Provincie Liège (Luik) zone 2 – I.I.L.E. (Laatste update: 16-07-2022)

 

De brandweerzone Liège 2 - IILE ligt in de provincie Luik. Per 1 januari 2015 is de brandweer in België volledig overgegaan van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem. Het Koninklijk Besluit over de hulpverleningszones verdeelt België in 34 brandweerzones en de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De brandweerzone Liège II – IILE is een voortzetting van de voormalige ‘intergemeentelijke brandweerdienst Liège en omgeving’ die werd opgericht in 1992. De organisatie was verantwoordelijk voor de brandweerzorg in de gemeenten Ans, Awans, Bassenge, Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Esneux, Fexhe-le-Haut-Clocher, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oepeye, Saint-Georges, Saint-Nicolas, Seraing en Visé. In 2010 traden ook de gemeenten Flémalle en Crisnée toe tot de brandweerdienst in 2012 gevolgd door de gemeente Engis. Naast de hoofdkazerne in Luik beschikt de zonale brandweerdienst over beroepskazernes in Ans, Grâce-Hollogne, Grivegnée, Oepeye en in Seraing. In Flémalle tenslotte is een kazerne met vrijwilligers operationeel.

 

• Hoofdkazerne Liège

 

Op de hoofdkazerne in Liège (Luik) staat het grootste deel van het wagenpark van de zone gestald. Dit zijn onder andere vijf zware autopompen, een halfzware autopomp en een bosbrandwagen. Daarnaast vier snelle hulpwagens, vier ladderwagens, vier materiaalwagens, vijf haakarmvoertuigen, een voertuig voor het duikteam, een spoorwegvoertuig, een aantal commandowagens en een groot aantal dienstauto’s en dienstbussen. Tevens staan hier een vijftal ambulances paraat. De kazerne ligt aan de rand van het stadscentrum. Per dienst zijn niet minder dan 29 medewerkers op de kazerne aanwezig voor de uitruk. Hiervan vormen er 17 de bemanning van de eerste uitruk die bestaat uit twee autopompen, een autoladder en een commandowagen. De overige medewerkers vormen de bemanning van het waterongevallenvoertuig (5 personen), een snelle-hulpwagen (3 personen), de watertankwagen (2 personen) en het adembeschermingsvoertuig (2 personen). Afgezien van de medewerkers voor de eerste uitruk vormen de overige medewerkers ook de bemanning van de overige voertuigen die op de kazerne staan.

 

 

• Kazerne Ans

 

Ten noordwesten van de kernstad Liège ligt de beroepskazerne Ans. Op deze kazerne staan twee zware autopompen en een ambulance. Per dienst zijn 6 medewerkers aanwezig op de kazerne. In 2017 is deze kazerne zowel van binnen als van buiten volledig gerenoveerd.

 

 

 

• Kazerne Flémalle

 

De kazerne in Flémalle ligt in het zuidwesten van de zone. Het brandweerkorps van de gemeente Flémalle was tot 2010 een zelfstandige dienst. Per 2010 is het korps toegetreden tot de intergemeentelijke brandweerdienst Liège en omgeving die voorheen uit uitsluitend beroepspersoneel in de uitrukdienst bestond. Aan de kazerne Flémalle zijn in totaal 34 vrijwilligers verbonden. Ze hebben de beschikking over een zware autopomp, een autoladder, een hoogwerker, een snelle hulpwagen, een materiaalwagen, een karweiwagen, een haakarmvoertuig met watercontainer, een ambulance en twee aanhangers.

 

 

• Kazerne Grâce-Hollogne

 

Op de beroepskazerne in Grâce-Hollogne staan een zware autopomp, een snelle hulpwagen, een ladderwagen en een haakarmvoertuig met watercontainer. De kazerne ligt in het westen van de zone. Per dienst zijn 9 medewerkers op de kazerne aanwezig. In 2017 is deze kazerne zowel van binnen als van buiten volledig gerenoveerd.

 

 

 

• Kazerne Grivegnée

 

De beroepskazerne Grivegnée beslaat het grootste stuk van de stedelijke kern van de stad Liège op de rechteroever van de Maas. Op deze kazerne staan een zware autopomp. Per dienst zijn 6 medewerkers op de kazerne aanwezig voor de uitruk. In 2017 is deze kazerne zowel van binnen als van buiten volledig gerenoveerd.

 

 

 

• Voormalige kazerne Herstal

 

De voormalige kazerne in Herstal is in gebruik geweest tot 2013 als beroepskazerne. Na verhuizing van de uitrukdienst naar de nieuwe kazerne in Oepeye is het gebouw gerenoveerd en wordt nu gebruikt door de preventiedienst.

 

 

 

• Kazerne Oepeye

 

De beroepskazerne in Oepeye in het noordoosten van de zone is in gebruik sinds sepxember 2013 en is de vervanging van de kazerne in Herstal die tot 2013 in gebruik is geweest. De bouw van de kazerne duurde twee jaar en heeft ruim € 3.000.000 euro gekost. Het gebouw bestaat naast de voertuigenhal uit slaapkamers, kleedkamers, een keuken, een rustruimte, een internethoek en een lounge. In totaal zijn er vijftig brandweerlieden op de kazerne werkzaam. Per dienst zijn er 9 op de kazerne aanwezig voor de uitruk. De ligging van de nieuwe kazerne levert een duidelijke verkorting van de aanrijdtijden naar de gemeente Visé en de toekomstige nieuwe haven ‘Trilogiport’ op. Deze haven zal worden gebouwd langs het Albertkanaal in Hermalle-sous-Argenteau. Het wagenpark bestaat uit een zware autopomp, een ladderwagen, een snelle hulpwagen, een commandowagen, een haakarmvoertuig met watercontainer en twee aanhangers.

 

 

• Kazerne Seraing

 

De beroepskazerne in Seraing is de meest zuidelijke kazerne van de zone. Het gebouw is in gebruik sinds 1994 en biedt plaats aan een zware autopomp, een snelle hulpwagen, een ladderwagen, twee haakarmvoertuigen met diverse containers en een ambulances. Per dienst zijn 9 medewerkers op de kazerne aanwezig.