Stadt Berlin district Noord (Laatste update: 14-05-2015)

 

Stadsdistrict Lichtenberg

 

• Freiwillige Feuerwehr Falkenberg (6320)

 

Deze kazerne is in gebruik sinds 1985. Het vrijwilligerskorps bestaat uit 21 korpsleden en wordt per jaar ongeveer 200 keer ingezet. Het wagenpark bestaat uit 2 blusvoertuigen. De ambulance die ook op deze kazerne staat, wordt bemand door collega’s van een beroepskazerne.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hohenschönhausen (6310)

 

Deze kazerne is in gebruik sinds 1989. Het vrijwilligerskorps is opgericht in 1901 en bestaat uit 26 korpsleden. Het korps wordt per jaar ongeveer 200 keer ingezet. Het wagenpark bestaat uit 2 blusvoertuigen. De ambulance en het voertuig voor de noodarts die ook op deze kazerne staan, worden bemand door beroepscollega’s van de kazerne Weissensee.

 

 

• Feuerwache Karlshorst (6500)

 

Op deze kazerne is zowel beroepsbrandweer als vrijwillige brandweer ondergebracht. Het gebouw is in gebruik sinds 1905. Pas in 1995 werd er ook een beroepskorps op deze kazerne ondergebracht. In totaal zijn er 45 personen op deze kazerne werkzaam, waarvan er per dienst 8 op de kazerne aanwezig zijn. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig. Ook de ambulance die op deze kazerne staat, wordt bemand door de beroepsmedewerkers. Per jaar worden de beroeps zo’n 900 keer gealarmeerd (exclusief ambulance-ritten).

 

• Freiwillige Feuerwehr Karlshorst (6501)

 

Het vrijwilligerskorps is opgericht in 1900 en maakt al sinds de oplevering in 1905 gebruik van dit gebouw. Het korps telt 30 leden en heeft de beschikking over 2 blusvoertuigen. Ze worden zo’n 170 keer per jaar ingezet.

 

 

• Feuerwache Lichtenberg (6400)

 

Op deze kazerne is zowel beroepsbrandweer als vrijwillige brandweer ondergebracht. Het gebouw is in gebruik sinds 1990. Het beroepskorps maakt sindsdien gebruik van deze kazerne. In totaal zijn er 110 personen op deze kazerne werkzaam, waarvan er per dienst 14 op de kazerne aanwezig zijn. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig (voorzien van CAFS systeem) en een autoladder. Ook de ambulance die op de kazerne staat, wordt bemand door de beroeps. Per jaar worden de beroeps zo’n 1.400 keer gealarmeerd (exclusief ambulance-ritten).

 

• Freiwillige Feuerwehr Lichtenberg (6401)

 

De vrijwillige brandweer is opgericht in 1876 en was eerst ondergebracht in een voormalige gebouw van het ministerie voor Staatsveiligheid van de DDR. In 1991 werd dit korps samengevoegd met het vrijwillige korps van Friedrichsfelde en hield tot 2004 haar oude kazerne. In 2004 werd deze kazerne gesloten en trok dit korps in bij de beroepscollega’s. Het korps telt 24 korpsleden en wordt op jaarbasis ongeveer 120 keer opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit 2 blusvoertuigen.

 

 

• Kazerne Freiwillige Feuerwehr Lichtenberg (6410) (gesloten in 2004)

 

Tot 2004 beschikte het vrijwilligerskorps van Lichtenberg over een eigen kazerne aan de Storkower Straße. Sinds dat jaar is de kazerne niet meer in gebruik en is het vrijwilligerskorps ondergebracht op de kazerne van de beroepskazerne Lichtenberg.

 

 

• Steunpunt Notartz Lichtenberg (6405) (gesloten in 2015)

 

In de Fanninger Straße is een standplaats voor een noodarts gevestigd. De chauffeur (reddingsassistent) wordt geleverd door de beroepskazerne Lichtenberg. Het voertuig wordt zo’n 3.900 keer per jaar gealarmeerd.

 

 

• Rettungswache Rummelsburg (6490)

 

Aan de Nöldnerstraße in Rummelsburg is sinds juli 2013 een standplaats voor een ambulance gevestigd. De bemanning wordt geleverd door de beroepskazerne Lichtenberg. Tot de ingebruikname van dit steunpunt was deze ambulance met haar bemanning operationeel vanaf die beroepskazerne maar werd vanwege oplopende uitruktijden verplaatst naar Rummelsburg.

 

Geen foto beschikbaar.

 

• Freiwillige Feuerwehr Wartenberg (6330)

 

De kazerne van dit vrijwilligerskorps is in gebruik sinds 1981 en is in 1997 grondig gerenoveerd. In 2004 werd het brandweerkorps van het nabijgelegen Malchow samengevoegd met dat van Wartenberg. Dit nieuwe korps kreeg de beschikking over de kazerne in Wartenberg en beschikt over 3 blusvoertuigen. Op jaarbasis worden de vrijwilligers zo’n 190 keer gealarmeerd.

 

 

Stadsdistrict Marzahn-Hellersdorf

 

• Freiwillige Feuerwehr Biesdorf (6120)

 

De kazerne van dit vrijwilligerskorps is gehuisvest in een gebouw uit 1880, dat pas sinds 1949 in gebruik is als brandweerkazerne. In de jaren ‘70 is het gebouw gerenoveerd en uitgebreid met een voertuigenhal. Het korps telt momenteel 21 korpsleden en wordt op jaarbasis zo’n 110 keer opgeroepen. Ze hebben de beschikking over 2 blusvoertuigen, een watertankwagen en een slangenwagen.

 

 

• Feuerwache Hellersdorf (6200)

 

Deze beroepskazerne is gehuisvest in een gebouw uit 2006. Er werken in totaal 68 personen op deze kazerne, waarvan er elke dienst 14 op de kazerne aanwezig zijn. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een autoladder. Ze bemannen ook de beide ambulances die op deze kazerne gestationeerd zijn. Het aantal uitrukken op jaarbasis (excl. ambulance-inzetten) bedraagt ongeveer 1.700.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Hellersdorf (6230)

 

De kazerne van deze vrijwilligerspost is gebouwd in 1986. Vanaf 1987 werd ook de beroepsbrandweer Hellersdorf op deze kazerne geplaatst. De beroeps zijn in 2006 naar hun nieuw kazerne verhuisd. Sindsdien staat het hele gebouw ter beschikking van de vrijwillige brandweer. In de kazerne zijn 8 dienstwoningen aanwezig waarin vrijwilligers wonen. Het totale korps bestaat uit 45 leden en wordt op jaarbasis ongeveer 400 keer gealarmeerd. Ze hebben de beschikking over een drietal blusvoertuigen, waarvan 1 is uitgerust met CAFS-systeem (schuimblussing) en 1 voorzien van vierwielaandrijving.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Kaulsdorf (6210)

 

Het vrijwilligerskorps Kaulsdorf bestaat uit 19 korpsleden en wordt op jaarbasis zo’n 140 keer opgeroepen. Ze hebben de beschikking over 2 blusvoertuigen. Er staat ook een ambulance in de kazerne, die wordt bezet door de beroepscollega’s van de kazerne Hellersdorf.

 

 

• Rettungswache Kaulsdorf (6204)

 

Bij het ziekenhuis in Kaulsdorf is een standplaats voor een ambulance gevestigd. De bemanning wordt geleverd door de beroepskazerne Hellersdorf. Het voertuig wordt zo’n 2.900 keer per jaar gealarmeerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Mahlsdorf (6220)

 

Het vrijwilligerskorps van Mahlsdorf is opgericht in 1902. In 1958 werd de kazerne flink uitgebreid en in 1996 grondig gerenoveerd. Het korps telt 29 leden en wordt per jaar zo’n 160 keer opgeroepen. Ze hebben de beschikking over een first-responder voertuig en een blusvoertuig. Daarnaast is er nog een motorspuitaanhanger aanwezig.

 

 

• Feuerwache Marzahn (6100)

 

Deze beroepskazerne is in dienst sinds 1985 en werd opgeleverd na een bouwtijd van 4 jaar. Sinds 1998 is het hoogtereddingsteam van Berlijn ook op deze kazerne ondergebracht. In totaal werken op deze kazerne 120 personen, waarvan er elke dienst 24 op de kazerne aanwezig zijn. Ze bemannen een tweetal blusvoertuigen, een autoladder, een watertankwagen, het voertuig voor het hoogtereddingsteam en een voertuig voor de officier van dienst. Verder zijn er nog diverse busjes en kleine vrachtwagens aanwezig.Op jaarbasis rukken ze vanaf deze kazerne ongeveer 2.800 keer uit.

 

• Technischer Dienst II Marzahn (6139)

 

Op deze kazerne is ook de Technische Dienst gehuisvest. De medewerkers draaien 24-uurs diensten en rukken per jaar ongeveer 800 keer met de speciale voertuigen uit. Het wagenpark bestaat uit onder andere: een groot hulpverleningsvoertuig, 2 grote kraanwagens (waarvan 1 reserve), 5 haakarmvoertuigen met diverse containers en een vorkheftruck.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Marzahn (6110)

 

De kazerne van dit vrijwilligerskorps is in gebruik sinds 1983. Het korps bestaat uit 24 korpsleden en wordt op jaarbasis zo’n 175 keer opgeroepen. Ze hebben de beschikking over 3 blusvoertuigen en een slangenwagen.

 

 

• Steunpunt Notartz Marzahn (6105) (gesloten in 2015)

 

Bij het "Unfall-Krankenhaus Marzahn" is sinds 1998 een standplaats voor een noodarts gevestigd. De chauffeur (reddingsassistent) wordt geleverd door de beroepskazerne Marzahn. Het voertuig wordt op jaarbasis zo’n 3.700 keer gealarmeerd.

 

 

Stadsdistrict Pankow

 

• Freiwillige Feuerwehr Blankenburg (6360)

 

Dit vrijwilligerskorps is gehuisvest in een gebouw uit 1905. In dat jaar is het korps ook opgericht. Momenteel zijn er 33 vrijwilligers aan deze kazerne verbonden. Ze hebben de beschikking over drie blusvoertuigen en een watertankwagen. Per jaar wordt dit korps ongeveer 170 keer gealarmeerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Blankenfelde (2630)

 

Dit vrijwilligerskorps is opgericht in 1903 en telt 30 korpsleden. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een slangenwagen, een watertankwagen en een boot op trailer. Op jaarbasis krijgt dit korps ongeveer 120 uitrukken te verwerken. Op de kazerne staat ook een ambulance gestationeerd. Deze wordt door beroepspersoneel van een andere kazerne bemand.

 

In de herst van 2014 is de nieuwe standplaats voor een ambulance in Blankenfelde in gebruik genomen. Het nieuwe gebouw werd gebouwd op het terrein van de kazerne vrijwillige brandweer. Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen en biedt onderdak aan twee ambulances met hun bemanning. In het begin zal er één ambulance op de standplaats worden ondergebracht. Deze is 24-uur per dag in dienst en worden bemand door beroepscollega’s van de kazerne Wittenau (2200). Tot het begin van de bouwwerkzaamheden was de bemanning gehuisvest in een tijdelijk onderkomen dat bestond uit twee containers en een ongeschikte stallingsplaats voor de ambulance.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Buch (2710)

 

Dit vrijwilligerskorps is gehuisvest in een kazerne uit 1975. Het ontwerp diende als prototype voor nieuwe kazernes voor de brandweer Berlijn. De kazerne is in 1992 flink uitgebreid en gerenoveerd met als doel er ooit een beroepskazerne van te maken. Dit plan is tot op vandaag niet uitgevoerd. Het korps telt momenteel 30 korpsleden en wordt per jaar zo’n 480 keer opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een autoladder en een watertankwagen.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Buchholz (2620)

 

Dit vrijwilligerskorps is opgericht in 1900. In 1975 is een groot deel aangebouwd aan de kazerne en is het bestaande deel gerenoveerd. Het korps telt 30 korpsleden en wordt op jaarbasis zo’n 330 keer gealarmeerd. Het wagenpark bestaat uit een tweetal blusvoertuigen, een slangenwagen en een watertankwagen. Op de kazerne staat ook een ambulance gestationeerd. Deze wordt door beroepspersoneel van de kazerne Prenzlauer Berg bemand.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Heinersdorf (6370)

 

Deze vrijwillige kazerne is gehuisvest in een gebouw uit 1983. Het brandweerkorps is opgericht in 1901 en telt momenteel 14 korpsleden. Het wagenpark wordt gevormd door een tweetal blusvoertuigen die op jaarbasis ongeveer 50 keer worden ingezet.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Karow (2720)

 

Deze vrijwilligerskazerne is gehuisvest in een gebouw uit 2001 en diende tot 2008 ook als huisvesting voor de beroepsbrandweer. Sinds 2008 is alleen nog het vrijwilligerskorps in deze kazerne ondergebracht. Dit korps telt 32 korpsleden en wordt zo’n 370 keer gealarmeerd. Het wagenpark bestaat uit 2 blusvoertuigen en een watertankwagen. Ook staat er een ambulance op de kazerne, deze wordt echter bemand door beroepscollega’s van de kazerne Pankow.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Niederschönhausen (2610)

 

Dit vrijwilligerskorps is opgericht in 1897 en telt momenteel 37 korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een tweetal blusvoertuigen en een schuimbluswagen. Op jaarbasis krijgt dit korps ongeveer 360 uitrukken te verwerken.

 

 

• Feuerwache Pankow (2600)

 

In 2014 is de nieuwe beroepskazerne Pankow bij de Pasewalker Straße in gebruik genomen. De kazerne is strategisch gelegen vlakbij de snelweg en zal voldoende ruimte gaan bieden aan het beroepspersoneel. Na de opening werd ook het voertuig van de inzetleiding (de ELW 2617), die tot dat moment stond gestald op de kazerne van het vrijwillige korps Karow weer op de eigen kazerne worden gehuisvest.

 

Geen foto beschikbaar.

 

• Feuerwache Pankow (gesloten in 2014) (2600)

 

Deze beroepskazerne is gehuisvest in een gebouw uit 1893. In totaal werken er 76 personen op de kazerne, waarvan er per dienst 14 op de kazerne aanwezig zijn. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een autoladder. Ook de 2 ambulances die hier zijn gestationeerd worden bemand door de beroeps. Op jaarbasis rukken ze vanaf deze kazerne zo’n 1.500 keer uit (excl. ambulance-ritten). Er wordt momenteel een nieuwe kazerne gebouwd aan de Pasewalker Straße ter vervanging van dit gebouw.

 

Het gebouw (de oorspronkelijke kazerne van de Pankower beroepsbrandweer) in de Grunowstraße wordt al heel lang niet meer geschikt geacht om dienst te doen als beroepskazerne (zelfs in de DDR-tijd); de kazerne is gelegen in een woonwijk, de voertuigen moeten eerst een paar keer steken om de kazerne uit te kunnen rijden en de voertuigenstalling is te klein. Verder is het gebouw te krap voor de tegenwoordige bezetting. Het sanitair, de elektrische leidingen en de verwarmings-en ventilatiesystemen zijn volledig opgebruikt. Sinds 1990 stond deze kazerne op de lijst van noodzakelijke bouwprojecten altijd aan de top.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Pankow (2650)

 

Dit vrijwilligerskorps bestaat momenteel uit 27 korpsleden en wordt per jaar ongeveer 160 keer gealarmeerd. Het wagenpark bestaat uit 2 blusvoertuigen, een slangenwagen en een motorspuitaanhanger.

 

 

• Rettungswache Pankow-Mitte (2604)

 

Bij het "Maria-Heimsuchung" ziekenhuis is sinds 1999 een standplaats voor een noodarts gevestigd. De chauffeur (reddingsassistent) wordt geleverd door de beroepskazerne Pankow. Het voertuig wordt per jaar ongeveer 4.200 keer ingezet.

 

 

• Feuerwache Prenzlauer Berg (1300)

 

Deze beroepskazerne is in gebruik sinds 1883. In totaal werken er op deze kazerne 105 medewerkers in de uitrukdienst, waarvan er per dienst 20 op de kazerne aanwezig zijn. Het wagenpark van deze kazerne bestaat uit een tweetal blusvoertuigen, een autoladder en een motorspuitaanhanger. Op jaarbasis heeft deze kazerne ongeveer 2.800 uitrukken. Het personeel verzorgd ook de bemanning van de ambulances die op deze kazerne staan gestationeerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Prenzlauer Berg (1310)

 

Dit vrijwilligerskorps bestaat uit 27 leden en heeft de beschikking over een tweetal blusvoertuigen en een motorspuitaanhanger. Per jaar rukken ze ongeveer 140 keer uit. De kazerne doet vanwege haar gunstige ligging ook dienst als standplaats voor de officier van dienst. De bemanning hiervan wordt verzorgd door de beroepsbrandweer.

 

 

• Feuerwache Weissensee (6300)

 

Op deze kazerne is zowel beroepsbrandweer als vrijwillige brandweer ondergebracht. Het gebouw is in gebruik sinds 1938, en is in 2009 grondig gerenoveerd. Het beroepskorps bestaat uit in totaal 110 medewerkers, waarvan er per 24-uurs dienst 21 op de kazerne aanwezig zijn. Deze vormen de bemanning van twee blusvoertuigen en een voertuig voor kleine inzetten. Tevens staan er in de voertuigenhal 2 voertuigen voor ontsmetting van personen. Ook de 3 ambulances die hier zijn gestationeerd worden bemand door de beroeps. Op jaarbasis rukken de beroepsmedewerkers zo’n 2.500 keer uit (excl. ambulance-ritten). Het voertuig voor kleine inzetten neemt hiervan zo’n 650 inzetten voor haar rekening.

 

• Freiwillige Feuerwehr Weissensee (6301)

 

Het vrijwilligerskorps van deze kazerne bestaat uit 21 leden en heeft de beschikking over 2 blusvoertuigen. Op jaarbasis rukken de vrijwilligers ongeveer 70 keer uit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsruh (2640)

 

Dit vrijwilligerskorps is gehuisvest in een gebouw uit 1969. In de kazerne staan 2 blusvoertuigen gestald. Het korps bestaat uit 14 korpsleden en wordt op jaarbasis ongeveer 150 keer ingezet.

 

 

Stadsdistrict Reinickendorf

 

• Freiwillige Feuerwehr Frohnau (2320)

 

De vrijwillige brandweer van Frohnau is sinds 1910 op deze kazerne ondergebracht. In 1941 is er brand in de kazerne ontstaan door een oververhitte oven. De slangentoren en het dakbeschot werden hierdoor ernstig beschadigd. In 1942 is een compleet nieuw dak geplaatst. De slangentoren is niet meer herbouwd. Het vrijwilligerskorps bestaat uit 24 korpsleden en heeft de beschikking over 2 blusvoertuigen. Per jaar wordt het korps ongeveer 150 keer opgeroepen. Op de kazerne staat ook een ambulance gestationeerd. Deze wordt echter door beroepspersoneel bemand.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Heiligensee (2410)

 

Deze vrijwilligerskazerne is in gebruik sinds 1909. Het korps bestaat uit 26 korpsleden die de beschikking hebben over een blusvoertuig, een motorspuitaanhanger en een reddingsboot op trailer. Per jaar rukken ze ongeveer 110 keer uit. Op de kazerne staat ook een ambulance die ook door de vrijwilligers wordt bemand en per jaar ongeveer 700 keer wordt ingezet.

 

 

 

• Feuerwache Hermsdorf (2300)

 

Op deze kazerne is zowel beroepsbrandweer als vrijwillige brandweer ondergebracht. Het gebouw is in gebruik sinds 1913. Het diende toen als kazerne voor alleen de vrijwillige brandweer. In 1956 werd dit vrijwilligerskorps opgeheven en per gelijke datum werd beroepsbrandweer op de kazerne geplaatst. In 1970 werd de naastgelegen sporthal omgebouwd tot voertuigenhal en in 1975 werd weer een vrijwillige brandweer opgericht die naast de beroepsmedewerkers op deze kazerne is ondergebracht. Het beroepskorps bestaat uit in totaal 52 medewerkers, waarvan er per 24-uurs dienst 8 op de kazerne aanwezig zijn. Ze hebben de beschikking over een blusvoertuig. Daarnaast staat er op de kazerne een ambulance gestationeerd, die ook door personeel van deze kazerne wordt bemand. Per jaar hebben de beroeps ongeveer 750 meldingen te verwerken (exclusief inzetten van de ambulance).

 

• Freiwillige Feuerwehr Hermsdorf (2301)

 

Het vrijwilligerskorps van Hermsdorf wordt gevormd door 22 korpsleden. Ze hebben de beschikking over twee blusvoertuigen. Op jaarbasis worden ze ongeveer 25 keer gealarmeerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Lübars (gesloten in 2010) (2310)

 

Het vrijwilligerskorps van Lübars is opgeheven per april 2010. Het korps telde op het laatst 13 korpsleden. Deze zijn overgestapt naar de vrijwillige brandweerkorps op de kazerne Hermsdorf. Ze hadden de beschikking over een blusvoertuig en een first-responder voertuig. De kazerne is momenteel nog wel in gebruik door de jeugdbrandweer Lübars. Om die reden staat er in de kazerne nog een blusvoertuig dat puur wordt gebruikt door dit jeugdkorps.

 

 

• Feuerwache Tegel (2400)

 

Op deze kazerne is zowel beroepsbrandweer als vrijwillige brandweer ondergebracht. Het gebouw is in gebruik sinds 1956. In de kazerne is ook het brandweermuseum van brandweer Berlijn te vinden. Het beroepskorps bestaat in totaal uit 67 medewerkers, waarvan er per dienst 13 op de kazerne aanwezig zijn. Ze vormen de bemanning van een blusvoertuig, een slangenwagen en een autoladder. Ook de 2 ambulances die hier zijn gestationeerd worden bemand door de beroeps. Op jaarbasis rukken de beroepsmedewerkers zo’n 1.300 keer uit (excl. ambulance-ritten).

 

• Freiwillige Feuerwehr Tegel (2401)

 

Het vrijwilligerskorps bestaat uit 20 personen en heeft de beschikking over 2 blusvoertuigen. Per jaar worden ze ongeveer 50 keer gealarmeerd.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Tegelort (2420)

 

De kazerne van de vrijwillige brandweer Tegelort heeft in 1925 in brand gestaan. De brand is ontstaan door kortsluiting en veroorzaakte grote schade aan het dak van het gebouw. Het kleine korps bestaat tegenwoordig uit 13 korpsleden. Ze bezetten een blusvoertuig en een watertankwagen. De rest van het wagenpark wordt gevormd door een motorspuitaanhanger en een reddingsboot op trailer. Per jaar wordt dit korps ongeveer 150 keer gealarmeerd. Op de kazerne staat ook een ambulance gestationeerd. Deze wordt echter door beroepspersoneel bemand.

 

 

• Feuerwache Wittenau (2200)

 

Op deze kazerne is zowel beroepsbrandweer als vrijwillige brandweer ondergebracht. Het gebouw is in gebruik sinds 1964. Het beroepskorps bestaat uit in totaal 84 medewerkers, waarvan er per 24-uurs dienst 14 op de kazerne aanwezig zijn. Deze vormen de bemanning van een blusvoertuig, een autoladder en een voertuig voor kleine inzetten. Ook de 2 ambulances die hier zijn gestationeerd worden bemand door de beroeps. Op jaarbasis rukken de beroepsmedewerkers zo’n 2.500 keer uit (excl. ambulance-ritten). Het voertuig voor kleine inzetten neemt hiervan zo’n 600 inzetten voor haar rekening.

 

• Freiwillige Feuerwehr Wittenau (2201)

 

Het vrijwilligerskorps van deze kazerne bestaat uit 28 leden en heeft de beschikking over 2 blusvoertuigen en een motorspuitaanhanger. Op jaarbasis rukken de vrijwilligers ongeveer 100 keer uit.

 

 

• Steunpunt Notartz Wittenau (gesloten in 2015) (2205)

 

Bij de Humboldt Kliniek is een standplaats voor een noodarts gevestigd. De chauffeur (reddingsassistent) wordt geleverd door de beroepskazerne Tegel. Het voertuig wordt op jaarbasis ongeveer 3.600 keer ingezet.