Stadt Berlin district West (Laatste update: 14-05-2015)

 

Stadsdistrict Charlottenburg-Wilmersdorf

 

• Feuerwache Charlottenburg-Nord (3600)

 

Deze beroepskazerne is in gebruik sinds 1965. Er zijn in totaal 94 personen werkzaam, waarvan er per dienst 19 op de kazerne aanwezig zijn. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een autoladder, een boot op trailer, 7 vrachtwagens in diverse uitvoeringen en een aantal voertuigen voor diverse leidinggevenden in de uitrukdienst. Het beroepspersoneel verzorgd ook de bemanning van beide ambulances die op de kazerne staan gestationeerd. Het aantal uitrukken (excl. ambulanceritten) bedraagt ongeveer 1.800 op jaarbasis.

 

• Technischer Dienst I Charlottenburg-Nord (3639)

 

Op deze kazerne is in een aparte vleugel ook de Technische Dienst gehuisvest. In totaal werken er bij deze dienst 141 medewerkers (waarvan 30 duikers). De medewerkers draaien 24-uurs diensten en rukken per jaar ongeveer 1.900 keer met de speciale voertuigen uit. Het wagenpark bestaat uit onder andere: 2 grote hulpverleningsvoertuigen, een grote kraanwagen, een hoogwerker (50 meter), 2 voertuigen voor het duikteam, 9 haakarmvoertuigen met diverse containers, een meetvoertuig, een shovel en een vorkheftruck.

 

 

 

 

• Feuerwache Ranke (3500)

 

Deze beroepskazerne is gehuisvest in een gebouw uit 1897. Tussen 1900 en 1910 werden verschillende werkplaatsen aangebouwd en werd ook het naastgelegen gebouw bij de kazerne betrokken. Rond 1970 werd bovenop de voertuigenhal een nieuwbouwdeel gebouwd. In 2007 werd het 110-jarig jubileum van deze kazerne gevierd. In totaal zijn er 62 personen aan deze kazerne verbonden, waarvan er elke dienst 12 op de kazerne aanwezig zijn.

 

Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een autoladder, een voertuig voor kleine inzetten en een voertuig voor de officier van dienst. Er staat ook een ambulance die door brandweerpersoneel wordt bemand. In totaal heeft deze kazerne op jaarbasis zo’n 3.300 meldingen te verwerken. Hierin zijn niet de ambulanceritten verwerkt, maar wel 1.200 uitrukken van het voertuig voor kleine inzetten.

 

 

• Rettungswache Smargendorf (3404)

 

Tekst volgt...

 

Geen foto beschikbaar.

 

• Feuerwache Suarez (3300)

 

Op deze kazerne is zowel beroepsbrandweer als vrijwillige brandweer ondergebracht. Het gebouw is in gebruik sinds 1974. Het beroepspersoneel bestaat in totaal uit 100 personen, waarvan er elke 24-uursdienst 19 op de kazerne aanwezig zijn. Het wagenpark bestaat uit 2 blusvoertuigen en een autoladder. De beroeps vormen ook de bemanning van de ambulances die hier staan gestationeerd. Per jaar krijgen de beroeps van deze kazerne meer dan 3.000 meldingen te verwerken (excl. ambulanceritten).

 

• Freiwillige Feuerwehr Suarez (3301)

 

De vrijwillige brandweer Suarez is op dezelfde kazerne gehuisvest. Het korps heeft de beschikking over 21 korpsleden en wordt op jaarbasis ongeveer 140 keer opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit een drietal blusvoertuigen.

 

 

• Rettungswache Tiergarten-Süd (3504)

 

Tekst volgt...

 

Geen foto beschikbaar.

 

• Steunpunt Notartz Westend (3305) (gesloten in 2015)

 

Bij het Rode Kruis Ziekenhuis Westend is een standplaats voor de noodarts gevestigd. De chauffeur (reddingsassistent) wordt geleverd door de beroepskazerne Suarez. Het voertuig wordt ongeveer 4.000 keer per jaar gealarmeerd.

 

 

• Feuerwache Wilmersdorf (3400)

 

De kazerne van de beroeps Wilmersdorf is in gebruik sinds 1900. In 1988 werd het toen opgegeven vrijwilligerskorps van Grunewald naar deze kazerne verplaatst en opnieuw in dienst gesteld als freiwillige feuerwehr Wilmersdorf. Tot 1999 draaiden de beroepsmedewerkers hun diensten in een 12-uurs rooster. In 1999 werd overgegaan op 24-uurs diensten. In totaal zijn er op de kazerne 58 personen werkzaam, waarvan er per dienst 12 op de kazerne aanwezig zijn. In 2004 werd het vrijwilligerskorps samengevoegd met de vrijwilligers van kazerne Wannsee en ondergebracht op de kazerne Zehlendorf. Sindsdien is het weer puur een beroepskazerne.

 

Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig. Er staan ook een tweetal ambulances die door de beroeps worden bemand. Op deze kazerne staat bij wijze van proef een speciale grootvolume ambulance speciaal voor inzet bij patiënten met een vermoedelijke hersenbloeding. Het voertuig wordt bemand door twee beroepsbrandweermannen, een Radiologie-assistent en een als ˈNotarzt‘ gekwalificieerde neuroloog. De kazerne heeft op jaarbasis zo’n 1.500 meldingen te verwerken (excl. ambulanceritten).

 

 

Stadsdistrict Mitte

 

• Feuerwache Mitte (1100)

 

Deze beroepskazerne is in gebruik sinds 1955 en dienst als hoofdkazerne van de ‘Berliner Feuerwehr’. In totaal werken er op deze kazerne 68 medewerkers in de uitrukdienst, waarvan er ten alle tijde 13 op de kazerne aanwezig zijn. Het wagenpark van deze kazerne bestaat uit een blusvoertuig, een voertuig voor kleine inzetten, een voertuig voor de officier van dienst en een ambulance. De ambulance wordt ook bezet door het beroepspersoneel. Op jaarbasis heeft deze kazerne ongeveer 1.300 uitrukken (exclusief ambulance-ritten).

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Mitte (1110)

 

Dit vrijwilligerskorps bestaat uit 25 leden en heeft de beschikking over een tweetal blusvoertuigen. Per jaar rukken ze ongeveer 110 keer uit.

 

 

• Rettungswache Bundeswehrkrankenhaus (1704/1705)

 

Bij het militair hospitaal is sinds 2009 een standplaats voor de noodarts en een rettungswagen gevestigd. Dit voertuigen worden zo’n 8.500 keer per jaar opgeroepen. De bemanning wordt geleverd door het Duitse leger.

 

 

• Feuerwache Moabit (1400)

 

Op deze kazerne is zowel beroepsbrandweer als vrijwillige brandweer ondergebracht. Het gebouw is in gebruik sinds 1971. Het beroepskorps bestaat uit in totaal 68 medewerkers, waarvan er per 24-uurs dienst 13 op de kazerne aanwezig zijn. Deze vormen de bemanning van een blusvoertuig, een autoladder, een haakarmvoertuig met diverse containers, een logistiekvoertuig en een materiaalwagen met reddingsmateriaal. Ook 2 ambulances zijn hier gestationeerd. Op jaarbasis rukken de beroepsmedewerkers zo’n 1.400 keer uit.

 

• Freiwillige Feuerwehr Moabit (1401)

 

Het vrijwilligerskorps van deze kazerne bestaat uit 17 leden en heeft de beschikking over 2 blusvoertuigen, een slangenwagen en een materiaalwagen. Op jaarbasis rukken de vrijwilligers ongeveer 115 keer uit.

 

 

• Feuerwache Schillerpark (2100)

 

Deze beroepskazerne is in gebruik sinds 1910. In de jaren 70 is er een remise voor de stalling van extra voertuigen aangebouwd. De kazerne is het enige gebouw van de Berliner brandweer die behoort tot het monumentale erfgoed van de stad. Tot 1999 draaiden de beroepsmedewerkers hun diensten in een 12-uurs rooster. In 1999 werd overgegaan op 24-uurs diensten. In totaal zijn er op deze kazerne 63 brandweerlieden werkzaam, waarvan er elke dienst 12 op de kazerne aanwezig zijn. Per jaar rukken ze vanaf deze kazerne ongeveer 1.800 keer uit. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een autoladder en een brandweerboot op trailer. Het personeel verzorgd ook de bezetting van een tweetal ambulances die ook op deze kazerne staan gestationeerd.

 

 

• Feuerwache Tiergarten (1700)

 

Deze beroepskazerne is in gebruik sinds 2004. In totaal zijn hier 57 brandweerlieden werkzaam, waarvan er elke 24-uursdienst 12 op de kazerne aanwezig zijn. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een watertankwagen en een autoladder. Daarnaast zijn er een 2-tal ambulances gestationeerd, die ook door personeel van deze kazerne worden bemand. Per jaar heeft deze kazerne ongeveer 1.400 meldingen te verwerken (exclusief beide ambulances).

 

 

• Feuerwache Wedding (2500)

 

Op deze kazerne is zowel beroepsbrandweer als vrijwillige brandweer ondergebracht. Het gebouw is in gebruik sinds 1952. Op dezelfde locatie was al sinds 1870 een brandweerkazerne gevestigd. Na de sloop hiervan is de huidige kazerne op deze locatie gebouwd en in dienst gesteld. In de loop der tijd hebben er verschillende renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden. Er zijn in totaal 79 brandweerlieden in beroepsdienst aan deze kazerne verbonden, waarvan er per 24-uursdienst 15 op de kazerne aanwezig zijn. Een tweetal blusvoertuigen vormen het wagenpark samen met een tweetal (door brandweerlieden bemande) ambulances. De beroepsmedewerkers rukken op jaarbasis ongeveer 2.000 keer uit (excl. inzetten van de ambulances).

 

• Freiwillige Feuerwehr Wedding (2501)

 

Op deze kazerne is ook de vrijwillige brandweer ‘Wedding’ ondergebracht. Het korps telt 36 leden en heeft de beschikking over 3 blusvoertuigen en een slangenwagen. Gemiddeld rukken de vrijwilligers op jaarbasis ongeveer 95 keer uit.

 

 

• Steunpunt Notartz Wedding (2505) (gesloten in 2015)

 

Bij het ziekenhuis ‘Charité Rudolf Virchow’ aan de Augustenburger Platz is een standplaats voor de noodarts gevestigd. De chauffeur (reddingsassistent) wordt geleverd door de beroepskazerne Weddding. Dit voertuig wordt op jaarbasis zo’n 4.200 keer ingezet.

 

 

Stadsdistrict Spandau

 

• Rettungswache Falkenhagener Feld (3104)

 

Tekst volgt...

 

Geen foto beschikbaar.

 

• Freiwillige Feuerwehr Gatow (3210)

 

Dit vrijwilligerskorps bestaat uit 24 korpsleden en is sinds oktober 2013 gehuisvest in een moderne kazerne aan de Gatower Straße. In de kazerne staan twee blusvoertuigen, een dienstbus, een ambulance en een reddingsboot op trailer gestationeerd. Per jaar rukken de vrijwilligers zo’n 50 keer uit. De ambulance wordt ook bemand door vrijwilligers. Deze rukt ongeveer 350 keer per jaar uit.

 

Geen foto beschikbaar.

 

• Kazerne Freiwillige Feuerwehr Gatow (3210) (gesloten in 2013)

 

Het korps Gatow was van 1915 tot 2013 ondergebracht in een eenvoudige kazerne. In 1971 is er nog een kleine aanbouw gebouwd. De kazerne was zo klein dat er geen stallingsplaats was voor het 2e blusvoertuig van het korps. Deze stond gestald in de kazerne Spandau-Süd maar werd wel bemand door de vrijwilligers van Gatow.

 

 

• Rettungswache Haselhorst (3605/3690)

 

Aan de Paulsternstraße is sinds 1996 een standplaats voor de noodarts gevestigd. De chauffeur (reddingsassistent) wordt geleverd door de beroepskazerne Charlottenburg Nord. Dit voertuig wordt zo’n 2.391 keer per jaar gealarmeerd. Ook de bemanning van de eveneens op deze post gestationeerde ambulance wordt door deze kazerne verzorgd. Het ontwerp van dit gebouw diende als voorbeeld voor nieuw te bouwen brandweerkazernes voor de kleinere korpsen in Berlijn.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kladow (3220)

 

Deze kazerne biedt onderdak aan de vrijwillige brandweer Kladow en is in dienst sinds 1988. Het korps bestaat uit 33 korpsleden die de beschikking hebben over 3 blusvoertuigen, een watertankwagen, een motorspuitaanhanger en een brandweerboot op trailer. Het korps heeft op jaarbasis gemiddeld 200 uitrukken. De ambulance die op deze kazerne staat, wordt bemand door beroepspersoneel van de kazerne Spandau-Süd.

 

 

• Feuerwache Spandau-Nord (3100)

 

Op deze kazerne is zowel beroepsbrandweer als vrijwillige brandweer ondergebracht. Het gebouw is in gebruik sinds 1926. In totaal zijn er 110 beroepsmedewerkers op deze kazerne in dienst. Hiervan zijn er per 24-uursdienst 21 op de kazerne aanwezig. Het wagenpark bestaat uit een tweetal blus-voertuigen, een autoladder, een motorspuitaanhanger en een tweetal voertuigen voor het vervoer van meetploegen. Het beroepspersoneel verzorgd ook de bezetting van 2 ambulances die op deze kazerne zijn gestationeerd. Op jaarbasis hebben de beroeps van deze kazerne ongeveer 2.100 meldingen te verwerken (excl. ambulances).

 

• Freiwillige Feuerwehr Spandau-Nord (3101)

 

Het vrijwilligerskorps van Spandau-Nord wordt gevormd door 21 korpsleden. Ze hebben de beschikking over drie blusvoertuigen en een slangenwagen. Per jaar rukken ze ongeveer 75 keer uit.

 

 

• Feuerwache Spandau-Süd + Feuerloschboot (3200)

 

Deze beroepskazerne is in gebruik sinds 1963. De kazerne bestaat naast een voertuigenhal ook nog over een hal voor de stalling van reservevoertuigen, een slangenwasplaats en een slangentoren. In totaal zijn er 115 medewerkers aan deze kazerne verbonden, waarvan er per dienst 22 op de kazerne aanwezig zijn. Ze hebben de beschikking over 2 blusvoertuigen, een autoladder, een haakarmvoertuig, een logistiekvoertuig en een reddingsboot op trailer. De medewerkers verzorgen ook de bezetting van de ambulances die op de kazerne gestationeerd staan. Op jaarbasis rukt deze kazerne ongeveer 2.000 keer uit (excl. ambulanceritten).

 

De kazerne heeft ook de beschikking over een steiger waaraan de grote blusboot is aangemeerd. Het personeel van deze kazerne treedt op als bemanning hiervan. De blusboot is in gebruik sinds 1974 en wordt op jaarbasis zo’n 60 keer gealarmeerd. De bemanning bestaat uit 3 personen.

 

 

 

• Steunpunt Notartz Spandau (3105) (gesloten in 2015)

 

Bij het ziekenhuis van Spandau is sinds 1987 een standplaats voor de noodarts gevestigd. De chauffeur (reddingsassistent) wordt geleverd door de beroepskazerne Spandau-Nord. Het voertuig wordt ongeveer 3.500 keer per jaar gealarmeerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Staaken (3110)

 

De vrijwillige brandweer Staaken is gevestigd in een kazerne die in gebruik is sinds 1975. Staaken werd door de Berlijnse Muur in een West- en een Oost-Duitse woonkern verdeeld die beiden de beschikking hadden over een eigen brandweerkorps. Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 werden in 1991 beide korpsen samengevoegd en ondergebracht in de kazerne van het voormalige Oost-Staaken. De kazerne in West-Staaken werd toen buiten gebruik gesteld. Het korps bestaat momenteel uit 47 korpsleden en heeft de beschikking over drie blusvoertuigen, een watertankwagen en een personeel-/materiaalwagen met motorspuitaanhanger. De aldaar gestationeerde ambulance wordt bemand door beroepsmedewerkers van de kazerne Spandau-Nord. Op jaarbasis heeft dit vrijwilligerskorps ongeveer 400 uitrukken per jaar.

 

 

Stadsdistrict Steglitz-Zehlendorf

 

• Rettungswache Lankwitz (4604)

 

Op het terrein van het Katholieke St. Marien-ziekenhuis aan de Gallwitzallee in Lankwitz is sinds maart 2013 een standplaats voor een ambulance gevestigd. De bemanning wordt geleverd door de beroepskazerne Zehlendorf.

 

Geen foto beschikbaar.

 

• Feuerwache Lichtenfelde (4600)

 

Op deze kazerne is zowel beroepsbrandweer als vrijwillige brandweer ondergebracht. Het gebouw is in gebruik sinds 1959. Sinds 1975 is er ook een vrijwillig korps op deze post ondergebracht In 1987 is nog een extra voertuigenhal aan de kazerne gebouwd. Het beroepskorps bestaat in totaal uit 63 personen, waarvan er per dienst 13 op de kazerne aanwezig zijn. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een autoladder. De beide ambulances worden ook door personeel van deze kazerne bemand. Op jaarbasis heeft dit beroepskorps ongeveer 1.350 meldingen te verwerken (excl. ambulanceritten).

 

• Freiwillige Feuerwehr Lichtenfelde (4601)

 

Het vrijwilligerskorps bestaat uit 29 korpsleden die de beschikking hebben over 3 blusvoertuigen en een slangenwagen. Ze rukken per jaar ongeveer 110 keer uit.

 

 

• Feuerwache Steglitz (4200)

 

Deze kazerne is in gebruik sinds 1924 en is in de loop der tijd diverse malen vergroot en gerenoveerd. De grootste verbouwing vond plaats in 1999. De kazerne vond toen tijdelijk onderdak in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Hindenburgdamm. Tot 1999 draaiden de beroepsmedewerkers hun diensten in een 12-uurs rooster. In 1999 werd overgegaan op 24-uurs diensten. In totaal werken hier 63 personen, waarvan er per dienst 12 op de kazerne aanwezig zijn. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een autoladder en op jaarbasis wordt zo’n 2.000 keer uitgerukt. Het personeel vormt tevens de bemanning van beide ambulances die op de kazerne staan.

 

 

• Steunpunt Notartz Steglitz (4205) (gesloten in 2015)

 

Bij het ziekenhuis van de Vrije Universiteit is sinds 1987 een standplaats voor de noodarts gevestigd. De chauffeur (reddingsassistent) wordt geleverd door de beroepskazerne Lichterfelde. Het voertuig wordt op jaarbasis ongeveer 3.871 keer gealarmeerd.

 

 

• Traumahelikopter 'Christoph 31' (4206)

 

Op het ziekenhuisterrein is ook de hangar van de traumahelikopter ‘Christoph 31‘. Deze helikopter is inzetbaar tussen zonsopgang en zonsondergang en wordt bemand door personeel van het Duitse Rode Kruis en de ADAC. Dit team wordt zo’n 2.300 keer per jaar gealarmeerd.

 

 

• Feuerwache Wannsee (4500)

 

In het begin van de jaren 70 werd besloten om de kazernes Nikolassee en Wannsee samen te voegen. De meest geschikte locatie voor deze nieuwe kazerne werd gevonden aan de Kronprinzessinnenweg in Nikolassee. De kazerne is sinds 1975 operationeel als beroepskazerne. Tot 2004 was op deze kazerne ook een vrijwilligerskorps ondergebracht. In dat jaar is het vrijwilligerskorps samen gegaan met de vrijwilligers van kazerne Wilmersdorf en op de kazerne Zehlendorf ondergebracht. Er zijn in totaal 63 medewerkers aan deze kazerne werkzaam, waarvan er elke dienst 12 op de kazerne aanwezig zijn. Op jaarbasis hebben ze ongeveer 425 uitrukken. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en 2 aanhangers, waarvan 1 motorspuitaanhanger en 1 reddingsboot op trailer. Ook staan er in de kazerne 2 ambulances die ook door de brandweer worden bemand.

 

 

• Feuerwache Zehlendorf (4100)

 

Op deze kazerne is zowel beroepsbrandweer als vrijwillige brandweer ondergebracht. Het gebouw is in gebruik sinds 1987. De kazerne is een van de nieuwste brandweerposten in Berlijn. Het ontwerp moest passen in het stadsbeeld van Zehlendorf. De beeldhouwer Seefried-Matjekova ontwierp daartoe zeven reliëfs met afbeeldingen van typische werkzaamheden van de brandweer. Deze reliëfs sieren de voertuigenhal aan de voorzijde van het gebouw. Een ander kunstwerk is op de spits van de toren geplaatst ter decoratie. Aan deze kazerne zijn in totaal 105 beroepsmedewerkers verbonden. Elke 24-uursdienst zijn er hiervan 21 op de kazerne aanwezig.

 

Het wagenpark bestaat uit 2 blusvoertuigen, een watertankwagen, een autoladder, een reddingsboot op trailer en een voertuig voor de officier van dienst. Daarnaast staan er nog 2 voertuigen voor het ontsmetten van personen. De 2 ambulances die op de kazerne staan gestationeerd worden ook door de beroeps bemand. Op jaarbasis verwerken ze ongeveer 1.600 meldingen (excl. ambulanceritten).

 

• Freiwillige Feuerwehr Zehlendorf (4101)

 

Op deze kazerne heeft ook de vrijwillige brandweer Zehlendorf onderdak gevonden. Dit korps is in 2004 ontstaan uit samenvoeging van de korpsen van de kazernes Wannsee en Wilmersdorf. Het korps bestaat uit 22 vrijwilligers en rukt op jaarbasis gemiddeld 140 keer uit. Ze hebben de beschikking over een drietal blusvoertuigen en een dienstbus.