Provincie Limburg zone Oost-Limburg (Laatste update: 21-12-2015)

 

Op 1 januari 2015 is de brandweerzone Oost-Limburg officieel van start gegaan
na een hervormingsproces van meerdere jaren. Vanuit acht brandweerkazernes wordt de brandweerzorg geleverd in de gemeenten: As, Opglabbeek, Zutendaal, Genk, Houthalen-Helchteren, Bilzen, Hoeselt, Riemst, Voeren, Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi. Deze 14 gemeenten tellen ongeveer 300.000 inwoners verspreid over een oppervlakte van 790 km2. In totaal bestaat het zonale brandweerkorps uit 440 brandweerlui, waarvan 95 beroeps en 345 vrijwilligers, 23 vrijwillige ambulanciers, 26 vrijwillige verpleegkundigen Bijzondere Beroepstitel (BBT), een twintigtal administratieve en logistieke medewerkers en maar liefst 116 voertuigen.

 

• Kazerne Bilzen

 

De kazerne in de stad Bilzen ligt aan de Begijnhof. Het korps bestaat uit 5 medewerkers in beroepsdienst en 63 vrijwilligers. Het wagenpark bestaat uit een halfzware autopomp, twee zware autopompen, twee watertankwagens, een hoogwerker, een snelle-hulpwagen, een dienstbus, een RISC / GRIMP-voertuig, een terreinwagen, een haakarmvoertuig met diverse containers, een dienstauto, een reddingsboot op trailer en een ambulance. Sinds september 2013 verzorgd de brandweer namelijk de bemanning van een parate ambulance. Voorheen werd dit gedaan door een particuliere ziekenwagendienst maar het gemeentebestuur besloot in 2013 het contract niet te verlengen. Voor deze nieuwe taak zijn 30 personen opgeleid. De ziekenwagen wordt zeven dagen per week bemand met telkens een team van één verpleegkundige en één ambulancier die tijdens de dienst op de kazerne verblijven. De kazerne is verbouwd en beschikt nu ook over een ontspanningruimte en twee slaapkamers.

 

 

• Kazerne Genk

 

Aan de kazerne in Genk is een brandweerkorps verbonden dat bestaat uit zowel beroeps- als vrijwilligerspersoneel. Het gaat hier om 72 beroepsbrandweermannen en 42 vrijwilligers. De kazerne ligt in stadsdeel Winterslag. Het stadsdeel geniet vooral bekendheid vanwege het steenkolenmijn-verleden en de overblijfselen ervan. Sinds de jaren 1960 waren de mijnen in Limburg fors verlieslatend en als gevolg hiervan werd de mijn van Winterslag gesloten in 1988. De mijngebouwen hebben na vele jaren een nieuwe bestemming gekregen. Een gedeelte is momenteel als kazerne in gebruik door de brandweer van Genk. Het wagenpark telt twee halfzware autopompen, een zware autopomp, een multifunctionele halfzware autopomp, twee watertankwagens, twee ladderwagens en een hoogwerker, vier bosbrandwagens, twee snelle hulpwagens, een signalisatievoertuig, twee haakarmvoertuigen met diverse containers, een duikerswagen, drie commandowagens en een aantal dienstauto’s en ondersteunende voertuigen. Daarnaast staan er drie ambulances in de remise waarvan er altijd minstens twee zijn bemand. De cijfers van het aantal ambulanceritten maken duidelijk dat de ambulancefunctie toch wel één van de hoofdbezigheden van de brandweer is geworden. Momenteel gaat het gemiddeld om 6-7 ritten per dag. De coördinatie van de interventies en het oproepen van de vrijwilligers in de hele brandweerzone vindt sinds de start van de zone ook plaats vanuit de meldkamer op de kazerne Genk. Voorheen gebeurde dit vanuit de lokale kazernes zelf, waarvoor permanent iemand op de kazerne aanwezig moest zijn.

 

 

 

 

• Kazerne Houthalen-Helchteren

 

Voor 2012 beschikte de gemeente Houthalen-Helchteren niet over een eigen brandweer. Hiervoor werd een beroep gedaan op de brandweer van Genk. Het brandweerkorps van Houthalen-Helchteren werd opgericht om de te lange tussenkomsttijden in de gemeente te verhelpen. De kazerne is ter hoogte van de watertoren aan de Kazernelaan gebouwd op kosten van de gemeente Houthalen-Helchteren en is verhuurd aan de brandweerzone. De voertuigenhal biedt plaats aan vijf voertuigen en is uitgerust met poorten die automatisch opengestuurd kunnen worden vanuit de meldkamer van de zone op de hoofdpost in Genk. Er is een aparte stelplaats voor een ziekenwagen. De kleedkamers bevinden zich eveneens op de begane grond. Op de verdieping zijn er de commandopost met het preventielokaal, een multifunctionele ruimte die dienst kan doen als opleidingsruimte, en de verblijfsruimte aangevuld met 3 rustkamers. Het korps startte in 2012 met 18 vrijwilligers en telt inmiddels al 29 korpsleden. Het wagenpark bestaat uit een halfzware autopomp, een bosbrandbestrijdingswagen en een signalisatievoertuig.

 

 

• Kazerne Hoeselt

 

De kazerne in Hoeselt ligt aan de Kerkstraat in het centrum van het dorp. Het korps bestaat uit 2 medewerkers in beroepsdienst en 38 vrijwilligers. Ze zijn ingedeeld in 4 ploegen, die om beurt van wacht zijn. Het wagenpark bestaat uit een snelle lichte autopomp, twee halfzware autopompen, een watertankwagen, een ladderwagen, een snelle hulpwagen, een materiaalwagen, een logistiekvoertuig, een dienstauto, een signalisatievoertuig en twee commandowagens. Sinds de zonevorming en de regeling van de Snelst Adequate Hulp (SAH), rukt het korps ook uit voor incidenten in de naburige gemeentes Vliermaal, Vliermaalroot, Membruggen, Rijkhoven, Spouwen, Beverst, Bilzen, Herderen en Wintershoven.

 

 

• Kazerne Lanaken

 

Voor 2012 beschikte de gemeente Lanaken niet over een eigen brandweer. Hiervoor werd een beroep gedaan op de brandweerkorpsen van Maastricht en Maasmechelen. Niet alleen het terugdringen van de uitruktijden waren belangrijk bij het nemen van de beslissing om een nieuw korps op te richten. De noodzaak komt ook voort uit de lokale risico’s. Die lokale risico’s zijn hoog voor Lanaken vanwege de diverse industrieterreinen met grotere bedrijven (chemisch, opslag en overslag) en de aanwezigheid van appartementsgebouwen met lage en middelhoge bebouwing. Sinds 2012 is de brandweerpost van Lanaken operationeel. De vrijwilligers zijn oproepbaar tijdens werkdagen van 17.00 uur ’s avonds tot 's morgens vroeg en gedurende de weekends. Het is de ambitie om op korte termijn volledig operationeel te worden, dus ook overdag tijdens werkdagen. Het korps bestaat uit 30 vrijwilligers en beschikt over een zware autopomp, een watertankwagen, een ladderwagen, een materiaalwagen, een signalisatievoertuig en een reddingsboot op haakarmslede.

 

 

• Kazerne Maaseik

 

De brandweerkazerne van Maaseik ligt aan de Gremelsloweg op industrieterrein Jagersborg. Het korps telt 4 medewerkers in beroepsdienst en 61 vrijwilligers. Het wagenpark wordt gevormd door twee halfzware autopompen, drie watertankwagens, een ladderwagen, een snelle hulpwagen, twee materiaalwagens, drie bosbrandtankwagens, een duikerswagen, drie dienstauto’s, een commandowagen en diverse aanhangwagens. De brandweer van Maaseik huisvest sinds 2000 ook twee ziekenwagens. Er worden hiermee ongeveer 1.500 ritten per jaar uitgevoerd. Hiervoor beschikt men op de kazerne Maaseik over 31 ambulanciers die instaan voor een permanente bezetting van deze 2 wagens. Twee ambulanciers zijn permanent in de kazerne aanwezig. Zij staan ervoor garant dat de eerste ziekenwagen binnen 2 minuten vertrekt. Voor de permanentie van de tweede ziekenwagen zijn twee ambulanciers op hun thuisadres oproepbaar.

 

 

• Kazerne Maasmechelen

 

De kazerne in Maasmechelen ligt aan de Rijksweg 155. Het korps bestaat uit 8 medewerkers in beroepsdienst en 51 vrijwilligers. De brandweer van Maasmechelen beschermt het gebied van de gemeenten Dilsen-Stokkem (Dilsen, Stokkem, Lanklaar, Elen en Rotem), Maasmechelen (Mechelen-aan-de-Maas, Vucht, Leut, Meeswijk, Uikhoven, Eisden, Opgrimbie, Boorsem en Kotem) en Lanaken (Kesselt, Gellik, Smeermaas, Neerharen, Veldwezelt, Lanaken en Rekem). Het wagenpark bestaat uit een halfzware autopomp, een multifunctionele zware autopomp, een watertankwagen, een hoogwerker, twee bosbrandwagen, een bosbrandtankwagen, twee materiaalwagens, een duikerswagen, een terreinwagen, vier commandowagens, een haakarmvoertuig met laadkraan, een reddingsboot op aanhanger.

 

 

• Kazerne Voeren

 

Sinds 1 juli 2009 is in Voeren een brandweerkazerne voor de Voerstreek operationeel. De Limburgse gemeente moest voor die tijd altijd rekenen op korpsen uit de buurt omdat het zelf geen eigen brandweer had. Op die manier gebeurde het wel eens dat er twintig minuten voorbijgingen voordat de eerste autopomp ter plaatse kwam. De gemeente grenst in het noorden aan Nederlands Limburg en in het zuiden aan de Waalse provincie Luik, maar nergens aan de rest van Vlaanderen. Vanwege deze ligging zijn alle brandweerlieden verplicht tweetalig. Het nieuwe korps ging in 2009 van start met 22 vrijwilligers. Inmiddels is dit aantal opgelopen tot 30 korpsleden. Het korps is ondergebracht in een moderne kazerne aan de Schietekamer in ’s Gravenvoeren. Op hetzelfde terrein is naast de brandweerkazerne ook de technische dienst en het milieupark van de gemeente gevestigd. Het korps heeft de beschikking over een halfzware autopomp, een watertankwagen, een ladderwagen, een materiaalwagen, een dienstbus, een terreinwagen, een haakarmvoertuig met watertankcontainer en twee commandowagens.