Provincie Antwerpen zone Taxandria (Laatste update: 10-05-2014)

 

• Kazerne Arendonk

 

De brandweerkazerne van Arendonk aan de Kerkstraat is aan het verouderen en barst zo langzamerhand uit haar voegen. Het gebouw voldoet niet meer aan de behoeften van een modern brandweerkorps. Het gemeentebestuur is van plan om op termijn een nieuwe kazerne voor de brandweer op een geschikt terrein te bouwen. Het korps wordt gevormd door 41 vrijwillige korpsleden en heeft de beschikking over een ploeg brandweerduikers. Het wagenpark bestaat uit twee halfzware autopompen, een tankwagen, een hoogwerker, een karweiwagen, een signalisatievoertuig, een duik-/karwei- /personeelswagen en een commandowagen.

 

 

• Kazerne Kasterlee

 

Sinds het voorjaar van 2014 is de brandweer van Kasterlee gehuisvest in het nieuwe BRT-gebouw (van brandweer, Rode Kruis en Technische dienst) aan de (eveneens nieuwe) Noordlaan. Twee jaar na de start van de bouwwerken zijn de nieuwe gebouwen opgeleverd. Daarmee komt er een einde aan de twee brandweerposten binnen de gemeente: één in Kasterlee en Tielen, die beide meer dan honderd jaar naast elkaar hebben bestaan. Nu is er in Kasterlee nog maar één brandweerkazerne die in het geografisch middelpunt van de gemeente ligt. Beide korpsen zijn ook samengevoegd en vormen nu het nieuwe korps Kasterlee. Het korps bestaat sinds de samenvoeging uit vijftig vrijwillige korpsleden en is ingedeeld als C-Korps (korps met alleen vrijwilligers dat alleen het eigen grondgebied beschermd). Brandweer Kasterlee beschikt ook over een groep brandweerduikers. Het wagenpark telt twee halfzware autopompen, een bosbrandwagen, een ladderwagen, een tankwagen, twee snelle-hulpwagens, een multifunctionele materiaalwagen, een dienstbus en een commandowagen. Samen met de korpsen Arendonk, Beerse, Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Vosselaar en Turnhout wordt de brandweerzone Taxandria gevormd.

 

 

 

• Kazerne Kasterlee (oud)

 

De oude kazerne van Kasterlee was gesitueerd in een voormalige jongensschool achter het gemeentehuis. De kazerne was sterk verouderd en beantwoorde niet meer aan de behoeften van een modern en slagvaardig brandweerkorps. De voertuigenloodsen waren te klein en de voertuigen stonden zeer dicht naast en achter elkaar geparkeerd. Ook de technische dienst van de gemeente maakte gebruik van de gebouwen aan het Binnenpad. Op het moment van verhuizing naar de nieuwe kazerne telde het korps 38 vrijwilligers.

 

 

 

• Kazerne Tielen (oud)

 

De brandweer van de deelgemeente Tielen beschikte tot begin 2014 over 12 vrijwillige korpsleden. Deze hulppost had haar kazerne vlakbij de kerk in het dorpscentrum van Tielen. De vrijwilligers hadden de beschikking over een halfzware autopomp met vierwielaandrijving en een snelle-hulpwagen. Deze zijn allebei meeverhuisd naar de nieuwe kazerne in Kasterlee.

 

 

• Kazerne Ravels

 

De brandweer van Ravels is een C-korps dat bestaat uit een 34-tal vrijwilligers en één beroepsbrandweerman. Ze hebben de beschikking over twee halfzware autopompen, een bosbrandwagen, een tankwagen, een hoogwerker, een snelle-hulpwagen, twee dienstbussen, een commandowagen en twee haakarmvoertuigen met diverse containers. De kazerne aan de Melkerijstraat is in gebruik sinds 2006. Het korps heeft de beschikking over een ploeg brandweerduikers.

 

 

• Kazerne Turnhout

 

De huidige kazerne van Turnhout aan de Parklaan was tot 1997 in gebruik als onderkomen van de gemeentelijke dienst "bruggen en wegen". In 1998 ging het stadsbestuur over tot de aankoop van dit gebouw en na ingrijpende verbouwingswerkzaamheden verhuisde de brandweer in oktober 1999 naar een moderne, goed uitgeruste kazerne. De kazerne is gelegen langs 'de Ring van Turnhout'. Zowel het stadscentrum als de in- en uitvalswegen, de snelweg E34 en de industrieterreinen zijn van hieruit snel bereikbaar. Het gebouw zelf bestaat enerzijds uit een administratieve vleugel met kantoren, een kantine, een radiokamer en kleedkamers en anderzijds een ruime voertuigenhal met diverse opstelplaatsen voor de brandweerwagens met bijhorende werkplaatsen en opslagruimten.

 

De brandweer van Turnhout is een Y- korps (een gemengd korps met beroeps en vrijwilligers). Het personeelsbestand bestaat uit 46 beroepsmedewerkers en 45 vrijwillige korpsleden. Het beroepspersoneel is verdeeld over 3 ploegen en zij verzorgen de uitruk van 06.00 tot 22.00 uur. Tijdens deze uren zijn er minimaal 9 medewerkers op de kazerne aanwezig. De vrijwilligers zijn verdeeld over 6 ploegen en verzorgen de uitruk 's nachts (22.00 - 06.00 uur) vanaf de kazerne. 's Nachts is er een minimumbezetting van 7 personen op de kazerne (5 vrijwilligers en 2 beroeps).

 

De brandweer Turnhout heeft ook de beschikking over een viertal ambulances ten behoeve van spoedeisende medische hulpverleningen in de gemeenten: Turnhout, Oud-Turnhout, Gierle, Kasterlee, Ravels, Merksplas, Vosselaar, Baarle-Hertog en het Nederlandse Baarle-Nassau. Voor de ambulances is een aparte garage met reinigingslokaal, kantoor en instructieruimte voorzien.

 

Het wagenpark wordt gevormd door twee halfzware autopompen, twee Industriële zware autopompen, een ladderwagen, een hoogwerker, twee materiaalwagens, twee dienstbussen, een signalisatievoertuig en een voertuig voor het duikteam. Daarnaast staan er nog drie haakarmvoertuigen met diverse containers, twee commandowagens en een aantal dienstauto’s paraat.