Provincie Oost-Vlaanderen zone Centrum (Laatste update: 07-04-2013)

 

• Kazerne Assenede

 

Het korps van de vrijwillige brandweer Assenede bestaat uit twee afdelingen: enerzijds het brandweerkorps en anderzijds de vrijwilligers van de ambulancedienst (Dienst 100). Het brandweerkorps telt 36 vrijwillige leden. De ambulance wordt ook door vrijwilligers bemand. De 23 vrijwilligers van deze groep staan in voor een permanente bemanning van het voertuig. Deze ambulance staat paraat voor de gemeenten zijn, Assenede, Bassevelde, Oost-eeklo en Boekhoute. Bij dringende nood zal de ambulance echter ook eerste hulp verlenen aan Zelzate, deels Wachtebeke, Ertvelde en zelf Sas van Gent.

 

Het brandweerkorps heeft de beschikking over een modern wagenpark dat bestaat uit een zware- en een halfzware autopomp, twee watertankwagens met een tankinhoud van 8.000 liter, een ladderwagen en een snelle hulpwagen. Een zwaar hulpverleningsvoertuig met kraan, een commandowagen en een dienstauto maken het plaatje compleet. De dienst 100 heeft de beschikking over een ambulance.De kazerne van het korps ligt in de Molenstraat.

 

 

• Hoofdkazerne Gent

 

Sinds januari 2007 heeft het Gentse beroepskorps de beschikking over haar nieuwe hoofdkazerne in de Roggestraat.Het gebouw heeft de vorm gekregen van de letter ‘ U’. In de rechter vleugel is alles ondergebracht wat met de uitrukdienst te maken heeft. In de voertuigenhal zijn de eerste-lijns voertuigen gestald. Boven de voertuigen zijn de kantoren en de verblijfsruimtes voor het operationele personeel gehuisvest. In de linker vleugel zijn diverse werkplaatsen voor het onderhoud van voertuigen, klein materieel en ademluchttoestellen, een magazijn en de voertuigenhal voor de tweede-lijns voertuigen en containers te vinden. Op de bovenverdieping is de korpsleiding, de administratie en de afdeling preventie ondergebracht. De kazerne beschikt verder over een inpandige sporthal, een groot aantal leslokalen en een parkeerkelder voor het personeel. De bouw heeft in totaal zo’n tien miljoen euro gekost.

 

 

 

 

• Voormalige hoofdkazerne Gent

 

De oude hoofdkazerne was al sinds de 19e eeuw gevestigd in de Academiestraat, vlak naast het historische centrum van de stad. Het gebouw, dat ooit als lagere school werd ontworpen en gebruikt, dateert van 1870. De Gentse Brandweer heeft het betrokken in 1891. In 2005 was het gebouw volledig verouderd ook te klein geworden en werden de plannen voor de nieuwe kazerne aan de Roggestraat ontwikkeld. Twee jaar later, in 2007 werd de oude kazerne buiten gebruik gesteld en verhuisde het korps een kilometer verder naar de nieuwe hoofdkazerne.

 

 

• Kazerne Gent-Noord (gesloten)

 

Van 2006 tot 2014 was op het terrein van de Gentse Volvo-fabriek voorpost Noord ondergebracht. Vanuit deze voorpost, waar permanent 6 beroepsmedewerkers in dienst waren, deed de Gentse brandweer interventies in het noorden van Gent. Het wagenpark van deze voorpost bestond uit een halfzware autopomp en een haakarmvoertuig.

 

De Volvo fabriek beschikt zelf ook nog over een vrijwillige bedrijfsbrandweer. Deze bedrijfsbrandweer van Volvo Cars Gent werd opgestart in 1971 en telde 54 vrijwilligers.

 

• Kazerne Gent-Oost

 

Op deze voorpost in Gentbrugge zijn per dienst 12 medewerkers aanwezig. Het personeel kan beschikken over twee halfzware autopompen, twee watertankwagens, een 30-meter ladderwagen en een snelle hulpwagen. De huidige kazerne aan de Peter Benoîtlaan moet op termijn weg om plaats te maken voor een woonproject. Oorspronkelijk wilde de stad de brandweer huisvesten op de oprit van de E17, waar ook de federale wegpolitie zit. Momenteel wordt onderhandeld met buurkorps Melle, om tot de oprichting van een gezamenlijke kazerne te komen. Als de samenwerking er komt, komt de nieuwbouw waarschijnlijk aan de oprit van de R4, op grondgebied van Melle. Daar zou dan ook een nieuw onderkomen komen voor de politie van de zone ‘Rhode & Schelde’.

 

 

• Kazerne Gent-West

 

Deze voorpost ligt in Wondelgem, op de grens met Edelgem en wordt per dienst bemand door een ploeg van 6 beroepsmedewerkers. Hier staan een zware autopomp en een industriële zware autopomp.

 

 

• Kazerne Gent-Zuid

 

Deze kazerne ligt in Sint-Denijs-Westrem en voldoet op dit moment niet meer aan de eisen die aan een beroepskazerne worden gesteld. Het betreft een verbouwde oude vliegtuigloods die te klein is voor de bezetting van 6 beroepsmedewerkers die op deze post in dienst zijn. Ter vervanging wordt nu een nieuwbouwkazerne gerealiseerd op het terrein van Flanders Expo. De brandweer krijgt er vanaf half 2012 een kazerne boven de parkeergarage van de KBC-toren die momenteel wordt gebouwd. Het verzorgingsgebied van post Zuid bestaat naast het terrein van Flanders Expo ook uit Sint-Denijs-Westrem en de snelweg E17. Op deze voorpost staat een zware autopomp.

 

 

• Kazerne Lochristi

 

Dit korps bestaat uit 35 vrijwilligers en heeft de beschikking over twee halfzware autopompen, een hoogwerker, een watertankwagen, een materiaalwagen en een snelle hulpwagen. De ruime kazerne ligt achter het gemeentehuis aan de Koning Boudewijnlaan.

 

 

• Kazerne Zelzate

 

Zelzate beschikt over een brandweerkorps dat bestaat uit vrijwilligers en een beroepscommandant. Het korps is aangewezen als een Z-korps. Een Z-korps beschermt naast de eigen gemeente ook andere gemeenten, die geen eigen korps hebben. In dit geval betreft dat de plaatsen Wachtebeke en Moerbeke. In het kader van de snelste adequate hulp verlenen ze eveneens hulp in delen van de gemeente Evergem en de stad Gent.

 

De kazerne bevindt zich in de Burgemeester Jos Chalmetlaan op de plaats van een voormalig slachthuis. In 2004 is een deel van de kazerne gesloopt en vervangen door een nieuwe voertuigenhal. Het korps heeft de beschikking over twee zware autopompen, een halfzware autopomp, een watertankwagen, een hoogwerker en een snelle-hulpwagen. Daarnaast staan er nog een tweetal materiaalwagens, een signalisatievoertuig, een milieuvoertuig, een voertuig met boot, twee haakarmvoertuigen, een commandowagen en diverse dienstvoertuigen. Ten behoeve van het spoedeisende ambulancevervoer beschikt het korps over twee compleet-ingerichte ambulances.