer Bielefeld en de Noodartsen worden beschikbaar gesteld door de samenwerkende ziekenhuizen in Bielefeld.

 

 

Stadtbezirk Dornberg

 

Het stadsdeel Dornberg ligt in het landelijk gelegen westen van Bielefeld en bestaat uit de wijken Babenhausen, Großdornberg, Hoberge-Uerentrup, Kirchdornberg, Niederdornberg-Deppendorf en Schröttinghausen. Het stadsdeel heeft een oppervlakte van 29 km² en telt 19.000 inwoners. In het westen grenst het aan de gemeenten Steinhagen en Werther (Kreis Gütersloh).

 

• Freiwillige Feuerwehr Babenhausen

 

Het stadsdeel Babenhausen ligt in het landelijk gelegen westen van Bielefeld. Het vrijwillige brandweerkorps is opgericht in 1893. De kazerne aan de Babenhauser Strasse is in gebruik sinds 1961. Het gebouw bestond oorspronkelijk uit een voertuigenhal met 3 uitrijpoorten met daarboven een aantal woningen voor vrijwilligers van het korps. In 2010 is de kazerne compleet gerenoveerd en werden de garagedeuren vervangen door moderne elektrische exemplaren. Sindsdien bestaat de kazerne uit een ruime voertuigenhal, sanitaire ruimtes, kleedruimtes, een kantine, een opleidingslokaal en een magazijn. De 24 vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen en een dienstbus. Het korps wordt op jaarbasis gemiddeld 15-20 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Großdornberg

 

Het korps is opgericht in 1881 en telt 25 vrijwillige leden. Een deel van de huidige kazerne aan het Twellbachtal is al in gebruik sinds 1969. Het bestaande deel werd in 2014 gerenoveerd en voorzien van een nieuwe aanbouw. De aanbouw bestaat uit een extra voertuigenhal, kleedruimtes, een werkplaats met magazijn en een scholingslokaal. Het oude bouwdeel is gerenoveerd en bestaat nu (naast de bestaande voertuigenhal) uit het onderkomen van de jeugdbrandweer West/Hoberge inclusief eigen scholingsruimte en een nieuwe keuken. Tevens zijn in dit gebouwdeel enkele kantoren ingericht. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een slangenwagen, een watertankwagen op Unimog-chassis en een dienstbus. Het korps wordt gemiddeld 20 keer op jaarbasis opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hoberge-Uerentrup

 

Het korps Hoberge-Uerentrup bestaat uit 13 vrijwilligers en is opgericht in 1906. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen. De kazerne aan de Dornberger Strasse is al in gebruik sinds 1928 maar is in de loop der tijd meerdere malen vergroot, gerenoveerd en aangepast. De eerste verbouwing werd in 1953 opgeleverd in de vorm van een nieuwe grotere stallingsruimte. In 1971 werd de tweede aanbouw in gebruik genomen. Sindsdien beschikt het gebouw ook over een scholingslokaal en sanitaire ruimtes. In 1994 werd een tweede voertuigenhal tegen de bestaande hal aangebouwd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Niederdornberg-Deppendorf

 

Het korps Niederndornberg-Deppendorf is opgericht in 1895 en telt 21 vrijwillige korpsleden. Het primaire verzorgingsgebied bestaat uit de woonkernen Niederdornberg, Deppendorf en Schröttinghausen. De bebouwing in dit gebied is overwegend agrarisch georiënteerd met vele boerenbedrijven en een groot houtverwerkend bedrijf. De kazerne aan de Deppendorfer Strasse is in gebruik sinds 1972. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen en een dienstbus en worden gemiddeld 15 keer per jaar opgeroepen.

 

 

Stadtbezirk Gadderbaum

 

Het stadsdeel Gadderbaum is het kleinste stadsdeel van Bielefeld. Het heeft een oppervlakte van 8,5 km² en telt 10.000 inwoners. Gadderbaum was tot 1972 een zelfstandige gemeente in de kreis Bielefeld. De fabrieken, het hoofdkantoor en diverse kantoorpanden van de bekenste Bielefelder onderneming ‘Dr. Oetker’ liggen ook in Gadderbaum.

 

• Freiwillige Feuerwehr Gadderbaum-Bethel

 

Het korps Gadderbaum-Bethel is ontstaan in 2005 door samenvoeging van de voormalige korpsen Bethel en Gadderbaum. Vanaf dat moment maakt het samengevoegde korps ook gebruik van de huidige kazerne aan de Quellenhofweg die in 2005 werd opgeleverd. De 21 vrijwilligers worden op jaarbasis gemiddeld 100-120 keer opgeroepen. Het wagenpark wordt gevormd door twee blusvoertuigen en een dienstbus.

 

 

Stadtbezirk Heepen

 

Het huidige stadsdeel Heepen in het noordoosten van Bielefeld was tot 1972 een zelfstandige gemeente in de Kreis Bielefeld. Het bestaat uit de wijken Altenhagen, Baumheide, Brake, Brönninghausen, Heepen, Milse en Oldentrup. Het stadsdeel heeft een oppervlake van 38 km² en heeft 7.000 inwoners.

 

• Wache 4 "Nord"

 

In 2009 is in het noorden van Bielefeld aan de Herforder Straße een nieuwe beroepskazerne in gebruik genomen. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een autoladder, een watertankwagen, een dienstbus en een ambulance. Per dienst zijn minimaal 10 beroepsmedewerkers op de kazerne paraat. In het gebouw zijn ook de werkplaats voor kleine blusmiddelen en de ademluchtwerkplaats geïntegreerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Altenhagen

 

Het korps Altenhagen is opgericht in 1904 en bestaat uit 29 vrijwillige korpsleden. De moderne kazerne is in gebruik sinds 2010. In 2008 werd de oude kazerne van het korps gesloopt waarna op dezelfde locatie aan de Kafkastrasse werd gestart met de bouw van het nieuwe gebouw. Het violetblauwe gebouw bestaat uit een voertuigenhal met plaats voor drie voertuigen, een werkplaats, een kleedruimte en een magazijn op de begane grond. De bovenetage bestaat uit een groot scholingslokaal, een keuken, kantoren en een groot balkon. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen (waarvan 1 reserve) en een dienstbus. Het verzorgingsgebied bestaat uit de wijk Altenhagen en een deel van de snelweg A2 (Oberhausen-Potsdam).

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Brake

 

De woonkern Brake heeft ruim 9.000 inwoners. In Brake ligt het laagste punt van de gemeente Bielefeld. Het vrijwilligerskorps telt 40 korpsleden. De kazerne aan de Stedefreunder Strasse biedt onderdak aan de twee blusvoertuigen en de dienstbus van het korps. De vrijwilligers rukken gemiddeld 30 keer per jaar uit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Heepen

 

Het korps Heepen is opgericht in 1888. De 43 vrijwilligers hebben de beschikking over twee blusvoertuigen, een watertankwagen, een hulpverlenings-voertuig op Unimog-chassis, een slangenwagen en een dienstbus. Het verzorgingsgebied bestaat buiten de woonkern Heepen ook uit de woonkernen Brönninghausen, Oldentrup en Baumheide en een deel van de snelweg A2. Dit is een gebied met zo’n 25.000 inwoners. De kazerne ligt aan Rüggesiek en is in gebruik sinds 1961. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 100 keer opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Milse

 

Het vrijwilligerskorps Milse is opgericht in 1903 en telt 41 vrijwilligers. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen. Samen met de vrijwilligers van de korpsen Eckhardtsheim, Ost en Lämershagen heeft het korps Milse het specialisme ‘Dekon-V’ dat staat voor het ontsmetten van gewonden. De besmettingen kunnen zowel radioactief, biologisch of chemisch van aard zijn. Voor deze taak hebben beide korpsen de beschikking over een haakarmbak die is ingericht voor dit doel en ter beschikking is gesteld door de deelstaat Nordrhein-Westfalen. De container staat normaliter op kazerne 1 (hoofdkazerne) gestationeerd en wordt door beroepcollega’s ter plaatse gebracht. Vanaf dat punt zorgen de vrijwilligers voor het operationeel maken van de container en het begeleiden van de gewonden in samenwerking met medisch personeel van de overige hulpdiensten in de stad en minstens één Noodarts. Per uur kunnen 50 gewonden middels de container worden ontsmet.

 

 

Stadtbezirk Jöllenbeck

 

Het noordelijke stadsdeel Jöllenbeck was tot 1972 een zelfstandige gemeente in de Kreis Bielefeld. Het bestaat uit de wijken Jöllenbeck, Theesen en Vilsendorf. Het stadsdeel grenst aan de gemeenten Spenge, Enger, Herford en Werther. Het heeft een oppervlakte van 30 km² en telt 22.000 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Jöllenbeck

 

Het stadsdeel Jöllenbeck ligt in het noorden van de stad. Het brandweerkorps is opgericht in 1890 en telt 40 vrijwillige korpsleden. De kazerne aan de Wörheider Weg is in gebruik sinds 1985. De verzorgingstaak binnen de brandweer Bielefeld is toebedeelt aan dit korps. De vrijwilligers van de verzorgingsgroep hebben bij langdurige inzetten de taak om de brandweercollega’s te verzorgen met eten en drinken. De vrijwilligers worden gemiddeld 35 keer per jaar opgeroepen. Hiervan zijn gemiddeld vijf meldingen per jaar bestemd voor de verzorgingsgroep. Deze groep heeft de beschikking over een voertuig met keuken, een verzorgingsaanhanger en twee veldkeukens. Voor de normale brandweertaken beschikt het korps over twee blus-voertuigen, een dienstbus en een hulpverleningsvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Theesen

 

Het huidige stadsdeel Theesen was tot 1973 een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd de gemeente ingelijfd door Bielefeld en vormt sindsdien één van de noordelijke stadsdelen. Het brandweerkorps is opgericht in 1930. De kazerne aan de Jöllenbecker Strasse is al in gebruik sinds 1932. Het gebouw bestond oorspronkelijk alleen uit een stallingsruimte en een slangentoren. In 1975 werd de slangentoren afgebroken en werd op de vrijgekomen plek een opleidingslokaal/kantine gebouwd. De 26 vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Vilsendorf

 

Het korps Vilsendorf is opgericht in 1909 en bestaat uit 33 vrijwilligers. Het wagenpark wordt gevormd door twee blusvoertuigen. De kazerne aan de Laarer Strasse is in gebruik sinds 1978. In 2003 werd de kazerne vergroot met een derde opstelplaats zodat ook het blusvoertuig van de jeugdbrandweer West-Vilsendorf in de kazerne kan worden gestald.

 

 

Stadtbezirk Mitte

 

Het stadsdeel Mitte is het centrale stadsdeel van Bielefeld en heeft een oppervlakte van 18,5 km². Met meer dan 77.000 inwoners is het ook het dichtstbevolkte stadsdeel van de stad.

 

• Feuerwache 1, Hauptfeuerwache

 

De hoofdkazerne van de beroepsbrandweer ligt aan de straat ‘Am Stadtholz’ in stadsdeel Mitte. De kazerne is in gebruik sinds 1959 en werd in de loop der tijd tweemaal flink vergroot. Op deze kazerne staan permanent twee blusvoertuigen, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, diverse ondersteunende voertuigen, vier ambulances en twee voertuigen voor de inzetleiding in dienst. Tot de ondersteunende voertuigen worden meerdere haakarmvoertuigen, een watertankwagen en diverse materiaalwagens en logistieke voertuigen gerekend. Deze voertuigen worden bemand volgens het principe van de ‘springbemanning’. Deze bemanning is tijdens de dienst niet vast op een voertuig ingedeeld maar rukt uit met het voertuig dat op dat moment gewenst is. In de voertuigenhal hebben ook diverse reservevoertuigen onderdak gevonden. In het gebouw is naast de korpsleiding en het gemeentelijke brandweermuseum ook de meldkamer ondergebracht. Hier komen alle meldingen binnen vanuit de hele stad Bielefeld voor zowel brandweer als ambulancedienst en worden de benodigde eenheden gealarmeerd en aangestuurd. Jaarlijks komen hier ongeveer 45.000 meldingen
binnen. Daaronder gemiddeld 1.500 brandmeldingen, 29.000 spoedeisende ambulancemeldingen en 10.000 aanvragen voor regulier ziekenvervoer.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Mitte

 

Het korps Mitte werd opgericht in 1965 als rampenbestrijdingseenheid. In 1976 werd de eenheid omgevormd tot vrijwilligerskorps van Bielefeld. In het jaar 2000 verhuisde het korps vanuit de toenmalige kazerne naar een bestaande loods aan de Bleichstrasse pal achter de hoofdkazerne. Het specialisme van het korps is het meten van gevaarlijke stoffen en het ontsmetten van personen die besmet zijn geraakt met een gevaarlijke stof. Het korps telt 24 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig, een voertuig voor het ontsmetten van personen, twee voertuigen voor de meetploeg en een dienstbus. Het huidige onderkomen van het korps voldoet niet meer aan de eisen die aan een brandweerkazerne worden gesteld. In 2017 zal het huidige gebouw worden gesloopt waarna op dezelfde locatie een nieuwe kazerne zal worden gebouwd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ost

 

Het vrijwilligerskorps Ost is opgericht in 1881. De kazerne is in gebruik sinds 1998. Het gebouw bestaat uit een voertuigenhal met plaats voor twee voertuigen, een kleedruimte voor de uitrukkleding, sanitaire ruimtes en op de eerste afdeling is een scholingslokaal ingericht. De 23 vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus en worden gemiddeld 40 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr West

 

Het korps West in de binnenstad van Bielefeld is opgericht in 1891. De 20 vrijwilligers worden gemiddeld 75 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en dienstbus. De kazerne ligt aan de Teichstraße direct achter de parkeergarage van het hoofdstation van Bielefeld en is in gebruik sinds 1990.

 

 

• Standort NEF Mitte

 

Bij het ziekenhuis ‘Klinikum Bielefeld’ aan de Teutoburger Strasse staat permanent een voertuig voor de noodarts paraat. De noodartsen worden beschikbaar gesteld door het ziekenhuis. De chauffeur is werkzaam bij de beroepsbrandweer Bielefeld. Deze noodartsen zijn gespecialiseerd in het verlenen van advanced life support (het nemen van maatregelen die, in levensbedreigende omstandigheden, genomen worden om de dood te voorkomen).

 

 

Stadtbezirk Schildesche

 

Het stadsdeel Schildesche is na de gemeentelijke herindeling van 1973 ontstaan door samenvoeging van de westelijke en noordelijke delen van de binnenstad van de oude gemeente Bielefeld. Het bestaat uit de wijken Gellershagen, Sudbrack en Schildesche. De bekende universiteit van Bielefeld ligt ook in Schildesche. Het stadsdeel heeft een oppervlakte van 11 km² en telt ruim 40.000 inwoners.

 

• Wache 3 "West"

 

In de Jöllenbecker Straße ligt beroepskazerne West. Per dienst zijn op de kazerne minimaal 10 medewerkers op de kazerne aanwezig voor de uitrukdienst. Hiervan zijn 2 medewerkers ingedeeld als bemanning van de ambulance. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een autoladder, een materiaalwagen voor het verwijderen van oliesporen op wegen en wateroppervlakken en een drietal ambulances (waarvan twee operationeel). De kazerne doet dienst als opleidingscentrum voor brandweer Bielefeld. Het grootste deel van de opleidingen voor de vrijwillige brandweerlieden en de basisopleiding voor het beroepspersoneel worden hier gegeven. Voor dit doel zijn op de kazerne nog twee extra blusvoertuigen, een hulpverlenings-voertuig en een dienstbus aanwezig. Bovendien bevindt zich in de kelder van de kazerne een uitgebreide ademlucht-trainingsbaan.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Gellershagen

 

Het korps Gellershagen is opgericht in 1903 en bestaat uit 24 vrijwilligers. Ze worden gemiddeld 45 keer per jaar opgeroepen. De kazerne aan de Barlachstrasse is in gebruik sinds 1974 en biedt onderdak aan het blusvoertuig en de dienstbus van het korps. Het verzorgingsgebied bestaat uit de wijken Gellershagen en Sudbrack.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Schildesche

 

Het stadsdeel Schildesche met haar historische dorpskern rondom de kerk uit de 13e eeuw en de vele monumentale huizen hoort tot de mooiste delen van Bielefeld. Het korps is opgericht in 1884 en telt 29 vrijwillige korpsleden. Ze worden gemiddeld 60 keer per jaar opgeroepen. Regelmatig wordt het korps opgeroepen voor het herbezetten van de hoofdkazerne in het geval de beroepsbezetting langdurig is ingezet. De kazerne in de Niederfeldstrasse is in gebruik sinds 1966 en werd in 2012 grootscheeps gerenoveerd. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig.

 

 

Stadtbezirk Senne

 

Het stadsdeel Senne ligt in het zuiden van de stad tussen de stadsdelen Brackwede en Sennestadt en grenst in het zuiden aan de gemeente Gütersloh. Onder de naam ’Senne I’ was Senne tot 1972 een zelfstandige gemeente in de Kreis Bielefeld. Centraal in het stadsdeel ligt de wijk Windelsbleiche, in het noorden ligt de wijk Buschkamp en in het zuiden ligt de wijk Windflöte. Het stadsdeel heeft ruim 20.000 inwoners en een oppervlakte van 32 km².

 

• Wache 2 "Süd"

 

Voor de zuidelijke stadsdelen is beroepskazerne Süd in de Krackser Straße verantwoordelijk. Na een algehele renovatie van het pand in 2009 beschikt de kazerne over een nieuw instructielokaal en een nieuwe fitnessruimte. Per dienst zijn normaal gesproken zes medewerkers als bemanning voor de brandweervoertuigen en vier medewerkers als bemanning voor de ambulances ingeroosterd. Tijdens kantoortijden wordt een extra medewerker toegevoegd als 7e bemanningslid van de brandweervoertuigen. Het wagenpark wordt gevormd door een blusvoertuig, een autoladder, twee materiaal-wagens en twee ambulances. De chauffeur van het noodartsvoertuig wordt ook geleverd door deze kazerne.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Senne

 

Het korps Senne zal vanaf 2016 hun nieuwe kazerne pal naast beroepskazerne 'Süd’ in gebruik kunnen nemen. Dit nieuwe moderne onderkomen zal beschikken over een ruime voertuigenhal met 7 uitrijpoorten. Van 1953 tot 2014 maakte het korps gebruik van een kazerne op dezelfde locatie aan de Krackser Strasse. De nieuwbouw van de Senner kazerne was noodzakelijk geworden omdat het gebouw al langere tijd niet meer aan de eisen van een brandweerkazerne voldeed. Zo waren de drie uitrukpoorten erg smal en was het elke keer een uitdaging om de grote voertuigen zonder schade in de voertuigenhal te manouvreren. Na de sloop van de oude kazerne werd direct gestart met de bouwwerkzaamheden van de nieuwe kazerne. Het is namelijk belangrijk dat de kazerne in 2016 in gebruik kan worden genomen vanwege de voorgenomen uitbreiding van het wagenpark. Vanwege de ingebruikname van een nieuw stuk snelweg in het zuiden van Bielefeld (de A33) zijn twee nieuwe voertuigen besteld; een watertankwagen met 5.000 liter water aan boord en een zwaar hulpverleningsvoertuig. Eén van deze voertuigen zal worden toebedeeld aan het korps Senne. Het andere
voertuig komt op de naastgelegen beroepskazerne 'Süd’ te staan. Het korps Senne is opgericht in 1891 en telt 45 vrijwilligers. Ze worden op jaarbasis gemiddeld 100 keer opgeroepen.

 

 

 

Stadtbezirk Sennestadt

 

Het stadsdeel Sennestadt ligt in het zuidoosten van Bielefeld en is alom bekend als stedenbouwkundige bijzonderheid. Het woongebied Sennestadt is na de Tweede Wereldoorlog gebouwd als ’stad van de toekomst’ volgens de ideeën van de architect Hans Bernhard Reichow. Zo zijn de woonkamers (veelal met balkon) van de woningen allemaal zo gebouwd dat ze in de namiddag zon hebben, zijn de voetpaden van de wegen gescheiden, is er bij het ontwerp van de straten getracht zo min mogelijk kruisingen te maken en bestaat het midden van de wijk uit een groot park. Naast dit door Reichow ontworpen “Sennestadt“ behoren ook de wijken Dalbke, Heideblümchen en Eckardtsheim tot het stadsdeel, dat een oppervlakte van 25 km² heeft en ruim 21.000 inwoners telt. Het grenst aan de steden Verl, Schloß Holte-Stukenbrock en Oerlinghausen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Eckardtsheim

 

Het korps Eckardtsheim is opgericht in 1903. De 36 vrijwillige korpsleden worden gemiddeld 65 keer per jaar opgeroepen. Ze hebben de beschikking over een tweetal blusvoertuigen en een dienstbus. Het verzorgingsgebied bestaat uit de wijken Eckardtsheim en Heideblümchen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Sennestadt

 

Het vrijwilligerskorps Sennestadt bestaat uit 37 vrijwilligers en is opgericht in 1892. De kazerne aan de Altmühlstrasse is in gebruik sinds 1971 en bestaat uit een voertuigenhal met zes uitrijpoorten, een opleidingslokaal, een theekeuken en sanitaire voorzieningen. Het wagenpark omvat twee blusvoertuigen, een watertankwagen op Unimog-chassis, een slangenwagen, twee hulpverleningsvoertuigen op Unimog-chassis en een dienstbus. Het tweede hulpverleningsvoertuig is op basis van proef aan het korps ter beschikking gesteld. Het voertuig is uitgevoerd met een opklapbaar signalisatiepaneel en wordt ingezet bij verkeersongevallen als signalisatievoertuig om het achteropkomende verkeer te waarschuwen voor het ongeval. Het verzorgingsgebied omvat de wijk Sennestadt, de omliggende bosgebieden en delen van de autosnelwegen A2 en A33.

 

 

Stadtbezirk Stieghorst

 

Een groot deel van het huidige stadsdeel Stieghorst in het oosten van Bielefeld was tot 1930 een zelfstandige gemeente in de Kreis Bielefeld. Bij de herindeling van 1973 werd dit gebied samen met de gemeenten Hillegossen, Ubbedissen en een deel van de gemeente Lämershagen-Gräfinghagen gevormd tot stadsdeel Stieghorst. Het grenst aan de steden Leopoldshöhe en Oerlinghausen van de Kreis Lippe. Het stadsdeel bestaat uit de wijken Sieker, Stieghorst, Hillegossen, Ubbedissen en Lämershagen-Gräfinghagen, heeft een oppervlakte van 28 km² en telt 32.000 inwoners.

 

• Freiwillige Feuerwehr Hillegossen

 

Het huidige korps Hillegossen werd in 1923 opgericht als bedrijfsbrandweer van de papierfabriek Koholyt AG in Hillegossen. In 2004 werd het korps omgevormd tot de vrijwillige brandweer Hillegossen van brandweer Bielefeld. De kazerne ligt nog steeds op het fabrieksterrein van de Firma Mitsubishi HiTec Paper (zoals het bedrijf sinds 1999 heet) en ook nu nog bestaat de helft van de vrijwilligers uit fabrieksmedewerkers. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen en een terreinwagen. De 20 vrijwilligers worden gemiddeld 70 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lämershagen

 

Het korps Lämershagen is opgericht in 1922 en bestaat tegenwoordig uit 29 vrijwilligers. De huidige kazerne aan de Lämershagener Straße is in gebruik genomen in 1956. De vorige kazerne met slangentoren werd in april 1945 tijdens de Amerikaanse invasie volledig verwoest. In 1967 werd de kazerne vanwege de aanschaf van het eerste blusvoertuig van het korps aangepast aangezien deze anders niet in de kazerne zou passen. Gelijktijdig werd ook in een opleidingslokaal voorzien. In 2004 werd de vloer van de voertuigenhal, wederom vanwege de komst van een nieuw voertuig, uitgegraven omdat het nieuwe voertuig te hoog was voor de garage. Het korps heeft de beschikking over twee blusvoertuigen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Sieker

 

Het korps Sieker is opgericht in 1906 en telt 33 vrijwilligers. Het korps is één van de vrijwillige korpsen in het binnenstadgebied van Bielefeld. De vrijwilligers beschikken over een blusvoertuig en een dienstbus. De kazerne aan de Lipper Hellweg is in gebruik sinds 2010. Het korps wordt gemiddeld 65 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ubbedissen

 

Het korps Ubbedissen telt 36 vrijwilligers en is opgericht in 1905. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een autoladder en een dienstbus. De kazerne van het korps is in gebruik sinds 1973. De vorige kazerne van het korps aan de Detmolder Strasse is in 1973 door een brand compleet verwoest. De beide blusvoertuigen konden net op tijd uit het brandende gebouw worden gered. Een geluk bij een ongeluk was dat de nieuwe kazerne van het korps in de Pyrmonter Straße ten tijde van de brand al zo goed als klaar was. De oorzaak van de brand heeft men nooit kunnen achterhalen. Het verzorgingsgebied bestaat uit de wijk Ubbedissen en een deel van Hillegossen. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld 45 keer opgeroepen.