Provincie Antwerpen zone Rand (Laatste update: 10-05-2014)

 

• Kazerne Brasschaat

 

Brasschaat is een gemeente in de Belgische provincie Antwerpen. Brasschaat telt bijna 37.000 inwoners en is mede bekend door het relatief grote aantal rijke Nederlanders dat zich daar heeft gevestigd en natuurlijk als woonplaats van de voetbalfamilie Pfaff (bekend van de reallife soap).

 

De brandweer Brasschaat telt 44 vrijwilligers en 4 beroepskrachten. Het korps is ingedeeld als C-Korps. Dit betekent dat het korps is uitgerust om alleen in eigen gemeente op te treden. Het neemt niet weg dat het ter versterking in andere gemeenten kan worden gevraagd, maar hier is bijvoorbeeld het wagenpark niet op gebaseerd. De provincie Antwerpen is ingedeeld in 7 hulpverleningszones. De Brasschaatse brandweer behoort tot de regio Noorderkempen (zone 6). Het wagenpark bestaat uit twee halfzware autopompen, een multifunctionele autopomp, een watertankwagen, een bosbrandwagen en een autoladder. Verder beschikt het korps over een ‘sigwa’ (signalisatie- en materieelwagen), twee materiaalwagens, een terreinwagen, een dienstauto en een commandowagen. In tegenstelling tot veel andere Belgische brandweerkorpsen verzorgt het korps geen taak in het spoedeisende ambulancevervoer. Dit wordt in Brasschaat verzorgd door een particuliere ambulancedienst. De brandweerkazerne ligt naast het onderkomen van gemeentewerken. Het gebouw is ruim opgezet en beschikt over een grote voertuigenhal, waarin de voertuigen gedeeltelijk achter elkaar staan geparkeerd.

 

 

• Kazerne Brecht

 

Dit korps is opgericht in 1902 en bestaat tegenwoordig uit 40 vrijwilligers en 2 beroepskrachten. Een aantal van deze vrijwilligers zijn ook actief binnen de duikploeg van brandweer Brecht. Het wagenpark bestaat uit een tweetal halfzware autopompen, een ladderwagen, een watertankwagen, een materiaalwagen, een bosbrandwagen, een dienstbus en een commandowagen. De kazerne is in gebruik sinds 1989.

 

 

• Kazerne Essen

 

Het brandweerkorps van de grensgemeente Essen bestaat uit 37 vrijwilligers en 1 beroepskracht  (dienstchef). Het wagenpark van het korps bestaat uit een halfzware autopomp, een halfzware autopomp, een hoogwerker, een watertankwagen (8.000 l), twee bosbrandwagen (beide Unimog), een snelle interventiewagen, een materiaalwagen en een commandowagen.

 

 

 

• Kazerne Kalmthout

 

Het gemeentelijke brandweerkorps van Kalmthout bestaat uit 40 vrijwilligers. Het is uitgerust met een snelle interventiewagen, een watertankwagen van 8.000 liter, een halfzware autopomp, een 30-meter autoladder, een bosbrandwagen, een terreinwagen en een materieel- en personeelsbusje. De huidige kazerne bevindt zich pal naast het gemeentehuis, maar voldoet niet meer aan de moderne eisen. In november 2011 is gestart met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de plek waar het oude gemeentemagazijn stond, net achter de huidige kazerne. Achteraan wordt de oude, bestaande loods omgevormd tot een nieuwe voertuigenhal voor de brandweervoertuigen. Ook de kleedkamers, technische ruimten, een werkplaats voor ademlucht en sanitair worden ondergebracht in deze grote hal.

 

Op de plaats van de oude schuur vooraan wordt een nieuwbouw opgetrokken die de radiokamer, bureaus en leslokalen huisvest. Daarnaast wordt er een imposante slangentoren van 16m hoog opgetrokken, die naast het drogen van de brandweerslangen ook kan dienen voor de organisatie van evacuatieoefeningen etc. De huidige kazerne maakt op termijn plaats voor de uitbreiding van het gemeentehuis en de bouw van een nieuw cultureel centrum.

 

 

• Kazerne Kapellen

 

Het korps van Kapellen bestaat uit 55 korpsleden. Op de commandant na zijn zij allen vrijwillig korpslid. Het wagenpark bestaat uit een halfzware autopomp, een zware autopomp, twee watertankwagens en een ladderwagen. De rest van het wagenpark wordt gevormd door een snelle-hulpwagen, drie materiaalwagens, een commandowagen, een bosbrandweerwagen (Unimog) en een dienstauto. De kazerne ligt in de Essenhoutstraat aan de rand van het centrum van Kapellen.

 

• Kazerne Wuustwezel

 

Het brandweerkorps van Wuustwezel bestaat uit 65 vrijwilligers en is door de gouverneur van de provincie Antwerpen aangesteld als een zogenaamd ‘ Z-korps’ . Dit houdt in dat het korps zo is uitgerust dat het bijstand kan leveren aan de kleinere buurkorpsen als Brecht, Essen en Kalmthout.

 

Het korps heeft sinds 1991 haar onderkomen in de brandweerkazerne aan de Blommaertstraat. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een watertankwagen, twee bosbrandvoertuigen, een hoogwerker, een snelle hulpwagen, een haakarmvoertuig met diverse containers, een dienstbus en een tweetal commandowagens. Op de kazerne staan ook twee ambulances gestationeerd ten behoeve van de ‘dienst 100’.